Items where Year is 2012

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | K | L | M | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items: 1036.

D

Dan’ko, V.A. and Indutny , I.Z. and Myn’ko, V.I. and Shepeliavyi, P.E. and Lykanyuk, M.V. and Lytvyn, O.S. (2012) Interference photolithography using photoetching effect In chalcogenide films Journal of Non-Oxide Glasses, 3 (2). pp. 13-18. ISSN 2605-6874

K

Karachevtsev, V.A. and Glamazda, A.Yu. and Zarudnev, E.S. and Karachevtsev, M.V. and Leontiev, V.S. and Linnik, A.S. and Lytvyn, O.S. and Plokhotnichenko, A.M. and Stepanian, S.G. (2012) Glucose oxidase immobilization onto carbon nanotube networking Ukrainian Journal of Physics , 57 (7). pp. 700-709. ISSN 2071-0194

Krotova, T (2012) Трансформації елементів чоловічого костюма в жіночий або Модні метаморфози світських розваг XVIII ст. Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (9). pp. 29-34. ISSN 1993-6400 (print); 1993-6419 (online)

Krotova, T (2012) Вплив руху емансипації на образ "нової жінки" другої половини XIX ст. "rational dress" Міжнародний словянський університет. Серія "Мистецтвознавство". pp. 7-17. ISSN 1562-9961

Krotova, T (2012) Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII ст.: етап зародження нових форм класичного костюма Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка: серія мистецтвознавство (1). pp. 160-165.

L

Lytvyn, P.M. and Lytvyn, O.S. and Dyachyns’ka, O.M. and Grytsenko, K.P. and Schrader, S. and Prokopenko, I.V. (2012) Mechanical scanning probe nanolithography: modeling and application Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 15 (4). pp. 321-327. ISSN 1560-8034

M

Merkulova, Svitlana Ivanivna (2012) Інновації в управлінні педагогічною орієнтацією старшокласників Навчання і вихованняобдарованої дитини: теорія і практика. Збірник наукових праць., 7. pp. 273-284.

S

Shtepliuk, I. and Lashkarev, G. and Khomyak, V. and Lytvyn, O.S. and Marianchuk, P. and Timofeeva, I. and Evtushenko, A. and Lazorenko, V. (2012) Influence of growth conditions on structural and optical properties of Zn0.9Cd0.1O films Ukrainian Journal of Physics, 57 (6). pp. 653-660. ISSN 2071-0194

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 306-311.

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2012) Meditation lyric poetry of B.Grinchenko in context of european poetry Вісник Черкаського університету. Серія: Філологічні науки (26). 41 -45.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Special school and inclusive school, law of children to live in a family Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія : зб. наук. праць (21). pp. 81-85.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Organizational-pedagogic conditions for creating of tolerant educational environment in the inclusive school Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами : зб. наук. праць , 9 (11). pp. 66-75.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Bilingual education as a resource of cultural and linguistic identity of deaf children Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, XVII (2). pp. 282-290.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Psychology and pedagogic support of children with special needs as a condition of realization their right to education Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, XVIII. pp. 130-138.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Realization of the rights to health protection of the children with special needs: pedagogical aspect Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія : соціально-педагогічна. – Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, XXI (2). pp. 98-105.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Art as a method to realize the right to the full development and participation in the cultural life of children with special educational needs Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: науковий журнал, 7 (25). pp. 225-232.

Єжова, Тетяна Євгенівна (2012) Medical pedagogic ideas in the context of guaranteeing the right of children with special needs to health protection Актуальні питання корекційної освіти : зб. наук. праць. Кам’янець-Подільський : Медобори-2006, III. pp. 78-87.

Єременко, Олена Володимирівна (2012) The syncretism of the individual and stylistic realization of the woman’s narrative in the almanac «The first wrest» Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія, 66 (1021). pp. 359-364. ISSN 2227-1864

Єретик, Анатолій Анатолійович and Попов, Ігор Віталійович and Корж, Євген Миколайович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 307-311.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Попов, Ігор Віталійович and Корнійко, Уляна Володимирівна (2012) Розвиток силових якостей "сумісним" методом Фізична культура і здоров'я людини: історія сьогодення, майбутнє. pp. 308-310.

Єфремова, Марина Дмитрівна and Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Reproduction of stylistics of Mark Twain's novel "The adventures of Tom Sawyer" in ukrainian translations: historical and cross-cultural aspects Актуальні проблеми іноземної філології: лінгвістика та літературознавство (8). pp. 135-147.

І

Іваниш, О. Б. (2012) Індивідуально-диференційований підхід до формування фахової компетентності майбутніх вчителів музики в процесі занять з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 598-603.

Іванько, Валентина Володимирівна and Данило, Любов Ігорівна and Портна, Ірина Леонідівна (2012) Адаптивная физическая культура в ВНЗ Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 312-315.

Іванько, Валентина Володимирівна and Портна, Ірина Леонідівна (2012) Фізичне виховання студентів із надлишковою вагою Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. pp. 93-95.

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Підвищення кваліфікації вчителів сільської школи в Україні (1958-2000 роки) Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (27).

Іванюк, Ганна Іванівна (2012) Соціально-педагогічні виклики другої половини ХХ століття до підготовки педагогів для роботи в сільській школі Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6).

Іванюк, Ганна Іванівна and Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Нормативне забезпечення розвитку дошкільної освіти в Україні (друго половина ХХ - початок ХХІ століття) Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6(24)).

А

Авєльцева, Т.П. and Бойчук, Н.І. and Грінчук, Н.М. and Гулевська-Черниш, А.В. and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Калініна, А.В. and Лях, Тетяна Леонідівна and Молочний, В.В. and Москвіна, Н.О. and Петрович, В.С. and Руда, О.В. and Румак, О.М. and Терницька, С.В. and Шелмакова, А.М. and Цюман, Тетяна Петрівна and Вайнола, Ренате Хейкієвна (2012) Personal dignity. Safety of life. Citizenship: The program of educational work with students on combating trafficking in human beings [Teaching Resource]

Акіліна, Олена Володимирівна and Ільїч, Людмила Миколаївна (2012) Економіка праці та соціально-трудові відносини Алерта, Київ. ISBN 978-617-566-093-5

Александрова, Олена Станіславівна (2012) Цінності середнього класу і сучасна концепція освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 9-14.

Александрова, Олена Станіславівна (2012) The Achilles heel of the middle class in transition society Учебные записки Таврического Национального Университета им. В.И. Вернадского.

Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Дослідження Б. Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 78-84.

Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Епізод з історії українського просвітництва: дослідження Борисом Грінченком сприйняття творів світової літератури в українському перекладі народною аудиторією Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 346-352.

Андрусенко, І.В. and Бондарчук, Галина Павлівна (2012) Textbook on natural study as a means of forming natural science competencies pupils of initial classes Проблеми сучасного підручника (12). pp. 280-285.

Антипін, Євген Борисович (2012) Ідеї наступності в педагогічній спадщині Наталі та Тимофія Лубенців Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (6).

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 245-254.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) The peculiarities of American Reader-response theory formation Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (10). pp. 5-9. ISSN 2078-2128

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Рецепция новелл Януша Леона Вишневского сквозь призму американской теории читательской реакции: эмпирическое исследование Массовая зарубежная литература: инокультурный текст в рецептивном аспекте: сборник научных трудов.. pp. 4-15. ISSN УДК 82.091 ВВК 83.3(3) С23

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) «“Нова критика” й теорія читацького відгуку: компаративний аспект Colloqia Litteraria Sedlcensia STUDIA MINORA. – Tezy X Międzynarodowej konferencji naukowej «Literatura w Literaturoznawczym Kontinuum» (17-19 października 2012 r., Czerniowce). p. 93. ISSN 2081-3546

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Воронич, Ганна Василівна (2012) Говірки сіл Річки та Яворова як образок до історії Гуцульщини: лексикографічний аспект Гуцули і Гуцульщина. Літературно-мистецький і громадсько-суспільний часопис (2(6)). pp. 63-68. ISSN 978-966-181-012-8

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary competence teacher of Ukrainian language and literaturein the light of scientific approaches Українська мова і література в школі (8). pp. 32-37.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Technology of formation literary competence of the future, philologists teachers in the system of professional practice Українська мова і література в школі (3). pp. 40-45.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary competence teacher of Ukrainian language and literature in the context of scientific approaches Реалізація компетентнісного підходу в системі професійної освіти педагога. pp. 31-36.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) The role and importance in shaping the courses of literary competence of the future teacher philologist Педагогічна освіта: теорія і практика (10). pp. 109-116.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Training course "literary competence teacher of Ukrainian language and literature" Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету. Збірник наукових праць звітно-наукової конференції викладачів університету за 2011 рік. pp. 38-40.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Methodological tools technologies of literary competence of future teachers Ukrainian language and literature Проблеми підготовки сучасного вчителя (6). pp. 8-19.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Formation of literary competence of future teachers, philologists in the system of professional practice The value system of modern society. materials digest of the internacional Scientific and practical Conference and the 1 stage of Research Analytics Championships in sociological, psychological and pedagogical sciences. (London, January 19-January 23,2012). pp. 57-60.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Innovations in formation literary competence of future philologists Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (6). pp. 391-402.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Retrospective formation of literary competence teacher: study of periodizatsiyi istorichnoho Вісник Чернігівського національного університету. Серія: педагогічні науки (Вип100). pp. 20-27.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Innovative technologies in training future teachers literary Ukrainian language and literature Инновационные технологии в образовании. Материалы ІХ Международной научно-практической конференции. pp. 207-215.

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Literary Study of Local Lore in System of Vocational Training of the Teacher of Ukrainian and Literature Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 91-101. ISSN 2227-2844

Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Development of Literary Competence of Language Teachers in the Professional Practice System: Theoretical Aspects Педагогічна освіта: теорія і практика.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2012) Activity of Kyiv regional inspectorate of Guard of Sights of culture and art for the protection of Bernardine Monastery in Izaslav науковий журнал "Краєзнавство" (3 (80)). pp. 113-117. ISSN 2222-5250

Байталюк, Ольга Михайлівна (2012) Cooperation of the Ukrainian Archaeological Committee with the Kyiv Edge Inspectorate of Cultural Artifacts and Art for the Protection of Monuments of Art, Culture and Nature in Kyiv Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 135-139.

Бахтинов, А.П. and Боледзюк, В.Б. and Ковалюк, З.Д. and Кудринский, З.Р. and Литвин, Оксана Степанівна and Шевченко, А.Д. (2012) Magnetic properties and surface morphology of layered In2Se3 crystals intercalated with cobalt Физика твердого тела, 55 (6). pp. 1063-1070. ISSN 0367-3294

Бахтинов, А.П. and Водопьянов, В.Н. and Нетяга, В.В. and Кудринский, З.Р. and Литвин, Оксана Степанівна (2012) Surface morphology and electrical properties of hybrid structures fabricated on the basis of layered semiconductor with nanoscale ferroelectric inclusions Au/Ni/<C>/n-Ga2O3/p-GaSe<KNO3> Физика и техника полупроводников, 46 (3). pp. 356-368. ISSN 0015-3222

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Постать Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 рр. Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 85-98.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) The controversy between B. Grinchenko and M. Drahomanov about the ukrainian national cause 1892-1893 Часопис української історії. Збірник наукових праць (24). pp. 17-23.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Boris Grinchenko in ukrainian social-political movement of the late nineteenth century. (The controversy about the ukrainian national cause with Michael Drahomanov) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 8 грудня 2011 р.. pp. 47-76.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Vectors of Social Education in Ukraine Соціальна педагогіка: теорія та практика (3). pp. 14-21. ISSN 1817-3764

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Components of professional mobility of future social pedagogues Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №11.Соціальна робота. Соціальна педагогіка:зб.наукових праць (14). pp. 73-80.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Vectors of the development of social pedagogy in Ukraine Cоціальна педагогіка:теорія та практика (3). pp. 14-21. ISSN 1817-3764

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Technology enhance community Развитие медицинских и социальных услуг дл ялюдей с инвалидностью в Таджикистане : практические аспекты. pp. 21-25.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2012) Multicultural principles of social and educational activities Ucrainica V. pp. 315-317.

Безух, Юлія Сергіївна (2012) Multiculturalism in the system of elementary education in Ukraine and the USA Науковий вісник (1.37). pp. 26-30.

Безух, Юлія Сергіївна (2012) To the question of the evolution of the multicultural education in the USA Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. «Перспективні інновації в науці, освіті, промисловості та транспорті». pp. 41-44.

Бессалов, Анатолій Володимирович (2012) О некорректности стандартного условия для MOV-атаки на эллиптические кривые Прикладная радиоэлектроника (2). pp. 238-239.

Бессалов, Анатолій Володимирович and Гурьянов, О.И. and Дихтенко, А.А. (2012) Кривые Эдвардса почти простого порядка над расширениями малых простых полей Прикладная радиоэлектроника, 11 (2). pp. 225-227. ISSN 1727-1290

Бессалов, Анатолій Володимирович and Дихтенко, А.А. and Третьяков, Денис Борисович (2012) Оценка реальной стойкости криптосистемы на кривой Эдвардса над расширениями малых полей Сучасний захист інформації (2). pp. 17-20.

Бессалов, Анатолій Володимирович and Дихтенко, А.А. and Яценко, О.І. (2012) Загальносистемні параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів In: Матеріали міжнародної конференції "Інформаційні проблеми комп’ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління", 6-9 червня 2012 року, м.Бучач, Івано-Франківська обл., Україна.

Бессалов, Анатолій Володимирович and Чевардин, В.Е. (2012) Оценка мощности множеств трансформаций канонической формы уравнения эллиптической кривой Системні дослідження та інформаційні технології (4). pp. 119-123.

Бессалов, Анатолій Володимирович and Чевардин, В.Е. (2012) Метод генерации псевдослучайных последовательностей на основе изоморфных преобразований эллиптической кривой Прикладная радиоэлектроника, 11 (2). pp. 234-237. ISSN 1727-1290

Бех, Людмила Вікторівна (2012) Український фарфор: загальноєвропейський вимір та національна специфіка Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури.

Бех, Людмила Вікторівна (2012) Синьо-біла кераміка як результат та стимул міжкультурного обміну Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство..

Бех, Людмила Вікторівна (2012) ПОРЦЕЛЯНА В КУЛЬТУРІ КИТАЮ ДОБИ ЦИН: ПОШУК ШЛЯХІВ ОНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство..

Бех, Людмила Вікторівна (2012) ПОРЦЕЛЯНА В КУЛЬТУРІ КИТАЮ: СТАНОВЛЕННЯ ТРАДИЦІЇ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Мистецтвознавство. – Тернопіль : Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2012.

Бех, Людмила Вікторівна (2012) Порцеляна в загальній системі культури Китаю ХІV–XVII століть Діалог культур: Україна-Греція : Збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції.

Бобрицька, Валентина Іванівна (2012) “Educational Policy” Program as an Object of System Pedagogical Design Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 44-48.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Дитяча література Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Forming concepts - word-marks of national culture in children by means of word-art concepts - words, signs national culture in children by means of artistic expression Рідна мова - освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі (17). pp. 25-27.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) Scientific and pedagogical views of scientists early twentieth century in education and training CHILD native language Народна освіта, 2 (17).

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2012) The ideal teacher: a comparison of ideas James Chepiga and teachers late XIX - early XX century Неперервна професійна освіта, 1-2. pp. 100-106.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Богініч, О.Л. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Вертугіна, Валентина Миколаївна and Гаращенко, Лариса Василівна and Голота, Наталія Миколаївна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Коваль, Н.С. and Кот, Н.М. and Кудикіна, Н.В. and Кузьменко, В.У. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартиненко, Світлана Миколаївна and Пасічник, Алла Володимирівна and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років "ДИТИНА" [Teaching Resource]

Богород, Анатолій Володимирович (2012) Dance as phenomenon of human life: philosophical analysis Гілея: науковий вісник (67). pp. 322-330. ISSN 2076-1554

Богород, Анатолій Володимирович (2012) Українська веснянка на вагу золота «Об`єднання рідновірів України».

Бодненко, Дмитро Миколайович and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Жильцов, Олексій Борисович (2012) Тестовий контроль знань студентів у системі Moodle [Teaching Resource]

Бодненко, Дмитро Миколайович and Ященко, Д.О. and Борщ, Я.О. (2012) The use of social networks during training journalists for example FACEBOOK Інноваційні технології як чинник оптимізації педагогічної теорії і практики. pp. 79-82.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Ященко, Д.О. and Борщ, Я.О. (2012) Using social networking facebook for training future journalists Науковий вісник інноваційних технологій (1). pp. 29-35.

Большакова, Інна Олексіївна (2012) Development of logical culture primary school teacher within internally school methodological work Початкова школа (1). pp. 34-35. ISSN 0131-5358

Большакова, Інна Олексіївна (2012) Development of logical culture primary school teacher within internally school methodological work Початкова школа (2). pp. 44-47. ISSN 0131-5358

Бондар, Тетяна Іванівна (2012) Сучасні трансформації тероризму Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (4).

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Rhetoric as a learning tool nonverbal features of intercultural communication Освіта у ХХІ столітті: шляхи розвитку, (3). pp. 18-21.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Teaching ideas VO Sukhomlynsky as a conceptual basis for the development of communicative competence in elementary school teacher Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (18). pp. 73-76. ISSN 1644-7794

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Creative teaching practices as a basic condition for the formation of the creative person younger pupils in the pedagogical heritage VA Sukhomlinsky Вісник психології і педагогіки (9).

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Fundamentals of stage and screen art method of learning. Description of the course Збірник навчальних програм. pp. 160-179.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) History of pedagogical rhetoric Видавничий дім "Персонал".

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Бондаренко, Наталія (2012) Rhetorical recommends teachers to prepare and conduct the musical event Музичний керівник (2). pp. 7-10.

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2012) Модель формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку у процесі інструментально-виконавської підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 547-553.

Бонь, Олександр Іванович (2012) Kyiv Film Studio and Totalitarian System: Forms of Pressure Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 143-148.

Боринець, Надія Іванівна (2012) Labor training. Indicative course schedule. Variative modules. Grades 5-6 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-710-9

Боринець, Надія Іванівна (2012) Labor training. Indicative course schedule. Variative modules. Grades 7-9 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-720-8

Боринець, Надія Іванівна and Ходзицька, Ірина Юліївна (2012) Labor training. Preparing for the Olympics. Tests. Grades 5-11 Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-737-6

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Архетип богині-матері в поемі В.Герасим’юка «Єзавель» Літературознавчі студії (35). pp. 64-70.

Борисюк, Ірина Василівна (2012) "The I - the Alien" Problem in V.Kozhelianko's Novel "Konotop" Магістеріум, Літературознавчі студії (48). pp. 42-46. ISSN ISSN 1998-5931

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Міфологізм поезії вісімдесятників Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Борисюк, Ірина Василівна (2012) Consept of Name (Nameless) in the Poetry by V. Holoborodko Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 12 (247). pp. 6-13. ISSN 2227-2844

Братко, Ірина Василівна (2012) Legal aspects of providing international assistance to the European Union within the framework of the implementation of the European Neighborhood Policy Актуальні проблеми держави і права: збірник наукових праць. Вип.64 (64). pp. 33-36.

Братко, Марія Василівна (2012) Essential Concept of “Learning Environment of Higher Education Establishment” Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). pp. 50-55.

Братусь, Іван Вікторович (2012) Історичні аспекти шевченкознавчого поступу Богдана Лепкого Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 165-170. ISSN 2227-2844

Братусь, Іван Вікторович and Луценко, Іван (2012) Tatari Aslanbekovich Ephiev Колективний. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка, Київ.

Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Emotional intelligence is part of the management potential of personality Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю. pp. 355-357.

Бреус, Юлія Володимирівна (2012) The emotional component in the structure of the university education Збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». pp. 277-287.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) ОСНОВИ КОМПАРАТИВІСТИКИ: Навчально-методичний посібник для організації самостійної роботи та підготовки до модульних робіт студентів спеціальностей “Українська мова і література”, “Українська мова і література. Мова і література (англійська)”, “Українська мова і література. Мова і література (російська)” Видавництво Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», м. Луганськ.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Іnserted short story in the Ukrainian literature: typology and modifications EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Ethnographic constituent of Kulish’s and M. Starytsky’s romantic epic Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки (17). pp. 12-19.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Literary history of Kharkiv is in the novel of Oles Dosvitniy „Quartzite” Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки. (3). pp. 16-21.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) A problem of alternative analogue formation of history is in literature of post-modernisz Вісн. Запоріз. нац. ун-ту. Філологічні науки. pp. 22-32.

Бровко, Олена Олександрівна (2012) Heraldry and emblems: study of literature projections Наук. зап. Терноп. держ. пед. ун-ту імені Володимира Гнатюка. Сер. „Літературознавство”. (35). pp. 168-178.

Брусенко, Олена Леонідівна (2012) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до соціально-педагогічної роботи з ВІЛ-інфікованими Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 194-201.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2012) Використання комп’ютерних графічних пакетів в опануванні мистецьких дисциплін студентами напрямів образотворчого мистецтва та дизайну Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 554-560.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2012) Основні аспекти підготовки майбутніх учителів комп’ютерної графіки з використанням комп’ютерних технологій Проблеми підготовки сучасного вчителя.

Брюханова, Галина В'явеславівна and Конопко, Олександра Іванівна (2012) Використання комп’ютерних графічних пакетів в опануванні мистецьких дисциплін студентами напрямів образотворчого мистецтва та дизайну СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ: ЯКІСНИЙ ВИМІР.

Бугрій, Анастасія Сергіївна (2012) Код західноєвропейського відродження у романі Айріс Мердок "Свята і гріховна машина кохання" Studia Philologica (1). pp. 129-133. ISSN УДК 81+82:811.11+811.13

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) Використання віртуального навчального середовища при підготовці фахівців соціальної сфери Соціальна робота в Україні: теорія і практика // науково-методичний журнал (1). pp. 183-190.

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) [Teaching Resource]

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни + CD-диск: навч.-метод. посібник [Teaching Resource]

Буйницька, Оксана Петрівна (2012) Центр учбової літератури, Київ. ISBN 978-611-01-0338-1

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2012) Причини зрушень у складних відкритих системах: з досвіду історичного дослідження мов Studia Philologica (1). pp. 5-12. ISSN 2311-2425

Буренко, Валентина Миколаївна (2012) The peculiarities of teaching English in the first form Іноземні мови в сучасній школі (2). pp. 7-9.

Буренко, Валентина Миколаївна and Редько, В.Г. (2012) The strategic directions of the development of modern school foreign education Іноземні мови в сучасній школі (4). pp. 28-33.

Бурко, Ольга Василівна (2012) Заповіт Бориса Грінченка (технологія вивчення оповідання «Каторжна» в старшій школі) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 160-168.

Бушма, Олександр Володимирович (2012) Моделирование двухтактного возбуждения светодиодного шкального индикатора In: XX-th International Symposium «ADVANCED DISPLAY and LIGHTING TECHNOLOGIES» / XX международный симпозиум «Передовые дисплейные технологии», October 8-12, 2012. / 8-12 Октября 2012, Crimea. Ukraine / Крым. Украина.

Бєлкін, В.В. (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 272-284.

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2012) Інститут зв'язків з громадськістюв реалізації програм міжкультурної комунікації Діалог культур у просторі політкультурного світу. pp. 40-42.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) A child in a natural environment: Remarks to the educational line Дошкільне виховання, 9 (853). pp. 12-14. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Experimental Research of children in nature as the technology of cognitive development Вихователь-методист дошкільного закладу, 11 (48). pp. 10-21.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Education Line "Child in the natural environment" Вихователь-методист дошкільного закладу, 11 (48). pp. 4-9.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) About the game and experimenting with sand and water as a means of thinking and speaking children Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 17. pp. 57-60. ISSN 1644-7794

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2012) Environmental tale in the life of modern child Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (39). pp. 17-24.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Богініч, О.Л. and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Василиєва, С.А. and Вашуленко, М.С. and Вільчковський, Е.С. and Волинець, Катерина Іванівна and Гаращенко, Лариса Василівна and Довбня, Софія Олегівна and Дятленко, Наталія Михайлівна and Карабаєва, І.І. and Коваленко, Олена Володимирівна and Кудикіна, Н.В. and Коваль, Н.С. and Кузьменко, В.У. and Левченко, Л.Л. and Лобода, Ольга Володимирівна and Лохвицька, Л.В. and Мартинчук, Олена Валеріївна and Машовець, Марина Анатоліївна and Огнев’юк, Віктор Олександрович and Пасічник, Алла Володимирівна and Проскура, О.В. and Прокопенко, В.І. and Савченко, Юрій Юрійович and Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) ДИТИНА програма виховання і навчання дітей від двох до семи років Київський університет імені Бориса Гріенченка.

Біницька, Катерина Миколаївна (2012) Comparative Analysis of the System of Higher Pedagogical Education in Ukraine and the Republic of Poland within the Context of Bologna Agreement Педагогічна освіта: теорія і практика (17).

Бісмак, Олена Василівна (2012) Лікувальна фізична культура в реабілітації студентів спеціальних медичних груп, що страждають на короткозорість Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 87-92.

Бісмак, Олена Василівна and Пешкова, Ольга Володимирівна (2012) Analysis nosology of students from special medical group using modern methods of remedial physical culture Слобожанський науково-спортивний вісник. – Харків: ХДАФК, 2012. (3). pp. 89-94. ISSN 1991-0177

Бісмак, Олена Василівна and Пєшкова, О.В. and Мятига, О.М. (2012) Physical rehabilitation in violation of posture and platypodia [Teaching Resource]

Бітківська, Галина Володимирівна (2012) Poetics of play Hans Magnus Enzensberger «Gete, Away!» Наукові праці КПНУіІО, 30 (1). pp. 31-34. ISSN -

Бітківська, Галина Володимирівна (2012) Мотив «лице і маска» в п’єсі М. Булгакова «Дон Кіхот» Жизнь и творчество Михаила Булгакова в современном восприятии: материалы Первой апрельской ежегодной научной конференции (Москва, апрель 2011 г.)), 1 (1). pp. 70-77. ISSN 978-5-9902326-3-1

В

Вакуліч, Тетяна Михайлівна and Лефтеров, Василь Олександрович (2012) Victim behavior as a psychological problem Вісник МЕГІ : збірник наукових праць (16). pp. 3-470. ISSN 7760-0683

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Унікальний досвід майстринь-вишивальниць Київщини Культура і мистецтво у сучасному світі: наукові записки Київського національного університету культури і мистецтв: зб. наук праць (13). pp. 237-245.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Витоки та історична еволюція вишивки як складової традиційного українського одягу Вісник мистецтвознавства Київського національного університету культури і мистецтв (25). pp. 5-16.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Традиційна народна вишивка в творчості сучасних українських дизайнерів одягу Вісник мистецтвознавства Київського національного університету культури і мистецтв (26). pp. 41-51.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Традиційна українська народна вишивка в творчості дизайнера модельєра Роксолани Богуцької (аналіз колекцій 2007-2009 років) Культура і сучасність: альманах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (1). pp. 127-133.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Унікальний досвід майстринь-вишивальниць Київщини Культура і мистецтво у сучасному світі: Наукові записки Київського національного університету культури і мистецтв.

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2012) Про форми суспільної організації праці в галузі українського традиційного народного мистецтва вишивання Вісник КНУКіМ. Серія "Мистецтвознавство".

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 332-337.

Василевич, Леонід Федорович and Василевич, Максим Леонідович (2012) Fuzzy physical economics: the law of interaction of capital Економіка, менеджмент, бізнес (1(5)). pp. 82-88. ISSN ДК 65.0

Василевич, Леонід Федорович (2012) Кількісна оцінка ефективності реалізацій стратегій університетів на основі системи збалансованих показників Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 853-863.

Василевич, Леонід Федорович and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Огнівчук, Леся Миколаївна and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Function-oriented design of information-analytical systems. Methods for determining the priority coefficients of partial performance indicators Радіоелектроніка та інформатика (3). pp. 35-45. ISSN 1563-0064

Васильківська, Олена Іванівна (2012) Рrofessional training design students in the process of training to work in the materials Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір». pp. 560-566.

Васильєв, Олексій Олександрович (2012) Проблема взаємозв’язку особистого і суспільного в творчості Б.Д. Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 99-106.

Васильєва, С.А. (2012) Development of Nurseries in Ukraine in 1940—1960s Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 4-9.

Васьків, Микола Степанович (2012) Композиційно-наративні особливості "малої прози" Юрія Липи Шості липівські читання. pp. 7-13.

Ващенко, Олена Миколаївна (2012) Педагогічні умови створення здоров’язбережувального середовища сучасної початкової школи // Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”. Серія. Педагогіка, Психологія. Філософія (27/12).

Ващенко, Олена Миколаївна (2012) Формування професійних знань у студентів щодо організації навчального процесу з «Основ здоров'я» у початковій школі Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Basic Ways of the Formation of Language and Area Competence in the Process of the Professional Becoming Future Primary School Teachers of a Foreign Language ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЧАСОПИС «Вища освіта України» (3). pp. 43-46.

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Peculiarities of the Formation of a Poly-cultural Communicative Competence of the Future Primary School Teachers of a Foreign Language Вісник психології і педагогіки (8).

Веклич, Юлія Іванівна (2012) Use of Authentic Texts in the Process of the Formation of the Socio-cultural Competence of the Future Primary School Teachers Вісник психології і педагогіки (10).

Веклич, Юлія Іванівна and Миронець, Дмитро Костянтинович (2012) Formation of Language and Area Competence in the Process of the Professional Training of the Future Teachers of English Молодь і ринок, 3 (86). pp. 118-121.

Вембер, Вікторія Павлівна (2012) Особливості використання графічного редактора для навчання молодших школярів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (1). pp. 15-18.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) РОЗВИТОК ІДЕЙ СУСПІЛЬНОГО ДОШКІЛЬНОГО ВИХОВАННЯ В ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧНІЙ СПАДЩИНІ О. ДОРОШЕНКО (20-ті РОКИ ХХ-го СТОЛІТТЯ) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (43). pp. 185-191.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2012) Форми підвищення кваліфікації вихователів і завідувачів дошкільних установ на Київщині (50-70-ті роки ХХ століття) Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) The role of the multidisciplinary team in the delivery of social services to families with children with special needs Развитие медицинских и социальных услуг для людей с инвалидностью в Таджикистане: практические аспекты . pp. 26-34.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) Multicultural education - a burning issue of high school Ucrainica V. pp. 233-236.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) Formation competencies of future social workers during training Вісник (104). pp. 60-62.

Веретенко, Тетяна Григорівна (2012) Formation competencies of future social workers during training Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (104). pp. 60-62.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Інклюзивна освіта як складова гуманного виховання Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти. Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів викладачів і науковців.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Inclusive Education as part of humane education Гуманне виховання як формуюча складова сучасного змісту освіти: матеріали міжвузівської науково-методичної конференції студентів, аспірантів, викладачів і науковців. pp. 36-39.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2012) Raising a healthy personality: VO Suhomlinskogo views and present Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту: Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читань в м. Донецьку, 1. pp. 137-141.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу In: Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини", 6 - 7 квітня 2012 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Unpublished)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Моя майбутня професія - філолог In: Вступ до спеціальності: філологія. українська мова і література. Модуль 2. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, pp. 7-25.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Мовна особистість староукраїнської доби: проблеми та аспекти дослідження Українська мова у сучасній школі. (6(116)). pp. 4-7.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Витоки формування правописної компетенції та українського правопису Українська мова і література у школі (3). pp. 57-59.

Виноградов, Степан Васильович (2012) The Home Guard in the Defensive Battle of Kyiv (July — September 18, 1941) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 149-154.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Symphonism of D. Shostakovich and G. Mahler: movement as structural and music and dramatic composition factor. PhD thesis, Национальная музыкальная академия Украины им. П.И. Чайковского.

Вишинський, Віталій Володимирович (2012) Motion as a factor of composition and dramatic concept in the Second Symphony of D. Schoctakovich. Науковий вісник НМАУ ім. П.І. Чайковського: Драматургічна організація музичного твору (104). pp. 87-95.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Subject-object position of the image "Kiev" in the poetry of the 20th century Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 12 квітня 2012 р.. pp. 167-176.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мотив дзеркального двійника: символічний аспект (на матеріалі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" та фільму Ганса Еверса "Празький студент" (1913 р.)) Наукові записки. Серія: Філологічні науки (літературознавство). – Кіровоград: РВВ КТПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 284 с. – 45-58 (11). pp. 45-58.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологема "Дом" в языковой картине мира Александра Блока Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство: міжвуз. зб. наук. ст. Вип. XXVI. – Ч. 3 (2). pp. 80-88.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Мифологические сценарии в современном мире: проблема прочтения Мовні і концептуальні картини світу (38). pp. 135-141.

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Аналіз та інтерпретація художнього тексту. Спецкурс із зарубіжної літератури: навч.-метод. посіб. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2012) Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання милосердя у молодших школярів // Теоретико методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць.- Вип. 16, книга 2. - Камянець-Подільський: Видавець ПП Звойленко Д.Г.. pp. 52-59. ISSN 978-620-056-7

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2012) ГОТОВНІСТЬ ПЕДАГОГІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКІЛ- ІНТЕРНАТІВ ДО ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ У МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка. pp. 186-193.

Войцехівський, Михайло Федорович (2012) Role of methodical work and methodologist of Institute of postgraduate pedagogical education in the system of lifelong professional development of pedagogues Педагогічний альманах: Збірник наукових праць (14). pp. 257-264.

Войцехівський, Михайло Федорович (2012) The theoretical essentils of the competency approach implementation management to the methodologists' in-service training Теорія та методика управління освітою (9).

Войцехівський, Михайло Федорович and Липова, Людмила Андріївна and Малишев, Віктор (2012) Basic principles of the formation of basic knowledge high school students Післядипломна освіта в Україні (1). pp. 17-20.

Волинець, Катерина Іванівна (2012) Організація педагогічної практики в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 212-220.

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Research Activities future educators DNZ: theoretical foundations and methods Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (16). pp. 163-168. ISSN 978-966-171-645-1

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Of the research skills of students - future educators of preschool educational institutions Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки, 15. pp. 193-200. ISSN 978-966-171-585-0

Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Теоретичні основи формування готовності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до дослідницької діяльності Наукові записки : [збірник наукових статей], СІІІ (103). pp. 44-52.

Волкова, Людмила Николаевна (2012) Мотиви становлення особистості в історико-культурному розгляді творів скульптури In: Простір арт-терапії.

Волкова, Людмила Николаевна (2012) Формування поведінкових компетенцій студентів засобами арт-педагогіки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 567-569.

Волошук, Лариса Валентинівна (2012) Kyiv Area in the Novels of Liuko Dashvar and Maryna Grymych Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 176-180.

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Educational portal as a part of educational information environment of the region postgraduate Education Особистість в єдиному освітньому просторі : зб. наук. тез ; наук. ред.: В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко (Том 1). pp. 387-391.

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Упроваждення інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів СПД Рєзніков В.С., Луганськ. ISBN 978-617-509-231-6

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2012) Artistic conflicts in the Ukrainian drama of 1990–2010: discourse, evolution, tipology Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг.

Г

Гаврилова, Наталія Григорівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2012) Уровень теоретической подготовленности студентов по базовым вопросам развития международного олимпийского движения Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. pp. 57-59.

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2012) Німецький класичний університет: сучасний стан Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 112-116.

Гальчук, Оксана Василівна (2012) Історія зарубіжної літератури ХХ ст. ("Бертольт Брехт") In: Історія зарубіжної літератури ХХ ст. Академія, Київ, pp. 160-176.

Гальчук, Оксана Василівна (2012) Історія зарубіжної літератури ХХ ст. ("Томас Манн") In: Історія зарубіжної літератури ХХ ст. Академія, Київ, pp. 152-160.

Гальчук, Оксана Василівна (2012) "… І в хаосі творить скарби": античні образи й мотиви в поетичній інтерпретації Павла Тичини Слово і час (3). pp. 88-101. ISSN 0236-1477

Гальчук, Оксана Василівна (2012) “Сalendarium” М. Філянського як український варіант Овідієвих “Фастів” Слово і час (12). pp. 73-84. ISSN 0236-1477

Гаращенко, Лариса Василівна (2012) Fitness in the air: dorov'yazberezhuvalnyy approach Дошкільне виховання, 5 (849). pp. 28-31. ISSN 0321-1401

Гаркуша, Людмила Іванівна (2012) integration; musically-educational activit Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ISSN 378:005.6

Гаркуша, Людмила Іванівна (2012) Використання стильової інтеграції у навчально-виховній підготовці майбутніх учителів музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 569-573.

Гацко, Олена Володимирівна and Євдокимова, Лілія Григорівна and Гнутова, Наталія Павлівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 92-98.

Герасимова, Ольга Іванівна (2012) Features of formation the abilities of reflection in teaching and professional activities of university students Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, 42 (Т. IX). pp. 100-105.

Гладуш, Надія Федорівна (2012) Theoretical grammar UNSPECIFIED. ТОВ «ВТС Принт.

Глазова, Олександра Павлівна (2012) Newspaper article on moral topic in the 10th form Методичні діалоги (5-6). pp. 23-30.

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна and Огнівчук, Леся Миколаївна (2012) Інформаційні технології навчання. Лабораторний практикум: навч. посіб. для студентів неінформатичн. спец. ВНЗ К. - Київський університет імені Бориса Грінченка.

Голованов, Сергій Олександрович (2012) Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі In: Всесвітня історія очима українських істориків, 8 грудня 2011 року, Київ.

Голованов, Сергій Олександрович (2012) Transformation in the land army of the Athenian polis in the Peloponnesian war (431-404 BC) Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (34). pp. 188-195. ISSN 2076-8982

Головчук, Світлана Юріївна (2012) The problem of moulding a patriot of the state in a pedagogical legacy of Hryhoriy Vaschenko (1878-1967) PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Головчук, Світлана Юріївна (2012) Physical education of youth in educational heritage Gregory Vashchenko Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика. pp. 49-51.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Психологічна готовність старших дошкільників до викликів початкової школи Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 50-54.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Концептуальні підходи до впровадження оновленого базового компоненту дошкільної освіти в практику роботи ДНЗ Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя.

Голота, Наталія Миколаївна (2012) Особливості викладання фахового курсу "Порівняльна дошкільна педагогіка" як засобу формування професійної компетентності майбутнього педагога Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Гольцов, Андрій Геннадійович (2012) Internal Ethnic Geopolicy in the Contemporary Russian Federation Наукові праці МАУП.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2012) Using literature in educational work educator Гончаренко А. М. Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу: матеріали круглого столу [«Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне»], (Київ, 20 січня 2012 р.) / НАПН Україн.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2012) Features of communication between boys and girls in preschool childhood Психофізіологічні аспекти обдарованості: теорія і практика : матеріали наук.-практ. семінару Інституту обдарованої дитини НАПН України, 03 лютого 2012 р, м. Київ. pp. 121-126.

Гончаренко, Тетяна Олексіївна (2012) Інформаційні технології як засіб навчання In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНА ПРОФІЛЬНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ», Чернівці.

Гонюкова, Лілія Василівна (2012) Проблеми освіти дорослих в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 42-48.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) The formation of Ukrainian language competence of classical university students by means of ethnopedagogics Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня 2012р., м.Київ). pp. 864-869.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) The realization of principles of sequence in the process of studying philological specialities of the subject «Ethnopedagogics» Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (19 квітня 2012р., м.Київ) . pp. 68-73.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Ethnopedagogical preparation as an element of professional pedagogical competence Наукові записки. Педагогічні та історичні науки: збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (103). pp. 56-63.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Мовленнєва підготовка майбутнього вчителя на сучасному етапі ІІІ Международные Севастопольские Кирилло-Мефодиевские чтения. pp. 296-302.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Українська мова. 11 клас Сиция, Харків. ISBN 978-966-2542-31-8

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Роль когнітивної методики у формуванні соціокультурної компетенції учнів Семантика мови і тексту. pp. 127-130.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2012) Мовленнєвий портрет сучасного старшокласника Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського.Серія: Філологія.Вип. 16 - 428 с.. pp. 204-208. ISSN 9789662337891

Грекова, Н. В. (2012) Національна освіта у контексті формування етносвідомої особистості Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 117-121.

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Синтаксис складного речення. Практикум Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN ДК 4013

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Сучасна українська літературна мова. Збірник вправ і тестів: Навчальний посібник Навчальна книга – Богдан, Тернопіль. ISBN 978-966-10-2536-2

Грипас, Оксана Юріївна (2012) НОВІТНІЙ СИНТАКСИС В АСПЕКТІ ПРЕДИКАТНО-АРГУМЕНТНОЇ ТЕОРІЇ Українська мова й література в сучасній школі. ISSN 2267

Грипас, Оксана Юріївна (2012) Новітній синтаксис в аспекті предикатно-аргументної теорії журнал "Українська мова і література в сучасній школі" (5). pp. 11-14.

Грищук, Юлія Володимирівна (2012) Psychosocial care for children of migrant workers (crisis meaningful relationship) In: Психосоціальна допомога в роботі з кризовою особистістю. НПУ імені М.П. Драгоманова, pp. 135-154.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Педагогічні аспекти організації самостійної позааудиторної роботи студентів немовних спеціальностей у процесі вивчення іноземної мови In: Міжнародна науково – практична конференція «Сучасні тенденції в педагогіці та психології: новий погляд», Південна фундація педагогіки, 30-31 березня 2012 року, м. Одеса., 30-31 березня 2012, Одеса.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Комунікативний бар'єр, як важливий психологічний фактор у процесі вивчення іноземної мови In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології" 2-3 березня 2012 р., 2-3 березня 2012, Львів.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 271-277.

Громова, Наталія Михайлівна (2012) The role of the readre's dialogical interaction with texts in foreign languages learning In: Психологічні проблеми сучасності : матеріали IХ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 29-31 березня 2012, Львів.

Громова, Наталія Михайлівна (2012) Forming dialogical interaction skills with foreign newspaper texts Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (22). pp. 98-108. ISSN 2072-4772

Груздьова, О. В. (2012) ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 74-82. ISSN УДК 37.01:001.891+

Груздьова, Олена Вікторівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 74-82.

Гріньова, Ольга Михайлівна and Диба, Наталія Миколаївна (2012) Psychological features of elder preschool aged children creative abilities Вісник психології і педагогіки (9).

Гулевська-Черниш, А.В. and Бойчук, Н.І. and Москвіна, Н.О. and Авєльцева, Т.П. and Петрович, В.С. and Руда, О.В. and Румак, О.М. and Шеламкова, А.М. (2012) Personal dignity. Safety of life. Citizenship: a handbook for educational work with students on combating trafficking in human beings (Grade 8) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-658-2

Гулігас, Алла Геннадіївна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 289-297.

Гулігас, Алла Геннадіївна and Гнутова, Наталія Павлівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 99-104.

Д

Даценко, Тетяна Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 182-187.

Даценко, Тетяна Олександрівна (2012) Information and communication technologies in preschool education: prospects and risks of introduction Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (3). pp. 18-20.

Даценко, Юлія Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 9-15.

Дем'яненко, Світлана Іванівна (2012) От де, люде, наша слава Дивослово (3). pp. 23-28. ISSN 0130-5263

Денисюк, Олена Миколаївна (2012) Forming culture communication of future social pedagogues with a family Soucasna ukrajinistika Problemy iazyka, literatury a kulturu (5). pp. 305-307. ISSN 0231-634X

Диба, Тетяна Григорівна and Косік, Микола Сергійович and Косік, Наталія Леонідівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 125-129.

Диба, Тетяна Григорівна and Нестерова, Тетяна Володимирівна and Іванько, Валентина Володимирівна and Дерека, Тетяна Григорівна (2012) Health_improving orientation technology of physical education’s process after recovering from respiratory diseases among children at the age of 7—8 in Poland and Ukraine Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 57-72.

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Проблеми навчання граматики української мови у контексті методичної спадщини А.П.Медушевського Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). pp. 189-195.

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Формування граматичних понять з морфології української мови учнів основної школи Проблеми державного будівництва в Україні (21). pp. 146-152. ISSN 60я43

Дика, Наталія Михайлівна (2012) Мовленнєва підготовка студентів-філологів у структурі системи вищої педагогічної освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 376-383.

Довбня, Софія Олегівна (2012) The influence of psychological and educational factors on the methodical software gaming activities for children of preschool age in the second half of XX - beginning of XXI century Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 1. pp. 96-102. ISSN ББК 74.2я43

Додонов, Роман Олександрович (2012) Особливості хронотопу та імідж Донецька Метафізика Донецька. pp. 128-143. ISSN 978-966-317-157-9

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Функціонування вищих жіночих курсів у Російській імперії: досвід вирішення питання оплати навчання (друга половина XIX – початок XX ст.) Гуржіївські історичні читання (5).

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Самореалізація випускниць вищих жіночих курсів російської імперії (кінець XIX – початок XX ст.) Вісник Черкаського університету: Історичні науки (9).

Драч, Оксана Олександрівна (2012) Предметна система навчання у вищій жіночій школі російської імперії: досвід упровадження Вісник Черкаського університету: Педагогічні науки (8).

Дробыш , Анастасия (2012) МЕССА F-MOLL А.БРУКНЕРА: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЕДИНСТВО ЦИКЛА Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського. (99).

Дубовик, Світлана Григоріївна (2012) Culture communication as a component of the overall school culture Українська мова і література в школі (1). pp. 9-12.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2012) Speech etiquette in the professional culture of teacher Рідна школа (18). pp. 50-55. ISSN 0131-6788

Дудар, Ольга Володимирівна (2012) Features reform of 1861 in the pages of the «Chernigovskie gubernskie vedomosti» Часопис української історії. Збірник наукових праць (24). pp. 125-128.

Дудар, Ольга Володимирівна (2012) Борис Грінченко і музейна справа Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 128-134.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2012) Experiment in preschools: first steps Вихователь-методист дошкільного закладу (5). pp. 4-8.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2012) The experiment continues: research methodology Вихователь-методист дошкільного закладу (7). pp. 4-8.

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2012) Innovative technology competence arts education as an integrated training course teacher musician Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. ISSN 378:005.6

Економова, Ольга Серафимівна (2012) Інноваційні технології компетентності мистецької освіти як напрям інтегрованої підготовки педагога-музиканта Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 588-597.

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Subjective phenomena of contextual education of the future teacher of elementary school Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (5). pp. 97-110. ISSN 2227-2844

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Pedagogical Tasks Contextual Type as a Means of Reflexive Competence of the Future Primary School Teacher Formation Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (12). pp. 149-155. ISSN 2309-9127

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Reflective component of professional competence as effectively-hoc basis contextual training primary school teachers in the university Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (19). pp. 247-260. ISSN 2227-2844

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2012) Theoretical aspects of technology of the context teaching of future teacher of initial classes Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22(257). pp. 239-249. ISSN 2227-2844

Жильцов, Олексій Борисович (2012) Портрет першокурсника сучасного університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 122-127.

Журавель, Тетяна Василівна (2012) The social and pedagogical prevention of HIV infection among inmates of detention facilities for juveniles PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України.

Журавель, Тетяна Василівна (2012) The matter and kinds of social and pedagogical prevention of HIV-infection among juvenile inmates Соціальна педагогіка: теорія та практика (2). pp. 62-70. ISSN 1817-3764

Журавель, Тетяна Василівна and Аноприенко, Елена and Пархоменко, Жанна (2012) Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для участника ПЦ «Фолиант», Киев. ISBN 978966847478

Журавель, Тетяна Василівна and Аноприенко, Елена and Пархоменко, Жанна (2012) Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для тренера ПЦ «Фолиант», Киев. ISBN 978-966-8474-80-4

Журавель, Тетяна Василівна and Блага, Алла and Мілорадова, Наталія and Заброда, Дмитро (2012) Діяльність служби дільничних інспекторів міліції щодо профілактики насильства над дітьми й дорослими членами сім’ї ТОВ “ВПК “ОБНОВА”, Київ. ISBN 978-617-7018-03-1

Журавель, Тетяна Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Лазаренко, Олексій Олександрович (2012) Організація роботи підрозділів ОВС, що здійснюють профілактичну роботу серед дітей, у сфері протидії жорстокому поводженню з дітьми та насильству в сім’ї ТОВ “ВПК “ОБНОВА”, Київ. ISBN 978-671-7018-02-4

Журавель, Тетяна Василівна and Пилипас, Юлія Віталіївна and Вовк, Володимир Михайлович and Суліма, Оксана Василівна and Кочемировська, Олена Олексіївна and Хведчук, Віталій Васильович and Скоропляс, Владислав Всеволодович and Калівошко, Валерій Миколайович (2012) Підготовка до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний строк, у тому числі неповнолітніх "Версо 04", Київ. ISBN 978-966-8869-49-5

З

Заверуха, Олена Леонідівна (2012) В. Мужчиль «П’ятий вимір»: авторські концепти та їх персоніфікація Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (10). pp. 110-116. ISSN 1993-6400; 1993-6419

Заверуха, Олена Леонідівна (2012) Функції та структура логосу в системі хорового письма Збірник наукових праць "Проблеми взаємодії мистецтва, педагогіки та теорії і практики освіти" Харківського державного університету мистецтв ім. І.П.Котляревського (34). pp. 240-251.

Загарій, Вадим Петрович (2012) Розробка і впровадження концепції економічної безпеки України In: III Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми економіки і управління в сучасних соціально- економічних умовах».

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) Towards professionalism: key competencies modern teacher Фізична газета (3). pp. 2-5.

Задніпрянець, Ірина Іванівна and Горловська , А. Г. and Стоянова, Н. В. (2012) Modular program theme of "Еlectromagnetic induction" (Grade 11) Фізична газета (11). pp. 2-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна and Забєла, Т. К. and Бойко , І. А. (2012) Modular program theme of "Еlectromagnetic induction" (Grade 11). Module 2. Law of electromagnetic induction. Rule Lenz Фізична газета (8-9). pp. 5-7.

Задніпрянець, Ірина Іванівна and Северенчук, Ю. Б. and Горловська , А. Г. (2012) Modular program theme of "Еlectromagnetic induction" (Grade 11) Фізична газета (12). pp. 2-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна and Сич, К. Й. and Гримович, О. Л. (2012) Modular program theme of "Еlectromagnetic induction" (11 сlass) Module 3a, b Фізична газета (10). pp. 2-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) Yakov Perelman: the 130th anniversary of the birth of Фізична газета (12). pp. 29-31.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) Organization of technical work group creative subject teachers Фізична газета (7). pp. 1-7.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2012) Why do we need new learning technologies Фізична газета (1). pp. 2-3.

Замятін, Денис Станіславович and Кебкало, О.С. and Лукашевська, Людмила Іванівна and Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Петрашенко, Андрій Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Organization of corporate documents software-based data warehouse of educational institutions Вісник Вінницького політехнічного інституту (6). pp. 49-67. ISSN 1997-9266

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2012) Шляхи створення сучасного підручника для студентів-філологів вищих навчальних закладів Молодий науковець ХХІ століття.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 128-133.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Етапи становлення та розвитку університетської освіти у Нідерландах. Педагогічний процес: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 5. 2012р. (5). pp. 57-67. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Організаційно-правові засади професійної підготовки фахівців в університетах Нідерландів Вісник педагогіки і психології. Випуск 10. – К., 2012.

Заяць, Людмила Іванівна (2012) Становлення університетської освіти у Нідерландах на сучасному етапі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня) 2012 року. pp. 128-133.

Заєць, Валентина Григорівна (2012) Quidelines on Work with Professionally Oriented Educational Texts at the Ukrainian Lessons in the Pre Profile 8—9 Classes Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 36-39.

Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Безпалько, Ольга Володимирівна and Гулевська-Черниш, А.В. and Басюк, Т.П. and Алєксєєнко, Т.Ф. and Бех, І.Д. and Болтівець, С.І. and Братусь, І.В. and Буніна, Л.І. and Ваховський, Л.Ц. and Веретенко, Тетяна Григорівна and Гужва, Т.М. and Жданович, Ю.М. and Журавель, Тетяна Василівна and Заверико, Наталія Віталіївна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Караман, О.Л. and Кічук, Я.П. and Кияниця, З.П. and Ковальчук, Л.Г. and Кузьмінській, В.О. and Лактіонова, Галина Михайлівна and Лавренко, О.В. and Левченко, К.Б. and Лесина, Т.М. and Липський, І.А. and Лютий, В.П. and Лях, Тетяна Леонідівна and Лях, В.В. and Мардахаєв, Л.В. and Міщенко, Н.І. and Міщик, Л.І. and Окушко, Т.К. and Омельченко, С.О. and Песоцька, О.П. and Петрович, В.С. and Петрочко, Жанна Василівна and Пилипенко, О.І. and Пінчук, І.Н. and Поліщук, В.А. and Постолюк, Г.І. and Рижанова, А.О. and Савченко, Світлана Володимирівна and Сейко, Н.О. and Семигіна, Т.В. and Сидоров, В.М. and Терницька, С.В. and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Харченко, Сергій Якович and Цюман, Тетяна Петрівна and Черная, К.І. and Чернуха, Надія Миколаївна and Юрків, Я.І. (2012) Encyclopaedia for professionals social Універсум, Севастополь. ISBN 978-966-8048-55-5

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Анна (2012) Соціально-психологічна детермінантна успішної адаптації першокурсників до університетського навчання Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді. pp. 104-110.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Анна (2012) Формування засад здоров'язбережувальної поведінки у студентів на заняттях фізичним вихованням Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Мариськіна, Т.В. (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 130-135.

Зеліско, Інна Михайлівна (2012) Bioenergetical aspects of the agro-industrial production Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету.

Зеліско, Інна Михайлівна (2012) The evolution of the economic category financial resources has been analyzed Економіка АПК.

Зеліско, Інна Михайлівна (2012) Featuresof development of organizationally - legal formsof integratio formationsnagrarian Інноваційна економіка (5).

Зимівець, Наталія Володимирівна (2012) Social and educational activities for the preservation and strengthening reproductive health of adolescents Гуманітарний вісник (24). pp. 109-112.

Зленко, О. О. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 312-316.

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Information and Communicative Technologies in Pedagogical Theory and Practice of Great Britain Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми (33). pp. 19-23. ISSN 978-966-2337-01-3

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Usage of Information and Communication Technologies in Education (Experience of Great Britain) Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Сутнісні характеристики поняття «інформаційно-комунікаційні технології в освіті» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 345-351.

Зінська, Тетяна Володимирівна (2012) Music competition as a form actualization creative potential contractor Вісник Київського національного університету культури і мистецтв (мистецтвознавство) (27). pp. 68-76.

Зінченко, Арсен Леонідович (2012) Kyiv: Aspirations and Decline.Public Realities in 1980s — 1920s on Sergiy Yefremov’s “Diary” Pages Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 17-26.

Зінченко, Віктор Вікторович (2012) MICROSOCIAL DIMENSION OF INSTITIONAL DEVIANCY OF SOCIETY DEVELOPMENT AND IDEOLOGEMES UNCOSCIOUS Креативная экономика и социальные инновации (2). pp. 18-28.

К

Кайріс, Олена Дмитрівна (2012) To a problem of modernization of vocational training of future psychologists Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28-29 березня). pp. 875-884.

Кайріс, Олена Дмитрівна (2012) До проблеми модернізації професійної підготовки майбутніх психологів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 875-884.

Калитюк, Лілія Петрівна (2012) Interrogative utterances used as indirect speech acts-expressives in Middle and Early New English Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна (72). pp. 42-46.

Калошин, Володимир Федорович (2012) Формування в учнів ПТНЗ почуття господаря своєї долі (практичні поради для педагогів) Професійно-технічна освіта (4). pp. 6-9.

Калошин, Володимир Федорович (2012) Як перетворити свою роботу на радісну й улюблену (практичні поради з професійної самореалізації) Все для администратора школы (11). pp. 29-39.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) Motivational-value ratio geography teacher and fundamentals of the economy to increase the level of personal educational and methodical professional culture Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (16). pp. 440-450. ISSN 2227-6246

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) Modern Turkey Географія та економіка в сучасній школі (9). pp. 39-43.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) United Arab Emirates - blooming garden in the desert Географія та економіка в сучасній школі (4). pp. 39-42.

Капіруліна, Світлана Леонідівна and Кобзар, М. О. (2012) Implementation of interdisciplinary links in geography class in school facilities profiled textbook Проблеми сучасного підручника (12). pp. 415-420.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2012) Informal education teacher of geography: theory, practice and experience Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (5(23)). pp. 360-367.

Караман, Ольга Володимирівна (2012) Проблема підручникотворення для профільної школи у науковому полі української лінгводидактики Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). pp. 202-207.

Караман, Ольга Володимирівна and Караман, Станіслав Олександрович (2012) Тестовий контроль як метод діагностики навчальних досягнень студентів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 110-119. ISSN 14441-3412

Караман, Станіслав Олександрович (2012) Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 338-346.

Караман, Станіслав Олександрович and Караман, Ольга Володимирівна (2012) Реалізація стратегії співдіяльності у професійній мовленнєвій підготовці вчителя-словесника Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. pp. 338-346. ISSN ББК 65.050

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Наукові дослідження питань морального виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному аспекті Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ПИТАНЬ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНОМУ АСПЕКТІ Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць (3). ISSN 2219-438Х

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2012) Морфологічні способи творення неофіційних антропонімів в англійській, німецькій та українській мовах Записки з ономастики.

Кебкало, Т.Г. and Михайлюк, Антон Юрійович and Сапсай, О.С. and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Functional-oriented design of information-analytical systems based educational direction preformed profiles Науковий вісник Чернівецького університету. Фізика. Електроніка (431). pp. 73-89. ISSN 966-568-633-х

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2012) Communicative competence future primary school teacher as psychological and pedagogical problems Педагогіка вищої та середньої школи (36). pp. 274-279. ISSN 2304-4470

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Міжнародна науково-практична конференція "Людина і сучасне суспільство: проблеми педагогіки та психології" 2-3 березня 2012 р., 2-3 березня 2012, Лбвів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Міжнародна науково-практична конференція "Роль педагогіки і психології у сучасному світі" 16-17 листопада 2012 р., 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід при здійсненні поточного контролю з іноземної мови за професійним спрямуванням у студентів немовних спеціальностей в ВНЗ In: Роль педагогіки та психології в сучасному світі, 16-17 листопада 2012, Львів.

Кисельова, Ірина Іллівна (2012) Індивідуальний підхід як необхідна складова у навчанні іноземних мов за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Людина і сучасне суспільство: пробелми педагогіки та психології", 2-3 березня 2012, Львів.

Кисла, Світлана Вікторівна (2012) Voice setting as the pedagogical skillfulness forming constituent Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (21). pp. 121-128. ISSN 966-376-065-6

Київець, Олена Валеріївна (2012) Freedom of Conscience as an Object International Legal Regulation Наукові запистки Інституту закнонодавства ВРУ (1). pp. 142-146. ISSN 16712-5284Р

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Period of life in Lviv of Nastia Grinchenko: page biography Краєзнавство (4). pp. 144-154. ISSN 2222-5220

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Ivan Krypiakevych as the human and scientist (based on the new sources) Український історичний журнал (6). pp. 96-110. ISSN 0130-5247

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 58-77.

Кобеньок, Георгій Васильович (2012) Dynamics of the number of obligate synanthropic communities of invertebrates as indicators of the quality of human dwellings Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды", Материалы IVмеждународной научно-практической конференции ", 1 (4). pp. 66-72. ISSN 978-5-85716-939-1

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Forming of foreign communicative competence of future teacher of primary school by means of professionally oriented dialogical speech Вісник психології і педагогіки (10).

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Specifics of teaching English to students of extramural department Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 221-226.

Коваленко, Любов Володимирівна (2012) Специфіка викладання англійської мови студентам заочної форми навчання Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 221-226.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Quality pre-school education as a problem Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы . pp. 30-33.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Individual approach in the process of logical-mathematical competence of preschool children as a problem Міжнародні педагогічні студії: проблеми дошкілля в сучасному світі. pp. 109-114.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) The image of the child’s psychological - pedagogical legacy SF Rusova Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського держ. пед. унів. ім. П. Тичини, 40. pp. 115-119.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Правова компетентність керівника дошкільного закладу Дитячий садок.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Health Care - the most important work of teacher (B. and S. Sukhomlinsky Rusova about children’s health) Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту // Матеріали VМіжнародних та XIX Всеукр. пед.читань в м.Донецьку. pp. 99-102.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Pedagogical conditions of formation of future teachers ready to use information technology in the kindergarten Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис , 3 (46). pp. 454-465.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Information Culture Formation adults Дитячий садок, 3 (627). pp. 4-5.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Комп»ютерні ігри та вправи: за чи проти Дитячий садок (3). pp. 9-10.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до співпраці з сім’ями обдарованих малят Науково-практичної конференції.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2012) Проблеми міжкультурної комунікації Наукові записки.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Urgency of implementation of innovative approaches to the educational process in vocational school. Збірка статей науково-практичної конференції "Інновації, творчість-інвестування в майбутнє". pp. 18-22.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The content and structure of pedagogical skills master of apprenticeship VET. Наукові записки. Серія "Психолого-педагогічні науки" (№6). pp. 39-44.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The corporate culture of the institution Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Day care: measures scenarios Бібліотека Шкільного світу . Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-11-8

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Organization of a training Шкільний світ. ISBN 978-966-451-000-1;978-966-2757-08-8

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Formulation of the problem of teacher skills master of apprenticeship vocational institutions in post-graduate education Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (24(77)). pp. 352-359.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Structural components of pedagogical skill masters of vocational training vocational and technical school. Инновационные технологии в образовании: Материалы VIII Международной научно-практической конференции «Инновационные технологии в образовании», 27-29 сентября 2012 г., г. Ялта. . pp. 214-216.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The essence of pedagogical skills master of apprenticeship vocational school. Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р.. pp. 51-53.

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна (2012) Organization of the experimental work in preschool and secondary schools Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Ковальчук, Василь Іванович and Шапаренко, Галина Василівна and Базиль, Людмила Олександрівна and Терпило, Юлія Вікторівна (2012) Pedagogical experiment in education [Teaching Resource]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Sybolical structures of the enthnocultural process in Ukraine Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) St. Feodosiy Pechersky spiritual way as sanctity manifestation in the hagialogical context Освіта регіону: політологія, психологія, комунікація (4). pp. 94-97.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Метафізична сутність Києва у контексті античновізантійської традиції Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури (29). ISSN 2225-7586

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2012) Problem of good and evil in the context of globalization Наукові записки (21).

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Ancient literature КУБГ, Київ.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Foreign Literature, academic level, profile level: a textbook for specialized classes 11 (certificate MES) Міністерство освіти і науки України, Київ. ISBN 978-966-349-309-1

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) The literary canon and literary education curriculum: Ukrainian way Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (10).

Когут, Ірина Вікторівна (2012) Theoretical aspects of development of professional pedagogical communicative competence of the future teacher In: VII Междунар. заочн. науч.-практ. конф. [«Актуальные вопросы современной педагогической науки»], 17 декабря 2012 г., Россия, г. Чебоксары.

Когут, Ірина Вікторівна (2012) EDUCATION AND TRAINING CAPACITY OF INDEPENDENT AND EXTRACURRICULAR WORK IN UNIVERSITIES OF UKRAINE Вісник психології і педагогіки (9). ISSN -

Козак, Людмила Василівна (2012) Асистентська практика у формуванні здатності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності Педагогічний процес: теорія та практика (5). pp. 96-107. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2012) Сучасні підходи до класифікації педагогічних інновацій Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 227-232.

Козак, Людмила Василівна (2012) The structure and characteristics of innovative professional activities university teachers Педагогічний процес: теорія та практика (2). pp. 50-60. ISSN 2078-1687

Козир, Маргарита Валентинівна (2012) Development of students' skills prove classes 5-7 on the lessons of coherent speech in the context of methodological heritage Medushevskiy A.P. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №10. Проблеми граматики і лексикології української мови: Зб.наукових праць (9). pp. 207-210.

Козир, Маргарита Валентинівна (2012) Linguodidactic features of the development of students' skills to bring 5-7 classes at lessons of the native language Лінгвістичні дослідження (34). pp. 269-274.

Козлов, Роман Анатолійович (2012) Chronotopics of Ivan Franko’s drama works: theory, practice and interpretation Одноосібна. Видавничий дім, Кривий Ріг, Україна.

Козлова, Ольга Сергіївна (2012) АЛЬТЕРНАТИВНІ ПРИНЦИПИ СПІЛКУВАННЯ Науковий вісник (6). ISSN 1729-360X

Койдан, Валентина Миколаївна (2012) The formation of self-directed learning skills of students in English by means of Internet resources Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 387-391.

Колумбет, О. М. (2012) Можливості програми дисципліни «фізичне виховання» у розвитку професійно значущих координаційних здібностей майбутніх педагогів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 903-907.

Конакова, Р.В. and Коломис, А.Ф. and Литвин, Оксана Степанівна and Охрименко, О.Б. and Стрельчук, В.В. and Светличный , А.В. and Линец, Л.Г. (2012) Transformation of the SiC/por-SiC/TiO2 structure during the rapid thermal annealing Физика и техника полупроводников, 46 (9). pp. 1244-1247. ISSN 0015-3222

Кондратенко, Ганна Григорівна (2012) Оптимізація професійної підготовки майбутнього вчителя музики засобами музично-театралізованої діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 612-617.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Мотиви української народної орнаментики як складова знакової системи національного графічного дизайну Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 618-622.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Мотиви української народної орнаментики як складова знакової системи національного графічного дизайну Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір». pp. 618-622.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2012) Features history teaching graphic design in higher education art profile Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр.. pp. 266-273.

Константинова, О. М. (2012) Exam preparation tips Іноземні мови в сучасній школі (2). pp. 14-26.

Константинова, О. М. (2012) Exam preparation tips Іноземні мови в сучасній школі (5). pp. 24-34.

Константинова, О. М. (2012) Exam preparation tips Іноземні мови в сучасній школі (6). pp. 26-35.

Константинова, О. М. (2012) Exam preparation tips Іноземні мови в сучасній школі (3). pp. 19-27.

Корнійко, Уляна Володимирівна and Гулігас, Алла Геннадіївна (2012) Physical education as a process of personality who is bearing a physical culture becoming. Фізична культура і здоров'я людини: історія, сьогодення, майбутнє.

Корнійко, Уляна Володимирівна and Гулігас, Алла Геннадіївна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 141-146.

Костюченко, Валентина Петрівна (2012) Літературно-музична композиція Музи генія. Інтимна лірика Т.Г.Шевченка. Дивослово. (3). pp. 29-32.

Костюченко, Валентина Петрівна (2012) Григорій Сковорода - філософ, письменник, учитель, музикант, співець. Дивослово (11). pp. 11-13.

Костюченко, Валентина Петрівна (2012) Музи генія, інтимна лірика Тарас Шевченка. Дивослово (3). pp. 29-32.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Modern foreign language lecturer of higher educational establishment: professional and personal aspect Вища освіта України (3 ). pp. 62-65. ISSN 2078-1016

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Polycultural conditioning of future foreign language teacher’s intercultural communication’s ability Наукові праці Донецького національного технічного університету , 11 (202). pp. 87-92. ISSN 2077-6780

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Forming the world outlook of the future foreign language teacher by means of educational disciplines Імідж сучасного педагога, 9 (128). pp. 51-54. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Educational environment of HEI as a factor of future foreign language teacher’s professional self Молодь і ринок, 2 (85). pp. 62-66.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Professional growth of future foreign language teachers: multicultural aspect Наукові записки (99). pp. 125-132.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Teacher’s personality in the process of interaction at foreign language lessons in primary school Efektivni nastroje modernich ved-2012 (19). pp. 65-69.

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) The conceptual bases of future primary school teachers professional competence formation in the content of the discipline "Methods of teaching English" Народна освіта, 3 (18).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) The problem of forming the professional significant qualities of future foreign language teacher Імідж сучасного педагога, 10 (119). pp. 62-64. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Primary school teachers’ preparation to the professional activity according to the context of the modern educational paradigm Вісник психології і педагогіки (10).

Котенко, Ольга Володимирівна (2012) Future foreign language teacher professionalisation: theoretical and applied aspect Вісник психології і педагогіки (8).

Коханова, Олена Петрівна (2012) Psychological features of pedagogical communication in the conditions of partner interaction of the teacher and pupils Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії (1). pp. 181-190.

Кочарян, Артур Борисович (2012) Office 365 - Secure cloud services for e-mail to the school. Комп'ютер у школі та сім'ї (8). pp. 24-27.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Senzytyvnist as a prerequsite of human being's creativity Синергетика і освіта: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 15 березня 2012 року, м. Київ. pp. 204-210.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiology of cognitive-personal ensuring creativity of the preschool child Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне: Матеріали круглого столу 20 січня 2012 року, м. Київ. pp. 148-154.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Preschooler`s psyche. Examination by playing Дошкілля (1). pp. 18-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Rhythms of child`s life Дошкілля (2). pp. 6-8.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiological portrait of six first-graders Іноземні мови в сучасній школі (6). pp. 21-25.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) When is a child ready for school? Дошкільне виховання (12). pp. 4-9. ISSN 0321-1401

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiological aspects of sensitively condition of primary school pupils and creative work Початкова школа (12). pp. 6-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) The psychophysiology of the formation of a child’s thinking Початкова школа (6). pp. 5-8. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiological development of a child before school Початкова школа (1). pp. 45-48. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiology of children with special needs Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-000-1

Кочерга, Олександр Васильович (2012) World sleep Дошкілля (5). pp. 10-11.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Admission to school, preschool or leisure psychophysiology Дошкілля (3). pp. 7-9.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiology of the child's brain: hemispheric asymmetry Психофізіологічні аспекти обдарованості: теорія і практика : матеріали наук.-практ. семінару Інституту обдарованої дитини НАПН України, 03 лютого 2012 р, м. Київ. pp. 98-104.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Sensitiveness as a Special Psycho[physiological Human Condition Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (17). pp. 71-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) The sensitive condition and professional competence of the teacher Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2012 року, м. Тернопіль - м. Бучач. pp. 22-28.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Senzytyvnist in the formation of preschool child's creative work Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 року, м. Одеса. pp. 69-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Sensitiveness as a Special Psycho physiological Human Condition Педагогічна освіта: теорія і практика (17).

Кошарна, Наталія Володимирівна (2012) Problems of professional forming the teacher peresonality in the teacher training system Материалы Научной конференции «Ломоносовские чтения» 2012 года и Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-2012». pp. 158-159. ISSN ББК 20я43

Кравець, Марія Валентинівна (2012) Ознаки категорії ірреальності у прозових творах Е.А. По Семантика, синтактика, прагматика.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Сучасний старшокласник у вимірі його соціального здоров’я Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журнал Сумського ДПУ імені А.С.Макаренка.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Сім’я і її вплив на формування психічного здоров’я дитини Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Педагогічні науки (8).

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Cоціалізація дитини у контексті внутрішньосімейних відносин матеріали Міжнарод. наук.-практ. конф. [„Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства] (13 грудня 1012 р., м.Київ).

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Методика вивчення професійних настановлень старшокласників як засіб оптимізації процесу їх професійного самовизначення Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол. ред.) та інші]. – Умань: ПП Жовтий О.О. (42).

Кравченко, Тамара Володимирівна (2012) Підготовка вчителя до здійснення позаурочної виховної роботи як фактора соціалізації у початковій школі ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2012) Development of cognitive activity primary schoolchildren Сучасна школа України (2). pp. 10-15.

Красюкова-Еннс, О.В. and Байда, Л.Ю. and Найда, Юлія Михайлівна and Буров, С.Ю. and Азін, В.О. and Грибальський, Я.В. (2012) Інвалідність та суспільство Київ. ISBN 978-966-7270-66-7

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2012) Теоретичне осмислення культурно-історичної спадщини населених пунктів України в контексті сталого просторового розвитку Європи Глухів; Ніжин: Видавець ПП Лисенко М. М.. pp. 73-77.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Psychological characteristics of creative thinking younger preschooler Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності". pp. 177-180.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Psycho-pedagogical conditions for professional development and self kindergarten teachers in the context of modern Inclusive Education Синергетика і освіта:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 257-264.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Вплив руху емансипації на образ «нової жінки» другої половини XIX століття. «Rational dress» Вісник міжнародного Слов’янського університету. Серія «Мистецтвознавство» (2). pp. 7-17. ISSN 1562-9961

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Британський дендізм: атрибути унікального стилю Вісник Прикарпатського університету. Мистецтвознавство (26-27). pp. 329-338.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Трансформації елементів чоловічого костюма в жіночий або Модні метаморфози світських розваг XVIII століття Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв: зб.наук.праць. Вип. 9. (9). pp. 29-34. ISSN 1993-6400

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Аристократична та революційна мода у Франції кінця XVIII ст.: етап зародження нових форм класичного костюма Наукові записки Тернопільського педуніверситету ім. В.Гнатюка: серія мистецтвознавство (1). pp. 160-165.

Кротова, Тетяна Федорівна (2012) Аспекти вдосконалення підготовки дизайнерів у контексті євроінтеграції In: VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» (22-24 листопада 2012р., м.Київ), 22-24 листопада 2012, Національний університет імені Т.Шевченка.

Кряжев, Павло Володимирович (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 36-44.

Куземко, Леся Валентинівна (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький Державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» : Збірник наукових праць : Педагогіка. Психологія. Філософія.

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Формування готовності майбутніх вихователів до індивідуалізованої роботи з дітьми дошкільного віку Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу : Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».

Куземко, Леся Валентинівна (2012) Індивідуальний підхід у вихованні дітей дошкільного віку: методичний аспект Педагогічні науки та освіта : збірник наукових праць (Х).

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) The antique conception of the cognition and of the self-cognition Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 15-18. ISSN 1609-8595

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Античність: спроба осмислення витоків ідеї університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 139-141.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Notions "educology" and "obrazovaniyevedeniye" in the context of the osvitologiya`s development Освітологія: витоки наукового напряму. pp. 186-199. ISSN 978-966-2748-15-4

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Retrospective analysis of the formation and development of the educology in Ukraine Колективна (двоосібна). ВП «Едельвейс», Київ.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2012) Освітологія – новий напрям інтегрованого пізнання освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (1). pp. 49-51. ISSN 2226-3012

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Мистецька спадщина Іванківщини – перлини Полісся Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Молодь і Євро-2012 в контексті всеукраїнської соціальної акції «Давай разом» In: Відкриті очі.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Соціальна політика уряду А. Меркель 2009-2011 рр.: реалізовані цілі та перспективи Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані».

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Флешмоб як соціальне явище і технологія інформаційної комунікації Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах «Грані» (7).

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 196-202.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012 In: Щорічна всеукраїнська науково-практична конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Realization of youth policy is in the context of Euro-2012 Електронне наукове фахове видання "Державне управління: удосконалення та розвиток".

Курбан, Олександр Васильович (2012) Бренд як інструмент соціальних комунікацій у сучасному суспільстві Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку.

Курбан, Олександр Васильович (2012) Діагностика та моделювання PR процесів Одноосібна. Українська конфедерація журналістів, Київ.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) The problem of the spiritual development of the individual psychotherapist Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №12.Психологічні науки:зб.наукових праць, 12 (36(60)). pp. 271-275. ISSN КВ 8818

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) Professional socialization of students as their way of spiritual development Вісник Камянець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки. / [ редкол.: Г.К.Радчук відп. Ред.. та ін.] (Вип.4). pp. 25-32. ISSN 978-966-1638-99-9

Кутішенко, Валентина Петрівна (2012) Intimacy as a form of self-knowledge and knowledge of another person міжнародний науковий форум:соціологія, психологія,педагогіка, менеджмент:збірник наукових праць, 8 (Вип.8). pp. 195-204. ISSN 60.5+88+74+65.290-2 М 58

Кучерявий, Андрій Олександрович (2012) Functional Characteristics of the Future Lawyers’ Self-learning Work in the Context of Management of Self-Educational Activity of Students Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія “Педагогіка, психологія і соціологія” (11). pp. 95-98.

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Иноязычная коммуникативная компетентность как обязательная составляющая педагогической устойчивости учителя начальной школы Вісник психології і педагогіки (10).

Лабунець, Юлія Олегівна (2012) Intercultural communication as a means of understanding the mental peculiarities of different cultures Вісник психології і педагогіки (7).

Лашко, Михайло Васильович (2012) Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 114-118.

Лашко, Михайло Васильович (2012) The Main Periods of M. Grinchenko’s Education and Pedagogical Activity Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). pp. 4-7.

Лашко, Михайло Васильович (2012) Maria Grinchenko’s „Nasha Ridna Mova” text book: structure, content, principles Педагогічний дискурс (11). pp. 167-172.

Лашко, Михайло Васильович (2012) The image of child in Maria Grinchenko's books Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди "Теорія та методика навчання та виховання": За заг. редакцією член-кор. НАПН України А.В. Троцко (31). pp. 116-123. ISSN ХНПУ

Лашко, Михайло Васильович (2012) Maria Grinchenko's scientific-enlightmental activity in Ukraine (1917-1928) Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету.. pp. 166-171.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2012) Gender peculiarities of response to stress Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку: Матеріали науково-практичної конференції за міжнародною участю (06.04.2012), 2. pp. 347-349.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2012) Psychological aspects of stress students in learning activities Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». pp. 330-338.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 9-17.

Левітас, Фелікс Львович (2012) TEACHING HISTORY AND PERSONALITY DEVELOPMENT Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 13 грудня 2012 року м. Київ. pp. 31-36.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Shaping of Modern Values in the Process of History Teaching Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір" 28-29 березня 2012 року м.Київ. pp. 183-188.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Ukrainian-Jewish dialogue in the context of history: overcoming the stereotypes of national memory Наукові записки інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім І.Ф.Кураса НАН України (2). pp. 407-422.

Левітас, Фелікс Львович (2012) Формування сучасних цінностей у процесі викладання історії Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 183-188.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Виховання особистості у контексті творчої спадщини О. Ф. Лазурського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 102-106.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Comparative analysis of ideas about schools characteristics for the national research scientists (ending of XIX - beginning of XX century) Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 279-287.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Comparative analysis of ideas on school characteristics in national scientistist's studies on the late XIX - early XX century Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (43). pp. 279-287.

Линьов, Костянтин Олександрович and Линьова, Ірина Олександрівна (2012) З досвіду реформування системи підвищення кваліфікації у Київському університеті імені Бориса Грінченка In: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ (АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ). Науковий журнал (1(3)). Центр ППКККОДПСУ, м. Київ, pp. 44-51.

Лисенко, Ганна Василівна (2012) Вивчення іноземної мови студентами мистецьких спеціальностей як процес, орієнтований на формування професійно-педагогічної спрямованості In: «Педагогіка та психологія: теорія та практика»: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 23-24 березня 2012 р.), 23-24 березня 2012, Харків.

Литвин, Лілія Володимирівна (2012) Підготовка вихователів до ритмічної організації навчально-виховного процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 79-82. ISSN 1609-8595

Литвин, Лілія Володимирівна (2012) Виникнення освіти вихователів для дітей дошкільного віку в Німеччині (XIX ст.) Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 94-100. ISSN 1609-8595

Литвинюк, Л. О. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 289-297.

Лобода, Ольга Володимирівна (2012) Theoretical foundations of profession competence future educators with the right teaching English preschool children: acmeological approach Вісник Глухівського національного пед. університету (20). pp. 21-25.

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Getting young students to the types of texts Сучасна школа України (4). pp. 48-51.

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Familiarizing students with stylistic color text Початкова школа (12).

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Improving reading technique for speech lessons Початкова освіта (1). pp. 9-10.

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Awareness of reading in the classroom language Початкова школа (12).

Лобчук, Олена Гнатівна (2012) Oral and written presentation: Methodist Council Начальная школа (7). pp. 30-34.

Лобчук, Олена Гнатівна and Слободкіна, Фатіма Олексіївна (2012) Technology Analysis Lesson native language in elementary school Школа (11). pp. 76-80.

Лозова, Ольга Миколаївна and Нікода, Катерина Євгенівна (2012) Specifics of identification of pseudo-words by carriers of closely related languages Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (12). pp. 102-110. ISSN 978-617-7009-07-7

Лопатенко, Георгій Олегович (2012) Application of extratraining means complex aimed at the stimulation of special working capacity of qualified fencers Актуальні проблеми фізичної культури і спорту (24). pp. 43-47. ISSN 2221-7959

Лопатенко, Георгій Олегович (2012) Application of training and extra-training means during the process of prestart preparation of qualified athletes in fencing Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених «Modern University Sport Science» (Москва, 2011). pp. 134-137.

Лопатенко, Георгій Олегович (2012) THE INFLUENCE OF EXTRA-TRAINING MEANS ON COMPETITIVE ACTIVITY OF QUALIFIED FENCERS Теорія і методика фізичного виховання і спорту (4). pp. 18-22. ISSN 1993-7997

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Чому вони чомусики? Дошкільне виховання (11). pp. 32-33. ISSN 0321-1401

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Педагогічний музей України - ювіляр! Дошкільне виховання (12). p. 3. ISSN 0321-1401

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Краса дерев у зимку. Дошкілля (1(21)). pp. 24-25.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Весняне повернення пернатих друзів. Дошкілля (2(22)). pp. 26-28.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Бузкові барви. Дошкілля (3(23)). pp. 26-27.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Подорож веселкою до раю. Дошкілля (4(24)). pp. 28-30.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Квітка сонця. Дошкілля (5(25)). pp. 26-27.

Любарова, Віра Миколаївна (2012) Зимові гості в куточку природи й на підвіконнях наших осель. Дошкілля (6(26)). pp. 24-25.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Problems legal support volunteering in Ukraine Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, 1 (104). pp. 194-195.

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Motivation for volunteering Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 150-157. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна (2012) Problems regulatory support volunteer activities in Ukraine Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка "Вісник" (104). pp. 194-195.

Лях, Тетяна Леонідівна and Авєльцева, Т.П. and Гулевська-Черниш, А.В. and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Зимівець, Наталія Володимирівна and Калініна, А.В. and Петрович, В.С. and Руда, О.В. and Румак, О.М. and Терницька, С.В. (2012) Personal dignity. Safety of life. Citizenship: a handbook for educational work with students on combating trafficking in human beings (Grade 7) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-657-5

Лях, Тетяна Леонідівна and Бойчук, Н.І. and Грінчук, Н.М. and Зимівець, Наталія Володимирівна and Молочний, В.В. and Москвіна, Н.О. and Петрович, В.С. and Руда, О.В. and Румак, О.М. and Цюман, Тетяна Петрівна (2012) Personal dignity. Safety of life. Citizenship: a handbook for educational work with students on combating trafficking in human beings (Grade 9) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-659-9

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна and Бондаренко, Зоя Петрівна (2012) Management of volunteer groups from A to Z Версо-04, Київ. ISBN 978-966-8869-50-1

Лях, Тетяна Леонідівна and Журавель, Тетяна Василівна and Тимошенко, Наталія Євгенівна and Спіріна, Тетяна Петрівна and Снітко, Марина Аркадіївна and Брусенко, Олена Леонідівна and Скіпальська, Галина Богданівна and Сергеєва, Катерина Володимирівна (2012) Steps to Health [Teaching Resource]

Лях, Тетяна Леонідівна and Хижняк, О.В. (2012) The youth participation in volunteering as an important part of social activity Участь молоді в суспільному житті: досвід, можливості, бар’єри : щорічна доповідь Президенту України, Верховній Раді України, кабінету Міністрів України про становище молоді в Україні (за підсумками 2011 року). pp. 77-83.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Мариськіна, Т.В. (2012) Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 154-161.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Artistic and pedagogical interpretation of a musical work and her stages Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 15-16 берез. 2012 р.)). pp. 144-146.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Integration of the Arts as a mechanism for verbal interpretation of music Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Умань, 8 листопада 2012 р.)). pp. 69-72.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Компонентна структура художньо-педагогічної інтерпретації музичного твору Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 660-667.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Component artistic and pedagogical structure of a musical work Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 660-668.

Лісова, Світлана Іванівна and Лісова, Анна Петрівна (2012) Тестові завдання для студентів з методики навчання української мови в початковій школі [Teaching Resource]

Літіченко, Олена Дмитрівна (2012) Розвиток пізнавальної активності в ознайомленні дошкільників з навколишнім світом Педагогічні науки та освіта (Х). pp. 110-117.

М

Магера, Олена Віталіївна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 161-168.

Магера, Тетяна Григорівна and Лахтадир, Олена Володимирівна (2012) Эффективные формы оздоровительной практики в управлении физическим состоянием и здоровьем студентов Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 169-173.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 107-113.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Деякі аспекти підготовки майбутніх учителів профільної школи до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 241-250.

Мазур, Тетяна Григорівна (2012) Онтологія символу: рефлексивність і рефлексія Філософський часопис: збірник наукових праць.

Макаренко, Лідія Петрівна (2012) The folklore transformation in L. Kolodub’s orchestral creation PhD thesis, РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка.

Макарова, Емма Вікторівна (2012) Інноваційні технології вокальної підготовки майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 668-673.

Максименко, Валентина Петрівна (2012) Methods of preparing, organizing and conducting educational affairs Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в різних соціальних інститутах, 1. pp. 123-129.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2012) Psychological features of overcoming of intrapersonal conflicts by teachers PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Малюга, Олександр Сергійович (2012) Assessing the ability of future primary school teachers to read foreign texts Вісник психології і педагогіки (10).

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Diagnosis personal-professional development of primary school teachers: theoretical foundations and Technology Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі. (17). pp. 34-43.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Preparing elementary school teacher for diagnostic work in multi-university Сучасна початкова освіта: вектори розвитку [спеціальний випуск, присвячений 80-річчю університету] : зб. наук. праць. – Бердянськ : БДПУ. pp. 155-165.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Working class teacher with parents Директор школи (4 (676). pp. 31-38.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Diagnosing personality and professional readiness elementary school teacher for teaching activities Рідна мова (17). pp. 61-65. ISSN 1644-7794

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2012) Formation of diagnostic competence of future teachers of elementary school Наукові записи. pp. 155-161. ISSN 966-660-016-1

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Бондаренко, Геннадій Леонідович (2012) Our welfare rhetoric a national code of verbal decency Українська мова і література в школі (3). pp. 53-56.

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Psychological and pedagogical aspects of the research activities of future educators CCA Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), 22 (257). pp. 178-187.

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Psychological and pedagogical aspects research activities maybutnihvyhovateliv PEI Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). – Луганськ: Видавництво державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" (22(257). pp. 178-187.

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Жукова, А.Г. (2012) New approaches to design innovation of educational environment school as a pedagogical problem Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (18). pp. 68-74.

Мартиненко, Світлана Миколаївна and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2012) Current approaches to the formation of the communicative competence of future elementary school teacher Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки : педагогічні науки (14). pp. 85-89.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Формування толерантності як складової професійно-педагогічної підготовки студентів до роботи в інклюзивних закладах освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 914-919.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2012) Features of pedagogical support of play for children with hearing impairments in the area of special education kindergarten Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака. - Вип. ІХХ. В двох частинах, частина 2. Серія: соціально-педагогічна (19). pp. 348-357. ISSN КВ №13865-2839

Мартіросян, Олена Іванівна (2012) Pedagogical training at Nizhin Gymnasium of Higher Sciences (from the half of 19th century 1940 of the 20 century) Наукові записки: педагогіка, історія.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) Негативний вплив факторів довкілля на здоров’я людини Педагогіка здоров’я : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (7 квітня 2012 року, м. Харків). pp. 201-206.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) The Problem of Intelligence Research Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 75-79.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Кобеньок, Георгій Васильович (2012) Можливості використання рухливих ігор екологічного спрямування в оздоровчій діяльності учителів початкової школи Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (1(19)). pp. 229-236. ISSN 2312-5993

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2012) The use of electronic information technology in teaching natural sciences in terms of the Bologna process Вища освіта України-Додаток 3до №1, том I2012р. Психологічні науки: проблеми і здобутки. , 1 (1). pp. 327-331.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2012) Effect of micronutrients on plant health I human Людина-Природа-Суспільство: теорія і практика безпеки життєдіяльності, екології та валеології. Випуск 5. Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2012._134с. (Ч39). pp. 70-71.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2012) Problems in Genetics Збірник задач з генетики людини. Посібник . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978966774879-7

Маруненко, Ірина Михайлівна and Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна and Волковська, Ганна Ігорівна (2012) Безпека життєдіяльності: навч.-метод. посіб. з питань проведення практичних робіт [для студ. вищ. навч. закл.] Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, Олена Василівна and Очеретяна, Наталя Василівна and Кузьменко, Галина Василівна (2012) Мистецтво Робочий зошит 1 клас "Генеза".

Масол, Людмила Михайлівна and Гайдамака, Олена Василівна and Очеретяна, Наталя Василівна and Кузьменко, Галина Василівна (2012) Мистецтво Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів. "Генеза".

Масімова, Лариса Гагіківна (2012) Журналістська діяльність в соціальних мережах. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія. № 1021. Вип. 66. 2012 (66). ISSN 2227-1864

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2012) The role of school libraries in the system of working with gifted students Освіта та розвиток обдарованої особистості (2). pp. 34-37.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2012) Library Pedagogy Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 61-65.

Махортих, Микола Сергійович (2012) Historical Memory about Liberation of Kyiv from German Occupation in a Structure of Global Memory Space Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 154-160.

Машкіна, Ірина Вікторівна (2012) Інтегральна оцінка фізичного стану осіб, що виконують важку роботу в екстремальних умовах високогір'я на основі моделей лінійної регресії Збірник наукових праць міжнародної проблемно-наукової міжгалузевої конференції "Інформаційні проблеми комп'ютерних систем, юриспруденції, енергетики, економіки, моделювання та управління" (ПНМК-2012) (8). pp. 28-34.

Машовець, Марина Анатоліївна and Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2012) Вплив казки на формування особистості дитини: моральний аспект Щомісячний спеціалізований журнал "Вихователь-методист дошкільного закладу" (7).

Машталір, Володимир Іванович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 316-321.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Participation of rural pre-schools in pedagogical experiment: a look into history Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 44-51.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) About success innovation capital kindergartens Дитячий садок (29-31). pp. 55-56.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Rural preschool and school children under one roof: reflections on the acquired experience Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2012 року, м. Мукачево. pp. 103-105. ISSN 0000

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Bus travel. Summary of activities for children of the third year of life Дитячий садок. (16). pp. 4-5.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Course and seminar retraining rural kindergartens in the second half of the twentieth century Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (3). pp. 167-171.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Stanislav Shatsky organization of children living in the village Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: збірник наукових праць (42). pp. 294-300.

Мельник, Валентина Іванівна (2012) Контрастивні дослідження сучасного франкомовного дискурсу Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. pp. 401-404. ISSN ББК 65.050

Мельник, Валентина Іванівна and Качан, Ольга Юріївна (2012) Кольороназви «жовтий» та «синій» у семантиці фразеологічної одиниці в англійській та французькій мовах Філологічні студії. Збірник наукових праць (Вип. 1). pp. 120-123.

Мельник, Валентина Іванівна and Яченко, Наталія Сергіївна (2012) Семантичні особливості французьких та українських колискових пісень Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. pp. 405-409. ISSN ББК 65.050

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool education of UNITED STATES: PAST AND PRESENT Одноосібна. Умань : Видавець «Сочінський», Умань.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Conceptual basis of preschool teachers’ professional competence formation in Germany зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н. С. та інші]., Ч.3 (6). pp. 168-181.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Establishing of general public pre-school education in USA: educational activities of prominent American preschoolers of the past Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк]. – Ч. 1. – 2012. (Ч.1). pp. 210-219.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Conception basis of USA pre-school education of 20-th 20-th century as basis of humanistic ideas in preschool ukrainian educational system Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та інш.]., Ч.2 (42.). pp. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Comparative analyse of pre-school staff professional preparation in Ukraine and USA Педагогічна теорія і практика: Зб. наук. пр. (3). pp. 132-140.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Interactive methods in the process of language competency formation of preschool departments’ students with additional specialty “English language” in the context of educational system’s innovative tendencies Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка , Ч.ІІ (22(257). pp. 254-261.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool teacher’s professional competency formation in USA and Germany as the main condition of creative self-realization in the professional activity Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – наук. жур-л. (7(25)). pp. 163-169.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool teacher’s professional competency formation in the organization of kindergartens’’ health-keeping pedagogical environment in USA and Germany Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров'я через освіту // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях в м. Донецьк (Т. 4). pp. 82-86.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Transdisciplinary approach in the preschool teachers’ professional preparation in USA and Germany Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. н. пр. Уман. держ. пед. ун. ім. Павла Тичини (42.Ч 1). pp. 20-26.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) The formation of future preschool teachers’ professional competency in USA Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського : збірник наукових праць (1.37). pp. 265-270.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Interactive technologies of preschool master's degree professional competence formation in Germany Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: зб. наук. пр. (42.Ч.2). pp. 20-25.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Pre-school staff professional preparation in USA Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис, 3 (46). pp. 302-310.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2012) The linguistic nature of the "phoneme" concept in the context of speech therapy research Український логопедичний вісник : зб.наук.праць (3). pp. 44-48. ISSN 966-8663-23-3

Мельніченко, Тетяна Василівна (2012) Phonological component of speech: the relevance of research in children with severe speech disorders In: Проблемы сопровождения детей и подростков с особыми образовательными потребностями: психолого-педагогический, социальный и медицинский аспекты: материалы II международной научно-практической конференции, 29-30 марта 2012 г., Киров: Изд-во ВятГГУ.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Formation of artistic tastes in the study of high school vocal heritage of Ukrainian composers PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Мережко, Юлія Валеріївна (2012) Formation of artistic tastes in the study of high school vocal heritage of Ukrainian composers [Teaching Resource]

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Self-awareness and self esteem children: problems of succession Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Polycultural development of personality Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України Психологія розвитку дошкільника, ІV (8). pp. 187-198. ISSN 2072-4772

Митник, Олександр Якович (2012) Психолого-педагогічні умови забезпечення конкурентоздатності майбутнього вчителя початкової школи у процесі професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 188-193.

Митник, Олександр Якович (2012) Теоретико-методологічні засади побудови навчання у ЗНЗ як цілісного творчого процесу Рідна школа (10).

Михайловський, Віталій Миколайович (2012) Еластична спільнота. Подільська шляхта в другій половині XIV — 70-х роках XVI ст. Одноосібна. Видавницто Темпора, Київ.

Михайловський, Віталій Миколайович (2012) Egzekucja dóbr rodziny Buczackich — Jazłowieckich — Tworowskich na Podolu w 1564 roku Wobec Króla i Rzeczpospolitej Magnateria w XVI–XVIII wieku. pp. 391-408. ISSN 978-83-7730-056-5

Михайлюк, Антон Юрійович and Михайлюк, Олена Станіславівна and Пилипчук, Олексій Васильович and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) A creation of the linguistic ontology based on a structured electronic resource of an encyclopedia Міжнародний науковий журнал "Комп'ютинг", 11 (3). pp. 191-202. ISSN 1727-6209

Михайлюк, Антон Юрійович and Пилипчук, Олексій Васильович and Сапсай , Тетяна Григорівна and Тарасенко, Володимир Петрович (2012) Automatic creation of linguistic ontology based on a structured encyclopedic resource Радіоелектронні і комп’ютерні системи, 4 (56). pp. 81-89. ISSN 1814-4225

Мовчун, Антоніна Іванівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2012) Борис Грінченко у спогадах: приваблива людська особистість Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 5-17.

Мовчун, Антоніна Іванівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2012) Borys Grinchenko in Kyiv. Life and activity. Українська мова й література в сучасній школі, 7-8. pp. 21-24. ISSN 2267

Молчанов, Ігор Миколайович and Khimich, Alexandr and Junisbekov, Mukhtar and Kotyra, Andrzej (2012) INTELLIGENT NUMERICAL SOFTWARE FOR MIMD-COMPUTER Колективна (двоосібна). Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, Monografie – Politechnika Lubelska.

Молчанов, Ігор Миколайович and Химич, Александр Николаевич and Мова, В.И. and Николайчук, А.А. (2012) Intelligent Personal Hybrid Architecture Computer Искусственный интеллект (3). pp. 73-78.

Молчанова, Олена Андріївна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 180-189.

Морзе, Наталія Вікторівна (2012) Яким має бути «розумний» університет у «розумному» суспільстві? Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 87-98.

Морзе, Наталія Вікторівна and Вембер, Вікторія Павлівна and Саражинська, Наталія Анатоліївна (2012) Концепція підручника «Сходинки до інформатики» Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4). pp. 26-34.

Морзе, Наталія Вікторівна and Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2012) Чи має керівник навчального закладу володіти ІКТ-компетентністю? Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4). pp. 65-74.

Морзе, Наталія Вікторівна and Проценко, Галина Олександрівна (2012) Концепція навчання учнів інформатиці у 5-9 класах загальноосвітніх навчальних закладах Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (3). pp. 8-23.

Мороз, Ольга Олександрівна (2012) Медіа-освіта у структурі освітології Освітологія / українсько-польський щорічник (1). pp. 117-119. ISSN 2226-3012

Мороз, Ольга Олександрівна (2012) Розвиток медіа-педагогіки у Республіці Польща (60-ті – 80-ті роки ХХ століття) Педагогічний процес: теорія та практика (5). pp. 152-167. ISSN 2078-1687

Мороз, Ольга Олександрівна (2012) The stages of the formation and development of the media pedagogy in the Poland Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 128-131. ISSN 1609-8595

Мороз, Ольга Володимирівна (2012) Вплив музикотерапії на розвиток мовлення у дітей з аутизмом Корекційна педагогіка. Вісник Української асоціації корекційних педагогів (2). pp. 6-9.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Використання елементів музейної педагогіки в навчально-виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів Класний керівник (1-2). pp. 28-34.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Виникнення українського козацтва Все для вчителя (3). pp. 66-68.

Москаленко, Олександр Анатолійович and Москаленко, Л. (2012) Організація роботи гуртків, секцій, клубів, творчих об’єднань в загальноосвітніх навчальних закладах Класний керівник (13-16). pp. 2-4.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Здійснення політики індустріалізації та колективізації, історична необхідність, чи геноцид українського народу Все для вчителя, 1-2. pp. 109-110.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2012) Використання елемнтів музейної педагогіки в навчально- виховній роботі загальноосвітніх навчальних закладів Класний керівник, 1-2. pp. 109-110.

Москальов, Максим Володимирович (2012) Psychological components of the future entering of a specialist in educational organization Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (4). pp. 149-154.

Москальов, Максим Володимирович (2012) Psychological characteristics of the development of psychological culture of the future psychologists praktics Вісник ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка, 2 (94). pp. 14-17.

Москальов, Максим Володимирович (2012) The role of psychological culture of young teachers when entering the educational organization Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (39 (6)). pp. 217-223.

Москальов, Максим Володимирович (2012) Psychological characteristics of the person in the entry Педагогічний процес (5). pp. 224-232. ISSN 2078-1687

Москальов, Максим Володимирович (2012) Psychological preparation of teaching staff to management changes in educational institutions Педагогічний процес (2). pp. 212-219. ISSN 2078-1687

Москальов, Максим Володимирович (2012) PSYCHOLOGICAL TERMS OF EFFECTIVE INCLUDING OF PERSONNEL IN ORGANIZATION AS FACTOR OF WARNING OF PROFESSIONAL CRISES Балтийский институт психологии и мэнеджмента, 8 (1). pp. 132-137. ISSN LV ISSN - 1691 - 6913

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2012) Interactive technologies of Students’ Teaching of Vocabulary Народний вісник. Науково-методичний електронний журнал (16). ISSN 966-8358-22-8

Мосьпан, Наталя Вікторівна (2012) Typical Mistakes in Oral Speech of Students in Linguistic Universities Народна освіта. (18). ISSN 966-8358-22-8

Музика, Олена Оксентівна (2012) Contrasocial motivation in study abilities development of students Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. pp. 164-166.

Муромець, Вікторія Григорівна (2012) Formation program of preventive educational environment of higher educational institution Становлення та розвиток української державності (7).

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2012) Kyiv’s Сave Temples in the XIX — beginning of the XX с.: Scientific Researches, Religious Worship, Legends Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 63-67.

Міляєва, Валерія Робертівна (2012) Psychological basis of the development of professional civil servants competence in the system of extension of qualification EngD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Міляєва, Валерія Робертівна and Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Formation of the self-competence of individual in the conditions of implementation of the competency approach in professional education Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами (№9(11)). pp. 208-215.

Міляєва, Валерія Робертівна and Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Emotional health as a component of the professional success of future specialists of the socionomic professions Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія, X (23). pp. 414-422.

Міщенко, 3.І. and Борзаковська, 3.О. (2012) ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ У ПРОЦЕСІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ Сучасність, наука, Час. Взаємодія та взаємовплив (3). pp. 26-28.

Міщенко, З.І. and Борзаковська, 3.0. (2012) НАБУТТЯ НАВИЧОК ПЕДАЛІЗАЦІЇ ЯК НЕВІД'ЄМНИЙ КОМПОНЕНТ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МАЙБУТНОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. pp. 65-69.

Н

Набільська, Ольга Вікторівна (2012) ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН Науково-дослідна робота молодих учених: стан, проблеми, перспективи: матеріали Всеукр. наук. - практ. інтернет - конф..

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Parental competence young couple: the content and structure Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (5). pp. 12-26.

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Сonceptual model of parental competence in young couple. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка., 2 (105). pp. 41-44.

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Psychological characteristics of parental competence young couple Вісник Інституту розвитку дитини (23). pp. 150-155.

Нагула, Олена Леонідівна (2012) Rodytelskaya competence as a factor in child development mentally Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України: елктрон. наук. фах. вид..

Назаренко, Світлана Валеріївна (2012) Working with interactive whiteboard SMART BOARD in biology class Біологія (23). pp. 13-20.

Назаров, Сергій Іванович (2012) Estimated calendar-themed plans invariant integral part of the program of labor education. Mechanical work. grades 5-9 Трудове навчання (8(56)). Вкладка.

Найда, Юлія Михайлівна (2012) Основи інклюзивної освіти In: Основи інклюзивної освіти. "А.С.К.", Київ, pp. 126-139.

Найда, Юлія Михайлівна and Таранченко, Оксана Миколаївна (2012) Диференційоване викладання в інклюзивному класі Видавнича група “АТОПОЛ”, Київ.

Науменко, Віра Орестівна (2012) Psycho-pedagogical bases learning to read in elementary school Київський університет імені Бориса Грінченка.

Науменко, Віра Орестівна (2012) Features of the new program "readings Учитель початкової школи (1). pp. 26-27.

Науменко, Віра Орестівна (2012) Teaching understand declamation Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (3). p. 99.

Науменко, Віра Орестівна and Черваньова, О. and Польова, А. (2012) Mastering the reader's competence third grade students Початкова освіта (4). pp. 3-6.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) How to avoid drug use among Культура безпеки і здоровя (1). pp. 32-37. ISSN 978.966.2600-00-1

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Impact factor of functional brain asymmetry students in their memory Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин (А_43). pp. 261-264. ISSN ББК 88.37я43_А43

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Influence of electromagnetic radiation on the body young Педагогіка здоровя. pp. 227-231. ISSN ББК,51.1.+74.580.053.34

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Бондаренко, Юрій (2012) The influence on the body radiation from mobile phones Біологія і хімія в сучасній школі (1). pp. 20-21.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2012) BOTANY: A manual for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна and Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Zoology: textbook for students of non-biological specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Нестерова, Тетяна Володимирівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 196-206.

Нестерова, Тетяна Володимирівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 190-196.

Нестерова, Тетяна Володимирівна and Слюсар, Ксенія Юріївна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 321-326.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2012) Development intellectual and creative skills of students in the educational process of primary school Початкова школа (11). pp. 25-27. ISSN 0131-5358

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2012) Intellectual and creative skills in the structure of a future elementary school teacher Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наукових праць / за ред. Бакум З.П. – Кривий Ріг: КПІ ДВНЗ «КНУ». (36). pp. 349-353. ISSN 2304-4470

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2012) Fine art of teaching methods. Description of the course Збірник навчальних програм. pp. 180-200.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 268-273.

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностування пізнавального інтересу учнів першого класу Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки: Збірник наукових праць (16).

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Проблема підготовки майбутніх вихователів до проектування предметно-ігрових середовищ у ДНЗ Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. праць (20). pp. 172-176. ISSN 966-7763-85-4

Новик, Ірина Михайлівна (2012) Теоретичні основи професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. міжнарод. наук. - практ.конф.(28-29 березня). pp. 268-273.

О

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2012) Вплив моралі на економічну поведінку людини (соціально-філософський аспект) Університетська кафедра (1).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Шкільна освіта у контексті семи еволюційних поступів Директор школи, ліцею, гімназії (1). pp. 52-59.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вибір" 28-29 березня 2012 р. pp. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) School Education in the Context of Seven Evolutional Stages Освітологічний дискус: електронне наукове фахове видання (2).

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) The Interaction ol Education and Social Economic Sphere of the Society "Директор школи, ліцею, гімназії" (5). pp. 11-22.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Університет і суспільство Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 14-26.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Багатомірна людина. Епоха трансформацій. Освіта Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства : матер. Міжнарод. наук.-практ. конф., 13 груд. 2012 р.. pp. 7-14.

Олексюк, Олена Андріївна (2012) How to become a successful Математична газета (2). pp. 13-17.

Олексюк, Олена Андріївна (2012) Oral counting as a means of developing logical thinking child Математика в сучасній школі (10). pp. 30-36.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Competence-oriented educational space as a base for the modernization of higher artistic education Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Форми і методи організації музично-педагогічного процесу у вищій школі Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 708-715.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2012) Компетентнісно орієнтований освітній простір як основа модернізації вищої мистецької освіти Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 494-501.

Олексюк, Ольга Миколаївна and Ткач, Марія Михайлівна (2012) The Forms And Methods Of The Organization Music-Pedagogic Process In The Higher School Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 708-715.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2012) Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня) 2012року.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2012) Формування теоретичних основ методичної майстерності вчителя іноземної мови у процесі його професійної підготовки Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 413-420.

Омері, Ірина Дмитрівна (2012) A healthy lifestyle in the representation of students In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, 7 квітня 2012, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Earth Science: study guide for practical and independent work for students of non-geographic specialties of higher educational institutions [Teaching Resource]

Опришко, Тетяна Сергіївна (2012) Журнал «Молодняк» у суспільному та культурному контексті доби: етапи становлення Вісник Харківського національного університ ет у імені В. Н. Каразіна (989). pp. 123-127.

Орлова, Наталія Сергіївна and ПОВАЖНИЙ, Олександр Станіславович (2012) КОРПОРАТИВНІ ВІДНОСИНИ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Колективна (двоосібна). ДонДУУ, Донецк.

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) Великі географічні … курйози, або Як виникають назви Українська мова й література в сучасній школі (4). pp. 22-25. ISSN 2267

Остапченко, Олена Вадимівна (2012) У світі імен і прізвищ Українська мова й література в сучасній школі. pp. 19-23. ISSN 2267

П

Павлюк, Валерій Валерійович (2012) Менеджмент: навчальний посібник. У 2 т. Т. 1. Загальний менеджмент / рук. авт. кол. С.Ф. Поважний. – 3-тє вид., перероб. та доп. – Донецьк: ДонДУУ, 2012. – 331 с. In: Менеджмент. Загальний менеджмент. ДонДУУ, Донецьк, pp. 93-108.

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Structural elements of virtual educational foreign-language-speaking environment of pedagogical educational establishment Щомісячний науково-педагогічний журнал "Молодь і ринок" (3 (86)). pp. 77-81.

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Informational Society and Globalization: the system of influence on the higher education in Ukraine Всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал "Імідж сучасного педагога", 9 (128). pp. 3-7. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Integrative component in professional preparation of future primary school teachers Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. pp. 409-413.

Павлюк, Роман Олександрович (2012) Virtualisation of educational activity of students of pedagogical specialitities: content discourse Вісник психології і педагогіки (8).

Павлюк, Роман Олександрович (2012) New information-communicational technologies in modern theory and practice of teaching to foreign language Materialy VIII Mezinarodni Vedecko-prakticka Konference "Efektivni Nastroje Modernich Ved - 2012" (21). pp. 61-64. ISSN 978-966-8736-05-6

Пазюк, Світлана Андріївна (2012) Forming of pedagogical skills of teacher by facilities of self-education Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально обдарованими учнями: матеріали круглого столу, 22 листопада 2012 року, м. Київ. pp. 105-111.

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Сонет в історії української та світової літератури. In: Сонет в історії української та світової літератури. Педагогічна думка, Київ, pp. 72-124. ISBN 978-966-644-277-5

Паламар, Світлана Павлівна (2012) Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія Колективна (три і більше авторів). Педагогічна думка, Київ.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2012) Лінгвоконцептуальні особливості втілення ситуації "Торгівля людьми" в сучасному англомовному медійному дискурсі. PhD thesis, Київський національний лінгвістичний університет.

Панасюк, Леонід Валерійович (2012) До витоків білінгвізму в Україні: асиміляційна політика Російської імперії через військову присутність та політику в збройних силах (історико-політичний аналіз) Гілея: Науковий вісник.

Панасюк, Леонід Валерійович (2012) Політичні чинники формування білінгвізму In: Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2012", 18-19 квтня 2012, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) Ethical understanding preschool children: results of empirical research Актуальні проблеми психології: Психологія розвитку дошкільника, 8 (ІV). pp. 198-212. ISSN 2072-4772

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) The development ethical concepts of preschool children in interactive theater Педагогічна освіта: теорія і практика, 11. pp. 319-323. ISSN 74я43

Пасічник, Алла Володимирівна (2012) Problems of Information Early Childhood Education Information Technologies in Education for All: Models and Infrastructures. pp. 297-301. ISSN 978-966-026742-8

Перевозчиков, Віктор Іванович and Тимчик, Олена Анатоліївна and Жукова, Юлія Миколаївна (2012) Економічна теорія: політика роздержавлення ТОВ "КНТ", Київ, Україна. ISBN 978-966-8894-75-6

Першко, Галина Олексіївна (2012) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в інклюзивному навчальному закладі під час вивчення курсу «основи інклюзивної освіти» Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 290-295.

Першко, Галина Олексіївна (2012) Innovations in training social workers to work with children with special needs Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 253-257. ISSN 2227-2844

Першко, Галина Олексіївна (2012) Forming of professional personal features of social teachers during the work with children which have particularities of psychologicallyphisical development Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (7). pp. 264-269.

Першко, Галина Олексіївна (2012) Features of academic social teaching practice students specialty "social pedagogy" in inclusive school Гуманітарний вісник (26). pp. 215-219.

Петренко, Лариса Павлівна (2012) Роль викладача вишої школи у громадянському виховання студентів. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу, 5. p. 115.

Петренко, Лариса Павлівна (2012) Роль викладача вишої школи у громадянському виховання студентів. Теоретико-практичні аспекти виховної роботи в закладах інтернатного типу. p. 115.

Петрик, Лада Вікторівна (2012) The critical thinking forming of a primary teacher in the content of English practical course Вісник психології і педагогіки (10).

Петрикова, Оксана Петрівна (2012) Прийоми вільного керування регістрами у процесі вокальної підготовки студентів Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 716-722.

Петрочко, Жанна Василівна and Звєрєва, Ірина Дмитрівна and Шеламкова, А.М. and Калініна, А.В. and Москвіна, Н.О. (2012) Personal dignity. Safety of life. Citizenship: a handbook for educational work with students on combating trafficking in human beings (Grade 11) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-661-2

Петрощук, Наталія Романівна (2012) Organizational substational Characteristics of Professional Development of Teachers in Ukraine (the End of ХIХ Century — the Beginning of ХХ Century) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). pp. 8-11.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Reflexive governance of educational innovation Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . - 2012. - № 5. - С. 70-75. (5). pp. 70-75.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Educational innovation in Ukraine: problems of implementation and possibilities for improvement ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. – Випуск 7. .

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Social resources and risks of aggressive media sphere Рідна мова; Освітній квартальник українського вчительського товариства у Польщі, 2012. – Випуск 17. – С. 36-43..

Петрунько, Ольга Володимирівна (2012) Where red dictators coexist with promising democrats: the conceptualisation of politicians in post-communist Ukraine Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Пихтіна, Ніна Порфиріївна (2012) Педагогіка творчості: навчальний посібник Ніжин.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали. Міжнар. наук.-практ. конференції . pp. 722-729.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) System-synergetics features of orchestral-band preparation of future music master Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал (1-2). pp. 138-142.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) Виховання школярів засобами колективно-інструментального музикування Вісник Черкаського університету (21). pp. 89-95.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2012) З історії оркестрово-ансамблевої підготовки майбутніх учителів музики Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць Кам'янець-Подільського нац. ун-ту І.Огієнка (12). pp. 386-391.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Psychological objectivization of scientific innovations Харьковская школа психологии: наследие и современная наука / [отв. ред. Т.Б.Хомуленко, М.А.Кузнецов]. pp. 117-128.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) The transformation of psychological processes in osvitology Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 118-124. ISSN 1609-8595

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) The development of osvitological motivation in the psychological education Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1 - 2). pp. 37-40. ISSN 1609-8595

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) The problem of self-determination of youth age personality in transformational society In: Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції , 13 грудня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) The science and practice of competency measurement of school youth personal growth In: Компетентнісний вимір особистісного зростання учнівської молоді: теорія, практика, досвід., 10-12 квітня 2012.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) The methodology of osvitology in the development of pedagogical psychology Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (25). pp. 416-420. ISSN 978-966-8840-95-1

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) TRANSFORMATION OF THE PSYCHOLOGICAL PROCESSES IN OSVITOLOGIA Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). pp. 118-123. ISSN 1609-8595

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Science and Practice of competence dimension of personal growth school youth In: Всеукраїнської науково-практичної конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Погребняк, Інга Василівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 317-325.

Подолинна, Тетяна Тимофіївна (2012) Implementation textocentric approach in learning russian in grades 5-9 Русский язык, литература, культура в школе и вузе (5). pp. 52-55.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2012) Особливості психологічного тренінгу в групі підлітків-діабетиків Науковий журнал "Психологічні перспективи" Спеціальний випуск "Актуальні проблеми психології малих, середніх та великих груп" Т.1. Особистість і мала група, 2012, 1. pp. 237-246.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2012) What the teacher needs to know about the features of adaptation of students with psychosomatic diseases? / Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць – Випуск 9.

Подшивайлов, Федір Михайлович (2012) Features of motivational sphere of the students inclined to not attending of lessons Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 212-219.

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Подшивайлов, Михайло Михайлович (2012) Practical experience of psychological support developing educational environment Рідна мова (18). pp. 19-23.

Покатілова, Олена Олександрівна (2012) The Theoretical and methodical bases of cultural approach of translated text at World literature lessons Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 150-156. ISSN 2227-2844

Полковенко, Ольга Володимирівна (2012) Changes in the number and functional activity of osteoclasts in the experimental removal opronoy load in rats In: Шевченківська весна 2012_Біологічні науки, 21-23 березня 2012 .ї, Київ, Інститут біології.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2012) The problem of sex education young people - primarily pedagogical problem. Вища освіта України у контексті інтеграції до Європейського освітнього простору, 2 (1). pp. 389-394.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Полковенко, Тарас Вікторович (2012) Teaching valeologii in non-core high school - one of the most pressing problems of education Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна профільна освіта: традиції і інновації". м. Чернівці. pp. 248-250.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Ситник, К.В. (2012) The problem of suicide among adolescents and young people: the role of the teacher in their prevention Вища освіта України., Додаток 3 №1, Том III.-2012р. Тематичний випуск Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання-420с. (1). pp. 68-72.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Ситник, К.В. (2012) Prevention of trafficking in women - one of the most urgent problems of modern society. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 21-22 березня 2012 (2). pp. 176-178.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Piskova therapy: mirages sand pedagogy Дитячий садок, 33 (657). pp. 11-15.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) ВПЛИВ СІМ’Ї НА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ РОЗВИТОК ДІТЕЙ Психолого-Педагогычны науки.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) ВИХОВНА ФУНКЦІЯ МИСТЕЦТВА В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ СУЧАСНОГО ДНЗ. Вихователь-методист дошкільного закладу.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Formation of emotional experience preschooler means of tales Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (39). pp. 10-13.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) Actual problems of communication between children and adults: Ecology of Childhood Психолого-педагогічні проблеми сільської школи , 42 (Ч. 1). pp. 138-146.

Половіна, Олена Анатоліївна (2012) The educational function of art in the modern educational process DNG Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика», 10. pp. 270-276.

Полякова, Олена Василівна (2012) Efficiency improvements methodical aspects evaluation of primary school teachers in postgraduate education Гуманітарний вісник – додаток 1 до Вип. 27, Том ІІ (35): Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», 2 (27). pp. 536-545.

Поляничко, Олена Миколаївна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 31-35.

Поляничко, Олена Миколаївна (2012) Searching knowledge of psyche in entirery European Science and Technology. pp. 654-657.

Поляничко, Олена Миколаївна and Стінська, Вікторія and Васюк, Андрій Григорович (2012) Їздовий спорт: історія, становлення та розвиток в Україні Проблема активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. pp. 224-228.

Полянский, Вячеслав Анварович (2012) Kings of jazz Одноосібна. Ксения Сладкевич, м.Київ.

Поліщук, А. А. (2012) Графіка як основа візуальної грамотності та розвитку творчості студентів образотворчих спеціальностей Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 730-735.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2012) Графіка як основа візуальної грамотності та розвитку творчості студентів образотворчих спеціальностей Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір: матер. Міжнар. наук.-прак.конф.. pp. 730-736.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Reinterpretation of the historical memory in contemporary Ukrainian literature Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (28). pp. 183-204. ISSN 966-7631-70-2

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Imagelogical Dimension of Kyiv in Contemporary Literature Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 27-33.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2012) Управління в системі дошкільної освіти Видавництво "Контраст", Краматорськ. ISBN 978-966-04-8

Пономарьова, Г. Я. (2012) Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з постановки голосу Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 736-741.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2012) Syntactic features teaching children 5-6 years of age described as one of the functional-semantic types of speech Современный детский сад. Методика и практика (6). pp. 58-66.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2012) The use of labels as a means of stylistic skills of primary school teachers Проблеми пiдготовки сучасного вчителя: Зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 6 (3). pp. 136-142.

Приходько, Оксана Павлівна (2012) The use of computer technologies is in educational process of children with paropsiss (historical aspect) Збірка статей з семінару "Комп'ютерні технології для людей з вадами зору".

Приходько, Юлія Олексіївна and Юрченко, Віктор Іванович (2012) Psychological Dictionary Directory: train aid Видавництво "Каравела", м. Київ. ISBN 978-966-2229-24-0

Прокопенко І.В., Литвин П.М., Литвин О.С. (2012) Approach of determining the thickness of nanometer layers by atomic force microscopе 67348.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2012) Основні напрями діяльності Міжнародної федерації телевізійних архівів Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. pp. 183-185.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2012) Learning course “Entertainments industry” at the system of bachelors professional training by speciality “Manager of leisure industry” Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку. pp. 126-128.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2012) Основні напрями діяльності Читального залу краєзнавства та генеалогії Бібліотеки конгресу США In: "Роль краєзнавства в соціально-економічному і культурному розвитку регіону". ІІІ-й Міжнародна науково-практична конференція, 10-12 жовтня 2012 р., Вінниця.

Процька, Світлана Миколаївна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 143-149.

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Citation as a form of intertextuality (example of modern Ukrainian poetry) Вісник Чернаського університету. Серія "Філологічні науки" (38). pp. 20-25. ISSN 2076-5770

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) The Young Ukrainian Poetry: efforts of self identification Вісник Черкаського університету. Серія "Філологічні науки" (5(218)). pp. 91-96. ISSN 2076-5770

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Алюзія як феномен «чужого» мовлення у семантичному полі сучасних поетичних текстів Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (31). pp. 92-94. ISSN 966-7631-70-2

Пухонська, Оксана Ярославівна (2012) Folklor’s Motives of the Modern Ukrainian Poetry in the Dialogue of Tradition and Innovations Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "Філологічна" (28). pp. 205-211. ISSN 966-7631-70-2

Пушкарьов, Юрій Віталійович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 303-307.

Пушкарьов, Юрій Віталійович (2012) Експериментальне навантаження та динаміка показників суб’єктивної оцінки самопочуття та власної ваги студентів, які займаються силовими видами спорту Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. pp. 172-175.

Піскун, Валентина Миколаївна (2012) Kyiv During the Ukrainian Revolution Period (based on the memories of contemporaries) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 107-111.

Пітенко, Сергій Леонідович (2012) Dependence of indexes of body composition, somatotypes and bone density elite athletes In: Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму, Запоріжжя: КПУ.

Пітенко, Сергій Леонідович and Криворученко, Олена Вікторівна and Самоленко, Т.В. (2012) Estimation of the functional state of the system of the external breathing of sportswomen, specialized in track-and-field Актуальные проблемы физической культуры и спорта. pp. 313-319. ISSN 9965-878-04-8

Р

Радченко, Сергій Петрович (2012) On informatization independent work of students in the study of mathematical sciences Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 465-476. ISSN 978-966-2337-01-3

Радченко, Сергій Петрович (2012) Create and use a software environment for self-optimization in the process of consolidating the knowledge Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики. pp. 191-194.

Радченко, Сергій Петрович and Юртин, Іван Іванович and Кулікова, Вікторіна Юліанівна (2012) About deyakі ASPECTS ratsіonalіzatsії processes navchannya іnformatsіynim tehnologіyam Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 960-968.

Редько, Сергій Іванович (2012) The study of psychological climate in the pedagogical team Директор школи (8).

Редько, Сергій Іванович (2012) До проблеми спрямованості соціально-психологічного клімату у педагогічному колективі Педагогічний процес: теорія та практика (5). pp. 234-243. ISSN 2078-1687

Рибніков, Олександр Михайлович (2012) Віртуальна екскурсія музеєм Бориса Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 135-138.

Рибніков, Олександр Михайлович (2012) Педагогічна діагностика рівнів готовності майбутніх учителів музики до використання цифрового електронного музичного інструментарію у професійній діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 760-768.

Романенко, А.Р. and Романова, Т.В. (2012) Концертна подорож Ф. Ліста Україною. Мистецтво в школі (6(42)). pp. 2-4.

Романенко, Людмила Віталіївна (2012) Педагогічні проекти набуття самоосвітніх компетенцій молодшими школярами як змістова складова курсу „Педагогічні технології у початковій школі” Колективна (три і більше авторів). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Романенко, Людмила Віталіївна and Славінська, Оксана (2012) Використання інтерактивного навчання у професійній підготовці учнів професійно-технічних навчальних закладів Модернізація професійної освіти і навчання: проблеми, пошук і перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. : В.О. Радкевич (голова) та ін.]. – К. : Інститут професійно-технічної освіти НАПН України.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) К вопросу о подготовке дизайнеров ювелирных изделий в системе высшего образования (на примере Украины) Сборник научных статей "Социальныетрансформации".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Проблема Altersstil в европейском искусстве Ренессанса Вестник Нижневартовского Гуманитарного государственного университета.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Портретная галерея придворных Генриха ІІІ в искусстве Франции ІІ половины XVI века Художня культура. Актуальні проблеми.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Художественное образование как форт-пост современной культурной элиты государства Материалы IV Международной научно-теоретической конференции [Социально-политические и культурные проблемы современности].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Монографія Ю.В.Романенкової "Школа Фонтенбло та маньєризм у французькому мистецтві 16 ст." Одноосібна. НАКККіМ, Київ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2012) Русская культура на постсоветском пространстве Социальные трансформации: Российско-белорусское приграничье: состояние и проблемы.

Руденко, Людмила Степанівна (2012) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої педагогічної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції.

Руденко, Людмила Степанівна (2012) Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до творчої педагогічної діяльності Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 768-774.

Рудик, Олександр Борисович (2012) Presentation of the greatest common divisor of a linear combination with integer coefficients (extended Euclidean algorithm) Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Unpublished)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Gray code Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Unpublished)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Hamiltonian graphs Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Unpublished)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Euler paths and cycles Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Unpublished)

Рудик, Олександр Борисович (2012) Solving assignment problem Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. (Unpublished)

Рудик, Олександр Борисович (2012) The general approach to the list of competencies on mastering the natural and mathematical sciences Математика в сучасній школі (1). pp. 29-32.

Русаченко, Наталя Павлівна (2012) Морфонологічні особливості словотворчих моделей іменника староукраїнської мови другої половини XVI – ХVIII ст. Studia Philologica. (1).

Русаченко, Наталя Павлівна (2012) Статус морфонології в системі мовних рівнів Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (5). pp. 235-240.

С

Сабол, Діана Михайлівна (2012) Applied arts as a means of harmonization of personality Вісник Одеського нац. ун-ту ім. І.І.Мечнікова. Серія: Психологія. т.17. вип. 8 (20). част. 1.. pp. 307-314.

Сабол, Діана Михайлівна (2012) Ukrainian embroidered towel like a family picture Трудове навчання. pp. 12-15.

Савченко, Світлана Володимирівна (2012) Elena Apanovich's role in the women's movement of Ukraine Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (34). pp. 118-124. ISSN 2076-8982

Савченко, Юрій Юрійович (2012) Becoming of psychological gender of child in the conditions of paternal-child's relations // Актуальні проблеми психології: збірник наукових праць інституту психології ім.Г.С.Костюка НАПН України Психологія розвитку дошкільника, IV (8). pp. 244-254. ISSN 2072-4772

Салан, Катерина Олександрівна (2012) Як обрати звук, або Короткий путівник по морю заліза JAM Music Magazine (2). p. 14.

Салан, Н. М. (2012) Компетентність професійної самоорганізації майбутнього вчителя музики: категоріальний аналіз проблеми Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 775-780.

Санковська, Ірина Мечиславівна (2012) Resource conservation as a component of the culture of environmental behavior of elementary school students Всеукраїнська конференція (2). pp. 105-107.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Theory and practice of person-oriented learning Іноземні мови в сучасній школі (2). pp. 2-6.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Theory and practice of person-oriented learning (1) Іноземні мови в сучасній школі (3). pp. 28-33.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Theory and practice of person-oriented learning (3) Іноземні мови в сучасній школі (4). pp. 34-36.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) Theory and practice of person-oriented learning Іноземні мови в сучасній школі (5). pp. 19-23.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) The use of background knowledge during study of “The Crimean Sonnets” by Adam Mitskevych Аналіз поетичних творів. pp. 27-34.

Сафарян, Світлана Іванівна (2012) The study of lyric works at school Аналіз поетичних творів. pp. 5-10.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) The worldview and the world model in linguistic studies Мова і культура: науковий журнал, V (15). pp. 93-99.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Картина світу і модель світу в лінгвістичних студіях Мова і культура (15). pp. 39-46.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2012) Теорія картини світу: ключові поняття Лінгвістика (2). pp. 18-28.

Сергеєва, Ольга Степанівна (2012) Концепт "дорослий учень" у контексті освіти дорослих та освіти впродовж життя Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2012 - Випуск СII (102)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки). (102). pp. 167-174. ISSN 966-660-016-1

Сергеєва, Ольга Степанівна (2012) Основні тенденції освіти дорослих в освітній політиці Європейського союзу Неперервна професійна освіта: теорія і практика//Науково-методичний журнал.-2012.-Випуск 3-4 - 136с. (3-4). pp. 36-40. ISSN 1609-8595

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2012) Professional Identity in Practice of Personality Training Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). pp. 82-86.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2012) Competency benchmarks measuring personal growth school youth In: Всеукраїнська науково-практичні конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2012) Vocational training teacher - tutor: Theory and Methods 42576.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Сфера освіти як об’єкт дослідження Освітологія / українсько-польський щорічник (1). pp. 22-29.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Educational systems in the European Union: a general overview Овід.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Оsvitologiya: origins of the scientific approach Колективна (три і більше авторів). ВП "Едельвейс", Київ.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2012) Educational systems in the European Union: a general overview 46390.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Culturalogical concepts of osvitologia and development of the multicultural society Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). pp. 28-36. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2012) Теорія і практика вищої освіти [Teaching Resource]

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Огнев’юк, Віктор Олександрович (2012) Рідна школа (4-5). pp. 44-51. ISSN 0131-6788

Сисоєва, Світлана Олександрівна and Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Education Scope As Research Object Колективна (три і більше авторів). Институт научной и педагогической информаци РАО, Москва.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Освіта дорослих: європейський досвід та українські перспективи Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 154-159.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) The development of education in Ireland: the level of research Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта Украіни» (3). pp. 122-125. ISSN 2078-1016

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Adult education: European experience and Ukrainian outlook Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір . pp. 154-160.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Modern tendencies of development of primary education in Ireland Вісник психології і педагогіки (10).

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Lifelong pedagogical education as a part of lifelong learning in Great Britain Вісник психології і педагогіки (8).

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Professional teacher training: Irish experience Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика . pp. 182-183.

Скляр, Ольга Олегівна (2012) MUSICAL TEORETICAL SUBDJECTS IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSINAL INTEREST FUTURE TEACHERS OF MUSIC Збірник наукових праць Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (9). pp. 157-162.

Скляр, Ольга Олегівна (2012) The main aspects of progress of professional interest and educational hold over optimization of this process are shown in this article. Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 794-800.

Скляр, Ольга Олегівна (2012) MUSICAL TEORETICAL SUBDJECTS IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSINAL INTEREST FUTURE TEACHERS OF MUSIC Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (9). pp. 157-162.

Скуратівська, Галина Степанівна (2012) Проблемні методи та ситуації на заняттях з професійно-орієнтованого іншомовного мовлення In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні досягнення педагогіки та психології в ХХІ столітті", 7-8 грудня 2012, Харків.

Скуратівська, Галина Степанівна (2012) Teaching Content Characteristics of Written Business English Communication to Students of Economic Specialities. Наукові записки. Серія педагогічні та історичні науки (108). pp. 179-184. ISSN 966-666-016-1

Скуратівська, Галина Степанівна (2012) Проблемні методи та ситуації на заняттях з професійно-орїєнтованого іншомовного мовлення In: Актуальні досягнення педагогіки та психології в ХХІ столітті, 7-8 грудня 2012, Харків.

Слободкіна, Фатіма Олексіївна (2012) Structural analysis of the native language lesson in elementary school Школа інформаційно-методичний журнал (11(83)). pp. 76-80.

Смольникова, Галина Валентинівна (2012) Specificity of practical psychology consulting with parents Preschool Educational Institution Міжнародний науковий форум: соціологія, психологія, педагогіка, менеджмент (10). pp. 173-182.

Смольникова, Галина Валентинівна (2012) Algorithm of writing analytical report of work in the preschool on the academic year Дитячий садок. Управління (4). pp. 14-17.

Смольникова, Галина Валентинівна and Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна and Волинець, Юлія Олександрівна (2012) Child. The program of education and training of children from two to seven years Київський університет імені Бориса Грінченка, Київський університет імені Бориса Грінченка. ISBN 978-966-7548-78-0

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) The technology of training the specialist of socionomy sphere to the formation safe teenagers' behavior in the Internet Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (18). pp. 346-353.

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) Building a culture of communication of adolescents on the Internet - network Ucrainica V. pp. 246-249.

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) State of knowledge of teens and their parents about safe activity in the Internet Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 2 (104). pp. 99-102.

Снітко, Марина Аркадіївна (2012) The training social services professionals to the formation safe teenagers' behavior in the Internet Сучасні стратегіїї університетської освіти: якісний вимір. pp. 306-311.

Соколовська, Світлана Володимирівна (2012) Linguistic Pragmatics in the System of Philological Education. Сучасні стратегії університетської освіти:якісний вимір. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції . pp. 441-448. ISSN 378:005.6

Соколовська, Світлана Володимирівна (2012) Історія становлення лінгвістичної прагматики в зарубіжній і вітчизняній науці Studia Philologica (1). pp. 101-107. ISSN УДК 81+82:811.11+811.13

Солдатова, Леся Петрівна (2012) Teaching of the ambiguity words translation Conference Proceedings. Edited by Pixel. 5th Conference Edition – University Press. – Florence (Italy), 2012. – 591-595.

Солдатова, Леся Петрівна (2012) The problem of the phenomenon of lexical ambiguity in the interlingual translations In: Conference Proceedings. Interfaces in English Linguistics (IEL) 2012 – Karoli Gaspar University of the Hungarian Reformed Church. – Budapest (Hungary), 2012..

Солдатова, Леся Петрівна (2012) Поняття інформація – необхідність поняття дискурс Мовні і концептуальні картини світу. Зб.наук.праць. (37). pp. 338-343.

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Шляхи оптимізації вітчизняної туристичної освіти Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання.

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) До питання про становлення екскурсійно-туристичної-краєзнавчої справи в Україні (1917 - 1919 pp.) Туризм і краєзнавство. ISSN 966-8122-62-9

Соловей, Людмила Сергіївна (2012) Innovations in tourism education Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 2 (22). pp. 288-293. ISSN 2227-2844

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Expediency of extended study of Germans'culture, customs and traditions peculiarities in "Germany country studies" course by master students (speciality 7.01010201 - Primary education) Молодь і ринок, 2 (85). pp. 72-76.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Врахування когнітивного аспекту мовних явищ у процесі філологічної підготовки майбутніх вчителів іноземної мови Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 449-457.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Этнореалии с компонентом названий оружия как фрагмент языковой картины мира (на материале лексических и фразеологических единиц немецкого языка). Materialy VIII mezinarodni vedecko-prakticka konference “Effektivni nastroje modernich ved (22). pp. 94-104.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Learning a foreign language in primary school: problems and prospects? Вісник психології і педагогіки (10).

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) The use of non-equivalent and national-painted phraseologies as a mean of forming students' lingvocountry-studying competence (based on German language) Імідж сучасного педагога, 9 (128). pp. 55-58.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) German experience as a successful example of pedagogical education quality improvement Вища освіта України (3 ). pp. 13-17. ISSN 2078-1016

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) The consideration of cognitive aspect of linguistic phenomena in the process of future foreign language teachers` philological training Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 449-458.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2012) Theoretical principals of the problem of future foreign language teachers’ linguo-cultural competence forming Наукові праці Донецького національного технічного університету, 11 (202). pp. 142-145.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Activity of psychologist of preschool educational establishment in the process of forming of parents' strateges in psychosexual development of a child In: Всеукраїнька науково-практична конференція.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) The role of pathopsychological diagnostics in psychocorretional work Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. , 36 (60). pp. 385-387.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Forming of professional competence of future psychologists: present challenges Вісник Кам'янець-Подільського Національного університету імені Івана Огієнка. Психологічні науки (4). pp. 101-105.

Софій, Наталія Зіновіївна (2012) High-quality vocational education - vulnerable young people Арт Економі, Київ.

Софій, Наталія Зіновіївна (2012) "Index inclusion," or I understand inclusive education? Управління освітою (5 (281).

Софій, Наталія Зіновіївна and Панченко, Алла Гнатівна (2012) Public-public evaluation of the educational institution. Директор школи (9(69)). pp. 60-66.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Formation of the professional culture of social workers in the course of their training Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих специалистов, 2 (2). pp. 316-324.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Training of social workers in the system of continuous education on principles andrahohiky Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Culture of professional communication - a necessary condition of social services professionals Соціальна робота в Україні: теорія і практика (1). pp. 165-171.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Motivating them to a healthy lifestyle in adolescents as a social and educational problem Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 10 (269). pp. 193-201. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Formation of socio-cultural values ​​of future specialists social Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка , 104 (2). pp. 113-115.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Family as a leading institution of socialization of the child Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна сім’я та соціальні інституції : шляхи партнерської взаємодії» (1). pp. 157-159.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Motivating them to a heathly lifestyle in adolescents as a social and educational problem Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (30). pp. 193-201. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна and Плахотнік, О.В. (2012) Forming tolerant crops in future social workers Соціальна робота в Україні: теорія і практика (2). pp. 11-17.

Стаднік, Надія Вікторівна (2012) Педагогічні умови оптимізації виховання відповідальності в шестирічних першокласників Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, (26).

Старинська, Наталія Володимирівна (2012) Психологические особенности самоактуализации студентов в процессе обучения в вузе Актуальні проблеми практичної психології. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 березня 2012 р.). Наукове видання.. pp. 159-173. ISSN 2312-1599

Старинська, Наталія Володимирівна (2012) Structure lychnostnыh properties samoaktualyzyruyuscheysya personality studentov Проблеми сучасної психології: Зб. наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України (19). pp. 566-577. ISSN 2312-1599 (In Press)

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Основні тенденції розвитку лексичного складу української мови початку ХХІ століття. Вісник Запорізького національного університету: Зб. наук. пр. Філологічні науки.. pp. 406-415.

Стишов, Олександр Анатолійович (2012) Номінації осіб у сучасній українській мові (на матеріалі дискурсу ЗМІ) Мовознавство (6). pp. 23-37.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2012) Family as factor of forming of self-appraisal of child Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток особистості в умовах трансформаційного суспільства" 13 грудня 2012 року, м.Київ. pp. 423-426.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2012) Psychological characteristics of forming of the self- appraisal of future teachers in the conditions of crises of professional studying PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка .

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) Test Your Vocabulary and Grammar Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The increasing of pedagogical profession students’ scientific and research activity by means of information and communication technologies Молодь і ринок, 3 (86). pp. 113-117.

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The use of cultural assimilators as a means of educating future teachers’ social and cultural tolerance in the process of foreign language teaching Вісник психології і педагогіки (8).

Сінельник, Ірина Павлівна (2012) The problem of tolerance education of primary school teachers: discourse review Вісник психології і педагогіки (10).

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) Pedagogical culture of future teachers, the essential characteristics and structure Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України», 1 (3 (46)). pp. 502-507. ISSN 2078-1016

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) Classic university in the structure of higher education in Ukraine Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (1). pp. 310-316. ISSN 2078-1016/978-966-414-167-0

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2012) The implementation of competence-based approach to new ways of working with college students Новые образовательные технологии в вузе. pp. 504-509. ISSN 978 - 5 - 321 - 02149 - 1

Сінченко, Олексій Дмитрович (2012) Socialist realism: The experience of the literary adaptation Труды "Русской антропологической школы" (11). pp. 226-233. ISSN 2223-9340

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Historical retrospective view of library as to establishment of culture in Ukraine Українська культура: минуле, сучасне, шляхи розвитку (18(2)). pp. 258-263.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Проблеми законодавчого регулювання бібліотека як закладу культури Х Культорологічні читання памяті Володимира Подкопаєва. pp. 637-643.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Шляхи удосконалення соціокультурної діяльності бібліотек. Культурна політика у контексті полікультурного світу. 128 -130.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Реалізація соціально-культурної діяльності в бібліотеках Трансформація освіти і культура: традиції та сучасність. pp. 201-205.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Психологічні особливості мультфільмів для дітей Вісник Інституту розвитку дитини. Вип. 23. Серія: Філософія, педагогіка, психологія: Збірник наукових праць (23). pp. 155-158.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Ключові аспекти підготовки майбутніх психологів до роботи з дітьми із використанням засобів мультиплікації Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 301-306.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Роль мультиплікації у моральному розвитку дитини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 231-236.

Січкар, Алла Дмитрівна (2012) С. Русова, К. Маєвська про формування моральних цінностей у дітей дошкільного віку: ідеї діяльнісного підходу Дошкільне виховання (12). pp. 11-12.

Січкар, Алла Дмитрівна (2012) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ К.О.ТОЛМАЧЕВСЬКОЇ Психолого-педагогічні проблеми сільської школи: Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 2 (43). pp. 335-342.

Т

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2012) Features to the Сreative Portrait of V.S. Ikonnikov (devoted to the 170th birthday anniversary) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 68-75.

Тарновська, Ольга (2012) Superstitions and phraseology in Ukraine Creencias populares, supersticiones y fraseología. Madrid:.

Тарновська, Ольга (2012) Proverbs yesterday and today Tendências atuais na pesquisa descritiva e aplicada em fraseologia e paremiologia , tomo 2 , ed. Maria Luisa Ortiz Alvarez (Org.).

Тарновська, Ольга (2012) Spanish proverbs: a way from Quijote to today Actas del II Simposio Internacional de Literatura española e hispanoamericana, Brasilia: ed. Instituto Cervantes, 2012, 177-197..

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Чехов, Достоевский... Акунин: русская классика сквозь призму современности Сборник научных трудов Гомельского университета. pp. 61-66.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Провинциал в Петербурге: гоголевские традиции в творчестве Е.П. Гребенки Материалы Х Международного научного семинара "Диалог культур: Украина и Россия: Нежинский Санкт-Петербург. pp. 36-43.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Петербургский миф в русской литературе первой половины 19 века Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. pp. 229-241. ISSN 978-80-210-5904-7

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2012) Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» в школе и вузе: pro et contra Филология - культурология: диалог наук. pp. 222-229. ISSN 978-5-98880-078-1

Теплюк, Анна Анатоліївна (2012) Теоретичні основи почуттєвої сфери старших дошкільників Педагогічні науки та освіта: збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (10).

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Polytechnic education in higher educational institutions of Ukraine: Theory and Practice Одноосібна. Чабаненко Ю.А., Київ.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Formation of Higher (University) System of Education in Ukraine in ХVI—XIX cc.: Highlights Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. (17). pp. 10-13.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) University Education’ Trends in Ukraine: State of Knowledge (Beginning of the XXI Century) Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). pp. 12-16.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2012) Підготовка наукової еліти в університетах україни в умовах нового інформаційного суспільства: проблеми, перспективи Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 160-167.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) RESEARCH OF EMOTIONAL COMPONENT THE IMAGE OF FAMILY PRESCHOOLERS Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка АПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. XII. Психологія творчості. – Ч. II. (15). pp. 282-291.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) Research of emotional component of the prescholers image of family Актуальні проблеми психології (15). pp. 282-291.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) An empirical study of parent-child relationship as a factor in the formation of the image of the family preschoolers Вісник Інституту розвитку дитини (23). pp. 158-166.

Терещенко, Марія Вікторівна (2012) Psychological characteristics of cognitive and behavioral component of an image of family on preschool age children Практична психологія та соціальна робота (11). pp. 30-37.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2012) Social communicative culture as a determinant capacity of future specialists Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія (36). pp. 131-135.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2012) Features pedagogical diagnostics social communication cultural of the students Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету «Україна» (5). pp. 195-200.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2012) РОЗУЧУВАННЯ НОВОЇ ПІСНІ НА МУЗИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Музичний керівник (7).

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2012) Розучування нової пісні на музичних заняттях з дошкільниками Музичний керівник (7). pp. 18-25.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Professional self-development of social workers in the resource centers PhD thesis, ДЗ “Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Analysis of the resources required to support volunteering Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (104). pp. 145-147.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Organizational and pedagogical conditions of professional social workers in the self resource centers Вісник Черкаського університету (30). pp. 90-94. ISSN 2076-586Х

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Terms of professional self-perfection of specialists of social sphere are in resource centerc Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (22). pp. 114-125. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії. pp. 167-169.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) FACTORS Family Welfare In: Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії, 17 травня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Technology professional self social workers in resource centers Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 22 (257). pp. 114-125. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) ANALYSIS RESOURCES REQUIRED FOR volunteering In: Треті Сіверянські соціально-психологічні читання, 21 листопада 2012 року, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Тимошенко, Таїса Іванівна (2012) Characteristics of the main differences between English in Britain and America language Вісник психології і педагогіки (7).

Тимчик, Олеся Володимирівна (2012) Health education yaformuyucha imperative younger generation Вища освіта України. Теоретична та науково-методичний часопис. Додаток 3до №1, Том III, 2012. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання., 5 (3). pp. 286-290. ISSN 2078-1016

Тимчик, Олеся Володимирівна and Прокопенко, Леся Михайлівна (2012) Monitoring awareness of university students about HIV p. 348.

Ткач, Марія Михайлівна (2012) The integrative knowledge in the formation of future teacher’s of music artistic world-view Нові технології навчання. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки, Вип.73 (ч.1). pp. 209-213.

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) The problem of forming of communicative capabilities for students – psychologists Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова (38(62)). pp. 132-139.

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) Psychological factors and main content of individual talent In: Мат-ли Всеукр. науково-метод. семінару «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності». НЦ «МАНУ», Київ, pp. 318-321.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Хочу бути мамою, хочу бути татом Слово.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Theoretical and methodological basis of giftedness older preschooler problems in pre-school education Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти: матеріали науково-практичної конференції, Кн.2. pp. 213-220.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2012) Love of books cherish childhood Дошкільне виховання, 11 (855). pp. 12-14. ISSN 0321-1401

Торговець, Юлія Іванівна (2012) Категорія «образ автора» в текстах есе Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 325-331.

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2012) The psychological regression mechanism and its relation with self-perceptions of personality Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка. - К.: ДП "Інформаційно-аналітичне агенство", 2012. - Том. Х. - Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія. - Вип. 23. - 94 с., том Х ( 23). pp. 647-657. ISSN 2072-4772

Тохтамиш, Олександр Михайлович (2012) Feldenkrais’ method as a theory and practice of learning and development through awareness of body movements Актуальные проблемы профессионально-прикладной физической подготовки (1). pp. 33-37.

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2012) Германські пророчиці у найдавніших пам’ятках писемності: лінгвокультурний аспект МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал)..

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2012) Verbalizers of Old Germanic linguo-cultural concept FATE (WYRD / ÖRLÖG) Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2012) Old Germanic Magic Arts Verbalizers to Forsee the Fate Studia Philologica (1). pp. 84-89.

Трухан, Олександр Феодосійович (2012) The formation of pupils' skills of the 6-7th forms to work with a textbook in the process of learning history. PhD thesis, НАПН України.

Трухан, Олександр Феодосійович (2012) The methodical conditions of formation skills to work with a textbook in classes of 6-7 pupils in learning history Проблеми сучасного підручника (12). pp. 724-730.

Туманова, Валентина Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутов, Євгеній Іванович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 211-217.

Туманова, Валентина Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Мариськіна, Т.В. (2012) Особенности проявления самооценки у квалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в прыжках Физическое воспитание студентов. pp. 70-73. ISSN 2075-5279

Тягло, Катерина Олександівна (2012) Current Ukrainian Fiction in Representation of Ethnic and National Identities. PhD thesis, Інститут соціології НАН України.

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2012) Удосконалення системи підготовки майбутніх учителів інформатики у сфері проектування і опрацювання баз даних Компютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. Наук. Праць (12(19)). pp. 71-76.

Умрик, Марія Анатоліївна and Нагороднюк, Вікторія Василівна (2012) Organization of Distance Education Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (13(20)). pp. 192-196.

Ф

Федотов, Олександр Олександрович (2012) Політична економія In: Політична економія. Східний видавничий дім, Донецьк, pp. 172-213. ISBN 978-966-317-118-0

Франчук, Василь Михайлович (2012) Ступінь представлення ВНЗ в глобальній мережі інтернет Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (13).

Фруктова, Яна Станіславівна (2012) Modern approaches are in relation to lineation of socialcommunicative competence of specialists Вища освіта України, 1 (3). pp. 76-79. ISSN 2078-1016

Фруктова, Яна Станіславівна (2012) Problems of the Formation of Students Geographic Picture of the World: Theoretical and Practical Aspects Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка (18). pp. 26-30.

Фурман, Вікторія Вікторівна (2012) THE PROBLEMS OF PERSONALITY REFLECTION DEVELOPMENT AMONG STUDENTS OF TECHNICAL UNIVERSITY IN PROFESSIONAL TRAINING Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (103/2). pp. 159-161. ISSN 17500-6250

Фурман, Вікторія Вікторівна (2012) Psychodiagnostical BASIS OF RESEARCH рersonal reflexion STUDENTS Проблеми загальної та педагогічної психології : зб. наук. пр. / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка НАПН України ; за ред. Максименка С. Д. (ХІV, 6). pp. 463-469. ISSN 2077-2289

Філоненко, Ірина Олександрівна (2012) Use of situation tasks for forming of senior pupils' cognitive autonomy at teaching of chemistry at academic level Сучасна профільна освіта: традиції та інновації. pp. 45-48.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2012) The genre syncretism of B.Timoshenko’s autobiographical prose Актуальні проблеми української літератури і фольклору. (17). pp. 59-66. ISSN ISSN 2308-1902

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) Проблема цінностей у професійній підготовці майбутніх учителів початкової школи Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження нації: Збірник ї статей V Всеукраїнської міжконфесійної християнської науково-практичної конференції. pp. 240-246.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти (37(2)). pp. 256-264.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) The essence of modern scientific approaches to training a teacher for the formation of pupils' scientific picture of the world. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (5(23)). pp. 393-401.

Хитра, Зоя Михайлівна (2012) СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ЩОДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір. pp. 968-974.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) A holistic approach to a musical composition in formation of analytical skills of students (through the example of W.A. Mozart's Violin Concerto No.5) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Цілісний аналіз музичного твору у формуванні аналітичних навичок студентів (на прикладі п’ятого концерту для скрипки з оркестром В. А. Моцарта) Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 806-813.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2012) До питання виховання у студентів навичок читання нот з аркуша Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матеріали. Міжнар. наук.-практ. конференції . pp. 813-822.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2012) Preparation of class teachers for conducting the training sessions Психологічна служба школи (4). pp. 32-37.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2012) Family values (training) Довідник класного керівника (11-12). pp. 39-41.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Ethical Principles Of Continuing Human Education Problem Realisation Сучасна початкова освіта: вектори розвитку. pp. 288-294.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Ethical dominant of a personal education (based on "Anthology of Ethics" by V.A. Sukhomlynsky) Колективна (три і більше авторів). ЛНУ ім. Т. Шевченка, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Наукові школи — основа розвитку сучасного університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 99-105.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2012) Ethical development of the teacher Альма-матер . "Академвидав", Київ. ISBN 978-617-572-034-9

Хоружа, Людмила Леонідівна and Коваль, Людмила Вікторівна (2012) Problems of preparation of future teacher are in scientific labours O.Ya. Savchenko Колективна (три і більше авторів). Богданова А.М., Київ.

Ц

Цапро, Галина Юріївна (2012) Гендерные дискурсивные маркеры (хеджинг WELL) в англоязычном интервью In: Международная заочная научно-практическая конференция "Научная дискуссия : инновации в современном мире".

Цапро, Галина Юріївна (2012) Тактика интродукции новой темы: гендерный аспект In: Международная заочная научно-практическая конференция "Вопросы филологии, искусствоведения и культурологии".

Цибулько, Інна Олександрівна (2012) Psychological studies of professional reflection of aviation future professionals Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 10 (23). pp. 697-706. ISSN 2072-4772

Цибулько, Інна Олександрівна (2012) Розвиток професійної рефлексії у майбутніх спеціалістів цивільної авіації In: "Політ. Сучасні проблеми науки" 12 міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів, 4-5 квітня 2012, Національний авіаційний університет.

Цибулько, Інна Олександрівна (2012) Самоактуалізація в професійній рефлексії студентів авіаційного університету In: Міжнародна науково-практична конференція "Харківська школа психології: спадщина і сучасна наука", 19-20 жовтня 2012, Харків.

Цюман, Тетяна Петрівна and Бойчук, Н.І. and Молочний, В.В. and Руда, О.В. and Терницька, С.В. and Шеламкова, А.М. (2012) Personal dignity. Safety of life. Citizenship: a handbook for educational work with students on combating trafficking in human beings (Grade 10) ТОВ "Основа", Київ. ISBN 978-966-699-660-5

Ч

Чала, Олена Андріївна (2012) Emotional Disorders as a Factor of Destructive Conflict in Youth Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка. (17). pp. 79-83.

Чала, Олена Андріївна (2012) Destructive conflict factor in violation of psychological health youth Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки.: Зб. наукових праць.. (36(60)). pp. 387-391.

Чала, Олена Андріївна (2012) Cognitive aspects of destructive conflict youth Проблемы и пути их решения в современной науке (2). pp. 81-85.

Чала, Олена Андріївна (2012) PROFESSIONALISM OF TEACHER AS SUBJECT THEORETICAL ANALYSIS ВІСНИК ПСИХОЛОГІЇ І ПЕДАГОГІКИ [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка (8).

Чала, Олена Андріївна (2012) VIOLATION EMOTIONAL SPHERE AS A FACTOR DESTRUCTIVE CONFLICT YOUTH Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. / Редкол.:Огнев’юк В.О.,Бех І.Д.,ХоружаЛ.Л. (17). pp. 79-83.

Чала, Олена Андріївна (2012) DESTRUCTIVE CONFLICT FACTOR IN VIOLATION OF YOUTH HEALTH PSYCHOLOGY Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №12 . Психологічні науки: Зб. наукових праць / НПУ ім. М. Драгоманова / [редкол. : С. Максименко та інш.], 3 (60). pp. 287-291.

Чала, Юлія Петрівна (2012) Особливості відтворення культурно-маркованих знаків "не-матеріального" світу вікторіанців в українських перекладах Науковий вісник.

Чала, Юлія Петрівна (2012) Відтворення "асоціативного шлейфу" антропонімів в українських перекладах Наукові записки.

Чекмарьова, Валентина Василівна (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 104-108.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 156-161.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Елементи культурологічної складової у програмах вихованя і навчання дітей дошкільного віку Наукові записки Психолого-педагогічні науки.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Формування національної культури дошкільників засобами дитячої літератури Збірник наукових праць Педагогічна освіта: теорія і практика.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2012) Bandura art in the Dnipropetrovsk region: from amateurism to academic art PhD thesis, Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2012) Проблема готовності майбутніх вчителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності: визначення критеріїв, показників та рівнів Вища школа (11). pp. 64-71. ISSN 1682-2366

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2012) Ефективність організованої підготовки майбутніх вчителів іноземної мови до самоосвітньої діяльності Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ (25). pp. 225-231.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2012) Intension and processing supply of the future foreign language teachers’ training for the self-education activity Вісник Інституту Розвитку Дитини (20). pp. 119-123.

Черпак, Юрій Васильович (2012) Фізична культура і здоров’я людини: історія, сьогодення, майбутнє (до 100-річчя першого київського диплома вчителя фізичної культури) : матер. Міжнар. наук.-практ. конфер., 18—19 жовт. 2012 р.. pp. 46-56.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2012) Перекладач в Україні: від студента до професіонала (емпірична розвідка) Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія (24). pp. 123-130.

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2012) Теоретичні витоки і принципи емпіричного вивчення художнього тексту Studia Philologica. ISSN 2311-2425

Чигир, Олександр Миколайович (2012) Family, marriage and spouses: relationship and differences between concepts Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 278-284. ISSN 2072-4772

Чигир, Олександр Миколайович (2012) Взаимодействие в родительской семье как причина формировани типа экономической занятости молодого человека Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. pp. 602-608. ISSN 2072-4772

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2012) School of full year of study: from experience of work general educational institutions [Teaching Resource]

Шапаренко, Галина Василівна (2012) Have the right to have the right: introduction of a model inclusive schooling in pre-school and general educational institutions of the capital Управління освітою (1). pp. 15-18.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2012) Modern trends in non-formal education of future teachers of Germany PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2012) Неформальна освіта як напрям розбудови змісту сучасного університету Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 177-182.

Шариков, Денис Игоревич (2012) PHILOSOPHY OF DANCE AND BALLET In: Міжнародна науково-практична конференція "Виховной й мистецький вплив сучасного хореографічного мистецтва", 7-8 грудня 2012, Харків.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Development of professional I-concept of elementary school teachers who work in the innovational activities mode PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) Теоретико-методологические основы изучения профессиональной Я-концепции учителя-инноватора In: Фундаментальные и прикладные психологические исследования в практиках ведущих научных школ: реалии и перспективы, 20-21 грудня 2012, Мakiyivka; London, Great Britain.

Шевцова, Олена Михайлівна (2012) The peculiarities of valeoinstructions as a determinant of personality’s psychological health in adulthood Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Психологічні науки, 2 (103). pp. 178-181.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) I keep a healthy future social workers in higher education as one of the conditions of training Педагогіка здоров'я. Збірник наукових праць II Всекраїнської науково-практичної конференції (П24). pp. 338-341.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Implementation of the competency approach in the process of training future social workers Вища освіта України - Додаток 3 до N1, том I Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські читання" (1). pp. 431-435.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Сутність здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Человек – Природа – Общество: теория и практика безопасности жизнедеятельности, экологии и валеологии : Матер. Междунар. науч.-практ. конфер. (5). pp. 127-129.

Шеремета, Марина Миколаївна and Омері, Ірина Дмитрівна and Мойсак, Олександр Данилович and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Здоров’язберігальна компетентність студентів-соціальних педагогів та аспекти її формування Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології (25). pp. 300-307. ISSN 2312-5993

Шимова, О. В. (2012) Інформаційно-освітнє середовище у формуванні професійної культури майбутнього вчителя музики Сучасні стратегії університетської освіти: якісний вимір : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (28—29 березня). pp. 822-827.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Історія зарубіжної літератури другої половини ХХ століття : навч.-метод. посіб.,видання друге,перероблене і доповнене. [Teaching Resource]

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Another's War and a weeping Homeland. The "Ukranian truth" about the Great Patriotic War in Ivan Bahriany's satirical comedy "General" (1948). Areál Ruska ve světle historických výročí (1709, 1812, 1941, 1991): jazyk – literatura – dějiny kultury. pp. 182-188. ISSN 978-80-210-5904-7

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) Azerbaycansunasligin Aktual Problemleri. Ummummili Lider Heyder Aeliyevin anadan olmasinin 89-cu ildonumune haesr olunmus.III Beyinelxalq elmi konfransin materiallari.. pp. 633-637.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) The unknown angel named Pickwick. Dickens' first novel as a basis and conclusion. Кременецькі Компаративні Студії (2). pp. 87-99. ISSN 978-966-1546-22-5

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) The analysis of the Baroque stylization in the tragedy of the Yuriy Kosach "The story of Yuriy the Conqueror" ( 1947)from the viewpoint of the stylistic theory of Dmitriy Chizhevskiy Conversatoria Litteratoria Wspolczesna Komparatystyka I Jej Wymiary Hermeneutyczne (4-5). pp. 73-80. ISSN 1897-1423

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2012) "The story of the old-testament Iona" in the compositional structure of Stephen King's novel "Dead zone". Збірка матеріалів Четвертих Покровських Міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань. читань. pp. 180-188. ISSN 978-966-182-183-4

Шопіна, Марина Олександрівна (2012) The psychological peculiarities of youth's creative potential development Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка (2). pp. 101-109. ISSN 1683-3309

Шорохова, Валентина Володимирівна (2012) Alternative methods of correction of attention at mentally retarded younger school students Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вип. 21, частина 1. Серія: соціально-педагогічна. pp. 193-199.

Шорохова, Валентина Володимирівна (2012) Peculiarities of organization of correction attention mentally retarded students of 1-3 classes in the process of educational activity Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія: збірник наукових праць (22). pp. 434-436.

Щ

Щербаков, Ярослав Ігорович (2012) Вплив індобуддійської культури на генезу драми цзацзюй та мотивів у фабулі драми Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка Східні мови та літератури (18). pp. 79-81. ISSN 1728-3817

Щербаков, Ярослав Ігорович (2012) Принципи конфуціанської освіти за доби Цін In: Школа Конфуція: джерела-історія-сучасність, 22 листопада, Київський університет ім. Бориса Грінченка.

Ю

Юзькова, Ірина Валеріївна (2012) Концепт ДОРОГА в романі Герти Мюллер «Гойдалка дихання» Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (2). pp. 349-351. ISSN 978-966-2337-01-3

Юрченко, Віктор Іванович (2012) Professionalization of student personality as one of the main education task Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. pp. 253-255.

Я

Яворська, Стефанія Теодорівна (2012) Спадщина А.П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №5.Педагогічні науки:зб.наукових праць (9). pp. 258-264. ISSN КВ 8818

Ягодзинська, Ірина Олександрівна (2012) "Death in Venice" by Benjamin Britten after Thomas Manns's novel in the context of original interpretations Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського: науковий журнал. pp. 68-75. ISSN 2414-052X

This list was generated on Sat May 25 02:00:50 2024 EEST.