Елементи, в яких тема: "Наукові конференції > Всеукраїнські"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: B | G | S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Кількість елементів на цьому рівні: 1264.

B

Bondar, O. Y. (2016) Порівняльна характеристика розділових питань у жіночій мовленнєвій поведінці ( в англійській, українській та російській мовах) Global changes in Ukraine: Global Changes in English Language Teaching in Ukraine : Book of Convention Papers.. с. 20-21.

Bondar, O. Y. (2018) Навчання майбутніх психологів вербальноі креативності In: 2018 TESOL-Ukraine National Convention: ELT in Ukraine : New Ways to Success, March 9-10, 2018., Lviv.

Bushma, A.V. (2016) Use of polar properties of LEDs in display hardware design 7-ма Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Матеріали конференції. - Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2016. - 556 с.. с. 207-208. ISSN 978-617-639-108-1

G

Guts, Nataliia (2017) Захист коштів і майна профспілкових організацій Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 30-33.

S

Sokolov, V. Y. та Korzhenko, O. Y. (2018) Analysis of Recent Attacks Based on Social Engineering Techniques In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», 27–29 листопада 2018 р., Кропивницький.

Є

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2013) Рецепція феномена Тараса Шевченка Борисом Грінченком та його сучасниками Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 210-220.

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2012) Робітнича тематика у творчості Бориса Грінченка Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 306-311.

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2014) Тема інтелігенції в прозових та поетичних творах Б. Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 89-96.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) PR-комунікації українських книговидавництв як важлива умова їх діяльності Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – 168 с.. с. 74-76. ISSN ISBN 978-966-916-194-9

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства». с. 34-37.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Видавництво як фактор вибору книги читачами Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 листопада 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 108 с.. с. 74-77.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Роль фестивалів буктрейлерів у популяризації новинок книгодруку In: ІV Міжвузівський науковий семінар "Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій", 23 травня 2018 року, м. Луцьк.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Ефективна комунікація видавництва із залученням лідерів думок Матеріали наукового інтернет-симпозіуму "Міжкультурна комунікація постмодерної доби" (Луцьк, 20 травня 2018 року).

Єременко, Олена Володимирівна (2014) Історичні і літературні параметри кобзарства як культурологічного феномена: Шевченкова інтерпретація Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 142-148.

Єретик, Анатолій Анатлійович та Тупиця, Юрій Іванович (2017) Основа засобів фізичного виховання Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 82-87.

Єретик, Анатолій Анатолійович та Іванько, Валентина Володимирівна та Поляничко, Олена Миколаївна та Портна, Ірина Леонідівна (2016) Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти.. с. 287-290.

Єретик, Анатолій Анатолійович та Поляничко, Олена Миколаївна та Ляшенко, Валентина Миколаївна (2016) Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23). с. 130-131.

Єретик, Анатолій Анатолійович та Поляничко, Олена Миколаївна та Ляшенко, Валентина Миколаївна (2016) Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

І

Іваненко, Галина Олександрівна (2018) Олімпійська освіта в роботі освітніх закладів галузі "Фізична культура і спорт" Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді (4). с. 44-49.

Іванько, Валентина Володимирівна та Портна, Ірина Леонідівна (2012) Фізичне виховання студентів із надлишковою вагою Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. с. 93-95.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної коференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні МАТЕРІАЛИ І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІСТИКА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ОСВІТНЯ ПРАКТИКА», присвяченій 160-річчю від дня народження С. Русової. с. 213-217.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Ідеї національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах трансформації суспільства Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару. с. 8-11. ISSN 978-966-97408-7-8

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 8-10. ISSN 978-617-7536-02-3

Іванюк, Ганна Іванівна та Проскурко, Анастасія Григорівна (2017) Змістово-технологічне забезпечення функціонування центру розвитку дитини як проблема дослідження Матеріали третьої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи" (4). с. 68-70.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Компетентнісно орієнтований підхід до освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 04 грудня 2014 року. с. 72-79.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) Індивідуалізація підвищення кваліфікації та групові форми навчання: узгодження суперечностей Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014. с. 104-105.

Ігнатенко, Марина Миколаїівна (2014) Внесок надзвичайної Державної комісії (НДК) в відродження історико-краєзнавчого руху на Чернігівщині In: Придніпровські соцільно-гуманітарні науки, Дніпропетровськ.

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2017) Медіакультурна тематика навчальних дисциплін - важлива складова освіти і професії майбутніх бібліотекарів In: IV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька, 02 листопада 2017, Київ, Україна.

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2013) Аппаратно-методический комплекс для изучения базовых коммуникационных технологий компьютерных сетей In: VІІ всеукраїнська науково–практична конференція. Інформаційні технології у професійній діяльності, 11.04.2013, Рівне.

Абрамов, Вадим Олексійович (2010) Використання макета комп'ютерної мережі в навчальному процесі In: Всеукраїнської наук.-практ.конфер. «Освіта в інформаційному суспільстві:до 25-річчя шкільної інформатики» , 13-14 травня 2010 р., Київ.

Абрамов, Вадим Олексійович (2018) Дистанційні навчальні експерименти з багатокоординаційно технологічною платформою. IІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» (19-21 квітня 2018 року), м. Краматорськ, Україна. с. 4-5.

Абрамов, Вадим Олексійович (2018) Створення віддаленої навчальної лабораторії для навчання і експериментів з робототехніки. ІV Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии в образовании, науке и технике” (ИТОНТ-2018). 17-18 мая 2018 года (Черкасский государственный технологический университет). с. 3-4.

Абрамов, Вадим Олексійович та Котул, Євген Сергійович (2015) Мікропроцесорна мережа для контролю та управління розповсюдженими обєктами. XIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2015: Радіофізика. Електроніка. Комп'ютерні системи». Збірник тез с. 65-68.. с. 65-68.

Абрамов, Вадим Олексійович та Литвин, Оксана Степанівна (2016) Особливості навчальної методики створення вбудованих комп'ютерних систем In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві», 22 квітня 2016, Маріуполь, Україна.

Агіляр Туклер, В.В. (2016) Ініціативність дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема сучасності Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 77-84.

Акопян, І.С. (2013) Дві стратегії в українському художньому перекладі (на матеріалі п’єси Б. Шоу «Пігмаліон») Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 193-199.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) Соціальна оцінка процесу модернізації політичної системи України: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Модернізація соціогуманітарного простору: історичний досвід, виклики та перспективи" МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ: історичний досвід, виклики та перспективи. с. 221-222.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) Застосування компетентнісного підходу при підготовці магістрів за спеціальністю "Публічна політика та управління" "Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток" Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю. с. 148-150.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Проблеми регулювання молодіжного ринку праці м. Києва в умовах євроінтеграції Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. с. 174-180.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Формування механізму регулювання молодіжного ринку праці м. Києва Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. с. 177-179.

Александрова, Валентина Федорівна (2011) Использование интерактивных технологий обучении русскому языку в педагогическом вузе In: Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи.

Александрова, Валентина Федорівна (2012) Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя російської мови In: Інтерактивні технології навчання у формуванні професійної компетенції майбутнього вчителя російської мови, 2012 рік, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини.

Альохіна, Галина Миколаївна та Волжина, М.Г. та Журавльова, О.А. та Попова, С.І. та Севастьянова, С.В. та Скоробрещук, Галина Миколаївна (2016) Chatroulette як засіб вивчення італійської мови In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Альохіна, Галина Миколаївна та Золотухіна, А.В. та Миронова, Д.А. та Пугачева, Л.А. та Шаламай, А.Г. та Скоробрещук, Галина Миколаївна (2016) Memrise як сервіс для вивчення італійської мови In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 травня 2016 р., Київ.

Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Дослідження Б. Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 78-84.

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Науково-педагогічні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів „Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки ”,, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Науково-педагогічні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 89-95.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів другого курсу вищого мовного навчального закладу Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ (1-3 квітня 2009 року). с. 183-184.

Андрюшина, Олена Владиславівна (2011) Стратегія впровадження регіональної освітньої політики на основі державного законодавства та науково обґрунтованих досліджень (досвід США) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 8-12.

Антипін, Євген Борисович (2016) Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Матеріали І науково-практичної інтеренет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". с. 186-191.

Антипін, Євген Борисович (2017) Ідеї про трудове виховання дітей в педагогіці доби Української революції (1917–1921) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 45-47. ISSN 978-617-7536-02-3

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 245-254.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). с. 6-8. ISSN -

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2014) Живодайні глибини гуцульської мови In: Регіональна наук.-прак. конференція "Яворів: історія, етнокультура", 20.09.2014, Яворів Івано-Франківської області.

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2018) Обмежені розв'язки рівняння Ріккаті Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. - К.: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2018. - 235 с.. с. 170-171.

Астаф'єва, Марія Миколаївна та Радченко, Сергій Петрович (2017) Використання засобів ІКТ при формуванні початкових навичок інтегрування In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі».

Афанасьєв, Юрій Львович (2015) Болеслав Яворський: парадокси історичної долі науково-педагогічного доробку Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. с. 157-163.

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Комунікативні навички в структурі комунікативної особистості дітей з порушеннями зору та інтелекту "Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти". с. 16-26.

Бабич, Наталія Миколаїівна та Кібальна, Катерина Олександрівна та Мельніченко, Тетяна Василівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції (14 квітня) 2017 року, м.Суми.. с. 39-42. ISSN 2524-0587

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Реалії інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів м. Києва Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Літературознавча компетентність учителя-філолога як складний інтердисциплінарний феномен The 21st Century Challenges in Education and Science: матеріали IV науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами, 14 квітня 2016 року. с. 18-22.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2012) Співпраця Всеукраїнського археологічного комітету з Київською крайовою інспектурою охорони пам’яток культури та мистецтва щодо охорони пам’яток мистецтва, культури та природи у Києві Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 135-139.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2017) Реалізація прав на освіту: міжнародний аспект Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 127-133.

Бакун, Яна (2014) PR-технології в культурно-дозвіллевій сфері In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки»., 27 березня 2014 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Барков, И. (2015) Создание программы управления роботом на языке nxc для платформы nxt Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 154-155.

Беген, О. (2016) Сервіси створення інтерактивних завдань у іноземних мовах (демонстрація сервісу на прикладі learningapps) In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Постать Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 рр. Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 85-98.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Борис Грінченко в українському суспільно-політичному русі кінця ХІХ ст. (Полеміка про українську національну справу з Михайлом Драгомановим) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 8 грудня 2011 р.. с. 47-76.

Беззуб, Юрій Віленович (2013) Методи та прийоми музейної педагогіки в шкільному навчально-виховному процесі Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи: матеріали науково-практичної конференції, 24–25 вересня 2013 року, м. Київ. с. 10-13.

Беззуб, Юрій Віленович (2014) Постать Тараса Шевченка в житті та творчості Бориса Грінченка Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. с. 164-165.

Беззуб, Юрій Віленович (2017) Формування соціальної та громадянської компетентностей учнів засобами музейної педагогіки Музейна педагогіка - проблеми, сьогоденя, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції.. с. 10-12.

Белянін, А.В. та Семеха, А.Р. та Глушенко, В.П. та Толочко, С.С. та Гальчук, О.С. (2015) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Google форма Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 6-7.

Бернадська, Дарія Петрівна (2014) Хореографічне мистецтво як невербальна форма комунікації Матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва". с. 13-16.

Бистра, Ірина Ігорівна та Гаврилова, Наталія Григорівна (2017) Оцінка розвитку координаційних здібностей у студентів ВНЗ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи". с. 9-14.

Бовсуновська, І.Д. (2014) Застосування хмарного сервісу Google Picasa в освіті Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 87-89.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Навчання дітей 6-7 років читання за методом цілих слів In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2016) Журнал «Молода Україна» Олени Пчілки в історії розвитку дитячої літератури In: Наукові Читання з дитячої літератури імені Л. Кіліченко, 25 травня 2016, Івано-Франківськ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2016) Погляди педагогів початку ХХ ст. на розвиток національної освіти і виховання в Україні In: Конференція Розвиток національної освіти і виховання у поглядах педагогів минулого, 18 травня 2016, Київ, Бібліотека ім. В. Сухомлинського.

Богданов, А. та Кудинов, Р. (2015) Современные инструменты создания мобильных сетей Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 156-157.

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Проблема ритуального танцю в християнській релігії Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. с. 228-337. ISSN 966-8090-56-9

Бодненко, Дмитро Миколайович (2013) Мережеві технології: використання вебінарів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 252-258.

Бодненко, Дмитро Миколайович (2014) Використання вебінарів у навчальному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 4-6.

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) Microsoft Office SharePoint Designer In: ІІ Українська конференція молодих науковців "Інформаційні технології-2015".

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) Віртуальна дошка Padlet In: ІІ Українська конференції молодих науковців "Інформаційні технології-2015".

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) Microsoft Office 365 та його використання у навчальному процесі In: Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р, 28-29 травня 2015, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович (2016) Використання вебінарів та їх роль у навчальному процесі In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Bodnenko, Dmitry (2017) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Google+ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Збірник матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції. с. 10-14.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Bodnenko, Dmitry (2017) Використання хмарного сервісу Google+ в освітньому процесі Інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017». с. 16-18.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Bodnenko, Dmitry та Бибкa, Юлія та Влaсюк, Валентина та Кaтеpнoгa, Світлана та Кoвaль, Тетяна та Шкляp, Інна (2017) Викopистaння Yammer в пpoфесiйнiй дiяльнoстi менеджера Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці. І Всеукраїнська інтернет-конференція. с. 119-121.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Бомбала, С. та Галавіна, С. та Ядигіна, П. та Невмивака, В. та Нараєвська, І. (2016) Використання он-лайн-сервісу mindmup в освітній діяльності In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Біленко, А.О. та Кузьменко, А.А. та Косарєва, К.О. та Городілова, Т.М. (2018) Використання Facebook в роботі філолога In: Інформаційні технології – 2018 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 17 трав. 2018 р.,, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 87-92.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. с. 18-21.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Дещиця, А.Р. та Шульга, А.C. та Коноваленко, М.О. та Носенко, Д.О. (2016) Використання відеохостингу youtube у навчальній діяльності In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Журило, І.О. та Макаренко, Д.В. та Совгиря, О.В. та Яблонська, О.В. (2018) Використання TESTeach у роботі філолога In: Інформаційні технології – 2018 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 17 трав. 2018, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Кулик, Є.С. та Алєксєєва, К.М. та Гулієва, Н.С. та П’янкова, Є.І. та Хорець, І.В. (2016) Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google keep In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Місюк, І. П. та Нікуліна, О. С. та Перевертень, Л. О. та Тютюкіна, А. В. та Шевченко, І. С. (2018) Використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови у ВНЗ In: Інформаційні технології – 2018 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 17 трав. 2018, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович та Нехоца, К. та Білик, В. та Варнава, В. та Резнік, Д. та Довженок, Д. та Кобець, Д. (2016) Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google forms In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Болбот, Б. (2015) Створення Youtube-каналу та відеоконтенту Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 157-159.

Болгарський, Анатолій Георгійович (2014) Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2014 р. / МОН України, КУ імені Бориса Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев’юка..

Болдар, О.І. та Бодненко, Дмитро Миколайович та Шевельова, О.С. та Борисова, А.С. (2015) MICROSOFT OFFICE 365 та його використання у навчальному процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 12-13.

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Особливості полікультурної складової професійної підготовки вчителів у країнах Євросоюзу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 95-102.

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Особливості політкультурної складової професійної підготовки вчителів у країнах Євросоюзу Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки. Матеріали ІІІ щорічної науково-практичної конференції. с. 95-102.

Бондар, Олександра Юріївна (2015) Особливості вживання інвективної лексики у жіночому діалогічному мовленні (на прикладі англійської, української та російської мов) Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки. с. 176-185.

Бондар, Олександра Юріївна (2015) Особливості навчання монологічного мовлення як засобу формування професійної компетенції студентів історичної спеціальності Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару. с. 124-132.

Бондар, Олександра Юріївна (2015) Особливості вживання інвективної лексики у жіночому діалогічному мовленні Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Матеріали V щорічної Всеукраїнської конференції. с. 176-185. ISSN УДК 37.01 (082)

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Засоби дистанціювання у навчанні іноземного наукового мовлення студентів непрофільних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару. с. 86-93.

Бондар, Олександра Юріївна (2017) Навчання іншомовного діалогічного мовлення мовлення як засобу формування професійної компетенції студентів спеціальності «Практична психологія» Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали V-го науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). с. 70-77.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Формування готовності майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності Актуальні проблеми підготовки початкової школи в умова гуманізації вищої освіти. с. 171-174.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2014) Формування мовленнєво-риторичної компетентності майбутнього вчителя початкової школи In: Матеріали Міського науково-практичного семінару «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи», який відбувся 11-12 грудня 2014 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Комунікативні завдання як засіб підготовки майбутнього вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності In: Cучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтня 2015, Умань.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Мовленнєво-риторичні поради вчителеві початкової школи In: Комунікаційні стратегії сучасної школи, 27 листопада 2015, Київ.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Ващенко, Олена Миколаївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2018) Теоретичний аспект проблеми формування соціального здоров'я молодших школярів Особистість у просторі виховних інновацій. с. 45-48. ISSN 978-966-2716-99-3

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2018) Особливості підготовки менеджера систем якості в початковій школі In: Науково-практичний семінар "Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика", 22 травня 2018, м. Умань.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017року, м.Київ.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 18-22.

Бонь, Олександр Іванович (2012) Київська кінофабрика і тоталітарна система: форми тиску Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 143-148.

Бонь, Олександр Іванович (2014) Академік Олекса Новицький у київському шевченкознавстві 1920—1930 років Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 232-243.

Бонь, Олександр Іванович (2014) Академік Олекса Новицький у київському шевченкознавстві 1920 – 1930 років Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс. с. 231-242.

Бонь, Олександр Іванович (2015) Василь Базилевич і діяльність софійської комісії всеукраїнського археологічного комітету Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 198-204.

Бонь, Олександр Іванович (2016) Жертви соціальної революції: спогади про життя по обидва боки колючого дроту Історичні студії. с. 248.

Бонь, Олександр Іванович (2018) Олекса Петрович Новицький і ХIV Археологічний з’їзд у Чернігові In: І Всеукраїнський археологічний з’їзд.

Бонь, Олександр Іванович та Ковальов, Євген Аркадійович (2013) Київ і кияни: доба Бориса Грінченка Краєзнавство (3(84)). с. 191-192. ISSN 2222-5220

Бонь, Олександр Іванович та Ковальов, Євген Аркадійович (2014) Четверта конференція «Київ і кияни» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Краєзнавство (2). с. 187-188. ISSN 2222-5220

Боса, Віта Петрівна (2016) Лексико-семантична група на позначення базової ознаки лексико-семантичного поля «депресивний стан», «нудьга», «байдужість» In: XXVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький.

Брайчевська, Олена Андріївна (2014) Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 25-26 вересня 2014 р.. с. 15-18. ISSN 978-966-02 7343-6

Брайчевська, Олена Андріївна (2017) Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 117-121.

Братко, Ірина Василівна (2017) Права людини у контексті сталого розвитку Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 89-94.

Братко, Ірина Василівна (2017) Права людини у контексті сталого розвитку In: Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини, 07.04.2017, КУ ім.Б.Грінченка.

Братко, Марія Василівна (2017) Підготовка конкурентоспроможного вчителя початкової школи в умовах освітнього середовища Університетського коледжу Наступність дошкільної і початкової освіти в контексті соціальної мобільності. с. 28-30.

Братко, Марія Василівна (2017) Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Теоретико-методичні основи підготовки конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці". с. 108-113.

Братко, Марія Василівна (2017) Мовні стратегії в освітньому середовищі вищого навчального закладу In: Формування мовної особистості інформаційної доби., 30 травня 2017 р., Київ.

Браткова, О.І. (2016) Використання кейс-методу у вищій школі як засіб формування професійно-значущих особистісних якостей студентів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 3-8.

Браткова, Олена Іванівна (2017) Практичний досвід використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ, 18 травня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Пам’ятні місця видатного авіаконструктора Олега Антонова Перші Ґеретівські читання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 28-29.

Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 162-167.

Бреус, Юлія Володимирівна (2012) Емоційний компонент у структурі освіти вищого навчального закладу Збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». с. 277-287.

Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Вплив розвитку емоційного інтелекту на збереження емоційного здоров’я людини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конференції.

Бровко, Катерина Андріївна (2018) Створення виховного середовища у студентській групі як ефективна умова формування корпоративної культури студентської молоді In: «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології», 16 травня 2018 року, Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.

Бровко, Олена Олександрівна (2016) Мемуари І.М.Білогуба як художньо-документальний твір Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університепту). с. 46-50. ISSN 978-966-377-195-3

Бровко, Олена Олександрівна (2016) «Свій – чужий» у сучасній українській ліриці : неоколоніальний дискурс Слобожанська беседа - 8: Екологія мови - еколоія людських стосунків: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 88-93.

Брусенко, Олена Леонідівна (2011) Особливості прояву нетолерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 31-34.

Брюханова, Галина В'явеславівна та Конопко, Олександра Іванівна (2011) Інтеграція в системі мистецької освіти. Проблеми навчання графічного дизайну Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 24-27.

Бубнюк, В. (2014) Використання хмарних технологій в освітньому процесі: Google Maps Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 38-40.

Будзар, Марина Михайлівна (2014) Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді. с. 211-228.

Будзар, Марина Михайлівна (2015) Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадськогояк джерело для вивчення культурної історії панських садиб прилуччини у XIX ст. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 26-39.

Будзар, Марина Михайлівна (2017) Сад і садівники в маєтку Ґалаґанів у Сокиринцях: 1830-ті– 1890-ті рр. (на матеріалі епістолярію) Палацово-паркові комплекси України: охорона, збереження та використання. с. 78-90. ISSN 978-966-2760-39-2

Буйгашева, Алла Борисівна та Конопко, Олександра Іванівна (2011) Виховний і розвивальний потенціал художньої діяльності в процесі ткання тематичного гобелену (організація виконання у формі групового проекту) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 27-29.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики", 13-14 травня 2010 р.. с. 125-128.

Буко, Анастасія Янівна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Фізична реабілітація спортсменів, постраждалих від вживання анаболічних стероїдів Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 29 вересня – 1 жовтня 2017 р.. с. 10-11. ISSN 966-571-063-х

Бульвінська, Оксана (2018) Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції.. с. 3-4.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2015) "Юрій Олексійович Жлуктенко та питання англійської неології" Юрій Олексійович Жлуктенко та питання англійської неології. с. 167-174.

Бурко, Ольга Василівна (2012) Заповіт Бориса Грінченка (технологія вивчення оповідання «Каторжна» в старшій школі) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 160-168.

Бурко, Ольга Василівна (2014) Психолого-педагогічні засади вивчення оповідань Б. Грінченка в основній школі «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 169-178.

Бурко, Ольга Василівна (2011) Діалогічна методика навчання барокової поезії в основній загальноосвітній школі In: IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 16-18 лютого 2011, Переяслав-Хмельницький.

Бурячок, Володимир Леонідович та Семко, Олексій Вікторович (2018) Математична модель системи інтелектуального управління сенсорною мережою в умовах конфлікту In: ІІ Всеукраїнська конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці", 28 березня 2018 року, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Бурячок, Володимир Леонідович та Соколов, Володимир Юрійович (2018) Технологія забезпечення об’єктивного контролю захищеності корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», 23 листопада 2018 р., ХНУВС, Харків.

Бучинська, Дар'я Леонідівна (2018) Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції. с. 28-31.

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2012) Інститут зв'язків з громадськістюв реалізації програм міжкультурної комунікації Діалог культур у просторі політкультурного світу. с. 40-42.

Бєляєва, Марія Сергіївна та Таран, Оксана Петрівна (2015) Ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: діагностика та напрями розвитку Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта: історія та перспективи розвитку" (1). с. 200-204.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Розвиток дошкільника в процесі набуття ним еколого-природничої компетентності In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Білоченко, О.М. (2016) Використання нейронної мережі кохонена для розпізнавання символів цифр In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бісмак, Олена Василівна (2015) Напрямки вдосконалення фізичної реабілітації студентів спеціальної медичної групи, що мають захворювання серцево-судинної системи Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. с. 208-211.

Бісмак, Олена Василівна (2017) Роль засобів фізичної реабілітації у лікуванні хворих на варикозне розширення вен нижніх кінцівок Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи. с. 15-21.

Бісмак, Олена Василівна та Пєшкова, О.В. та Авраменко, Олександр Миколайович (2011) Характеристика програми підготовки магістрів фізичної реабілітації в Україні. Проблеми та перспективи Актуальні проблеми валеології і реабілітації.. с. 78-82. ISSN 111

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: збірник статей, 1 (1). с. 10-13. ISSN 978-966-2289-21-3

В

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2012) Використання вікі-технологій в освіті Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 332-337.

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2015) Організація MOOC з використанням wiki-технології Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 13-16.

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2017) Впровадження технології 3D друку в освітньому процесі In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ.

Василенко, Світлана Василівна (2018) Педагогічно виправдане використання онлайнових симуляторів для набуття практично-предметних компетентностей учнів Збірник «Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти". с. 44-45.

Васильєв, Олексій Олександрович (2012) Проблема взаємозв’язку особистого і суспільного в творчості Б.Д. Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 99-106.

Васильєва, С.А. (2011) Умови становлення та розвитку різних типів дошкільних навчальних закладів в україні у період 1950-ті роки — початок ХХІ століття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 35-37.

Васьків, Микола Степанович (2012) Композиційно-наративні особливості "малої прози" Юрія Липи Шості липівські читання. с. 7-13.

Ващенко, Олена Миколаївна (2014) Формування соціально-емоційної компетентності молодших школярів In: "Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал" звітна науково-практична конференції Інституту проблем виховання НАПН України, 10.04.2014, Київ, Інститут проблем виховання НАПН України.

Ващенко, Олена Миколаївна (2016) Методика формування ціннісного ставлення до здоров'я в учнів молодшого шкільного віку Вітчизняна наука: теорія і практика. с. 18-23.

Ващенко, Олена Миколаївна (2018) Загальнометодичні та специфічні принципи оздоровчої педагогіки початкової школи Педагогіка здоров'я. с. 83-85.

Ващенко, Олена Миколаївна (2018) Методичний супровід фізкультурно-оздоровчої діяльності сучасного вчителя початкової школи Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції. с. 201-204.

Ващенко, Олена Миколаївна та Долинська, Ольга (2017) Збалансоване харчування як чинник здорового способу життя молодших школярів Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 132-134.

Ващенко, Олена Миколаївна та Мартиненко, Ірина (2017) Збереження психічного і соціального здоров'я молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 134-137.

Веклич, Юлія Іванівна (2010) Сучасні тенденції формування міжкультурної комунікативної компетенції в учнів середнього шкільного віку загальноосвітніх навчальних закладів Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)], (Київ, 23 квітня 2010 року). с. 77-85.

Вембер, Вікторія Павлівна (2017) Використання хмарних технологій в процесі підготовки вчителів інформатики Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. с. 20-23.

Вембер, Вікторія Павлівна та Настас, Дар'я Леонідівна (2018) Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти". с. 10-12.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ ст.) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 37-42.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ століття) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 37-41. ISSN УДК 37.01:001.891+

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". с. 195-199.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Вивчення освіти доби української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 92-94. ISSN 978-617-7536-02-3

Вернигоренко, О. (2014) Microsoft Office 365: практичне застосування для вдосконалення процесу інформатизації навчання Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 95-97.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2015) Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням In: Всеукраїнська науково-практична конференція м. Миколаїв.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Веселовська, Ольга Володимирівна (2014) Економічна сутність собівартості промислової продукції Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 93-99.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу In: Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини", 6 - 7 квітня 2012 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Неопубліковано)

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича “Я син свого народу”. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого).. с. 143-149. ISSN 966-8547-39-Х

Виноградов, Степан Васильович (2012) Народне ополчення в оборонних боях за Київ (липень — 18 вересня 1941 р.) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 149-154.

Вихло, Н.А. та Бессалов, Анатолій Володимирович (2013) Розробка та дослідження статистики помилок каскадного кодеку на базі кодів РС та БЧХ In: ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні проблеми фізики,, математики та інформатики", 18-19 квітня 2013 року, Київ, Україна.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Лингвокреативный потенциал внутренней формы слова в «Размышлениях о Божественной литургии» Н.В.Гоголя Збірка матеріалів других Покровських міжнародних просвітницьких читань «Церква в світі: служіння любові», 22-24 жовтня 2009 р.; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009 – 616 с. – С. 200-214.. с. 200-214.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Мифомир сна как смыслообразующая доминанта в художественных произведениях М. Лермонтова Матеріали науково-практичної конференції до 200-річчя від дня народження М. Ю. Лермонтова "Творча спадщина М. Лермонтова: погляд з ХХІ століття" (29 жовтня 2014 року, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінче. ISSN -

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Суб'єкт-об'єктна позиція образу Києва у поезії 20 століття Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 12 квітня 2012 р.. с. 167-176.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2013) Виховання милосердя як психолого-педагогічна проблема Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ In: V Корфівські педагогічні читання, Бердянськ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2018) Досвід національно-патріотичного виховання школярів в країнах Східної Європи Особистість у просторі виховних інновацій. с. 64-68. ISSN 978-966-2716-99-3

Владикін, О. (2014) Використання Google-Drive в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 97-99.

Власенко, Інна Анатоліївна (2017) Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: аналіз поведінкових проявів Внутриличностные конфликты учителей: анализ поведенческих проявлений. с. 80-84.

Власенко, Інна Анатоліївна (2017) Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір. с. 19-21.

Власик, Надія Володимирівна (2015) Особливості застосування хмарних технологій на уроках математики у 4 класі (за підручником М.В.Богдановича, Г.Л.Лишенка) In: Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний контекст», 19 листопада 2015, Київ.

Власик, Надія Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна (2015) Інноваційні педагогічні технології в початковій школі: теорія та практика Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. с. 118-120.

Войцехівський, Михайло Федорович (2015) Розвиток професійної компетентності педагога в умовах інноваційних змін у системі післядипломної педагогічної освіти Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Підготовка майбутнього педагога до співпраці з батьками Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». с. 87-90.

Волинець, Юлія Олександрівна (2014) Формування мотиваційно-ціннісного компонента професійної готовності майбутніх вихователів до дослідницької діяльності In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волинець, Юлія Олександрівна (2015) Принципи підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до дослідницької діяльності Вісник наукової лабораторії "дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті" (4). с. 9-10.

Волківська, Д.А. (2016) Суб’єктний підхід до структури університетського середовища Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 9-15.

Волошук, Лариса Валентинівна (2012) Київський простір у романах Люко Дашвар і Марини Гримич Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 176-180.

Ворначева, Людмила Юріївна та Петрухан, Людмила Юріївна (2014) Формування особистості М.Е. Річмонд у період професійного становлення дослідниці (1861–1900 рр.) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 9-19.

Ворон, Марина Василівна (2014) Інклюзивний ресурсний центр Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Хмельницький. с. 53-57.

Воронько, Валерія Василівна та Таран, Оксана Петрівна (2015) Особливості пізнавальної сфери розумово відсталих дітей дошкільного віку Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта: історія та перспективи розвитку" 24-25 вересня 2015 року/ За ред. В. М. Синьова, І. П. Колесника. - Випуск 1. (1). с. 27-30.

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Вип. № 3 : Дидактика. Теорія та методика навчання. – 2011. – № 3/4 (квіт.)..

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Освітній портал як складова освітньо-інформаційного середовища післядипломної педагогічної освіти регіону Особистість в єдиному освітньому просторі : зб. наук. тез ; наук. ред.: В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко (Том 1). с. 387-391.

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) Професійні мережі для професійного розвитку вчителів Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VІII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 17 – 18 березня 2014 р.).. с. 140-142.

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) Форми індивідуалізації професійного розвитку вчителів у післядипломній педагогічній освіті In: Всеукраїнська конференції «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти".

Воротникова, Ірина Павлівна (2016) Методика використання інтерактивних он-лайн вправ для формування медіаграмотності учнів Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку». с. 69-71. ISSN 978-966-8676-64-9

Воротникова, Ірина Павлівна (2017) Моделі відкритої освіти та соціальної комунікації школи Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-педагогічні аспекти реалізації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 листопада 2017 р., КВНЗ “ДОІППО”. с. 112-115.

Воротникова, Ірина Павлівна (2018) Проект міського ресурсного центру дистанційного навчання та самоосвіти вчителів Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті: тези наук. – практ. інтернет-конф. (27 лютого 2018).. с. 23-25.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна та Макарова, Марія Володимирівна та Поліщук, Тетяна Ігорівна та Кияниця, Євгенія Олегівна та Масімова, Лариса Гагіківна та Сошинська, Вікторія Євгенівна та Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф..

Відейко, М.Ю. (2018) Наукова тема “Давня історія України: суспільство та технології �(за результатами археологічних досліджень)” In: Вчена Рада університету, 23 жовтня 2018, вул. Тимошенка 13 Б.

Віннікова, Наталія Миколаївна (2011) Особливості пародії і. Нечуя-Левицького «Без пуття. Оповідання по-декадентському» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 179-183.

Віцюк, А. А. (2011) Застосування комп’ютерно орієнтованих методів навчання у формуванні орфографічної компетенції студентів-першокурсників філологічного профілю Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 42-48.

Г

Гаврилова, Наталія Григорівна (2016) Профілактика травматизму на заняттях з художньої гімнастики засобами фізичного виховання Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23). с. 128-130.

Гаврилова, Наталія Григорівна та Соляник, Тетяна Владиславівна (2012) Уровень теоретической подготовленности студентов по базовым вопросам развития международного олимпийского движения Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. с. 57-59.

Гавриловська-Задорецька, М.В. (2014) Імагологічні аспекти опису молдаван у бессарабському циклі Михайла Коцюбинського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 243-249.

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2014) Розвиток класичних університетів в умовах об’єднаної Німеччини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 20-24.

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2011) Класичний німецький університет у сучасному освітньому просторі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 48-51.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2013) Вплив візуальних образів на систему персонажів у п’єсі Т.Хау «В пошуках Мане» Літературний процес: терирорія Гутенберга чи віртуальна реальність?. с. 45-51.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2013) Кодова організація п’єси Тіни Хау «У одному капці» Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). с. 34-38.

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини - нації [Текст] Матеріали наукової конференції. с. 117-121.

Гаращенко, Лариса Василівна (2015) Огляд сучасних тнденцій у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку In: Всеукраїнсько науково-практична конференція, 21-22 жовтня 2015 року, Глухівський НПУ ім О.Довженка.

Гацко, Олена Володимирівна (2011) Вплив оздоровчої ходьби та бігу на стан здоров'я та фізичну працездатність студенток спеціального навчального відділення з вегето-судинною дистонією, ускладненою патологією зору Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умова. с. 34-35.

Генераленко, Катерина Дмитрівна (2013) Особливості обліку поточних зобов’язань Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 103-108.

Гладкова, Валентина Миколаївна та Панченко, Алла Гнатівна (2017) Професіоналізм і компетентність менеджера навчального закладу In: Всеукраїнський круглий стіл «ТРАНСФОРМАЦІЯ підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», 11 квітня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Організація навчальної діяльності молодших школярів на основі теорії множинного інтелекту Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 10-12.

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Особливості дітей молодшого шкільного віку «Z-покоління» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 193-199.

Гладун, Марія Анатоліївна (2015) Сутність поняття «Електронні освітні ресурси» Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 19-21.

Гладун, Марія Анатоліївна (2016) Організація проектної діяльності засобами комплекту Flowcode Buggy In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Гладун, Марія Анатоліївна (2017) Технології візуалізації навчального матеріалу при створенні сучасних електронно-освітніх ресурсів для початкової школи In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ.

Глоба, Т. та Опанасенко, Б. та Безвершнюк, О. та Савін, С. та Семанішина, А. (2015) Використанн я хмарного сервісу OneDrive в роботі журналіста Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 107-108.

Глушак, Оксана Михайлівна (2013) Інформаційна культура як складова професійної підготовки майбутніх фахівців Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 109-115.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування мережевих сервісів у навчально-виховному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 12-13.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування мережних сервісів у навчально-вихованому процесі In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології – 2014», 22-23 травня 2014, Київськ.ун-т імені Бориса Грінченка.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Блоги як засоби освітньої діяльності Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 21-23.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Блоги як засоби освітньої діяльності Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології – 2015». с. 21-23.

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Застосування планшетів та смартфонів у освітньому процесі Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців (1). с. 34-36.

Глушак, Оксана Михайлівна та Мазур, Наталія Петрівна (2015) Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки». с. 71-77.

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. с. 167-171.

Годіон, Валерія Євгеніївна (2013) Семантичний простір концепту “love”: лінгвокультурний аспект Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 200-205.

Гозак, Світлана Вікторівна (2015) До питання оптимізації фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров'я людини у сучасному суспільстві : мат. наук.-практ. конференції (Чернівці, 24-25 квітня 2015 р.).

Голованов, Сергій Олександрович (2012) Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі In: Всесвітня історія очима українських істориків, 8 грудня 2011 року, Київ.

Головатенко, Тетяна Юріївна (2013) Використання англійського фольклору в інтерактивному навчанні іноземної мови молодших школярів Вісник психології і педагогіки. ISSN -

Головатенко, Тетяна Юріївна (2016) Досвід Німеччини у підготовці вчителів до навчання іноземних мов молодших школярів Вісник психології і педагогіки (19). ISSN -

Головчук, Світлана Юріївна (2012) Фізичне виховання молоді у педагогічній спадщині Григорія Ващенка Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика. с. 49-51.

Головчук, Світлана Юріївна (2015) Ідеї Григорія Ващенка про виховання патріотизму та їх суголосність сучасним реаліям України Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. с. 221-226.

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Просторово-часові уявлення як основа життєвої компетентності дитини дошкільного віку Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). с. 82-92.

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн Вісник психології і педагогіки.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, 1.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2011) Стать як чинник побудови взаємодії дошкільників матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [„Розвивальне навчання та Школа діалогу культур – можливості взаємодоповнення”], (Луцьк, 12 квітня.- 2011р) / НАПН України, Інститут обдарованої дитини.- Луцьк.- С.21-26..

Гончаренко, Алла Миколаївна (2012) Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу Гончаренко А. М. Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу: матеріали круглого столу [«Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне»], (Київ, 20 січня 2012 р.) / НАПН Україн.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Особливості розвитку мовлення п’ятирічних дітей Сучасні п’ятирічні діти: особливості розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 36-38.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Проблема наступності між дошкільним і шкільним ланками освіти матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки]. с. 28-30.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2005) Становлення взаємин дошкільників: реальний життєвий контекст та нові тенденції матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Пренатальні психосоматичні реакції та післянатальний розвиток і формування особистості дитини: педагогічний, психологічний, медичний аспекти"]. с. 139-143.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2015) Інноваційні технології у дошкільній освіті: нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 9-10 квітня 2015 року, м. Київ. с. 122-125.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2015) Інноваційні процеси в дошкільній освіті : нагальна потреба та готовність педагога до їх впровадження Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Гончаренко, Алла Миколаївна (2017) Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: стратегія, специфіка, орієнтир на індивідуальність Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2018) Самопідготовка сучасного вихователя як чинник його конкурентноздатності Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти : реалії та перспективи : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Київ. с. 5-13.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2018) Впровадження інноваційних практик: готовність, ризики, перспектива Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2019 р..

Гончаренко, Тетяна Олексіївна (2012) Інформаційні технології як засіб навчання In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНА ПРОФІЛЬНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ», Чернівці.

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Трансформації освіти в сучасному соціокультурному просторі Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії". с. 16-17. ISSN 978-617-601-148-4

Горбатовський, Д.В. (2015) Модернізація надійності виводу цифрової інформа ції на семисегментних світлодіодних індикаторах Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 108-111.

Горбатовський, Д.В. (2016) Розробка базових алгоритмів керування механічною кистю руки-маніпулятора In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Горбенко, Галина Василівна (2014) Методи оцінювання та шляхи підвищення ефективності соціальної реклами: теоретичний аспект Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа. с. 27-29.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Реалізація принципу наступності у процесі вивчення студентами філологічних спеціальностей дисципліни «Етнопедагогіка» Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (19 квітня 2012р., м.Київ) . с. 68-73.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету у процесі вивчення педагогічних дисциплін Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.) . с. 51-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (18 квітня 2013 р.) (3).

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Граматична компетенція як складова професіограми студента-філолога Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 115-123.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) Реалізація принципу наступності у процесі вивчення студентами філологічних спеціальностей дисципліни «етнопедагогіка» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 68-73.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 51-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки.

Грабовенко, Наталія Валеріївна та Денисюк, Олена Миколаївна (2016) Дискусія як метод підготовки соціальних працівників в університетській системі освіти Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. с. 176-178.

Григоренко, Т. (2015) Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. с. 17-19.

Григоренко, Т. та Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) Формування лексичних умінь майбутніх учителів початкової школи засобами мовно-мовленнєвих вправ Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. с. 17-19.

Грицяк, Ігор Андрійович (2015) Освіта та інновації в стратегії об’єднаної Європи Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції, 22-23 квітня 2015 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 272 с.. с. 37-40.

Грицяк, Ігор Андрійович (2017) Становлення і розвиток захисту прав людини: міжнародно-правові здобутки Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 3-7.

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) Розвиток сучасної вищої освіти в Україні: євроінтеграційний контекст Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць.. с. 105-107.

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Забезпечення якості вищої освіти у Республіці Польща Матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. (27). с. 269-271.

Грищук, Юлія Володимирівна (2018) Розвиток педагогічної освіти в Україні за роки незалежності: історико-педагогічний аналіз Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – 314 с.. с. 181-182.

Грищук, Юлія Володимирівна (2018) Популяризація досліджень молодих вчених: європейський досвід Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 берез. 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка ; ред.-кол.: В. О. Огнев’юк, Н. М. Віннікова, О. М. Кузьменко, О. С. Мусіяченк. с. 34-36.

Гродський, Ігор Ярославович (2009) Вивчення лексики за професійним спрямуванням у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Інформатика" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2010) Можливості використання відеотехнічних засобів професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Фізичне виховання" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2011) Моделювання ситуацій професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів немовннх спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Передумови виникнення та шляхи подолання комунікативних бар’єрів у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 271-277.

Гродський, Ігор Ярославович (2015) Використання технічних засобів навчання та сучасних інформаційних технологій Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 68-76.

Гродський, Ігор Ярославович (2017) Формування вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів спеціальності “фізичне виховання” Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 63-70.

Громова, Наталія Михайлівна (2012) Роль діалогічної взаємодії читача з текстами у навчанні іноземних мов In: Психологічні проблеми сучасності : матеріали IХ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 29-31 березня 2012, Львів.

Громова, Наталія Михайлівна (2015) Психолого-педагогічні особливості інтегративного навчання іноземної мови Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних зкладах. Матеріали науково-методичного семінару. с. 42-49.

Громова, Наталія Михайлівна (2016) Умови розвитку критичного мислення студентів Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 45-50.

Громова, Наталія Михайлівна (2017) Розуміння та інтерпретація тексту In: V-й науково-методичний семінар, 8 грудня 2016, Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2015) Психолого-педагогічні особливості інтегративного навчання іноземної мови Формування середовища навчання англйської мови у вищих навчальних закладах. с. 42-49.

Груздьова, Олена Вікторівна (2012) Формування комунікативних компетенцій у студентів вищих навчальних закладів І—ІІ рівнів акредитації Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 74-82.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Психологічні особливості формування життєвих цілей в юнацькому віці ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю "Особистість у сучасному світі", 2. с. 368-370. ISSN 978-617-571-107-1

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Психологічні особливості етнічного розвитку особистості на ранніх етапах онтогенезу Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми практичної психології", м. Глухів, 10-11 листопада 2016. с. 33-36.

Гулак, Геннадій Миколайович та Кащук, Владислав Іванович та Складанний, Павло Миколайович (2018) Уточнена модель порушника та модель реалізації кібератак в системах управління технологічними процесами In: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави", 30 березня 2018 року, Національна академія Служби безпеки України.

Гуменюк, М.Д та Литвин, Оксана Степанівна та Литвин, Петро Мар’янович (2018) Навчальний мікрокомп’ютерний кластер паралельних обчислень In: ІІ Всеукраїнська конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 28.03..2018, Київ, Україна.

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2017) Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920–1939 рр.) Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р.. с. 236-240.

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2015) Київ у житті та творчості художниці Людмили Морозової In: V Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір".

Гуц, Наталія Григорівна (2016) Зміст права власності профспілкових організацій України In: Конференція "Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства".

Д

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Місце освітнього права в правовій системі україни Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 22-27.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Місце освітнього права в правовій системі України Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: збірник наукових статей за матер регіон наук-практ.. с. 22-28.

Данилюк, І.М. (2016) Застосування інформаційної системи projectmate в управлінні In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Даценко, Тетяна Олександрівна (2012) Феномен дитячого страху: психологічний вимір Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 182-187.

Даценко, Юлія Олександрівна (2012) Статути середньовічних університетів та їх вплив на розвиток законодавчого регулювання вищої освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 9-15.

Даценко, Юлія Олександрівна (2011) Законодавче регулювання освіти: концепція Аристотеля Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 230-233.

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2013) Методичне забезпечення освітньої роботи, спрямованої на ознайомлення дітей 5-річного віку з професіями дорослих In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Демчук, І.О. (2016) Сайти віртуальних екскурсій по музеях світу In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Дерека, Тетяна Григорівна та Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Професійна підготовка фахівців фізичного виховання: сучасний зарубіжний досвід для України Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». с. 60-66.

Джанашвілі, Т.Й. та Ціломудра, Я.Ю. та Ліпач, В.О. (2015) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Microsoft Onenote Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 26-28.

Дзюба, О.М. (2015) Роботехніка як змагання інтелектів Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 28-30.

Дика, Наталія Михайлівна (2017) Розвиток мовної особистості вчителя-словесника інформаційної доби Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» (1). с. 1-8.

Дмитрук, Світлана Анатоліївна (2017) Теоретична складова використання інноваційних методів у бібліотечному краєзнавстві In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України" в рамках Четвертих краєзнавчих читань пам’яті академіка Петра Тронька, 2 листопада 2017, Київ, Україна.

Дмитрук, Світлана Анатоліївна (2017) Роль особистості в організації краєзнавчого руху 20-х рр. ХХ ст. в Україні: Олександр Яната Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності. Збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. с. 136-147. ISSN 978-617-7407-13-2

Довбня, Софія Олегівна (2010) Теорія ігрової діяльності як основна вихідна позиція методологічних засад дослідження Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку. с. 128-132.

Довбня, Софія Олегівна (2014) Сучасне планування творчих ігор з дітьми дошкільного віку In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Додонов, Роман Олександрович (2018) "Постмодернізм - старший брат постправди" In: Київські філософські студії - 2018, 17-18 травня 2018, Київ.

Дорошенко, Тетяна Анатоліївна (2015) Android-додаток київського університету імені Бориса Грінченка Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 30-32.

Дорошенко, Тетяна Анатоліївна та Сабліна, Милана Андріївна та Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Соціальні проекти IBM: зробимо планету розумнішою Студентські пошуки (1). с. 70-75.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Учителювання в народній школі: форма громадського служіння українських інтелектуалів «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 127-134.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Студенство університету св. Володимира доби Шевченка: соціокультурний портрет Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 10-21.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Освіченість Богдана Хмельницького крізь призму новацій дидактики єзуїтських колегій Восьмі Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. с. 12-16. ISSN 978-966-493-925-3

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Проект вищої жіночої освіти в інтелектуальному середовищі києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 78-89.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Слухачка вищих жіночих курсів другої половини ХІХ ст.: формування образу крізь призму гендерного аналізу Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. с. 5-16.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Штрихи до соціокультурного портрету освітянок доби Української революції (О. Єфименко, С. Русова, Н. Полонська-Василенко) In: Всеукраїнський науково-практичний семінар «розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» До 100-річчя Української революції(1917–1921), 17 травня 2017 року, м. Київ, вул. Володимирська, 57 (Київський міський будинок учителя), філіяДержавної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій In: Всеукраїнська наукова конференція «УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», 22-23 вересня 2017, Київ, Ніжин.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Курсистка в модерному місті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: очікування і реалії In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот, 24 травня 2017, Київ.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Трансформация простого предложения как прием формирования прагматической речи студентов педагогических вузов Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи. Збірник тез науково-практичної конференції. с. 24-26.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2018) Урахування онтологічного, гносеологічного, методологічного, праксеологічного вчення в осмисленні педагогічних системних понять. In: ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій", 26-27 жовтня, Дніпро.

Дружененко, Раїса Сергіївна та Мукомела, А.В. (2017) Ситуативні завданняяк прийом формування комунікативної компетентності учнів 8 класу на уроках із синтаксису Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 45-49.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) Формування культури професійного мовлення майбутніх учителів початкової школи як лінгводидактична проблема Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти. с. 174-177.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) Лінгводидактичні засади формування культури професійного мовлення майбутнього вчителя початкової школи In: Cучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтня 2015, Умань.

Дудар, Ольга Володимирівна (2013) Роль особи в історії (на прикладі постаті Бориса Грінченка) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 27-32.

Дудар, Ольга Володимирівна (2012) Борис Грінченко і музейна справа Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 128-134.

Дудар, Ольга Володимирівна (2016) Актуальність і перстективи музейної педагогіки Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 16-24.

Дудар, Ольга Володимирівна (2017) Результати дослідно-експериментальної роботи з упровадження елементів музейної педагогіки в роботу дошкільних навчальних закладів міста Києва Музейна педагогіка - проблеми, сьогодення, перстпективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції. с. 35-37.

Дударець, Ю.В. (2013) Аксіологічні аспекти педагогічної спадщини Б.Д. Грінченка Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 32-38.

Дудник, Ольга Володимирівна (2013) Доцільність використання електронних освітніх ресурсів математичної підтримки в старшій школі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 265-271.

Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Професійні компетентності бібліотекаря в умовах інноваційної діяльності бібліотеки Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 6-8.

Дуля, Аліна Володимирівна (2017) Особливості впровадження комплексної програми "Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції" Збірник тез підготовлено за доповідями учасників науково-практичної конференції „Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи ”. с. 36-39.

Дуля, Аліна Володимирівна (2017) Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні». с. 196-199.

Дуля, Аліна Володимирівна (2018) Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій Реабілітація учасників бойових дій в україні: досвід та перспективи. с. 133-135.

Дуля, Аліна Володимирівна та Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції Збірник тез доповідей ХІIІ Всеукр. наук.-прак. конф. "Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління". с. 241-244.

Дякун, Людмила Юріївна (2016) Прямі директивні акти у мовленні підлітків Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». с. 106-108.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2015) Індекс інклюзії як інноваційна управлінська технологія Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами (28 квітня 2015 р.). с. 135-139.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) Про готовність педагогів до роботи в нових умовах Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 грудня 2011 року, м. Київ. с. 165-168.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) Педагогічні умови формування основ культури мислення у дошкільників Вікові особливості формування інтелекту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 березня 2011 року, м. Київ. с. 46-52.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2015) Експериментування як механізм запровадження інновацій у дошкільному навчальному закладі Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Дятленко, Наталія Михайлівна (2016) Педагогічні підходи до формування ціннісного самоставлення дошкільників III Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми парктичної психології". с. 41-44.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) Про готовність педагогів до роботи в нових умовах In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах», 30-31 травня 2018 року, Київ, Україна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) Самооцінка дошкільника: від дифузних відчуттів до перших узагальнень In: Всеукраїнська (з міжнародною участю)науково-парктична конференція "Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини", 19-20 квітня 2018 р., м. Тернопіль, Україна.

Дятленко, Наталія Михайлівна та Кравченко, Валентин Євгенович та Денісенко, Сергій Іванович (2017) Соціально-емоційний розвиток молодших школярів: програмно-методична інновація Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Дячок, Надія Валентинівна (2014) Навчання в університеті як один з пріоритетів формування успішної соціальної мобільності студентів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 200-205.

Дячок, Надія Валентинівна (2017) Проблеми та перспективи розвитку педагогіки як сучасної науки Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвитку. с. 263-265.

Ж

Жарікова, Людмила Миколаївна (2017) Навчання аудіювання на уроках англійської мови: відео вправи як засіб успішного розуміння тексту Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби».

Жулкевська, Тетяна Вячеславівна (2016) Когнітивні особливості сучасного інтернет-дискурсу Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 року. с. 74-77. ISSN 978-966-383-786-4

Журавель, Тетяна Василівна (2011) Характеристика підходів до здійснення профілактики ВІЛ-інфікування в установах пенітенціарної системи Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) (1). с. 33-35.

Журавель, Тетяна Василівна (2008) Особливості формування толерантності у вихованців колоній In: Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2008 року, Київ.

Журавель, Тетяна Василівна та Грицай, Євгенія (2014) Попередження агресивної поведінки підлітків як наслідку насильства в сім'ї In: Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 20 березня 2014 року, Запоріжжя.

Журавель, Тетяна Василівна та Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 23 квітня 2014 р.). с. 133-139.

Журавель, Тетяна Василівна та Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів In: Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 року, Донецьк.

Журавльова, М.О. (2013) Когнітивний стиль поетики Дж.Р.Р. Толкіна Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 221-225.

З

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Інтерпретація поняття "хорове письмо" в професійному середовищі Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики. с. 39-43. ISSN 978-617-7587-87-2

Заверуха, Юлія Григорівна (2017) Використання домашнього читання як засобу розвитку критичного мислення студентів факультету права та міжнародних відносин Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м, Київ, 8 грудня 2016.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. - К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. - 150 с.. с. 109-113.

Задніпряний, Генадій Трафимович (2014) Інноваційні тенденції розвитку графіки та графічних технік у сучасній мистецькій освіті In: Молодь, освіта, наука та мистецтво Програма Всеукраїнського науково-практичного семінару 27-28 листопада 2014р. м. Умань..

Зайцева, Вероніка Іванівна (2015) Збереження традицій українського народного мистецтва як стильовий орієнтир у підготовці сучасного художника-дизайнера, ілюстратора (на прикладі творчості Володимира Голозубова) In: Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки, 9 квітня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Зайцева, Ольга Вікторівна та Рудь, Віталій Сергійович (2018) Південно-Східне Поділля у V - першій половині IV тис. до н.е In: Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль національних природних парків в розвитку туризму», 20-22 вересня 2018 р., Чечельник, Вінницька обл..

Закраєвська, О.Ю. (2016) Особливості підготовки вчителів початкової школи — не проект, а реалії часу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 25-30.

Захарчук, І. та Непомняща, В. та Савчук, В. та Майстренко, Ю. (2015) Xмарний сервіс 4SYNC Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 162-164.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль навчально-методичного забезпечення у період адаптації студента-першокурсника до умов університетської освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 67-70.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2014) Словник Бориса Грінченка як «живий» електронний проект «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 97-103.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль навчально-методичного комплексу у навчальному процесі студента-першокурсника Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця. ISSN -

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2012) Шляхи створення сучасного підручника для студентів-філологів вищих навчальних закладів Молодий науковець ХХІ століття.

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Застосування сучасних методів і технологій у професійно-орієнтованому навчанні англійської мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). с. 93-100. ISSN 811.1:37.091.33

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Проблема формування іншомовної професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Університетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 38-45.

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Економічні механізми розвитку університетської освіти у Нідерландах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 25-35.

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Підготовка фахівців з лінгвістики в університетах Нідерландів In: Мова, культура та філософія у процесі глобальних трансформацій, 26 лютого 2015р., Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Підготовка викладачів англійської мови в університетах Нідерландів In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Унівеситетська освіта у системі вищої освіти Нідерландів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 38-45.

Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Підтримка молоді з особливими освітніми потребами у вищій школі Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології:збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 2. с. 113-115.

Заєркова, Наталія Вітоліївна (2015) Комплексна підготовка педагогів у системі ППО щодо формування навичок спілкування у вихованців спеціальних шкіл-інтернатів "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти". Матер. Всеукраїн. науково-практичної інтернет-конференції.

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Реалізація внутрішньопредметних та міжпредметних зв’язків на уроках української мови в допрофільних класах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 63-66.

Заєць, Юлія Миколаївна та Томіліна, Юлія Миколаївна (2017) Моделювання практико-орієнтованих занять з англійської мови засобами ІКТ в умовах коледжу Наукові конференції та семінари Київський університет імені Бориса Грінченка.

Зеленюк, Оксана Володимирівна (2014) Кардіопротективний спосіб життя у сучасному термінологічному дискурсі фізичного виховання студентів із хронічними соматичними захворюваннями "Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична,психологічна.".

Зеленюк, Оксана Володимирівна (2016) Формування у студентів кардіопротективної життєвої поведінки засобами фізичного виховання і спорту In: Національний Когрес кардіологів України.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Анна (2012) Соціально-психологічна детермінантна успішної адаптації першокурсників до університетського навчання Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді. с. 104-110.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Анна (2011) Вдосконалення статодинамічної стійкості у студентів і курсантів вищих навчальних закладів України Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах. с. 64-66.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Анна (2014) Освітні технології збереження здоров’я у фізичному вихованні студентської молоді «Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання». с. 162-164.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Г.В. (2017) Профілактична спрямованість фізичного виховання студентів із кардіоваскулярною патологією – виклик часу Український кардіологічний журнал. с. 175. ISSN 1608-635Х

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Г.В. (2016) Формування у студентів кардіопротективної життєвої поведінки засобами фізичного виховання і спорту Український кардіологічний журнал (4(д.3)). с. 232. ISSN 1608-635Х

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна (2011) Досвід організації конкурсу "Ми- кращі!" для популярізації засад здорового способу життя серед студентської молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,магістрантів та аспірантів.Львів-2011р.Косік М.С. Досвід організації конкурсу "Ми- кращі!" для популярізації засад здорового способу життя серед студентської молоді..

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Левицька, Владислава та Козик, Дарина (2017) Система фізичного вихованння української молоді лікаря Анохіна Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та магістрів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". с. 78-79.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Бикова, Анна (2012) Формування засад здоров'язбережувальної поведінки у студентів на заняттях фізичним вихованням Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Бикова, Г.В. (2017) Оздоровчо-профілактичне фізичне виховання студентської молоді (теоретичні аспекти) Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань).. с. 66-72.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Садурська, Єлизавета (2017) Київська олімпіада 1913 року - уроки історії Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". с. 79-80.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Шимчук, Даяна (2017) Олександр Костянтинович Анохін - універсальна людина, взірець гармонії душі та тіла Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". с. 78-79.

Зленко, О. О. (2012) Акцентація експерименту в драматургії Анатолія Крима Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 312-316.

Зотова, Вікторія Анатоліївна (2014) Роль бібліотеки у формуванні освітнього інформаційно-комунікаційного простору вишу «Бібліотека – територія єдності» : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014 р.. с. 56-59.

Зотова, Вікторія Анатоліївна та Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка: особливості і переваги використання Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 7-8 квітня 2016 р. Частина 2. с. 153-155.

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Сутнісні характеристики поняття «інформаційно-комунікаційні технології в освіті» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 345-351.

Зінченко, Арсен Леонідович (2014) Борис Дмитрович та Марія Миколаївна Грінченки на сторінках «Щоденників» Сергія Єфремова «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 120-126.

Зінченко, Арсен Леонідович (2012) Київ: сподівання та падіння. Суспільні реалії на переході від 1890-х до 1920-х років на сторінках «Щоденників» Сергія Єфремова Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 17-26.

Зінченко, Арсен Леонідович (2014) Тарас Шевченко у житті і творчій спадщині Митрополита Василя Липківського Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 66-83.

Зіньков, І.О. (2016) Дослідження ергономічних характеристик цифрових індикаторів In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Концепт концерту-лекції в умовах глобалізації культури Національні культури у глобалізованому світі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 6–7 квітня 2017 р. с. 380-382.

Каблова, Тетяна Борисівна та Батрак, Марина (2017) Хорове мистецтво Чернігівщини в контексті духовної культури Украіни (історичний аспект) Українське суспільство: основні виміри. с. 58-60.

Каблова, Тетяна Борисівна та Бородіна, Анна Валеріївна (2016) Культурні процеси в площині європейської інтеграції через призму Національної опери України ім. Тараса Шевченка Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. с. 240-241.

Каблова, Тетяна Борисівна та Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Регіональна хорова культура як прояв соціокультурного діалогу Українське суспільство: основні виміри : матеріали Всеукраїнської науково- теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). с. 73-74.

Кайріс, Олена Дмитрівна та Самойленко, А.С. (2015) Психологічні особливості соціальної адаптації студентів до навчання у ВНЗ з досвідом шкільного булінгу збірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Адаптаційний потенціал сучасної особистості в соціальному середовищі"]. с. 8-13.

Калюжна, Ірина Петрівна (2017) Аналіз профорієнтаційної роботи зі старшокласниками In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль психологічної служби системи вищої освіти України у час суспільних трансформацій", 19-20 травня, Львів.

Канюка, Інна Олександрівна та Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Театральні практики як умова інноваційного навчання Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2017.- 2015. с. 159-161. ISSN 978-617-7495-07-8

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Гейміфікація як невідємний чинник підвищення якості освіти Модернізація змісту професійної освіти - умова підготовки компетентного фахівця нової формації. с. 260-264.

Карпенко, Анастасія Сергіївна (2014) Організаційно-педагогічні засади використання автоматизованих систем у ВНЗ Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 104-106.

Карпенко, Анастасія Сергіївна (2015) Використання хмарних технологій та сервісів Google Apps в організації освітнього процесу ВНЗ Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 33-34.

Карпенко, Анастасія Сергіївна (2016) ІК-технології як атрибути професійної діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 31-36.

Карпусь, Т. та Карачов, К. та Косянчук, М. та Хіхлушко, Б. та Котубей, О. (2015) Використання хмарного редактора зображень Picmonkey Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 164-166.

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Мистецька освіта та естетичне становлення художника Антона Кашшая в кінці 1920-х-1940-х рр. In: Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференціі «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», 19-20 вересня 2017 р., Харків : Наукове партнерство «Центр наукових технологій».

Кикоть, Наталія Романівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. с. 39-41.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2015) Особливості формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи в педагогічній майстерні Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. с. 77-78.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2015) Розвиток комунікативних умінь учнів початкової школи на уроках математики (за підручниками М.Богдановича) In: Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний контекст», 19 листопада 2015, Київ.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2016) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: реалії та перспективи Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 37-42.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Рівні сформованості комунікаимвної компетентності майбутніх учителів початкової школи In: Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності, 20 січня 2017 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземній мові студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 24-25 березня 2011 р., 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2010 р., 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 25-26 березня 2009 .р., Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2015) Розвиток пізнавальної активності студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. с. 76-83.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземної мови студентів педагогічної спеціальності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мвои за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання англомовному говорінню студентів сoціально-психологічних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 77-83.

Кияниця, Євгенія Олегівна (2014) Специфіка функціонування "паблік рілейшнз" в контексті соціокультурної динаміки Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку. с. 247-254.

Клименко, Ганна Валеріївна (2018) Зміни стану серцево-судинної системи і працездатності у студенток, що займаються оздоровчим фітнесом, з урахуванням особливостей жіночого організму Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 16 лютого 2018 року Вип. 40 (40). с. 192-196.

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 58-77.

Клименко, Нінель Павлівна (2014) З чернігівського життя Насті Грінченко «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 186-196.

Климчук, Юлія Володимирівна (2013) Образ жінки викладача у драматургії Венді Вассерштайн Всеукраїнська наукова конференція.

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2017) Дослідження стратегій читання студентів, які навчаються за програмою ESL Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали V-го науково-методичного семінару (Київ, 8 грудня 2016року). с. 114-119.

Кнодель, Людмила Володимирівна (2015) Ідеал педагога в сучасній системі освіти In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Вплив рівня екологічного виховання на загальний стан особистої культури сучасної молодої людини Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції (10-11 травня 2011р., Кам’янець-Подільський), 1 (3). с. 365-367.

Кобеньок, Георгій Васильович та Яценко, Світлана Петрівна (2017) Екологічні стежки як особливий вид здоров’язбережувальних технологій Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ.. с. 87-101.

Кобилянська, Людмила Миколаївна (2017) Правові засади міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 83-88.

Коваленко, А. (2014) Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: Pixlr Express Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 16-18.

Коваленко, А. та Бочарова, Є. та Добринець, Д. (2015) Хмарний сервіс ONEDRIVE Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 166-167.

Коваленко, Б. та Здоренко, К. та Мудрак, М. та Стецик, В. (2015) Використання Onedrive в сучасному інформаційному просторі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 167-168.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Турбота про здоров’я - найважливіша праця вихователя (В. Сухомлинський та С. Русова про здоров’я дітей) Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту // Матеріали VМіжнародних та XIX Всеукр. пед.читань в м.Донецьку. с. 99-102.

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Підготовка майбутніх вихователів до сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей "На національному грунті" In: «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», 25 лютого 2016.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей на "національному грунті" In: Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика, 2016, Івано-Франківськ.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку.

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Проблеми вихователя і вчителя у педагогічній спадщині Григорія Ващенка Григорій Ващенко як один з фундаторів української національної школи й освіти. с. 25-28.

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Професійна підготовка магістрів дошкільної освіти: діяльнісний підхід Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. с. 188-200. ISSN 978-966-2716-99-3

Коваленко, Ольга Михайлівна (2013) О.Блок у прочитанні г Свиридова Видатні особистості в контексті сучасних мистецьких практик.. с. 91-92.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації Наукові записки.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2012) Проблеми міжкультурної комунікації Наукові записки.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Самостійна робота в концепції розвитку освіти XXI століття In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фуддемент суспільного розвитку", 15-16 квітня 2016 р, Харків.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) До питання визначення термінології у дослідженнях полікультурної освіти в українському науковому дискурсі In: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 160-річчю від дня народження І.Франка, 07-08 квітня 2016 р., Київ, Національний університет біоресурсів та природокористування.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Перспективи стовренння сучасної системи самостійної роботи у навчальних закладах In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього", 4-5 березня 2016 р., Харків.

Ковальов, Євген Аркадійович (2015) Проща до Києва як соціокультурне явище Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 90-102.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Сутність педагогічної майстерності майстра виробничого навчання ПТНЗ. Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р.. с. 51-53.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Перспективні шляхи розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання у методичній роботі ПТНЗ Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р., . с. 175-177.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Педагогічна майстерність викладача як основа його компетентності Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів ІХ педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. с. 569-579. ISSN 978-966-8410-33-5

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Розробка стратегії розвитку ПТНЗ. Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції. с. 281-286.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Актуальність упровадження інноваційних підходів до організації навчального процесу в ПТНЗ. Збірка статей науково-практичної конференції "Інновації, творчість-інвестування в майбутнє". с. 18-22.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Концепція формування проектної компетентності учнів загальноосвітніх навчальних закладів Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Ковальчук, Василь Іванович (2016) Освітня і просвітницька діяльність І.Я. Франка Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07 – 08 квітня 2016 р.. с. 31-32.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2013) Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі Православя в Україні. с. 308-314.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2015) Універсалії української культури Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії". с. 11-12. ISSN 978-617-601-110-1

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка In: Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегія дослідження.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2018) Київ як центр святості In: Київські філософські студії - 2018.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна та Гуменюк, М. І. (2018) Ідейно-символічна функція Софії Київської In: Міжпредмента всеукраїнська науково-практична конференція, 8-9 грудня, 2017 рік, м. Чернігів.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Селекція літературних творів для шкільного вивчення як методична проблема In: Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зарубіжної літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Вивчення класичної і сучасної літератури зарубіжних країн у просторі культури: вітчизняні традиції й новітні, 19-20 листопада 2015 року, Полтава.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Неканонічний погляд на літературний канон і каноноборство Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р.. с. 102-105.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) “Діалог “Великого Німого” з “Великим Сліпим”? (полісемія соматичних кодів у художній літературі та кінематографі)” In: Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл "Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури", 08-09.12.2015, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower") In: Всеукраїнський круглий стіл Міністерства освіти і науки України "Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства", 12.12.2016, Київ, Музей Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13).

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк In: Павло Тичина & Євген Маланюк: емігрувати чи залишатися?, 19 лютого 2017 року, Київ. Квартира-музей Павла Тичини.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Постколоніальна та посттоталітарна візія європейського літературного канону (в пошуках національної ідентичності) In: Літературознавчий круглий стіл «Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора, ретро- та проспекція, син- та діахронія», 06712.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковбасенко, Юрій Іванович та Фещенко, Марія Іванівна та Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції. 22–25 червня 2017 року. – Миколаїв, 2017. – С. 63–67. с. 63-67.

Когут, Ірина Вікторівна (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ У КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ УМІНЬ УЧНІВ In: Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»], 9-10 квітня 2014р., м. Кіровоград.

Кожанова, Ольга Сергіївна та Гнутова, Наталія Павлівна та Гнутов, Євгеній Іванович (2017) Особливості розвитку швидкісних здібностей в учнів старших класів під час гри у волейбол Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». с. 103-110.

Кожанова, Ольга Сергіївна та Косік, Наталія Леонідівна та Косік, Микола Сергійович (2017) Історико-соціальні аспекти розвитку дьорт-джампінгу в Україні Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». с. 96-102.

Козак, Людмила Василівна (2011) Застосування педагогічних інновацій в технологізації навчального процесу у вищій школі Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том ІV (29). с. 148-155.

Козак, Людмила Василівна (2017) Зміст підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти до забезпечення наступності у роботі дошкільного навчального закладу та початкової школи Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності. с. 91-94.

Козак, Людмила Василівна (2017) Педагогічна інноватика як галузь педагогічної науки Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. с. 85-88.

Козачук, Андрій Михайлович (2016) Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 року. с. 89-92. ISSN 978-966-383-786-4

Койдан, Валентина Миколаївна (2013) Принцип апроксимації під час навчання іноземної мови як показник трансформації вищої освіти Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-пр.конф.. с. 211-213.

Колесник, Олександр Сергійович (2016) Альтернативні світи в аспекті міфосеміотики Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 59-61.

Колесник, Олександр Сергійович (2018) Міфологічний дискурс і міфологічний простір з позицій М-логіки Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю.. с. 125-128.

Кондратенко, Дмитро Олександрович та Лойко, Валерія Вікторовна (2017) Забезпечення фінансової безпеки суб’єкту підприємництва Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.). с. 97-100.

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Рефлексійна культура педагогів у системі післядипломної освіти підготовка дітей до навчання грамоти в контексті педагогіки партнерства: неперервність дошкільної та початкової освіти Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,. с. 205-214. ISSN 978-966-2716-99-3

Коновалова, Ольга Володимирівна (2011) Дисципліна „Історія дизайну”: проблеми вивчення та методи підвищення якості знань Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 72-75.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Соціокультурні виклики формування незалежного образу жінки в мистецтв ХХ століття In: Соціогуманітарні науки та сучасні виклики, м. Дніпро.

Конопко, Олександра Іванівна (2011) Розвиток творчої особистості у процесі вивчення технології олійного живопису Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 78-80.

Кордецька, М.Г. (2016) Електронне урядування як інструмент управління праці та соціального захисту населення In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Коровіна, Вероніка Анатоліївна (2013) МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ» Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти.

Коромисел, Микола Володимирович та Бенда, Павло Олександрович (2017) Особливості перекладу IKAO та IATA// Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017.-с. 319-320 Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017. с. 319-320.

Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна (2014) Актуальні проблеми викладання спортивних ігор Матеріали науково-практичної конференції «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ» (у циклі Анохінських читань). (В пресі)

Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна та Портна, Ірина Леонідівна (2016) Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23). с. 132-133.

Котул, Є. (2015) Створення універсальної системи веб-авторизації в локальній мережі та інтернеті Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 171-173.

Коханова, Олена Петрівна (2012) Психологічні особливості педагогічного спілкування в умовах партнерської взаємодії вчителя і учнів Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії (1). с. 181-190.

Коханова, Олена Петрівна (2014) Психологічна культура особистості сучасних студентів In: IV щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки".

Коцюба, Ганна Олександрівна (2018) Клієнт-центрований підхід до профілактичної роботи з емоційним виснаженням та професійним вигоранням педагогів Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Кочарян, Артур Борисович (2014) Вимоги до інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 21-23.

Кочарян, Артур Борисович (2014) Lync 2013 — платформа для організації та проведення вебінарів Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 18-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Сензитивний стан і професійна компетентність педагога Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2012 року, м. Тернопіль - м. Бучач. с. 22-28.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Сензитивність у становленні творчості дошкільника Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 року, м. Одеса. с. 69-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Психологія дитини до народження і розвиток творчості Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу. с. 46-54.

Кочерга, Олександр Васильович (1994) Шляхи психологізації підготовки вчителя для початкової школи Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 120-літтю Глухівського педагогічного інституту і 100-річчю з дня народження його випускника О. Довженка, 25-26 жовтня 1994 року. Ч. 2. с. 9-10.

Кочерга, Олександр Васильович (2015) Психофізіологічні чинники розвитку інноваційного потенціалу педагога Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Дитяча гра як інструмент підготовки до життя Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 4 червня 2013 року, м. Київ. с. 46-49.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Психофізіологічні особливості потенціалу особистості в досягненні професійного успіху Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 21-29.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Психофізіологічні аспекти становлення мовної особистості In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи», 29 травня 2018 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Психофізіологічні акценти в психолого-педагогічній компетентності педагога In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах», 30-31 травня 2018 року, Київ, Україна.

Кошарна, Наталія Володимирівна (2011) Особливості підготовки вчителів англійської мови у загальноосвітніх навчальних закладах Швеції Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи (іноземні мови та методика навчання). с. 101-106.

Кошіль, Оксана Петрівна (2014) Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за базовим компонентом дошкільної освіти Стандарти дошкільної освіти. Матеріали Всеукраїнської конф.. с. 148-154.

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Освітнє середовище навчального закладу як фактор розвитку особистості Методичний вісник (5). с. 34-36.

Кравець, Марія Валентинівна (2012) Ознаки категорії ірреальності у прозових творах Е.А. По Семантика, синтактика, прагматика.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Реалізація андрагогічного підходу в системі післядипломної педагогічної освіти Андрагогічні засади післядипломної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20-28 квітня 2015 року, Кіровоград. с. 290-296.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Готовність як чинник інноваційної діяльності вчителя Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Кравчук, Лариса Володимирівна (2017) Формування толерантності у молодших школярів Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Синдром «професійного вигорання» персоналу в організації та його профілактика Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна 16-17 вер. 2016 р., м. Вінниця. с. 133-136.

Красницька, Ольга Володимирівна (2013) Профілактика сімейної депривації вихованців інтернатних закладів спортивного профілю Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 174-180.

Краус, Катерина Миколаївна та Краус, Наталія Миколаївна (2018) Наукове осмислення концепції інноваційної економіки In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», 27 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краус, Катерина Миколаївна та Краус, Наталія Миколаївна (2018) Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки In: Національна науково-методична конференція "Цифрова економіка", 4-5 жовтня 2018 р., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Краус, Катерина Миколаївна та Краус, Наталія Миколаївна (2018) Як працює “вітряк інновацій”? In: VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи», 29 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука: теорія і практика (м. Харків, 30.09. – 01.10.2016 року). с. 30-34.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Будівельна обрядовість як соціокультурний феномен в історії етнодизайну архітектурного середовища: передпроектні дослідження. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст (3). с. 136-141. ISSN 978-966-2538-36-6

Крикун, Анастасія Юріївна (2013) Професійний розвиток вихователів ДНЗ у контексті сучасної інклюзивної освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 123-132.

Крикун, Анастасія Юріївна (2011) Професійна адаптація вихователя до роботи в інклюзивних групах дошкільних навчальних закладів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 77-79.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Психолого-педагогічні умови професійного розвитку і самоорганізації вихователів ДНЗ в контексті сучасної інклюзивної освіти Синергетика і освіта:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. с. 257-264.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Психологічні особливості розвитку творчого мислення молодшого дошкільника Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності". с. 177-180.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Курс «Історія дизайну» і формування у студентів власної концепції проектного відношення до дійсності In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дизайнерська освіта України у світовому контексті". Харків, 12-13 квітня 2011р., 12-13 квітня 2011р., Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Кротова, Тетяна Федорівна (2009) Комплекс українського традиційного вбрання як джерело творчості в умовах розвитку національної моделі дизайну In: Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій", 23-24 грудня 2009р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Крюкова, Анна Олексіївна та Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2018) Теоретичні основи композиції в образотворчому мистецтві In: Двадцята Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція "Наукова думка сучасності і майбутнього", 3 - 11 травня 2018 р., Дніпро.

Кряжев, Павло Володимирович (2012) Особливості моделей реформування вищої освіти у розвинених країнах Європи Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 36-44.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Трискладові розміри у творчості українських символістів Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції.. с. 155-162.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) Сучасний стан підготовки вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 80-83.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. ISSN УДК 37.01:001.891+

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Повісті Т. Шевченка крізь призму епістолярної форми Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 49-57.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Поліхудожнє виховання учнів загальноосвітньої школи у процесі впровадження інтегрованих курсів.

Кузьменко, Галина Василівна (2015) Організація художньо-творчої діяльності учнів молодшого підліткового віку як педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва In: Сучасні проблеми гуманітаристики.

Кузьменко, О. (2015) Огляд сучасних технологій 3D-друку Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 173-175.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Деякі аспекти осмислення феномену сучасного університету Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 242-245.

Кумар, Б. (2016) Актуальність вивчення психології виховання в індійській сім’ї Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 85-89.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012 In: Щорічна всеукраїнська науково-практична конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Есе як інноваційний метод оцінювання навчальних досягнень державних службовців під час підвищення кваліфікації Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 258-264.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012 Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 196-202.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2015) Сучасна модель випускника приватного вищого навчального закладу України In: Сучасні проблеми гуманітаристики.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Концептуальні засади політичної історії в міждисциплінарних дослідженнях In: 9 Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект In: Всекураїнська студентська конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. с. 193-203.

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2018) Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі In: Наукова конференція "Київські філософські студії".

Куришев, Євген Володимирович (2013) Поезія Бориса Грінченка у творчості українських композиторів кінця ХІХ - початку ХХ століть Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка . с. 144-151.

Куришев, Євген Володимирович (2015) Київський міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця: європейський цивілізаційний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 40-47.

Куришев, Євген Володимирович (2014) Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 197-203.

Кутишев, Д. та Гончарук, А. та Ситнік, Д. та Дмитренко, М. та Коханевич, В. (2015) Використання хмарного сервісу «Мега» Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 177-178.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Психологічне здоров'я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: зб.наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 року,м.Кам'янець-Подільський). с. 168-175. ISSN 978-617-681-077-3

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Психологічне здоров’я молодших школярів в контексті їх соціальної взаємодії з дорослими Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: зб.наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 року,м.Кам'янець-Подільський). с. 168-175. ISSN 978-617-681-077-3

Кутішенко, Валентина Петрівна (2017) Універсалізація гендерних уявлень подружжя про важливі риси шлюбних партнерів In: Психологічна освіта в Україні: традиції,сучаснісь та перспекиви: Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди свякування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Т.Шевченка та Дня психолога, 21-22 квітня 2017 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2018) Цинізм як моральна дезорієнтація особистості In: Методи і технології загальної і соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного суспільства / III Науково-практична конференція з міжнародною участю, 18-19 травня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Куцан, Оксана Григорівна (2014) Організація роботи студента на уроці в класі фортепіано Молода наука України.Перспективи та пріоритети розвитку.. с. 95-100.

Куцик, Р. (2017) Відозви як важливий інформаційний засіб на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. с. 48-54.

Куцик, Руслан Ростиславович (2016) Введення інституту військової цензури на території Південно-Західного краю Російської імперії у 1914 р Історія України: сучасні викликии: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2016 р.. с. 73-80.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914 – 1917 рр. In: Всеукраїнська науково-практична конференція проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Стипендіальні програми Польщі як важливий механізм інтеграції української науки в європейський простір In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р..

Куцик, Руслан Ростиславович (2014) Адміністративно-територіальний устрій українських земель Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. In: Всеукраїнська наукова конференція УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ, 25–28 березня 2014 року, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Нечіткі моделі створення бази знань експертної системи з профорієнтації Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 33-36.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Експертні системи як засіб підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 31-33.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Експертні системи як засіб підвищення ефективності профорієнтаційної роботи Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 124-131.

Кучаковська, Галина Андріївна (2015) Огляд шляхів використання соціальних мереж у навчальній діяльності студентів Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 40-43.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Застосування соціальних мереж в начальній діяльності студентів ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2014», 1 (1). с. 43-45.

Кучаковська, Галина Андріївна (2016) Візуалізація навчального матеріалу засобами web 2.0 ІІ Українська конференція молодих науковців "Інформаційні технології - 2016". с. 68-70.

Кучаковська, Галина Андріївна (2017) Новітні інформаційні технології в умовах культурологічної освіти студентів XXI століття In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кучаковська, Галина Андріївна (2018) Використання інструментів соціальних сервісів для контролю та аналізу успішності студентів ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»., 1 (1). с. 51-53.

Кучеровська, В.О. (2015) Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі: сучасність та перспективи Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 43-45.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Самостійність майбутнього юриста як риса суб’єкта системи управління самостійною навчальною діяльністю Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. с. 99-101.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Провідні питання організації юридичної освіти на рівні ВНЗ в контексті розбудови правової держави Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні. с. 354-356.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Розуміння прав людини через викладання юридичної англійської мови як другої іноземної Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 26-29.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції In: МАТЕРІАЛИ v-го науково-методичного семінару, 08 грудня 2016 року, Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин.

Кушнір, Т. І. (2011) Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення синтаксису в загальноосвітніх навчальних закладах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 86-89.

Кікоть, Наталія (2015) Формування культури спілкування учнів початкової школи засобами мовленнєво-ситуативних вправ Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. с. 39-41.

Л

Лабенська, Н.В. та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Театралізована гра як засіб розвитку творчих умінь молодших школярів Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. с. 50-52.

Лавриненко, Олена Василівна (2014) Столичні вечірні школи. Проблеми функціонування та перспективи розвитку Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 37-46.

Лавриненко, Олена Василівна (2013) Організація самоосвітної діяльності в контексті розвитку організаційної культури навчального закладу Механізми управління розвитком організаційної культури навчального закладу. с. 185-188.

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2011) Використання новітніх інформаційних технологій у навчанні англійської мови у вищому навчальному закладі Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи (іноземні мови та методика навчання). с. 70-76.

Лашко, Михайло Васильович (2012) Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 114-118.

Лашко, Михайло Васильович (2017) Просвітницько-видавнича діяльність М. Грінченко в добу української революції (1917–1921) Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. семінару. с. 70-71.

Лашко, Михайло Васильович (2018) Вивчення спадщини М. Грінченко в незалежній Україні Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017) : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Київ : 2018. – 66 с.. с. 41-43.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2012) Психологічні аспекти стресу студентів в навчальній діяльності Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». с. 330-338.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Аналіз структури стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця Особистість у просторі культури: матеріали Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму 24 вересня 2009 року. с. 75-77.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2008) Психологічні передумови виникнення функціональних порушень ритму серця Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 лютого 2008 р.. с. 56-57.

Левицька, О.І. (2014) Використання хмарного сервісу dropbox в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 99-101.

Левітас, Фелікс Львович (2013) ПУБЛІКАЦІЯ МАРІЇ ГРІНЧЕНКО «ХТО НАРОДОВІ ВОРОГ?» В КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНИХ ОЧІКУВАНЬ ПОЧАТКУ XX СТ. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: доба Бориса Грінченка Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2013 року м.Київ.

Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна (2014) Використання творчої спадщини Бориса Грінченка в навчально-виховному процесі (до 150-річчя від дня народження) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 25-36.

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) До проблеми вивчення дитини у вітчизняних психолого-педагогічних дослідженнях (кінець ХІХ — початок ХХ ст.) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 52-58.

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Виховання особистості у контексті творчої спадщини О. Ф. Лазурського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 102-106.

Леонтьєва, Інна Василівна (2011) Формування комунікативної компетенції студентів старших курсів класичного університету при вивченні дисципліни «педагогічна майстерність» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 90-92.

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) До питання про становлення і розвиток методу природного експерименту у вимірі вітчизняної експериментальної педагогіки Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 36-45.

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) Проблема формування особистості дитини у творчій спадщині Б. Грінченка та О. Лазурського «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 103-108.

Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Постать О. Лазурського (1874–1917 крізь призму мікроісторії Басов М.Я. Творческие думы А.Ф. Лазурского о социальной жизни человечества (По неизданным материалам) / М.Я. Басов // Вопросы изучения и воспитания личности. — 1922. — № 4-5. — С. 625–637. 2. Корнетов Г.Б. Антропологическая интерпретация историко-пед. с. 246-253.

Леонтьєва, Інна Василівна (2017) Переваги та недоліки використання комп'ютерно зорієнтованих технологій навчання в освітньому процесі вищого навчального закладу Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці. с. 54-57.

Леонтьєва, Інна Василівна (2018) Диференціація у вітчизняній шкільній освіті: історичний досвід та сучасні нововведення In: Всеукраїнська науково-практична конференція Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології, 16 травня 2018 р., Київ.

Леонтьєва, Інна Василівна та Капітоненко, О.В. (2017) Навчання без насилля: феномен шкільного булінгу Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 32-35.

Леснікова, А.М. (2016) Прототип системи моніторингу та керування для «Розумного будинку» з використанням хмарного сервісу Вlynk In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р, Київ.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. с. 211-214.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Матер. Всеукр. наук. конфер. (29-30 квітня 2016 р., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький.. с. 186-188.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матер. ІІ-ї Всеукр. наук. конфер. (26-27 травня 2017 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький.. с. 44-46.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : Матер. IV-ї Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2017 р., м. Харків) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». с. 55-59.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2017) Роль іміджу у професійній діяльності практичного психолога закладу освіти In: V Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку", 19-20.09.2017, м. Харків.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2018) Діяльнісний підхід до вивчення професійного іміджу практичного психолога закладу освіти Трансформація українських наукових парадигм упродовж ХХ-ХХІ ст.: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10). с. 23-25.

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Сучасність керівника навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 3-5.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету. с. 38-41.

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Проблема підготовки майбутніх учителів англійської мови початкових класів до здійснення інноваційної діяльності Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). с. 107-113. ISSN 811.1:37.091.33

Лисенко, Ганна Василівна (2009) Проблема підготовки вчителів іноземної мови початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Інтерактивні методи навчання іноземних мов у вищий школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2011) Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вчителів початкової школи In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2012) Вивчення іноземної мови студентами мистецьких спеціальностей як процес, орієнтований на формування професійно-педагогічної спрямованості In: «Педагогіка та психологія: теорія та практика»: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 23-24 березня 2012 р.), 23-24 березня 2012, Харків.

Лисенко, Ганна Василівна (2015) До питання пошуку оптимальних методів та прийомів навчання ділової іноземної мови In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Литвин, Оксана Степанівна та Дячинська, Олена Миколаївна (2017) Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку In: II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 28 лютого 2017, м. Вінниця, Україна.

Литвин, Оксана Степанівна та Маслов, Володимир Петрович (2017) Контактний матричний термограф на базі платформи Arduino In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Литвиненко, К. та Бодненко, Дмитро Миколайович та Куліш, Я. та Капустинська, Г. та Арцибарська, В. (2015) Використання он-лайн-редактора Web Camera 360 y роботі журналіста Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р. с. 114-116.

Литвинюк, Л. О. (2012) Пошук складних психологічних механізмів мотивації людської поведінки в поемі-феєрії «тринадцятий апостол» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 289-297.

Лобода, Ольга Володимирівна (2014) Формування іншомовної методичної компетентності майбутніх вихователів дошкільної освіти Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики. с. 172-180.

Логачова, Світлана Станіславівна (2015) Нормативно-правове забезпечення діяльності із залучення додаткових ресурсів до ЗНЗ Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою. с. 26-31.

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) Інтеграційний потенціал професійного, свідомісного та особистісного становлення людини в умовах суспільних трансформацій Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. с. 8-10.

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Психологічні проблеми особистості в часи суспільних трансформацій In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін», 16-17 лютого 2017 р., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Лойко, Валерія Вікторовна та Маляр, Станіслав Анатолійович (2017) Обґрунтування стратегії використання майна територіальної громади міста Києва Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.). с. 116-118.

Ломакіна, А. (2014) Використання хмарних технологій в освітньому процесі: FileLab Video Editor Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 40-42.

Лопатенко, Георгій Олегович (2017) Sport product from a marketing point of view Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи. с. 122-128.

Лопатенко, Георгій Олегович та Виноградов, Валерій Євгенович (2011) Тренувальні та позатренувальні засоби як фактор стимуляції працездатності в процесі передстартової підготовки фехтувальників Фізична культура, спорт та здоров’я нації. с. 216-220.

Лутаєнко, О. М. (2011) Формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної освіти: теоретичні аспекти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 93-95.

Луцько, Катерина Василівна та Поцап, Галина Володимирівна (2017) Стан сформованості фонематичних процесів у молодших школярів із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення In: Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція Присвячена 5 річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології: Спеціальна освіта: стан та перспективи, 17-18 травня 2017 року, Харків.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Вимоги до особистісно-моральних якостей потенційних волонтерів з числа студентів Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 15–16 трав. 2008 р.). с. 133-136.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Сучасні тенденції розвитку волонтерських організацій в Україні Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.), 1. с. 122-124.

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) Волонтерування як громадянська позиція та можливість занурення в майбутню професію In: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України”, 25.03.2015, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Особливості корпоративного волонтерства в Україні Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальний педагог у територіальній громаді" (27.10.2016 р., Запоріжжя). с. 51-53.

Лях, Тетяна Леонідівна та Середа, Віктор Григорович (2014) Зміст, форми та методи соціально-педагогічної профілактики ВІЛ/СНІДу серед бездоглядних дітей In: Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання»., 29.10.2014, Чернігів.

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Корж, Євген Миколайович (2017) Дослідження ціннісно-смислової сфери особистості спортсменів Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». с. 129-134.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Художньо-педагогічна інтерпретація музичного твору та її етапи Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 15-16 берез. 2012 р.)). с. 144-146.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Інтеграція мистецтв як механізм вербального інтерпретування музики Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Умань, 8 листопада 2012 р.)). с. 69-72.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Режисерська візуалізація концертів естрадної музики Національні культури у глобалізованому світі. с. 391-393.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Педагогічні умови підготовки майбутього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. Збірник наукових праць Вип. № 1 2015 р.. с. 37-44.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти. Наукові конференції.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Борис Грінченко і Микола Леонтович: праця над створенням української казки і української лірико-фантастичної опери «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 203-213.

Лісневська, Аліна Леонідівна (2018) Можливості аудіовізуального контенту в transmedia storytelling матеріали 3 всеукраїнської конференції "сучасний медіа-простір:реалії та перспективи розвитку". с. 140-143.

Лісова, Світлана Іванівна та Лісова, А.П. (2001) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ шляхом УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ In: Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти..

Лісовець, Світлана Василівна (2013) ПСИХОЛОГІЧНЕ БЛАГОПОЛУЧЧЯ ЯК ПРОФЕСІЙНО ЗНАЧУЩА ХАРАКТЕРИСТИКА МАЙБУТНЬОГО ПСИХОЛОГА Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 58-65.

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2017) Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 73-77.

Літовка, Н. (2014) Використання Tumblr в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 66-68.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2014) Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 46-51.

Літіченко, Олена Дмитрівна та Шинкар, Тетяна Юріївна (2015) Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 35-43.

М

Магас, Марія Борисівна (2015) Методика застосування веб-квест технологій у процесі формування творчих умінь майбутнього вчителя початкової школи In: Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти, 26 лютого 2015 р., м. Хмельницьк.

Магера, Олена Віталіївна (2013) Оздоровчий фітнес як педагогічне поняття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 59-65.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Деякі підходи щодо визначення готовності майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу навчальних досягнень учнів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 132-142.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів інформатики до здійснення моніторингу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 107-113.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 47-49.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Вплив особливостей курсу інформатики профільної школи на процес підготовки майбутніх учителів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 131-140.

Макарчук, Наталія (2017) Роль академічного дискурсу у сучасній освіті In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі", 17-18 травня, Мукачево.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Соціальний інтерес як професійно значимий мотив практичної діяльності психолога Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2016, Глухів. / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка [та ін.]. с. 108-111.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) Суб’єктивне благополуччя та якість життя студентської молоді Збірник статей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми практичної психології" Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (4). с. 74-76.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Звернення до педагогічної спадщини Бориса Грінченка в контексті формування самостійності майбутнього вчителя в навчальній діяльності «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 55-61.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Звернення до педагогічної спадщини Бориса Грінченка в контексті формування самостійності майбутнього вчителя в навчальній діяльності «Я йшов туди, де гуркіт праці чути …» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка). с. 55-61.

Мальцева, О.А. та Ткачук, О.О. та Стародуб, Х.С. та Шмиріна, О.М. (2015) Шляхи використання хмарного сервісу OneDrive від Microsoft у професійній діяльності бібліотекарів Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 119-121.

Малюга, Олександр Сергійович (2013) Зміст навчання майбутніх вчителів початкової школи іноземної мови для професійного спілкування (предметний аспект) Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (28 лютого 2013 р.). с. 56-58.

Малієнко, Олександра Володимирівна та Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Прогнозування перебігу дизонтогенезу розумового розвитку з позиції психології часу Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта; історія та перспетива розвитку" (1). с. 74-78. ISSN -

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2014) Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителя початкової школи: здобутки, проблеми і перспективи In: Матеріали Міського науково-практичного семінару «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи», який відбувся 11-12 грудня 2014 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2015) Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. с. 97-100.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Пурська, Ірина Ігорівна та Царенко, Юлія Олександрівна та Яремчук, Юлія Олександрівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології "Лялька як персона" в інклюзивному середовищі In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017 року, м.Київ.

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Царенко, Юлія Олександрівна та Яремчук, Юлія Олександрівна та Пурська, Ірина Ігорівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 73-76.

Мартич, Руслана Василівна (2017) Феномен «Живого»у контексті сучасного cхіднохристиянського віровчення Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. с. 204-214.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) Негативний вплив факторів довкілля на здоров’я людини Педагогіка здоров’я : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (7 квітня 2012 року, м. Харків). с. 201-206.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Мітохондріальні хвороби, як медико-генетична проблема Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. с. 228-232.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мегалінська, Г.П. та Лехолетова, Марина Миколаївна та Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 386-390.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мойсак, Олександр Данилович (2015) ЕМОЦІЇ І ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І. Мечникова, (15 травня 2015 р., м. Харків). с. 95-100.

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2018) Фактори впливу на публічну інвестиційну політику розвитку соціально-економічного потенціалу регіонів України In: Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні, 25 травня 2018, Київ.

Матасар, Євген Ігнатович (2014) Проблема плагіату у вищих навчальних закладах та шляхи її вирішення Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 44-46.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Діяльність бібліотек – соціокультурних центрів у зарубіжних країнах VІІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 червня 2009 року, Ч. 2. с. 63-67.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2013) Соціокультурна діяльність бібліотек: контент-аналіз інформаційних ресурсів Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора О.М. Семашка, 11-12 квітня 2013 року, м. Київ. с. 83-86.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців бібліотечної сфери в Київському університеті імені Бориса Грінченка Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Рівне. с. 115-117.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Національно-патріотичне виховання слухачів курсів підвищення кваліфікації Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / Редактори С.В.Драновська, Л.М.Чхайло. Електронне науково методичне. с. 211-217.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Сучасна система бібліотечної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка In: Всеукраїнська науково-практична конференція, 22-23 вересня 2016 р., Одеса.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Медіаосвіта та медіаграмотність як один із напрямів роботи сучасних бібліотек Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. с. 47-50.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) Шкільна бібліотека- інформаційна платформа для набуття знань In: Бібліотека.Книга.Наука: матеріали наукового семінару (Київ, 24-25 квітня 2018 р.), 24-25 квітня 2018 року, Київський національний університет культури і мистецтв.

Матвійчук, Оксана Євгенівна та Кузьменко, Галина Василівна (2017) Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка In: Борис Грінченко - відомий і невідомий: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна та Міхно, Олександр Петрович (2018) Підсумки реалізації музейного соціальногго проекту "Педагогіка дитинства: нове життя "старих" методик навчання і виховання" (вересень 2017- червень 2018 р.) In: Музейна педагогіка- проблеми, сьогодення, перспективи: Шоста науково-практична конференція, 26-27 вересня 2018, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Махортих, Микола Сергійович (2012) Історична пам’ять про звільнення Києва від німецької окупації у структурі глобального простору пам’яті Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 154-160.

Машовець, Марина Анатоліївна (2013) Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-річного віку засобами природи In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Машовець, Марина Анатоліївна (2014) Природничо-математична підготовка майбутніх дошкільних педагогів – необхідна умова ефективної реалізації БКДО матеріали Всеукраїнської Наукового-практичної конференції. с. 197-204.

Мегалінська, Г.П. та Маруненко, Ірина Михайлівна та Даниленко, Є.В. та Ісаченко, О.М. (2016) Вплив водної та пектинової витяжки деяких злакових культур на умовно патогенні бактерії Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. с. 505-508.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2016) Проблеми реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх хореографів в навчальних закладах Всеукраїнська науково-прктична конференція "Пролеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти" (1). с. 90-101. ISSN 85.32

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Участь сільських дошкільних закладів у педагогічних експериментах: погляд в історію Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 44-51.

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Особливості роботи сільських опорних дошкільних закладів у другій половині ХХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 104-106.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Розбудова суспільного дошкільного виховання у сільських районах України в перші повоєнні роки Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовий та технологічний аспект: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 листопада 2010 року, м. Суми. с. 79-82.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Принципи організації освітньої роботи з дітьми за програмою «Я-КИЯНИН» Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (22-24 жовтня 2015 р., Мукачево). с. 166-168.

Меленець, Людмила Іванівна (2014) Освіта дітей дошкільного віку у сільських районах України: традиційні та альтернативні форми здобуття 33. Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ).

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Організація роботи дошкільних закладів сільської місцевості України: погляд крізь роки Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. с. 101-109.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Сільські дошкільнята і школярі під одним дахом: роздуми з приводу набутого досвіду Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2012 року, м. Мукачево. с. 103-105. ISSN 0000

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Деякі аспекти музичного виховання в дошкільних закладах України (50-ті роки ХХ ст.) Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : збірник матеріалів Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 року, м. Суми. с. 125-128. ISSN 978-966-1569-14-9

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Джерело розвитку обдарованості - родинна любов Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю, 9–10.04.2015 р., м. Київ. с. 242-249.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Інноваційний розвиток дошкільних навчальних закладів України: правове забезпечення Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти” – 20-23.04.2015 р..

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Український дитячий садок за Софією Русовою Зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. семінару "Українські педагоги про національно-патріотичне виховання" 18 травня 2016 р. м. Київ. с. 40-41.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Професійність музичного керівника і вихователя як умова успішної адаптації дитини раннього віку до дитячого садка Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів, 27-28 жовтня 2016 р., Мукачево. с. 138-140.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Оздоровлення дітей влітку в дошкільних закладах України (50-60 рр. ХХ ст.) Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна, м. Вінниця,16-17 вересня 2016 р.. с. 71-75.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Рекурентна освіта вихователів дошкільних навчальних закладів в умовах мегаполісу Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. 24 лист. 2016 р. – Харків.

Меленець, Людмила Іванівна (2017) Організація городкового турніру в дошкільному навчальному закладі Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Меленець, Людмила Іванівна (2018) Конкурентоспроможність закладів дошкільної освіти як умова задоволення потреб в якісних освітніх послугах Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф. м. Київ. с. 44-49.

Меленець, Людмила Іванівна (2018) Безперервна освіта дорослих: реалізація права кожної повнолітньої особи Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Мельник, Ірина Юріївна та Нефьодова, Галина Дмитрівна та Задирей, Надія Миколаївна (2018) STEM-навчання як основа технологічної грамотності університетської освіти In: Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: ІІ Всеукраїнська конференція, 28 березня 2018, Київ.

Мельник, В.П. та Панасюк, О.В. та Хурса, Т.Г. та Петренко, Олексій Олександрович та Гончарова, Г.В. (2013) Паліативне лікування хворих з невдачею лікування у випадку мультирезистентного туберкульозу Науково-практичний часопис «Фітотерапія» , 2 (2). с. 26-30.

Мельник, Валентина Іванівна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна (1990) Cемантические механизмы образования контекстуальных антонимических противопоставлений в афоризмах пословичного типа In: Конференция "Функциональные и семантические корреляции языковых единиц", 17-19 апреля 1990 г., Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко.

Мельник, Валентина Іванівна та Качан, Ольга Юріївна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квіт. 2013 р.. с. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна та Федорова, Лариса Олександрівна (2013) Образно-символічне в кольороназвах французьких фразеологізмів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадігми сучасного романського мовознавства. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції романістів. с. 60-62. ISSN 978-966-8676-58-3

Мельник, Валентина Іванівна та Федорова, Лариса Олександрівна (2008) Деякі аспекти вивчення фразеоконцептів культури Структурно-семантические и когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. ISSN 978-966-568-984-3

Мельник, Валентина Іванівна та Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 234-240.

Мельник, Валентина Іванівна та Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичная конференція, 18 квіт. 2013 р.. с. 234-240.

Мельник, Ганна Мирославівна (2017) Захист прав національних меншин у республіці Польща: аналіз законодавства Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 68-73.

Мельник, Ганна Мирославівна та Губицький, Любомир Володимирович (2014) Драги-драгани-драгуни: рід воїнів чи рід військ. Воєнна історія України. Галичини і Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали всеукраїнської військово-історичної заочної конференції 5-6 червня 2014 р. – К., 2014. – 504.. с. 44-45.

Мельник, Ганна Мирославівна та Губицький, Любомир Володимирович (2017) Захист прав національних меншин у Республіці Польща: аналіз законодавства In: Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини, 7 квітня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Особливості стандартів педагогічної освіти в контексті національних систем педагогічної освіти європейських країн Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матер. ІV Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р. : у 3-х частинах. (2). с. 40-42.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Транскультурна педагогіка як умова формування міжкультурної толерантності в контексті підготовки майбутніх педагогів : українські реалії, європейський досвід Матер. Третьої всеукр. наук.-прак. конф. Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський , Україна, 7 червня 2014 р.).. с. 62-66.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Вимоги до професійної компетентності педагогів дошкільної освіти в країнах західної європи Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Кіровоградської сесії третьої української наук.-практ. конф.. с. 26-29.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Формування професійної компетентності спеціалістів дошкільної освіти в організації здоров’язберігаючого педагогічного простору ДНЗ у вищих навчальних закладах Німеччини та США Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров'я через освіту // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях в м. Донецьк (Т. 4). с. 82-86.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2015) Аналіз впливу педагогічних ідей Я. Корчака на розвиток української педагогіки Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. с. 261-267.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Фонологічний компонент мовлення як складова частина успішного засвоєння учнями з тпм знань з української мови Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 106-109.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Фонологічний компонент мовлення як складова частина успішного засвоєння учнями з ТПМ знань з української мови Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр.наук-практ.конф. (20 квітня 2011 р.) / за заг.ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, Д. М. Бодненко]. с. 106-110.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Напрями методики формування фонологічного компоненту мовлення у школярів із тяжкими мовленнєвими розладами In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мельніченко, Тетяна Василівна та Кібальна, Катерина Олександрівна та Мороз, Ольга Володимирівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер») Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 49-54.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики. с. 184-186. ISSN 9789662538069

Мерзлякова, Олена Леонідівна (2017) Взаємозв’язок процесів саморозвитку та професійного самовизначення учнівської молоді In: Методологічний семінар «Психологічний супровід навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти», 4.12.2017, м.Київ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Мерко, Н.Ю. (2013) Зміст поняття «самоорганізація» як наукової категорії Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 65-70.

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Самосвідомість і самооцінка дитини: проблеми наступності Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2017) Розвиток теорії мовної особистості: хронологічний аспект Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування мовної особистості інформаційної доби".

Михайлик, Ольга Петрівна (2015) Переваги використання системи дистанційного навчання moodle в процесі викладання практичного курсу англійської мови для студентів непрофільних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. с. 83-91.

Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Побудова системи автоматичного реферування тексту на основі ієрархічної нечіткої нейронної мережі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 164-165.

Михайлюк, Антон Юрійович та Огнівчук, Леся Миколаївна та Сніжко, Микола Васильович (2010) Технологія впровадження новітніх інформаційно-аналітичних систем у навчальний процес Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 56 -62.

Мовчун, Антоніна Іванівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2012) Борис Грінченко у спогадах: приваблива людська особистість Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 5-17.

Мовчун, Антоніна Іванівна та Мовчун, Феодосія Іванівна (2014) Народопросвітні обрії Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 36-54.

Мозохіна, Є.В. та Дем’яненко, О.А. та Ткаченко, А.С. та Юрченко, С.О. (2015) Використання Google Scholar в науці Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 124-125.

Моленко, Аліна С. та Гребенюк, Петро М. та Литвин, Оксана Степанівна та Прокопенко, Ігор Васильович та Литвин, Петро Мар’янович (2017) Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19 травня 2017, м. Київ, Україна.

Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2018) Персональний кабінет учасника освітнього процесу у системі Moodle Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 33-35.

Мороз, Ольга Володимирівна (2015) Теоретичні засади дослідження мовленнєвої тривожності у молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення с. 80-86.

Москальов, Дмитро Петрович (2017) Космогонічні функції слова в ранній японській культурі In: Японський соціум: джерела - історія - сучасність.

Музика, Олександр Леонідович та Музика, Олена Оксентівна (2013) Ціннісні орієнтири і психологічна підтримка обдарованих дітей // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. (1). с. 6-11.

Музика, Олена Оксентівна (2014) Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: діагностика та врахування як ресурсу життєздатності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльнісно–поведінкові фактори життєздатності людини» – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – С. 143-145..

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року), Ч.1. с. 225-227.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2017 року). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка.

Музика, Олена Оксентівна та Повисок, Альона Анатоліївна (2017) Психологічні особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ.

Музика, Олена Оксентівна та Шуставецька, Галина Михайлівна (2016) Психологічні особливості розвитку мотивації навчальної діяльності першокласників Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи. с. 154-155.

Музика, Олена Оксентівна (2010) Особливості ціннісної підтримки обдарованих підлітків, що мають прогресивний мотиваційний профіль // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. с. 53-57.

Музика, Олена Оксентівна (2012) Контрсоціальна мотивація у розвитку учбових здібностей студентів Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. с. 164-166.

Музика, Олена Оксентівна (2009) Ціннісна підтримка творчо обдарованих підлітків з контрсоціальною мотиваційною тенденцією Матеріали ІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2009 (2). с. 48-55.

Музика, Олена Оксентівна (2011) Підготовка студентів до роботи по запобіганню торгівлі дітьми в Україні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» 10-11 листопада 2011 р. – Житомир: Полісся, 2011. с. 183-185.

Музика, Олена Оксентівна (2006) Соціальний статус та афіляція у мотивації творчої активності Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121..

Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) Психологічні особливості етнічної та національної свідомості Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації, ІІ. с. 59-61.

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Проблема визначення структури та функцій етнічної свідомості Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики, І. с. 215-217.

Музиченко, Ирина Викторовна (2016) Психологічні особливості етнічної та національної свідомості Психологічні особливості етнічної та національної свідомості, 2. с. 59-61.

Мукосій, І. та Батенко, В. та Луцюк, Л. та Мохіна, А. та Іванова, В. (2015) Використан я хмарного сервісу Skype в роботі журналіста Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 125-126.

Муромець, Вікторія Григорівна (2013) Особливості науко-методичного супроводу превентивного виховного середовища вищого навчального закладу Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць (1). с. 226-237. ISSN ISSN 2308-3778

Муромець, Вікторія Григорівна (2012) Програма формування превентивного виховного середовища вищого навчального закладу Становлення та розвиток української державності (7).

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2012) Київські печерні храми очима киян у ХІХ — на початку ХХ століття: наукові дослідження, релігійне шанування, легенди Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 63-67.

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2014) Образ Тараса Шевченка у музичному середовищі Києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 161-168.

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2015) Музика у повсякденному житті київської інтелігенції на сторінках щоденника О.Ф. Кістяківського Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 234-243.

Н

Нагорна, В.В. (2014) Порівняння використання сервісу Google із сервісом Mail в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 52-53.

Назаренко, Н. (2015) Можливості математичного пакета MathCAD Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 181-183.

Назарчук, Б.Г. (2016) Огляд програмного забезпечення для управління задачами в соціальній сфері In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2015) Інформаційна політика держави як сфера відповідальності державних службовців In: Актуальні питання реалізації нового закону України «Про державну службу»: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, 21 квітня 2016 р., Запоріжжя: ЗНУ.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2015) Питання протидії загроз національній безпеці в інформаційній сфері In: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави, 19 березня 2015 р., Київ, НА СБ України.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Енергетична політика на сучасному етапі: впровадження зарубіжного досвіду Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 37-43.

Наєнко, Олена Юріївна (2014) Роль контролінгу на підприємствах та організаціях Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 79-84.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Вплив електромагнітного випромінювання на організм молоді Педагогіка здоровя. с. 227-231. ISSN ББК,51.1.+74.580.053.34

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Підручники з біології на зламі століть Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. с. 110-115.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Методика визначення біологічного віку школярів і студентів Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25 листопада 2015 р., м. Рівне / Мельник В.Й., Грицай Н.Б. – Рівне: Зень, 2015., 1 (1). с. 303-308.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Здоров’язбережувальні умови під час навчання Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016., 6 (1). с. 293-299. ISSN ББК 51.1(4УКР)0+74.580.053.34 П 24

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Cтан здоров’я українців та як його визначити Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (м. Харків, 26-27 січня 2017 року). с. 94-99.

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Буко, Анастасія Янівна (2017) Анаболічні стероїди і спорт: за і проти Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ. с. 146-154.

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Кадун, Карина Олегівна (2017) Життя молоді без наркотиків Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань). с. 155-163.

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Інтродукція рослин у столичному дендропарку Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць., 1. с. 104-109.

Неведомська, Євгенія Олексїівна та Кадун, Карина Олегівна (2017) Фізична реабілітація в розв’язанні проблеми наркозалежності молоді Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. с. 125-127.

Нестерова, Тетяна Володимирівна та Пітенко, Сергій Леонідович та Сердюк, М.Г. (2010) Особливості харчування кваліфікованих спортсменок в художній гімнастиці Третя всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві», 13-14 травня 2010 р..

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2015) Роль професійно-значущих якостей особистості вчителя у розвитку інтелектуально-творчих умінь молодших школярів In: Всеукраїнська Інтернет-конференція Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтеня 2015, Умань.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2015) Проблема формування інтелектуально-творчих умінь учнів у змісті підручника "Математика" (авт. М.В.Богданович) In: Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний контекст», 19 листопада 2015, Київ.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Застосування веб-технологій у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи In: VII Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція, Державний вищий навчальний заклад " Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

Нечипоренко, Катерина Петрівна та Єншина, Марія (2017) Формування інтелектуально-творчих умінь учнів другого класу на уроках української мови Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 142-145.

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Технология web-квест в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації у сучасній освіті».

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Формування пізнавального інтересу учнів першого класу на уроках математики (за М. Богдановичем) Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи. с. 73-79.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Педагогічна практика як складова професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи: матеріали всеукр.наук.-практ.конф. с. 69-71.

Носенко, Тетяна Іванівна (2010) Соціальний сервіс Google-групи в навчально-педагогічній діяльності Моделирование в прикладных научных исследованиях. с. 50-51.

Нікітенко, Олександр Іванович (2017) Забезпечення законності у сфері прав і свобод людини та громадянина Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 109-117.

О

Обловацька, Наталія Олександрівна (2013) Адвокатура України та Росії у другій половині ХІХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 70-77.

Обловацька, Наталія Олександрівна (2017) Зарубіжні класифікації прав дитини Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 33-35.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) Проблеми національної освіти у контексті глобальних змін. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку" Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. с. 31-33.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2017) Дослідження напрямів впливу інформаційного суспільства на процес модернізації системи освіти (філософський аспект) Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій. с. 119-122.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. с. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти Моніторинг якості освіти: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції, 16-17 грудня 2009 р.. с. 6-8.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Борис Грінченко: спроба реконструкції філософії життя «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 5-24.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія" Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. с. 5-9.

Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Організація проектно-дослідницької діяльності студентів з використанням мережевих сервісів Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 53-55.

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) Застосування методів інтелектуального аналізу даних для розв’язання освітніх та управлінських завдань Збірник матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015».

Огнівчук, Леся Миколаївна та Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Навчальний курс «технічні засоби навчання» у підготовці до педагогічної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 120-123.

Огнівчук, Леся Миколаївна та Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Побудова системи автоматичного реферування тексту на основі ієрархічної нечіткої нейронної мережі Збірник матеріалів І Української конференції молодих науковців "Інформаційні технології - 2014", 22-23 травня 2014 р.. с. 164-165.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2015) Психомоторна обдарованість дітей раннього віку: організація роботи психолога Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників». с. 224-227.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2005) Активізація мовленнєвого розвитку дітей раннього віку через організацію моторної поведінки Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (13). с. 156-158.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2018) Підтримка психологічного благополуччя педагога в професійній діяльності In: Всеукраїнська науково-практична конференція психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи, 18.05.2018р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Олексюк, Олена Андріївна (2010) Проблема готовності вчителя математики до моніторингу навчальних досягнень учнів Освітологія-науковий напрям інтегрованого пізнання освіти. с. 134-137.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). с. 20-27. ISSN 811.1:37.091.33

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2007) Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції . с. 230-235.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2009) Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р..

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2017) Використання сучасних засобів навчання англійської мови у процесі професійної підготовки фахівців у сфері медіакомунікацій Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 32-38.

Олійник, А.М. (2014) Усна перевірка якості знань учнів: бесіда як метод контролю Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 140-146.

Олійник, А.М. (2016) Інтегроване навчання старшокласників у контексті вивчення морфології української мови Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 55-61.

Олійник, Світлана Миколаївна (2011) Особливості творення жіночих образів в українській фантастиці другої половини ХХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 209-211.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Надійні ознаки ідентифікації двох морфологічно близьких видів кліщів роду Amblyseius (Acari, Phytoseiidae) In: ентомол. наук. конф. «Сучасні проблеми ентомології», присвяч. 60-й річниці створення Українського ентомологічного товариства , 12-15 жовтня 2010, м. Умань.

Омері, Ірина Дмитрівна (2012) Здоровий спосіб життя в уявленні студентської молоді In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, 7 квітня 2012, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Вікові фізіологічні особливості розвитку дітей за час навчання в середній школі In: Всеукраїнська наук.-практ. конференція, 16-17 грудня 2010, м. Черкаси.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Девіантна поведінка як ознака проблемного соціального здоров'я підлітків та молоді України In: Всеукраїнська науково-практичнаконференція, присвячена Міжнародному Дню здоров’я , 7 квітня 2011, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) Приклад успішної інвазії в лісостепову зону України виду-вселенца - середземноморського хижого кліща Typhlodromus beglarovi Kuznetsov, 1984 (Parasitiformes, Phytoseiidae) In: Всеукраїнська наукова конференція «Зоологічна наука у сучасному суспільстві», присвяч. 175-річчю заснування кафедри зоології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 15-18 вересня 2009 року, Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна (2014) Синдром „професійного вигоранняˮ у педагогів як наслідок надмірного емоційного виснаження In: Фестиваль науки у Київському університеті імені Бориса Грінченка, 12-16 травня 2014, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Неопубліковано)

Омері, Ірина Дмитрівна (2015) Здоров’яформуючі та здоров’язберігаючі технології в роботі дошкільних навчальних закладів In: V Всеукраїнська науково-практичної конференція, присвячена 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова (Харків, 15 травня 2015 р.), 15 травня 2015 року, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2016) Мотивація навчання дошкільнят як аспект здоров’язбережувального освітнього середовища Педагогіка здоров’я (1). с. 310-313.

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку In: VІІ Всеукраїнська науково–практична конференція ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я, 7-8 квітня 2017 року, м. Чернігів.

Омері, Ірина Дмитрівна та Данило, Любов Ігорівна (2017) Використання здоров’язберігаючих технологій у розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 березня 2017 року м. Київ, 17.03.2017, м. Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна та Мойсак, Олександр Данилович (2013) Медико-біологічні аспекти іксодових кліщів на території України Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя [Електронний ресурс] (20).

Опришко, Тетяна Сергіївна (2011) Журнал «молодняк» у контексті розвитку української періодики 1920–1930 рр. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 212-214.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Моніторинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні Сучасні проблеми фінансового моніторингу. с. 131-134. ISSN 978-966-2166-83-5

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Роль держави у розвитку партнерства вищих навчальних заходів та бізнесу Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р.. с. 24.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Розвиток сучасної освіти в умовах реформування In: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, 17-18 грудня, Маріупіль.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ In: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ, 2 грудня 2015, Київ, Киевський университет імені Бориса Грінченка.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Державна політика сталого розвитку України: можливості та перспективи In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах, 29-30 квітня 2016, Дніпропетровськ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Сталий розвиток регіонів України In: Науково-практична Інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», 3 березня, Київ.

Остапенко, М.В. (2016) Використання геосервісів у освітній діяльності In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Ігрові прийоми у формуванні риторичних умінь майбутніх соціальних педагогів Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі». – Житомир. с. 132-135.

Остапченко, Олена Вадимівна (2011) Використання проблемних завдань, навчальних ігор у фаховій лінгвістичній підготовці майбутніх педагогів Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні і світі». – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 137 – 144.. с. 137-144.

Ошуркевич, Наталія Олексіївна (2018) Завдання профорієнтаційної роботи в закладах середньої освіти In: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій", 26-27 жовтня 2018р., ДНУ ім.Олеся Гончара.

П

Павленко, С.В. та Попсуйко, Б.О. та Кубов, О.О. та Грищенко, П.О. та Менжега, П.О. (2015) Хмарний сервіс Smartsheet у навчальному процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 50-52.

Павловська-Єжова, Т.А. (2013) Українська художня культура і діяльність Б.Грінченка In: Засідання круглого столу, присвяченому 149-річниці від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка.

Павловська-Єжова, Тетяна Андріївна (2014) Дослідження педагогічної спадщини видатних українських піаністів як шлях до оптимізації фахової підготовки вчителів музики Сучасна освіта і наука в Україні. Традиції та іновації. с. 52-58.

Павловська-Єжова, Тетяна Андріївна та Сокальська, Валентина Феліксівна (2014) Особливості розвитку української музичної культури періоду Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 213-220.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Розвиток креативності майбутнього вчителя початкової школи як необхідного інструментарію для роботи з обдарованими учнями In: Проблема діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників, 11-12 квітня 2013 року, м. Алупка АР Крим.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Сутність поняття інформаційне суспільство In: ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 18 квітня 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Творення віртуальної педагогічної реальності засобами сучасної масової комунікації In: Всеукр. наук.-практ. конф [«Журналістика, філологія та медіаосвіта»], 14-15 травня 2009 року, м. Полтава.

Павлюк, Роман Олександрович (2014) Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища In: Всеукр. наук.-практ. конф. [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»],, 9-10 квітня 2014 року, м. Кіровоград.

Павлюк, Роман Олександрович (2015) Дистанційні технології навчання у підготовці наукового проекту магістрами In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 16-20 березня 2015 року, м. Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Пазюк, Світлана Андріївна (2012) Формування педагогічної майстерності вчителя засобами самоосвіти Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально обдарованими учнями: матеріали круглого столу, 22 листопада 2012 року, м. Київ. с. 105-111.

Пазюк, Світлана Андріївна (2015) Вплив педагогічних інновацій на результативність діяльності педагога Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти” – 20-23.04.2015 р..

Пазюк, Світлана Андріївна (2015) Рухова активність як умова формування здоров’язбережної компетентності дітей дошкільного віку Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26.11.2015 р., м. Київ.. с. 178-183.

Пазюк, Світлана Андріївна (2016) Патріотизм: від протилежного Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару,. с. 47-48.

Пазюк, Світлана Андріївна (2016) Педагогічні умови застосування вихователями здоров’язбережних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна, м. Вінниця,16-17 вересня 2016 р.. с. 179-182.

Пазюк, Світлана Андріївна (2017) Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування здоров’язбережувальної поведінки в дітей дошкільного віку: теоретичні засади Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Паламарчук, Лариса Борисівна (2014) Принцип народності у творчості Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 143-149.

Пасічник, Алла Володимирівна (2014) Відображення питань розвитку етичних уявлень дітей дошкільного віку в основних державних документах в галузі дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Першко, Галина Олексіївна (2011) Готовність майбутніх соціальних педагогів до інтеграції дітей з особливостями психофізичного розвитку в середовище загальноосвітнього навчального закладу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 123-125.

Петренко, Олексій Олександрович та Мельник, Володимир Петрович та Панасюк, О.В. (2013) Відмова від тютюнопаління як захід здоров*язбереження органів дихання серед молоді Актуальні проблеми здоров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття. с. 85-88. ISSN 978-966-493-700-6

Петрик, Лада Вікторівна (2015) Актуальність застосування медіазасобів на уроках іноземної мови у початковій школі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 09 квітня 2015 р.. с. 122-129.

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Особливості тренінгових технологій національно-патріотичного виховання лідерів учнівського самоврядування Сучасний виховний процес. с. 228-233.

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Система захисту дітей в україні: компоненти та кроки до оновлення Особистість у просторі виховних інновацій. с. 280-285.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога In: Методологічний семінар НАПН «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів», 29 жовтня 2014 р., НАПН.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Консолідувальні ефекти медіасоціалізації In: Психологія впливу медіа на дитину, 27 лютого 2013 р., НАПН України. (Неопубліковано)

Петрушко, Ганна та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2016) Методичний аспект проблеми формування вміння невербального мовлення учнів другого класу на уроках риторики Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (21). с. 75-78.

Плєвако, К.П. (2015) Способи практичної реалізації концепції BYOD у загальноосвітніх закладах Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 54-56.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2013) Інноваційні акценти управління організаційною культурою шкільного навчання In: Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього закладу, 4-5 квітня 2013, школа № 117 м. Київ.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Наука і практика компетентісного виміру особистісного зростання учнівської молоді In: Всеукраїнської науково-практичної конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Погребняк, Інга Василівна (2012) Дружнє листування Бориса Грінченка з Трохимом Зіньківським та Іваном Зозулею Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 317-325.

Погребняк, Інга Василівна (2014) Лірична компонента епістолярію Бориса Грінченка (на матеріалі листування Бориса та Марії Грінченків) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 220-228.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: Як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : збірка тез конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Проект Тасіс "Посилення регіональних соціальних служб". с. 207-212. ISSN 966-8782-39-9

Подшивайлов, Федір Михайлович (2012) Особливості мотиваційної сфери студентів схильних до пропусків занять Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки. с. 212-219.

Подшивайлов, Федір Михайлович (2013) Особливості мотиваційної сфери студентів, схильних до пропусків занять Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. с. 212-219.

Подшивайлова, Лідія Іванівна та Гончаренко, Марина (2010) Методологічні переваги використання аксіоматичного підходу в психологічних дослідженнях особистості Статистичний та інтелек-туальний аналіз даних у медико-гуманітарних до-слідженнях (SIAD-2010) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-конференції. с. 97-98.

Пожидаєва, Марія Анатоліївна (2017) Значення законодавства ЄС для захисту прав користувачів платіжних систем в Україні Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 43-48.

Покатілова, Олена Олександрівна (2015) РОЛЬ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ ФАХОВОЇ МАЙСТЕРНОСТІ ВЧИТЕЛЯ-СЛОВЕСНИКА In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти, 20-23 квітня 2015, Київський університет імені Бориса Гринченка.

Покатілова, Олена Олександрівна (2015) Культурологічний підхід у навчанні зарубіжної літератури в школі Султанівські читання (4). с. 171-181. ISSN 2313-5921

Полковенко, Ольга Володимирівна (2013) ЗНАЧЕННЯ МІДІ ДЛЯ ЗДОРОВ‘Я ЛЮДИНИ Актуальні проблеми здоров’язбереження в Україні, 1 (5). с. 222-224.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2015) Ягоды Годжи и их влияние на организм человека: правда и миф Ягоды Годжи и их влияние на организм человека: правда и миф. Промислова екологія і медицина праці. Киев, Украина Секція: Екологія, 1. с. 22.

Полковенко, Ольга Володимирівна та Полковенко, Тарас Вікторович (2012) Викладання валеології у непрофільних ВНЗ – одна з найактуальніших проблем освіти Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна профільна освіта: традиції і інновації". м. Чернівці. с. 248-250.

Полковенко, Ольга Володимирівна та Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Важливість супроводження лекцій презентаційним матеріалом у форматі Power Point при викладанні курсу анатомії у вищій школі Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини: досвід, проблеми, перспективи. с. 185-191.

Полковенко, Тарас Вікторович (2015) Національна самоідентифікація українців на тлі подій 2013-2015 рр Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. с. 150-155.

Полковенко, Тарас Вікторович та Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні. с. 120-123.

Половіна, Олена Анатоліївна (2014) Дитина і мистецтво: сучасні аспекти поліхудожнього розвитку Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). с. 233-242.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Інтенсифікація раннього розвитку дитини:очікування і реальність In: III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір", 31 травня -1 червня 2018 року, м.Луцьк.

Полька, Надія Степанівна та Гозак, Світлана Вікторівна (2015) Гігієнічні проблеми навчального навантаження школярів In: Про зміст загальної середньої освіти. Науково-аналітична доповідь. НАПН України, Київ, с. 97-115.

Польовик, П. та Верченко, О. та Уніченко, О. та Гаврюкова, А. (2015) Хмарний сервіс Google Sites Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 184-185.

Полякова, Олена Василівна (2013) Удосконалення оцінювальної діяльності вчителя початкових класів у післядипломній освіті. Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Полякова, Олена Василівна (2015) Інноваційна освітня діяльність вчителя початкових класів на уроках математики Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Полякова, Олена Василівна (2016) Реалізація компетентнісного підходу у навчанні математики молодших школярів Зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів 27-28 жовтня 2016 р. м. Мукачево. с. 87-89.

Поляничко, Олена Миколаївна (2017) Обєктивація психологічних захистів у осіб підліткового віку з невротичною формою заїкання Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 квітня 2017 р.. с. 138-143.

Поляничко, Олена Миколаївна та Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Метод проекту як засіб розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 191-197.

Поляничко, Олена Миколаївна та Стінська, Вікторія та Васюк, Андрій Григорович (2012) Їздовий спорт: історія, становлення та розвиток в Україні Проблема активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. с. 224-228.

Полінок, Олена Володимирівна (2011) Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях із синтаксису складного речення Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 126-128.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2011) Розвиток творчої особистості засобами інформаційних технологій в художньо-педагогічній та дизайнерській освіті Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 141-145.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Знак як основа візуальної комунікації In: Всеукраїнська науково-практична конференція: Візуальні комунікації у формувнні особистості і соціуму.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2018) Знакові системи в дизайн-освіті з використанням комп’ютерних технологій In: ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., (присвячена міжнародному Дню дизайнера).

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2014) Соціально-економічний розвиток кустарного виробництва на селі під час нової економічної політики Матеріали VII Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м.Житомир, 7-8 листопада 2014р.). Збірник наукових праць. с. 48-52.

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2014) Соціально-економічний розвиток кустарного виробництва на селі під час нової економічної політики Матеріали VII Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка). с. 48-52.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Імагологічний вимір Києва в художній літературі новітньої доби Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 27-33.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2014) Шевченко-денді Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 83-90.

Попова, Альона Олексіївна (2016) Соціальна робота в місцевих громадах в Сполучених Штатах Америки: методи та моделі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 113-121.

Портна, Ірина Леонідівна та Іванько, Валентина Володимирівна (2017) Вплив індивідуально-психологічних особливостей членів гандбольної команди на рівень міжособистісних взаємостосунків Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 197-201.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Інноваційні підходи до вирішення проблеми наступності у навчанні опису дітей дошкільного та молодшого шкільного віку In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку, 17-18 травня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2007) Діяльність Інформаційних бюро Ради Європи Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. с. 75-77.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) На шляху до рівноцінності, прозорості і визнання дипломів: ІФЛА і бібліотечно-інформаційна освіта V Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – відкритий світ». с. 55-57.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) Міжнародні бібліотечні організації: можливості співробітництва бібліотек вищих навчальних закладів «Бібліотек@ – територія єдності» Всеукраїнська науково-практична конференція. с. 60-64.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2011) Основні напрями діяльності спеціальної групи за інтересами з історії бібліотечної справи (ІФЛА) Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. с. 165-167.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2011) Дисципліна «Міжнародне співробітництво в інформаційному та виставковому бізнесі» у системі підготовки магістрів з менеджменту інформаційного та виставкового бізнесу Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України. с. 80-81.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2013) Автоматизація діяльності довідково-інформаційного фонду (на прикладі програми «ІРБІС») In: Сучасний стан та перспективи розвитку служб науково-технічної інформації державних архівних установ України, 15.11.2013, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2015) Міжнародні фахові об’єднання у медичному бібліотечному середовищі: основні напрями співпраці Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : матеріали наук.-прак. конф. з міжнарод. участю. с. 202-204.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2015) Освітні проекти міжнародних архівних організацій у контексті Програми навчання впродовж життя Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф.. с. 149-152.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Сучасні орієнтири молодих науковців інформаційної, бібліотечної та архівної справи Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квіт. 2017 р.. с. 6-7.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Опанування засад професійної етики студентами спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (на прикладі етичних кодексів фахових міжнародних організацій) Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Ч. 2 : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., м. Дніпро, 26-27 трав. 2017 р.. с. 119-121.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Міжнародні бібліотечні організації як форма міжнародного бібліотечного співробітництва Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 вересня 2016 р.). с. 45-48.

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2011) Формування художньо-творчої активності студентів на заняттях з дисципліни «Рисунок» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 201-203.

Процька, Світлана Миколаївна (2013) Дослідження проблеми інформатизації освіти у теорії і практиці країн зарубіжжя Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 77-82.

Процька, Світлана Миколаївна (2012) Використання опорних схем як засобу формування інформаційної компетенції у студентів класичного університету Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 143-149.

Процька, Світлана Миколаївна (2011) Формування інформаційної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 129-131.

Процька, Світлана Миколаївна (2014) Педагогічні умови формування професійних компетентностей у майбутніх філологів засобами комп’ютерно зорієнтованої методичної системи навчання Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 155-161.

Прошкін, Володимир Вадимович та Глушак, Оксана Михайлівна (2017) Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської нау- ково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р.. с. 215-217.

Прошкін, Володимир Вадимович та Глушак, Оксана Михайлівна та Мазур, Наталія Петрівна (2018) Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: Д. М. Бо. с. 82-85.

Пушкарьов, Юрій Віталійович (2012) Експериментальне навантаження та динаміка показників суб’єктивної оцінки самопочуття та власної ваги студентів, які займаються силовими видами спорту Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. с. 172-175.

Піддячий, Микола Іванович (2014) ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СОЦІАЛЬНО- ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ Актуальні проблеми в системі освіти освіти: ЗНЗ - доуніверситетська підготовка - ВНЗ : зб. наук. пр. матеріалів IX міжрегіонального семінару. с. 231-238.

Піскун, Валентина Миколаївна (2012) Київ у добу Української революції (за спогадами сучасників) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 107-111.

Пітенко, Сергій Леонідович (2012) Залежність показників складу тіла, соматотипів і щільність кісток у висококваліфікованих спортсменів In: Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму, Запоріжжя: КПУ.

Пітенко, Сергій Леонідович (2017) Індивідуалізація в харчовій корекції остеопорозу Фізичне виховання спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи. с. 179-184.

Р

Радченко, Л.Д. (2016) Аналіз системи управління проектами Microsoft Project Professional In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Радченко, Сергій Петрович (2014) Використання опорних відеофрагментів у навчальному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 62-63.

Радченко, Сергій Петрович (2017) Дидактичний метод шаблонів при вивченні систем лінійних алгебраїчних рівнянь Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» 18-19 травня. 2017 року. с. 73-76. ISSN 978-617-7171-98-9

Радченко, Сергій Петрович (2017) Створення пакетів вправ з аналітичної геометрії методом шаблонів Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі" 10 жовтня 2017 р.. с. 78-79.

Рамський, Андрій Юрійович (2017) Інформаційне суспільство: проблеми та тенденції розвитку освіти In: Всеукраїнсько-наукова практична конференція "Теорія і практика використання технологій в навчальному процесі.

Рафальська, Г.В. (2015) Київські пам’ятники Тарасу Шевченку в контексті утвердження радянської моделі вшанування пам’яті поета Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 149-157.

Рафіков, Олександр Римович (2016) Переконання як передумова виникнення соціального оптимізму Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 122-127.

Редько, Н.С. (2015) Аналіз стабільності системи підтримки прийняття рішення з вибору професії на основі нечіткої логіки Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 131-134.

Редько, Н.С. (2016) Використання інструментів інтернет-мережі з метою проектування та аналізу соціального бізнесу In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Редько, Сергій Іванович (2014) Дослідження особистісних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 6-11.

Редько, Сергій Іванович (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою. Збірник наукових статей за матеріалами регіональної науково-практичної конференції 28 лютого 2014 року (1). с. 6-11.

Редько, Сергій Іванович (2008) ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ Філософсько-методологічні та соціально-психологічні проблеми реалізації людського фактору в умовах переходу Збройних Сил України до професійної армії.- Матеріали Всеармійської науково-практичної конференції. Частина І., 1. с. 225-228.

Рибніков, Олександр Михайлович (2012) Віртуальна екскурсія музеєм Бориса Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. с. 135-138.

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2014) Використання нелінійних мультимедійних презентацій у навчальному процесі університету Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 114-112.

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2015) Комп’ютерно орієнтоване середовище для вивчення інформатичних дисциплін Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 56-59.

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2017) Технологія е-портфоліо в посиленні практичної спрямованості процесу навчання бакалаврів інформатики Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19.05.2017. с. 89-95.

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Вплив фізичної терапії на функціональний стан міокарда при плановому хірургічному лікуванні хронічного калькульозного холециститу із супровідною серцево-судинною патологією Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 227-233.

Роговик, Людмила та Кочерга, Олександр Васильович (1994) Мислення у механізмі таланту дитини Сучасна психологія в ціннісному вимірі: матеріали Третіх Костюківських читань, 20-22 грудня 1994 року. Т. І. с. 311-312.

Розінкевич, Наталія Василівна (2017) Метажанровий статус мандрівної прози Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 98-102. ISSN 978-966-916-396-7

Розінкевич, Наталія Василівна (2017) Розрізнення понять мандрівна література та мандрівна проза In: ІІI Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології».

Романенко, Людмила Віталіївна (2015) ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Збірник наукових праць (18). с. 211-214.

Романенко, Людмила Віталіївна (2015) Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи В процесі педагогічної практики Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». с. 211-214.

Романенко, Людмила Віталіївна та Гусакова, Наталія (2017) Актуальність підготовки майбутнього вчителядо формування алгоритмічної компетентності молодших школярів Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. с. 131-133.

Романенко, Людмила Віталіївна та Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 19-20 листопада 2015 року Збірник наукових праць (18). с. 217-220.

Романенко, Людмила Віталіївна та Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». с. 217-220.

Романенко, Людмила Віталіївна та Тиха, Любов Юріївна (2018) Розвиток творчих можливостей молодшого школяра як наукова проблема Особистість у просторі виховних інновацій. с. 321-325. ISSN 978-966-2716-99-3

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Засоби боротьби с тотальною комерціалізацією сучасної науки: інструментарій мистецтвознавця In: Другі платоновські читання.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Методы борьбы с тотальной коммерциализацией современной науки: инструментарий искусствоведа матеріали доповідей наукової конференції "Другі Платонівські читання".

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Історико-політичне підгрунтя синтезу традицій в українській культурі постренесансової доби 6 Богданівські читання. с. 166-168.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром уходящей натуры In: Другі наукові читання, присвячені памя'ті доктора історичних наук, професора О.І,Путра, 20 листопада 2016, НАКККіМ, м. Київ.

Руденко, Валентина Петрівна (2014) Комунікативна складова формування репутації навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 33-36.

Руденко, Людмила Степанівна (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15–16 травня 2014 року, м. Київ. ISSN УДК 159.928.23:057.87 / ББК 88.37

Руднік, Юлія Вікторівна (2014) Інноваційні технології навчання іноземних мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали IV щорічної Всеукраїнської науково практичної конференції (27 березня 2014 року). с. 162-170.

Руднік, Юлія Вікторівна (2015) Критерії готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 09 квітня 2015 р.. с. 135-142.

Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 62-71.

С

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Розробка корпоративного інформаційного порталу для організації роботи підприємства Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 137-139.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Місце і роль корпоративного порталу в ефективному управліні організацією Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 134-136.

Сабліна, Милана Андріївна (2016) Інтерактивний додаток WEB 2.0 для створення інтерактивних вправ In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Learningapps як засіб інтерактивного навчання In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Використання інтерактивного додатку learningapps в навчальному процесі In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі, 30-31 травня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет інформатики.

Сабліна, Милана Андріївна та Степура, Іван Сергійович (2013) Розробка Інтернет-порталу «Грінченко онлайн» Студентські пошуки (1). с. 194-197.

Сабліна, Милана Андріївна та Степура, Іван Сергійович (2014) Створення корпоративного порталу в освітніх установах на основі використання хмарного сервісу бітрікс24 Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» (2). с. 67-71.

Сабол, Діана Михайлівна (2015) Використання комп’ютерних технологій, як інновації, в розвитку дошкільника Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Сабол, Діана Михайлівна (2017) Емоційний інтелект як складова педагогічної майстерності Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Сабол, Діана Михайлівна (2018) Профілактика вигорання як передумова психологічного здоров’я педагога Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах" ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Савченко, О.С. (2015) Моніторинг та діагностування результатів навчальної діяльності з інформатики в умовах впровадження компетентнісного підходу Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 62-64.

Савченко, Світлана Володимирівна (2009) О. М. Апанович: життєдіяльність, наукове кредо Погляд крізь віки: матеріали наукової конференції, 25 травня 2009 року, м. Київ. с. 3-22.

Савченко, Світлана Володимирівна (2015) «Але головне було — наука»: київський період життя Олени Апанович у спогадах та листах Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 179-186.

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Методологічні підходи до вивчення психологічної статі дошкільника Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 258-261.

Саган, Галина Василівна (2017) Актуалізація «русинського питання» в Хорватії на початку ХХІ ст.: витоки та наслідки Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р.. с. 123-135.

Сакалюк, Олена Петрівна (2018) Партнерські відносини вчителя початкових класів з батьками в Новій українській школі Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" (1). с. 208-209.

Сакалюк, Олена Петрівна (2018) Компетентнісний підхід В.О. Сухомлинського як провідний засіб реформування змісту здоров'язберігаючої освіти у початковій школі Василь Сухомлинський - від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи. с. 138-140.

Салата, Оксана Олексіївна (2014) КОНФУЦІАНСТВО В СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ МОДЕЛІ КИТАЮ. In: Школа Конфуція: джерела - історія - сучасність.

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Наукова інтелігенція Києва в умовах нацистського окупаційного режиму 1941–1942 рр. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 139-148.

Салата, Оксана Олексіївна (2017) Творчість Бориса Грінченка у свідомості українців у роки Другої світової війни In: Всеукраїнська наукова конференція (IX щорічні Грінченківські читання) "Борис Грінченко - відомий і невідомий", 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Сало, Г.В. (2016) Релігійно-філософський дискурс українських філософів західної діаспори: історіографічний аспект Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 128-132.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Теоретико-методологічні засади лінгвопоетичного тлумачення художнього тексту Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність. с. 215-220.

Сафарян, Світлана Іванівна (2014) Формування читацької компетенції школярів в умовах особистісно орієнтованого навчання світової літератури Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. с. 299-307.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Реалізація ідей професора Л.Ф. Мірошниченко в системі розвитку педагогічної творчості вчителя літератури Науково-методична школа професора Л.Ф. Мірошниченко: історія, сьогодення та перспективи. с. 151-158.

Саєвич, Ірина Георгіївна та Мироненко, Володимир Володимирович (2010) Комп'ютерні технології у сучасній освіті Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 15 груд. 2010 р..

Свириденко, Анна Юріївна (2014) Нормативна дисципліна «Безпека життєдіяльності» як важлива складова змісту вищої освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 59-66.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Домашня академія Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині (57). с. 160-164.

Світайло, Світлана Валеріївна (2013) Фахова компетентність учителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 142-147.

Севрюков, Денис Георгійович (2017) Соціальні права та держава можливостей (західноєвропейський контекст) Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 105-109.

Севрюков, Денис Георгійович (2016) Розвиток європейської соціальної держави за умов фашизму Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за матер. круглого столу, Київ, 16 груд. 2016 р.. с. 30-34.

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Комунікаційний простір міста: медіатизація, дискурсивні практики In: Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конференції, 25 26 травня 2018 року, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Застосування методу центрального многовиду для дослідження математичних моделей МАТЕРІАЛИ ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві» (22 квітня 2016 року). с. 23-25.

Семко, Віктор Володимирович та Кузьменко, Лідія Володимирівна (2018) Метод оцінювання безпеки застосування програмних засобів In: ІІ Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 28 березня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2012) Компетентнісні орієнтири виміру особистісного зростання учнівської молоді In: Всеукраїнська науково-практичні конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2015) Розвиток фахової індивідуальності особистості у контексті модернізації освітнього простору Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево. Том 2. с. 163-166.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2015) Психолого-педагогчний простір фахової індивідуальності як осмислена акмеогенеза Психогенеза особистості: норма і девіація : збірник наукових статей [гол. ред. Я. Гошовський]. - Т.І. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015.. с. 67-75.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) Формування компетентності дітей дошкільного віку у сфері театральної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2010) Освіта в сучасному світі In: Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології In: Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів : хрестоматія. Педагогічна думка, с. 132-141.

Ситник, І. та Коваль, В. та Івасенко, Д. та Копія, В. та Грицюк, А. (2015) Використання хмарного відеоредактора Wevideo Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 185-186.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Професійна підготовка вчителя: ірландський досвід Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика . с. 182-183.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Істоія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року). с. 83-89.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Історія становлення та розвитку системи освіти дорослих в Ірландії Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 83-88.

Скляр, Ольга Олегівна (2013) КОМПОНЕНТНА CТРУКТУРА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 148-152.

Скляр, Ольга Олегівна (2013) Компонентна структура розвитку професійного інтересу майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 148-152.

Скляр, Ольга Олегівна (2014) Особистісна мотивація майбутнього вчителя музики як основа розвитку професійного інтересу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 176-180.

Скоробрещук, Галина Миколаївна (2018) Google-форми як інструмент оцінювання для забезпечення якості вищої освіти Теоретико-практичнs проблеми використання математичних методів і комп"ютерно-орієнтовних технологій в освіті на науці. с. 95-99.

Скоробрещук, Галина Миколаївна та Єфімова, М.С. (2017) Tuxpaint як засіб розвитку творчих та художніх здібностей дітей дошкільного віку Інформаційні технології - 2017: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ. с. 78-80.

Скоробрещук, Галина Миколаївна та Кабанова, Кристина Юріївна (2018) Батьківський контроль як засіб формування медіасередовища дітей дошкільного віку Збірник тез V Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2018. с. 76-77.

Скоробрещук, Галина Миколаївна та Огородник, А.М. (2017) Використання ресурсу LearnEnglish Kids для навчання англійської мови дітей дошкільного віку Інформаційні технології - 2017: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ. с. 177-178.

Скоробрещук, Галина Миколаївна та Сорока, І.О. (2017) Мобільні додатки для вивчення алфавіту дітьми дошкільного віку Інформаційні технології - 2017: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ. с. 239-240.

Скоробрещук, Галина Миколаївна та Ухань, Кристина Євгеніївна (2018) Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках навчання грамоті в початковій школі Збірник тез V Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2018. с. 127-129.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно- професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти».

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання Матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції Присвяченої 5-річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 17-18 травня 2017 року. с. 10-13.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Роль"класного менеджменту" у формуванні партнерської взаємодії між учасниками інклюзивного процесу Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. с. 194-198. ISSN 978-617-571-157-6

Скуратівська, Галина Степанівна (2017) Критерії відбору лексики з англійського професійного мовлення для студентів спецільностей реклами та зв'язків з громадськістю Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2004) Україна в матеріалізованих та особистісних символах Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. с. 349-352.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) Освітній чинник формування культурних орієнтацій в реаліях сучасної України In: Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи. Інновація, Дніпропетровськ, с. 139-145.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2009) Вікові та освітні чинники толерантно-нетерпимих установок дорослого населення України In: МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСВІТІ: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2009 р. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, с. 133-140.

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2017) «Людський вимір» НБСЄ як інструмент тиску на СРСР під час холодної війни Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 122-126.

Слюсаренко, Ірина Юріївна та Слюсаренко, Павло Миколайович (2016) Галфорд Джон Маккіндер (1861-1947) - науковець, політик і державний діяч In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі", Київ - Переяслав-Хмельницький, 20-21 травня 2016 р..

Слюсарчук, А.Д. (2016) Динамічні презентації у вивченні іноземних мов In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Смольникова, Галина Валентинівна (2015) Комунікативні ігри як засіб адаптації першокласників до школи Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Смольникова, Галина Валентинівна (2017) Організація курсів підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних закладів Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Смірнова, Валерія Андріївна (2018) Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості та відкритості сучасного університету Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. с. 131-133.

Смірнова, Валерія Андріївна (2018) Технології та інструменти побудови вебометричного рейтингу для оцінювання якості освітньої та наукової діяльності університету Студентський науковий пошук - 2018: зб. тез студентської наукової конференції. с. 41-42.

Снітко, Марина Аркадіївна (2014) Сучасний стан обізнаності батьків про діяльність підлітків в Інтернет-мережі Матеріали Всеукраїнского науково-практичного семінару "Соціально-педагогічна підтримка сім'ї з дитиною". с. 72-73.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 21 квітня 2016, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 72-76.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Інформаційний вимір програм лояльності в сьогоденні українського суспільства Українське суспільство: основні виміри (5). с. 134-136.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) «Хмарні технології» та «Хмарна бухгалтерія» в сучасному механізмі фінансового менеджменту Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 65. с. 252-257.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Іванців, Надія Іванівна (2018) Фінансування малого бізнесу в Україні: джерела і проблеми Трансформація національної моделі фінансово- кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). с. 264-268.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Ванієва, Марія Леонідівна (2018) Вплив обліку та мотивації оплати праці на ефективність використання фінансів підприємства Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). с. 261-264.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Кислицька, Інна Ігорівна (2018) Фінансова складова розвитку трудового потенціалу в умовах глобалізаційних процесів Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). с. 87-90.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Криковлюк, Зоряна (2018) Принцип «єдиного вікна» в реалізації митної політики України Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). с. 385-388.

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Особливості міжмовних трансформацій у процесі міжкультурних комунікацій Національні культури у глобалізованому світі: зб.матеріалів. с. 214-217.

Солдатова, Леся Петрівна (2015) Оптимальне використання "мови первинної соціалізації" при навчанні "мови вторинної соціалізації" у практиці викладача іноземних мов Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. с. 36-41.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Інформаційно-комунікативна компетентність викладачів іноземних мов In: Іншомовна підготовка працівників правоохороних органів та фахівців із права.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Information and communication competence of the teacher of foreign languages Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції "Іншомовна підготовка працівників правоохоонних органів та фхівців із права". с. 29-31.

Соловей, Людмила Сергіївна та Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця Матеріали XXV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 25. - 241 с. (25). с. 45-47.

Соловей, Людмила Сергіївна та Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) Нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі In: Форум до Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області, 6 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Прояви академічної нечесності як проблема розвитку сучасної освіти In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», 21-22 лютого 2017 р., Центр наукових технологій, м. Харків.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 року, Україна, Київ.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти In: Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», 16 травня 2017 року, Україна, Житомир.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Етичний кодекс як гарант академічної чесності в університетах Європейського Союзу In: Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених, 9-10 листопада 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Сопова, Дана Олегівна (2018) Значення академічної чесності для формування цілісної особистості учнів загальноосвітніх шкіл Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології" 16 травня 2018 року. с. 202-206.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Діяльність психолога дошкільного закладу з формування виховних стратегій батьків щодо психосексуального розвитку дитини In: Всеукраїнька науково-практична конференція.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв In: Всеукраїнька науково-практична конференція з мiжнародною участю "Психологiчна освiта в Украiнi: традицii, сучаснiсть та перспективи", 21.04.2017, Киiв.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогiчнi особливостi розвитку особистостi в освiтньому просторi", 17 травня 2017 р., м. Мукачево.

Сотников, І. (2014) Використання відеохостингів у навчальному процесі на прикладі YouTube Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 72-74.

Софій, Наталія Зіновіївна (2014) Правова основа інклюзивної освіти: чинне законодавство України Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Хмельницький. с. 183-187.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Бібліотека – територія єдності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 40-43. ISSN ISBN 978-966-97270-30-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Викладання АСОД для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. с. 42-45.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. с. 217-219.

Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Дослідження проблеми успішності у спорті Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 239-243.

Співак, Світлана Миколаївна (2014) Особливості створення змістовно-структурної моделі хмароорієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх учителів інформатики Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 117-119.

Співак, Світлана Миколаївна (2014) Передумови проектування хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища студента Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 115-117.

Співак, Світлана Михайлівна (2015) Неформальне навчання як показник якісного саморозвитку та конкурентоспроможності Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 68-70.

Співак, Світлана Михайлівна (2014) ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТА Збірник тез I Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2014. с. 115-116. ISSN УДК 004:378(082) ББК 32.97:74.58я73

Співак, Світлана Михайлівна (2014) ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Збірник тез I Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2014. с. 117-119.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Сім’я як провідний інститут соціалізації дитини Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна сім’я та соціальні інституції : шляхи партнерської взаємодії» (1). с. 157-159.

Спіріна, Тетяна Петрівна та Середа, Л.В. (2014) Теоретичні засади проблеми торгівлі дітьми в Україні In: П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання, м. Чернігів.

Срібняк, Ігор Володимирович (2016) Табір полонених вояків царської армії в Кніттельфельді (Австро-Угорщина) в кінці 1914 — першій половині 1915 рр.: виокремлення українців та їх самоорганізація Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 133-142.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Табір інтернованих вояків-українців у Каліші (Польща, 1921-1924 рр.) у світлі архівних джерел In: Вісімнадцяті всеукраїнські джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю Української Революції, 15 листопада 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Перебування інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, 1923 р. (за матеріалами часопису «Український Сурмач») In: Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі, 22-23 вересня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Європейське міське середовище та табори полонених й інтернованих українців: шляхи взаємодії (1914-1924 рр.) In: Київ і кияни в соціокультурному просторі України: історія міських спільнот, 24 травня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «Почуття великого обов’язку, покладеному на Генеральний штаб Батьківщиною…»: заснування та діяльність Академічних курсів штабних старшин у таборі Каліш (Польща) у 1921-1924 рр. In: Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ - початок ХХІ ст.), 16 березня 2017 р., Київ.

Стадник, Микола Миколайович (2013) Євроінтеграційний процес: міжконфесійний діалог - пріоритетне завдання сучасної державної політики в галузі свободи совісті In: Всеукраїнська науково-практична конференція за міжн. участю, 25 квітня 2013, Київ.

Стадник, Микола Миколайович (2011) Світові тенденції розвитку фермерства In: Науково-практична конференція за міжнар. участю, 27 травня 2011, Київ.

Стадник, Микола Миколайович (2015) Формування лідерських якостей у працівників органів державної влади та місцевого самоврядування Матеріали Всеукраїнського круглого столу "Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи". с. 34-35.

Стадник, Микола Миколайович (2015) Використання зарубіжного досвіду при формуванні моделі професійних компетенцій у сфері державного управління Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 29 травня 2015 р.). с. 138-140.

Стадник, Микола Миколайович (2015) Стратегії соціального розвитку України "Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі": Всеукраїнська науково-теор. конф. з міжн. участю [матеріали доповідей та виступів]. с. 250-253. ISSN 978-617-7265-40-4

Стадник, Микола Миколайович та Титаренко, Олексій Русланович (2014) Місцеве самоврядування в політичному процесі - конституційний аспект In: Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку України : матеріали Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку України : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. НАДУ, Київ, с. 30-32.

Стаднік, Надія Вікторівна (2001) Роль сім'ї у вихованні почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку In: Морально-етичне виховання у системі громадянської освіти і виховання: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-17 листопада 2001 року], 5-17 листопада 2001 року, Івано-Франківськ.

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. с. 280-289. ISSN 2308-3778

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Взаємодія сім’ї і школи: сутність, принципи, напрями, способи реалізації Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік. с. 231-234.

Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства In: Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі, 22 жовтня 2015 року, Інститут проблем виховання НАПН України.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік.

Степура, Іван Сергійович (2014) Розробка сайту електронних конференцій на платформі Open Conference Systems Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 2. с. 133-134.

Степура, Іван Сергійович (2014) Досвід використання автоматизованих видавничих систем як складових інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 77-80.

Степура, Іван Сергійович (2014) Розробка інтерактивних електронних підручників у середовищі «eXeLearning» Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 92-93.

Степура, Іван Сергійович (2015) Агрегатор новин наукових конференцій Confeed: досвід розробки Студентські пошуки (3). с. 131-134.

Степура, Іван Сергійович (2015) Розробка веб-сервісу інформування учасників наукових конференцій Збірник тез IІ Української конференції молодих науковців (2). с. 148-150.

Степура, Іван Сергійович (2016) Використання соціальних мереж редакціями наукових журналів України In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Степура, Іван Сергійович та Сабліна, Милана Андріївна (2014) Розробка студентського корпоративного електронного видання Студентські пошуки (2). с. 291-295.

Степура, Іван Сергійович та Сабліна, Милана Андріївна (2016) Створення інтерактивних тестових завдань для контролю і самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ засобами програми Hot Potatoes In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2016) Психологічні аспекти впровадження навчання, базованого на дослідженнях, у ВНЗ Практична педагогіка та психологія: методи і технології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя,1-2 липня 2016 року).- 2016. с. 109-112.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка рефлексивності майбутніх учителів як провідної риси їх психологічної культури In: Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності, 5-6 квітня 2017 р., Тернопіль.

Сторожук, Катерина та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Патріотичне виховання молодших школярів як науково-педагогічна проблема Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. с. 91-93.

Студінський, Володимир Аркадійович (2014) Фінанси Києва першої половини ХІХ ст. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 31-44.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2018) Співтворчість вчителя й учня в системі поглядів Василя Сухомлинського в сучасній школі Василь Сухомлинський - від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи. с. 156-159.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання інформаційних технологій у процесі професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 144-146.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання інформаційних технологій у процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 144-146.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання нових інформаційних технологій у вивченні іноземної мови студентами педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 24-25 березня 2011.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Виховання толерантності майбутніх учителів початкової школи як один з аспектів формування їхньої професійної компетентності Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік (3). с. 346-349.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Толерантність як невід’ємна риса полікультурної особистості майбутнього вчителя початкової школи In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Особливості формування культури мислення майбутніх учителів In: Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки, 9 квітня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Етичні аспекти взаємовідносин учителя з батьками учнів молодшого шкільного віку Матеріали теоретико-практичного семінару «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності». с. 171-173.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Особливості педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи в контексті загальнолюдської культури In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку, 16.05.2017, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сінельнікова, Наталія Олегівна та Міщенко, Ольга Олександдрівна (2017) Розвиток критичного мислення учнів першого класу засобами мультфільмів In: Студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», 29-30 листопада 2017, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Засади суспільно-формуючої функції української літератури кінця ХІХ століття: І.Нечуй-Левицький та Б.Грінченко "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість": Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. с. 200-208. ISSN 978-966-793-136-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Олекса Влизько й «Нова генерація»: теоретичні й художні виміри Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20-х років ХХ століття. с. 74-82. ISSN 978-966-493-052-6

Сіра, Олена Анатоліївна (2011) Перспективні напрями діяльності сучасних бібліотек. Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство):. 410 -413.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Шляхи удосконалення соціокультурної діяльності бібліотек. Культурна політика у контексті полікультурного світу. 128 -130.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Роль мультиплікації у моральному розвитку дитини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 231-236.

Січка, М.Л. (2015) Підготовка молодих мистецтвознавців у гуртку “studio” у 1920–1930 рр. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 48-58.

Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Впровадження С. Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". с. 247-251.

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Пріоритетні напрями розбудови українського дошкілля за матеріалами з’їзду діячів позашкільної освіти та дошкільного виховання (Київ, 10–13 січня 1919 рік) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 44-45. ISSN 978-617-7536-02-3

Т

Талпа, А.О. (2014) Проблема мотивації студентів до навчання у сучасній вітчизняній науковій літературі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 67-73.

Таран, Оксана Петрівна (2010) Концептуальні засади психодіагностики психофізичного розвитку дітей 5-7 років Психологія розвитку в аксіологічному вимірі : зб. матеріалів Міжвуз. наук.-практ. конфер.. с. 121-126.

Таран, Олена Віталіївна (2013) Акмеологічна компетентність як складова професіоналізму педагога Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 153-161.

Таран, Олена Віталіївна (2015) Інноваційна діяльність як фактор професійного розвитку вихователів дошкільних навчальних закладів Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2014) Вшанування Тараса Шевченка Володимиром Антоновичем Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 128-141.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2012) Штрихи до творчого портрета В.С. Іконникова (з нагоди 170-річного ювілею) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. с. 68-75.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Спогади про В.Б. Антоновича Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р.. с. 205-215.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2011) Діяльність вчених Університету св. Володимира в Київській археографічній комісії у 50-х – 80-х роках ХІХ ст. Київ у соціокультурному просторі XIX - XXI століть: національний та європейський контекст. Матеріали Всеукр.науково-практичноїконференції. с. 67-72.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2013) Видатний киянин Володимир Антонович (1830-1908) Київ і кияни в соціокультурному просторі XIX - XXI століть: доба Бориса Грінченка. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22 травня 2013 р.). с. 76-84.

Тарнавський, І.С. (2015) Історія створення в окупованному Києві української книжкової палати (1941 р.) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 158-168.

Тартасюк, С. (2014) Використання Microsoft Office 365 у навчально-виховному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 83-85.

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) Особливості емоційного розвитку дітей дошкільного віку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 180-184.

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) Образ сім’ї як аспект картини світу людини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). с. 264-267.

Терещенко, Марія Вікторівна (2014) Подружні зради як наслідок порушень сімейних стосунків Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 232-237.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2018) Загальноєвропейські цінності особистості: підходи до розуміння диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології. с. 207-210.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2018) Загальноєвропейські цінності особистості: підходи до розуміння In: Всеукраїнська науково-практична конференція Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології, 16 травня 2018 р., Київ.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Матер. IV щорічної Всеукр. наук-практ. конф., 27 берез. 2014 р. с. 181-186.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Фактори сімейного благополуччя Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії. с. 167-169.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) ФАКТОРИ СІМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ In: Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії, 17 травня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) АНАЛІЗ РЕСУРСІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВОЛОНТЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ In: Треті Сіверянські соціально-психологічні читання, 21 листопада 2012 року, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна та Муляр, Наталія Володимирівна (2016) Діяльність центрів соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями щодо соціалізації дітей молодшого шкільного віку з інвалідністю Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток. с. 231-236.

Тимченко, Ліліана Олексіївна (2017) Визнання паспортів сепаратистських утворень Російською Федерацією: правові наслідки Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 12-17.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2011) Особливості формування бактеріального ценозу у дітей та шляхи їх оптимізації In: «Молодь: освіта, наука, духовність»: матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. Частина 4. С.371-372, (Київ, 12-14 квітня 2011), Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" м. Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2010) Впровадження і використання новітніх технологій у викладанні біологічних дисциплін для студентів у вищій педагогічній школі In: Актуальні проблеми формування здоров*я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах.Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16-17 грудня 2010. С.149-152, 16-17 грудня 2010, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2014) Вплив психофізіологічних особливостей на успішність студентів при вивченні дисципліни «Психогенетика» Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи", 1. с. 127-132. ISSN 966-376-061-3

Тимчик, Олеся Володимирівна та Прокопенко, Леся Михайлівна (2012) Моніторинг рівня знань студентів вищих навчальних закладів про ВІЛ-інфекцію с. 348.

Тимчик, Олеся Володимирівна та Слободянюк, Євгеній та Погребний, Віктор (2017) Вплив фізичних навантажень на організм студентів Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини. с. 244-251.

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) Психологічний зміст та основні чинники обдарованості особистості In: Мат-ли Всеукр. науково-метод. семінару «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності». НЦ «МАНУ», Київ, с. 318-321.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування мовленнєвої компетентності старшого дошкільника на заняттях In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені бориса Грінченка.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2015) Індивідуалізація та диференціація процесу усвідомлення дошкільниками мовлення в умовах різновікового об'єднання Вісник наукової лабораторії "Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті" (4). с. 82-84.

Торговець, Юлія Іванівна (2012) Категорія «образ автора» в текстах есе Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 325-331.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові Мовний простір слов'янського світу: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р.. с. 74-78.

Тугай, Олександра Миколаївна (2016) Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали 5-го науково-методологічного семінару. с. 102-108.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Іменна комплементація монотранзитивних дієслів волевиявлення в ранньоновоанглійській мові Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі. с. 74-77.

Туманова, Валентина Миколаївна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Гнутов, Євгеній Іванович та Гнутова, Наталія Павлівна (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДНЗ « Проблеми формування здорового способу життя молоді».

Тур, Микола Григорович (2014) Культурна ідентичність у вирії суперечливих процесів глобалізації світу In: Науково-практична конференція, 17-25 квітень 2014, Острог.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Автоматизація роботи навчального відділу інституту засобами Microsoft Office Excel Студентські пошуки (1). с. 172-176.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Комп'ютерне моделювання соціальних процесів Новітні інформаційні технології в економічній діяльності. с. 286-288.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2014) Використання сервісів Google Академія та Google Books Ngram Viewer для пошуку наукової інформації Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. с. 85-87.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2014) Організація студентської наукової діяльності Сеульського Національного Університету та можливості використання його досвіду Студентські пошуки (2). с. 268-273.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2015) Поєднання навчальної платформи Moodle та хмарних технологій в Е-середовищі університету Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 72-74.

Тягло, Катерина Олександрівна (2007) Дискурс-аналіз як засіб дослідження соціальних стереотипів у культурних текстах (на прикладі сучасних українських романів) In: (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства. V Міжнародна науковаконференція студентів та аспірантів, Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Тітова, Олена та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2016) Формування вмінь читати в першокласників як науково-педагогічна проблема Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (21). с. 82-84.

Ф

Федорова, Анастасія Олександрівна (2017) Історико-семасіологічний аспект розвитку поняття "Wergeld" у германських мовах In: II Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства".

Федорчук, Ірина Володимирівна (2017) Дослідницька спрямованість змісту іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей у ВНЗ України Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 року). с. 90-96.

Федоряченко, Ю.О. (2013) Англійські запозичення у французькій економічній термінології Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. с. 246-251.

Федюк, Лілія Василівна (2017) Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки і практики щодо судової реформи In: Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права.

Фещук, Марія Юріївна та Дворецький, Дмитро Юрійович (2017) Вплив факторів на економічну бeзпеку підприємства Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи. Збірник тез Всеукраїнської конференції.

Фруктова, Яна Станіславівна та Радченко, Г.М. (2014) Ідея національної школи на зламі століть «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 109-119.

Філоненко, Ірина Олександрівна (2012) Використання ситуативних завдань для формування пізнавальної самостійності учнів при вивченні хімії на академічному рівні Сучасна профільна освіта: традиції та інновації. с. 45-48.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Підготовка майбутніх соціальних педагогів до рекламно-інформаційної діяльності в умовах університетської освіти In: Всеукраїнська науково-практична конференція до 125-річчя від Дня народження Йосипа Сліпого, 23 лютого 2017 року, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Реклама як засіб попередження проявів негативної поведінки в середовищі дітей та підлітків In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього", 21-22 лютого 2017 року, Центр наукових технолгій (м.Харків).

Х

Халанчук, Т. та Шевченко, М. та Магурчак, М. та Хаблов, А. та Матящук, Т. (2015) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Microsoft Onedrive Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 79-83.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) Проблема культури мовлення в епістолярії Б.Антоненка-Давидовича Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до Дня української писемності і мови 10 листопада 2017 року. – Кривий Ріг, 2017.. с. 170-172.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Шлюбні оголошення у галицькій пресі міжвоєнного періоду: соціальна практика як засіб конструювання гендерного режиму In: Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.), 25 жовтня 2018, Вінниця.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Туреччина та її емансипаційний проект: рецептивні моделі галицької та української радянської преси 1920-1930-х років Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9-10 березня 2018 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – 104 с.. с. 17-21. ISSN 978-966-916-194-9

Харук, А.О. (2015) Методика використання хмарної платформи Google Apps Education Edition в освітньому процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 83-84.

Харченко, Олена Іванівна (2015) Інноваційна діяльність педагога в умовах формування шкільної освіти Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Хворостяний, О. (2015) Методика використання хмарних технологій у навчальному процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 84-85.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. с. 159.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.. с. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Педагогічна освіта у вищіх навчальних закладах І-ІІ рівня акоредетації: реалії сьогодення та перспективи розвитку. с. 109-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВЯТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства. с. 93-97.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Методична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти.. с. 104-107.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти. с. 123-124.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Інноваційні підходи до розвитку музичного слуху на заняттях сольфеджіо у вищих навчальних закладах "Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики".

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) ОСНОВНІ МЕТОДИ ПЕРВИННОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МУЗИЧНИМ ТВОРОМ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ In: Мистецька освіта в україні:проблеми теорії і практики.

Хоменко, А.С. (2016) Використання ІКТ у комунікаціях громадських організацій In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р, Київ.

Хоружа, Людмила Леонідівна та Дічек, Наталія Петрівна (2015) Історико-педагогічні дослідження в Україні: розвиток наукового дискурсу Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування. с. 3-4.

Хрипко, Світлана Анатоліївна (2018) A widow’s image on the Bible pages Київські філософські студії [Текст]: Матеріали наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. – 221 с.. с. 165-168.

Ц

Цапро, Галина Юріївна (2016) Гендерні особливості тактики відхилення від теми In: Англійська мова у XXI столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур.

Циганчук, Тетяна Володимирівна та Лимар, Т.О. (2016) Страх професійної нереалізації у студентів-психологів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 90-96.

Ч

Чекаліна, Валентина Адамівна (2014) Формування мовленнєвої компетентності дошкільників у процесі навчання переказу літературних творів Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). с. 325-331.

Чекмарьова, Валентина Василівна та Тупиця, Юрій Іванович та Бабенко, В.Г. (2011) Взаємозв'язок системи зміцнення здоров'я з мотиваційним спрямуванням студентів ВНЗ до фізичної культури Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах. с. 13-17.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Особливості розвитку української національної культури як елементу культурологічної складової у змісті дошкільної освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. с. 156-161.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2014) Сучасні підходи до збагачення культурологічного змісту дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Черкаська, Д.В. (2015) Створення музею на кафедрі археології київського державного університету імені Т.Г. Шевченка під керівництвом Л.М. Славіна Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 244-249.

Чернега, Андрій Петрович (2017) Конституційні гарантії на правову допомогу у контексті змін до основного закону від 2 червня 2016 року Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 49-55.

Чернега, Андрій Петрович (2016) Соціально-правові стандарти на безоплатну правову допомогу в Україні Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за матер. круглого столу, Київ, 16 груд. 2016 р.. с. 14-19.

Чернега, Віталій Миколайович (2016) Місце правосвідомості в механізмі сімейно-правового регулювання Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 62-64.

Чернега, Віталій Миколайович (2016) Гуманістична спрямованість сучасного сімейного права України Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 91-93.

Чернега, Віталій Миколайович (2016) Науково-практичні проблеми тлумачення деяких оціночних понять у сімейному праві Людина - суспільство - держава. Права та обов'язки: історія питання та сучасний стан. с. 242-245.

Чернега, Віталій Миколайович (2017) Юридична рівність учасників сімейних правовідносин Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 22-25.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Листи А. Ф. Омельченка з приватних архівів Мистецька освіта і культура України: євроінтеграційний вектор. с. 126-129. ISSN 978-966-452-231-8

Черниш, Анатолій Петрович (2014) Створення умов успішної реалізації завдань — основа діяльності керівника навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 12-15.

Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Індивідуальна траєкторія розвитку особистості: життєдайні ідеї Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). с. 61-66.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2015) Навчання іноземної мови як складова змісту професійної підготовки в умовах багатопрофільного університету Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. с. 29-36.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2007) Самоосвіта майбутніх учителів іноземної мови в умовах кредитно-модульної системи навчання In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Професійна підготовка вчителівв умовах упровадження кредитно-модульної системи", м.Київ.

Черпак, Юрій Васильович (2016) Олександр Костянтинович Анохін: сторінками біографії Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна 16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця. с. 75-79.

Чирко, Оксана Вікторівна та Лойко, Валерія Вікторовна (2017) Обґрунтування заходів покращення фінансового стану суб’єктів підприємництва Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.). с. 188-191.

Чован, Олександр Олександрович та Казанник, Віталій Васильович та Турчик, Андрій Васильович та Гоцкалюк, Лариса Олександрівна та Бобрик, І.Р. (2014) До весняно-літньої орнітофауни національного природного парку «Кременецькі гори» (Тернопільська область) In: Міжнародна науково-практична конференція до 30-річчя створення Шацького національного природного парку, 23-25 квітня 2014 р., Світязь, Волинська обл. Україна.

Ш

Шамаріна, А.О. та Вовненко, І.О. та Голубнича, Ю.В. та Гурська, Я.С. та Петровська, А.В. (2015) Microsoft Office SharePoint Designer Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 188-189.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2013) Дефініційна характеристика молодіжного сленгу сучасної німецької мови "Наукові записки" Серія "Філологічна", 100 (38). с. 1-280. ISSN УДК: 81.161.2 ББК 81.2

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2017) Зрушення у парадигмі категорії стану давньоверхньонімецької мови Наукове партнерство "Центр наукових технологій", 1 (4). с. 69-73.

Шарганович, Яна та Бондаренко, Геннадій Леонідович (2016) Особливості формування образного мислення в учнів початкової школи Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (21). с. 85-87.

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Аутопсихологічна компетентність як фактор особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево. с. 188-190.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2007) Реалізація принципів програмного забезпечення фахових дисциплін за кредитно-модульною системою Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. с. 69-72.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2014) Підготовка майбутнього вихователя за мистецькими спеціалізаціями згідно з державними стандартами дошкільної освіти Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). с. 336-345.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна In: НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Т. КУНА In: НЕ ВИЗНАЧЕНО.

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Хрещення Київської Руси-України – фундамент духовного розвитку української культури", присвячена 1025-ій річниці хрещення Київської Русі.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) Карл Поппер та проблема наукової віри In: // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Cинтетичність богослов’я Карла Ранера In: Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Cучасна теологічно-метафізична антропологія In: Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Християнізація західних слов'ян Київські філософські студії: Матеріали наукової конференції (Київ, 17-18 травня 2018р.): тези доповідей. с. 172-175.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Філософія народжена релігією Філософія. Людина. Сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю заснування Донецького університету. 4-5 квітня 2017 року.. с. 59-62.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Здоров'язберігання студентів як одне із завдань навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. с. 163-166.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) Здоров'язбереження майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах як одна з умов професійної підготовки Педагогіка здоров'я. Збірник наукових праць II Всекраїнської науково-практичної конференції (П24). с. 338-341.

Шеремета, Марина Миколаївна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Фактори, що негативно впливають на здоров’язберігання майбутніх соціальних педагогів та роль вищих навчальних закладів у їх подоланні Матеріали ІV щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки". с. 187-192.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) До питання вивчення проблеми розвитку методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст. Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). с. 356-362.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Розвиток змісту та форм організації методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. с. 73-78.

Шинкар, Тетяна Юріївна та Руденко, Людмила Степанівна (2009) Особливості творчого розвитку дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 92-95.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2016) Поліпарадигмальний простір сучасної лінгвістики Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій : Міжвузівський круглий стіл. с. 14-20.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2016) Особливості формування соціокультурної компетенції студентів-правознавців Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (IV). с. 50-57.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2017) Формування психофізіологічних механізмів аудіювання профорієнтованого тексту Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 44-52.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2011) Проблема навчання і виховання ліворуких дітей на сучасному етапі Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи. с. 104-107.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2015) Професійна підготовка вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми In: Cучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтня 2015, Умань.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2015) Підготовка вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми In: ХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку".

Школьна, Ольга Володимирівна (2018) Поняття "культурні цінності" та "культурна спадщина" у вітчизняному і міжнародному науковому обігу In: Актуальні проблеми музейної та пам'яткоохоронної діяльності.

Шкуренко, Олександра Вікторівна (2018) Формування інформаційно-комунікаційної компетентності у майбутніх вчителів початкової школи Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. с. 160-162.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2011) Про містера Шерлока Холмса, джентельмена вікторіанської доби. Зарубіжна література в школах України (2). с. 11-14.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Пошук автора або Хай живе читач. Дещо про читання постмодерних детективів. Зарубіжна література в школах України (5). с. 14-17.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) Щодо канонічності останнього портрета Т.Г.Шевченка в контексті моделей шевченкознавства радянської та пострадянської доби. Українська література в загальноосвітній школі. Інститут Педагогіки НАПН України. (8). с. 6-9.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2015) Хроніка подій. "Дитяча література: традиції і перспективи". Всесвітня література в школах України. (3 (405). с. 10-12.

Шпак, Віктор Іванович (2017) Нові можливості ефективного медіабізнесу - інноваційна складова Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України. с. 14-18.

Шпильова, І.С. (2016) Напрямки формування толерантності підлітків в поліетнічному середовищі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. с. 143-152.

Шпортько, Валерій Іванович (2011) Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисципліни «Нарисна геометрія. Теорія тіней та перспектива» мистецького циклу Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». с. 220-222.

Шуть, Валентина Яківна (2014) Ділове спілкування керівників навчального закладу: особливості мовленнєвого етикету Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. с. 28-32.

Шуть, Валентина Яківна (2015) Розвиток комунікативної компетентності керівників навчального закладу в системі підвищення кваліфікації Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014-2015 рр. / за заг. ред. В.Я. Шуть.. с. 52-56.

Щ

Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2015) Інноваційний розвиток освіти в умовах трансформаційних змін українського суспільства Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2017) Механізми реалізації наступності дошкільної і початкової освіти в умовах становлення суспільства сталого розвитку Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2018) Підвищення кваліфікації педагогічних працівників у формальній та неформальній освіті Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Щербак, Віталій Олексійович (2014) Шевченкова візія козацької України Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 44-57.

Щербак, Віталій Олексійович (2014) Козацтво як чинник українського державотворення нового часу Ранньомодерна історія України. с. 18-33.

Щербак, Віталій Олексійович (2014) Шевченкова візія козацької України In: Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ - ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс.

Щербак, Віталій Олексійович (2015) Чисельність і склад населення Києва у XVIII ст. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. с. 120-128.

Щербак, Дарія Петрівна (2016) Дослідницька діяльність як показник компетенції майбутнього викладача-хореографа Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти" (1). с. 209-214. ISSN 85.32

Щербаков, Ярослав Ігорович (2012) Принципи конфуціанської освіти за доби Цін In: Школа Конфуція: джерела-історія-сучасність, 22 листопада, Київський університет ім. Бориса Грінченка.

Ю

Юзькова, Ірина Валеріївна (2012) Концепт ДОРОГА в романі Герти Мюллер «Гойдалка дихання» Актуальні проблеми сучасної науки та наукових досліджень (2). с. 349-351. ISSN 978-966-2337-01-3

Юніна, Ольга Євгенівна (2006) ВИКОРИСТАННЯ ІГОР НА УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ In: ІІ регаональна науково-практична конференція "Психолого-педагогічні та соціальні аспекти шкільної дезадаптації на початковому етапі шкільного навчання", м. Луганськ.

Юрченко, Віктор Іванович (2012) Професіоналізація особистості студента – одне з головних завдань вищої освіти Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах. с. 253-255.

Юхимець, Альона (2014) Сторіччя від дня народження Тараса Шевченка: заборонене, проте відзначене свято (за матеріалами періодичних видань) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. с. 168-180.

Я

Яцик, Р. та Бобженко, М. та Мещеряков, О. (2015) Інструменти соціальної мережі «Твіттер» Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. с. 193-195.

Цей список був створений у Mon Feb 18 03:43:41 2019 EET.