Елементи, в яких рік: 2013

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: A | B | K | O | S | V | Z | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Ю | Я
Кількість елементів: 1057.

A

Aleksandrova, Olena (2013) Philosophical analysis of the specific genesis of the middle class in modern Ukrainian society In: XXIII World Congress of Philisophy: Philosophy as Inguiry and Way of Life, 04-10 August 2013, University of Athens, School of Philosophy University Campus - Zografos.

B

Bushma, A.V. (2013) Logical model thin film display element In: Physics and technology of thin films and nanosystems. ХIV international conference, 20-25 May, 2013, Ivanо-Frankivsk, Ukraine.

K

Koбеньок, Георгій Васильович (2013) Вплив екотуризму на формування ціннісних орієнтацій до здорового способу життя студентської молоді Актуальні проблеми здоров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття. с. 65-69. ISSN 978-966-493-700-6

Krotova, T (2013) Трансформація форм англійського костюма в творчості Г.Шанель Вісник Міжнародного Слов`янського університету. Серія «Мистецтвознавство» (Т16_В1). с. 71-81. ISSN 1562-9961

O

Ogneviuk, Viktor (2013) School Education in the Context of Seven Evolutionary Steps The International Journal for Education Law and Policy, 9 (1-2). с. 163-169. ISSN 1574-3454

Oleksuyk, Olga N. (2013) Герменевтика духовного досвіду суб’єктів педагогічного процесу у вищій мистецькій освіті The Ethos of Akademia: Standing the Test of Time. с. 256-266.

S

Shurma, Svitlana та Chesnokova, Anna (2013) Emily Dickinson’s Poetry in Russian and Ukrainian Translation: Synaesthetic Shift In: Cognition and Poetics Conference, 25-27 April 2013, University of Osnabrück.

Smirnov, A.B. та Lytvyn, O.S. та Morozhenko, V.A. та Savkina, R.K. та Smoliy, M.I. та Udovytska, R.S. та Sizov, F.F. (2013) Роль механiчних напружень при iоннiй iмплантацiї твердих розчинiв CdHgTe Український фізичний журнал , 58 (9). с. 872-880. ISSN 2071-0186

Soldatova, Lesia (2013) One of the most effective methods of student`s word stock enrichment ICT for Language Learning. с. 429-434.

V

Vasylevych, Leonid та Iurtyn, Ivan (2013) Кількісна оцінка компетентності як нечіткої множини ICT in Education, Research, and Industrial Applications (ICTERI 2013) 19–22 June 2013 Kherson, Ukraine. с. 187-193.

Z

Zhulkevska, Tetiana (2013) The Peculiarities Of Functioning Of Bibleisms In The English-Speaking Internet Communication Другі Арватівські читання: матеріали міжнародної науково-практичної конференції.. с. 81-86.

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2013) Провідні мотиви лірики Ади Негрі Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2013) Рецепція феномена Тараса Шевченка Борисом Грінченком та його сучасниками Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 210-220.

Євченко, Ірина Миколаївна (2013) Проблема самоствердження особистості в студентському віці Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин. с. 149-151. ISSN УДК 159.923(061) ББК 83.37я43 А 43

Єременко, Олена Володимирівна (2013) Інтерсеміотичні тропи як жанротворчий чинник Літературний процес: методологія, імена, тенденції (2). с. 6-9. ISSN 978-966-7548-48-3

Єременко, Олена Володимирівна (2013) Текстуальні параметри роду літературного твору як носії синкретичних явищ Синопсис (2).

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Идеи новаторской педагогики в деятельности сельской школы Украины (60-е - 90-е гг. ХХ ст.) Социально-гуманитарній вестник Юга России (7(38)). с. 24-28. ISSN 2077-9240

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Actualization of personal-centered pedagogy of Vasyl Sukhomlynskyi in the context of development of village school in Ukraine European applied sciences (7-1). с. 107-109. ISSN 2195-2183

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) The trends of village school development in Ukraine (1973 - 1991) European applied sciences (9-1). с. 50-52. ISSN 2195-2183

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Підходи до відбору джерельної бази дослідження соціально-педагогічних засад розвитку сільської школи в Україні (друга половина 50-х - 90-ті рр. ХХ ст.) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). с. 271-279. ISSN 2309-9127

Іванюк, Ганна Іванівна (2013) Развитие сельской школы Украины в условиях либерализации общественной жизни (1958 - 1964) "Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики". (7-8). ISSN 2223-2982

Івасюк Оксана Михайлівна (2013) Пісенна Шевченкіана 978-966-399-545-8.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2013) Визначення критеріїв професійної компетентності педагогічних працівників Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. Випуск 14.. с. 189-195. ISSN 2309-9127

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2013) Аппаратно-методический комплекс для изучения базовых коммуникационных технологий компьютерных сетей In: VІІ всеукраїнська науково–практична конференція. Інформаційні технології у професійній діяльності, 11.04.2013, Рівне.

Абрамов, Вадим Олексійович та Клименко, Сергій Юр'євич (2013) Базові технології комп'ютерних мереж: навчальний посібник. (друге видання) Видавнича група "А.С.К.", Київ. ISBN 978-966-2251-17-3

Абрамов, Вадим Олексійович та Чегренец, Владимир Михайлович (2013) Основи баз данних та робота в СУБД Access. Навчальний посібник. Київський університет ім. Б. Гринченка, Київ.

Акопян, І.С. (2013) Дві стратегії в українському художньому перекладі (на матеріалі п’єси Б. Шоу «Пігмаліон») Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 193-199.

Александрова, Валентина Федорівна (2013) Свято Великодня(конкурс на кращий Великодній стіл) Українська мова й література в сучасній школі (3). ISSN 2267

Александрова, Валентина Федорівна (2013) Мовленнєва культура сучасної молоді Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць науково - практичної конференції « Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів».

Александрова, Олена Станіславівна (2013) Середній клас як умова стабільності суспільства Гілея: науковий вісник. с. 231-234. ISSN 2076-1554

Альошина, Марина Дмитрівна (2013) Модернізаційні напрями у перекладах родини Бориса Грінченка Scientific Journal "Scientific Horizons" (1). с. 38-43.

Альошина, Марина Дмитрівна (2013) Стилістичні аспекти роману Марка Твена «Пригоди Гекльберрі Фінна» в українських та російських перекладах In: Міжнародна науково-практична конференція "Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика".

Альошина, Марина Дмитрівна (2013) Роль перекладу в системі української культури XIX – XX століття. In: Міжнародна наукова конференція "Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу" (Харків).

Альошина, Марина Дмитрівна (2013) Український переклад на межі XIX – XX століть: проблема читача (випадок перекладацької діяльності родини Бориса Грінченка) In: Vilinius university, Kaunas faculty of Humanities. – Kaunas.

Альошина, Марина Дмитрівна (2013) Теоретичні основи аналізу відтворення стилістики в перекладі Теоретична і дидактична філологія. Збірник наукових праць.. с. 94-105.

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Науково-педагогічні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів „Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки ”,, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Актуальні питання концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики In: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасної педагогічної освіти», м. Ялта. Крим..

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Концертмейстерська компетентність майбутнього вчителя музики як педагогічна проблема In: V Міжнародна науково-практична конференція „Гуманістичні орієнтики мистецької освіти”;, Київський педагогічний університет ім. Драгоманова..

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Формирование концертмейстерского опыта будущего учителя музыки в классе постановки голоса In: XVIII Международная заочная научно-практическая конференция «Научная дискуссия: инновации в современном мире», г. Москва. Россия..

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Науково-педагогічні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 89-95.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2013) До питання про формування навичок науково-дослідної роботи на основі читання професійно-орієнтованих текстів у студентів початкового ступеня навчання мовного ВНЗ Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції: Україна і світ: діалог мов і культур (3-5 квітня 2013 року, Київський національний лінгвістичний університет). с. 16-18.

Андрюшина, Олена Владиславівна (2013) Використання оцінювання результатів навчальних досягнень учнів в процесі моніторингу якості загальної освіти на регіональному рівні в США ВІсник Інституту розвитку дитини (26). ISSN 2313-6766

Андрюшина, Олена Владиславівна (2013) Стратегии использования результатов мониторинга качества среднего образования на региональном уровне в США In: Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии.

Андрюшина, Олена Владиславівна (2013) Організаційно-педагогічні умови здійснення програми моніторингу якості загальної освіти (SASA) на регіональному рівні в США Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 32-36.

Антипін, Євген Борисович (2013) Характеристика історіографії та джерельної бази дослідження проблеми наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). с. 14-17.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Теоретико-методологічні та прагматичні аспекти транзакційної теорії Луїзи М.Розенблатт Від бароко до постмодернізму, 1 (17). с. 57-64. ISSN 978-966-551-402-2

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Транзакційна теорія Луїзи М. Розенблатт: між текстом і читачем Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Міждисциплінарні термінологічні запозичення у літературознавстві: досвід теорії читацького відгуку Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст (16). с. 277-285. ISSN -

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) “(Нео)антропоцентризм" у літературознавстві США ХХ століття Сучасні літературознавчі студії. Постгуманізм та віртуальність: літературні виміри. (10). с. 16-28.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) The Basic Principles of Empiricism in Literary Theory and Criticism: Sources and contemporary empirical researches Синопсис: текст, контекст, медіа (3-4). ISSN 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). с. 6-8. ISSN -

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Особливості психоаналітичної теорії Нормана Н. Голланда як складової американської теорії читацького відгуку Сучасне літературознавство та прикладна лінгвістика: американські та британські студії: Матеріали І Міжнародного симпозіуму. 17-19 квітня 2013 р.: В 2 т. – Т.1. с. 134-139. ISSN УДК 82'06.09+81'33(82)

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Луїза М. Розенблатт. Есе 2. Літературний досвід (пер. з англ. Л.В. Анісімової) Синопсис: текст, контекст, медіа (1). ISSN ISSN: 2311-259X

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) "Нова критика" й теорія читацького відгуку в літературознавстві США: компаративний аспект Питання літературознавства (87). с. 129-141. ISSN 2306-2908

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2013) О математической компетентности и роли задач в её формировании Problemy nowoczesnej edukacji. Tom II-III. с. 319-328. ISSN 2084-2430 / 978-83-61425-35-9

Астаф'єва, Марія Миколаївна та Жильцов, Олексій Борисович та Юртин, Іван Іванович (2013) Математика. Вступ до спеціальності: Навчальний посібник Навчальне видання . Навчальна книга - Богдан, м. Тернопіль.

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Модель науково-методичної системи розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови та літератури Проблемы модернизации учебного процесса в школе и вузе.Традиции и инновации в педагогике начальной школы. с. 148-149. ISSN 978-966-179-005-5

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Формування ІКТ-компетентності вчителя як складний і безперервний процес In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителяв системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 12-13.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Ключові поняття феномена In: Розвиток ІКТкомпетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 5-6.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Модель розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у ВПНЗ: теоретичний аспект Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. праць (20(30)). с. 13-20.

Базиль, Людмила Олександрівна (2013) Ретроспективний аналіз процесу формування елементів літературознавчої компетентності словесників у першій половині ХІХ століття Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів Х педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. с. 65-68. ISSN 978-966-8410-33-5

Балабанова, Катерина Євгенівна та Вакарев, Євген Семенович (2013) Використання соціальних мереж у професійній діяльності викладача ВНЗ Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка (3). с. 134-139. ISSN 2311-6382

Бахтинов, А.П. та Водопьянов, В.Н. та Иванов, В.И та Ковалюк, З.Д. та Литвин, Оксана Степанівна (2013) Вплив зовнішніх факторів на самоорганізацію наноструктур телуридів свинцю і олова на поверхні (111) BaF2 в умовах, близьких до термодинамічної рівноваги Физика твердого тела, 55 (1). с. 163-176. ISSN 0367-3294

Башкірова, Ольга Миколаївна (2013) Культурологічний код роману Наталі Тисовської «Укус огняного змія» Синопсис (2).

Беззуб, Юрій Віленович (2013) «... Звемо його нашим національним пророком...». Постать Тараса Шевченка у публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 років Українознавство (3-4). с. 48-54. ISSN 2227-5959

Беззуб, Юрій Віленович (2013) Методи та прийоми музейної педагогіки в шкільному навчально-виховному процесі Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи: матеріали науково-практичної конференції, 24–25 вересня 2013 року, м. Київ. с. 10-13.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2013) Етапи становлення та розвитку соціальної педагогіки в Україні Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка: зб. наукових праць (17). с. 49-58. ISSN КВ 8817

Безпалько, Ольга Володимирівна (2013) Соціальна педагогіка в Україні: етапи становлення та розвитку Сибирский педагогический журнал (6). с. 183-188. ISSN 1813-4718

Безпалько, Ольга Володимирівна (2013) Особливості формування світоглядної позиції особистості в умовах дитячого об'єднання Колективна (двоосібна). Інститут проблем виховання НАПН України, м. Кіровоград.

Безпалько, Ольга Володимирівна та Комар, І. М. (2013) Нормативне забезпечення права на освіту дітей з обмеженими функціональними можливостями у Великій Британії Вісник Чернігівського Національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (115). с. 29-31.

Безух, Юлія Сергіївна (2013) Тенденції розвитку полікультурної освіти в Україні Збірник наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред. кол.: М. Т. Мартинюк (гол. ред.) та ін.] (3). с. 22-28.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Дихтенко, А.А. (2013) Определение параметров криптостойких кривых Эдвардса над простыми полями In: Международная конференция "Безопасность информации в информационно-телекоммуникационных системах", 21-24 травня 2013 року, Київ, Україна.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Дихтенко, Алиса Анатольевна (2013) Ізоморфні каноничної формі еліптичні криві Едвардса над розширеними полями характеристики 2 Радіотехніка (175). с. 195-199.

Бессалов, Анатолій Володимирович та Діхтенко, А.А. та Яценко, О.І. (2013) Параметри криптосистеми на кривій Едвардса над розширеннями малих простих полів Прикладная радиоэлектроника, 12 (2). ISSN 1727-1290

Бех, Людмила Вікторівна (2013) Искусство фарфора в дальневосточной и европейской традициях: государственная политика и сфера сакрального Ойкумена (1). с. 101-107.

Бех, Людмила Вікторівна (2013) Фарфор у побуті української еліти 18 століття Zbiór raportów naukowych. «Nauka dziś: teoria, metodologia, praktyka.

Бех, Людмила Вікторівна (2013) Изделия тонкой керамики в контексте полиморфизма украинского культурного пространства 17 века Лабиринт. Журнал социально-гуманитарных исследований..

Била, Ирина Николаевна (2013) Детская творческая конструктология Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Германия.

Богашов, Олексій Анатолійович (2013) Constitutional and legal status of the election management bodies of Ukraine: Monograph. - K., 2013. - 272 p. Одноосібна. Центр учбової літератури, м. Київ, Україна.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Використання науково-методичних розробок вченого-педагога Я. Чепіги у практичній діяльності сучасної початкової школи Педагогічний процес: теорія і практика. Зб.наук.праць – 2013.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Ідея формування національної самосвідомості в публікаціях Я. Чепіги в журналі «Світло» Н.І. Богданець-Білоскаленко // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб.статей: Ялта: РВВ КГУ, 2013. – Вип. 41. – Ч. 6. – С. 50-56..

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) У БАРВИСТОМУ ВІНОЧКУ Слово.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Не велике я поле зорав... ( до 150-річчя народження Бориса Грінченка) НВФ "Славутич-Дельфін". ISBN 978-966-2071-17-7

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Історіографія спадщини Я.Ф. Чепіги Педагогічний дискурс: зб. наук .праць / гол. ред. І.М. Шоробура. – Хмельницький: ХГПА.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2013) Проблема нової української школи у працях Я. Чепіги Історико-педагогічний альманах (2). ISSN 2307-4833

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Онтологічні особливості ритуальних танців східних слов'ян Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVII международной заочной научно-практической конференции (8). с. 38-50. ISSN 2309-2211

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Танець як різновид колективної пам’яті: історико-релігієзнавчий аспект Гілея: науковий вісник (68). с. 806-810. ISSN 2076-1554

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Специфіка трансформації традиційної танцювальної діяльності українців в умовах глобалізації Гілея: науковий вісник (75). с. 124-126. ISSN 2076-1554

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Релігійно-світоглядні аспекти танцювальних ритуалів суфіїв Научная дискуссия: вопросы социологии, политологии, философии, истории: Сборник статей по материалам XVIIІ международной заочной научно-практической конференции (8). с. 66-74. ISSN ISSN 2309-2211

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Проблема ритуального танцю в християнській релігії Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. с. 228-337. ISSN 966-8090-56-9

Бодненко, Дмитро Миколайович (2013) Роль інформатизації в зміні завдань вищої школи та її вплив на професійну компетентність викладача Scientific Youth. с. 39-41.

Бодненко, Дмитро Миколайович (2013) Мережеві технології: використання вебінарів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 252-258.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Bodnenko, Dmitry (2013) The role of informatization in the change of higher school tasks: The impact on the professional teacher competences ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer (848). с. 281-287. ISSN 1613-0073

Бойченко, Тетяна Євгенівна та Василенко, Світлана Василівна та Гущина, Наталія Іванівна та Василашко, Ірина Петрівна та Коваль, Ніна Степанівна та Гурська, Олена Костянтинівна (2013) Основи здоров'я. 5 клас Генеза, м. Київ. ISBN 978-966-11-0261-2

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Роль дистанційної освіти в процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей In: Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та шляхи удосконалення педагогічної та психологічної наук" 8-9 лютого 2013 р., 8-9 лютого 2013 р., Львів.

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Особливості політкультурної складової професійної підготовки вчителів у країнах Євросоюзу Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки. Матеріали ІІІ щорічної науково-практичної конференції. с. 95-102.

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Роль дистанційної освіти в процесі навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей In: Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми та шляхи удосконалення педагогічної та психологічної наук" 8-9 лютого 2013 р., 8-9 лютого 2013 р., Львів.

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Особливості полікультурної складової професійної підготовки вчителів у країнах Євросоюзу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 95-102.

Бондарева, Олена Євгенівна (2013) Драматична поетика авторської міфології Ярослава Верещака (За п'єсою "Душа моя із шрамом на коліні") Науковий збірник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. с. 55-77.

Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Інтегрований курс "Література" (російська і світова) : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання In: Интегрированный курс "Литература". 5 класс. Грамота, Киев.

Бондарева, Олена Євгенівна та Ільїнська, Ніна Іллівна та Мацапура, Валентина Іванівна та Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Интегрированній курс литература, 5 класс Грамота. ISBN 978-966-349-399-2

Державна служна інтелектуальної власності України (2013) Интегрированный курс "Литература" для 5 класса общеобразовательных учебных заведений 978-966-349-399-2.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2013) Нетрадиційні форми роботи методичних об'єднань учителів початкової школи Початкова освіта (36). с. 3-7. ISSN 0131-5358

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2013) Формування творчої особистості школяра в педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського Початкова освіта (38-39). с. 17-24. ISSN 0131-5358

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2013) Професійний саморозвиток майбутнього вчителя музики: герменевтичний підхід. Вища освіта України № 3 (додаток 1). – 2013 р. – Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології». – Т. 2. – С. 97 – 99., 2 (3).

Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2013) Теоретичні аспекти формування готовності майбутнього вчителя музики до професійного саморозвитку Теория и практика общественного развития. – 2013. – № 9. – С. 175 – 178..

Бонь, Олександр Іванович та Ковальов, Євген Аркадійович (2013) Київ і кияни: доба Бориса Грінченка Краєзнавство (3(84)). с. 191-192. ISSN 2222-5220

Боринець, Надія Іванівна (2013) Використання ІКТ у викладанні трудового навчання, технологій Розвиток ІКТ - компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. с. 44-45.

Боринець, Надія Іванівна (2013) Викладання трудового навчання у 2013/14 навчальному році Трудове навчання (9(69)). с. 4-5.

Боринець, Надія Іванівна (2013) Трудове навчання. Програми варіативних модулів. 5-6 класи (За новим Державним стандартом) Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-800-7

Боринець, Надія Іванівна (2013) Трудове навчання. Технологія побутової діяльності. 5 клас (За новим Державним стандартом) Шкільний світ, Київ, Україна. ISBN 978-966-451-804-5

Боринець, Надія Іванівна (2013) Орієнтовне календарно-тематичне планування занять з трудового навчання Трудове навчання (7(67)). Вкладка.

Борисюк, Ірина Василівна (2013) Структуралізм і деконструкція: до проблеми методологічних стратегій Синопсис (1).

Борисюк, Ірина Василівна (2013) Музика як культурний текст у романі "Ворошиловград" С. Жадана Наукові записки Національного університету “Києво-Могилянська академія”, 150. с. 3-7. ISSN 1996-5931

Брайчевська, Олена Андріївна (2013) Відображення подій сербської середньовічної історії в сербських народних піснях Пам'ятки історії та культури слов'ян. Збірник наукових праць. Матеріали міжнародної наукової конференції "Пам'ятки історії та культури слов'ян". с. 27-34. ISSN 978-966-7769-96-3

Братусь, Іван Вікторович (2013) Гризодубов Степан Васильович In: Історія української авіації в особах. НАУ, Київ, с. 39-41.

Братусь, Іван Вікторович (2013) Сучасні технології збереження історичної спадщини України Гілея: науковий вісник (68 (1)). с. 249-252. ISSN 2076-1554

Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 162-167.

Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конференції.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Метатекстуальність поетики роману О. Памука „Сніг” Актуальні проблеми української літератури і фольклору (19). с. 118-125.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Художні версії опозиції “природа – цивілізація” у творчості Ж.-М. Ґ. Ле Клезіо Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка. Філологічні науки (22 (2)). с. 153-162.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Буквар нашого часу: між сакральним і профанним Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство ЧДУ ім. П. Могили. с. 15-19.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Спогади І. М. Білогуба “Некролог” у контексті в’язничної й табірної літератури Вісн. Луган. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка : Філологічні науки, 12 (ІІ). с. 15-20.

Бровко, Олена Олександрівна (2013) Сучасні версії українського роману в новелах: інтермедіальний вимір Літературний процес: методологія, імена, тенденції (3). с. 36-38. ISSN 978-966-7548-48-3

Бугрій, Анастасія Сергіївна (2013) Зазеркалье как модель инобытия в романистике Айрис Мердок Світова література на перехресті культур і цивілізацій.

Буйницька, Оксана Петрівна (2013) Rector's control as a form of quality estimation of study Инновации в науке : сборник научных статей. – Новосибирск : Изд. «СибАК», 2013. – С. 99–106. (22). с. 99-105. ISSN 2308-6009

Буйницька О.П. (2013) Навчальний посібник "Інформаційні технології та технічні засоби навчання" 47315.

Буйницька О.П. (2013) Навчально-методичний посібник "Портативний електронний комплекс навчальної дисципліни" + CD диск 47320.

Буйницька, Оксана Петрівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2013) Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). с. 66-83. ISSN 2076-8184

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2013) "Языковая ситуация на Украине: между Силлой и Харибдой политических элит" Коммуникация в поликодовом пространстве: языковые, культурологические и дидактические аспекты. с. 8-9.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2013) "Давньогерманські мовні структури в етнокультурному аспекті" Магістеріум. Мовознавчі студії" (50). с. 8-13.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2013) Категория глагольного вида в германских языках: история вопроса Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 21-25.

Буренко, Валентина Миколаївна (2013) Навчання граматики учнів молодшого шкільного віку Іноземні мови в сучасній школі (1). с. 18-24.

Бурко, Ольга Василівна (2013) Методичний ключ визначення жанру барокової і романтичної поезії Українська література в загальноосвітній школі (6). с. 14-16.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови Імідж сучасного педагога, 4 (133). с. 12-14. ISSN 2221-6316

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови Імідж сучасного педагога, 4 (133). с. 12-14. ISSN 2221-6316

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Чинники виховання відповідальності у дітей дошкільного віку Дошкільне виховання.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Взаємодія педагога і дітей при вивченні іноземної мови Імідж сучасного педагога. ISSN 2221-6316

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Ознайомлення дошкільників зі складними явищами навколишнього світу: крок за кроком Вихователь-методист дошкільного закладу, 2 (51). с. 42-49.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Роль гри в житті дитини молодшого шкільного віку Заступник директора школи , 04 (17). с. 25-34.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Золота лінія перетину домашнього і суспільного виховання дітей дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного закладу, 5 (54). с. 4-10.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2013) Взаємодія вчителя і дітей в умовах вивчення іноземних мов INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. с. 50-56. ISSN 978 963 07 8636 2

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Вертугіна, Валентина Миколаївна та Довбня, Софія Олегівна та Гаращенко, Лариса Василівна та Карабаєва, І.І. та Коваленко, Олена Володимирівна та Кудикіна, Н.В. та Мартинчук, Олена Валеріївна та Машовець, Марина Анатоліївна та Пасічник, Алла Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна та Товкач, Ірина Євгеніївна та Шипіло, Л.Я. (2013) Ігрова діяльність у дошкільній освіті п'ятирічних дітей Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна та Науменко, Тетяна Святославівна (2013) ДОШКІЛЬНЯТАМ ПРО СВІТ ПРИРОДИ методичний посібник для вихователів дітей дошкільного віку Настільна книга вихователя.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна та Науменко, Тетяна Сергіїївна (2013) Дошкільнятам про світ природи. Старший дошкільний вік Настільна книжка вихователя . Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0348-0

Бісмак, Олена Василівна (2013) Профілактика стресів засобами фізичної реабілітації Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2013 (Вип. 4). с. 103-107.

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Інтермедіальність сучасного українського літераутрного журналу: до постановки проблеми Літературознавчі студії, 37 (1). с. 42-48.

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Інтермедіальні стратегії сучасного українського літературного журналу Науковий вісник, 4.11. с. 16-20. ISSN 2078-2128

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Міжкультурний діалог у журнальному контексті: інтермедіальні зв'язки Літературознавчі студії, 40 (1). с. 65-73.

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Візуальний образ у сучасному літературному журналі Літературознавчі студії, 39 (1). с. 95-102.

Бітківська, Галина Володимирівна (2013) Історія зарубіжної літератури Середньовіччя та Відродження, ХVІІ–ХVІІІ століття. Збірник тестових завдань [Навчально-методичні матеріали]

В

Вакуліч, Тетяна Михайлівна (2013) Психологічні механізми віктимізації особистості жінки в дитинстві Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України . ISSN 2072-4772

Василевич, Леонід Федорович та Василевич, Максим Леонідович (2013) Нечітка фізична економіка та деякі її закони Гілея: науковий вісник, 75 (8). с. 454-455. ISSN 2076-1554

Василевич, Леонід Федорович та Василевич, Максим Леонідович (2013) Нечітка фізична економіка та її центральній принцип Економіка, менеджмент, бізнес (2(8)). с. 110-117.

Василевич, Леонід Федорович та Василевич, Максим Леонідович (2013) Нечітка фізична економіка та її центральний принцип Економіка. Менеджмент. Бізнес, 2 (8). с. 110-117.

Василевич Л.Ф., Маловік К.М. (2013) Патент на корисну модель 85314.

Василевич, Леонід Федорович та Юртин, Іван Іванович (2013) Кількісна оцінка компетентності як нечіткої множини Праці 9-й Міжнародній конференції з ІКТ в освіті, досліджень і промислового застосування: інтеграція, погодження та передача знань. с. 187-193.

Василевич, Леонід Федорович та Юртин, Іван Іванович (2013) Прийняття рішень за умов конфлікту та невизначеності середовища Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Василенко, Світлана Василівна та Гущина, Наталія Іванівна (2013) На шляху до успіху профільної школи Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 6 (6 (48)). с. 10-17.

Васьків, Микола Степанович (2013) До проблеми актуальності, оригінальності та вторинності сучасної української прози Синопсис (2).

Ващенко, Олена Миколаївна (2013) ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПОБУДОВИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Перлини наукового пошуку. с. 8-16.

Ващенко, Олена Миколаївна (2013) ФОРМУВАННЯ В МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Перлини наукового пошуку. с. 17-24.

Веклич, Юлія Іванівна (2013) Самоменеджмент у контексті підвищення ефективності роботи викладача вищого навчального закладу Управлінські компетенції викладача вищої школи: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14-15 березня 2013 року) – Київ. с. 212-213.

Веклич, Юлія Іванівна (2013) Кумулятивна функція як засіб зберігання культурно-історичної інформації Імідж сучасного педагога, 5 (134). с. 32-35. ISSN 2221-6316

Веклич, Юлія Іванівна (2013) Зберігання культурно-історичної інформації країни, мова якої вивчається, у контексті прояву її кумулятивної функції Вісник психології і педагогіки.

Веклич, Юлія Іванівна (2013) Значення кольорів у культурах народів світу у контексті формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи Проблеми сучасної педагогічної освіти., 39 (3). с. 56-62.

Вембер, Вікторія Павлівна (2013) Розвиток мислення учнів у процесі навчання курсу «Сходинки до інформатики» Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4). с. 17-23.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2013) Джерельна база дослідження розвитку дошкільної освіти на Київщині в другій половині ХХ - на початку ХХІ століття Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). с. 110-115.

Веретенко, Тетяна Григорівна та Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) Проблема здоров’язберігання у вищому навчальному закладі при підготовці майбутніх соціальних педагогів / працівників Педагогічні науки, 2 (11). с. 252-256.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2013) Состояние подготовки детей жошкольного возраста с отклонениями зрения к обучению в общеобразовательной школе Наука вчера, сегодня, завтра: материали II межнародной заочной научно-практической конференции. ISSN 978-5-4379-0315-5

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) “Записки” І.Г. Галагана – малодосліджена пам’ятка мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : Матеріали міжнародної наукової конференції.. с. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Мовотворчість у сфері науки Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (2). с. 88-91. ISSN 2311-2425

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Релігійна культура та свідомість і формування фразеологічного фонду української мови Синопсис: текст, контекст, медіа (2). ISSN 2311-259X

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Основні фонетико-орфографічні тенденції староукраїнської мови при передачі прикметникового закінчення -ий (на матеріалі пам’яток XVII – першої половини XVIII ст.). Перші Почепцовські читання. Матеріали міжнародної наукової конференції (25 - 27 вересня 2013 р.). с. 24-26.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) «Записки» І.Г. Галагана — малодосліджена пам’ятка староукраїнської мови XVIII ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 100-105.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2013) Лінгвополітичні виміри поняття "мова" у староукраїнську добу Українська мова й література в сучасній школі (12). с. 34-36.

Вихло, Н.А. та Бессалов, Анатолій Володимирович (2013) Розробка та дослідження статистики помилок каскадного кодеку на базі кодів РС та БЧХ In: ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні проблеми фізики,, математики та інформатики", 18-19 квітня 2013 року, Київ, Україна.

Вишинський, Віталій Володимирович (2013) Темпова прогресія в музиці ХХ століття Науковий вісник Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (108). с. 11-21.

Віталій Вишинський (2013) Вокальний цикл "Три українські колискові" 52894.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Міфологічні сценарії: до проблеми методології Літературознавчі студії (37(1)). с. 185-193.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Мифологические сценарии в современном мире: особенности "адаптации" Синопсис: Електронне наукове видання (1).

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Трансформація архаїчного міфу у сучасному соціумі: огляд проблеми Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки. (33). с. 67-70.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Философия любви в современном мире: мифологические следы Збірка матеріалів четвертих Покровських міжнародних місіонерсько-просвітницьких читань "Досвід християнської святості в освітньому просторі: минуле і майбутнє", 23-25 жовтня 2012. с. 243-252.

Вишницька, Юлія Василівна (2013) Міфологічні сценарії: до проблеми методології Літературознавчі студії. Частина 1 (39). с. 185-193.

Вишницька, Юлія Василівна та Тверітінова, Тетяна Іванівна (2013) Історія зарубіжної літератури межі ХІХ-ХХ століть: навчально-методичний посібник для студентів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2013) Виховання милосердя як психолого-педагогічна проблема Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2013) ЕМПАТІЯ ЯК СКЛАДОВА ВИХОВАНОСТІ МИЛОСЕРДЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ: ЗМІСТ ТА РІВНІ СФОРМОВАНОСТІ Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді, 17 (1). с. 147-154.

Власенко, Інна (2013) Особливості усвідомлення внутрішньоособистісних протиріч у професійній діяльності вчителя Психологія особистості (1 (4)). с. 245-254. ISSN 2309-785Х

Войцехівський, Михайло Федорович (2013) До питання стандартизації професійного розвитку методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 59-63.

Войцехівський, Михайло Федорович (2013) Організаційно-педагогічні умови управління розвитком професійної компетентності методистів інститутів післядипломної педагогічної освіти. PhD thesis, НАПН України ДВНЗ "Університет менеджменту освіти".

Волинець, Катерина Іванівна (2013) Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи в умовах неперервності педагогічної освіти в університеті Колективна (двоосібна). Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Волинець, Катерина Іванівна (2013) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ УНІВЕРСИТЕТУ Перлини наукового пошуку. с. 24-34.

Волинець, Катерина Іванівна (2013) ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ В УМОВАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ Перлини наукового пошуку. с. 34-44.

Волинець, Катерина Іванівна та Ващенко, Олена Миколаївна та Кравченко, Тамара Володимирівна (2013) Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей) Перлини наукового пошуку (1). ХмЦНП, Хмельницький.

Волкова, Людмила Николаевна (2013) Досвід використання засобів і технік арт-терапії у роботі з дітьми і дорослими в рамках соціального проекту університету імені Бориса Грінченка In: Простір арт-терапії.

Волошук, Лариса Валентинівна (2013) Поліфонія художнього світу прози Марії Матіос Синопсис (1).

Воротникова, Ірина Павлівна (2013) Професійні мережі для професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти (№4(14)). ISSN 2223-4551

Воротникова, Ірина Павлівна (2013) Створення освітніх електронних ресурсів Науковий вісник Донбасу. Серія „Педагогічні науки” (№3(23)).

Віннікова, Наталія Миколаївна (2013) Стилізація і пародія: літературні «транскрипції» чужого стилю Синопсис (1).

Віннікова, Наталія Миколаївна (2013) Літературні пародії Теодора Орисіо Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія., 67 (1048). с. 150-154. ISSN 2227 - 1864

Г

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2013) Модернізація університетської освіти Німеччини (1945—1999 рр.) Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 37-38.

Гавронський, Вадим Володимирович (2013) Зошит для лабораторних робіт: 9 клас ЗАТ "НВФ" Інтеграл, Київ, Україна. ISBN 978-966-2508-02-4

Гавронський, Вадим Володимирович (2013) Зошит для лабораторних робіт: 10 клас ЗАТ "НВФ" Інтеграл, Київ, Україна. ISBN 978-966-2508-03-1

Гавронський, Вадим Володимирович (2013) Зошит для лабораторних робіт: 11 клас ЗАТ "НВФ" Інтеграл, Київ, Україна. ISBN 978-966-2508-04-8

Гавронський, Вадим Володимирович (2013) Зошит для лабораторних робіт: 8 клас ЗАТ "НВФ" Інтеграл, Київ. ISBN 978-966-2508-01-7

Гавронський, Вадим Володимирович та Коваль, Світлана Сергіївна (2013) Тестові завдання з фізики. 7 клас Видавництво ЗАТ "НВФ "Інтеграл".

Гайдаш, Анна Владиславівна (2013) Вплив візуальних образів на систему персонажів у п’єсі Т.Хау «В пошуках Мане» Літературний процес: терирорія Гутенберга чи віртуальна реальність?. с. 45-51.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2013) Кодова організація п’єси Тіни Хау «У одному капці» Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). с. 34-38.

Галицька, Майя Михайлівна (2013) «Культура» та «Освіта»: взаємозумовленість понять Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 28-33. ISSN 2078-1687

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Античний вимір ліричного героя любовної лірики Максима Рильського Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство, ХХVII (4). с. 346-353.

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Художня трансформація античності в українській поезії 1920-1930-х років: типологічні моделі EngD thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Гальчук, Оксана Василівна (2013) "...Не минає міт!": Античний текст у поетичному просторі українського модернізму 1920-1930-х років Одноосібна. Книги-ХХІ, Чернівці.

Гальчук, Оксана Василівна (2013) Євген Плужник і античність: експресіоністський акцент у неоромантичній інтерпретації Журнал Слово і час (12). с. 92-101. ISSN 0236-1477

Гаращенко, Лариса Василівна (2013) Способи організації дітей на фізкультурному занятті: здоров’язбережувальний підхід Дошкільне виховання, 10 (866). с. 9-12. ISSN 0321-1401

Гардашник, Ірина Борисівна (2013) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні іноземних мов In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 40-44.

Гаркуша, Людмила Іванівна та Економова, Ольга Серафимівна (2013) Формування професійних умінь майбутніх учителів музики на заняттях з основного музичного інструмента (фортепіано) Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гаркуша, Людмила Іванівна (2013) Використання стильової інтеграції у навчально-виховній підготовці майбутніх вчителів музики Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск LXXXI (81)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 59-68. ISSN 966-660-016-1

Гацко, Олена Володимирівна та Євдокимова, Лілія Григорівна та Соляник, Тетяна Владиславівна та Гнутова, Наталія Павлівна (2013) Вплив оздоровчого бігу на стан здоров'я студенток, які мають надлишкову масу тіла Вплив оздоровчого бігу на стан здоров'я студенток, які мають надлишкову масу тіла (107). с. 159-161.

Гацко, Олена Володимирівна та Євдокимова, Лілія Григорівна та Соляник, Тетяна Владиславівна та Гнутова, Наталія Павлівна (2013) Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях Вплив бігу на здоров’я дітей, що займаються оздоровчим бігом в шкільних секціях (112). с. 132-134.

Гаєвська, Наталія Сергіївна та Дем'яненко, Світлана Іванівна (2013) Ставав на всяке жниво Українська мова й література в сучасній школі. (11). с. 68-71.

Генераленко, Катерина Дмитрівна (2013) Особливості обліку поточних зобов’язань Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 103-108.

Герасимова, Ольга Іванівна (2013) Аналіз філософсько-світоглядної та культурологічної специфіки процесу навчання філологічних дисциплін в контексті розвитку рефлексивних умінь Педагогіка вищої та середньої школи (39). с. 254-257.

Герасимова, Ольга Іванівна (2013) Аналіз застосування дискреційно-дидактичної технології формування рефлексивних умінь студентів педагогічного університету Гуманізація навчально-виховного процесу. с. 93-97.

Герасимова, Ольга Іванівна (2013) Уточнення змісту поняття «рефлексивні уміння студента» на основі теоретичного аналізу Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук, 08 (55). с. 244-247.

Гладун, Марія Анатоліївна (2013) Комп'ютерна гра для дітей молодшого шкільного віку Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (1). с. 19-25.

Гладун, Марія Анатоліївна та Морзе, Наталія Вікторівна (2013) Cистема вправ з інформатики для формування алгоритмічного мислення в учнів молодших класів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4(46)). с. 41-49.

Гладуш, Надія Федорівна (2013) Імпліцитність англомовної вербальної поведінки Studia philologica. - 2013. - Вип. 2. - С. 53 - 56..

Гладуш, Надія Федорівна (2013) Актомовленнєва послідовність у діалогічному дискурсі Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 115-119.

Глазова, Олександра Павлівна (2013) Жаргон і сленг: як ставитись до них словеснику? Методичні діалоги (9). с. 37-42.

Глазова, Олександра Павлівна (2013) Шкільний твір інформаційної доби Методичні діалоги (7-8). с. 31-36.

Глазова, Олександра Павлівна (2013) Вивчення в школі неологізмів Методичні діалоги (10). (В пресі)

Глазова, Олександра Павлівна (2013) Текстоцентричний підхід у вивченні української мови Методичні діалоги (7-8). с. 22-27.

Глазова, Олександра Павлівна (2013) Навчання мови та виховання емоцій Методичні діалоги (3). с. 31-37.

Глазова, Олександра Павлівна (2013) Навчання мови та виховання емоцій (продовження) Методичні діалоги (4). с. 37-42.

Глазова, Олександра Павлівна (2013) Інтерв’ю: жанр журналістики та вид навчальної роботи. Методичні діалоги (9).

Глазова, Олександра Павлівна (2013) У чому сила Івана Сили: робота над відгуком про книжку та кінофільм Методичні діалоги (11).

Глазова Олександра Павлівна (2013) Рукопис підручника "Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів. 5 клас" 48377.

Глухенька, Людмила Миколаївна (2013) Органічна хімія. Загальна характеристика органічних речовин. Хімія. Шкільний світ. (10). с. 26-27.

Глухенька, Людмила Миколаївна (2013) Екологічна культура в закладах. Дитячий садок (6(23)). с. 30-31.

Глухенька, Людмила Миколаївна (2013) Особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання на уроках хімії Проблеми сучасної педагогічної освіти (39). с. 110-114.

Глухенька, Людмила Миколаївна (2013) Особливості застосування інформаційно-комунікативних технологій навчання на уроках хімії Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. с. 110-115.

Глушак, Оксана Михайлівна (2013) Інформаційна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 109-115.

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2013) СЦЕНІЧНЕ ПЕРЕВТІЛЕННЯ СТУДЕНТА-ВОКАЛІСТА ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 14 (19) Частина 1, 1. с. 46-50.

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2013) РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОГО МИСЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-ВОКАЛІСТІВ У ПРОЦЕСІ ФАХОВОГО НАВЧАННЯ Педагогічні науки. Випуск 63.. с. 259-262.

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2013) ПРОБЛЕМИ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ МУЗИЧНОГО ТВОРУ У ВОКАЛЬНО-ВИКОНАВСЬКОМУ МИСТЕЦТВІ Журнал научных публикаций аспирантов и докторантов. №8 (86). с. 136-138. ISSN 1991-3087

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2013) Специфіка виховання музично-ритмічного почуття у солістів-вокалістів у процесі професійного навчання Научно-теоретический и практический журнал ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ГАРШЫСЫ №23 (71). Серия Педагогические науки (23 (71). ISSN 1561-6908

Годіон, Валерія Євгеніївна (2013) Семантичний простір концепту “love”: лінгвокультурний аспект Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 200-205.

Голованов, Сергій Олександрович (2013) Афіни та Спарта на передодні Пелопоннеської війни Гілея: науковий вісник. збірник наукових праць (72(5)). с. 189-195. ISSN 2076-1554

Голованов, Сергій Олександрович (2013) Витоки процесу становлення релігійних уявлень античного суспільства Вісник Академії праці і соціальних відносин ФПУ (1). с. 112-117. ISSN 966-614-021-7

Головатенко, Тетяна Юріївна (2013) Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів Вісник психології і педагогіки. ISSN -

Головчук, Світлана Юріївна (2013) Діяльність органів студентського самоврядування Проблеми сучасної педагогічної освіти. с. 236-240.

Горбатовский, Дмитро Володимирович (2013) Надійність відображення цифрової інформації на семисегментних світлодіодних індикаторах In: Young scientists conference on semiconductor physics "Lashkaryov’s readings - 2013" / Конференція молодих вчених з фізики напівпровідників "Лашкарьовські читання – 2013", April 2-4, 2013 / 2-4 квітня 2013 року, Kyiv, Ukraine / Київ, Україна.

Горбенко, Галина Василівна (2013) Особливості підготовки PR-фахівців у ВНЗ Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. с. 496-504. ISSN 978-966-8840-94-4(1)

Горбенко, Галина Василівна (2013) Соціальна реклама та соціальні процеси в сучасному суспільстві: взаємозв`язок і взаємовпливи Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (4). с. 56-60.

Горбенко, Галина Василівна (2013) Практика соціальної реклами в сучасному суспільстві Актуальні питання масової комунікації (14). с. 10-13.

Горбенко, Наталія Валеріївна (2013) Корпоративна культура як чинник інституційного становлення та розвитку сучасного університету In: Міжнародна науково-практична конференція "Розвиток публічного адміністування", 24-25 жовтня 2013 р., м. Рівне, Україна.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (18 квітня 2013 р.) (3).

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 115-123.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Науковий текст: особливості мови та стилю Навчально-методичний посібник . Світанок, Луганськ.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Формування мовної особистості випускника профільної школи: лінгводидактичний аспект Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство):зб.наукових праць. (3). с. 181-186.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Соціокультурний контекст формування мовної особистості учня Вісник прикарпатського університету. Педагогіка (ХLVІІІ). с. 120-124.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Особливості використання інтерактивних методів на уроках української мови Українська мова і література в школі (3(105)). с. 7-10.

Горошкіна, Олена Миколаївна (2013) Підготовка студентів до роботи в умовах профільної школи Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки. Випуск 19. с. 261-268.

Грипас, Оксана Юріївна (2013) ПОНЯТТЯ «КАТЕГОРІЯ» В НАУКОВО-ЛІНГВАЛЬНОМУ ДИСКУРСІ Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови. ISSN КВ 8816

Грипас, Оксана Юріївна (2013) ПРО ЗАСАДНИЧІ ПРИНЦИПИ ФУНКЦІЙНОЇ ГРАМАТИКИ. Синопсис : електронне фахове видання. ISSN 2311-259X

Грипас, Оксана Юріївна (2013) ПРИНЦИПИ КАТЕГОРИЗАЦІЇ КОМПАРАТИВНОСТІ ЯК СИСТЕМНОГО УТВОРЕННЯ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ Studia Philologica. ISSN 2311-2425

Гродський, Ігор Ярославович (2013) Використання професійного орієнтованого спілкування у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей In: Міжнародна науково – практична конференція «Проблеми та перспективи педагогіки і психології у сучасному суспільстві», Київська наукова організація педагогіки та психології, 26 січня 2013 року, м. Київ, 26 січня 2013р., Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2013) Формування у студентів прийомів діалогічної взаємодії з іншомовними текстами PhD thesis, Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Громова, Наталія Михайлівна (2013) Вміння діалогічного читання іншомовних текстів студентами In: Наука - от теории к практике, 29.03.2013 - 31.03.2013, Сопот.

Гріньова, Ольга Михайлівна та Диба, Наталія Миколаївна (2013) Активізація творчих здібностей у дітей старшого дшкільного віку засобами тренінгу Реалізація особистісно-компетентнісного підходу в роботі з дітьми дошкільного й молодшого шкільного віку: Збірник матеріалів Міжнародної заочної науково-практичної конференції. с. 47-55. ISSN 978-617-7121-18-2

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2013) Студентські корпорації у контексті міжнародної діяльності української міжвоєнної еміграції в Європі Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки. с. 68-80.

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2013) Україна в міжнародних відносинах. Енциклопедичний словник-довідник. Випуск 4. Предметно-тематична частина: П–Я Колективний. Ін-т історії України НАН України, Київ.

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2013) Культурно-освітня діяльність українських студентів у Польщі в 1920-1939 роках Przestrzeń kulturowa Słowian. с. 199-208. ISSN 978-83-7702-675-5

Д

Даценко, Тетяна Олександрівна (2013) Страхи дітей, які дорослішають в умовах медіасуспільства In: VII Міжнародна науково-практична конференція Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 2013 р., м. Рубіжне.

Дем'яненко, Світлана Іванівна (2013) Мамо моя, рідна і єдина, ластівко добра і теплоти Дивослово (5). 68-71.. ISSN 0130-5263

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2013) Підготовка студентів до творчої педагогічної діяльності в процесі вивчення навчальних дисциплін педагогічного циклу Сучасні проблеми педагогіки і психології та їх роль в сучасному суспільстві: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції.

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2013) Методичне забезпечення освітньої роботи, спрямованої на ознайомлення дітей 5-річного віку з професіями дорослих In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Денисюк, Олена Миколаївна та Веретенко, Тетяна Григорівна (2013) Вступ до спеціальності:соціальна педагогіка. НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка, НМЦ видавничої діяльності Київського університету імені Бориса Грінченка.

Дзюбенко, Оксана Михайлівна (2013) Концепт "розум" у римській та українській лінгвокультурах (паремійний вимір) Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (17). с. 261-266. ISSN 978-966-2337-89-1

Дика, Наталія Михайлівна (2013) Тести та завдання для тематичного контролю з української мови. Морфологія (Іменні частини мови) Українська мова й література в сучасній школі (4). с. 13-19.

Дика, Наталія Михайлівна (2013) Тести та завдання для тематичного контролю знань з української мови. Морфологія (іменні частини мови) Українська мова й література в сучасній школі (4). с. 13-19.

Дика, Наталія Михайлівна та Козир, Маргарита Валентинівна (2013) Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови Українська мова й література в сучасній школі (12). с. 29-33.

Дика, Наталія Михайлівна та Козир, Маргарита Валентинівна (2013) Формування в учнів 5-7 класів мовленнєво-комунікативних умінь засобами інтеракції на уроках української мови Українська мова й література в сучасній школі (12). с. 29-33.

Динниченко, Тетяна Анатоліївна (2013) Роман як жанр: проблеми інтерпретації в творчості Андре Жіда Літературознавчі студії (37). с. 215-223.

Довбня, Софія Олегівна (2013) Сучасні тенденції програмно-методичного забезпечення ігрової діяльності дітей дошкільного віку в Україні Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, 9. с. 49-52. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Довбня, Софія Олегівна (2013) Педагогічний супровід творчими іграми дітей дошкільного віку на суб'єкт-суб'єктних засадах у практиці дошкільної освіти INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. с. 75-80. ISSN 978 963 07 8636 2

Дорошенко, Тетяна Анатоліївна та Сабліна, Милана Андріївна та Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Соціальні проекти IBM: зробимо планету розумнішою Студентські пошуки (1). с. 70-75.

Доценко, Олена Леонідівна (2013) Комунікативні імплікатури в процесуальному законодавстві України Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 141-145.

Драч, Оксана Олександрівна (2013) Історія української культури. Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів ПП Чабаненко Ю.А., Черкаси. ISBN 978-966-321-457-5

Дружененко, Раїса Сергіївна (2013) Використання навчальних диктантів з елементами лінгвістичного аналізу тексту у формуванні мовних та мовленнєвих умінь і навичок учнів Українська мова й література в сучасній школі (6). с. 5-8.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2013) Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів Початкова школа (5). с. 9-12. ISSN 0131-5358

Дубовик, Світлана Григоріївна (2013) Фонетичні аспекти культури мовленнєвого спілкування молодших школярів Початкова школа (6). с. 3-6. ISSN 0131-5358

Дудар, Ольга Володимирівна (2013) Роль особи в історії (на прикладі постаті Бориса Грінченка) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 27-32.

Дударець, Ю.В. (2013) Аксіологічні аспекти педагогічної спадщини Б.Д. Грінченка Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 32-38.

Дудник, Ольга Володимирівна (2013) Доцільність використання електронних освітніх ресурсів математичної підтримки в старшій школі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 265-271.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2013) Адаптивна освіта в Голландії: навчатися – означає самостійно творити Дошкільне виховання (1). с. 12-14. ISSN 0321-1401

Дятленко, Наталія Михайлівна (2013) Як зробити відкриті заходи ефективними? Вихователь-методист дошкільного закладу (10). с. 36-41.

Е

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Самостійна робота студентів як шлях до самореалізації та самовдосконалення Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск СІХ (109) - 262с. - (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 76-86. ISSN 966-660-016-1

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Формування професійної культури майбутнього учителя музики Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск СXIV (114)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. ISSN 966-660-016-1

Економова, Ольга Серафимівна (2013) Застосування інтерактивного методу творчого спілкування в процесі підготовки педагогів-музикантів Наукові записки: {збірник наукових статтей}/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013 - Випуск LXXXI (81)- 262с.- (Серія педагогічні та історичні науки).. ISSN 966-660-016-1

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Контекстне навчання майбутнього вчителя початкових класів: теорія і технологія Одноосібна. ДЗ "Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка", Луганськ.

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Детермінанти змісту технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів Education and pedagogical sciences. Освіта та педагогічна наука (5-6). с. 21-29. ISSN 2227-281Х

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Критерії та показники сформованості рефлексивних конструкторів майбутнього вчителя початкових класів у системі контекстного навчання у ВНЗ Науковий вісник Ужгородського національного університету (26). с. 72-74. ISSN 2307-3322

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Логіка експериментального дослідження результативості технології контекстного навчання майбутніх учителів початкових класів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (23). с. 157-167. ISSN 2227-2844

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2013) Використання відеозасобів у технології контекстного навчання майбутнього вчителя початкових класів Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки) (13). с. 231-241. ISSN 2227-2844

Жукова, А.Г. (2013) Метод проектів у контексті інноваційного розвитку освітнього середовища гімназії Дидактика теорія і практика. с. 38-50.

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Соціальна профілактика як напрям соціально-педагогічної діяльності In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Серія "Альма-матер" . Академвидав, Київ, с. 85-101. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Соціально-педагогічна робота з профілактики насильства щодо дітей In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Серія "Альма-матер" . Академвидав, Київ, с. 197-209. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна (2013) Етапи соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). с. 144-152. ISSN 2227-2844

Журавель, Тетяна Василівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Звєрєва, Ірина Дмитрівна та Веретенко, Тетяна Григорівна (2013) Соціально-педагогічна робота з неповнолітніми в установах пенітенціарної системи In: Соціальна педагогіка : навч. посібник. Академвидав, с. 217-236. ISBN 978-617-572-056-1

Журавель, Тетяна Василівна та Брусенко, Олена Леонідівна та Бєглова, Тетяна Сергіївна (2013) Організація роботи з попередження вживання психоактивних речовин серед учнівської та студентської молоді: методичні рекомендації ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7018-18-5

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна та Строєва, Наталія Миколаївна та Замула, Сергій Юрійович (2013) Довідник для підлітків, які звільняються з виховних колоній щодо медико-соціальних та інших видів послуг на рівні громади ТОВ «Сільвер Стайл», Київ. ISBN 978-617-7018-16-1

Журавель, Тетяна Василівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна та Атрасевич, Катерина Олександрівна (2013) Зошит-конспект лідера-волонтера, залученого до програм профілактики ВІЛ та ризикованої поведінки серед молоді: методичні матеріали ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-20-8

Журавель, Тетяна Василівна та Сергеєва, Катерина Володимирівна та Шаровара, О.Г. (2013) «Зупинись! – Посміхнись!»: методичний посібник з профілактики агресивної поведінки підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації ФО-П Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7018-19-2

Журавльова, М.О. (2013) Когнітивний стиль поетики Дж.Р.Р. Толкіна Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 221-225.

З

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2013) Шляхи розвитку інформаційно-комунікаційних компетенцій учителів фізики Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. с. 68-70.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2013) Методика проведення самоаналізу уроку Фізична газета (9). с. 8-9.

Задніпрянець, Ірина Іванівна та Ігнатьєва, М. В. та Северенчук, Ю. Б. (2013) Технологія модульного навчання. Модульна програма теми "Механічні коливання й хвилі" (11 клас) Фізична газета (4). с. 3-6.

Задніпрянець, Ірина Іванівна та Бойко , І. А. та Горловська , А. Г. та Стоянова, Н. В. (2013) Механічні коливання і хвилі (11 клас). Модуль 3. Перетворення енергії в коливальному русі. Розв’язування задач (90 хв) Фізична газета (6). с. 19-22.

Задніпрянець, Ірина Іванівна та Забєла, Т. К. (2013) Механічні коливання і хвилі (11 клас). Модуль 4. Вимушені коливання. Резонанс. Автоколивання.Самостійна робота (90 хв) Фізична газета (7). с. 8-11.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2013) Методичні рекомендації до викладання природознавства у 5 класі Фізична газета (8). с. 2-5.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2013) Технологія модульного навчання. Механічні коливання і хвилі (11 клас) Фізична газета (8). с. 6-9.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2013) Методи вивчення природи. Методи наукового пізнання (10 клас, рівень стандарту) Фізична газета (8). с. 22-23.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2013) Розвиток здатності вчителя до самоаналізу в процесі методичної роботи Фізична газета (7). с. 2-4.

Задніпрянець, Ірина Іванівна (2013) Олімпіади. ІІ етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з фізики Фізична газета (11-12).

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2013) Семантико-поняттєва категорія "якість" у лінгвістичних студіях Актуальні проблеми іноземної філолопТ: лінгвістика та літературознавство (7). с. 54-62.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) Провідні тенденції створення підручників і посібників з української мови для студентів Проблеми сучасної педагогічної освіти. (3). с. 73-81.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) Електронний підручник як об'єкт теоретичного аналізу в лінгвістиці та лінгводидактиці вищої школи Педагогіка вищої та середньої школи.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) Використання вікі-технологій у навчальній діяльності студентів Проблеми сучасної педагогічної освіти. Випуск 41. с. 111-115.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2013) Сучасний погляд на підручники нового покоління для студентів-філологів вищих навчальних закладів Збірник наукових праць "Проблеми підготовки сучасного вчителя". с. 137-141.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Інтеграція освітнього та науково-дослідного компонетів діяльності університетів у Нідерландах Порівняльно-педагогічні студії (4(18)). с. 90-96. ISSN 2306-5532

Заяць, Людмила Іванівна (2013) ПІДГОТОВКА МАГІСТРІВ В УНІВЕРСИТЕТАХ НІДЕРЛАНДІВ Вища освіта України. Європейська інтеграція віщої освіти України в контексті Болонського процесу (3 (2)). с. 169-172. ISSN 2078-1016

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Унівеситетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 38-45.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Університетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 38-45.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Особливості розвитку університетської освіти у Нідерландах в умовах формування загальноєвропейського освітнього простору Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 79-86.

Зеліско, Інна Михайлівна (2013) Пріоритетні напрями удосконалення фінансового механізму функціонування закладів освіти в Україні Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 10-19.

Зотова, Вікторія Анатоліївна (2013) Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка в інноваційному освітньому просторі "Персонал Бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності" Матеріали міжнародної наук.-практ. конференції 17-18 жовтня 2013 р.. с. 60-68.

Зінченко, Віктор Вікторович (2013) Межкультурная коммуникация. От системного подхода к синергетической парадигме Колективна (двоосібна). Флинта; Наука, Mосква.

Зінченко, Віктор Вікторович (2013) THE INSTITUTIONAL MODEL OF «PUBLIC MANAGEMENT» UPDATINGS OF BEHAVIOUR AND VALUABLE NECHNOCRATIC THE SOCIAL AND ECONOMIC EDUCATION SYSTEM AND TRAINING NEOBIHEVIORISM Перспективы науки и образования. Научный журнал (2). с. 7-20.

Зінченко, Віктор Вікторович (2013) АНАЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ПРОБЛЕМА ЛИЧНОСТИ: ЯЗЫКОВАЯ КОММУНИКАЦИЯ И СОЦИАЛЬНЫЕ «ИГРЫ» КАК ОНТОЛОГИЯ, АКСИОЛОГИЯ И ГНОСЕОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия (1). с. 17-39.

Зінченко, Віктор Вікторович (2013) ״ПРАВО НАРОДУ ״ В КОНСТИТУЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ США ТА ЙОГО МІЖНАРОДНЕ ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ ЦІННІСНОЇ СИСТЕМИ ПРАВ ЛЮДИНИ І ДЕМОКРАТІЇ Часопис Національного університету «Острозька академія».. с. 1-36.

К

Кагало, Олександра Олександрівна (2013) Проблема структурної та функціональної цілісності парних сполучників української мови Наукові записки. Серія: Філологія (мовознавство). с. 55-59.

Кагало, Олександра Олександрівна (2013) ПАРНІ СПОЛУЧНИКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ФОРМУВАННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Лінгвістика" (Вип.17). с. 34-38.

Кайріс, Олена Дмитрівна та Прокопенко, Т.П (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ УЯВЛЕНЬ СТОСОВНО ПСИХІЧНО ХВОРИХ ЛЮДЕЙ Актуальні проблеми психології. с. 396-404.

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Питальне речення з підрядним порівняльним та причиновим в англійській мові ХII-XVII ст Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). с. 78-80. ISSN 2076-6173

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Питальні висловлення як непрямі мовленнєві акти констативи в англійській мові ХІІ-ХVІІ ст Наукові записки. – Випуск 118. – Серія: Філологічні науки (мовознавство) – Кіровоград: РВВ КДПУ ім.. В. Винниченка.

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Мовні засоби вираження порівняння рівнозначності в готській мові Studia Philologica (2). с. 29-32. ISSN 2311-2425

Калитюк, Лілія Петрівна (2013) Мовні засоби, що вживаються у порівняннях рівнозначних об’єктів і дій у давньогерманських мовах (на матеріалі молитви «отче наш») Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 166-171.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2013) Підготовка вчителя початкової школи в системі післядипломної освіти до використання ІКТ й технічних засобів навчання In: ІКТ у післядипломній освіті вчителів. КУ імені Бориса Грінченка, с. 56-60.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2013) Люксембург-найбільша з Європейських країн-крихіток Географія та економіка в сучасній школі (3). с. 43-45.

Капіруліна, Світлана Леонідівна та Назаренко, Т. Г. (2013) Знайомтесь: Ізраїль Географія (4(224)). с. 23-24.

Капіруліна, Світлана Леонідівна та Назаренко, Т. Г. (2013) Знайомтесь: Ізраїль Географія (3(223)). с. 35-39.

Капіруліна, Світлана Леонідівна (2013) Чорногорія Географія та економіка в сучасній школі (12). с. 35-39.

Караман, Станіслав Олександрович та Караман, Ольга Володимирівна та Горошкіна, Олена Миколаївна та Барахтян, Микола Миколайович та Доценко, Олена Леонідівна та Радченко, Антоніна Федорівна та Остапченко, Олена Вадимівна та Кондратенко, Наталія Юріївна та Дружененко, Раїса Сергіївна та Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна та Зарудня, Ольга Миколаївна та Заєць, Валентина Григорівна та Александрова, Валентина Федорівна та Дика, Наталія Михайлівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

Караман, Станіслав Олександрович та Караман, Ольга Володимирівна та Горошкіна, Олена Миколаївна та Дика, Наталія Михайлівна та Доценко, Олена Леонідівна та Барахтян, Микола Миколайович та Остапченко, Олена Вадимівна та Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна та Кондратенко, Наталія Юріївна та Заєць, Валентина Григорівна та Дружененко, Раїса Сергіївна та Зарудня, Ольга Миколаївна та Радченко, Антоніна Федорівна та Александрова, Валентина Федорівна (2013) Українська мова за професійним спрямуванням Бібліотека студента, вчителя, методиста . Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-326-2

Карлінська, Яніна Валеріївна (2013) Модель формування інформаційної компетентності студентів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін Колективна (три і більше авторів). Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, Україна, м. Житомир.

Касьянов, Валентин Васильович (2013) Дума про Отамана In: Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів та виконавців. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 170-178.

Касьянов Валентин Васильович (2013) Вокальний цикл на вірші українських поетів (клавір) "Моя Україна" 52891.

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2013) Полікомпонентні неофіційні антропоніми в англійській, німецькій та українській мовах Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики.

Катернюк, Вікторія Вікторівна (2013) Відонімні однокомпонентні прізвиська в англійській, німецькій та українській мовах Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.

Кашуба, Наталія Вікторівна (2013) Семантичні різновиди предикатів соціальної діяльності Наукові записки Ніжинського державного університетту імені М.Гоголя. с. 211-215.

Кепканова, Олена Іванівна (2013) Типові помилки і труднощі в діяльності практичного психолога Практичний психолог: Школа (1). с. 4-10.

Кепканова, Олена Іванівна та Олексенко, Світлана Валер'янівна (2013) Атестація практичних психологів системи освіти Практичний психолог: Школа (1). с. 52-56.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2013) Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх вчителів початкових класів у процесі педагогічної практики Вектор науки (3 (14)). с. 107-109. ISSN 2221-5662

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2013) Труднощі педагогічного спілкування, які відчувають студенти - майбутні вчителі початкової школи під час практики в школі Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук (12(59)). с. 214-217. ISSN 2073-0071

Кирилюк, Г.О. та Катченко, Т.С. (2013) ВПЛИВ ТВОРЧОСТІ Г.НЕЙГАУЗА НА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ФОРТЕПІАННОЇ ШКОЛИ Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив (2). с. 57-60.

Кисельова, Ірина Іллівна (2013) Організація самостійної роботи студентів в контексті особистісно-орієнтованого підходу при вивченні іноземної мови за професійним спрямування в умовах Болонського процесу In: Педагогіка та психологія: актуальні наукові проблеми та шляхи вирішення.

Кисла, Світлана Вікторівна (2013) Проблема адаптації класичної музики для молодіжної аудиторії Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (27/276). с. 156-160.

Кисла, Світлана Вікторівна (2013) Синергія мелосу і логосу в циклі романсів Юрія Шапоріна на слова Олександра Пушкіна 1934-1937 років Сіверщина в історії України (6). с. 481-484.

Клименко, Нінель Павлівна (2013) Настя Грінченко: становлення особистості та формування життєвих переконань Краєзнавство (85). с. 166-179. ISSN 2222-5220

Клименко, Нінель Павлівна (2013) Борис Грінченко і Настя Грінченко: до питання про патріотичне виховання Історія і суспільствознавство в школах України: теорія та методика навчання (11). с. 6-9.

Климчук, Юлія Володимирівна (2013) Образ жінки викладача у драматургії Венді Вассерштайн Всеукраїнська наукова конференція.

Клішевич, Наталія Анатоліївна (2013) Форми соціально-педагогічної роботи з підлітками із делінквентною поведінкою у різних соціальних інституціях Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 80-83.

Кобеньок, Георгій Васильович (2013) Теоретичні засади організації екологічних екскурсій в школі Від заповідання до збалансованого природокористування: Матеріали Міжнародної наукової конференції. с. 182-184.

Кобеньок, Георгій Васильович (2013) Теоретичні засади організації екологічних екскурсій в школі Біологія. Теоретичні засади організації екологічних екскурсій в школі, 1 (5).

Кобеньок, Георгій Васильович (2013) ПЛИВ ЕКОТУРИЗМУ НА ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДНИХ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЩОДО ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ. Вплив екотуризму на формування ціннісних орієнтацій до здорового способу життя студентської молоді / Георгій Кобеньок // Актуальні проблеми здоров’язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конфер..

Коваленко, Олена Володимирівна (2013) Акмеологічна модель професійного зростання педагогівдошкільних закладів Педагогіка і психологія: перспективні та пріоритетні напрямки досліджень. ISSN 2013

Коваленко, Олена Володимирівна (2013) Януш Корчак та Софія Русова: Різні країни, але спільні гуманістичні ідеї Розвиток Української та Польської освіти педагогічна думка (XIX-XXI).

Коваленко, Олена Володимирівна та Машовець, Марина Анатоліївна та Піроженко, Т.О. (2013) Методичні аспекти реалізації освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі» Вихователь-методист дошкільного закладу , 2 (51). с. 4-9.

Коваленко, Ольга Михайлівна (2013) О.Блок у прочитанні г Свиридова Видатні особистості в контексті сучасних мистецьких практик.. с. 91-92.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації Наукові записки.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Мультикультурні тенденції формування мовленнєвої культури молоді Науковий вісник.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Проблема мультикультуралізму в діалозі культур Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 171-173.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Перспективні шляхи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у методичній роботі ПТНЗ Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р., . с. 175-177.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Теоретичне підгрунтя розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у системі підвищення кваліфікації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (81). с. 512-521. ISSN 1992-5786

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Організаційно-нормативні засади розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ у процесі підвищення кваліфікації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій, загальноосвітній школах (29 (82). с. 222-230.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Нормативні засади формування та розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання ПТНЗ. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (30 (83). с. 555-563.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Інновації у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів Проблемы модернизации учебного процесса в школе и вузе.Традиции и инновации в педагогике начальной школы. с. 213-214. ISSN 978-966-179-005-5

Ковальчук, Василь Іванович (2013) ІКТ-компетентність учителя у нормативно-правовому полі In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя у системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) ГЕНЕЗА НАУКОВОГО ЗНАННЯ З ПРОБЛЕМАТИКИ РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МАЙСТРІВ ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ПТНЗ Формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах (32(85)). с. 238-244.

Ковальчук, Василь Іванович та Литвин, Любов Петрівна (2013) Розвиток проектної компетентності учнів Школа. (12(96)). с. 53-56.

Ковальчук, Василь Іванович та Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Концепція дослідно-експериментальної роботи за темою: «Упровадження елементів дистанційного навчання школярів середніх загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва» In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 18-23.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2013) Києво-Могилянська академія як фортеця духовності та європейської освіти в контексті метаісторії Неперервна професійна освіта: теорія і практика. с. 7-12. ISSN 1609-8595

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2013) Метафізична сутність Києва в контексті архетипів української культури Гілея: науковий вісник (75(№8)). ISSN 2076-1554

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2013) Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі Православя в Україні. с. 308-314.

Ковалюк, З.Д. та Катеринчук, В.М. та Кудринский, З.Р. та Литвин, Оксана Степанівна (2013) Фоточутливі гетеропереходи n-In2O3/p-InSe з наноструктурованою поверхнею фронтального шару Журнал нано- та електронної фізики, 5 (3). 03027-1. ISSN 2077-6772

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Михайло Драй-Хмара (нарис життя та творчості) In: Історія української літератури ХХ-поч. ХХІ ст.: У 3 тт. Академія, Київ, с. 320-331. ISBN 4554

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Євген Маланюк In: Історія української літератури ХХ-поч. ХХІ ст.: У 3 тт. Академвидав, Київ, с. 320-330. ISBN 978-617-572-066-0

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Неканонічний погляд на літературний канон і каноноборство Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р.. с. 102-105.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Класика vs кітч: літературный канон і літературна освіта Текст. Язык.Человек. Сборник научных трудов VII Международной научной конференции, посвященной 1150-той годовщине создания славянской письменности. с. 224-227. ISSN 978-985-477-312-4 (ч. 2)

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Реалізація семантичного потенціалу художнього тексту як фермент якості ЗНО Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова: Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. (4). с. 82-90. ISSN 1609-8595

Когут, Ірина Вікторівна (2013) Роль позааудиторної роботи у формуванні професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови Імідж сучасного педагога, 134 (5). с. 13-15. ISSN 2221-6316

Когут, Ірина Вікторівна (2013) ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В СУЧАСНИХ СОЦІОКУЛЬТУРНИХ УМОВАХ Проблеми освіти : наук. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Ч.2 (77). с. 75-79. ISSN -

Кожанова, Ольга Сергіївна (2013) Значимість видів сумісності спортсменок при відборі в команди з групових вправ художньої гімнастики Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт» (1). с. 40-45.

Кожанова, Ольга Сергіївна (2013) Комплексне застосування критеріїв сумісності при відборі спортсменок у команди з групових вправ художньої гімнастики Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. П.М. Драгоманова «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / Фізична культура і спорт ».

Козак, Людмила Василівна (2013) Науковий тезаурус інноваційної освіти Освітологія (2). С.74-81.

Козак, Людмила Василівна (2013) Нормативно-правове забезпечення інноваційної професійної діяльності викладача вищого навчального закладу Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 86-92.

Козак, Людмила Василівна (2013) Зміст підготовки майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 60-68. ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2013) Формування комунікативної компетентності майбутнього викладача дошкільної педагогіки і психології засобами тренінгу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2013) Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної діяльності Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 76-88. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2013) Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 81-91. ISSN 2078-1687

Козачук, Андрій Михайлович (2013) Lexicological Aspect Of Ukrainian-English Translation Of Short Prose Of The Late 19th-Early 20th Centuries Žmogus kalbos erdvėje (7). с. 505-512. ISSN 978-609-459-209-6

Козачук, Андрій Михайлович (2013) Інтерглосальність та інтерглосема у перекладознавстві Актуальні проблеми германо-романської філології та освітній соціокультурний процес: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Тернопіль, 4-5 жовтня 2013 р.). с. 158-160.

Козачук, Андрій Михайлович (2013) Англомовний переклад української діалектної лексики як чинник стильової трансформації тексту Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 173-178.

Козир, Маргарита Валентинівна (2013) Формування в учнів 5-7 класів умінь доводити в процесі застосування групи дискусійних методів PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Козлова, Ольга Сергіївна (2013) Порушення максим принципу спілкування через негативні емоції Studia Philologica. ISSN 2311-2425

Козлова, Ольга Сергіївна (2013) Методы исследования нарушения принципов общения In: Applied Sciences in Europe: tendencies of contemporary development, June 22, 2013, Stuttgart, Germany.

Козько, Галина Сергіївна (2013) Лексика колоніального дискурсу в оповіданнях Сомерсета Моема Проблеми семантики, парагматики та когнітивної лінгвістики. Збірник наукових праць. с. 159-168. ISSN П 78

Койдан, Валентина Миколаївна (2013) Принцип апроксимації під час навчання іноземної мови як показник трансформації вищої освіти Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-пр.конф.. с. 211-213.

Колесник, Олександр Сергійович (2013) РОДОВЕ ДЕРЕВО крізь призму міфологічного семіозису: Лінгвокультурологічнй нарис Науковий вісник Чернівецького університету (667). с. 220-233.

Кондратенко, Ганна Григорівна (2013) Оптимізація професійної підготовки майбутніх учителів музики засобами позааудиторної діяльності Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. с. 59-63.

Константинова, О. М. (2013) Готуємося до ЗНО (продовження 3) Іноземні мови в сучасній школі (2). с. 35-43.

Константинова, О. М. (2013) Святкове натхнення Іноземні мови в сучасній школі (1). с. 64-71.

Константинова, О. М. (2013) Готуємося до ЗНО (продовження 4) Іноземні мови в сучасній школі (3). с. 33-40.

Корзун, Валентина Володимирівна (2013) Музично-виконавська майстерність як художньо-педагогічна проблема Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. СХІ (111). – 248 с. – (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 79-85. ISSN 2310-371

Корзун, Валентина Володимирівна та Ревуцька, Світлана Олександрівна (2013) Планування педагогічного процесу в індивідуальних класах вищих мистецьких навчальних закладів Наукові записки: (збірник наукових статей)/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова, 2013. – Вип. СХІІІ (113). – 251 с. – (Серія педагогічні та історичні науки).. с. 122-128. ISSN 2310-371

Коровіна, Вероніка Анатоліївна (2013) МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ» Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти.

Коровіна, Вероніка Анатоліївна (2013) Самоосвіта студентів коледжу в курсі «Екологія» в умовах кредитно-модульної системи навчання Перспективні напрямки української науки.

Коровіна, Вероніка Анатоліївна (2013) Правильне ставлення дошкільників до побутових відходів Дитячий садок (6(23)). с. 24-27.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи: сучасний стан та освітні перспективи Імідж сучасного педагога, 4 (133). с. 15-18. ISSN 2221-6316

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Іншомовна методична культура майбутнього вчителя початкової школи як базовий конструкт його професійного становлення «Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень:Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (М. Київ, 20 липня 2013 року). с. 52-55.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Фундаменталізація іншомовної підготовки вчителів початкової школи Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія., 41 (6). с. 206-213.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Раннє навчання іноземних мов як чинник комунікативно-психологічної адаптації особистості у мовному просторі ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»– Додаток 1 до Вип. 31, Том 3 (45). с. 341-349.

Котенко, Ольга Володимирівна (2013) Концептуальні засади організації раннього навчання іноземних мов у процесі інтелектуального становлення особистості Тенденції розвитку педагогіки та психології в XXI столітті. с. 97-101.

Котенко, Ольга Володимирівна та Веклич, Юлія Іванівна (2013) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до іншомовно-навчальної діяльності Проблеми освіти, 74 (2). с. 144-149.

Котенко, Ольга Володимирівна та Павлюк, Роман Олександрович та Соломаха, Анжеліка Вікторівна та Сінельник, Ірина Павлівна та Веклич, Юлія Іванівна (2013) Методика навчання іноземних мов у початковій школі Київський університет імені Бориса Грінченка, К.. ISBN 978-966-7548-95-7

Коханова, Олена Петрівна (2013) Партнерство як фактор соціалізації особистості Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 196-204. ISSN 2078-1687

Коханова, Олена Петрівна (2013) Проблема культури педагогічного спілкування в умовах інформатизації освіти In: X Міжнародна конференція науково-практична інтернет-конференція, 29-30 квітня 2013 , Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Психофізіологічні особливості діяльності учениць початкової школи Іноземні мови в сучасній школі (1). с. 12-17.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Психофізіологічні особливості діяльності учнів початкової школи Іноземні мови в сучасній школі (2). с. 24-28.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Психофізіологічні механізми чутливості дій учнів початкових класів Іноземні мови в сучасній школі (4). с. 22-27.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Психофізіологічні механізми чутливості людини: способи розвитку Innovations in education: ideas, projects, work experience: collected materials of International Distance Scientific and Practical Conference, May 13-15, Budapest 2013. с. 135-141.

Кочерга, Олександр Васильович (2013) Розвиток психологічної компетентності вчителя початкової школи Рідна школа (11). с. 52-56.

Кошарна, Наталія Володимирівна (2013) Генезис системи педагогічної підготовки вчителя у Швеції Проблеми сучасної педагогічної освіти, 39 (3). с. 171-176.

Кошарна, Наталія Володимирівна (2013) До проблеми мовної освіти в Україні в контексті підготовки вчителя іноземної мови Вісник психології і педагогіки (13).

Кошарна, Наталія Володимирівна (2013) Генезис педагогічної освіти у Швеції Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 28-31.

Кравець, Марія Валентинівна (2013) Ознаки категорії ірреальності у прозових творах Е.А. По Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 182-186.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2013) СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ УКРАЇНСЬКИХ НАРОДНИХ ЗВИЧАЇВ І ТРАДИЦІЙ Перлини наукового пошуку. с. 45-53.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2013) ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ЯК ЗАСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Перлини наукового пошуку. с. 53-60.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2013) СУТНІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІНТЕРАКТИВУ ЯК МЕТОДУ НАВЧАННЯ Перлини наукового пошуку. с. 60-69.

Кравченко, Тамара Володимирівна (2013) РІВНІ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Перлини наукового пошуку. с. 69-76.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2013) ВИКЛАДАННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Сучасна школа України (11). с. 25-27.

Кравчук Лариса Володимирівна (2013) Навчально-методичний посібник для 4-го класу "Сходинки етичного зростання. Світ під назвою "Я" 47349.

Кравчук Лариса Володимирівна (2013) Навчально-методичний посібник для 2-го класу "Сходинки етичного зростання", 2 клас 50675.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2013) Особливості шкільної адаптації першокласників Сучасна школа України (9). с. 4-16.

Красницька, Ольга Володимирівна (2013) Профілактика сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 174-180.

Крикун, Анастасія Юріївна (2013) Інклюзивна освіта в Україні та Німеччині - точки дотику Учитель початкової школи (1). с. 61-64.

Крикун, Анастасія Юріївна (2013) Формування професійної готовності педагогів до роботи з обдарованими дітьми в системі післядипломної педагогічної освіти Освіта та розвиток обдарованої особистості (1(8)). с. 60-62.

Крикун, Анастасія Юріївна (2013) Професійний розвиток вихователів ДНЗ у контексті сучасної інклюзивної освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 123-132.

Крикун, Анастасія Юріївна (2013) Психолого-педагогічні умови реалізації компетентнісного підходу в сучасній інклюзивній освіті Рідна школа (11). с. 77-80. ISSN 0131-6788

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Повсякденна мода у живопису і графіці доби модерну Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць (30). с. 239-245. ISSN 2225-7586

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Формування ідентичності американської моди на межі XІX- XX століть Мистецтвознавчі записки: Зб. наук. праць.. с. 170-176. ISSN 2226-2180

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Модифікація структури жіночого костюма в контексті практицизму англійської моди кінця XIX століття Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (2). с. 133-138. ISSN 2226-3209

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) З історії прийомів моделювання одягу британськими кравцями XIX століття Проблеми сучасності: мистецтво, культура, педагогіка: збірн. наук. праць Луганської державної академії культури і мистецтв (24). с. 88-103. ISSN 2077-9542

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Історичні передумови зародження англійського національного стилю в костюмі на межі XVIII-XIX століть Вісник Львівської національної академії мистецтв (25). ISSN 0236-4832 (В пресі)

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) На пути к интернациональной мужской моде XX ст.: о влиянии индивидуального стиля герцога Виндзорского In: XVI Международная конференция «Мода и дизайн: исторический опыт — новые технологии»//Санкт-Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей; 28-31 мая, 2013, 28-31 мая, 2013, Санкт-Петербургский гос. ун-т технолоий и дизайна; Росийский этнографический музей.

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Етно-мотиви і класичні форми в костюмі: свобода перевтілень і межі стилю In: Матеріали ІІ Міжнародного конгресу «Етнодизайн: європейський вектор розвитку і національний контекст» (16-17 жовтня 2013 року, м. Полтава), 16-18 жовтня 2013, м. Полтава. (В пресі)

Кротова, Тетяна Федорівна (2013) Традиції академічної школи і новаторство методів у підготовці викладачів образотворчого мистецтва вищих навчальних закладів Гуманітарний вісник: тематичний випуск матеріалів VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору» 28-30 листопада 2013 (31(3)). с. 130-138.

Крыжановский, Александр Анатольевич (2013) Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 116-126.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Елементи "бодлерівського урбанізму" в творчості старших символістів Філологічні семінари. Парадигма сучасного літературознавства: світовий контекст (16). с. 232-238. ISSN 978-966-171 -673-4

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Трискладові розміри у творчості українських символістів Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції.. с. 155-162.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Прийоми мелодизації у збірці Мар’яни Савки "Квіти цмину" Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2(261)). с. 178-184. ISSN 2227-2844

Куземко, Леся Валентинівна (2013) ПИТАННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДІТЬМИ Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу : Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України».

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Масол Л. М. Искусство. Рабочая тетрадь. 6 класс : учеб. пособ. для общеобразов. учеб. заведений с обучением на русском языке / Л. М. Масол, Е. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : Издательство «СВИТОЧЬ», 2014. – 72 с. : ілл. [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Масол Л. М. Искусство. Рабочая тетрадь для учащихся 5 класса: учеб. пособ. для ощеобразов. учеб. завед. с обучением на русском языке / Л. М. Масол, Е. В. Гайдамака, Г. В. Кузьменко. – К. : Видавництво «Світоч», 2013. – 80 с. : ілл. [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Мистецтво. Робочий зошит для учнів 5 класу. ТОВ "Видавництво "СВІТОЧ".

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва (частина 2) [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва (5-9 класи) (3 частина) [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2013) До проекту концепції профільного навчання у старшій школі (художньо-естетичний профіль) Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді (17).

Кузьменко, Галина Василівна (2013) Державна програма з образотворчого мистецтва Мистецтво та освіта.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) Трансформація ідеї Університету в контексті ґенези інформаційного суспільства Гілея: науковий вісник (75 (8)). с. 403-405. ISSN 2076-1554

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) Концептуальні моделі Університету Освітологія / українсько-польський щорічник (1). с. 119-124. ISSN 2226-3012

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) Історичні типи університету: соціально-філософський аналіз Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», VІ(48) (31). с. 89-96. ISSN 2308-5126

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2013) Теоретико-методологічні підходи до аналізу концептуальних моделей університету Вісник НАУ. Серія: Філософія. Культурологія (2 (18)). с. 63-86.

Кузьменчук, Ірина Василівна (2013) Інформаційно-комунікаційні технології в системі підвищення кваліфікації вчителя світової літератури In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський Університет імені Бориса грінченка, с. 70-73.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Есе як інноваційний метод оцінювання навчальних досягнень державних службовців під час підвищення кваліфікації Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 258-264.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Ціннісно-смислові орієнтири студентської молоді щодо громадської діяльності (досвід емпіричної розвідки Молодіжна політика: проблеми та перспективи.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Особливості мотивацій студентської молоді в умовах трансформації інформаційного суспільства Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Профілактика безробіття серед молоді: стратегія державної політики Гілея: науковий вісник.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Метафоричне мислення як ознака креативності студента Неперервна професійна освіта: теорія і практика. ISSN 1609-8595

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Практика співробітництва (стажування) українських політичних інституцій із студентами вищих навчальних закладів Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Освітня політика". (Подано до публікації)

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Державна політика в сфері стажування студентів за кордоном Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції „ФОРМУВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА”. (Подано до публікації)

Курбан, Олександр Васильович (2013) Класифікація соціальних мережевих технологій як РR-інструментів Інформаційне суспільство (17). с. 41-43.

Куришев, Євген Володимирович (2013) Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів кінця ХІХ - початку ХХ століть Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка . с. 144-151.

Куришев, Євген Володимирович (2013) Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів та виконавців Київський університет імені Бориса Грінченка.

Куришев, Євген Володимирович (2013) Продюсування музичних фестивалів та конкурсів студентів педагогічних університетів Діяльність продюсера в культурно-мистецькому просторі ХХІ століття: традиції, концепції, перспективи. Зб. наук. пр. (за матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 21 -22 грудня 2012 року. с. 38-40.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2013) Психологічний супровід здобуття студентом особистісно-індивідуального шляху професійного становлення Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції (26 червня 2013 р., м. Камянець-Подільський). с. 177-183.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2013) Духовні орієнтири становлення статевої ідентичності сучасної жінки Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України / За ред. С.Д.Максименка, Л.А. Онуфрієвої (Вип. 2). с. 303-313. ISSN 2227-6246

Куцан, Оксана Григорівна (2013) Роль музикування у формуванні музичного сприймання молодших школярів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 49-52.

Кучаковська, Галина Андріївна (2013) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФОРІНТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ЗА РАХУНОК ВИКОРИСТАННЯ ЕКСПЕРТНИХ СИСТЕМ ITEA-2013. (Неопубліковано)

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Аспект діяльності педагога в системі проектувальних принципів управління самостійною роботою майбутніх юристів Педагогіка вищої та середньої школи (38). с. 51-55.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Закономірності педагогічного управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Вісник Черкаського університету. Серія “Педагогічні науки” (12). с. 66-72.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Технолого-проектувальні принципи управління самостійною навчальною діяльністю студентів Педагогічний дискурс (14). с. 275-279.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Предмет і засоби комунікації між суб’єктами управління самостійною навчальною діяльністю студентів юридичних спеціальностей Вісник Харківської державної академії культури (41). с. 285-291.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2013) Особистісний аспект у проектувальних принципах управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (6). с. 299-305.

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2013) Самоосвіта в контексті становлення вторинної мовної особистості майбутнього вчителя іноземної мови Вісник психології і педагогіки (11).

Лавриненко, Олена Василівна (2013) Організація самоосвітної діяльності в контексті розвитку організаційної культури навчального закладу Механізми управління розвитком організаційної культури навчального закладу. с. 185-188.

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2013) Contemporary tendencies in theory and practice of foreign language teaching in EU countries Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology (14). с. 36-40. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2013) Формування іншомовної комунікативної компетенції на основі інтерактивної діяльності в контексті європейської інтеграції в умовах багатопрофільного інституту Вісник Психології і Педагогіки (13).

Лахтадир, Олена Володимирівна (2013) КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України. с. 154-161. ISSN 2072-4772

Лашко, Михайло Васильович (2013) Проблема народного вчителя у творчій спадщині М. Грінченко Педагогіка вищої та середньої школи (39). с. 326-331. ISSN 2304-4470

Лашко, Михайло Васильович (2013) Просвітницько-педагогічна діяльність М.Грінченко: історіографія дослідження Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). с. 411-416. ISSN 2309-9127

Лашко, Михайло Васильович (2013) Maria Grinchenko's ideas about the development of public scools in Ukraine The advanced science journal (12). с. 77-80. ISSN 2219-746X

Лебідь, Неля Костянтинівна та Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Базисні переконання як індивідуальний вектор цілеспрямованої активності особистості Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України (5).

Левицький, А. Е. та Набережнєва, Т. Є. та Поворознюк, Р. В. та Рудик, І. М. та Сидоренко, С. І. та Скрильник, С. В. та Трищенко, І. В. та Чеснокова, Ганна Вадимівна та Якуба, Валентина Володимирівна (2013) Комунікативні стратегії. Видання друге, доповнене та перероблене Видавничо-поліграфічний центр ''Київський університет'', Київ. ISBN 978-966-439-631-5

Левітас, Фелікс Львович (2013) ПУБЛІКАЦІЯ МАРІЇ ГРІНЧЕНКО «ХТО НАРОДОВІ ВОРОГ?» В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ ПОЧАТКУ XX СТ. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: доба Бориса Грінченка Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2013 року м.Київ.

Левітас, Фелікс Львович (2013) Пам’ять про Другу світову війну в контексті сучасного історичного дискурсу Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (2). с. 83-97.

Левітас, Фелікс Львович (2013) Україна в Другій світовій війні (1939-1945 рр.): битва за історичну пам’ять Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України (5). с. 221-237.

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) Становлення і розвиток психолого-педагогічних ідей О. Ф. Лазурського за його листуванням Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. с. 414-421. ISSN 2309-9127

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) До проблеми вивчення дитини у вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 52-58.

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) Експериментально-педагогічні засади реформування вітчизняної освіти наприкінці ХІХ — на початку ХХ ст Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 100-104.

Линьов, Костянтин Олександрович (2013) Модернізація системи підвищення кваліфікації керівників загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 105-109.

Липова, Людмила Андріївна та Войцехівський, Михайло Федорович та Замаскіна, Поліна Іванівна (2013) Визначення рівня фундаментальних знань в учнів ЗНЗ Довідник директора школи (5). с. 16-23.

Липова, Людмила Андріївна та Войцехівський, Михайло Федорович та Замаскіна, Поліна Іванівна (2013) Фундаменталізація знань із природничих предметів - основа компетентнісної освіти Довідник директора школи (1-2). с. 20-27.

Лисенко, Ганна Василівна (2013) Формування соціокультурної компетентності студентів у процесі вивчення іноземної мови • Вісник психології і педагогіки [Електронний ресурс] : Збірник наук. праць / Педагогічний інститут Київського університету імені Бориса Грінченка, Інститут психології і соціальної педагогіки Київського університету імені Бориса Грінченка. (13).

Литвин, Лілія Володимирівна (2013) Засоби соціальної адаптації дитини у сучасному світі: досвід Німеччини Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 96-105. ISSN 2078-1687

Лобода, Ольга Володимирівна (2013) Теоретичні засади формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія (39). с. 211-217.

Лобчук, Олена Гнатівна (2013) Ознайомлення школярів зі стильовим забарвленням тексту Початкова школа (10). с. 8-11. ISSN 0131-5358

Лобчук, Олена Гнатівна (2013) Складання твори зі спостереження: рада методиста Начальная школа (10). с. 32-35.

Лозова, Ольга Миколаївна та Нікода, Катерина Євгенівна (2013) Специфіка міжмодального переносу в перцепції носіїв близькоспоріднених мов Психолінгвістика: збірник наукових праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (15). с. 98-110. ISSN 2309-1797

Луцюк, Микола Володимирович (2013) Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур Синопсис (1).

Луцюк, Микола Володимирович (2013) Дописемна доба розвитку літератури Синопсис (2).

Луцюк, Микола Володимирович (2013) Феномен старозавітної премудрості у контексті давньосхідних літератур Синопсис: текст, контекст, медіа (1). с. 1-7. ISSN 2311-259X

Луцюк, Микола Володимирович (2013) Дописемна доба розвитку літератури Синопсис: текст, контекст, медіа (2). с. 1-9. ISSN 2311-259X

Любарова, Віра Миколаївна (2013) Жива окраса вашої домівки Дошкілля (1(27)). с. 14-15.

Любарова, Віра Миколаївна (2013) Шоколадки ростуть на дереві? Авжеж! Дошкілля (3(29)). с. 30-32.

Любарова, Віра Миколаївна (2013) Як любити дитину Дошкілля (5(31)). с. 4-6.

Любарова, Віра Миколаївна (2013) Куточок природи в дитячому садку Редакція газет з дошкільноїта початкової освіти.

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Професійна ідентичність соціальних працівників Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). с. 96-101. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Підготовка майбутніх соціальних працівників до організації та проведення соціальної експертизи Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка, 2. с. 121-126.

Лях, Тетяна Леонідівна (2013) Планування залучення волонтерів як важливий компонент волонтерської програми Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, (282) (23). с. 206-213. ISSN 2227-2844

Лях, Тетяна Леонідівна та Журавель, Тетяна Василівна та Скіпальська, Галина Богданівна та Чорна, Ю.О. (2013) Методичні рекомендації щодо організації просвітницької роботи з профілактики ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки серед підлітків та молоді в установах Державної кримінально-виконавчої служби ТОВ «ОБНОВА КОМПАНІ», Київ. ISBN 978-617-7018-15-4

Лях, Тетяна Леонідівна та Паркер Роерден, Лора (2013) «Не смійся з мене: просвітницько-профілактична програма тренінгових занять» : Навчально-методичний посібник для соціальних педагогів, практичних психологів та вихователів YMCA, Київ. ISBN 978-966-8917-44-8

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна (2013) Формування професійної культури фахівців соціальної сфери Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (121). с. 123-128.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2013) Професійна підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва в умовах вищого навчального закладу Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 14. (19) Ч. І. (14(9)). с. 88-94.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2013) Професійні якості вчителя-менеджера музичного мистецтва та способи вдосконалення їх в умовах вищого навчального закладу Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №16. Творча особистість вчителя:проблеми теорії і практики. Випуск 21(31). с. 173-177.

Лісецький, Степан Йосипович (2013) Грає Олег Криштальський Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). с. 116-119.

Лісневська, Аліна Леонідівна (2013) Мистецтво телевізійного репортажу ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”, Луганськ.

Лісова, Світлана Іванівна (2013) ВЧИТАЙСЯ, ВСЛУХАЙСЯ В ШЕВЧЕНКОВЕ СЛОВО! Вічно живе слово Кобзаря. с. 74-84.

Лісова, Світлана Іванівна (2013) БАГАТОГРАННІСТЬ ШЕВЧЕНКОВОЇ МУЗИ Вічно живе слово Кобзаря. с. 84-91.

Лісова, Світлана Іванівна (2013) ВЧИМОСЯ МУДРОСТІ У КОБЗАРЯ Вічно живе слово Кобзаря. с. 91-96.

Лісовець, Світлана Василівна (2013) Фактори ризику в психічному розвитку дитини підлітковго віку Збірник наукових праць за матеріалами ХІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції. с. 145-149.

Лісовець, Світлана Василівна (2013) ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 58-65.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2013) Ідеї трудового виховання в журналі "Дошкільне виховання" в 20-60-х роках ХХстоліття Наукові записки збірник праць молодих вчених та аспірантів (2). с. 82-89.

М

Магера, Олена Віталіївна (2013) Оздоровчий фітнес як педагогічне поняття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 59-65.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Поняття «готовності» та визначення структурних компонентів готовності майбутніх учителів інформатики Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (121). с. 288-292.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Некоторые аспекты подготовки будущих учителей информатики к применению мониторинговых исследований с применением современных информационных технологий Материалы Международной научно-практической конференции «Инновационные информационные технологии» (Москва – Прага. – 22-26 апреля 2013 г.). В 4 т. Т.1 (1). с. 263-266. ISSN 2303-9728

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Деякі підходи щодо визначення готовності майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 132-142.

Максименко, Валентина Петрівна (2013) Сучасний урок: теорія і практика (дидактичний аспект) Математика в сучасній школі (11). с. 11-16.

Максименко, Валентина Петрівна (2013) Дидактика: курс лекцій Хмельницький державний центр науки, інновацій та інформатизації, Хмельницький.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2013) Уявлення про людину з почуттям власної гідності у студентів з різним рівнем тривоги Тематичний випуск Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання. с. 200-205.

Мальцева , Людмила Володимирівна (2013) Науковий світогляд школярів як засіб активізації їх навчання. Краєзнавство, географія, туризм. (23). с. 4-7.

Мальцева , Людмила Володимирівна (2013) Країни Європи. Загальна характеристика регіону, його склад. Краєзнавство, географія, туризм. (23). с. 8-11.

Малюга, Олександр Сергійович (2013) Зміст навчання майбутніх вчителів початкової школи іноземної мови для професійного спілкування (предметний аспект) Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (28 лютого 2013 р.). с. 56-58.

Малюга, Олександр Сергійович (2013) Зміст навчання майбутніх вихователів дошкільного навчального закладу англійської мови для професійного спілкування (предметний аспект) Новое в науке: материалы XXX Международной научно-практической конференции по философским, филологическим, юридическим, педагогическим, зкономическим, психологическим, социологическим и политическим наукам (21-22 февраля 2013 г.). с. 96-98.

Малюга, Олександр Сергійович (2013) Критерії встановлення рівня володіння майбутніми вчителями початкової школи іншомовним читанням Молодь і ринок, 2 (97). с. 66-69.

Мамченко, Олег Миколайович (2013) Деякі психологічні аспекти виконавської інтерпретації п’ятої симфонії П.Чайковського Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (1/2013). с. 53-59. ISSN 9–7425–09-6

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Педагогіка сім'ї в контексті освітніх пріоритетів України і Білорусії Колективна (двоосібна). ООО "Нилан-ЛТД", Винница-Мозырь.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Акмеологічний підхід у формуванні професійної компетентності майбутнього педагога Акмеологія в Україні: теорія і практика (24). с. 45-48.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Колективна (три і більше авторів). ТОВ "Видавниче підприємство "ЕДЕЛЬВЕЙС"", Київ.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Діагностичні методики вивчення особистісно-професійної готовності вчителя початкової школи до педагогічної діяльності Початкова школа (3). с. 44-47.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи Початкова школа (3). с. 44-47. ISSN 0131-5358

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Діагностування особливостей особистісно-професійної діяльності вчителя початкової школи Початкова школа (4). с. 49-50. ISSN 0131-5358

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями Початкова школа (7). с. 45-47.

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2013) Особливості підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (19). с. 82-88. ISSN 1644-7794

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Бондаренко, Геннадій Леонідович та Дубовик, Світлана Григоріївна та Матвієнко, Олена Валеріївна та Науменко, Віра Орестівна та Захарійчук, Мар’яна Дмитрівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) Перші кроки до науки Перші кроки до науки.

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2013) Діагностична методика визначення стратегії спілкування вчителя початкової школи з учнями Початкова школа (7). с. 45-47. ISSN 0131-5358

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2013) Діагностування стилів педагогічного спілкування вчителів початкових класів Початкова школа (5). с. 54-56. ISSN 0131-5358

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2013) Формування діагностичної культури вчителя початкової школи гірського регіону Гірська школа українських карпат (8-9). с. 90-92.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Генезис дослідницьких підходів до визначення поняття «освітня інтеграція дітей з психофізичними порушеннями» Тенденції розвитку вищої освіти в Україні: європейський вектор: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (21-22 березня 2013 року). с. 265-270.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Інклюзивне навчання як інноваційна форма організації навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку: фактори успішного впровадження Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди" (29). с. 249-254. ISSN 978-966-8840-95-1

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Розвиток освітньої інтеграції дітей з психофізичними порушеннями Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія 19. Корекційна педагогіка та спеціальна психологія. Зб.наукових праць (23). с. 150-155.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Проблема підготовки студентів-дефектологів до інтегрованого та інклюзивного навчання дітей з порушеннями психофізичного розвитку INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. с. 154-160. ISSN 978 963 07 8636 2

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Методологічні підходи до фахової підготовки вчителів-дефектологів для роботи в умовах інклюзивного навчання Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / За ред. О.В.Гаврилова, В.І.Співака.- Вип. ХХІІІ в трьох частинах, частина 1. Серія: соціально-педагогічна (23). с. 114-124.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Проблема підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в умовах інклюзивного навчання Іновації та моделі безперервної освіти: матеріали Міжнародного кримського педагогічного конгресу, 2-4 жовтня 2013 року, смт. Гаспара, АР Крим. с. 229-235.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2013) Компетентнісний підхід до фахової підготовки вчителів-дефектологів для забезпечення освітньої інтеграції дітей з порушеннями психофізичного розвитку Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №19.Корекційна педагогіка та спеціальна психологія:зб.наукових праць, 19 (24). с. 153-158. ISSN 2310-0893

Маруненко Ірина Михайлівна (2013) Психофізіологія : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл.] 47372.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Неведомська, Євгенія Олексіївна та Волковська, Ганна Ігорівна (2013) Анатомія, фізіологія, еволюція нервової системи "Центр учбової літератури", Київ. ISBN 978-617-673-136-8

Маруненко, Ірина Михайлівна та Тимчик, Олеся Володимирівна (2013) Медико-соціальні проблеми здоров'я Медико-соціальні основи зоров*я. Посібник для вищих навчальних закладів . Університетське видання ПУЛЬСАРИ, Київ. ISBN 978-966-7548-76-5

Маруненко, Ірина Михайлівна та Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2013) Використання електронного навчального курсу в процесі вивчення дисципліни «Психофізіологія» за кредитно-модульною системою Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 3 (45). с. 68-73.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Яценко, Світлана Петрівна (2013) Фізіологічні та генетичні проблеми алкоголізму Актуальні проблеми здров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття. с. 76-84. ISSN 978-966-493-700-6

Марченко, Тетяна Іванівна (2013) МАТЕМАТИКА – ЦЕ ЖИТТЯ (пам’яті Михайла Пилиповича Кравчука) Математична газета (№8). с. 14-23.

Масімова, Лариса Гагіківна (2013) Візуальна грамотність в системі медіаосвіти Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського (3). с. 172-176. ISSN 5-7763-9818-5

Масімова, Лариса Гагіківна (2013) Візуальні жанри журнального контенту Наукові записки інституту журналістики (51). с. 43-45.

Масімова, Лариса Гагіківна (2013) Візуальна репрезентація журнального контенту Наукові записки інституту журналістики (53). с. 287-289.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2013) Соціокультурна діяльність бібліотек: контент-аналіз інформаційних ресурсів Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора О.М. Семашка, 11-12 квітня 2013 року, м. Київ. с. 83-86.

Матвійчук, Оксана Євгенівна та Зотова, Вікторія Анатоліївна (2013) Бібліотека Київського університету імені Бориса Грінченка в інноваційному освітньому просторі Персонал бібліотеки в системі управління якістю бібліотечно-інформаційної діяльності: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 17-18 жовтня 2013 р.. с. 60-68.

Махачашвілі, Русудан Кирилевна (2013) Динаміка англомовної інноваційної логосфери комп’ютерного буття. - 10.02.04 – германські мови. EngD thesis, Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова.

Машовець, Марина Анатоліївна (2013) Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-річного віку засобами природи In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Машовець, Марина Анатоліївна та Дам'яненко, В.І. (2013) Вступ до спеціальності Київський Університет імені Бориса Грінченка.

Мащакевич, Ліана Анатоліївна (2013) Методика проведення уроку «Аналіз контрольної роботи» Математична газета №7, 2013рік.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Школа передового педагогічного досвіду як форма підвищення кваліфікації працівників сільських дошкільних закладів (ІІ пол. ХХ ст.) Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. Частина ІІ (121). с. 104-108.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Здоров’я дітей та фізичне виховання у сільських дошкільних закладах України: історичний аспект 9. Гуманітарний вісник ДВНЗ “Переяслав-Хмельницький державний університет імені Григорія Сковороди”: Зб. наук. пр. - Переяслав-Хмельницький (29).

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Автентичні джерела дослідження розвитку сільських дошкільних закладів України у період з 1945 по 1991 роки Педагогічний дискурс (15).

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Формуємо образ сучасного дошкільного закладу: на прикладі роботи ДНЗ №518 м. Києва Дитячий садок. Мистецтво (6). с. 17-21.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Дошкільні заклади сільської місцевості України (ІІ пол. ХХ ст.) : огляд положень та визначення понять Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки, 274 (21). с. 89-93. ISSN 2076-586Х

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Сільські дошкільні заклади України у Всесоюзному громадському огляді: історичний контекст "Наука вчера, сегодня, завтра" : материалы І международной заочной научно-практической конференции. (26 июня 2013 г.). с. 59-65.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Удосконалення розвитку дошкільних навчальних закладів сільських районів у контексті оновленого змісту дошкільної освіти в Україні Проблеми емпіричних досліджень у психології: матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 грудня 2013 року, м. Київ. с. 256-261.

Мельник, В.П. та Панасюк, О.В. та Хурса, Т.Г. та Петренко, Олексій Олександрович та Гончарова, Г.В. (2013) Паліативне лікування хворих з невдачею лікування у випадку мультирезистентного туберкульозу Науково-практичний часопис «Фітотерапія» , 2 (2). с. 26-30.

Мельник, Валентина Іванівна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна та Качан, Ольга Юріївна (2013) Лінгвокультурологічний аспект кольороназви «чорний» (на матеріалі фразеологізмів французької мови) Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 284-288.

Мельник, Валентина Іванівна та Качан, Ольга Юріївна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квіт. 2013 р.. с. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна та Федорова, Лариса Олександрівна (2013) Образно-символічне в кольороназвах французьких фразеологізмів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадігми сучасного романського мовознавства. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції романістів. с. 60-62. ISSN 978-966-8676-58-3

Мельник, Валентина Іванівна та Федорова, Людмила Олександрівна та Качан, Ольга Юріївна (2013) Лінгвокультурологічний аспект кольороназви «чорний» (на матеріалі фразеологізмів французької мови) Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика. Матеріали Міжнародної наукової конференції, 10-12 жовтня 2013 р.. с. 284-288. ISSN С 48

Мельник, Валентина Іванівна та Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 234-240.

Мельник, Валентина Іванівна та Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичная конференція, 18 квіт. 2013 р.. с. 234-240.

Мельник, Мирослав Тарасович (2013) "Ікони стилю": характеристики та вплив на моду ХХ ст. Вісник. Мистецтвознавство.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Розвиток особистості майбутнього фахівця дошкільної освіти в процесі професійної підготовки: український та зарубіжний досвід SOCIETY FOR CULTURAL AND SCIENTIFIC PROGRESS IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE . с. 1-11.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Особливості освіти дошкільних педагогів в країнах Західної Європи Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (9). с. 15-19. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Професійна підготовка педагогів в контексті подолання бар’єрів впровадження інклюзивної дошкільної освіти в Україні Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології: Материалы VII Міжнародної еждународной науково-практичної конференції «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 1-4 жовтня 2013 р., м. Ялта, 1. с. 305-308.

Мельник, Наталія Іванівна (2013) Особливості підготовки науково-педагогічних кадрів у вищих навчальних закладах країн Західної Європи Наука і освіта у глобалізованому світі: традиції, сьогодення, перспективи : матеріали міжн. наук.-практ. конф., 17–18 жовтня 2013р. м. Умань, 2. с. 126-129.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2013) Концептуальні підходи до аналізу фінансових криз у вітчизняній літературі: філософсько-соціальний аспект Наукові праці МАУП. с. 174-179.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2013) Вступ до спеціальності: логопедія. Модуль 2 Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2013) До питання визначення стану сформованості фонологічних знань в учнів 5-6 класів з ТПМ Освіта осіб з особливими потребами :шлях розбудови : наук-метод.зб.: Вип.3. Частина 2./ за ред. В.В. Засенка, А.А. Колупаєвої, 2 (3). с. 155-162. ISSN 978-966-2669-17-6

Мережко, Юлія Валеріївна (2013) Педагогічні умови формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення вокальної спадщини українських композиторів Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, № 4. с. 71-77.

Мережко, Юлія Валеріївна (2013) Іетерактивні методи та прийоми роботи зі старшокласниками на основі вивчення української вокальної музики Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 14 (15(20)). с. 107-114.

Мерко, Н.Ю. (2013) Зміст поняття «самоорганізація» як наукової категорії Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 65-70.

Метелюк, Валентина Іванівна (2013) Національний характер: консерватизм і зміни Вісник психології і педагогіки (13).

Минько, В.І. та Шепелявий, П.Є. та Данько, В.А. та Індутний, І.З. та Луканюк, М.В. та Литвин, Оксана Степанівна (2013) Позитивний фоторезист GeSe3 для мікропрофілювання поверхонь при створенні сенсорних структур In: II Міжнародна науково - практична конференція «Напівпровідникові матеріали, інформаційні технології та фотовольтаїка», 22 - 24 травня 2013 р, Украъна, Кременчук, Кременчуцький національний університет імені М ихайла Остроградського.

Мовчун, Антоніна Іванівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) Борис Грінченко: з любов'ю до дитини та її світу Початкова школа (11). с. 47-51. ISSN 0131-5358

Мойсак, Олександр Данилович (2013) Єдність освіти і соціалізації в становленні індивідуальної екологічної свідомості Актуальні проблеми здоров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття. с. 88-93. ISSN 978-966-493-700-6

Молчанов, Ігор Миколайович та Химич, Александр Николаевич (2013) Інтелектуальні паралельні комп'ютери ІНПАРКОМА для вирішення науково-технічних завдань In: Международная конференция "Украина-Россия-Сколково единое инновационное пространство", 22-23 мая 2013 года, Киев, Украина.

Молчанов, Ігор Миколайович та Химич, Александр Николаевич та Мова, В.И. та Николайчук, А.А. (2013) Інтелектуальна паралельна робоча станція на багатоядерних графічних процесорах In: Международная научно-технологическая конференция «Искусственный интеллект. Интеллектуальные системы ИИ-2013», 23 – 27 сентября 2013 г., пос. Кацивели, АР Крым, Украина.

Молчанов, Ігор Миколайович та Химич, Александр Николаевич та Мова, В.И. та Николайчук, А.А. (2013) Гетерогенна інтелектуальна робоча станція Інпарком для розв’язання науково-технічних задач Науково-теоретичний журнал «Штучний інтелект» (3). с. 376-382. ISSN 1561-5367

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна (2013) Формувальне оцінювання: від теорії до практики Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (6). с. 45-57.

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2013) Зошит для контролю знань з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів Видавничий дім “Освіта”.

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна (2013) Зошит для практичних робіт та проектної діяльності з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів Видавничий дім “Освіта”.

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна та Саражинська, Наталія Анатоліївна (2013) Інформатика: підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавничий дім “Освіта”, Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна та Саражинська, Наталія Анатоліївна (2013) Робочий зошит з інформатики. 5 клас: навч. посіб. для загальноосвіт. навч. закладів Видавничий дім “Освіта”.

Морзе, Наталія Вікторівна та Барна, Ольга Василівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Кузьмінська, Олена Геронтіївна та Саражинська, Наталія Анатоліївна (2013) Навчально-методичний комплект «Інформатика, 5»: у ногу з вимогами суспільства Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах (4). с. 65-76.

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Машкіна, Ірина Вікторівна (2013) Курсова робота з методики навчання інформатики: методичні рекомендації [Навчально-методичні матеріали]

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Саражинська, Наталія Анатоліївна (2013) Сходинки до інформатики: книга для учня 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів УВЦ «Школяр», Київ.

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Саражинська, Наталія Анатоліївна (2013) Сходинки до інформатики: Робочий зошит №1 для учня 2 класу УВЦ «Школяр».

Морзе, Наталія Вікторівна та Вембер, Вікторія Павлівна та Саражинська, Наталія Анатоліївна (2013) Сходинки до інформатики: Робочий зошит №2 для учня 2 класу УВЦ «Школяр».

Мороз, Ольга Володимирівна (2013) Особливості невербальної та вербальної комунікації у дітей з аутизмом Науково-методичний журнал «Логопедія» (4). с. 3-8.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2013) Здобуття незалежності Украіни: перші державотворчі кроки Все для вчителя (2). с. 69-71.

Москаленко, Олександр Анатолійович (2013) Учнівське самоврядування в школі як засіб формування соціальної активності та громадянської самосвідомості учнівської молоді. Класний керівник (17-18). с. 149-150.

Москальов, Максим Володимирович (2013) Психолого-організаційні чинники входження фахівців в освітню організацію Міжнародні челпанівські психолого-педагогічні читання (2). с. 91-97.

Мосьпан, Наталя Вікторівна та Гордиєнко, Наталія В'ячеславівна (2013) Комунікативна фонетика англійської мови "Ленвіт", Київ. ISBN 978-966-8995-85-9

Музика, Олександр Леонідович та Музика, Олена Оксентівна (2013) Ціннісні орієнтири і психологічна підтримка обдарованих дітей // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. (1). с. 6-11.

Муромець, Вікторія Григорівна (2013) Формування у підлітків готовності до взаєморозуміння в позашкільних навчальних закладах PhD thesis, Національна академія педагогічних наук України, Інститут проблем виховання.

Муромець, Вікторія Григорівна (2013) Особливості науко-методичного супроводу превентивного виховного середовища вищого навчального закладу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць (1). с. 226-237. ISSN ISSN 2308-3778

Міляєва, Валерія Робертівна (2013) Особистісно-компетентнісний підхід як інструмент модернізації системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 29-35.

Міляєва, Валерія Робертівна та Лебідь, Неля Костянтинівна та Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Розвиток потенціалу особистості в умовах сучасного освітнього середовища Вісник Одеського національного університету. Серія "Психологія", Т.18 (23). с. 53-59. ISSN 2304-1609

Міляєва, Валерія Робертівна та Лебідь, Неля Костянтинівна та Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Ціннісні орієнтації в структурі образу майбутнього (на основі результатів психодіагностичного дослідження студентів Київського університету імені Бориса Грінченка) Психология переходов: Слово. Образ. Действие.»: сборник рецензируемых научных статей (28). с. 89-94.

Міляєва, Валерія Робертівна та Лебідь, Неля Костянтинівна та Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Теоретичний аналіз поняття «потенціал особистості» Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (20). с. 405-415. ISSN 2227-6246

Н

Набільська, Ольга Вікторівна (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. В 53 праць..

Нагула, Олена Леонідівна (2013) Психологічні умови формування батьківської компетентності у молодого подружжя PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2013) Використання електронних засобів навчального призначення у викладанні біології Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. с. 29-40.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2013) Екологія житла. Рольова гра-тренінг Біологія (22). с. 11-13.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2013) Видатний ботанік (до 150-річчя від дня народження Володимира Іполитовича Липського) Біологія (21). с. 17-18.

Назаренко, Світлана Валеріївна (2013) Роль нестандартних уроків у самостійній пізнавальній діяльності школярів Біологія (23). с. 4-6.

Назаров, Сергій Іванович (2013) Орієнтовне календарно-тематичне планування занять з трудового навчання Трудове навчання (7(67)). Вкладка.

Найда, Юлія Михайлівна та Софій, Наталія Зіновіївна (2013) Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад ТОВ «Видавничий дім «Плеяди». ISBN 978-966-2432-16-9

Науменко, Віра Орестівна (2013) Орієнтовне планування уроків літературного читання в 2 класі за підручником "Літературне читання" Початкова школа (7). с. 17-21. ISSN 0131-5358

Науменко, Віра Орестівна (2013) Розробка з методики викладання предмета. Особливості змісту навчально-методичного комплексу з літературного читання в другому класі Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (1). с. 75-92.

Науменко, Віра Орестівна (2013) Літературне читання Робота з художнім твором у 2 класі Учитель початкової школи (2). с. 11-16.

Науменко, Віра Орестівна та Захарійчук, Мар’яна Дмитрівна (2013) Розробка з методики викладання предмета Особливості роботи за новим букварем (автори: М.Д. Захарійчук, В.О. Науменко) Шкільний бібліотечно-інформаційний центр (1). с. 75-92.

Науменко, Віра Орестівна та Сухопара, Ірина Геннадіївна (2013) Перші кроки. Читанка Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-329-3

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2013) Взаємозалежність між конституцією тіла людини, її темпераментом та інтроверсією-екстраверсією Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин, 1 (5). с. 125-127. ISSN 966-376-061-7

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2013) Небезпеки здоров'ю молоді в сучасному світі Актуальні проблеми здоров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття, 3 (1). с. 93-107. ISSN 978-966-493-700-6

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2013) Небезпеки здоров*ю молоді в сучасному світі Актуальні проблеми здоров*язбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття, 1 (1). с. 93-107. ISSN 978-966-493-700-6

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна (2013) Залози внутрішньої секреції та їх гормони Біологія і хімія в сучасній школі (6). с. 8-12.

Нестеренко, Анна Вікторівна (2013) РОЗВИТОК УМІНЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ РОБОТИ З ТВОРЧИМИ ЗАВДАННЯМ З МАТЕМАТИКИ Перлини наукового пошуку. с. 84-89.

Нестеренко, Анна Вікторівна (2013) ВИКОРИСТАННЯ ТВОРЧИХ ЗАВДАНЬ ПРИ РОЗВЯЗУВАННІ ЗАДАЧ Перлини наукового пошуку.

Нестеренко, Ольга Олександрівна (2013) Синтаксичні особливості вигуків сучасної китайської мови Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 217-221.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2013) Розвиток інтелектуально-творчих умінь учнів у початкових школах України у період з 1958 по 1991 рік Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (19). с. 240-245. ISSN 978-966-171-645-1

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2013) Сучасні методи навчання як засіб реалізації компетентнісного підходу в початковій освіті Рідна школа, 1007 (11). с. 66-69. ISSN 0131-6788

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2013) Тематика та ілюстративний матеріал до текстів Початкова освіта, 12 (48,720). с. 2-10. ISSN 0131-5358

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2013) Ілюстративні матеріали букваря як засіб розвитку творчих умінь першокласників НАУКОВА БІБЛІОТЕКА ДВНЗ «ПРИКАРПАТСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА». ISSN 2310-1288

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2013) Інтерактивні методи навчання як засіб розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів в початкових школах України АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (11(58)). с. 209-211. ISSN 2073-0071

Новик, Ірина Михайлівна (2013) Diagnosis of cognitive interests of pupils of 6-7 years as a component of professional training of the future teachers of primary schools Вектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология (3). с. 200-202.

Носенко, Тетяна Іванівна та Бонч-Бруєвич, Георгій Федорович (2013) Організація та обробка електронної інформації Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Носенко, Тетяна Іванівна та Панченко, Алла Гнатівна (2013) Використання служб Google для організації практики студентів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 67-69.

О

Обловацька, Наталія Олександрівна (2013) Адвокатура України та Росії у другій половині ХІХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 70-77.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2013) Філософський аналіз моралі у контексті сучасного людиноорієнтованого управління Гілея: науковий вісник.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2013) Ціннісні орієнтації особистості в умовах трансформації сучасного українського суспільства Гілея: науковий вісник (№75(8)). с. 379-381. ISSN 2076-1554

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2013) Ціннісні орієнтації особистості і проблеми модернізації сучасної української освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 13-17. ISSN 1609-8595

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2013) ЕТИЧНИЙ ВИМІР БІЗНЕСУ Етичний вимір бізнесу // Практична філософія. (4). с. 77-85.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2013) School Education in the Context of Seven Evolutionary Steps The International Journal for Education Law and Policy. (9). с. 163-171.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Линьов, Костянтин Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Хоружа, Людмила Леонідівна та Редько, Сергій Іванович та Линьова, Ірина Олександрівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2013) Я – студент: навч.посіб 3-є вид., зі змінами . Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Одаренко, Оксана Василівна (2013) Естетизація патології: ушкоджені віртуальні тіла медіа-арту versus досконалі «нові» тіла трансгуманізму Синопсис (1).

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2013) Тайм-менеджмент на допомогу практичному психологу Практичний психолог: Дитячий садок (3). с. 38-45.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2013) Робота психолога ДНЗ з профілактики насильства над дітьми Практичний психолог: Дитячий садок. (В пресі)

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2013) Психодіагностика емоційної сфери дітей дошкільного віку Психолог дошкілля (8). с. 6-18.

Олексюк, Олена Андріївна (2013) Упровадження ІКТ у системі післядипломної педагогічної освіти вчителів математики Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. с. 60-67.

Олексюк, Олена Андріївна (2013) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підвищення кваліфікації вчителів INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. с. 170-179.

Олексюк, Олена Андріївна та Полякова, Олена Василівна (2013) Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти Математична газета (8). с. 2-6.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2013) Музична педагогіка In: Музична педагогіка. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, с. 3-4.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2013) Методологічні пріоритети постнекласичної мистецької педагогіки Современные тенденции в педагогическом образовании и науке Украины и Израиля: путь к интеграции. с. 262-266.

Олійник, Світлана Миколаївна (2013) Інтертекстуальні виміри роману Володимира Єшкілєва «Тінь попередника» Синопсис (1).

Омельченко, Юрій Васильович (2013) Ідеї представників українського правозахисного руху в контексті етики ненасилля Гілея: науковий вісник (69). с. 496-501.

Омері, Ірина Дмитрівна (2013) Домінуючий вид Euseius finlandicus Oudemans, 1915 (Parasitiformes, Phytoseiidae) акарокомплексів родини Phytoseiidae в садово-паркових фітоценозах Лісостепу України Известия Харьковского энтомологического общества, 21 (1). с. 61-67. ISSN 1726-8028

Омері, Ірина Дмитрівна (2013) Сучасний стан вивченості хижих кліщів-фітосеїд (Parasitiformes: Phytoseiidae), що мешкають на рослинах Известия Харьковского энтомологического общества, XXI (2). с. 57-62. ISSN 1726-8028

Омері, Ірина Дмитрівна (2013) Синдром „професійного вигоранняˮ у педагогів як наслідок надмірного емоційного виснаження Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16. , 22 (32). с. 33-37.

Омері, Ірина Дмитрівна (2013) Причини та вікові особливості синдрому професійного вигорання Актуальні проблеми здоровязбереження в молодіжному середовищі ХХІ століття, 1 (1). с. 114-118. ISSN 978-966-493-700-6

Омері, Ірина Дмитрівна (2013) Компоненти синдрому „професійного вигоранняˮ та їх прояви у педагогів вищої школи "Інноваційний потенціал світової науки - ХХI сторіччя", 23 (23). с. 70-73.

Омері, Ірина Дмитрівна та Ігнатюк, О. А. та Гапонова, Л. П. (2013) Вплив біологічних і хімічних агентів на проростання пилку інвазійного виду Impatiens Parviflora DC. (Balsaminaceae) Інтродукція рослин, 4 (4). с. 98-104.

Омері, Ірина Дмитрівна та Мойсак, Олександр Данилович (2013) Медико-біологічні аспекти іксодових кліщів на території України Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя [Електронний ресурс] (20).

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Ігрові проблемні завдання: від сумнівів до знань: дидактична гра «Лінгвістична мозаїка, або Вірю - не вірю» Українська мова й література в сучасній школі (4). с. 67-69.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) У світі імен і прізвищ Українська мова та література в сучасній школі (1). с. 35-37.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Тренінг риторичної майстерності: навчальна гра-змагання «ораторський турнір» Українська мова і література в сучасній школі (7-8).

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Проблемні завдання та лінгвістичні ігри у вивченні лексики української мови Українська мова і література в сучасній школі (2). с. 12-14.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Ігрові проблемні завдання: від сумнівів до знань: дидактична гра "Лінгвістична мозаїка, або Вірю - не вірю" Українська мова і література в сучасній школі (4). с. 67-69.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Тренінг риторичної майстерності: Навчальна гра-змагання «Ораторський турнір» Українська мова й література в сучасній школі (6). с. 64-68.

Остапченко, Олена Вадимівна (2013) Тест-гра як засіб збагачення словникового складу мовлення старшокласників Українська мова й література в сучасній школі (10). с. 32-36. ISSN 2267

П

Павловська-Єжова, Т.А. (2013) Українська художня культура і діяльність Б.Грінченка In: Засідання круглого столу, присвяченому 149-річниці від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Інтерактивні технології навчання як засіб формування креативності майбутнього вчителя початкових класів матеріали VIII Междунар. науч.-практ. конфер. [«Научная мысль информационного века - 2013»], (Польша, 07-15 марта 2013 года).

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи як необхідного інструментарію для роботи з обдарованими учнями In: Проблема діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників, 11-12 квітня 2013 року, м. Алупка АР Крим.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Артпедагогіка як наука: зміст, суть, значення та форми впровадження Педагогічний альманах : зб. наук. пр. / [редкол. В.В. Кульменко (голова) та ін.] (17). с. 67-73.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Сутність поняття інформаційне суспільство In: ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 18 квітня 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Теоретичні основи розвитку освітьного е-середовища у сучасному глобалізованому інформаційному суспільстві Імідж сучасного педагога, 4 (133). с. 6-9. ISSN 2221-6316

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Інформаційна компетентність та інформаційна культура сучасного фахівця Наукові записки Малої академії наук України (3). с. 409-417.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Формування мовленєєвої компетенції педагога у віртуально-навчальному іншомовному середовищі Проблеми освіти: наукк. зб. / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.- Ч.2 (77). с. 167-171.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Структура дистанційного курсу «Ділова іноземна мова» для студентів спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» Теорія і методика електронного навчання, ІІІ (4). с. 232-238. ISSN 2309-1495

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Сучасний інформаційний простір як засіб навчання та отримання знань In: ІІ Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція [«Віртуальний освітній простір: психологічні проблеми»], (м. Київ, 20 травня 2013 року), 20 травня 2013 року.

Пазюк, Світлана Андріївна (2013) Педагогічні умови підтримки обдарованості дошкільників Вихователь-методист дошкільного закладу (11). с. 22-29.

Паламарчук, Лариса Борисівна (2013) Песпективно-прогностичні напрями формування та реалізації соціокультурної складової змісту шкільних курсів географії Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (6(32)). с. 383-394.

Паламарчук, Лариса Борисівна та Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Хрестоматія з етнопедагогіки Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пасічник, Алла Володимирівна (2013) Діагностика рівня сформованості етичних уявлень у старших дошкільників Практичний психолог: Дитячий садок, 2. с. 28-33.

Пасічник, Алла Володимирівна (2013) Формування інтересу дітей дошкільного віку до класичної літератури Психология переходов: Слово. Образ. Действие : Сборник рецензируемых научных статей (28). с. 97-101. ISSN 1691-0796

Петренко, Олексій Олександрович та Мельник, В.П. та Половко, К.П. та Панасюк, О.В. (2013) Частота розширеної резистентності МБТ до антимікобактеріальних препаратів у хворих на туберкульоз легень в залежності від випадку захворювання та необхідності в паліативному їх лікуванні Український пульмонологічний журнал», 3 (1). с. 123.

Петренко, Олексій Олександрович та Мельник, Володимир Петрович та Панасюк, О.В. (2013) Відмова від тютюнопаління як захід здоров*язбереження органів дихання серед молоді Актуальні проблеми здоров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття. с. 85-88. ISSN 978-966-493-700-6

Петрик, Лада Вікторівна (2013) Особистість викладача ВНЗ у процесі формування управлінських якостей студентів Імідж сучасного педагога, 5 (134). с. 19-21. ISSN 2221-6316

Петрик, Лада Вікторівна (2013) Викладач іноземної мови ВНЗ у процесі формування творчої особистості студента Вісник психології і педагогіки (13).

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії . - Кіровоград: Міленіум. - 84 с.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Психологія в освітянському просторі Практичний психолог: школа (№ 2). с. 10-13.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Молодь та інноваційні технології: перспективи і ризики взаємодії Імекс-ЛТД, Кіровоград. ISBN 966877428-0

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Консолідувальний потенціал громадської думки: структурна, динамічна та функціональна складові Асоціація політичних психологів України, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України; за заг. ред. М.М.Слюсаревського (15). с. 207-214. ISSN 207-214.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Консолідувальні ефекти медіасоціалізації In: Психологія впливу медіа на дитину, 27 лютого 2013 р., НАПН України. (Неопубліковано)

Петрушевська, Наталія Ігорівна (2013) Історичний аспект розвитку техніки камео гласс Мистецтвознавчі записки. ISSN 2226-2180

Петрушевська, Наталія Ігорівна (2013) Технологический аспект дизайна европейского камео-гласс теория і практика дизайну. ISSN .....

Письмак, Лариса Леонідівна (2013) Інноваційні підходи до соціально-педагогічної роботи із сім'єю в закладах освіти Соціальний педагог (1(73)). с. 15-20.

Пляченко, Тетяна Миколаївна (2013) Професійна діяльність керівника музично-інструментального колективу К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2013) ПСИХОЛІНГВІСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ В НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ: ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ Психолінгвістика : зб. наук. праць ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" (12). с. 116-122. ISSN 966-8224-10-2

Побірченко, Неоніла Антонівна (2013) Соціалізація особистості в просторі психолого-економічних змін суспільства Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України , 10 (6). с. 198-205. ISSN 2072-4772

Побірченко, Неоніла Антонівна (2013) Інноваційні акценти управління організаційною культурою шкільного навчання In: Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього закладу, 4-5 квітня 2013, школа № 117 м. Київ.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2013) Рефлексивне оцінювання розвитку професійного самоздійснення у студентів університету Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 227-237. ISSN 2078-1687

Побірченко, Неоніла Антонівна та Цибулько, Інна Олександрівна та Канюка, Інна Олександрівна (2013) Психологічні фактори розвитку професійної рефлексії у студентів авіаційного університету Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (19). с. 567-576. ISSN 2227-6246

Погребняк, Інга Василівна (2013) Соціально-психологічні засади маніпуляції в рекламі Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN 2311-259X

Погребняк, Інга Василівна (2013) Образ України в епістолярії Бориса Грінченка Синопсис: текст, контекст, медіа. ISSN 2311-259X

Подофєй, Світлана Олексіївна (2013) Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з психосоматичними захворюваннями Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 3. с. 80-85. ISSN 978-966-8840-95-7

Подофєй, Світлана Олексіївна (2013) Я-концепция подростка-диабетика и исследование его отношений к значимым другим "Современная наука. Актуальные проблемы теории и практики". (11-12). с. 57-60. ISSN 2223-2982

Подшивайлов, Федір Михайлович (2013) Особливості мотиваційної сфери студентів, схильних до пропусків занять Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. с. 212-219.

Покатілова, Олена Олександрівна (2013) КУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В СИСТЕМІ ЛІТЕРАТУРНОЇ ОСВІТИ ШКОЛЯРІВ ИЗВЕСТИЯ ВОЛГОГРАДСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (7). с. 106-111. ISSN 1815-9044

Покатілова, Олена Олександрівна (2013) Методика навчання старшокласників культурологічного аналізу на уроках світової літератури Education and pedagogical sciences. Освіта та педагогічна наука (4). с. 11-17. ISSN 2227-281Х

Покатілова, Олена Олександрівна (2013) Методика навчання старшокласників культурологічного аналізу на уроках світової літератури PhD thesis, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2013) ЗНАЧЕННЯ МІДІ ДЛЯ ЗДОРОВ‘Я ЛЮДИНИ Актуальні проблеми здоров’язбереження в Україні, 1 (5). с. 222-224.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2013) Про негативний вплив здоров‘я деяких складових сучасних косметичних засобів Актуальні проблеми здров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття, 1 (1). с. 118-123. ISSN 978-966-493-700-6

Полковенко, Ольга Володимирівна (2013) Тематика конфліктів у засобах масової комунікації та її вплив на психічний стан сучасної людини Актуальні проблеми здров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття, 1 (1). с. 123-127. ISSN 978-966-493-700-6

Полковенко, Тарас Вікторович (2013) Реклама книжкових і газетно-журнальних видань у контексті розвитку новостворених видавництв Вісник книжкової палати (9). с. 9-11. ISSN 2076-9326

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Шляхи збагачення духовної сфери дітей старшого дошкільного віку в процесі спілкування з мистецтвом живопису Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (19). с. 71-78. ISSN 1644-7794

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Теоретичні засади формування творчих здібностей дітей третього року життя Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (20). с. 45-50. ISSN 1644-7794

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Формирование у детей старшого дошкольного возраста эстетического отношения к природе средствами пейжажной живописи Innovations in education: ideas, projects, work experience. с. 185-191. ISSN 978 063 07 8636 2

Половіна, Олена Анатоліївна (2013) Формування у дітей старшого дошкільного віку естетичного відношення до природи засобами пейзажного живопису INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. с. 185-192. ISSN 978 963 07 8636 2

Полякова, Олена Василівна (2013) Підготовка вчителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти за дистанційною формою навчання INNOVATIONS IN EDUCATION: IDEAS, PROJECTS, WORK EXPERIENCE. ISSN 978 963 07 8636 2

Полякова, Олена Василівна (2013) Удосконалення оцінювальної діяльності вчителя початкових класів у післядипломній освіті. Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Полякова, Олена Василівна (2013) Дистанційна форма навчання в системі післядипломної педагогічної освіти. Практика управління закладом освіти (05). с. 10-14.

Полякова, Олена Василівна (2013) Реалізація компетентнісного підходу в оцінювальній діяльності вчителя початкових класів Рідна школа (11). с. 69-72. ISSN 0131-6788

Полякова, Олена Василівна та Олексюк, Олена Андріївна (2013) Наступність у вивченні математики між початковою та середньою ланками освіти Математична Газета (8). с. 2-6.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2013) Література ХХІ століття: прогностичний начерк Літературний процес: методологія, імена, тенденції (2). с. 67-70. ISSN 978-966-7548-48-3

Поліщук, Ярослав Олексійович (2013) Авторство і гра Синопсис (2).

Поліщук, Ярослав Олексійович (2013) Київський палімпсест Między pamięcią a zapomnieniem. Trauma postkomunistyczna (1). с. 199-209. ISSN 2353-8546 (MPWr)

Порядченко, Леся Анатоліївна (2013) Інноваційні технології підготовки студентів з урахуванням принципу наступності Проблеми освіти: Науковий збірник (77). с. 151-156.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2013) Синтаксичні особливості дитячих описів Проблемы онтолингвистики. с. 280-283. ISSN 978-5-8064

Порядченко, Леся Анатоліївна (2013) Особливості дитячих описів Психолінгвістика в сучасному світі Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 жовтня 2013 р., Переяслав-Хмельницький). с. 61.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2013) Інноваційні технології навчання опису першокласників з урахуванням принципу наступності Розвиток освіти в умовах полі етнічного регіону: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (9). с. 151-158.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2013) Особливості навчання дітей 5-6 річного віку опису Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : педагогічні науки (13). с. 159-169. ISSN 2227-2844

Приміська, Лідія Михайлівна (2013) Проблеми підвищення успішності навчальної діяльності майбутніх фахівців Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (4). с. 177-181.

Приміська, Лідія Михайлівна (2013) Особливості застосування тесту Кеттела у сімейному консультуванні Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №12. Психологічні науки: зб.наукових праць, 12 (36(60)). с. 371-375.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2013) Провідні міжнародні книжкові виставки як комплексний канал професійної комунікації Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття. с. 277-288.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2013) Глобальні бібліографічні проекти Міжнародної асоціації музичних бібліотек, архівів та документаційних центрів (ІАМЛ) Освіта і наука в Україні. с. 175-177.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2013) Автоматизація діяльності довідково-інформаційного фонду (на прикладі програми «ІРБІС») In: Сучасний стан та перспективи розвитку служб науково-технічної інформації державних архівних установ України, 15.11.2013, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.

Процька, Світлана Миколаївна (2013) Дослідження проблеми інформатизації освіти у теорії і практиці країн зарубіжжя Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 77-82.

Прошкуратова, Тамара Сергіївна та Юрченко, Віктор Іванович (2013) Практична підготовка студентів – одне з найголовніших завдань педагогічної освіти Початкова школа (10). с. 47-49. ISSN 0131-5358

Пухонська, Оксана Ярославівна (2013) Сучасна поезія як об’єкт інтертекстуальності Синопсис (1).

Пушкарьова, Тетяна Едуардівна (2013) Особливості функціонування і розвитку фінської системи освіти Початкова школа (2). с. 60-63. ISSN 0131-5358

Р

Редько, Сергій Іванович (2013) До проблеми формування мотивації педагогічних працівників Неперервна професійна освіта:теорія і практика. ISSN 1609-8595

Романенко, Анастасія Романівна та Романова, Т. В. (2013) Музичне мислення в контексті переживання естетично прекрасного Проблеми мистецької освіти (8). с. 131-134.

Романенко, Людмила Віталіївна (2013) НАСТУПНІСТЬ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТИ В ДОШКІЛЛІ – ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ Перлини наукового пошуку (Збірник наукових статей).

Романенкова, Юлія Вікторівна (2013) MATERIALS OF THE IV INTERNATIONAL RESEARCH AND PRACTICE CONFERENCE "European Science and Technology" MATERIALS of the IVth International Recearch and Practice Conference "European Science and Technology".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2013) КАТЕГОРІЯ STILWANDEL ЯК ВАРІАНТ РОЗВ’ЯЗАННЯ ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ ПРОБЛЕМИ МАНЬЄРИЗМУ. ГОЛОВНІ ПРОТИРІЧЧЯ МАНЬЄРИСТИЧНОЇ ДОКТРИНИ Материалы второй международной научно-практической конференции "ОБЩЕСТВО НА РУБЕЖЕ ЭПОХ:ВЗГЛЯД НА СОВРЕМЕННОСТЬ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ НАУК".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2013) Лидеры и аутсайдеры современного художественного образования Украины. Дизайн. Искусствоведение. Реставрация Материалы ІІ Международной научной конференции [Искусство Евразии – на перекрестке культур проблем регионального искусствознания)].

Романенкова, Юлія Вікторівна (2013) «Индивидуальный маршрут» как доминирующий компонент высшего профессионального образования современной Украины Матеріали Міжнародної наукової конференції [Освіта і наука в Україні]. – (Дніпропетровськ, 21-22 червня 2013 року)..

Романенкова, Юлія Вікторівна (2013) "Пьедестальный компонент" мировоззренческой платформы творческой личности "рубежной эпохи" Программа 4 Российского культурологического конгресса с междунаородным участием "Личность в пространстве культуры".

Руденко, Людмила Степанівна (2013) Змістово-методичне забезпечення підготовки магістрантів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості Обдаровані діти - інтелектуальний потенціал держави.

Руденко, Людмила Степанівна (2013) Змістово-методичне забезпечення підготовки магістрантів дошкільної освіти до розвитку дитячої обдарованості Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. с. 340-342.

Руденко, Людмила Степанівна та Шинкар, Тетяна Юріївна (2013) Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного закладу (8).

Руденко, Ніна Миколаївна (2013) Навчання студентів застосуванню інтерактивних технологій на уроках математики Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД. XІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція. с. 181-184.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Вибрані питання дискретної математики. Перелік графів і теорема Редфілда — Пойа Комп'ютер у школі та сім'ї (7). с. 44-51.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Числення висловлювань і предикатів Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Аксіоматичний підхід до теорії множин. Нелогічні аксіоми системи Цермело — Френкеля ZF Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Різноманітність аксіоматичних систем: теорія типів, теорія множин Неймана — Бернайса, теорія множин Куайна, ієрархія теорій множин Tn Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Потужність множин, теорема Кантора й континуум-гіпотеза Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Теорема Кантора — Бернштейна Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Еквівалентність аксіоми вибору, теореми Цермело, принципу максимальності Хаусдорфа й леми Цорна Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Зворотний польський запис Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Рудик, Олександр Борисович (2013) Побудова максимальної сполуки пар Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Навчання іноземних мов у школах Швеції: організаційний дискурс Імідж сучасного педагога, 4 (133). с. 33-36. ISSN 2221-6316

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Навчання іноземних мов в обов’язковій школі: шведський досвід Вісник психології і педагогіки (12).

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL): світовий досвід Міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: проблеми науки та практики»], (м. Львів, Україна, 9 серпня 2013 року). с. 63-67.

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Організація навчання іноземних мов у Швеції Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Педагогіка та психологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень»], (м. Київ, Україна, 20 липня 2013 року). с. 31-33.

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Впровадження методики предметно-мовного інтегрованого навчання: за і проти (світовий досвід) Гуманітарний вісник. Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 46 (31). с. 332-340. ISSN 978-966-8840-94-4(4)

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Іншомовна освіта вчителів Фінляндії Вісник психології і педагогіки (13).

Руднік, Юлія Вікторівна (2013) Метод контекстно-мовного інтегрованого навчання у школах Фінляндії: організаційний дискурс Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, I (7) (14). с. 59-62. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Русаченко, Наталя Павлівна (2013) Аугментація та елізія у словозмінних парадигмах дієслова староукраїнської мови XVIII ст Studia Philologica (Філологічні студії): зб.наук.праць (2). с. 43-48. ISSN 2311-2425

С

Сабліна, Милана Андріївна та Степура, Іван Сергійович (2013) Розробка Інтернет-порталу «Грінченко онлайн» Студентські пошуки (1). с. 194-197.

Сабол, Діана Михайлівна (2013) ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ НАРОДНОЇ ВИШИВКИ Психологічні науки: проблеми і здобутки: Збірник наукових праць Київського міжнародного університету й Інституту соціальної та політичної психології НАПН України. - К.: КиМУ, 2013. Випуск 4 . с. 172-185.

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) Підвищення ефективності фізіотерапії шляхом диференціації часових характеристик суб'єктів із соматичними порушеннями Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] (37). с. 202-206. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) Система корекційних заходів медико-психологічної реабілітації хворих на психосоматичні захворювання Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / [ред. кол. : С.Д. Максименко (гол. ред.) та ін.] (38). с. 414-418. ISSN 2072-4772

Савенкова, Ірина Іванівна (2013) Індивідуальний хронотоп перебігу серцево-судинних захворювань в онтогенетичній розгортці Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка, 10 (24). с. 623-632. ISSN 2072-4772

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна (2013) Психологічні особливості розвитку громадянської активності старшокласників PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Салан, Катерина Олександрівна (2013) Мікшерский пульт, або Як налаштувати «музичну кухню» JAM Music Magazine (3). с. 16-18.

Салан, Катерина Олександрівна (2013) Здрастуйте, Мікрофони, хороші і різні JAM Music Magazine (3). с. 68-69.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Теоретико-методологічні засади лінгвопоетичного тлумачення художнього тексту Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність. с. 215-220.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Особистісно орієнтовані технології навчання на уроках літератури Сучасні напрями викладання гуманітарних дисциплін в середніх та вищих навчальних закладах: мова, література, історія. с. 24-28.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Розвиток творчого потенціалу педагогів Заступник директора школи (9). с. 11-20.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Реалізація ідей професора Л.Ф. Мірошниченко в системі розвитку педагогічної творчості вчителя літератури Науково-методична школа професора Л.Ф. Мірошниченко: історія, сьогодення та перспективи. с. 151-158.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Виховувати творчу особистість починаючи зі школи Всесвітня література в школах України (6). с. 21-23.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2013) Коплексна методика виокремлення лінгвокультурних домінант Studia Philologica (2). с. 95-99. ISSN 2311-2425

Саєвич, Ірина Георгіївна (2013) Ключові концепти культури: критерії виокремлення Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 249-255.

Світайло, Світлана Валеріївна (2013) Фахова компетентність учителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 142-147.

Сегал, Анна Леонідівна (2013) Semantic comprehension of lexical content of the English book jackets European Scientific Journal.

Сиротич, Наталія Богданівна (2013) Попередження синдрому "Соціокультурного споживача" засобами театралізованої гри Вихователь - методист дошкільного закладу.

Сиротич, Наталія Богданівна (2013) КАЗКИ ПО НОВОМУ I Скриня.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Інтерактивні технології в освіті дорослих THE ADVANCED SCIENCE JOURNAL (1). ISSN 2219-746X

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Освітні реформи: освітологічний контекст Ruch pedagogiczny (4). с. 163-172. ISSN 0483-4992

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Освітні реформи: освітологічний контекст Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія (3). с. 44-55.

Сисоєва Світлана Олександрівна (2013) Освітологія:витоки наукового напряму: монографія 47571.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Освітні реформи: освітологічний контекст Освітологія / українсько-польський щорічник (2). с. 36-45. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 55-59. ISSN 1609-8595

Сисоєва Світлана Олександрівна (2013) Освітологія: хрестоматія 52002.

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Кристопчук, Тетяна Євгенівна (2013) Методологія науково-педагогічних досліджень ВИДАВНИЦТВО "ВОЛИНСЬКІ ОБЕРЕГИ".

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2013) Освітологія: хрестоматія [Навчально-методичні матеріали]

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович та Кремень, В. Г. та Левовицький, Тадеуш (2013) Освітні реформи: місія, дійсність, рефлексія Колективна (три і більше авторів). ВД ЕКМО, Київ.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Істоія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року). с. 83-89.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Професійна підготовка вчителя в системі неперервної освіти Ірландії Педагогічний альманах, 17. с. 166-170.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Основні документи в сфері освіти дорослих Ірландії: короткий огляд Імідж сучасного педагога, 4 (133). ISSN 2221-6316

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Розвиток особистості в системі освіти дорослих на прикладі Ірландії Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта Украіни», 3 (2). с. 176-178. ISSN 2078-1016

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Мовна освіта в контексті освіти дорослих в Ірландії Вісник психології і педагогіки.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Сучасні тенденції розвитку освіти дорослих в Ірландії Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи: зб. наук. пр. / [редкол. Л.Б. Лук’янова (голова) та ін.] (7). с. 308-314.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Характеристика регіональної освіти в Ірландії Science and education a new dimension: Pedagogy and psychology, 10 (I(6)). с. 20-24.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Історія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 83-88.

Скляр, Ольга Олегівна (2013) КОМПОНЕНТНА CТРУКТУРА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 148-152.

Скляр, Ольга Олегівна (2013) Компонентна структура розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 148-152.

Скуратівська, Галина Степанівна (2013) Особливості використання засобів наочності під час вивчення англійської мови Наукові записки. Серія: Педагогічні та історичні науки. (111). с. 167-171.

Слободкіна, Фатіма Олексіївна (2013) Literary and musical composition before the Ukrainian language Українська мова й література в сучасній школі (10). с. 70-71. ISSN 2267

Слюсаревський, Назар Миколайович (2013) Досвід теоретичної розробки та емпіричної апробації методики виявлення культурних орієнтацій дорослого населення України в аспекті побутуючих норм Досвід теоретичної розробки та емпіричної апробації методики виявлення культурних орієнтацій дорослого населення України в аспекті побутуючих норм // Соціологія та суспільство: взаємодія в умовах кризи. ІІ Конгрес Соціологічної асоціації України (м. Харкі. с. 528-530.

Смольникова, Галина Валентинівна (2013) Здоров’язбережувальні та здоров’яформувальні технології Дошкільне виховання (7). с. 23-26. ISSN 0321-1401

Смольникова, Галина Валентинівна (2013) Нові відкриття – щодня! Організація пізнавальної діяльності дітей Дошкільне виховання (3). с. 6-11. ISSN 0321-1401

Смоляна, Анна Леонідівна (2013) Componential analysis of lexicon on the dust jackets of english books Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 258-261.

Снітко, Марина Аркадіївна (2013) Особливості формування безпечної поведінки підлітків в Інтернет-мережі у міжнародному та вітчизняному досвіді Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (11). с. 107-112. ISSN 2227-2844

Снітко, Марина Аркадіївна (2013) Підготовка соціальних педагогів до формування у підлітків безпечної поведінки в Інтернет-мережі Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (30). с. 254-257. ISSN 2308-5126

Соболь, Наталія Віталіївна (2013) Робоча програма «Виробнича професійна практика зі спеціалізації «Режисура музично-виховних шкільних заходів» (безперервна)» [Навчально-методичні матеріали]

Соколовська, Світлана Володимирівна (2013) Політична дискурсологія: проблеми і перспективи розвитку Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. – Серія: Філологічні науки. (№ 19). с. 229-233.

Соколовська, Світлана Володимирівна (2013) Особливості формування змісту професійної підготовки вчителів іноземної мови в Україні Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 42-46.

Соколовська, Світлана Володимирівна (2013) Риторика Дэвида Кэмерона: когнитивный аспект Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 266-270.

Солдатова, Леся Петрівна (2013) Інформація: сутність та історія поняття "інформація" “Studia linguistica” Зб.наук.праць. (7). 393 -401.

Соловей, Людмила Сергіївна (2013) Неперервна освіта як важлива умова підготовки висококваліфікованого фахівція сфери туризму в Україні Науковий вісник. Філологія. Педагогіка. Психологія (26).

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) Національно-марковані мовні одиниці як відображення когнітивної бази німецького етносу Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [Взаємодія одиниць мови і мовлення: комунікативно-когнітивний, соціокультурний, перекладознавчий і методичний аспекти], (Київ, 29 березня 2013 року). с. 88-92.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) Деякі аспекти професійної компетентності викладача іноземних мов у ВНЗ Матеріали Міжнар. наук. - практ. конф. [Управлінські компетенції викладача вищої школи ], (Київ, 14-15 березня 2013 року). с. 107-109.

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) Концепт «вторинна мовна особистість» в теорії та методиці навчання іноземних мов Вісник психології і педагогіки (13).

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2013) Тенденції розвитку дистанційного навчання у ВНЗ України Актуальні питання педагогики та психології: наукові дискусії: зб. тез наукових робіт учасників міжнар. наук.-практ. крнференції (м. Львів, 8-9 листопада 2013 року). с. 83-87.

Софій, Наталія Зіновіївна (2013) Асистент педагога. Основні ролі та завдання. Управління освітою: часопис для керівників освітньої галузі (23). с. 22-28.

Софій, Наталія Зіновіївна (2013) Індекс інклюзії: дошкільний навчальний заклад ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”».

Софій, Наталія Зіновіївна (2013) Індекс інклюзії: загальноосвітній навчальний заклад ТОВ «Видавничий дім “Плеяди”», Київ.

Софій, Наталія Зіновіївна (2013) Підготовка педагогів до роботи в інклюзивному класі: наскільки спеціальної вона має бути? Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивна освіта: проблеми, пошук, шляхів вирішення". с. 12-14.

Софій, Наталія Зіновіївна (2013) Залучення батьків до процесу оцінювання навчальних досягнень учнів з особливими освітніми потребами в умовах інклюзивного навчання Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови: наук.-метод. зб.: Вип. 4. / (4 (2)). с. 312-319.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Професійна комунікація як фактор розвитку книжкової галузі PhD thesis, Київський національний університет культури і мистецтв.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2013) Формальні професійні комунікації у книжковій галузі Документ, мова, соціум: теорія та практика : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11–12 квіт. 2013 р.. с. 92-95.

Співак, Світлана Михайлівна (2013) Теоретичні основи комп'ютерної графіки та дизайну: Навчальний посібник In: Теоретичні основи комп'ютерної графіки та дизайну: Навчальний посібник. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 1-4.

Співак, Світлана Михайлівна та Носенко, Тетяна Іванівна та Панченко, Алла Гнатівна (2013) WEB 2.0 — СПІЛЬНИЙ ВІРТУАЛЬНИЙ ПРОСТІР ВИКЛАДАЧА І СТУДЕНТІВ Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. с. 48-52.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2013) Професійна підготовка соціальних працівників у системі неперервної освіти Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, 11 (270). с. 263-267. ISSN 2227-2844

Спіріна, Тетяна Петрівна (2013) Програма менторської підтримки вразливих груп населення Науковий вісник Кременецького обласного гуманітарно-педагогічного інституту ім. Тараса Шевченка (1). с. 132-137.

Спіріна, Тетяна Петрівна та Тимошенко, Наталія Євгенівна (2013) Особливості підготовки лідерів в умовах професійно-технічного навчального закладу Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (12). с. 110-121. ISSN 2227-2844

Стадник, Микола Миколайович (2013) Євроінтеграційний процес: міжконфесійний діалог - пріоритетне завдання сучасної державної політики в галузі свободи совісті In: Всеукраїнська науково-практична конференція за міжн. участю, 25 квітня 2013, Київ.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Формування готовності майбутнього вчителя до виховання молодших школярів Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький (28).

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»:. с. 326-332.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Інформаційно-просвітницька робота з батьками молодших школярів у взаємодії школи і сім’ї Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. с. 313-321.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ОСОБИСТІСНО ОРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ Перлини наукового пошуку. с. 114-121.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ПЕДАГОГІЧНЕ КЕРІВНИЦТВО САМОСТІЙНОЮ РОБОТОЮ ЯК ОДИН З НАПРЯМІВ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Перлини наукового пошуку. с. 121-129.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПРОЕКТНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ У СВОЇЙ ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ Перлини наукового пошуку. с. 129-136.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Перлини наукового пошуку. с. 136-143.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік.

Старинська, Наталія Володимирівна (2013) Система психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів у процесі професійної підготовки Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації. Український науковий журнал (3). с. 336-341. ISSN 2312-1599

Старинська, Наталія Володимирівна (2013) Аналіз властивостей самоактуалізованої особистості майбутніх психологів залежно від форми фінансування навчання Актуальні проблеми психології: зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України (39). с. 153-157. ISSN 2312-1599

Стариньска, Наталія Володимирівна (2013) Особливості психолого-педагогічного супроводу оптимізації самоактуалізації майбутніх психологів в процесі професійної підготовки Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Наукове видання (46/1). с. 273-283. ISSN 2312-1599

Стаєнна, Олена Олександрівна (2013) Традиції рідного краю як засіб громадянського виховання дітей дошкільного віку Психолого-педагогічні проблеми сільської школи.

Степура, Іван Сергійович (2013) Досвід використання платформи open journal systems як засобу ознайомлення студентів магістратури з принципами роботи з електронними науковими виданнями Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). с. 105-109. ISSN 2076-8184

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2013) Життєве задоволення як феномен емоційної сфери юнацтва Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29: Тематичний випуск "Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання". - К., 2013 (4). с. 287-292.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2013) Психологічні настанови студентів і магістрантів щодо ролі викладача у їх фаховому становленні Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України , Том 10 (Вип.24). с. 659-667. ISSN 2072-4772

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2013) Оптимізація професійної самооцінки майбутніх учителів Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (20). с. 81-86. ISSN 978-966-7548-60-5

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2013) Психологічні аспекти формування характеру студентів In: Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД", 29-30 квітня 2013 року, Переяслав-Хмельницький.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2013) Вплив предметного "егоїзму" викладача на мотивацію навчання студентів Матеріали ХVІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми і перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД", 29-30 листопада 2013, Переяслав-Хмельницький.

Сторожик, Анна Іванівна (2013) Морфофункціональні особливості дітей молодшого шкільного віку зі зниженим слухом Молодіжний науковий вісник (2013). ISSN УДК 796.035+615.82

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2013) Роль вчителя як чинника формування толерантності у дітей молодшого шкільного віку Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору, III (45). с. 478-482. ISSN 978-966-8840-94-4(3)

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи як один з аспектів формування їхньої професійної компетентності Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік (3). с. 346-349.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Педагогіка толерантності в Україні: історія становлення й розвитку Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. (17). с. 274-281.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Виховання толерантності як компоненту полікультурної компетенції майбутніх учителів початкової школи засобами іноземної мови Віснпик психології і педагогіки (13).

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Толерантність як невід’ємна риса полікультурної особистості майбутнього вчителя початкової школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Активне вивчення англійської мови Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка.

Сінченко, Олексій Дмитрович (2013) Рецептивні означення літературних теорій ХХ століття Синопсис (1). ISSN 2311-259X

Сінченко, Олексій Дмитрович (2013) Януш Славінський. До проблеми «мистецтва інтерпретації» (Переклад із польської та коментарі Олексія Сінченка) Синопсис: текст, контекст, медіа (3-4). ISSN ISSN: 2311-259X

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Моральний розвиток дитини засобами мультиплікації в умовах агресивного медіа-простору Вісник ЛНУ ім. Т. Шевченка. Серія Педагогічні науки (13). с. 32-37.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Мультиплікаційний сюжет як засіб морального розвитку дитини Вісник Одеського національного університету. Психологія (4). с. 278-284.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Психологічні особливості дитячої мультиплікації як жанру екранної культури Актуальні проблеми психології : Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка (8). с. 385-392.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Психологічні проблеми та ризики перегляду дітьми мультиплікації Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія. Збірник наукових праць (19). с. 109-112.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Сутність та структура мультиплікаційного образу Психологія особистості. Науковий журнал (1). с. 165-172.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Застосування мультиплікаційних образів у розвитку обдарованості дитини Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : Зб. наук. праць (10). с. 81-88.

Сітцева, Марина Вікторівна (2013) Психологічні проблеми та ризики перегляду дітьми мультиплікації Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 109-112.

Січкар, Алла Дмитрівна (2013) Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України в кінці ХІХ - першій третині ХХ століття: історіографія, джерельна база дослідження Педагогічний дискурс: збірник наукових праць (15). с. 649-653.

Січкар, Алла Дмитрівна (2013) Идеи деятельносного подхода в педагогическом наследии Ксении Маевской Социально-гуманитарній вестник Юга России (10). с. 47-54. ISSN 2077-9240

Т

Таран, Оксана Петрівна (2013) Психологічний образ світу дитини: проблеми та перспективи дослідження Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29, Том IV: ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК "Міжнародні Челпанівські читання", 4 (29). с. 293-299. ISSN 978-966-8840-95-8

Таран, Олена Віталіївна (2013) Акмеологічна компетентність як складова професіоналізму педагога Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 153-161.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2013) Видатний киянин Володимир Антонович (1830-1908) Київ і кияни в соціокультурному просторі XIX - XXI століть: доба Бориса Грінченка. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22 травня 2013 р.). с. 76-84.

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2013) Трансформация сюжета бюргеровской "Леноры" в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга Текст. Язык.Человек. Сборник научных трудов VII Международной научной конференции, посвященной 1150-той годовщине создания славянской письменности, 2. с. 180-183. ISSN 978-985-477-312-4 (ч. 2)

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2013) Трансформация сюжета бюргеровской "Леноры" в творчестве В.А. Жуковского и В. Ирвинга Текст. Язык.Человек. Сборник научных трудов VII Международной научной конференции, посвященной 1150-той годовщине создания славянской письменности, 2. с. 180-183. ISSN 978-985-477-312-4 (ч. 2)

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2013) Г. Флобер і Г. де Мопассан: ліки від боварізму Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія: лінгвістика і літературознавство, XXVII (3). с. 398-406. ISSN ISBN 978-966-188-008-4

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) Особливості емоційного розвитку дітей дошкільного віку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 180-184.

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) ПРОБЛЕМА РОЗВИТКУ ДОВІЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ДИТИНИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: (39). с. 265-271.

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) Вплив сучасних мультфільмів на психіку дошкільника Дитячий садок, 10 (682). с. 17-19.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2013) Інноваційний академічний університет як середовище освіченості, інтелігентності, науки Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 166-171.

Терентьєва, Наталія Олександрівна (2013) До тлумачення понять «тенденція» та «тенденційність» розвитку університетської освіти Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 18-21.

Терещенко, Людмила Анатольевна (2013) Девіантна поведінка підлітків як соціально-педагогічна проблема Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка., 10. с. 675-683.

Терещенко, Людмила Анатольевна (2013) Вплив педагогічної оцінки на виникнення шкільної тривожності у першокласників Практичний психолог: Школа. с. 27-34.

Терещенко, Марія Вікторівна (2013) Вплив майстерності психолога на позитивне ставлення дітей дошкільного віку до сім’ї Актуальні проблеми психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка. – Т. XII. Психологія творчості (18). с. 228-236.

Терещенко, Марія Вікторівна (2013) Психологічні рекомендації батькам щодо розвитку позитивного образу сім’ї дошкільників Проблеми сучасної психології: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка, Ін-ту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / за ред. С.Д. Максименка, Л.А. Онуфрієвої (19). с. 684-690.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2013) Справедливість та її сутнісні характеристики Нові технології навчання (75).

Тернопільська, Валентина Іванівна (2013) Основи менеджменту [Навчально-методичні матеріали]

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2013) Професійна самореалізація як один із компонентів професійного самовдосконалення особистості Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету (121). с. 161-164.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2013) ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ In: ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Інноваціїї у вищій школі: проблеми та перспективи освіти і науки", 23-24 травня 2013 року, Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут ім. Тараса Шевченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2013) Технологія професійного самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (11). с. 112-118. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Таїса Іванівна (2013) Лексичні особливості англійського молодіжного сленгу (на прикладі неформальних висловлювань американських студентів) Вісник психології і педагогіки (11).

Тимчик, Олеся Володимирівна (2013) Вплив фізичних навантажень на організм студентів Актуальні проблеми здров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття, 1 (1). с. 133-139.

Титаренко, Віта Володимирівна (2013) Релігійні концепції майбутнього як об’єкт дискурс-аналізу Збірник наукових праць за редакцією А.Колодного та О.Горкуші // Українське релігієзнавство (64). с. 104-117.

Титаренко, Віта Володимирівна (2013) Методологічні особливості релігієзнавчої експертизи як механізму регулювання відносин в суспільстві Релігія та соціум. Міжнародний часопис. – Чернівці: Чернівецький нац.ун-т.. с. 78-85.

Тишкевич, Катерина Іванівна (2013) Випуск перевидань бібліотеке України для юнацтва Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадського (26). с. 49-52. ISSN 5-7763-9818-5

Ткач, Марія Михайлівна (2013) Аксіологічний аналіз як інноваційний ресурс формування художнього світовідношення майбутнього вчителя музичного мистецтва Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф.. с. 172-181.

Ткач, Марія Михайлівна (2013) Аксіологічний аналіз як інноваційний ресурс формування художнього світовідношення майбутнього вчителя музичного мистецтва. Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 172-181.

Ткач, Марія Михайлівна (2013) Професійне світорозуміння майбутнього вчителя музики: філософський аспект проблеми Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 14. теорія і методика мистецької освіти.. с. 42-48.

Ткачишина, Оксана Романівна (2013) Проблема соціально-психологічної адаптації студентів у контексті інноваційного підходу в освіті In: Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования: Материалы IV Международной научно-практической конференции. Изд-во СКНЦ ВШ ЮФУ, Ростов-на-Дону, с. 57-59. ISBN 978-5-87872-704-4

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Формирование познавательного интереса у ребенка дошкольного возраста к чтению книг XXII Междкународный Летний Университет 17-21 июня 2013. Беларусь, Болгария, Италия, Латвия, Россия, Украина, Франция. Психология переводов: Слово. Образ. Действие. Сборник рецензируемых научных статей, № 28 .

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамот (частина 1) Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамоти (Частина 2) Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамоти: слово, речення, звуки Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Віконечко у світ грамоти: звуки, буеви, читання Ранок.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2013) Формування пізнавального інтересу у дитини дошкільного віку до читання книжок Психология переводов: Слово. Образ. Действие. Сборник рецензируемых научных статей, № 28 // Международная Высшая школа Практической Психологии. – Рига, 2013. – С. 132-136..

Товкач, Ірина Євгеніївна та Пасічник, Алла Володимирівна (2013) Презентуємо програму «ДИТИНА»: підрозділ «Мова рідна, слово рідне» Дитячий садок, 9 (681). с. 4-8.

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Гіпотекстовий рівень текстів СПЕ (графічний контекст) Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка Філологічні науки., 5 (71). с. 273-276. ISSN 2076-6173

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Особливості ґенези жанру есе Studia Philologica (Філологічні студії) (2). с. 83-88.

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Особливості функціонування суспільно-політичних реалій в текстах СПЕ американської лінгвокультурної традиції: лексико-семантичний контекст Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Лінгвістика: Збірник наукових праць. (17). с. 112-117.

Торговець, Юлія Іванівна (2013) Особливості раціональної аргументації текстів СПЕ американської лінгвокультурної традиції початку ХХІ ст. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 270-275.

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Сутність та функції соціології освіти Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 176-183. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Становлення соціології освіти як галузі наукового пізнання Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 166-174. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Вимоги до провідних консультантів з питань розвитку системи освіти у Російській Федерації Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 46-51. ISSN 1609-8595

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2013) Екологічна лінгвістика в колі гуманітарних наук Studia Philologica (2). с. 91-95. ISSN 2311-2425

Троць (Чувардинська), Олена Володимирівна (2013) Лингвистическая экология: к определению понятия Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 276-278.

Туманова, Валентина Миколаївна та Ляшенко, Валентина Миколаївна (2013) Особенности психологической защиты легкоатлетов с разным уровнем готовности к соревнованиям «Проблемы совершенствования физической культуры, спорта и олимпизма».

Туманова, Валентина Миколаївна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Гнутов, Євгеній Іванович та Гнутова, Наталія Павлівна (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДНЗ « Проблеми формування здорового способу життя молоді».

Тур, Микола Григорович (2013) Оцінка техніки: соціально-філософський аналіз проблеми Вісник Черкаського університету. Серія "Філософія". (11). с. 27-35.

Тур, Микола Григорович (2013) КОНЦЕПТ "ПОСТІСТОРІЯ" В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФІЇ ПОСТМОДЕРНІЗМУ Вісник гуманітарного наукового товариства: Наукові праці. (13). с. 3-12.

Турчик, Андрій Васильович та Маркова, А.О. та Горобець, Л.В. (2013) Особливості поведінки лісових птахів на місцях водопою Особливості поведінки лісових птахів на місцях водопою // Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. (63). с. 39-43.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Автоматизація роботи навчального відділу інституту засобами Microsoft Office Excel Студентські пошуки (1). с. 172-176.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Комп'ютерне моделювання соціальних процесів Новітні інформаційні технології в економічній діяльності. с. 286-288.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2013) Основні критерії і показники вебометричного рейтингу університетів світу Інформаційні технології і засоби навчання, 38 (6). с. 234-244. ISSN 2076-8184

У

Умрик, Марія Анатоліївна (2013) Використання активних методів електронного навчання в процесі навчання учнів покоління Net E-Learning & Lifelong Learning, Monograph, (20). с. 1-13. (Подано до публікації)

Ф

Федоряченко, Ю.О. (2013) Англійські запозичення у французькій економічній термінології Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 246-251.

Фруктова, Яна Станіславівна (2013) Функціональний аналіз професійної діяльності як основа впровадження компетентнісного підходу щодо підготовки фахівців з журналістики та інформації Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» (3). с. 201-205.

Фруктова, Яна Станіславівна (2013) Цінності як базовий конструкт соціальної компетентності фахівців з журналістики та інформації Цілі та результати освітніх реформ: українсько-польський діалог : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. с. 189-194.

Фруктова, Яна Станіславівна та Покась, Віталій Петрович (2013) До проблем фундаменталізації змісту педагогічної освіти Педагогічна освіта: Теорія і практика (19). с. 70-74.

Фурман, Вікторія Вікторівна (2013) Психологічні умови розвитку особистісної рефлексії у студентів технічного университету PhD thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Філоненко, Ірина Олександрівна (2013) Особливості викладання хімії в умовах реалізації нового стандарту Хімія (20). с. 4-6.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2013) Соціальна реклама як фактор об’єднання суспільства – основа здійснення рекламно-інформаційної діяльності в соціальній сфереі в Україні Applied Sciences and technologies in the United States and Europe: common challenges and scientific findings : materials of the 3rd International scientific conference (New York, November 11-12, 2013). с. 80-81.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2013) Культурологічний потенціал рекламно-інформаційної діяльності в соціальній сфері Современные проблемы развития и воспитания молодежи : материалы ІV междунар. наук.-практ. конф.. с. 157-159.

Х

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2013) Авторські комунікативні стратегії у творчості Євгенії Кононенко Научная дискуссия: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: материалы VIII международной заочной научно-практической конференции.. с. 29-34. ISSN ISBN 978-5-905945-82-3

Харченко, Олена Іванівна (2013) Київські концерти духовної музики кінця XIX – поч. XX століть і їх виконавці (за матеріалами київської преси 1900-1917 років) Мистецтвознавчі записки (Вип.24). с. 120-127.

Харченко, Олена Іванівна (2013) Київські концерти духовної музики очима музичної критики (за матеріалами рецензій О. Канєвцова в газеті «Киевлянин» за 1900-1917 роки) Вісник НАКККіМ (4). с. 210-215.

Харченко, Олена Іванівна (2013) Духовний концерт як явище культури:історична ґенеза та культурологічне обґрунтування. Київське музикознавство (Вип. 4). с. 9-22.

Харченко, Олена Іванівна (2013) Концерти духовної музики в контексті «релігійно-філософського відродження» в культурі Києва на межі ХIХ–ХХ століття. Филология, искусствоведение и культурология: тенденции развития»: материалы международной заочной научно-практической конференции..

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічна освіта: Теорія і практика. Психологія. Педагогіка (19). с. 74-77.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти. (39). с. 104-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. с. 159.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Педагогічна освіта у вищіх навчальних закладах І-ІІ рівня акоредетації: реалії сьогодення та перспективи розвитку. с. 109-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) ІНТЕГРАТИВНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Педагогічна освіта: теорія і практика. (19). с. 74-76.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Technological model of training future teachers for forming the scientific picture of the world of primary pupils АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГУМАНИТАРНЫХ И ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (12(59)). с. 300-305. ISSN 2073-0071

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти. с. 123-124.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) ҐЕНЕЗА ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВТУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ (90-ТІ РОКИ XX СТОЛІТТЯ - ПОЧАТОК XXI СТОЛІТТЯ) Проблеми сучасної педагогічної освіти (41). с. 311-319.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ Проблеми сучасної педагогічної освіти (39). с. 104-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Інтегративний підхід у процесі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (19). с. 74-76.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2013) Проводимо "години психолога" Психологічна служба школи (1). с. 16-21.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2013) Психолого-педагогічний консиліум як форма взаємодії адміністрації з педагогічним колективом Довідник директора школи (4). с. 30-39.

Хоменко, Олена Анатоліївна (2013) Особливості нової соціальної ситуації п'ятикласників Сучасна школа України (9). с. 17-18.

Хорт, Ігор Володимирович (2013) Гарантії забезпечення прав учасників кримінального провадження: сучасний стан і перспективи Юридичний вісник «Повітряне і космічне право», 2 (27). с. 156-160.

Хорт, Ігор Володимирович (2013) Організаційно-правові засади діяльності органів внутрішніх справ в сфері охоронної діяльності: теоретико-правовий аспект Кандидат thesis, Міжрегіональна Академія управління персоналом.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2013) Теоретическая и практическая ценность международной коллективной монографии «Духовность воспитания»: рефлексии ученого Soter (47). с. 151-153. ISSN 1392-7450

Хоружа, Людмила Леонідівна (2013) Peculiarities of ethical and pedagogical approach to realization in professional education Pedagogika (112). с. 16-23. ISSN 1392-0340

Ц

Цапро, Галина Юріївна (2013) Hedge Well in Television Interviews: Gender Aspect Синопсис: текст, контекст, медіа (1).

Цибулько, Інна Олександрівна (2013) Копінг-стратегії в професійній рефлексії фахівців авіаційної сфери In: "Політ. Гуманітарні науки. Сучасні проблеми науки" 13 Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів., 3-4 квітня 2013 року, Національний авіаційний університет.

Цибулько, Інна Олександрівна та Канюка, Інна Олександрівна (2013) Професійна рефлексія майбутніх фахівців авіаційної сфери:соціально-економічний контекст Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 11 (6). с. 444-453. ISSN 978-965-189-170-7

Цибулько, Інна Олександрівна та Канюка, Інна Олександрівна (2013) Психолого-педагогічні умови формування професійної рефлексії майбутніх фахівців авіаційної галузі Акмеология (4(48)). с. 119-122. ISSN 2075-7577

Цибулько, Інна Олександрівна та Канюка, Інна Олександрівна (2013) Методологічні засади побудови програми розвитку професійної рефлексії Проблеми сучасної педагогічної освіти, 40 (4). с. 185-191.

Ч

Чала, Олена Андріївна (2013) Використання копінгу особистістю юнацького віку з закріпленою деструктивною конфліктністю In: Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД», 29-30 квітня 2013р..

Чала, Юлія Петрівна (2013) Вікторіанська доба в художньому перекладі Колективна (двоосібна). Кондор-Видавництво, Київ.

Чала, Юлія Петрівна (2013) Антропоніми в оригіналах і перекладах вікторіанських романів Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика : матер. Міжнар. наук. конф.. с. 293-298.

Чекаліна, Валентина Адамівна (2013) Формування монологічної компетенції дошкільників у процесі переказу художніх творів «Педагогіка та психологія:актуальні питання наукових досліджень»: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 44-46. ISSN 37+159.9 П-24 74.00-88

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2013) Історіографічний аналіз культурологічної складової змісту дошкільної освіти Педагогічний дискурс: зб. наук. праць.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2013) Культурологічна складова змісту дошкільної освіти: ретроспектива і сучасність SCIENCE AND EDUCATIONA A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology.

Чернуха, Надія Миколаївна (2013) Напрями освітологічної підготовки: соціологія освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 19-24. ISSN 1609-8595

Чернуха, Надія Миколаївна (2013) Cоціологія освіти в структурі освітології Освітологія (2). с. 125-131. ISSN 2226-3012

Черпак, Юрій Васильович (2013) Внесок вітчизняного громадсько-педагогічного руху в поширенні ідей фізичного виховання молоді (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) Педагогічний дискурс: збірник наукових праць. Випуск 15. с. 742-746. ISSN 2309-9127

Чеснокова, Ганна Вадимівна (2013) Book review of Literary Education and Digital Learning: Methods and Technologies for Humanities Studies, edited by Willie van Peer, Sonia Zyngier, and Vander Viana The Journal of Aesthetic Education, 47 (3). с. 120-121.

Ш

Шапаренко, Галина Василівна (2013) Дослідно-експериментальна діяльність в навчальних закладах міста Києва. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти, 11 (1). с. 119-123.

Шапаренко, Галина Василівна (2013) Вступ до інклюзивної освіти Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2013) Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови "Наукові записки" Серія "Філологічна", 100 (38). с. 1-280. ISSN УДК: 81.161.2 ББК 81.2

Шариков, Денис Игоревич (2013) ХОРЕОГРАФІЯ ДАВНІХ ЕЛЛАДИ І РИМУ – СТИЛІСТИКА ТА ВИРАЖАЛЬНІ ЗАСОБИ Вісник Львівського університету (12). с. 227-233. ISSN 2078-6794

Шариков, Денис Игоревич (2013) Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Частина I. Філософія балету та онтологія танцю. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури. Частина II.Історія та художня практика хореографічної культури. Мистецтвознавча наука хореологія як феномен художньої культури.Частина III. Типологія хореографії. Інше. Київський міжнародний університет, Київ.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) Особливості емоційно-оцінної складової професійної самосвідомості вчителів-інноватиків. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. (1(11)). с. 191-195.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) Психологічні особливості професійної я-концепції вчителів, які працюють в умовах інноваційної діяльності Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (Т11.В7). с. 540-546. ISSN 2072-4772

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) Своєрідність професійних Я-концепцій вчителів ЗНЗ в залежності від характеру педагогічної діяльності Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія (41). с. 312-320.

Шевцова, Олена Михайлівна (2013) До проблеми дослідження особистісних факторів як чинників розвитку професійної Я-концепції вчителів Проблеми емпіричних досліджень у психології. с. 298-303.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2013) Електронний навчальний курс: філософія, сутність, структура Вісник Інституту розвитку дитини.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2013) Електронний навчальний курс у вищому освітньому закладі Вісник Інституту розвитку дитини. Серія: Філософія, педагогіка, психологія, 27. с. 125-131.

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) АНТРОПОЛОГІЧНІ ІДЕЇ В НОВІТНЬОМУ БОГОСЛОВ'Ї НІМЕЦЬКОМОВНОГО ПРОСТОРУ Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. . с. 209-213.

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Хрещення Київської Руси-України – фундамент духовного розвитку української культури", присвячена 1025-ій річниці хрещення Київської Русі.

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Cинтетичність богослов’я Карла Ранера In: Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Cучасна теологічно-метафізична антропологія In: Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Українські студенти богослов'я в Австрії In: Світове українство як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті "…землякам моїм в Україні і не в Україні…": зб. Матеріалів четвертої Міжнародної науково-практичної конференції (у рамках ІV Міжнародного конгресу світового українства). .

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Cуспільна доктрина у творчості київських митрополитів домонгольської доби Релігія та соціум. Міжнародний часопис. . с. 165-171.

Шинкар, Тетяна Юріївна та Руденко, Людмила Степанівна (2013) Діагностика творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку Вихователь-методист дошкільного навчального закладу, 8. с. 11-18.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2013) Особливості роботи вчителя початкової школи з ліворукими першокласниками Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки (18). с. 239-243. ISSN 978-966-171-645-1

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2013) "Формула шлюбу" від Джейн Остен. Актуальні проблеми слов'янської філології. Серія : Лінгвістика і Літературознавство. (ХХУІІ). с. 208-217. ISSN А43

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2013) Феномен "дитячих книжок для дорослих" і синдром Пітера Пена Вісник центру дослідження літератури для дітей та юнацтва. Література.Діти.Час. (4). с. 212-218. ISSN 978-617-515-119-8

Шопіна, Марина Олександрівна (2013) Розвиток творчої особистості учнів підліткового віку у навчальній діяльності Вісник НТУУ "КПІ". Філософія. Психологія. Педагогіка (1). с. 110-117. ISSN 1683-3309

Шталтовна, Юлія Анатоліївна (2013) Вплив технологізації на дериваційні патерни у англомовній лінгвокультурі постмодерну «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація». Нова філологія (59). с. 108-113.

Ю

Юзькова, Ірина Валеріївна (2013) Образ наратора в романі Герти Мюллер «Гойдалка дихання» Літературознавчі студії, 2 (37). с. 473-480.

Юніна, Ольга Євгенівна (2013) Особливості навчання іноземних мов у загальноосвітніх школах СІПА та України Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (11). с. 62-70. ISSN 2227-2844

Юніна, Ольга Євгенівна та Бажановская, Елена Васильевна (2013) Основи теоретичної граматики англійської мови: навчальний посібник [Навчально-методичні матеріали]

Юніна, Ольга Євгенівна та Литвиненко, Н. О. (2013) Образ Парижа в романі Оноре де Бальзака "Батько Горіо" Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (2). с. 122-127. ISSN 2227-2844

Юрченко, Віктор Іванович (2013) Практична підготовка студентів-майбутніх педагогів як передумова професіоналізації їх особистості Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 29, Том V: ТЕМАТИЧНИЙ ВИПУСК "Міжнародні Челпанівські читання", 29 (5). с. 320-325. ISSN 978-966-8840-95-8

Юрченко, Віктор Іванович (2013) Формування в учнів комунікативної компетентності–важливе завдання початкової школи Імідж сучасного педагога (4). с. 59-62. ISSN 2221-6316

Я

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Використання платформи веб-конференцій smart bridgit для для проведення он-лайн уроків у загальноосвітній школі. Освітній простір. Глобальні, регіональні та інформаційні аспекти. (1(11)). с. 171-173.

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Організація дистанційного навчання вчителів в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка In: Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка, с. 14-18.

Якубов, Сергій Вячеславович (2013) Упровадження елементів дистанційного навчання школярів Школа.Інформаційно-методичний журнал. (2(86)). с. 4-6.

Якунін, Ярослав Юрійович (2013) Ефективність використання інформаційно- комунікаційних технологій в системах дошкільної, початкової та середньої освіти Науковий часопис .

Якунін, Ярослав Юрійович (2013) Лімітуючи фактори оптимального використання ІКТ на сучасному уроці Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова (19(29)). с. 196-200.

Якунін, Ярослав Юрійович (2013) Хімія: 11 клас (рівень стандарту) ТОВ "НВП "Інтерсервіс". ISBN 978-617-696-141-3

Якунін, Ярослав Юрійович (2013) Електронні навчальні матеріали для уроків хімії в ЗНЗ Розвиток ІКТ-компетентності вчителя в системі післядипломної освіти. с. 45-55.

Цей список був створений у Thu Mar 21 02:21:44 2019 EET.