Items where Subject is "Всеукраїнські"

Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | G | H | I | K | L | M | S | T | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ю | Я
Number of items at this level: 1791.

B

Bondar, O. Y. (2019) The training of verbal creativity with students of psychological speciality In: 2019 National TESOL-Ukraine Convention, April 9-10, 2019., Kharkiv.

Bondar, O. Y. (2018) Verbal creativity training for future psychologists In: 2018 TESOL-Ukraine National Convention: ELT in Ukraine : New Ways to Success, March 9-10, 2018., Lviv.

Bondar, O. Y. (2016) Comparative study of tags in female linguistic behaviour (English, Russian, Ukrainian) Global changes in Ukraine: Global Changes in English Language Teaching in Ukraine : Book of Convention Papers.. pp. 20-21.

Bushma, A.V. (2016) Use of polar properties of LEDs in display hardware design 7-ма Українська наукова конференція з фізики напівпровідників. Матеріали конференції. - Кременчук: ПП Щербатих О. В., 2016. - 556 с.. pp. 207-208. ISSN 978-617-639-108-1

G

Guts, Nataliia (2017) The protection of trade unions’ funds and property Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 30-33.

H

Horodyska, O.A. (2023) Теоретичні засоби вивчення японської зуконаслідувальної лексики VІІ Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні». pp. 17-19.

Horodyska, O.A. and Bukriienko, A.O. (2023) Peculiarities of translating the spoken style of modern Japanese VІІ Всеукраїнсьа дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні». pp. 15-17.

I

Iliushchenko, O. and Sokolov, V. Y. (2020) Approaches for the Development of Low-Budget Analyzers of the Spectrum Sensor Networks 2.4–2.5 GHz In: ІТ-2020, 21 травня 2020, Київ.

K

Kraus, Kateryna (2021) “Hard” and “soft” digital infrastructur In: ІХ Всеукр. наук.-практ. онлайн конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, 8 грудня 2021, Київ, Україна.

Kurnylovych, Maryna Olegivna and Gundarieva, V.O. (2023) The work with videomaterials and their role in foreign language teaching Сучасні тенденції розвитку лінгвістики та лінгводидактики [Електронне видання] : збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1. pp. 311-313.

L

Lishchuk, I. and Sokolov, V. Y. (2020) Methodology of Counteraction of Social Engineering on Objects of Information Activity In: IT-2020, 21 травня 2020, Київ.

M

Merkulova, Svitlana Ivanivna (2016) Problems of managing the process of pedagogical orientation of senior pupils in secondary school schools with the use ICT as open social- pedagogical system Collection of papers of Ukrainian scientific-practical Conference "Theoretic-methodological fundamentals of vocational training educational institutions managers "(March, 26 2016), 1. pp. 293-298. ISSN 371.11:378.112

S

Sliepushova, Anhelina (2020) Egocentrism in husband-wife communication: a corpus analysis of Family Guy Полілог культур: освітній і культурологічний аспекти// Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців (31 березня 2020 р.). – Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2020.. pp. 20-21.

Sokolov, V. Y. and Korzhenko, O. Y. (2018) Analysis of Recent Attacks Based on Social Engineering Techniques In: Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти й молодих учених «Комп’ютерна інженерія і кібербезпека: досягнення та інновації», 27–29 листопада 2018 р., Кропивницький.

T

Tsapro, Galyna and Gryshchenko, Olena (2023) New tricks with an old text In: Всеукраїнська конвенція TESOL-Україна “Викладання англійської мови в військовий час: проблеми та можливості для розбудови громади та соціальних змін, 26-28 травня 2023 р., Львів.

V

Vlasova, Ganna (2021) Advocate secrecy: theory and practice Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права. pp. 104-107.

Vlasova, Ganna and Партенадзе, Омар and Цимбал, Петро (2022) Кваліфікація злочинів під час воєнних дій, пов’язаних із викраденням людей In: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (Київ, 20 травня 2022 року).

Є

Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Лікарське та психолого-педагогічне спостереження в процесі спортивних змагань чи занять з фізичної підготовки Здоров’я людини в сучасному культурно- освітньому просторі: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конфереції. pp. 113-114.

Євдокимова, Лілія Григорівна (2018) Психолого-педагогічні особливості прояви уваги на занятях із фізичної підготовки Здоров’я людини в сучасному культурно- освітньому просторі: матеріали І Всеукраїнської заочної науково-практичної інтернет-конфереції. pp. 7-11.

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2014) Тема інтелігенції в прозових та поетичних творах Б. Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 89-96.

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 210-220.

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 306-311.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2023) Цільова аудиторія бренд-комунікації книжкового видавництва Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи. pp. 80-84.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2019) Проблеми ефективності комунікації відповідно до парадигми мислення медіаспоживача In: Всеукраїнський конгрес із соціальної психології «Соціальна психологія сьогодні: здобутки і перспективи», 7 листопада 2019 року, м. Київ.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Використання українськими книговидавництвами інтернет-платформ для комунікації із цільовими аудиторіями Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2016 р.).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Publisher as a factor in the choice of books by readers Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 10–11 листопада 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 108 с.. pp. 74-77.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Роль фестивалів буктрейлерів у популяризації новинок книгодруку In: ІV Міжвузівський науковий семінар "Актуальні проблеми теорії, методології та практики соціальних комунікацій", 23 травня 2018 року, м. Луцьк.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2018) Effective communication of the publishing industry with the involvement of opinion leaders Матеріали наукового інтернет-симпозіуму "Міжкультурна комунікація постмодерної доби" (Луцьк, 20 травня 2018 року).

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) Інформаційно-комунікаційна діяльність сучасних видавництв Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційно-документаційне забезпечення сучасного суспільства». pp. 34-37.

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2016) PR-комунікації українських книговидавництв як важлива умова їх діяльності Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 16-17 грудня 2016 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2016. – 168 с.. pp. 74-76. ISSN ISBN 978-966-916-194-9

Єременко, Олена Володимирівна (2014) Historical and Literary Settings of Kobzardom as Culturological Phenomenon: Shevchenko’s Interpretation Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 142-148.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Іванько, Валентина Володимирівна and Поляничко, Олена Миколаївна and Портна, Ірина Леонідівна (2016) Збереження і зміцнення психічного здоров’я студентів засобами фізичного вихованя Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти.. pp. 287-290.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Поляничко, Олена Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна (2016) Специфіка використання особистісно зорієнтованого підходу у фізичному вихованні Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23). pp. 130-131.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Поляничко, Олена Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна (2016) Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції.

Єретик, Анатолій Анатолійович and Тупиця, Юрій Іванович (2017) Основа засобів фізичного виховання Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 82-87.

І

Іваненко, Галина Олександрівна (2018) Олимпийское образование в работе образовательных учереждений сферы "Физическая культура и спорт" Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді (4). pp. 44-49.

Іванько, Валентина Володимирівна and Портна, Ірина Леонідівна (2012) Фізичне виховання студентів із надлишковою вагою Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. pp. 93-95.

Іванюк, Ганна Іванівна (2023) Educational resource of pedagogical biography in the professional training of teachers Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання. pp. 21-23.

Іванюк, Ганна Іванівна (2021) Міжпарадигмальний вимір нової стратегії освіти людини у змінному світі Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 29-32. ISSN 978–966–644–585–1

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 8-10. ISSN 978-617-7536-02-3

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування методологічної компетентності магістрів з дошкільної освіти Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства: матеріали Всеукраїнської науково-практичної коференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2010) Формування проективних умінь майбутніх магістрів дошкільної освіти Сучасні тенденції розвитку теорії і практики дошкільної освіти. Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Життєствердність ідей С. Русової про розбудову нової школи в Україні МАТЕРІАЛИ І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «ПЕДАГОГІЧНА ПЕРСОНАЛІСТИКА: ТЕОРІЯ, ІСТОРІЯ, ОСВІТНЯ ПРАКТИКА», присвяченій 160-річчю від дня народження С. Русової. pp. 213-217.

Іванюк, Ганна Іванівна (2016) Ідеї національно-патріотичного виховання дітей і молоді в умовах трансформації суспільства Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару. pp. 8-11. ISSN 978-966-97408-7-8

Іванюк, Ганна Іванівна and Проскурко, Анастасія Григорівна (2017) - Матеріали третьої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та студентів "Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи" (4). pp. 68-70.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ Компетентнісно орієнтований підхід до освіти. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 04 грудня 2014 року. pp. 72-79.

Івашньова, Світлана Володимирівна (2014) Індивідуалізація підвищення кваліфікації та групові форми навчання: узгодження суперечностей Філософсько-теоретичні та практико-зорієнтовані аспекти випереджаючої освіти для сталого розвитку. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції. 11 грудня 2014. pp. 104-105.

Іващенко, Сергій Миколайович (2021) The effectiveness of mental rehabilitation of students during the educational process Матеріали всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції з міжнародною участю «Від лікувальної фізичної культури до фізичної реабілітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоємність спеціальностей і навчальних дисциплін». pp. 93-95. ISSN 978-617-7421-75-6

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Вплив зорових навантажень на показники клінічної рефракції студентів Актуальні проблеми фізичної культури і спорту в сучасному суспільстві – 2020: збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю / гол. ред.. О.І. Булгаков. pp. 99-102.

Іващенко, Сергій Миколайович (2020) Роль превентивної реабілітації студентів у профілактиці розвитку патологічних станів Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та фізичного виховання. pp. 103-105.

Ігнатенко, Марина Миколаїівна (2014) Внесок надзвичайної Державної комісії (НДК) в відродження історико-краєзнавчого руху на Чернігівщині In: Придніпровські соцільно-гуманітарні науки, Дніпропетровськ.

Ісаєнко, Олександр Олександрович (2017) Media-cultural subjects of educational disciplines - an important component of the education and profession of future librarians In: IV Краєзнавчі читання пам'яті Петра Тронька, 02 листопада 2017, Київ, Україна.

А

Абрамов, Вадим Олексійович (2018) Remote training experiments with a multi-coordinate technology platform. IІ Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні інформаційні технології, засоби автоматизації та електропривод» (19-21 квітня 2018 року), м. Краматорськ, Україна. pp. 4-5.

Абрамов, Вадим Олексійович (2018) Creation of a remote training laboratory for training and experiments in robotics. ІV Международная научно-практическая конференция “Информационные технологии в образовании, науке и технике” (ИТОНТ-2018). 17-18 мая 2018 года (Черкасский государственный технологический университет). pp. 3-4.

Абрамов, Вадим Олексійович (2013) Аппаратно-методический комплекс для изучения базовых коммуникационных технологий компьютерных сетей In: VІІ всеукраїнська науково–практична конференція. Інформаційні технології у професійній діяльності, 11.04.2013, Рівне.

Абрамов, Вадим Олексійович (2010) Використання макета комп'ютерної мережі в навчальному процесі In: Всеукраїнської наук.-практ.конфер. «Освіта в інформаційному суспільстві:до 25-річчя шкільної інформатики» , 13-14 травня 2010 р., Київ.

Абрамов, Вадим Олексійович and Котул, Євген Сергійович (2015) Microprocessor network XIII Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Шевченківська весна 2015: Радіофізика. Електроніка. Комп'ютерні системи». Збірник тез с. 65-68.. pp. 65-68.

Абрамов, Вадим Олексійович and Литвин, Оксана Степанівна (2016) Особливості навчальної методики створення вбудованих комп'ютерних систем In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет – конференція «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві», 22 квітня 2016, Маріуполь, Україна.

Агіляр Туклер, В.В. (2016) Ініціативність дитини дошкільного віку як психолого-педагогічна проблема сучасності Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 77-84.

Акопян, І.С. (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 193-199.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Problems of regulation of the youth labor market in Kiev in the conditions of European integration Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. pp. 174-180.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Formation of the mechanism of regulation of the youth labor market in Kiev Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. pp. 177-179.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) he use of competency approach when preparing masters in specialty " Public Policy and Management" "Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток" Матеріали щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю. pp. 148-150.

Акіліна, Олена Володимирівна (2015) The social assessment of the modernization of the political system of Ukraine : Ukrainian scientific- practical conference with international participation "Modernization of Modern Social Space : historical experience, challenges and prospects" МОДЕРНІЗАЦІЯ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО ПРОСТОРУ: історичний досвід, виклики та перспективи. pp. 221-222.

Альохіна, Галина Миколаївна and Волжина, М.Г. and Журавльова, О.А. and Попова, С.І. and Севастьянова, С.В. and Скоробрещук, Галина Миколаївна (2016) Chatroulette як засіб вивчення італійської мови In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Альохіна, Галина Миколаївна and Золотухіна, А.В. and Миронова, Д.А. and Пугачева, Л.А. and Шаламай, А.Г. and Скоробрещук, Галина Миколаївна (2016) Memrise як сервіс для вивчення італійської мови In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 травня 2016 р., Київ.

Альошина, Марина Дмитрівна (2012) Дослідження Б. Грінченка: рецепції перекладів творів світових письменників селянами Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 78-84.

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Науково-педагогічні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та аспірантів „Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки ”,, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Алієва, Ельміра Шаігівна (2013) Науково-педагогічні засади концертмейстерської підготовки майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 89-95.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2009) Формування лінгвосоціокультурної компетенції у студентів другого курсу вищого мовного навчального закладу Матеріали науково-практичної конференції "Мова, освіта, культура в контексті Болонських реалій - ІІ (1-3 квітня 2009 року). pp. 183-184.

Андрюшина, Олена Владиславівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 8-12.

Антипін, Євген Борисович (2017) Ідеї про трудове виховання дітей в педагогіці доби Української революції (1917–1921) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 45-47. ISSN 978-617-7536-02-3

Антипін, Євген Борисович (2016) Погляди Софії Русової на проблему наступності в трудовому вихованні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Матеріали І науково-практичної інтеренет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". pp. 186-191.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2012) Філософське і соціокультурне підґрунтя американської теорії читацького відгуку Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 245-254.

Анісімова, Людмила Вікторівна (2013) Концепція читача і читання в літературній теорії Джонатана Каллера Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). pp. 6-8. ISSN -

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2014) Живодайні глибини гуцульської мови In: Регіональна наук.-прак. конференція "Яворів: історія, етнокультура", 20.09.2014, Яворів Івано-Франківської області.

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2018) Limited solutions to the Riccati equation Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці : зб. матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. - К.: Київський ун-т ім. Б.Грінченка, 2018. - 235 с.. pp. 170-171.

Астаф'єва, Марія Миколаївна and Радченко, Сергій Петрович (2017) Використання засобів ІКТ при формуванні початкових навичок інтегрування In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі».

Афанасьєв, Юрій Львович (2015) Болеслав Яворський: парадокси історичної долі науково-педагогічного доробку Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 157-163.

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна and Гомон, Яна Олександрівна (2021) Формування фонації музико-ритмічними засобами у соматично ослаблених дітей дошкільного віку з порушеннями мовлення Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 60-62.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Пасько, Софія Русланівна (2021) Сучасні вимоги до міофункціонального профілю майбутнього логопеда Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 30-31.

Бабич, Наталія Миколаїівна (2016) Комунікативні навички в структурі комунікативної особистості дітей з порушеннями зору та інтелекту "Наукова спадщина Григорія Костюка і сучасні проблеми особистісно орієнтованої освіти". pp. 16-26.

Бабич, Наталія Миколаїівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мельніченко, Тетяна Василівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції (14 квітня) 2017 року, м.Суми.. pp. 39-42. ISSN 2524-0587

Базиль, Людмила Олександрівна (2016) Philology teacher theoretical literary competence as the complex interdisciplinary phenomenon The 21st Century Challenges in Education and Science: матеріали IV науково-педагогічних читань молодих учених, магістрантів, студентів іноземними мовами, 14 квітня 2016 року. pp. 18-22.

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) The realities of innovation development of secondary schools of Kyiv Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Байталюк, Ольга Михайлівна (2021) Features of administrative and legal regulation of activity historical and cultural reserves In: IV Всеукраїнська науково-практичноа конференція «Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права», 24 квітня 2021 року, Київ.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2022) Legal regulation of the protection of cultural monuments under the conditions of marital state In: Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права, 20 травня 2022 р., Київ.

Байталюк, Ольга Михайлівна and Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2022) Regulatory and legal regulation of the activities of monument protection bodies in the 1920s of the 20th century In: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження» (з міжнародною участю), 20-21 жовтня 2022, Черкаси.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2012) Cooperation of the Ukrainian Archaeological Committee with the Kyiv Edge Inspectorate of Cultural Artifacts and Art for the Protection of Monuments of Art, Culture and Nature in Kyiv Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 135-139.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2017) The right to education: international aspect Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 127-133.

Баклан, Олег Володимирович (2021) On the issue of state regulation of economic activity Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні. pp. 48-50.

Баклан, Олег Володимирович (2021) About the state presence in public-private partnerships in the field of domestic enterprise Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 24 квітня 2021 року). pp. 108-110.

Баклан, Олег Володимирович (2018) On the development of science of public administration In: Актуальні проблеми публічного права: Збірник тез Всеукраїнської наукової інтернет-конференції присвяченої 120-річчю університету (24-26 квітня 2018 р., м. Київ, Україна).

Бакун, Яна (2014) PR-technologies in the modern leisure and entertainment In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки»., 27 березня 2014 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Барков, И. (2015) Создание программы управления роботом на языке nxc для платформы nxt Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 154-155.

Беген, О. (2016) Сервіси створення інтерактивних завдань у іноземних мовах (демонстрація сервісу на прикладі learningapps) In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Беззуб, Юрій Віленович (2014) Post Taras Shevchenko in the life and work Boris Hrinchenko Сучасна політична нація: духовно-моральні, культурно-етичні та соціально-економічні засади розвитку: матеріали ХІV науково-практичної конференції. pp. 164-165.

Беззуб, Юрій Віленович (2013) Methods and techniques of museum education in the school educational process Музейна педагогіка – проблеми, сьогодення, перспективи: матеріали науково-практичної конференції, 24–25 вересня 2013 року, м. Київ. pp. 10-13.

Беззуб, Юрій Віленович (2017) Formation of social and civil competences of students through museum pedagogy Музейна педагогіка - проблеми, сьогоденя, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції.. pp. 10-12.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Постать Тараса Шевченка в публіцистичній спадщині Бориса Грінченка 1892–1893 рр. Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 85-98.

Беззуб, Юрій Віленович (2012) Boris Grinchenko in ukrainian social-political movement of the late nineteenth century. (The controversy about the ukrainian national cause with Michael Drahomanov) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 8 грудня 2011 р.. pp. 47-76.

Безпалова, Наталія Петрівна (2020) Role games in the English classroom for International Relations students Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. pp. 141-145.

Белянін, А.В. and Семеха, А.Р. and Глушенко, В.П. and Толочко, С.С. and Гальчук, О.С. (2015) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Google форма Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 6-7.

Бернадська, Дарія Петрівна (2014) Choreography as a non-verbal form of communication Матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва". pp. 13-16.

Бессонова, Марина Миколаївна (2021) Антиамериканізм як глобальний феномен та його український вимір In: Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції., 23 квітня 2021 р., Ірпінь, Університет Державної фіскальної служби України.

Бессонова, Марина Миколаївна (2023) Реакція української діаспори США на російське вторгнення в Україну у 2022 р. In: США: політика, суспільство, культура – 2023., 26 січня 2023 р., КНУ ім.Тараса Шевченка, м.Київ.

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Канадсько-американські інформаційні відносини через призму географічного детермінізму In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка, 29 жовтня 2020, Київ.

Бессонова, Марина Миколаївна (2020) Формування професійної компетентності в рамках дисципліни «Теорія міжнародних відносин» (на прикладі підготовки студентів спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії)» In: Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку, 01 жовтня 2020 р., Київ.

Бистра, Ірина Ігорівна and Гаврилова, Наталія Григорівна (2017) Assessment of the development of coordination abilities of university students Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи". pp. 9-14.

Бовсуновська, І.Д. (2014) Застосування хмарного сервісу Google Picasa в освіті Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 87-89.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2014) Навчання дітей 6-7 років читання за методом цілих слів In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2016) In: Наукові Читання з дитячої літератури імені Л. Кіліченко, 25 травня 2016, Івано-Франківськ.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна (2016) Погляди педагогів початку ХХ ст. на розвиток національної освіти і виховання в Україні In: Конференція Розвиток національної освіти і виховання у поглядах педагогів минулого, 18 травня 2016, Київ, Бібліотека ім. В. Сухомлинського.

Богданов, А. and Кудинов, Р. (2015) Современные инструменты создания мобильных сетей Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 156-157.

Богород, Анатолій Володимирович (2013) Philosophical and religious analysis of religious elements: tradition vs modern Авраамічні релігії в Україні: історія, етнокультурні взаємовпливи, міжконфесійні взаємини. pp. 228-337. ISSN 966-8090-56-9

Бодненко, Дмитро Миколайович (2016) Використання вебінарів та їх роль у навчальному процесі In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович (2014) Використання вебінарів у навчальному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 4-6.

Бодненко, Дмитро Миколайович (2013) Мережеві технології: використання вебінарів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 252-258.

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) Microsoft Office SharePoint Designer In: ІІ Українська конференція молодих науковців "Інформаційні технології-2015".

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) The virtual board Padlet In: ІІ Українська конференції молодих науковців "Інформаційні технології-2015".

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) Microsoft Office 365 and its use in education In: Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р, 28-29 травня 2015, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Bodnenko, Dmitry (2017) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Google+ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці Збірник матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції. pp. 10-14.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Bodnenko, Dmitry (2017) Використання хмарного сервісу Google+ в освітньому процесі Інтернет-конференції «Інформаційні технології в освітньому процесі 2017». pp. 16-18.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Bodnenko, Dmitry and Бибкa, Юлія and Влaсюк, Валентина and Кaтеpнoгa, Світлана and Кoвaль, Тетяна and Шкляp, Інна (2017) Викopистaння Yammer в пpoфесiйнiй дiяльнoстi менеджера Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці. І Всеукраїнська інтернет-конференція. pp. 119-121.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Бомбала, С. and Галавіна, С. and Ядигіна, П. and Невмивака, В. and Нараєвська, І. (2016) Використання он-лайн-сервісу mindmup в освітній діяльності In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Борисюк, А,А. and Дерев’яженко, Д. І and Калещук, М. А. (2019) Use service of the Quizalize in professional activities In: Інформаційні технології – 2019: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Біленко, А.О. and Кузьменко, А.А. and Косарєва, К.О. and Городілова, Т.М. (2018) Використання Facebook в роботі філолога In: Інформаційні технології – 2018 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 17 трав. 2018 р.,, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Вавілова, К. and Голота, Л. and Лунін, В. and Проценко, Д. (2020) Використання хмарного сервісу Piktochart в освітньому процесі In: VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 21 трав. 2020 р, Київ, Київ. Ун -т ім. Б. Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Гавриловська, О. and Дерменжи, Н. and Павленко, Н. (2019) USE SERVICE OF THE CALAMEO IN PROFESSIONAL ACTIVITIES In: Інформаційні технології – 2019: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування ІКТ у навчально-виховному процесі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 87-92.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2018) Використання хмарного сервісу Kahoot при викладанні інформатичних, економічних та математичних дисциплін Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ. pp. 18-21.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Данилюк, Ю. and Кравченко, А. and Приндюк, Д. (2019) Use of the Flockdraw online board in the education process In: Інформаційні технології – 2019: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Дещиця, А.Р. and Шульга, А.C. and Коноваленко, М.О. and Носенко, Д.О. (2016) Використання відеохостингу youtube у навчальній діяльності In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Журило, І.О. and Макаренко, Д.В. and Совгиря, О.В. and Яблонська, О.В. (2018) Використання TESTeach у роботі філолога In: Інформаційні технології – 2018 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 17 трав. 2018, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Коваленко, В.А. and Коханчик, С.Р. (2020) Використання хмарного сховища Dropbox в професійній діяльності In: VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 21 трав. 2020 р, Київ, Київ. Ун -т ім. Б. Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Котик, В.В. and Мишковець, С.С. and Соколовська, Т.В. (2020) Використання сервісу Trello в професійній діяльності In: VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 21 трав. 2020 р, Київ, Київ. Ун -т ім. Б. Грінченка.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Кулик, Є.С. and Алєксєєва, К.М. and Гулієва, Н.С. and П’янкова, Є.І. and Хорець, І.В. (2016) Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google keep In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Місюк, І. П. and Нікуліна, О. С. and Перевертень, Л. О. and Тютюкіна, А. В. and Шевченко, І. С. (2018) Використання додатку Telegram у процесі навчання англійської мови у ВНЗ In: Інформаційні технології – 2018 V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 17 трав. 2018, Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Нехоца, К. and Білик, В. and Варнава, В. and Резнік, Д. and Довженок, Д. and Кобець, Д. (2016) Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: google forms In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бодненко, Дмитро Миколайович and Сургай, І.О. and Рязанов, І.Г. and Січкар, Д.Є. and Собко, Ю.С. (2019) Location of cloud technologies in teacher's work (example Moovly) In: Інформаційні технології – 2019: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих науковців, 16 трав. 2019 р., м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Марія Іванівна (2019) The dynamics of linguistic self-identification of the inhabitants of Donets' Republic In: ІІ (заключний) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із галузі «Соціолінгвістика», 03-05 квітня 2019 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Болбот, Б. (2015) Створення Youtube-каналу та відеоконтенту Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 157-159.

Болгарський, Анатолій Георгійович (2014) Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики ХХІ століття: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 жовтня 2014 р. / МОН України, КУ імені Бориса Грінченка; за заг. ред. В.О. Огнев’юка..

Болдар, О.І. and Бодненко, Дмитро Миколайович and Шевельова, О.С. and Борисова, А.С. (2015) MICROSOFT OFFICE 365 та його використання у навчальному процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 12-13.

Бондар, Олександра Юріївна (2015) Особливості навчання монологічного мовлення як засобу формування професійної компетенції студентів історичної спеціальності Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару. pp. 124-132.

Бондар, Олександра Юріївна (2015) Особливості вживання інвективної лексики у жіночому діалогічному мовленні Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Матеріали V щорічної Всеукраїнської конференції. pp. 176-185. ISSN УДК 37.01 (082)

Бондар, Олександра Юріївна (2017) Teaching dialogical speaking as means of professional competence formation of future practical psychologists Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали V-го науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 р.). pp. 70-77.

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Особливості політкультурної складової професійної підготовки вчителів у країнах Євросоюзу Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки. Матеріали ІІІ щорічної науково-практичної конференції. pp. 95-102.

Бондар, Олександра Юріївна (2015) Peculiarities of the usage of swear words in female dialogical speech in the English, Russian and Ukrainian languages Дослідження молодих вчених в контексті розвитку сучасної науки. pp. 176-185.

Бондар, Олександра Юріївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 95-102.

Бондар, Олександра Юріївна (2016) Hedges in teaching academic writing of students of nonlinguistic specialities Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару. pp. 86-93.

Бондарева, Олена Євгенівна (2021) Modern dramatic anthologies: a panorama of dramatic dynamics or an attempt at canonization? “(Не)можливість канону: світова література / література українська”.. pp. 11-14.

Бондарева, Олена Євгенівна (2021) Space of media and social networks in modern Ukrainian drama about the Revolution of Dignity Науковий форум "Рволюція гідності: на шляху до історії". p. 13.

Бондарева, Олена Євгенівна (2022) Modern dramatic anthologies for children: the need for Ukrainian meanings Корпоративний менеджмент у публічній сфері в умовах воєнного стану: інституційна парадигма. pp. 19-23. ISSN 978-617-554-014-5

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Tips rhetorical speech-teacher primary school In: Комунікаційні стратегії сучасної школи, 27 листопада 2015, Київ.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Formation of readiness of future teacher to speech-rhetorical activity Актуальні проблеми підготовки початкової школи в умова гуманізації вищої освіти. pp. 171-174.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2014) Formation of speech rhetorical competence of future primary school teacher In: Матеріали Міського науково-практичного семінару «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи», який відбувся 11-12 грудня 2014 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені.

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Communicative tasks as a means of training future teachers of elementary school to-speech and rhetorical activity In: Cучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтня 2015, Умань.

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Ващенко, Олена Миколаївна (2020) Professional training of primary school teachers in the context of European integration changes: theoretical analysis In: Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкоіої школи, 7-8 жовтня 2020.

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Ващенко, Олена Миколаївна and Романенко, Катерина Анатоліївна (2018) Theoretical aspect of the problem of formation of social health of junior pupils Особистість у просторі виховних інновацій. pp. 45-48. ISSN 978-966-2716-99-3

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Кипиченко, Наталія Сергіївна (2018) Features of training a quality system manager at elementary school In: Науково-практичний семінар "Управління навчальними закладами: теорія, історія, практика", 22 травня 2018, м. Умань.

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сізоненко, Катерина (2017) Formation of the rhetorical skills of fourth grade students of computer simulator In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017року, м.Київ.

Бондаренко, Геннадій Леонідович and Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 18-22.

Бонь, Олександр Іванович (2016) Victims of social revolution, memories of life on both sides of the barbed wire Історичні студії. p. 248.

Бонь, Олександр Іванович (2018) Alexey Petrovich Novitsky and XIV Archeological Congress in Chernigov In: І Всеукраїнський археологічний з’їзд.

Бонь, Олександр Іванович (2012) Kyiv Film Studio and Totalitarian System: Forms of Pressure Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 143-148.

Бонь, Олександр Іванович (2015) Василь Базилевич і діяльність софійської комісії всеукраїнського археологічного комітету Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 198-204.

Бонь, Олександр Іванович (2014) Academician Oleksa Novytskyi in Kyiv Shenchenko studies of 1920—1930s Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 232-243.

Бонь, Олександр Іванович (2019) Oleksa Petrovych Novytskyi and the ХIV th archeological conference in Chernihiv 1 всеукраїнський археологічний з’їзд матеріали роботи. pp. 93-101. ISSN 978-617-7810-07-9

Бонь, Олександр Іванович and Ковальов, Євген Аркадійович (2013) Kyiv and Kyiv residents : Boris Hrinchenko day Краєзнавство (3(84)). pp. 191-192. ISSN 2222-5220

Боришполець, Юлія Василівна and Букрієнко, Андрій Олександрович (2023) Каліграфічні підgиси Као як частина писемної культури Японії In: VII Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Питання Сходознавства в Україні".

Боришполець, Юлія Василівна and Москальов, Дмитро Петрович and Шаповал, Ольга Володимирівна (2023) Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові In: VІІ Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю «Питання Сходознавства в Україні».

Боса, Віта Петрівна (2016) Лексико-семантична група на позначення базової ознаки лексико-семантичного поля «депресивний стан», «нудьга», «байдужість» In: XXVI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький.

Боса, Віта Петрівна (2019) Conditions of preparation for future foreign language teachers means of modern information technologies In: «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку», Переяслав-Хмельницький.

Брайчевська, Олена Андріївна (2020) Формування професійних компетентностей у процесі вивчення дисципліни «Дипломатичний протокол та етикет» в Центрі компетентностей «Дипломатично-протокольна служба» In: Матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку» (1 жовтня 2020 року, м. Київ).

Брайчевська, Олена Андріївна (2020) Україна у зовнішній політиці Королівства Норвегія (2014-2019 рр.) In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція за міжнародною участю «Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права», 29 жовтня 2020 р., м. Київ.

Брайчевська, Олена Андріївна (2017) New York declaration for refugees and migrants: new stage in resolving migration problems at global level Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 117-121.

Брайчевська, Олена Андріївна (2014) Вплив Першої світової війни на зародження нових форм дипломатичної практики Перша світова війна й Україна (до 100-річчя початку Великої війни) Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. 25-26 вересня 2014 р.. pp. 15-18. ISSN 978-966-02 7343-6

Братко, Ірина Василівна (2023) Soft law and standards in international law Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин: науковий збірник.. pp. 159-164.

Братко, Ірина Василівна (2023) International legal aspects of providing telecommunication assistance in emergency situations In: Науково-практична конференція, присвячена пам’яті українського зв’язківця Тітко Валентина Михайловича «Сучасні системи зв’язку як напрям міжнародно-правової, зовнішньополітичної, теле-, радіо, мережевої комунікації», 16 листопада, 2023 р., м. Київ,.

Братко, Ірина Василівна (2017) Human rights in contex of sustainable development In: Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини, 07.04.2017, КУ ім.Б.Грінченка.

Братко, Ірина Василівна (2017) Права людини у контексті сталого розвитку Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 89-94.

Братко, Ірина Василівна (2020) Principles of Equality and Justice in International Law: The Economic Dimension In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція "Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права", 29.жовтня 2020 р., М.Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Братко, Марія Василівна (2017) Ttraining of a competitive primary school teacher in the context of the University College's educational environment Наступність дошкільної і початкової освіти в контексті соціальної мобільності. pp. 28-30.

Братко, Марія Василівна (2017) Сучасний контекст управління підготовкою фахівців у професійних та вищих навчальних закладах Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Теоретико-методичні основи підготовки конкурентноздатних фахівців у контексті сучасного ринку праці". pp. 108-113.

Браткова, О.І. (2016) Використання кейс-методу у вищій школі як засіб формування професійно-значущих особистісних якостей студентів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 3-8.

Браткова, Олена Іванівна (2017) Practical experience of using information and communication technologies in foreign language training of future specialists In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ, 18 травня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Братусь, Іван Вікторович (2023) Problems of integration of OPEN JOURNAL SYSTEMS into modern education Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Етнокультурні традиції в образотворчому мистецтві та дизайні України». pp. 19-21.

Братусь, Іван Вікторович (2019) Some questions about the history of the building of the National Circus of Ukraine Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. науково-методичний аспект. pp. 164-165.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Memorable places of the famous aircraft designer Oleg Antonov Перші Ґеретівські читання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 28-29.

Братусь, Іван Вікторович and Гунька, Анна Миколаївна (2019) Зв’язок українських традицій та обрядів з релігією в образотворчому мистецтві In: Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань, 29-30 березня 2019 року, Київ.

Братусь, Іван Вікторович and Михалевич, Віктор Вадимович (2019) Computer art in contemporary painting Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань. Матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 29-30 березня 2019 року). pp. 12-13. ISSN 978-617-7640-48-5

Бреус, Юлія Володимирівна (2012) The emotional component in the structure of the university education Збірник статей VI Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». pp. 277-287.

Бреус, Юлія Володимирівна (2013) The influence of emotional intelligence to preserving of emotional health of the person Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської наук.-практ. конференції.

Бреус, Юлія Володимирівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 162-167.

Бровко, Катерина Андріївна (2021) Development of critical thinking future preschool education specialists in the process of studying a foreign language In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання, 8 червня 2021 року, м. Київ.

Бровко, Катерина Андріївна (2018) Creation of an educational environment in a student group as an effective condition for the formation of the corporate culture of student youth In: «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології», 16 травня 2018 року, Інститут педагогіки НАПН України. – Київ.

Бровко, Олена Олександрівна (2016) Memoirs of by I.M.Bilohub as artistically and documentary work Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій (до 95-річчя заснування Донецького національного технічного університепту). pp. 46-50. ISSN 978-966-377-195-3

Бровко, Олена Олександрівна (2016) “Self - alien” in the modern Ukraine lyric: the neo-colonial discourse Слобожанська беседа - 8: Екологія мови - еколоія людських стосунків: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 88-93.

Бровко, Олена Олександрівна (2018) Художні моделі ідентичності у творах учасників "Коронації слова" Слобожанська беседа-11. Лінгвістика тексту і вивчення української ментальності : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Старобільськ, 9 листоп. 2018 р.) / ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка” ; за ред. проф. Глуховцевої К. Д. – Вип. 11. – Старобільськ, 2018. (11). pp. 157-160.

Брусенко, Олена Леонідівна (2011) Features of an intolerant attitude towards people living with HIV / AIDS Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 31-34.

Брюханова, Галина В'явеславівна and Конопко, Олександра Іванівна (2011) Інтеграція в системі мистецької освіти. Проблеми навчання графічного дизайну Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». pp. 24-27.

Бубнюк, В. (2014) Використання хмарних технологій в освітньому процесі: Google Maps Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 38-40.

Будзар, Марина Михайлівна (2022) Tarnovsky in ego-documents from the Galagan family Садиба: генезіс в часі і просторі (2(8)). pp. 77-94.

Будзар, Марина Михайлівна (2015) Архів В. Маслова в НБУ ім. В.І. Вернадськогояк джерело для вивчення культурної історії панських садиб прилуччини у XIX ст. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 26-39.

Будзар, Марина Михайлівна (2017) The garden and the gardeners at the Galagan’s estate in the Sokirintsy: the 1830s - the 1890s (on the material of the epistolary) Палацово-паркові комплекси України: охорона, збереження та використання. pp. 78-90. ISSN 978-966-2760-39-2

Будзар, Марина Михайлівна (2014) Суспільні злами і поворотні моменти: макроподії крізь призму автобіографічної розповіді. pp. 211-228.

Бузюк, Олексій Андрійович and Ушенко, Наталя Валентинівна (2021) Green economy as a guarantee of sustainable development In: Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи, 8 грудня 2021 року, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буйгашева, Алла Борисівна and Конопко, Олександра Іванівна (2011) Виховний і розвивальний потенціал художньої діяльності в процесі ткання тематичного гобелену (організація виконання у формі групового проекту) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». pp. 27-29.

Буйницька, Оксана Петрівна (2010) Використання інноваційних інформаційних технологій навчання у підготовці фахівців напряму підготовки «Педагогічна освіта» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики", 13-14 травня 2010 р.. pp. 125-128.

Буко, Анастасія Янівна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Фізична реабілітація спортсменів, постраждалих від вживання анаболічних стероїдів Збірник матеріалів Х Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів з міжнародною участю «Проблеми формування здорового способу життя у молоді» 29 вересня – 1 жовтня 2017 р.. pp. 10-11. ISSN 966-571-063-х

Букрієнко, Андрій Олександрвич and Комісаров, Костянтин Юрійович (2023) Category of modality in the modern Japanese language as an important component of the national-linguistic picture of the world In: І Всеукраїнський форум молодих сходознавців, 23 – 24 травня 2023 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буличева, Наталія Анатоліївна (2021) Новації нормативно-правової регламентації стратегічних принципів розвитку енергетичної безпеки України в рамках реалізації євроінтеграційного курсу In: Всеукраїнський науково-практичний семінар «Досвід Європейського Союзу у сфері реагування на виклики безпеки» В межах реалізації проєкту Еразмус+ Модулі Жана Моне, 9 грудня 2021 р., Глухів.

Буличева, Наталія Анатоліївна and Буличев, Андрій Олегович (2020) Особливості забезпечення прав людини під час одержання адміністративних послуг в умовах карантину In: Круглий стіл «Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні: До тижня права і дня Загальної декларації прав людини", 11 грудня 2020 р., Київ.

Буличева, Наталія Анатоліївна and Буличев, Андрій Олегович (2021) Інвестиційний паспорт територіальної громади як дієвий інструмент залучення додаткових коштів до місцевих бюджетів In: Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 24 квітня 2021 року, Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буличева, Наталія Анатоліївна and Грущенко, Олена Анатоліївна (2023) Інтерактивний інструментарій структурно-функціонального підходу щодо здобуття наукових знань та інформації в закладах вищої освіти в умовах воєнного стану In: Матеріали всеукраїнського науково-педагогічного підвищення кваліфікації, 6 лютого – 19 березня 2023 року, Одеса.

Буличева, Наталія Анатоліївна and Грущенко, Олена Анатоліївна (2022) Формування в здобувачів вищої освіти навичок аналізу ризиків діяльності підприємства в екстремальних ситуаціях у період воєнного та надзвичайного стану під час вивчення навчальних дисциплін господарсько-правового спрямування In: Актуальні питання правового та патріотичного виховання здобувачів вищої освіти ЗВО зі специфічними умовами навчання в умовах воєнного стану, 19 травня 2022 року, Київ.

Буличева, Наталія Анатоліївна and Буличев, Андрій Олегович (2020) Позитивний досвід впровадження принципу гендерної рівності у діяльність армії США In: Актуальні проблеми впливу збройного конфлікту на сході України на появу й поширення гендерно обумовленого насильства та забезпечення доступу до правосуддя.

Бульвінська, Оксана (2018) Безперервний професійний розвиток науково-педагогічних працівників університетів: основні напрями Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції.. pp. 3-4.

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2015) "Юрій Олексійович Жлуктенко та питання англійської неології" Юрій Олексійович Жлуктенко та питання англійської неології. pp. 167-174.

Бурко, Ольга Василівна (2014) Психолого-педагогічні засади вивчення оповідань Б. Грінченка в основній школі «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 169-178.

Бурко, Ольга Василівна (2012) Заповіт Бориса Грінченка (технологія вивчення оповідання «Каторжна» в старшій школі) Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 160-168.

Бурко, Ольга Василівна (2011) Діалогічна методика навчання барокової поезії в основній загальноосвітній школі In: IV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 16-18 лютого 2011, Переяслав-Хмельницький.

Бурячок, Володимир Леонідович and Семко, Олексій Вікторович (2018) Математична модель системи інтелектуального управління сенсорною мережою в умовах конфлікту In: ІІ Всеукраїнська конференція "Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці", 28 березня 2018 року, Київський університет імені Тараса Шевченка.

Бурячок, Володимир Леонідович and Соколов, Володимир Юрійович (2018) Технологія забезпечення об’єктивного контролю захищеності корпоративних інформаційно-телекомунікаційних систем і мереж In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання протидії кіберзлочинності та торгівлі людьми», 23 листопада 2018 р., ХНУВС, Харків.

Бутко, Наталя Григорівна and Бутко, Олександра Артемівна (2023) Academic Integrity Concept and its International Implementation Experience In: Академічна доброчесність: шлях до забезпечення якості освіти, 19.10.2023, м. Хмельницький, Україна.

Бучинська, Дар'я Леонідівна (2018) Медіаінформаційна грамотність як важлива складова модернізації освіти Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської конференції. pp. 28-31.

Бєлофастова, Таїсія Юріївна (2012) Інститут зв'язків з громадськістюв реалізації програм міжкультурної комунікації Діалог культур у просторі політкультурного світу. pp. 40-42.

Бєльченко, Наталія Іванівна and Остертаг, Аліна Іванівна (2023) Досвід впровадження технологій змішаного навчання у фаховому коледжі «Універсум» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (91). pp. 25-28.

Бєляєва, Марія Сергіївна and Таран, Оксана Петрівна (2015) Ігрова діяльність дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвиненням мовлення: діагностика та напрями розвитку Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта: історія та перспективи розвитку" (1). pp. 200-204.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2021) Frame method of presentation of knowledge in the educational process HEI In: Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання, 8 червня 2021 року, м. Київ.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2014) Розвиток дошкільника в процесі набуття ним еколого-природничої компетентності In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна and Літіченко, Олена Дмитрівна and Кондратюк, Світлана Григоріївна (2020) The child's worldview through the glass of Vsevolod's magic glasses Missing Міністерство культури та інформаційної політики України Національна бібліотека України для дітей Матеріали Всеукраїнського круглого столу для організаторів дитячого читання.

Білецька, Вікторія and Cемененко, В’ячеслав and Завальнюк, Вікторія (2021) Особливості прояву здоров'язберігаючої компетентності студентів «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 16-19.

Білоченко, О.М. (2016) Використання нейронної мережі кохонена для розпізнавання символів цифр In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Бірючинська, Світлана Віталіївна (2021) Атестація персональних тренерів фітнес-клубу, як інструмент управління для надання якісної послуги ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 19-21.

Бісмак, Олена Василівна (2015) Directions of improvement physical rehabilitation of special medical group students with diseases of the cardiovascular system Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. pp. 208-211.

Бісмак, Олена Василівна (2017) The role of the physical rehabilitation methods in the treatment of patients with varicose disease Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 15-21.

Бісмак, Олена Василівна and Пєшкова, О.В. and Авраменко, Олександр Миколайович (2011) Characteristics of the master's program of physical rehabilitation in Ukraine. Problems and prospects Актуальні проблеми валеології і реабілітації.. pp. 78-82. ISSN 111

Бітківська, Галина Володимирівна (2010) Особливості вивчення літератури середніх віків у загальноосвітніх навчальних закладах Викладання зарубіжної літератури: проблеми та досягнення. Султанівські читання: збірник статей, 1 (1). pp. 10-13. ISSN 978-966-2289-21-3

В

Ванічкіна-Ільницька, Євгенія Юріївна and Козак, Людмила Василівна (2021) Методичні засади підготовки вихователів до використання сучасних ІКТ у співпраці з батьками In: Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. Матеріали ІІ Всеукраїнського науково-практичного семінару, 20 травня 2021 р., м. Київ. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України.

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2015) Організація MOOC з використанням wiki-технології Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 13-16.

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 332-337.

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2017) Впровадження технології 3D друку в освітньому процесі In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ.

Василенко, Світлана Василівна (2018) Педагогічно виправдане використання онлайнових симуляторів для набуття практично-предметних компетентностей учнів Збірник «Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти". pp. 44-45.

Васильєв, Олексій Олександрович (2012) Проблема взаємозв’язку особистого і суспільного в творчості Б.Д. Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 99-106.

Васильєва, С.А. (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 35-37.

Васьків, Микола Степанович (2012) Композиційно-наративні особливості "малої прози" Юрія Липи Шості липівські читання. pp. 7-13.

Ващенко, Олена Миколаївна and Інвіяєва, Марія Сергіївна (2021) Organizational and methodological bases of realization of physical education of junior schoolchildren in interaction of family and school In: Збірник наукових праць ХXVІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Кропивницький: ФОП Піскова М.А., 2021. 259 с..

Ващенко, Олена Миколаївна (2018) General Methodological and Specific Principles of Primary School Pedagogy Педагогіка здоров'я. pp. 83-85.

Ващенко, Олена Миколаївна (2018) Methodical support of physical culture and recreation activity of modern teacher of elementary school Нові стратегії розвитку початкової освіти в умовах євроінтеграції. pp. 201-204.

Ващенко, Олена Миколаївна (2019) The Alphabet of Nutrition program as a component of the health-saving activity of primary school teachers Педагогіка здоровя. pp. 44-46.

Ващенко, Олена Миколаївна (2016) Methods of forming value attitude to health in students of primary school age Вітчизняна наука: теорія і практика. pp. 18-23.

Ващенко, Олена Миколаївна (2014) Формування соціально-емоційної компетентності молодших школярів In: "Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал" звітна науково-практична конференції Інституту проблем виховання НАПН України, 10.04.2014, Київ, Інститут проблем виховання НАПН України.

Ващенко, Олена Миколаївна and Долинська, Ольга (2017) A balanced diet as a factor in a healthy lifestyle primary school children Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). pp. 132-134.

Ващенко, Олена Миколаївна and Дроздюк, Валентина (2019) Methodological approaches to the organization of primary school health care environment Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (53). pp. 66-69.

Ващенко, Олена Миколаївна and Дядечко, Марія (2019) Organization of activity of the future elementary school teacher on prevention of postural disorders in children Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (53). pp. 69-73.

Ващенко, Олена Миколаївна and Мартиненко, Ірина (2017) Preserving mental and social health of primary school children in family and school interaction Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). pp. 134-137.

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2021) The Rising Politization of COVID Vaccines in the EU: The Journey from Necessity to Political Toolkit Акторність ЄС в часи COVID-19 та політика щодо сусідів: матеріали круглого столу “Одеса, 4 серпня 2021 року). pp. 14-16.

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2020) One Step Forward, COVID Step Back: The Three Seas Initiative Summit in 2020 as a Challenge for Baltic States and Ukraine. Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. pp. 17-20.

Веклич, Юлія Іванівна (2010) Modern tendencies of the formation of intercultural communicative competence of the pupils of the comprehensive secondary educational establishments Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. [Філологічна освіта: досвід, проблеми, перспективи (іноземні мови та методика навчання)], (Київ, 23 квітня 2010 року). pp. 77-85.

Вембер, Вікторія Павлівна (2017) Використання хмарних технологій в процесі підготовки вчителів інформатики Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. pp. 20-23.

Вембер, Вікторія Павлівна and Настас, Дар'я Леонідівна (2018) Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії в навчальному процесі Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах загальної середньої та вищої освіти". pp. 10-12.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2021) Підготовка майбутніх педагогів до роботи в умовах освітніх змін Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 168-170. ISSN 978–966–644–585–1

Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Ideas K.D. Ushynsky on teacher training in the context of building a new Ukrainian school Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) :. pp. 161-164.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2023) Historical and pedagogical studies – a research ground for studying by future teachers historical and educational phenomena Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання. pp. 67-70.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Вивчення освіти доби української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 92-94. ISSN 978-617-7536-02-3

Венгловська, Олена Анатоліївна (2016) Внесок С. Русової у розбудову українських дитячих садків Матеріали І науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". pp. 195-199.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 37-42.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2011) Розвиток мережі закладів дошкільної освіти на Київщині (друга половина ХХ століття) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 37-41. ISSN УДК 37.01:001.891+

Вернигоренко, О. (2014) Microsoft Office 365: практичне застосування для вдосконалення процесу інформатизації навчання Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 95-97.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2015) Вивчення окремих аспектів підготовки вихователів до роботи з дітьми із зоровим відхиленням In: Всеукраїнська науково-практична конференція м. Миколаїв.

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2014) Формування елементарних математичних уявлень у дітей старшого дошкільного віку із зоровим відхиленням In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Грицеляк, Олена (2019) Potential of music in formation of native environmental competency of preschool Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (50). pp. 120-123.

Вертугіна, Валентина Миколаївна and Носова, Світлана (2020) Pedagogical conditions of the organization of preschool children in the research laboratory of ZDO Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку.

Веселовська, Ольга Володимирівна (2014) Економічна сутність собівартості промислової продукції Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 93-99.

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2006) Проблеми становлення українського правопису в світлі праць Михайла Максимовича “Я син свого народу”. Наукова спадщина Михайла Максимовича (до 200-річчя з дня народження вченого).. pp. 143-149. ISSN 966-8547-39-Х

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2012) Від житія до історичного роману: спроба лінгвістичного аналізу In: Всеукраїнська наукова конференція "Літературний процес: структурно-семіотичні площини", 6 - 7 квітня 2012 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Unpublished)

Виноградов, Степан Васильович (2012) The Home Guard in the Defensive Battle of Kyiv (July — September 18, 1941) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 149-154.

Вихло, Н.А. and Бессалов, Анатолій Володимирович (2013) Розробка та дослідження статистики помилок каскадного кодеку на базі кодів РС та БЧХ In: ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Теоретичні та прикладні проблеми фізики,, математики та інформатики", 18-19 квітня 2013 року, Київ, Україна.

Вишницька, Юлія Василівна (2021) Шлях до самоідентифікації в романі Ґюґо Гамільтона «Люди з веснянками» In: Всеукраїнська (з міжнародною участю) наукова онлайн-конференція «Літературний процес: межі толерантності», 8 жовтня 2021, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2009) Лингвокреативный потенциал внутренней формы слова в «Размышлениях о Божественной литургии» Н.В.Гоголя Збірка матеріалів других Покровських міжнародних просвітницьких читань «Церква в світі: служіння любові», 22-24 жовтня 2009 р.; Полтава: ТОВ «АСМІ», 2009 – 616 с. – С. 200-214.. pp. 200-214.

Вишницька, Юлія Василівна (2019) Майстер-клас "Неміфічні міфологічні ігри на заняттях із літератури" In: Друга науково-методична НЕ-конференція «Академія ігрових технологій: навчання літератури», 26 жовтня 2019 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Вишницька, Юлія Василівна (2014) Мифомир сна как смыслообразующая доминанта в художественных произведениях М. Лермонтова Матеріали науково-практичної конференції до 200-річчя від дня народження М. Ю. Лермонтова "Творча спадщина М. Лермонтова: погляд з ХХІ століття" (29 жовтня 2014 року, Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінче. ISSN -

Вишницька, Юлія Василівна (2012) Subject-object position of the image "Kiev" in the poetry of the 20th century Київ і кияни у соціокультурному просторі XIX-XXI століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 12 квітня 2012 р.. pp. 167-176.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2013) Виховання милосердя як психолого-педагогічна проблема Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2011) ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ МИЛОСЕРДЯ В УЧНІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ In: V Корфівські педагогічні читання, Бердянськ.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2018) Experience of national-patriotic education of pupils in Eastern European countries Особистість у просторі виховних інновацій. pp. 64-68. ISSN 978-966-2716-99-3

Владикін, О. (2014) Використання Google-Drive в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 97-99.

Власенко, Інна Анатоліївна (2017) Внутрішньоособистісні конфлікти вчителів: аналіз поведінкових проявів Внутриличностные конфликты учителей: анализ поведенческих проявлений. pp. 80-84.

Власенко, Інна Анатоліївна (2017) Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір Формування конфліктологічної компетентності студентів в умовах інтеграції України в європейський освітній простір. pp. 19-21.

Власик, Надія Володимирівна (2015) Features of the application of cloud technologies at lessons of mathematics in Grade 4 (the textbook M.V.Bohdanovycha, H.L.Lyshenka) In: Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний контекст», 19 листопада 2015, Київ.

Власик, Надія Володимирівна and Мартиненко, Світлана Миколаївна (2015) Innovative educational technology in primary schools: theory and practice Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 118-120.

Войцехівський, Михайло Федорович (2015) Features of professional competence of teachers in the system of Postgraduate еducation Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Волинець, Юлія Олександрівна (2021) Critical thinking as a necessary component of professional competence of a modern preschool teacher In: Всеукраїнська науково-практична конференція (заочна) «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання», 8 червня 2021 року, Україна, Київ.

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Підготовка майбутнього педагога до співпраці з батьками Матеріали ХХХІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». pp. 87-90.

Волинець, Юлія Олександрівна (2014) Формування мотиваційно-ціннісного компонента професійної готовності майбутніх вихователів до дослідницької діяльності In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Волинець, Юлія Олександрівна (2015) Принципи підготовки майбутніх вихователів ДНЗ до дослідницької діяльності Вісник наукової лабораторії "дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті" (4). pp. 9-10.

Волківська, Д.А. (2016) Суб’єктний підхід до структури університетського середовища Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 9-15.

Волошук, Лариса Валентинівна (2012) Kyiv Area in the Novels of Liuko Dashvar and Maryna Grymych Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 176-180.

Волощенко, Юрій Миколайович (2023) The relationship between interoceptive awareness and the quality of life of students of Borys Grinchenko Kyiv University Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 47-50.

Волощенко, Юрій Миколайович (2021) "Interoceptive awareness" and "quality of life." Is there a connection between them? Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ. pp. 290-294.

Ворначева, Людмила Юріївна and Петрухан, Людмила Юріївна (2014) Формування особистості М.Е. Річмонд у період професійного становлення дослідниці (1861–1900 рр.) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 9-19.

Воробйов, Олександр Сергійович (2022) Концепція «Свій – чужий» у японському спілкуванні In: VI Конгрес сходознавців, Таврійськкий національний університет ім. В.І. Вернадського.

Ворон, Марина Василівна (2014) Inclusive resource center Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Хмельницький. pp. 53-57.

Воронько, Валерія Василівна and Таран, Оксана Петрівна (2015) Особливості пізнавальної сфери розумово відсталих дітей дошкільного віку Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта: історія та перспективи розвитку" 24-25 вересня 2015 року/ За ред. В. М. Синьова, І. П. Колесника. - Випуск 1. (1). pp. 27-30.

Воротникова, Ірина Павлівна (2011) Андрагогічні засади професійного розвитку вчителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій Електронний збірник наукових праць Запорізької обласної академії післядипломної педагогічної освіти. Вип. № 3 : Дидактика. Теорія та методика навчання. – 2011. – № 3/4 (квіт.)..

Воротникова, Ірина Павлівна (2015) Forms individualization Professional Development Teachers in Postgraduate Education In: Всеукраїнська конференції «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти".

Воротникова, Ірина Павлівна (2014) Професійні мережі для професійного розвитку вчителів Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VІII Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луганськ, 17 – 18 березня 2014 р.).. pp. 140-142.

Воротникова, Ірина Павлівна (2012) Educational portal as a part of educational information environment of the region postgraduate Education Особистість в єдиному освітньому просторі : зб. наук. тез ; наук. ред.: В. В. Пашков, В. В. Савін, А. І. Павленко (Том 1). pp. 387-391.

Воротникова, Ірина Павлівна (2016) Методика використання інтерактивних он-лайн вправ для формування медіаграмотності учнів Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку: зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Практична медіаосвіта: інноваційні стратегії розвитку». pp. 69-71. ISSN 978-966-8676-64-9

Воротникова, Ірина Павлівна (2017) Мо Відкрита освіта та соціальна комунікація: світоглядні та інструментально-педагогічні аспекти реалізації: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 листопада 2017 р., КВНЗ “ДОІППО”. pp. 112-115.

Воротникова, Ірина Павлівна (2018) City Resource Centre of Distance Learning and Self-Education Project Управління соціально-економічними трансформаціями у сучасному місті: тези наук. – практ. інтернет-конф. (27 лютого 2018).. pp. 23-25.

Воротникова, Ірина Павлівна (2020) Didactic aspects of the use of digital learning tools in school education Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: (Моделювання цифрового навчального середовища закладу загальної середньої освіти) : зб.матеріалів всеукр.наук.-практ.семінару (Київ, 5 березня 2020 р.). pp. 20-21.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна and Макарова, Марія Володимирівна and Поліщук, Тетяна Ігорівна and Кияниця, Євгенія Олегівна and Масімова, Лариса Гагіківна and Сошинська, Вікторія Євгенівна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотека і книга в цифровому медіасвіті Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті: матеріали ІІ Всеукр. студ. наук.-практ. конф..

Відейко, М.Ю. (2018) Наукова тема “Давня історія України: суспільство та технології �(за результатами археологічних досліджень)” In: Вчена Рада університету, 23 жовтня 2018, вул. Тимошенка 13 Б.

Вінник, Наталія Дмитрівна (2021) MORAL AND SPIRITUAL FORMATION OF STUDENTS: THEORETICAL ASPECT Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців. pp. 91-95.

Вінник, Наталія Дмитрівна (2022) Усвідомлення юнацтвом власної психологічної ресурсності та індивідуальних стратегій поведінки в умовах стресу Профорієнтація: стан і перспективи розвитку Збірник матеріалів ХІІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. pp. 13-16.

Вінник, Наталія Дмитрівна (2022) Spiritual and psychological resources that provide resistance to stress Актуальні проблеми сучасної психологічної науки: виклики сучасності Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської інтернет-конференції (Україна, Житомир, 10 жовтня 2022р.). pp. 12-14.

Вінник, Наталія Дмитрівна (2021) Profiling in social networks: professional challenges of today. Збірник матеріалів ХІ Всеукраїнських психолого-педагогічних читань, присвячених пам’яті доктора педагогічних наук, професора Федоришина Бориса Олексійовича. pp. 27-31.

Вінник, Наталія Дмитрівна and Галушка, Володимир Володимирович (2023) Spiritual coping resources as the basis of individual coping behavior Організація безпечного освітнього середовища - виклик сучасності: перспективи та рішення. Науковий, методичний, інформаційний збірник. pp. 86-90.

Вінник, Наталія Дмитрівна and Коленко, В.В. (2023) Особливості девіантної поведінки підлітків під час воєнного стану: експериментальний аспект In: Всеукраїнська науково-практична конференція, 22 вересня 2023, Тернопіль.

Вінник, Наталія Дмитрівна and Кутішенко, Валентина Петрівна (2020) Leading trends in spiritual development teacher's culture Неперервна освіта: здобутки, проблеми, перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, приуроченої 80-річчю від дня заснування Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Тернопіль, Укра. pp. 37-41.

Вінник, Наталія Дмитрівна (2018) Professional self-actualization as the main phenomenon of personality maturity In: Профорієнтація: стан і перспективи розвитку, 17 травня 2018 р., Київ.

Вінник, Наталія Дмитрівна (2019) The spiritual culture of the teacher as the basis of the humanistic context of pedagogical activity In: Національні наукові обрії: проблеми, перспективи, новації, 28-29 січня 2019 р., Харків.

Вінник, Наталія Дмитрівна and Васильєв, Олексій Олександрович (2020) Психологічні дефініції культури: особистісна, професійна, духовна Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20-21 лютого 2020 року) /Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О.Довженка [та ін.]. pp. 18-22. ISSN 978-966-1569-33-7

Віннікова, Наталія Миколаївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 179-183.

Вінтонів, Тетяна Миколаївна and Горохова, Тетяна Олександрівна (2021) Teaching the Ukrainian language as a foreign through the prism of Lesya Ukrainka’s creativity Ідеологиня національної аристократії (на пошану 150-річчя від дня народження Лесі Українки): збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 25 – 26 лютого 2021 року. pp. 432-439.

Віцюк, А. А. (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 42-48.

Г

Гаврилова, Наталія Григорівна (2016) Профілактика травматизму на заняттях з художньої гімнастики засобами фізичного виховання Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23). pp. 128-130.

Гаврилова, Наталія Григорівна and Соляник, Тетяна Владиславівна (2012) Уровень теоретической подготовленности студентов по базовым вопросам развития международного олимпийского движения Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. pp. 57-59.

Гавриловська-Задорецька, М.В. (2014) Імагологічні аспекти опису молдаван у бессарабському циклі Михайла Коцюбинського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 243-249.

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2014) Розвиток класичних університетів в умовах об’єднаної Німеччини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 20-24.

Гаврилюк, Анна Віталіївна (2011) Класичний німецький університет у сучасному освітньому просторі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 48-51.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2013) Interaction of visual images with dramatis personae in Tina Howe’s comedy “Chasing Manet” Літературний процес: терирорія Гутенберга чи віртуальна реальність?. pp. 45-51.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2013) Кодова організація п’єси Тіни Хау «У одному капці» Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р., м. Київ). pp. 34-38.

Гальчук, Оксана Василівна (2006) Слово, пропущене крізь серце: Олена Теліга і Микола Зеров На сторожі цілості, щастя і могутності більшої родини - нації [Текст] Матеріали наукової конференції. pp. 117-121.

Гаращенко, Лариса Василівна (2015) Огляд сучасних тнденцій у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку In: Всеукраїнсько науково-практична конференція, 21-22 жовтня 2015 року, Глухівський НПУ ім О.Довженка.

Гасанов, Рафаіл Гамзага огли (2022) Псалми Ганни Гаврилець як квінтесенція духовно-філософських пошуків українських композиторів кінця ХХ – початку ХХІ століття In: Ювілейна палітра 2022 : до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей за матеріалами VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21-22 грудня 2022 року). Суми, 2023..

Гацко, Олена Володимирівна (2011) Вплив оздоровчої ходьби та бігу на стан здоров'я та фізичну працездатність студенток спеціального навчального відділення з вегето-судинною дистонією, ускладненою патологією зору Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умова. pp. 34-35.

Генераленко, Катерина Дмитрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 103-108.

Гладкова, Валентина Миколаївна and Панченко, Алла Гнатівна (2017) Професіоналізм і компетентність менеджера навчального закладу In: Всеукраїнський круглий стіл «ТРАНСФОРМАЦІЯ підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», 11 квітня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Гладун, Марія Анатоліївна (2017) Технології візуалізації навчального матеріалу при створенні сучасних електронно-освітніх ресурсів для початкової школи In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ.

Гладун, Марія Анатоліївна (2015) Сутність поняття «Електронні освітні ресурси» Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 19-21.

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Організація навчальної діяльності молодших школярів на основі теорії множинного інтелекту Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 10-12.

Гладун, Марія Анатоліївна (2014) Особливості дітей молодшого шкільного віку «Z-покоління» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 193-199.

Гладун, Марія Анатоліївна (2016) Організація проектної діяльності засобами комплекту Flowcode Buggy In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Гладушина, Раїса Михайлівна (2020) The Impact of Globalization on Foreign Language Teaching Policies and Practice In: V Всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу".

Глоба, Т. and Опанасенко, Б. and Безвершнюк, О. and Савін, С. and Семанішина, А. (2015) Використанн я хмарного сервісу OneDrive в роботі журналіста Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 107-108.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Блоги як засоби освітньої діяльності Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 21-23.

Глушак, Оксана Михайлівна (2015) Блоги як засоби освітньої діяльності Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інформаційні технології – 2015». pp. 21-23.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування мережних сервісів у навчально-вихованому процесі In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Інформаційні технології – 2014», 22-23 травня 2014, Київськ.ун-т імені Бориса Грінченка.

Глушак, Оксана Михайлівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 109-115.

Глушак, Оксана Михайлівна (2014) Застосування мережевих сервісів у навчально-виховному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 12-13.

Глушак, Оксана Михайлівна (2016) Застосування планшетів та смартфонів у освітньому процесі Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців (1). pp. 34-36.

Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2015) Дисципліни інфомаційно-комп’ютерного циклу у підготовці до майбутньої професійної діяльності студентів напряму підготовки «менеджмент» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки». pp. 71-77.

Глушак, Оксана Михайлівна and Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. pp. 167-171.

Годіон, Валерія Євгеніївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 200-205.

Гозак, Світлана Вікторівна (2015) By the optimization of physical education students in secondary schools Актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров'я людини у сучасному суспільстві : мат. наук.-практ. конференції (Чернівці, 24-25 квітня 2015 р.).

Голованов, Сергій Олександрович (2012) Місце міфології в становленні релігійних уявлень античного суспільства в Афінській державі In: Всесвітня історія очима українських істориків, 8 грудня 2011 року, Київ.

Головатенко, Тетяна Юріївна (2013) Using English folklore for interactive learning primary school pupils of foreign language Вісник психології і педагогіки. ISSN -

Головатенко, Тетяна Юріївна (2016) Experience in teacher training to foreign languages teaching of primary schoolchildren in Germany Вісник психології і педагогіки (19). ISSN -

Головчук, Світлана Юріївна (2015) Ідеї Григорія Ващенка про виховання патріотизму та їх суголосність сучасним реаліям України Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 221-226.

Головчук, Світлана Юріївна (2012) Physical education of youth in educational heritage Gregory Vashchenko Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика. pp. 49-51.

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Особливості реалізації компетентнісного підходу в системах освіти зарубіжних країн Вісник психології і педагогіки.

Голота, Наталія Миколаївна (2014) Просторово-часові уявлення як основа життєвої компетентності дитини дошкільного віку Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 82-92.

Голота, Наталія Миколаївна (2002) Вдосконалення методичних умінь студентів з навчання художньої праці дошкільників в процесі педагогічної практики Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень ІІ Всеукраїнського з'їзду працівників освіти, 1.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2020) Teacher's self-education as a factor in the implementation of the content of the program "I-KIYANIN" ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 187-189.

Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна (2023) Acquaintance of preschool children with their hometown as a basis for patriotic growth Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 145-й річниці від дня народження Г. Ващенка, 15.03.2023 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький : КЗ «КОІП. pp. 63-67.

Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна (2021) Active teaching methods in forming the readiness of preschool teachers to work in inclusive groups ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 200-202.

Гончаренко, Алла Миколаївна and Дятленко, Наталія Михайлівна (2023) Acquaintance of preschool children with their hometown as a basis for patriotic growth In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції “Нова українська школа”, 15 березня 2023 р., м. Кропивницький.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2012) Features of communication between boys and girls in preschool childhood Психофізіологічні аспекти обдарованості: теорія і практика : матеріали наук.-практ. семінару Інституту обдарованої дитини НАПН України, 03 лютого 2012 р, м. Київ. pp. 121-126.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2017) Life activity of the child in the pre-school institution's space: strategy, specificity, reference point for individuality Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2011) Gender as a factor in building interaction preschoolers матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції [„Розвивальне навчання та Школа діалогу культур – можливості взаємодоповнення”], (Луцьк, 12 квітня.- 2011р) / НАПН України, Інститут обдарованої дитини.- Луцьк.- С.21-26..

Гончаренко, Алла Миколаївна (2012) Using literature in educational work educator Гончаренко А. М. Використання літературних творів у педагогічній роботі вихователя дошкільного навчального закладу: матеріали круглого столу [«Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне»], (Київ, 20 січня 2012 р.) / НАПН Україн.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Features of language development of children five years Сучасні п’ятирічні діти: особливості розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 36-38.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2004) Problem of continuity between preschool and school parts of education матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Особливості освіти дітей шестирічного віку: проблеми, пошуки, досвід, знахідки]. pp. 28-30.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2005) Becoming relationship preschoolers: the real life context and emerging trends матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Пренатальні психосоматичні реакції та післянатальний розвиток і формування особистості дитини: педагогічний, психологічний, медичний аспекти"]. pp. 139-143.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2018) Samopidgotovka of modern teacher in the conditions of modernization of preschool education Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти : реалії та перспективи : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф., м. Київ. pp. 5-13.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2018) Implementation of innovative practices: readiness, risks, prospects Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2019 р..

Гончаренко, Алла Миколаївна (2015) Innovative processes in preschool education : an urgent need and willingness of teachers to their implementation Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Гончаренко, Алла Миколаївна (2015) Innovative technologies in teacher education: an urgent need and willingness of teachers to their implementation Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 9-10 квітня 2015 року, м. Київ. pp. 122-125.

Гончаренко, Тетяна Олексіївна (2012) Інформаційні технології як засіб навчання In: Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «СУЧАСНА ПРОФІЛЬНА ОСВІТА: ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ», Чернівці.

Гончарова, Є.О. and Мельник, Ганна Мирославівна (2023) US geopolitical goals in the European region Соціокультурні засади економіки та політики: взаємозв’язки, тренди, суперечності. pp. 42-44. ISSN 978-966-918-100-8

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2021) Videogame as a means of forming creativity in children Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції "Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку". 25-26 травня 2021 року. - Київ, ІОД НАПН України, 2021 - 262 с.. pp. 68-72.

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Transformation of education in modern sociocultural space Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії". pp. 16-17. ISSN 978-617-601-148-4

Горбань, Олександр Володимирович (2020) The role of games in education: worldview and methodological principles Київські філософські студії-2020: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю. - К.: КУБГ, 2020. - 573 с.. pp. 452-457.

Горбань, Олександр Володимирович and Малецька, Марія Олександрівна (2019) educational aspects of video games Київські філософські студії-2019. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції 16-17 травня. 2019 року. pp. 304-307.

Горбатовський, Дмитро Володимирович (2015) Модернізація надійності виводу цифрової інформа ції на семисегментних світлодіодних індикаторах Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 108-111.

Горбатовський, Д.В. (2016) Розробка базових алгоритмів керування механічною кистю руки-маніпулятора In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Горбенко, Галина Василівна (2014) Методи оцінювання та шляхи підвищення ефективності соціальної реклами: теоретичний аспект Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа. pp. 27-29.

Городиська, Ольга Аліківна and Букрієнко, Андрій Олександрвич (2023) Features of the translation of the conversational style of the modern Japanese language In: VII Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Питання Сходознавства в Україні".

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) Формування мовленнєво-комунікативної компетенції студентів класичного університету в процесі вивчення педагогічних дисциплін Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 51-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2012) The realization of principles of sequence in the process of studying philological specialities of the subject «Ethnopedagogics» Дослідження молодих учених в контексті розвитку сучасної науки: матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. (19 квітня 2012р., м.Київ) . pp. 68-73.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2011) The formation of communicative skills of classical university students while learning pedagogical subjects Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.) . pp. 51-54.

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Grammatical competence as a part of professiogram of students of philology Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеук. наук.-практ. конф. (18 квітня 2013 р.) (3).

Горохова, Тетяна Олександрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 115-123.

Горчинський, Руслан Анатолійович and Лях, Тетяна Леонідівна (2021) The needs of specialists of the network of centers of social services in Kyiv to increase IT competence in working with children with disabilities Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 листопада 2021 року, м. Запоріжжя). pp. 34-35.

Грабовенко, Наталія Валеріївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2016) The debate as a method of training of social workers in the university education system Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 176-178.

Григоревська, Олена Вікторівна and Копанєва, Вікторія Олександрівна (2023) Methodology of socio-humanitarian studies in the training of specialists in the information sphere In: Культурні та мистецькі студії ХХІ століття: науково-практичне партнерство : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. (Київ, 09 листопада 2023 р.). Київ : НАКККіМ, 2023., 09.11.2023, Україна, м. Київ.

Григоренко, Т. (2015) The formation of lexical skills of primary school teachers by means of language and speech exercises Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 17-19.

Григоренко, Т. and Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) The formation of lexical skills of primary school teachers by means of language and speech exercises Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 17-19.

Грицяк, Ігор Андрійович (2015) Освіта та інновації в стратегії об’єднаної Європи Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні : Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної Інтернет- конференції, 22-23 квітня 2015 р. – Полтава : ПолтНТУ, 2015. – 272 с.. pp. 37-40.

Грицяк, Ігор Андрійович (2017) The incipience and development of human rights: international legal achivements Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 3-7.

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) The development of modern higher education in Ukraine's: European integration context Матеріали ХVІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць.. pp. 105-107.

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Ensuring the quality of higher education the Republic of Poland Матеріали ХХVІІ Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. (27). pp. 269-271.

Грищук, Юлія Володимирівна (2018) Development of pedagogical education in Ukraine for years of independence: historical and pedagogical analysis Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції. 26-27 жовтня 2018 р., м.Дніпро. Частина І. / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. – Дніпро: СПД «Охотнік», 2018. – 314 с.. pp. 181-182.

Грищук, Юлія Володимирівна (2018) Popularization of researches of young scientists: European experience Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 16 берез. 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка ; за заг. ред. В.О. Огнев’юка ; ред.-кол.: В. О. Огнев’юк, Н. М. Віннікова, О. М. Кузьменко, О. С. Мусіяченк. pp. 34-36.

Гродський, Ігор Ярославович (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 271-277.

Гродський, Ігор Ярославович (2017) Формування вмінь професійного спілкування іноземною мовою у студентів спеціальності “фізичне виховання” Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 63-70.

Гродський, Ігор Ярославович (2015) Використання технічних засобів навчання та сучасних інформаційних технологій Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 68-76.

Гродський, Ігор Ярославович (2009) Вивчення лексики за професійним спрямуванням у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Інформатика" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2010) Можливості використання відеотехнічних засобів професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів спеціальності „Фізичне виховання" In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Гродський, Ігор Ярославович (2011) Моделювання ситуацій професійного спрямування у курсі іноземної мови для студентів немовннх спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2015) Psychological and pedagogical peculiarities of foreign languages integrated teaching Формування середовища навчання англйської мови у вищих навчальних закладах. pp. 42-49.

Громова, Наталія Михайлівна (2015) Психолого-педагогічні особливості інтегративного навчання іноземної мови Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних зкладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 42-49.

Громова, Наталія Михайлівна (2016) Conditions of students' critical thinking development Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 45-50.

Громова, Наталія Михайлівна (2017) Understanding and interpretation of the texts In: V-й науково-методичний семінар, 8 грудня 2016, Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2012) The role of the readre's dialogical interaction with texts in foreign languages learning In: Психологічні проблеми сучасності : матеріали IХ науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, 29-31 березня 2012, Львів.

Грубі, Тамара Валеріївна (2019) Рівні вираженості перфекціонізму науково-педагогічного персоналу вищої школи In: Актуальні проблеми розвитку організаційної та економічної психології в Україні, 20-22 червня 2019 року, Кам’янець-Подільський.

Грубі, Тамара Валеріївна and Греченко, Марія Сергіївна (2019) Дослідження залежностей у спортсменів різного рівня спортивної майстерності In: Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога, 15 березня 2019 року, Київ.

Грубі, Тамара Валеріївна and Хижняк, Діана Володимирівна (2019) Взаємозв’язок синдрому «професійного вигорання» та перфекціонізму у педагогічних працівників In: Сучасний вимір та стратегії розвитку особистісно-професійної компетентності педагога: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15 березня 2019 року, Київ.

Груздьова, Олена Вікторівна and Ловейко, Тетяна Володимирівна (2022) Формування професійних компетентностей на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у студентів фахових коледжів спеціальності "Журналістика" Матеріали науково-практичної конференції «Пріоритетні завдання сучасної філології і лінгвістики». pp. 10-13.

Груздьова, Олена Вікторівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 74-82.

Гріньова, Ольга Михайлівна (2014) Psychological features of life purposes forming at youth age. ІІІ Всеукраїнський психологічний конгрес з міжнародною участю "Особистість у сучасному світі", 2. pp. 368-370. ISSN 978-617-571-107-1

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Psychological features of ethnical personality's development on early ontogeny stages Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми практичної психології", м. Глухів, 10-11 листопада 2016. pp. 33-36.

Губицький, Л.В. and Мельник, Ганна Мирославівна (2023) Education and social welfare of Ukrainian refugee children in Poland Соціокультурні засади економіки та політики: взаємозв’язки, тренди, суперечності. pp. 125-129. ISSN 978-966-918-100-8

Гулак, Геннадій Миколайович and Кащук, Владислав Іванович and Складанний, Павло Миколайович (2018) Уточнена модель порушника та модель реалізації кібератак в системах управління технологічними процесами In: ІХ Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави", 30 березня 2018 року, Національна академія Служби безпеки України.

Гуменюк, М.Д and Литвин, Оксана Степанівна and Литвин, Петро Мар’янович (2018) Навчальний мікрокомп’ютерний кластер паралельних обчислень In: ІІ Всеукраїнська конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 28.03..2018, Київ, Україна.

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2017) Cultural activitiesof Ukrainian student organizations in Europe (1920–1939) Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р.. pp. 236-240.

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2015) Kyiv in the life art of painter Liudmyla Morozova In: V Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір".

Гунька, Анна Миколаївна (2023) Графічні ескізи образів євангелістів Матвія, Луки, Марка, Іоана у творчості Івана Їжакевича за матеріалами ЦДАМЛМ України In: VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Традиції та новітні технології у розвитку сучасного мистецтва», 18 січня 2023 р., Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Україна.

Гуц, Наталія Григорівна (2016) Contents of the property rights of trade union organizations of Ukraine In: Конференція "Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства".

Д

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Місце освітнього права в правовій системі україни Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 22-27.

Давидова, Наталія Олександрівна (2014) Місце освітнього права в правовій системі України Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою: збірник наукових статей за матер регіон наук-практ.. pp. 22-28.

Данилюк, І.М. (2016) Застосування інформаційної системи projectmate в управлінні In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Даценко, Тетяна Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 182-187.

Даценко, Юлія Олександрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 9-15.

Даценко, Юлія Олександрівна (2011) Законодавче регулювання освіти: концепція Аристотеля Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 230-233.

Девос, Анастасія Олександрівна (2023) The use of quesitives in the discourse of French social advertising In: ІХ Всеукраїнська мультидисциплінарна конференція "Чорноморські наукові студії", 12 травня 2023, Одеса.

Дейкун, Олексій Петрович (2021) Translating english headlines into Ukrainian: human needs perspective «Одеські діалоги культур: творчість, людина, мова» (1). pp. 20-22.

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2013) Методичне забезпечення освітньої роботи, спрямованої на ознайомлення дітей 5-річного віку з професіями дорослих In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Демчук, І.О. (2016) Сайти віртуальних екскурсій по музеях світу In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Денисова, Наталія Богданівна (2021) School in the guardian’s 2020-2021 articles: a corpus-based analysis In: Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу, 06 April, 2021.

Дерека, Тетяна Григорівна and Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Professional training of P.E. Specialists: modern foreign experience for Ukraine Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 60-66.

Джанашвілі, Т.Й. and Ціломудра, Я.Ю. and Ліпач, В.О. (2015) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Microsoft Onenote Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 26-28.

Дзюба, Олександра Олексіївна and Іваненко, Галина Олександрівна (2023) Вплив волейболу, як засобу рекреації, на психологічний стан жінок першого зрілого віку Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 70-73.

Дзюба, О.М. (2015) Роботехніка як змагання інтелектів Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 28-30.

Дика, Наталія Михайлівна (2017) Development of the linguistic personality of the teacher-translator of the information age Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби» (1). pp. 1-8.

Дмитрук, Світлана Анатоліївна (2017) Theoretical component of the use of innovative methods in library lore studies In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України" в рамках Четвертих краєзнавчих читань пам’яті академіка Петра Тронька, 2 листопада 2017, Київ, Україна.

Дмитрук, Світлана Анатоліївна (2017) The role of personality in the organization of the local lore movement of the 20's of the XX century in Ukraine: Olexandr Yanata Українське краєзнавство в соціокультурному просторі: історичні ретроспекції та виклики сучасності. Збірник матеріалів ХІV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. pp. 136-147. ISSN 978-617-7407-13-2

Довбня, Софія Олегівна (2010) The theory of gaming activities as the main starting position of methodological bases of research Український науково-інтелектуальний простір: реалії та перспективи розвитку. pp. 128-132.

Довбня, Софія Олегівна (2014) Сучасне планування творчих ігор з дітьми дошкільного віку In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Догадіна, Вікторія Сергіївна (2020) Полісемія та символізація центрального образу як атрибут твору літератури постмодернізму (на матеріалі творчості К. Р. Сафона) In: Сучасні проблеми лінгвістики, літературознавства, перекладознавства та методики викладання мови і літератури.

Додонов, Роман Олександрович (2021) "Kiev tribes" In: Київські філософські студії-2021 : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 21 травня 2021 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова., 21.05.2021, Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Додонов, Роман Олександрович (2018) "Постмодернізм - старший брат постправди" In: Київські філософські студії - 2018, 17-18 травня 2018, Київ.

Додонов, Роман Олександрович (2020) Усипальниця київських князів у Десятинній церкві та питання про датування Хрещення Русі In: Київські філософські студії-2020 : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова., 19.05.2020, Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дорошенко, Тетяна Анатоліївна (2015) Android-додаток київського університету імені Бориса Грінченка Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 30-32.

Дорошенко, Тетяна Анатоліївна and Сабліна, Милана Андріївна and Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Social projects IBM: make a smarter planet Студентські пошуки (1). pp. 70-75.

Драч, Оксана Олександрівна (2023) «A bad start is not easy to fix»: mission M.I. Pirohova in Sevastopol (1854–1855) as the basis of his public authority In: VІIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з історії освіти з міжнародною участю «Педагогічна біографіка в освітньо-науковому просторі в умовах воєнної доби: нові виклики і завдання», 16 травня 2023 р., Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського.

Драч, Оксана Олександрівна (2022) Autobiography in historical and educational research: methodological innovations In: Педагогічна біографіка та біографістика в сучасному науково-інформаційному просторі, 20 травня 2022 року, Київ, НАПН України, Від-ня філософії освіти, загальної та дошкільної педагогіки, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Освіченість Богдана Хмельницького крізь призму новацій дидактики єзуїтських колегій Восьмі Богданівські читання: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 12-16. ISSN 978-966-493-925-3

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Проект вищої жіночої освіти в інтелектуальному середовищі києва другої половини ХІХ — початку ХХ ст.: гендерний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 78-89.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Штрихи до соціокультурного портрету освітянок доби Української революції (О. Єфименко, С. Русова, Н. Полонська-Василенко) In: Всеукраїнський науково-практичний семінар «розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)» До 100-річчя Української революції(1917–1921), 17 травня 2017 року, м. Київ, вул. Володимирська, 57 (Київський міський будинок учителя), філіяДержавної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Міждисциплінарні історичні дослідження: психоісторія як напрям наукових студій In: Всеукраїнська наукова конференція «УКРАЇНСЬКА ІСТОРИЧНА НАУКА В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ І ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ», 22-23 вересня 2017, Київ, Ніжин.

Драч, Оксана Олександрівна (2017) Курсистка в модерному місті кінця ХІХ – початку ХХ ст.: очікування і реалії In: VII Всеукраїнська науково-практична конференція "Київ і кияни у соціокультурному просторі України: історія міських спільнот, 24 травня 2017, Київ.

Драч, Оксана Олександрівна (2015) Слухачка вищих жіночих курсів другої половини ХІХ ст.: формування образу крізь призму гендерного аналізу Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 5-16.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Учителювання в народній школі: форма громадського служіння українських інтелектуалів «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 127-134.

Драч, Оксана Олександрівна (2014) Student youth of St. Volodymyr University at Taras Shevchenko’s age: social and cultural portrait Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 10-21.

Дроботенко, Валентина Юріївна (2023) Лексичні норми як основа професійної мовленнєвої майстерності фахівця Змінність дидактичних та соціокультурних аспектів в українській філології. pp. 47-48. ISSN 978-617-554-124-1

Дружененко, Раїса Сергіївна and Любич, В.В. (2021) Комунікативно-прагматична парадигма фахової підготовки студентів-філологів In: V Всеукраїнська науково-практична конференція «Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника», 29-30 жовтня. 2021, Суми.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2016) Трансформация простого предложения как прием формирования прагматической речи студентов педагогических вузов Ідея університету у європейському і національному вимірах: традиції, сьогодення перспективи. Збірник тез науково-практичної конференції. pp. 24-26.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2018) Урахування онтологічного, гносеологічного, методологічного, праксеологічного вчення в осмисленні педагогічних системних понять. In: ІІ Всеукраїнська наукова конференція "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій", 26-27 жовтня, Дніпро.

Дружененко, Раїса Сергіївна and Мукомела, А.В. (2017) Ситуативні завданняяк прийом формування комунікативної компетентності учнів 8 класу на уроках із синтаксису Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 45-49.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) Building a culture of professional speech of primary school teachers as linguodidactic problem Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти. pp. 174-177.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) Linguodidactic principles of creating a culture of professional speech of the future elementary school teacher In: Cучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтня 2015, Умань.

Дудар, Ольга Володимирівна (2016) Актуальність і перстективи музейної педагогіки Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 16-24.

Дудар, Ольга Володимирівна (2012) Борис Грінченко і музейна справа Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 128-134.

Дудар, Ольга Володимирівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 27-32.

Дудар, Ольга Володимирівна (2017) The results of experimental activity on the introduction of elements of museum pedagogy in the work of pre-school educational institutions of the city of Kiev Музейна педагогіка - проблеми, сьогодення, перстпективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції. pp. 35-37.

Дударець, Ю.В. (2013) Аксіологічні аспекти педагогічної спадщини Б.Д. Грінченка Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 32-38.

Дудник, Ольга Володимирівна (2014) Професійні компетентності бібліотекаря в умовах інноваційної діяльності бібліотеки Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 6-8.

Дудник, Ольга Володимирівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 265-271.

Дуля, Аліна Володимирівна and Дрозд, Ірина Володимирівна (2022) «Простір добра і підтримки»: програма соціальної адаптації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади». pp. 138-141.

Дуля, Аліна Володимирівна (2017) Інновації у дозвіллєвій діяльності дітей учасників АТО Матеріали Регіональної науково-практичної конференції «Сучасні підходи до формування професійної самосвідомості фахівців соціальної сфери в умовах реалізації гендерної політики в Україні». pp. 196-199.

Дуля, Аліна Володимирівна (2018) Особливості роботи груп самодопомоги для жінок учасників бойових дій Реабілітація учасників бойових дій в україні: досвід та перспективи. pp. 133-135.

Дуля, Аліна Володимирівна (2017) Особливості впровадження комплексної програми "Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції" Збірник тез підготовлено за доповідями учасників науково-практичної конференції „Підтримка та реабілітація учасників АТО в Україні: досвід та перспективи ”. pp. 36-39.

Дуля, Аліна Володимирівна and Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції Збірник тез доповідей ХІIІ Всеукр. наук.-прак. конф. "Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління". pp. 241-244.

Дякун, Людмила Юріївна (2016) Прямі директивні акти у мовленні підлітків Матеріали ХХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». pp. 106-108.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2020) Competence approach: new opportunities for change in preschool ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 131-134.

Дятленко, Наталія Михайлівна and Гончаренко, Алла Миколаївна (2022) Democratic values in the work of a preschool teacher: modern context In: V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна., 15 вересня 2022 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2016) Pedagogical approaches to the formation of values of the self in preschoolers III Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми парктичної психології". pp. 41-44.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) On the willingness of teachers to work in the new environment Освіта обдарованої та талановитої молоді – національна проблема: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 1 грудня 2011 року, м. Київ. pp. 165-168.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2011) Pedagogical conditions in developing of the culture of thinking foundations for preschool children Вікові особливості формування інтелекту: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 березня 2011 року, м. Київ. pp. 46-52.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2015) Inclusion Index as innovative management technology Зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конференції «Наукові підходи в управлінні навчальними закладами (28 квітня 2015 р.). pp. 135-139.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) About readiness of teachers to work in new conditions In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах», 30-31 травня 2018 року, Київ, Україна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2018) Preschooler self-esteem: from diffuse feelings to first generalizations In: Всеукраїнська (з міжнародною участю)науково-парктична конференція "Сучасні соціокультурні та психолого-педагогічні координати розвитку дитини", 19-20 квітня 2018 р., м. Тернопіль, Україна.

Дятленко, Наталія Михайлівна (2015) Experimentation as a mechanism innovation in pre-school Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Дятленко, Наталія Михайлівна and Кравченко, Валентин Євгенович and Денісенко, Сергій Іванович (2017) Socio-emotional development of younger schoolchildren: program-methodological innovation Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Дячок, Надія Валентинівна (2014) Навчання в університеті як один з пріоритетів формування успішної соціальної мобільності студентів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 200-205.

Дячок, Надія Валентинівна (2017) Problems and perspectives of the development of pedagogy as a modern science Вітчизняна наука на зламі епох: Проблеми та перспективи розвитку. pp. 263-265.

Дячок, Надія Валентинівна (2019) Професійна мобільність фахівців як сучасна необхідність Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку" (49). pp. 83-85.

Ж

Жалоба, Ігор Володимирович (2020) China's New Silk Road as a challenge - a response of the European "creative minority" (according to German media) In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка, 29 жовтня 2020, Київ.

Жарікова, Людмила Миколаївна (2017) Teaching listening in the ESL classroom: video activities for ESL listening comprehension success Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості інформаційної доби».

Жданова, Юлія Дмитрівна and Шевченко, Світлана Миколаївна (2022) Analysis of cybersecurity ways in a virtual learning environment In: Всеукраїнське науково-педагогічне підвищення кваліфікації «Управління науковими та освітніми проєктами», (24 січня – 6 березня 2022 року, Укрвїна.

Жукова, Юлія Миколаївна (2021) Розвиток містоцентричної економічної моделі трансформації світової економіки In: Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи, 10.11.2021, Київ.

Жулкевська, Тетяна Вячеславівна (2016) Когнітивні особливості сучасного інтернет-дискурсу Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 року. pp. 74-77. ISSN 978-966-383-786-4

Журавель, Тетяна Василівна (2011) The characteristic of approaches to HIV prevention in penal institutions Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал // Матеріали наук.-практ. конференції (за результатами науково-дослідної роботи Інституту проблем виховання НАПН України у 2010 році) (1). pp. 33-35.

Журавель, Тетяна Василівна (2008) Особливості формування толерантності у вихованців колоній In: Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 травня 2008 року, Київ.

Журавель, Тетяна Василівна and Грицай, Євгенія (2014) Попередження агресивної поведінки підлітків як наслідку насильства в сім'ї In: Соціально-педагогічна підтримка сім’ї з дитиною : матеріали Всеукраїнського наук.-практ. семінару, 20 березня 2014 року, Запоріжжя.

Журавель, Тетяна Василівна and Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів In: Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф., 24 квітня 2014 року, Донецьк.

Журавель, Тетяна Василівна and Піляєв, Андрій (2014) Упровадження методики «рівний – рівному» у програмах профілактики ВІЛ-інфекції на базі професійно-технічних навчальних закладів Здоровий спосіб життя – філософія ХХІ століття : матеріали Міжгалузевої міжрег. наук.-практ. конф. (м. Донецьк, 23 квітня 2014 р.). pp. 133-139.

Журавльова, М.О. (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 221-225.

З

Заверуха, Юлія Григорівна (2021) Сучасні технології в умовах дистанційного навчання студентів юридичних спеціальностей Іншомовна підготовка працівників ОВС та фахівців із права [Текст] : матеріали ХІ міжвуз. наук.-практ. інтернет-конф. (Київ, 23 квіт. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. С. Чернявький, І. І. Романов та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 128. pp. 1-129.

Заверуха, Олена Леонідівна (2019) Виконавська інтерпретація сучасної хорової музики: актуальність, проблеми, новаторство Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики. pp. 56-58. ISSN 978-617-7751-40-2

Заверуха, Олена Леонідівна (2018) Інтерпретація поняття "хорове письмо" в професійному середовищі Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії і практики. pp. 39-43. ISSN 978-617-7587-87-2

Заверуха, Юлія Григорівна (2017) Використання домашнього читання як засобу розвитку критичного мислення студентів факультету права та міжнародних відносин Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м, Київ, 8 грудня 2016.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. - К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. - 150 с.. pp. 109-113.

Загутіна-Візер, Яна Юріївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2023) Readiness for effective cooperation of specialists of the support team for children with special educational needs Матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 124-129.

Задніпряний, Генадій Трафимович (2014) Інноваційні тенденції розвитку графіки та графічних технік у сучасній мистецькій освіті In: Молодь, освіта, наука та мистецтво Програма Всеукраїнського науково-практичного семінару 27-28 листопада 2014р. м. Умань..

Задорожний, Юрій Анатолійович (2020) Перегляд судових рішень за виключними обставинами In: Правова політика України: історія та сучасність, 8 жовтня 2020 року, Державний університет Житомирська політехніка.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2015) Збереження традицій українського народного мистецтва як стильовий орієнтир у підготовці сучасного художника-дизайнера, ілюстратора (на прикладі творчості Володимира Голозубова) In: Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки, 9 квітня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Зайцева, Ольга Вікторівна and Рудь, Віталій Сергійович (2018) Southeast Podillia in V - the first half of IV millennium BC In: Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль національних природних парків в розвитку туризму», 20-22 вересня 2018 р., Чечельник, Вінницька обл..

Закраєвська, О.Ю. (2016) Особливості підготовки вчителів початкової школи — не проект, а реалії часу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 25-30.

Заплатинський, Василь Миронович (2021) The place of safety and human health is in model Technology programs (grades 5-6) Технологічна освіта в контексті концептуальних засад нової української школи : матеріали Регіонального науково-методичного семінару (26 листопада 2021 року). pp. 41-45.

Заплатинський, Василь Миронович (2021) Порівняльна характеристика модельних навчальних програм «Здоров’я, безпека та добробут» (5 – 6 класи) за формальними ознаками V Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Розвиток сучасної природничо-математичної освіти: реалії, проблеми якості, інновації» (1 (48)). ISSN 2223-4551

Заплатинський, Василь Миронович (2022) Нагальні питання освіти з питань безпеки у зв’язку з війною в Україні Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: Матеріали УІІІ Всеукраїнської заочної науково-практичної конференції.. pp. 50-51.

Заплатинський, Василь Миронович (2022) Необхідність доповнення Державних стандартів та освітніх програм компетентностями з питань безпеки Збірник матеріалів VІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності».. pp. 5-8.

Заплатинський, Василь Миронович (2022) Prospects of stem education in the integrated course "Health, safety and welfare" New Ukrainian school Електронний збірник наукових праць КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР, 50 (3). ISSN 2223-4551

Заплатинський, Василь Миронович (2023) Воєнні небезпеки агровиробництва Інноваційні аспекти систем безпеки праці, цивільного захисту та захисту інтелектуальної власності. pp. 41-44.

Заплатинський, Василь Миронович (2023) Модельні програми інтегрованого курсу «Здоров’я, безпека та добробут» 5-6 класи нової української школи Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України: Матеріали ІХ Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції.. pp. 68-69.

Заплатинський, Василь Миронович and Уряднікова, І.В. (2023) Управління безпекою роботи систем водоочищення Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. pp. 21-25.

Заплатинський, Василь Миронович and Уряднікова, І.В. and Чеберячко, Л.М. (2023) Освіта з питань радіаційної безпеки в умовах війни Актуальні проблеми та перспективи розвитку охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту. pp. 63-65.

Зарудня, Ольга Миколаївна (2020) The formation of professionally oriented speech for students of specialty "International relations, public communications and regional studies" within course "Ukrainian language (for professional purposes)" Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. pp. 138-141.

Захарчук, І. and Непомняща, В. and Савчук, В. and Майстренко, Ю. (2015) Xмарний сервіс 4SYNC Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 162-164.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 67-70.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2014) Словник Бориса Грінченка як «живий» електронний проект «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 97-103.

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2011) Роль навчально-методичного комплексу у навчальному процесі студента-першокурсника Організаційно-педагогічні аспекти формування та розвитку майбутнього фахівця. ISSN -

Захарчук-Дуке, Ольга Олександрівна (2012) Шляхи створення сучасного підручника для студентів-філологів вищих навчальних закладів Молодий науковець ХХІ століття.

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Підготовка фахівців з лінгвістики в університетах Нідерландів In: Мова, культура та філософія у процесі глобальних трансформацій, 26 лютого 2015р., Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Підготовка викладачів англійської мови в університетах Нідерландів In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Застосування сучасних методів і технологій у професійно-орієнтованому навчанні англійської мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 93-100. ISSN 811.1:37.091.33

Заяць, Людмила Іванівна (2010) Проблема формування іншомовної професійної компетентності студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Заяць, Людмила Іванівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 38-45.

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Економічні механізми розвитку університетської освіти у Нідерландах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 25-35.

Заєркова, Наталія Віталіївна (2018) Supporting young people with special educational needs higher school Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології:збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 2. pp. 113-115.

Заєркова, Наталія Вітоліївна (2015) Comprehensive training of teachers in the air defense system on training in communication skills pupils in special boarding schools "Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти". Матер. Всеукраїн. науково-практичної інтернет-конференції.

Заєць, Валентина Григорівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 63-66.

Заєць, Юлія Миколаївна and Томіліна, Юлія Миколаївна (2017) Simulation of practice-oriented classes in English by means of ICT in college conditions Наукові конференції та семінари Київський університет імені Бориса Грінченка.

Зеленюк, Оксана Володимирівна (2016) Формування у студентів кардіопротективної життєвої поведінки засобами фізичного виховання і спорту In: Національний Когрес кардіологів України.

Зеленюк, Оксана Володимирівна (2014) Кардіопротективний спосіб життя у сучасному термінологічному дискурсі фізичного виховання студентів із хронічними соматичними захворюваннями "Актуальні питання спортивної медицини. Реабілітація: фізична, медична,психологічна.".

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Анна (2014) Educational Technologies of Health Preservation in the Physical Upbringing of the Student Youth «Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання». pp. 162-164.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Анна (2012) Соціально-психологічна детермінантна успішної адаптації першокурсників до університетського навчання Теоретико-методичні основи організації фізичного виховання молоді. pp. 104-110.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Анна (2011) Вдосконалення статодинамічної стійкості у студентів і курсантів вищих навчальних закладів України Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах. pp. 64-66.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2017) Preventive diversity of students physical education with cardiovascular pathology - challenge time Український кардіологічний журнал. p. 175. ISSN 1608-635Х

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Бикова, Г.В. (2016) Formation at students cardioprotective behavior means of physical education and sports Український кардіологічний журнал (4(д.3)). p. 232. ISSN 1608-635Х

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Косік, Микола Сергійович and Косік, Наталія Леонідівна (2011) Досвід організації конкурсу "Ми- кращі!" для популярізації засад здорового способу життя серед студентської молоді. In: Всеукраїнська науково-практична конференція студентів,магістрантів та аспірантів.Львів-2011р.Косік М.С. Досвід організації конкурсу "Ми- кращі!" для популярізації засад здорового способу життя серед студентської молоді..

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Левицька, Владислава and Козик, Дарина (2017) System of physical education ukrainian youth of Anokhin's hospital Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та магістрів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". pp. 78-79.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Анна (2012) Формування засад здоров'язбережувальної поведінки у студентів на заняттях фізичним вихованням Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Бикова, Г.В. (2017) Оздоровчо-профілактичне фізичне виховання студентської молоді (теоретичні аспекти) Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань).. pp. 66-72.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Садурська, Єлизавета (2017) Kyiv olimpiad of 1913 - lessons of history Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". pp. 79-80.

Зеленюк, Оксана Володимирівна and Чекмарьова, Валентина Василівна and Шимчук, Даяна (2017) Alexander Kostyatinovich Anochoin - universal human, virgin of harmony soul and body Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". pp. 78-79.

Зленко, О. О. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 312-316.

Зотова, Вікторія Анатоліївна (2014) Роль бібліотеки у формуванні освітнього інформаційно-комунікаційного простору вишу «Бібліотека – територія єдності» : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 27-28 листопада 2014 р.. pp. 56-59.

Зотова, Вікторія Анатоліївна and Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Інституційний репозитарій Київського університету імені Бориса Грінченка: особливості і переваги використання Українська культура: перспективи євроінтеграції. Інноваційні процеси в сучасній культурі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 7-8 квітня 2016 р. Частина 2. pp. 153-155.

Зражевська, Ніна Іванівна (2021) Проблеми наративного аналізу сучасних медіатекстів Актуальні проблеми медіапростору: мaтepiaли IІI Bceyкpaïнcькoï нayкoвo-пpaктичнoï кoнфepeнцiï (Kиïв, 08 квiтня 2021 p.).. pp. 48-54.

Зубченко, Олена Сергіївна (2012) Сутнісні характеристики поняття «інформаційно-комунікаційні технології в освіті» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 345-351.

Зінченко, Арсен Леонідович (2014) Борис Дмитрович та Марія Миколаївна Грінченки на сторінках «Щоденників» Сергія Єфремова «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 120-126.

Зінченко, Арсен Леонідович (2012) Kyiv: Aspirations and Decline.Public Realities in 1980s — 1920s on Sergiy Yefremov’s “Diary” Pages Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 17-26.

Зінченко, Арсен Леонідович (2014) Taras Shevchenko in the life and creative heritage of Metropolitan Vasyl Lypkivskyi Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 66-83.

Зіньков, І.О. (2016) Дослідження ергономічних характеристик цифрових індикаторів In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Концепт концерту-лекції в умовах глобалізації культури Національні культури у глобалізованому світі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 6–7 квітня 2017 р. pp. 380-382.

Каблова, Тетяна Борисівна and Батрак, Марина (2017) Choral art of Chernihiv region in the context of Ukraine's spiritual culture (historical aspect) Українське суспільство: основні виміри. pp. 58-60.

Каблова, Тетяна Борисівна and Бородіна, Анна Валеріївна (2016) Cultural processes in the European integration through the prism of the National Opera of Ukraine Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації. pp. 240-241.

Каблова, Тетяна Борисівна and Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Регіональна хорова культура як прояв соціокультурного діалогу Українське суспільство: основні виміри : матеріали Всеукраїнської науково- теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). pp. 73-74.

Казак, Оксана Олексіївна and Загоруйко, Діана Михайлівна (2020) The influence of determinants of the competitive environment on the activity of enterprises in the conditions of European integration In: «Розвиток економіки міста в умовах євроінтеграції», 20 травня 2020 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кайріс, Олена Дмитрівна and Самойленко, А.С. (2015) Psychological characteristics of social adaptation of students to study at university with experience of school bullying збірник наук. праць Всеукраїнської науково-практичної конференції ["Адаптаційний потенціал сучасної особистості в соціальному середовищі"]. pp. 8-13.

Калюжна, Ірина Петрівна (2017) Аналіз профорієнтаційної роботи зі старшокласниками In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Роль психологічної служби системи вищої освіти України у час суспільних трансформацій", 19-20 травня, Львів.

Калієвський, Костянтин Васильович (2023) The problems of preserving Ukrainian folk dance in amateur choreographic teams of Kyiv oblast Львівський національний університет імені Івана Франка (14). pp. 150-157.

Калієвський, Костянтин Васильович (2023) The influence of amateur choreographic groups of the Kyiv region on the Ukrainian folk dance revival Хореографічна культура - мистецькі виміри: зб.статей (15). pp. 7-12.

Канюка, Інна Олександрівна and Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Theatrical practices as a condition for innovative learning Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2017.- 2015. pp. 159-161. ISSN 978-617-7495-07-8

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Гейміфікація як невідємний чинник підвищення якості освіти Модернізація змісту професійної освіти - умова підготовки компетентного фахівця нової формації. pp. 260-264.

Карпенко, Анастасія Сергіївна (2014) Організаційно-педагогічні засади використання автоматизованих систем у ВНЗ Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 104-106.

Карпенко, Анастасія Сергіївна (2016) ІК-технології як атрибути професійної діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 31-36.

Карпенко, Анастасія Сергіївна (2015) Використання хмарних технологій та сервісів Google Apps в організації освітнього процесу ВНЗ Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 33-34.

Карпусь, Т. and Карачов, К. and Косянчук, М. and Хіхлушко, Б. and Котубей, О. (2015) Використання хмарного редактора зображень Picmonkey Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 164-166.

Касьянов, Валентин Васильович and Касьянова, Вікторія Олександрівна (2023) Детермінанти виконавської діяльності О.С. Тимошенка (до 90-річчя від дня народження) Ювілейна палітра 2022 : до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей за матеріалами VІ всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (21-22 грудня 2022 року). – Суми : ФОП. pp. 60-67.

Кацалап, Олена Вікторівна (2022) Постановка "Проданої нареченої" Бедржіха Сметани на сцені Київської опери в 1937 році In: Культурні та мистецькі студії XXІ століття: науково-практичне партнерство, 10 листопада 2022 року, м. Київ, НАКККіМ.

Качур, Ірина Ігорівна (2023) Artificial Intelligence: a new level in foreign language learning In: Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах, 27 квітня 2023, Київ.

Качур, Ірина Ігорівна (2023) Moral Degradation of a Man in McCarthy's Child of God In: Teaching english in wartime: challenges and opportunities for community building and social change, May 26-28, 2023, Lviv.

Качур, Ірина Ігорівна (2020) Special Features of Translation of International Documents In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка, 29 жовтня 2020, Київ.

Кашуба, Наталія Вікторівна (2020) Семантико-граматичні особливості предикатів дії Інтеграція особистісно орієнтованого підходу. pp. 29-33.

Кашшай, Олена Степанівна (2018) Socio-cultural preconditions for the formation of the Transcarpathian school of painting in 1920-40 Ювілей НАОМА: Мистецький контекст в Україні XX століття: традиції та новації мистецтвознавчої : тези доп. Всеукр. наук. конф. присвяч. 100-річчю заснування Укр. акад. мистецтва. pp. 88-89. ISSN 978-966-136

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Art education and aesthetic formation of artist Anton Kashshaya at the end of 1920-x-1940-x ad V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього» (Харків, 19-20 вересня 2017 р.). pp. 20-24.

Каюн, Олександра Володимирівна and Літвінова, Ксенія Юріївна (2021) features of somatic education with students Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 308-310.

Каяфюк, Марія Геннадіївна and Козачук, Андрій Михайлович (2022) Жанрово-стилістичні особливості перекладу фентезі (на матеріалі роману А. Гендерсон “The Year of the Witching”) Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 71-75.

Кикоть, Наталія Романівна and Дубовик, Світлана Григоріївна (2015) Building a culture of communication means primary school-speech and situational exercises Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 39-41.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2015) The development of communicative skills of elementary school students in mathematics lessons (for books M.Bohdanovycha) In: Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний контекст», 19 листопада 2015, Київ.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2016) Формування комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи: реалії та перспективи Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 37-42.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Levels of formation of communicative competence of primary school teachers In: Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності, 20 січня 2017 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2015) Features of communicative competence of primary school teachers in the pedagogical workshops Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. pp. 77-78.

Кириленко, Яна Олексіївна (2021) Трансформація педагогічних компетентностей диригента-хормейстера: виклики сьогодення Диригентсько-хорова освіта: синтез теорії та практики : матер. V всеукр. наук-практ. конф., (28 жовтня 2021 р.. pp. 43-45.

Киричок, Юрій (2021) Спрямованість тренувального процесу в футболі на різних етапах багаторічної підготовки «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріалиІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 206-209.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мвои за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземній мові студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 24-25 березня 2011 р., 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2010) Особистісно-орієнтований підхід в навчанні іноземної мови за професійним спрямуванням студентів педагогічних спеціальностей In: Науково-практична конференція "Актуальні проблеми вищої професійної освіти України" 25-26 березня 2010 р., 25-26 березня 2010, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2015) Розвиток пізнавальної активності студентів немовних спеціальностей при вивченні іноземної мови за професійним спрямуванням Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 76-83.

Кисельова, Ірина Іллівна (2011) Використання ситуативного методу в навчанні іноземної мови студентів педагогічної спеціальності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Кисельова, Ірина Іллівна (2017) Активізація пізнавальної діяльності в процесі навчання англомовному говорінню студентів сoціально-психологічних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 77-83.

Кисельова, Ірина Іллівна (2009) Особливості індивідуального підходу у вивченні іноземних мов за професійним спрямуванням у педагогічному ВНЗ In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 25-26 березня 2009 .р., Київ.

Кияниця, Євгенія Олегівна (2014) Специфіка функціонування "паблік рілейшнз" в контексті соціокультурної динаміки Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку. pp. 247-254.

Клименко, Ганна Валеріївна (2018) Changes in the status of cardiovascular system and employment students welcome to healthy fitness, taking into consideration of the features of the women's organism Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 16 лютого 2018 року Вип. 40 (40). pp. 192-196.

Клименко, Нінель Павлівна (2012) Львівський період життя Насті Грінченко: сторінки з біографії Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 58-77.

Клименко, Нінель Павлівна (2014) З чернігівського життя Насті Грінченко «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 186-196.

Климчук, Юлія Володимирівна (2013) Образ жінки викладача у драматургії Венді Вассерштайн Всеукраїнська наукова конференція.

Книшевицька, Лілія Володимирівна (2017) Examination of Reading Strategies of ESL learners Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали V-го науково-методичного семінару (Київ, 8 грудня 2016року). pp. 114-119.

Кнодель, Людмила Володимирівна (2015) Ідеал педагога в сучасній системі освіти In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Кобеньок, Георгій Васильович (2011) Effect of the level of environmental education in the overall culture of the modern individual young person Охорона довкілля та проблеми збалансованого природокористування: матеріали міжнародної конференції (10-11 травня 2011р., Кам’янець-Подільський), 1 (3). pp. 365-367.

Кобеньок, Георгій Васильович and Яценко, Світлана Петрівна (2017) Екологічні стежки як особливий вид здоров’язбережувальних технологій Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ.. pp. 87-101.

Кобилянська, Людмила Миколаївна (2017) Правові засади міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 83-88.

Коваленко, Олена Володимирівна (2021) The concept of S. Rusova and the Concept of the new Ukrainian school:retrospective analysis Софія Русова – предтеча Нової української школи. pp. 33-42. ISSN 978-617-7932-12-2

Коваленко, Олена Володимирівна and Дергунова, Ольга Олександрівна (2023) Педагогічний супровід ігор дітей раннього віку в укритті: проблеми та шляхи їх вирішення Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (17.03.2023 р.). pp. 35-38.

Коваленко, А. (2014) Використання хмарних сервісів у освітньому процесі: Pixlr Express Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 16-18.

Коваленко, А. and Бочарова, Є. and Добринець, Д. (2015) Хмарний сервіс ONEDRIVE Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 166-167.

Коваленко, Б. and Здоренко, К. and Мудрак, М. and Стецик, В. (2015) Використання Onedrive в сучасному інформаційному просторі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 167-168.

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Problems of the educator and teacher in the pedagogical heritage of Grigory Vaschenko Григорій Ващенко як один з фундаторів української національної школи й освіти. pp. 25-28.

Коваленко, Олена Володимирівна (2018) Професійна підготовка магістрів дошкільної освіти: діяльнісний підхід Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 188-200. ISSN 978-966-2716-99-3

Коваленко, Олена Володимирівна (2014) Підготовка майбутніх вихователів до сенсорно-пізнавального розвитку дошкільників за Базовим компонентом дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Коваленко, Олена Володимирівна (2012) Health Care - the most important work of teacher (B. and S. Sukhomlinsky Rusova about children’s health) Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров’я через освіту // Матеріали VМіжнародних та XIX Всеукр. пед.читань в м.Донецьку. pp. 99-102.

Коваленко, Олена Володимирівна (2021) Requirements for a teacher in Sofia Rusova's legacy and a new professional standard of a teacher: a view through the time In: V Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція " Педагогічна спадщина Софії Русової та сучасні проблеми реформування національної освіти в Україні", 18-19 лютого 2021, м. Умань.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Стратегія підготовки педагогів дошкільних закладів до реалізації наступності дошкільної і початкової освіти In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей "На національному грунті" In: «Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика», 25 лютого 2016.

Коваленко, Олена Володимирівна (2016) Софія Русова про виховання дітей на "національному грунті" In: Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика, 2016, Івано-Франківськ.

Коваленко, Ольга Михайлівна (2013) О.Блок у прочитанні г Свиридова Видатні особистості в контексті сучасних мистецьких практик.. pp. 91-92.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2013) Проблеми підготовки перекладача в контексті глобалізації Наукові записки.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2012) Проблеми міжкультурної комунікації Наукові записки.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Independent work in the concepts of the XXI century education In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фуддемент суспільного розвитку", 15-16 квітня 2016 р, Харків.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Concerning the problem of terminology of polycultural education in Ukrainian scientific discourse In: Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 160-річчю від дня народження І.Франка, 07-08 квітня 2016 р., Київ, Національний університет біоресурсів та природокористування.

Ковалинська, Інна Володимирівна (2016) Perspectives of a modern system of independent work creation in educational establishments In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього", 4-5 березня 2016 р., Харків.

Ковальов, Євген Аркадійович (2015) Проща до Києва як соціокультурне явище Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 90-102.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) The essence of pedagogical skills master of apprenticeship vocational school. Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націє творення: тези доповідей Всеукраїнської наукова-практичної конференції, 20 квітня 2012 р.. pp. 51-53.

Ковальчук, Василь Іванович (2013) Promising paths pedagogical skills of craftsmen industrial training in the technical work of vocational education Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р., . pp. 175-177.

Ковальчук, Василь Іванович (2011) Pedagogical skills instructor as the basis of their competence Педагогічна майстерність як система професійно-мистецьких компетентостей. Збірник матеріалів ІХ педагогічно мистецьких читань пам'яті професора О.П. Рудницької. pp. 569-579. ISSN 978-966-8410-33-5

Ковальчук, Василь Іванович (2007) Strategy development vocational school. Розвиток післядипломної педагогічної освіти України в умовах інтеграції. pp. 281-286.

Ковальчук, Василь Іванович (2012) Urgency of implementation of innovative approaches to the educational process in vocational school. Збірка статей науково-практичної конференції "Інновації, творчість-інвестування в майбутнє". pp. 18-22.

Ковальчук, Василь Іванович (2016) Education and awareness I. Frankо Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегії дослідження : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 07 – 08 квітня 2016 р.. pp. 31-32.

Ковальчук, Василь Іванович (2015) The concept of design competence formation of students of secondary schools Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2015) Universalias of the Ukrainian culture Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні проблеми гуманістики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії". pp. 11-12. ISSN 978-617-601-110-1

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Ukrainian national idea in the Ivan Franko's creative activity In: Комунікативний дискурс: наукова рецепція і стратегія дослідження.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2018) Київ як центр святості In: Київські філософські студії - 2018.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2013) Концепція софійності в контексті православної культури доби Київської Русі Православя в Україні. pp. 308-314.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна and Гуменюк, М. І. (2018) Ідейно-символічна функція Софії Київської In: Міжпредмента всеукраїнська науково-практична конференція, 8-9 грудня, 2017 рік, м. Чернігів.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2016) Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства (Підвищення якості літературної освіти та інтелектуальні змагання "Sunflower") In: Всеукраїнський круглий стіл Міністерства освіти і науки України "Вивчення зарубіжної літератури як засіб плекання українства", 12.12.2016, Київ, Музей Михайла Булгакова (Андріївський узвіз, 13).

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк In: Павло Тичина & Євген Маланюк: емігрувати чи залишатися?, 19 лютого 2017 року, Київ. Квартира-музей Павла Тичини.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) Селекція літературних творів для шкільного вивчення як методична проблема In: Всеукраїнський науково-практичний семінар методистів зарубіжної літератури обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти «Вивчення класичної і сучасної літератури зарубіжних країн у просторі культури: вітчизняні традиції й новітні, 19-20 листопада 2015 року, Полтава.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2013) Apocryphal view the literary canon & canonbusters Літературний процес: структурно-семіотичні площини: матер. Всеукр. наук. конф. (6-7 квіт. 2012 р.. pp. 102-105.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2015) “Діалог “Великого Німого” з “Великим Сліпим”? (полісемія соматичних кодів у художній літературі та кінематографі)” In: Всеукраїнський літературознавчий круглий стіл "Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури", 08-09.12.2015, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Постколоніальна та посттоталітарна візія європейського літературного канону (в пошуках національної ідентичності) In: Літературознавчий круглий стіл «Світовий і український літературний процес у 3-D форматі: материк-діаспора, ретро- та проспекція, син- та діахронія», 06712.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ковбасенко, Юрій Іванович and Фещенко, Марія Іванівна and Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції. 22–25 червня 2017 року. – Миколаїв, 2017. – С. 63–67. pp. 63-67.

Когут, Ірина Вікторівна (2014) PECULIARITIES OF FORMING OF PROFESSIONAL AND PEDAGOGICAL COMMUNICATIVE COMPETENCE OF FUTURE TEACHER IN THE CONTEXT DEVELOPMENT OF TEACHING AND RESEARCH SKILLS OF PUPILS In: Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»], 9-10 квітня 2014р., м. Кіровоград.

Кожанова, Ольга Сергіївна and Гаврилова, Наталія Григорівна and Цикоза, Євгенія Валеріївна (2021) Особливості корекції фігури жінок першого зрілого віку з використанням силових вправ у тренажерному залі в оздоровчому фітнесі «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 85-89.

Кожанова, Ольга Сергіївна and Пітенко, Сергій Леонідович (2021) Особливості застосування функціональних петель для підвищення працездатності м’язів–стабілізаторів кору в оздоровчому фітнесі «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 135-138.

Кожанова, Ольга Сергіївна and Гнутова, Наталія Павлівна and Гнутов, Євгеній Іванович (2017) Features of the development of high-speed abilities of high school students in volleyball Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 103-110.

Кожанова, Ольга Сергіївна and Косік, Наталія Леонідівна and Косік, Микола Сергійович (2017) Histirical and social aspects of Dirt jumping in Ukraine. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 96-102.

Козак, Людмила Василівна (2011) Вища освіта України – Додаток 2 до №3, том ІV (29). pp. 148-155.

Козак, Людмила Василівна (2017) Content of the training of future preschool education specialists to ensure continuity in the work of preschool and elementary school Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності. pp. 91-94.

Козак, Людмила Василівна (2017) Pedagogical innovation as a branch of pedagogical science Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. pp. 85-88.

Козак, Людмила Василівна (2019) LEGO technologies as a means of adapting young children to the conditions of pre-school education In: впровадження сучасних технологій в процесі забезпечення якісної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти, 15 травня 2019 р., Хмельницький, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.

Козак, Людмила Василівна and Комісаренко, Наталія (2019) Means of formation of mental health of the child In: IІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «СУСПІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ», 26-27 квітня 2019, м. Рівне.

Козак, Людмила Василівна and Смоляр, Антоніна (2019) The influence of computer games on the formation of a child's personality In: IІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «СУСПІЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ», 26-27 квітня 2019, м. Рівне.

Козачук, Андрій Михайлович (2019) Reproducing Non-Ukrainian Proper Names in Roma Franko's Translations Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 126-128.

Козачук, Андрій Михайлович (2019) Переклад як засіб збільшення масштабу студентських театральних проектів Літературний театр у становленні філолога: досвід і перспективи: Програма круглого столу (29 березня 2019 р.). pp. 12-14.

Козачук, Андрій Михайлович (2020) Methods of (de)compression measuring in the pop-songs lyrics translation Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика". pp. 178-182.

Козачук, Андрій Михайлович (2016) Комплексний підхід до аналізу перекладу художнього тексту Актуальні проблеми філологічної науки та педагогічної практики: матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції 1-2 грудня 2016 року. pp. 89-92. ISSN 978-966-383-786-4

Козир, Маргарита Валентинівна (2023) Advisory activity as a professional coach vector in adult education In: Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Ґеретівські читання», 22 вересня 2023 року, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Козир, Маргарита Валентинівна and Сад, А.О. (2023) Innovative practices of higher education development in Ukraine In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Ціннісні орієнтири сучасної освіти в умовах сьогодення крізь призму Української Хартії вільної людини", 27 жовтня 2023 року, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Козлітін, Денис Олександрович and Козак, Людмила Василівна (2019) Preparation of future teachers for the use of digital technologies in professional activities Нова українська школа в умовах викликів сучасності: зб. тез доповідей І Всеукраїнської науково-практичної конференції,. pp. 200-203.

Койдан, Валентина Миколаївна (2013) Approximation Approach to Teaching English as a Result of Transmitting Higher (Tertiary) Education Новітні тенденції навчання іноземної мови за професійним спрямуванням: матеріали ІІ Всеукраїнської наук.-пр.конф.. pp. 211-213.

Колесник, Олександр Сергійович (2016) Alternative worlds in the mythic-semiotic aspect Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 59-61.

Колесник, Олександр Сергійович (2018) Mythic Discourse and Mythic Space from the Standpoint of M-Logic Актуальні проблеми сучасної транслятології, лінгвокраїнознавства та теорії міжкультурної комунікації : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю.. pp. 125-128.

Колінько, Марина Вадимівна (2021) Номадизм як соціальна стратегія In: Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики : Всеукраїнська науково-практична конференція, 16.04.2021, Київ : Київський національний торговельно-економічний університет.

Колінько, Марина Вадимівна (2020) Людиновимірна топологія міського простору In: Київські філософські студії-2020 : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Київ, 19 травня 2020 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова., 19.05.2020, Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Комісаров, Костянтин Юрійович (2023) Subcategory of the causative-passive voice in the modern Japanese language: cognitive and linguistic didactic aspects In: І Всеукраїнський форум молодих сходознавців, 23 – 24 травня 2023 року, Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Комісаров, Костянтин Юрійович and Боришполець, Юлія Василівна (2023) Linguistic principles of creating a favorable psychological atmosphere in the process of teaching Japanese at the initial stage In: Гуманітарний і інноваційний ракурс професійної майстерності: пошуки молодих вчених: IХ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених, 15 грудня 2023 року, м. Одеса, Міжнародний гуманітарний університет.

Кондратенко, Дмитро Олександрович and Лойко, Валерія Вікторовна (2017) Ensuring financial security for a business entity Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.). pp. 97-100.

Кондратець, Інна Вікторівна (2022) Психолого-педагогічний супровід майбутніх вихователів ЗДО в площині планування та організації різних форм взаємодії з розвитку мовлення в групах раннього віку Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в контексті сучасної парадигми освіти: Збірник доповідей Всеукраїнської науковопедагогічної конференції, (27 жовтня 2022 р., м. Дніпро).. pp. 142-148.

Кондратець, Інна Вікторівна and В'язовська, О. (2021) Розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку засобом експериментування з матеріалами Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. pp. 63-67.

Кондратець, Інна Вікторівна (2018) Рефлексійна культура педагогів у системі післядипломної освіти підготовка дітей до навчання грамоти в контексті педагогіки партнерства: неперервність дошкільної та початкової освіти Професійна підготовка фахівців у вимірі нових освітніх реалій: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю,. pp. 205-214. ISSN 978-966-2716-99-3

Коновалова, Ольга Володимирівна (2011) Дисципліна „Історія дизайну”: проблеми вивчення та методи підвищення якості знань Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». pp. 72-75.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Соціокультурні виклики формування незалежного образу жінки в мистецтв ХХ століття In: Соціогуманітарні науки та сучасні виклики, м. Дніпро.

Конопко, Олександра Іванівна (2011) Розвиток творчої особистості у процесі вивчення технології олійного живопису Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». pp. 78-80.

Кордецька, М.Г. (2016) Електронне урядування як інструмент управління праці та соціального захисту населення In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Корж, Євген Миколайович and Бабенко, Вадим Григорович and Євдокимова, Лілія Григорівна (2023) Кінезіотейпування: історія і дещо про основне «Фізична культура і спорт: традиції, досвід, інновації» Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції.. pp. 123-126.

Корж, Євген Миколайович and Бабенко, Вадим Григорович and Євдокимова, Лілія Григорівна (2023) Раціональне чи дозоване фізичне навантаження як фактор зміцнення загального й психологічного здоров'я людини Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн- конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи».

Корж, Євген Миколайович and Омельченко, Тетяна Григорівна and Розпутній, Олександр (2021) Дослідження типів темпераменту студентів, які займаються ігровим видами спорту «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 250-252.

Корж, Євген Миколайович and Зубко, Валентина Володимирівна (2021) Психоемоційний стан студентів ЗВО у період екзаменаційної сесії Збірник наукових праць ІV Всеукраїнської інтернет - конференції "Color of sience". pp. 358-360.

Коровіна, Вероніка Анатоліївна (2013) МЕТОД ПРОЕКТІВ ЯК ФОРМА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ЕКОЛОГІЯ» Актуальні проблеми підготовки майбутніх вчителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти.

Коромисел, Микола Володимирович and Бенда, Павло Олександрович (2017) Особливості перекладу IKAO та IATA// Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017.-с. 319-320 Молодь: освіта, наука, духовність: Тези доповідей XIV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених (м. Київ, 4-6 квітня 2017).—Ч 1.— К.: Університет "Україна" 2017. pp. 319-320.

Косік, Микола Сергійович and Косік, Наталія Леонідівна (2014) Actual Problems of Teaching Sporting Games Матеріали науково-практичної конференції «ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ, РІШЕННЯ» (у циклі Анохінських читань). (In Press)

Косік, Микола Сергійович and Косік, Наталія Леонідівна and Портна, Ірина Леонідівна (2016) Формування професійних компетенцій майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики Матеріали XXIII Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23). pp. 132-133.

Котул, Є. (2015) Створення універсальної системи веб-авторизації в локальній мережі та інтернеті Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 171-173.

Коханова, Олена Петрівна (2012) Psychological features of pedagogical communication in the conditions of partner interaction of the teacher and pupils Психологічні і педагогічні проблеми педагогічної дії (1). pp. 181-190.

Коханова, Олена Петрівна (2014) Psychological culture of the person of modern students In: IV щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки".

Коцюба, Ганна Олександрівна (2018) Client-centric approach to preventive work with emotional exhaustion and professional burnout of teachers Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Кочарян, Артур Борисович (2014) Вимоги до інформаційно-комунікаційної компетентності науково-педагогічних працівників університету за умов створення електронного освітнього середовища Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 21-23.

Кочарян, Артур Борисович (2014) Lync 2013 — платформа для організації та проведення вебінарів Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 18-20.

Кочерга, Олександр Васильович (2020) Psychological factors in the formation of life competence ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 16-18.

Кочерга, Олександр Васильович (2021) Equilibrium in an inclusive educational space: psychophysiological aspect In: ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2022) Sensitivity of psychophysiological systems and inclusiveness of a person in the educational process In: V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2022) Sensitivity of human psychophysiological systems: a prerequisite for quality education In: І Всеукраїнська науково-практична конференція «Нова українська школа: від теорії до практики», 28 жовтня 2022 року, Чернівці, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2023) Stimulating a child's creative actions: psychophysiological aspect Україна на шляху відновлення: завдання науки і освіти в європеїзації держави: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції, м. Київ, 17–19 травня 2023 р.. pp. 525-530.

Кочерга, Олександр Васильович (1994) The ways of psychologizing primary school teacher training Історія і сучасність педагогічної освіти в Україні: матеріали міжвузівської науково-практичної конференції, присвяченої 120-літтю Глухівського педагогічного інституту і 100-річчю з дня народження його випускника О. Довженка, 25-26 жовтня 1994 року. Ч. 2. pp. 9-10.

Кочерга, Олександр Васильович (2020) Psychophysiological aspects of sensitivity to language perception In: ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації», 22 травня 2020, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Psychophysiology of the child's brain: hemispheric asymmetry Психофізіологічні аспекти обдарованості: теорія і практика : матеріали наук.-практ. семінару Інституту обдарованої дитини НАПН України, 03 лютого 2012 р, м. Київ. pp. 98-104.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Psychophysiological features of personality potential in achieving professional success Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 21-29.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Psychophysiological aspects of the formation of the linguistic personality In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування мовної особистості в умовах реалізації концепції Нової української школи», 29 травня 2018 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2018) Psychophysiological accents in the psychological and pedagogical competence of the teacher In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах», 30-31 травня 2018 року, Київ, Україна.

Кочерга, Олександр Васильович (2015) Psychophysiological factors of teacher’s innovative potential Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Кочерга, Олександр Васильович (2012) The sensitive condition and professional competence of the teacher Проектування розвитку та психолого-педагогічного супроводу обдарованої особистості: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2012 року, м. Тернопіль - м. Бучач. pp. 22-28.

Кочерга, Олександр Васильович (2012) Senzytyvnist in the formation of preschool child's creative work Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованих дошкільників: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 квітня 2012 року, м. Одеса. pp. 69-74.

Кочерга, Олександр Васильович (2010) Psychology of the child to the birth and development of creativity Стратегія інноваційного розвитку обдарованості в системі проектування виховного процесу. pp. 46-54.

Кочерга, Олександр Васильович (2014) Children play as a tool for life preparation Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції, 4 червня 2013 року, м. Київ. pp. 46-49.

Кошарна, Наталія Володимирівна (2011) Peculiarities of the teacher of English training in general educational establishments in Sweden Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи (іноземні мови та методика навчання). pp. 101-106.

Кошова-Куклішина, Лариса Станіславівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2022) The senior pupils of skills of safe commonunication have forming in social networks Сучасні реалії та перспективи соціального виховання особистості в різних соціальних інституціях: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 134-136.

Кошова-Куклішина, Лариса Станіславівна and Денисюк, Олена Миколаївна (2022) Formation of high school students' communication skills in social networks Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади: матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 141-143.

Кошіль, Оксана Петрівна (2014) Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до роботи за базовим компонентом дошкільної освіти Стандарти дошкільної освіти. Матеріали Всеукраїнської конф.. pp. 148-154.

Кошіль, Оксана Петрівна (2017) Освітнє середовище навчального закладу як фактор розвитку особистості Методичний вісник (5). pp. 34-36.

Кравець, Марія Валентинівна (2012) Ознаки категорії ірреальності у прозових творах Е.А. По Семантика, синтактика, прагматика.

Кравців, Марта Ігорівна and Козачук, Андрій Михайлович (2021) Особливості вибору та рецепції стратегій в аудіовізуальному перекладі (на матеріалі художнього фільму «Зелена книга») Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 173-176.

Кравченко, Наталія Володимирівна (2023) Розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (91). pp. 115-117.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2022) NUSh: developing civic competence from the first grade V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2023) Ways of implementing national-patriotic education in elementary school lessons Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 145-й річниці від дня народження Г. Ващенка, 15 березня 2023, м. Кропивницький. pp. 112-118.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2023) We create a distance lesson using SWAY Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень в період війни) : зб. мат. всеукр.наук.-практ. семінару, Київ, 21 березня 2023 р.. pp. 100-101.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2021) Competence approach to learning is the basic idea of ​​the New Ukrainian School ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 73-76.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2022) Project-based learning as a tool of partnership pedagogy at NUS Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського «Педагогіка партнерства: реалії та перспективи» 11-12 жовтня 2022 р. м. Кропивницький.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2020) Reading with understanding as a component of the reading competence of a junior schoolchild ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 87-89.

Кравчук, Наталія Миколаївна and Денисюк, Олена Миколаївна (2021) Socio-pedagogical work with children of primary school age in general secondary education матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 43-44.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Syndrome of "professional burnout" of personnel in the organization and its prevention Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна 16-17 вер. 2016 р., м. Вінниця. pp. 133-136.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2017) Formation of tolerance among junior pupils Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Ready innovation as a factor in teacher Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Implementation andragogical approach in the teacher training Андрагогічні засади післядипломної освіти: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції, 20-28 квітня 2015 року, Кіровоград. pp. 290-296.

Крайнікова, Т. С. and Крайніков, Е. В. and Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2020) Медіаповедінка молодіжної аудиторії новин в умовах пандемії COVID-19 Кіберсоціалізація в умовах пандемії / Матеріали ІV науково-практичного семінару (м. Київ, 5 листопада 2020 р.).

Красницька, Ольга Володимирівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 174-180.

Краус, Катерина Миколаївна (2021) Мотиваційні інструменти підвищення кваліфікації персоналу підприємства In: Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 10 листопада 2021, Київ, Україна.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Blockchain як комунікаційно-інформаційна фінансова новітня технологія цифровізації економіки In: Національна науково-методична конференція "Цифрова економіка", 4-5 жовтня 2018 р., ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана».

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Як працює “вітряк інновацій”? In: VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи», 29 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краус, Катерина Миколаївна and Краус, Наталія Миколаївна (2018) Наукове осмислення концепції інноваційної економіки In: ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених і студентів «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика», 27 листопада 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Ціннісні орієнтації підлітків на етапі перебігу кризи ідентичності Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вітчизняна наука: теорія і практика (м. Харків, 30.09. – 01.10.2016 року). pp. 30-34.

Крижанівський, Олександр Анатолійович (2015) Тhе building ritual as a social and cultural phenomenon in the history of etnodesign architectural environment: exploratory. Етнодизайн: Європейський вектор розвитку і національний контекст (3). pp. 136-141. ISSN 978-966-2538-36-6

Крикун, Анастасія Юріївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 123-132.

Крикун, Анастасія Юріївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 77-79.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Psycho-pedagogical conditions for professional development and self kindergarten teachers in the context of modern Inclusive Education Синергетика і освіта:матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. pp. 257-264.

Крикун, Анастасія Юріївна (2012) Psychological characteristics of creative thinking younger preschooler Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності". pp. 177-180.

Кротова, Тетяна Федорівна (2011) Курс «Історія дизайну» і формування у студентів власної концепції проектного відношення до дійсності In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Дизайнерська освіта України у світовому контексті". Харків, 12-13 квітня 2011р., 12-13 квітня 2011р., Харківська державна академія дизайну і мистецтв.

Кротова, Тетяна Федорівна (2009) Комплекс українського традиційного вбрання як джерело творчості в умовах розвитку національної моделі дизайну In: Всеукраїнська науково-теоретична конференція "Роль митця і традиційних інститутів мистецтва за умов всезростаючого впливу культурних індустрій", 23-24 грудня 2009р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Крюкова, Анна Олексіївна and Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2018) Теоретичні основи композиції в образотворчому мистецтві In: Двадцята Всеукраїнська практично-пізнавальна конференція "Наукова думка сучасності і майбутнього", 3 - 11 травня 2018 р., Дніпро.

Кряжев, Павло Володимирович (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 36-44.

Кудряшова, Оксана Валентинівна (2013) Трискладові розміри у творчості українських символістів Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції.. pp. 155-162.

Куземко, Леся Валентинівна (2021) Formation of critical thinking in students of pedagogical specialties: theory and practice Всеукраїнська науково-практична конференція «Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання». pp. 208-211.

Куземко, Леся Валентинівна (2011) СУЧАСНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ ВИХОВАТЕЛІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ПІДХОДУ В РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. ISSN УДК 37.01:001.891+

Куземко, Леся Валентинівна (2011) Сучасний стан підготовки вихователів до реалізації індивідуального підходу в роботі з дошкільниками Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 80-83.

Куземко, Леся Валентинівна and Мороз, Анна (2019) Взаємодія закладу дошкільної освіти і сім’ї для забезпечення соціально-емоційного розвитку дитини Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (54). pp. 164-168.

Кузьменк, Ксенія Володимирівна and Козачук, Андрій Михайлович (2019) Official Ukrainian Translation of International Agreements (based on the material of the Association Agreement between Ukraine and the EU) Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». pp. 157-161.

Кузьменко, Володимир Іванович (2014) Повісті Т. Шевченка крізь призму епістолярної форми Тарас Шевченко і сьогодення: Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 49-57.

Кузьменко, Галина Василівна (2015) Організація художньо-творчої діяльності учнів молодшого підліткового віку як педагогічна технологія підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва In: Сучасні проблеми гуманітаристики.

Кузьменко, Галина Василівна (2014) Теоретичні основи ціннісного ставлення до образотворчого мистецтва Поліхудожнє виховання учнів загальноосвітньої школи у процесі впровадження інтегрованих курсів.

Кузьменко, О. (2015) Огляд сучасних технологій 3D-друку Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 173-175.

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2011) Деякі аспекти осмислення феномену сучасного університету Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 242-245.

Кулаков, Богдан Сергійович and Коротя, Володимир and Совгіря, Тетяна (2021) Стрес і стресостійкість спортсменів Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 216-219.

Кумар, Б. (2016) Актуальність вивчення психології виховання в індійській сім’ї Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 85-89.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2023) Ризики сучасного суспільства через призму теорії У. Бека Київські філософські студії - 2023. pp. 143-148.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 258-264.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 196-202.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2012) Реалізація соціальних молодіжних проектів у контексті Євро-2012 In: Щорічна всеукраїнська науково-практична конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Коронавірус як інструмент політичного піару Д. Трампа на виборах 2020 у США In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. Всеукраїнська конференція за міжнародною участю..

Купрій, Тетяна Георгіївна (2015) The modern model of graduate Private higher educational institution in Ukraine In: Сучасні проблеми гуманітаристики.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2019) Соціологічне опитування «Викладач очима студентів» як засіб вимірювання якості освіти ЗВО In: Київські філософські студії-2019.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2019) Дистанційна форма навчання у Київському університеті імені Бориса Грінченка In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Соціологічні тренди XX-XXI століття: теоретичний концепт та практика інновацій".

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Концептуальні засади політичної історії в міждисциплінарних дослідженнях In: 9 Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Language of election: philosophicaland communicative aspect Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. pp. 193-203.

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2018) Гастрономія в особистісному, національному та глобальному соціокультурному дискурсі In: Наукова конференція "Київські філософські студії".

Купрій, Тетяна Георгіївна and Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Language of election:philosophical and communicative aspect In: Всекураїнська студентська конференція.

Куришев, Євген Володимирович (2013) A poetry of Boris Grinchenko in work of the Ukrainian composers of end of ХІХ - beginning of ХХ of centuries Київ і кияни в соціокультурному просторі ХІХ – ХХІ століть: доба Бориса Грінченка . pp. 144-151.

Куришев, Євген Володимирович (2015) Київський міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця: європейський цивілізаційний вимір Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 40-47.

Куришев, Євген Володимирович (2014) Музичне грінченкознавство: сучасний стан та перспективи наукових досліджень «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 197-203.

Кутишев, Д. and Гончарук, А. and Ситнік, Д. and Дмитренко, М. and Коханевич, В. (2015) Використання хмарного сервісу «Мега» Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 177-178.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Psychological health of primary school children in the context of their social interaction with adults Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: зб.наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 року,м.Кам'янець-Подільський). pp. 168-175. ISSN 978-617-681-077-3

Кутішенко, Валентина Петрівна (2020) Старість як період мудрості і духовного просвітлення людини Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20–21 лютого 2020 року) / Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О. Довженка [та ін.]; [ред. кол. : Н. М. Ільїна (83-87).

Кутішенко, Валентина Петрівна (2014) Psychological health of primary school children in the context of their social interaction with adults Психолого-педагогічне забезпечення особистісного розвитку майбутнього фахівця з вищою освітою: зб.наук. праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 червня 2014 року,м.Кам'янець-Подільський). pp. 168-175. ISSN 978-617-681-077-3

Кутішенко, Валентина Петрівна (2018) Цинізм як моральна дезорієнтація особистості In: Методи і технології загальної і соціальної психології і психотерапії в умовах сучасного суспільства / III Науково-практична конференція з міжнародною участю, 18-19 травня 2018 р., м. Київ, НПУ імені М.П.Драгоманова.

Кутішенко, Валентина Петрівна (2017) Universalization of gender ideas of the spouses about the important features of marital partners In: Психологічна освіта в Україні: традиції,сучаснісь та перспекиви: Всеукраїнська науково-практична конференція з нагоди свякування 50-річчя від початку фахової підготовки психологів у КНУ імені Т.Шевченка та Дня психолога, 21-22 квітня 2017 року, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Патинок, Оксана Петрівна (2019) Психологічні аспекти розвитку духовної культури сучасного вчителя Матеріали II Всеукраїнського Конгресу із соціальної психології «СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ СЬОГОДНІ: ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ». pp. 188-190.

Кутішенко, Валентина Петрівна and Ставицька, Світлана Олексіївна and Ставицький, Геннадій Анатолійович (2020) Особливості взаємозв’язку між тривожністю й інтересом до навчальної діяльності у дітей молодшого шкільного віку Матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (21 травня 2020 року, м. Київ). [За ред. д.п.н., проф.С. О. Ставицької, к.п.н., доц. Д.Д. Отич, к.п.н., доц. А. Ф. Федоренко]. pp. 92-96.

Куцан, Оксана Григорівна (2014) Організація роботи студента на уроці в класі фортепіано Молода наука України.Перспективи та пріоритети розвитку.. pp. 95-100.

Куцик, Руслан Ростиславович (2016) Introduction іnstitutu vіyskovoї censorship teritorії Pіvdenno-Zahіdnogo edge Rosіyskoї іmperії in 1914 r Історія України: сучасні викликии: матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції 18 травня 2016 р.. pp. 73-80.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Formation of patriotic and military stance in pupils and students of the Kyiv educational district in the 1914–1917 In: Всеукраїнська науково-практична конференція проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Стипендіальні програми Польщі як важливий механізм інтеграції української науки в європейський простір In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р..

Куцик, Руслан Ростиславович (2014) Administrative division of Ukrainian lands of the Russian empire during late eighteenth and the – first half of the nineteenth century. In: Всеукраїнська наукова конференція УКРАЇНА В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ, 25–28 березня 2014 року, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Appeals as important information tool on Ukrainian territory governorates of Southwestern Krai in 1914–1917 Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. pp. 48-54.

Кучаковська, Галина Андріївна (2015) Огляд шляхів використання соціальних мереж у навчальній діяльності студентів Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 40-43.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Нечіткі моделі створення бази знань експертної системи з профорієнтації Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 33-36.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Експертні системи як засіб підвищення ефективності проведення профорієнтаційної роботи Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 31-33.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Експертні системи як засіб підвищення ефективності профорієнтаційної роботи Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 124-131.

Кучаковська, Галина Андріївна (2017) New information technologies under culture-education students XXI century In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кучаковська, Галина Андріївна (2014) Using social networks in learning activities of students ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених «Наукова молодь-2014», 1 (1). pp. 43-45.

Кучаковська, Галина Андріївна (2018) Use of social services tools to monitor and analyze students' progress ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці»., 1 (1). pp. 51-53.

Кучаковська, Галина Андріївна (2016) Visualization of educational material by means of web 2.0 ІІ Українська конференція молодих науковців "Інформаційні технології - 2016". pp. 68-70.

Кучеровська, В.О. (2015) Використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі: сучасність та перспективи Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 43-45.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Самостійність майбутнього юриста як риса суб’єкта системи управління самостійною навчальною діяльністю Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. pp. 99-101.

Кучерявий, Андрій Олександрович (2014) Провідні питання організації юридичної освіти на рівні ВНЗ в контексті розбудови правової держави Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування в Україні. pp. 354-356.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2021) Teen Court Program - a practice-oriented program for students of legal specialties within the framework of the legal clinic In: Іншомовна підготовка працівників правоохороних органів та фахівців із права, 23 квітня, 2021, Національна Академія Внутрішніх Справ.

Кушевська, Наталя Миколаївна and Демченко, Лілія Романівна (2023) The Baltic-black sea union: prospects for Ukraine In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин», 13.01.2023, Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ.

Кушевська, Наталя Миколаївна and Мондрієвська, Анастасія Олександрівна (2023) The u.s.-russian confrontation or a new cold war In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин», 13.01.2023, Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ.

Кушевська, Наталя Миколаївна and Мудрик, Яна Сергіївна (2023) Un's effect on the international security system's reform since of its creation to the present In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція «Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин», 13.01.2023, Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ.

Кушевська, Наталя Миколаївна and Мусієнко, Кирило Олександрович (2023) International committee of the red cross – expectations and results through the prism of russian aggression In: Всеукраїнська наукова онлайн-конференція«Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин», 13.01.2023, Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції In: МАТЕРІАЛИ v-го науково-методичного семінару, 08 грудня 2016 року, Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Understanding of human rights through teaching legal english as a second language Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 26-29.

Кушнір, Анна Олегівна (2020) Regional studies by means of foreign language learning:historical and cultural aspects In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права. Всеукраїнська конференція за міжнародною участю., 29 жовтня 2020 року, Київ.

Кушнір, Т. І. (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 86-89.

Кікоть, Наталія (2015) Formation of communicative culture of students of primary school-means speech and situational exercises Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 39-41.

Кірюшина, Катерина Костянтинівна (2019) Формування позитивної мотивації у процесі навчання англійської мови студентів коледжу Проблеми реформування педагогічної науки та освіти. Матеріали науково-практичної конференції. pp. 55-58. ISSN 978-617-7640-42-3

Л

Лабенська, Н.В. and Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Theatrical game as a means of development of creative abilities of younger pupils Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 50-52.

Лавриненко, Ганна Андріївна (2019) Transformation of political communications: digital communication In: Наукова конференція "Київські філософські студії", 16-17 травня 2019, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Лавриненко, Олена Василівна (2013) Організація самоосвітної діяльності в контексті розвитку організаційної культури навчального закладу Механізми управління розвитком організаційної культури навчального закладу. pp. 185-188.

Лавриненко, Олена Василівна (2014) Столичні вечірні школи. Проблеми функціонування та перспективи розвитку Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 37-46.

Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2011) The usage of the newest information technologies in English language teaching in higher educational institutions Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи (іноземні мови та методика навчання). pp. 70-76.

Латишев, Микола Вікторович and Гудим, Ганна and Петрова, Наталя Вікторівна (2023) Application of modern technologies (computer vision) in sports Матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 284-286.

Латишев, Микола Вікторович and Поляничко, Олена Миколаївна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Крижановський, Артем Анатолійович (2023) Показники досягнень висококваліфікованих спортсменів In: Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування, 24 листопада 2023р, Тернопільский Національний Педагогічний університет Імені Володимира Гнатюка.

Лахтадир, Олена Володимирівна and Чорній, Ілона Василівна and Євдокимова, Лілія Григорівна (2021) Комунікативна компетентність особистості «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 93-96.

Лашко, Михайло Васильович (2012) Погляди на сімейне виховання в епістолярній спадщині родини Грінченків Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 114-118.

Лашко, Михайло Васильович (2018) Марія Грінченко в зарубіжній історіографії Історіографія як важливий складник досліджень з історії освіти: європейський і вітчизняний виміри : зб. матеріалів наук.-методолог. семінару з історії освіти / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. pp. 15-16.

Лашко, Михайло Васильович (2017) Просвітницько-видавнича діяльність М. Грінченко в добу української революції (1917–1921) Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921) : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. семінару. pp. 70-71.

Лашко, Михайло Васильович (2018) Вивчення спадщини М. Грінченко в незалежній Україні Джерела та історіографія про трансформаційні процеси в освітньому просторі України (1991–2017) : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. семінару / ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського – Київ : 2018. – 66 с.. pp. 41-43.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2012) Psychological aspects of stress students in learning activities Збірник статей ІV Всеукраїнської наукової конференції «Гуманітарні аспекти формування особистості». pp. 330-338.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2009) Analysis of the structure of the stress episodes of patients with functional violations of cardiac rhythmthe Особистість у просторі культури: матеріали Всеукраїнського науково-практичного симпозіуму 24 вересня 2009 року. pp. 75-77.

Лебідь, Неля Костянтинівна (2008) Psychological predictors of functional disorders of heart rhythm Актуальні проблеми психології діяльності в особливих умовах: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 19-20 лютого 2008 р.. pp. 56-57.

Левицька, О.І. (2014) Використання хмарного сервісу dropbox в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 99-101.

Левітас, Фелікс Львович (2013) Who is the enemy of people?" by Maria Grinchenko in the context of national expectations at the beginning of XX century Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ-ХХІ століть: доба Бориса Грінченка Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 травня 2013 року м.Київ.

Левітас, Фелікс Львович and Клименко, Нінель Павлівна (2014) Використання творчої спадщини Бориса Грінченка в навчально-виховному процесі (до 150-річчя від дня народження) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 25-36.

Леонтьєва, Інна Василівна (2022) Metaphorical business game as an innovative teaching method Метафорична ділова гра як інноваційний метод навчання. pp. 176-179. ISSN 978-966-376-082-7

Леонтьєва, Інна Василівна (2021) Development of critical thinking of students: debes, ergo potes Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання. ISSN 978-966-644-585-1

Леонтьєва, Інна Василівна (2012) Виховання особистості у контексті творчої спадщини О. Ф. Лазурського Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 102-106.

Леонтьєва, Інна Василівна (2011) Формування комунікативної компетенції студентів старших курсів класичного університету при вивченні дисципліни «педагогічна майстерність» Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 90-92.

Леонтьєва, Інна Василівна (2017) Advantages and disadvantages of using computer training technologies in the educational process of higher educational institution Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці. pp. 54-57.

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) Проблема формування особистості дитини у творчій спадщині Б. Грінченка та О. Лазурського «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 103-108.

Леонтьєва, Інна Василівна (2014) До питання про становлення і розвиток методу природного експерименту у вимірі вітчизняної експериментальної педагогіки Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 36-45.

Леонтьєва, Інна Василівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 52-58.

Леонтьєва, Інна Василівна (2018) Диференціація у вітчизняній шкільній освіті: історичний досвід та сучасні нововведення In: Всеукраїнська науково-практична конференція Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології, 16 травня 2018 р., Київ.

Леонтьєва, Інна Василівна (2015) Постать О. Лазурського (1874–1917 крізь призму мікроісторії Басов М.Я. Творческие думы А.Ф. Лазурского о социальной жизни человечества (По неизданным материалам) / М.Я. Басов // Вопросы изучения и воспитания личности. — 1922. — № 4-5. — С. 625–637. 2. Корнетов Г.Б. Антропологическая интерпретация историко-пед. pp. 246-253.

Леонтьєва, Інна Василівна and Капітоненко, О.В. (2017) Навчання без насилля: феномен шкільного булінгу Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 32-35.

Леснікова, А.М. (2016) Прототип системи моніторингу та керування для «Розумного будинку» з використанням хмарного сервісу Вlynk In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р, Київ.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2022) Умови організації соціокультурної діяльності в територіальній громаді Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі гомади: матер. ІV Всеукр. наук.-практ. конфер. (09 червня 2022 року, Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка).. pp. 177-179.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матер. ІІ-ї Всеукр. наук. конфер. (26-27 травня 2017 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький.. pp. 44-46.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : Матер. IV-ї Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2017 р., м. Харків) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». pp. 55-59.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Здоров’язберігальна компетентність – стратегічна мета підготовки соціальних педагогів / працівників до професійної діяльності Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. pp. 211-214.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2016) Формування здоров’язберігальної компетентності як завдання професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах : Матер. Всеукр. наук. конфер. (29-30 квітня 2016 р., Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина І. / Наук. ред. О.Ю. Висоцький.. pp. 186-188.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2020) Formation of the professional image of a practical psychologist of an educational institution as a means of self-improvement of a specialist ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 195-197.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2018) Activity approach to the study of the professional image of a practical psychologist educational institution Трансформація українських наукових парадигм упродовж ХХ-ХХІ ст.: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (10). pp. 23-25.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2017) The role of the image in the professional activity of the practical psychologist of the institution of education In: V Всеукраїнська науково-практична конференція "Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку", 19-20.09.2017, м. Харків.

Лигомина, Тетяна Анатоліївна (2018) Professional image as a means of self-realization practical psychologist of the educational institution Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психологопедагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи впровадження». pp. 47-50.

Линьов, Костянтин Олександрович (2014) Сучасність керівника навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 3-5.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Студентоцентрична модель підвищення кваліфікації керівників закладів середньої освіти Сучасний викладач у студентоцентричній моделі освітнього процесу університету. pp. 38-41.

Липов, В.В. and Ушенко, Наталя Валентинівна (2023) The paradox of productivity in the age of digitalization In: Творчий внесок професора Антона Філіпенка у навчально- науковий процес економічних спеціальностей вищих навчальних закладів України, 21 грудня 2023 р., Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2015) До питання пошуку оптимальних методів та прийомів навчання ділової іноземної мови In: Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах, 27 березня 2015, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Проблема підготовки майбутніх учителів англійської мови початкових класів до здійснення інноваційної діяльності Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 107-113. ISSN 811.1:37.091.33

Лисенко, Ганна Василівна (2009) Проблема підготовки вчителів іноземної мови початкової школи до інноваційної педагогічної діяльності In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р., 25-26 березня 2009, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2010) Інтерактивні методи навчання іноземних мов у вищий школі в контексті гуманістичної спрямованості навчального процесу In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2011) Формування професійно-педагогічної спрямованості майбутніх вчителів початкової школи In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 24-25 березня 2011 р, 24-25 березня 2011, Київ.

Лисенко, Ганна Василівна (2012) Вивчення іноземної мови студентами мистецьких спеціальностей як процес, орієнтований на формування професійно-педагогічної спрямованості In: «Педагогіка та психологія: теорія та практика»: Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, Україна, 23-24 березня 2012 р.), 23-24 березня 2012, Харків.

Лисюк, Зоя Федорівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2021) Foreign experience of socio-pedagogical support for parents of children with special educational needs in general secondary education Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 листопада 2021 року, м. Запоріжжя). pp. 113-114.

Литвин, Оксана Степанівна and Дячинська, Олена Миколаївна (2017) Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку In: II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 28 лютого 2017, м. Вінниця, Україна.

Литвин, Оксана Степанівна and Маслов, Володимир Петрович (2017) Контактний матричний термограф на базі платформи Arduino In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Литвиненко, Олена Олександрівна and Греченко, Марія Сергіївна (2021) Особливості долаючої поведінки осіб схильних до залежності Аксіогенез обдарованої особистості і ціннісна підтримка особистісного розвитку. pp. 46-48.

Литвиненко, К. and Бодненко, Дмитро Миколайович and Куліш, Я. and Капустинська, Г. and Арцибарська, В. (2015) Використання он-лайн-редактора Web Camera 360 y роботі журналіста Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р. pp. 114-116.

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) Онлайн-технології психокорекційної роботи зі школярами Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, сттратегії. pp. 228-230. ISSN 978-617-7945-14-6

Литвиненко, Олена Олександрівна (2020) Об’єктивні та суб’єктивні критерії гармонійності особистісного становлення підлітків Цінності освітнього простору і аксіогенез обдарованої особистості. pp. 28-29.

Литвинюк, Л. О. (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 289-297.

Лобачов, Геннадій Олегович (2020) Дистанційні заняття фахових молодших бакалаврів із фізичної культури в умовах карантину Гуманітарні та природничі науки: актуальні питання.. pp. 156-159. ISSN 978-966-992-254-0

Лобода, Ольга Володимирівна (2014) Formation of foreign language competence of methodical caregivers of preschool education Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики. pp. 172-180.

Ловейко, Тетяна Володимирівна (2020) Вплив світової літератури на формування елітарної мовної особистості Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Технології розвитку мовної особистості: освітні трансформації».

Логачова, Світлана Станіславівна (2015) Нормативно-правове забезпечення діяльності із залучення додаткових ресурсів до ЗНЗ Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою. pp. 26-31.

Лозова, Ольга Миколаївна (2023) Національна самосвідомість в діахронічному вимірі: деякі емпіричні констатації In: Сьомий круглий стіл „Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті”, спецпроєкт „Цивілізаційна суб’єктність України – Соборність. Звитяжність. Вчинковість”, 19 жовтня 2023 року.

Лозова, Ольга Миколаївна (2019) Концепція психосемантичної структури етнічної свідомості: деякі підсумки In: Історія в нас і ми в історії: психологія історичної пам’яті, 17 жовтня 2019 р, Інститут соціальної та політичної психології НАПН України.

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) The integration capacity of professional, personal and conscious human formation in the conditions of social transformation Педагогіка вищої школи: досвід і тенденції розвитку. pp. 8-10.

Лозова, Ольга Миколаївна (2017) Психологічні проблеми особистості в часи суспільних трансформацій In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистість у кризових умовах та критичних ситуаціях життя: психотехнології особистісних змін», 16-17 лютого 2017 р., Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка.

Лойко, Валерія Вікторовна and Маляр, Станіслав Анатолійович (2017) Justification of the strategy of using the property of the territorial community of the city of Kiev Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.). pp. 116-118.

Ломакіна, А. (2014) Використання хмарних технологій в освітньому процесі: FileLab Video Editor Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 40-42.

Ломачинская, Ирина Николаевна (2020) Religious education and professional activity in Ukraine: legislative and regulatory regulation Київські філософські студії-2020. pp. 405-410.

Ломачинська, Ірина Миколаївна (2019) Holiness and genius in religious leadership: features of correlation Київські філософські студії: матеріали наукової конференції. pp. 252-256.

Лопатенко, Георгій Олегович (2017) Sport product from a marketing point of view Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 122-128.

Лопатенко, Георгій Олегович and Виноградов, Валерій Євгенович (2011) Training and extra-training means as working capacity stimulation factors during the process of prestart preparation of athletes in fencing Фізична культура, спорт та здоров’я нації. pp. 216-220.

Лопатинська, Наталія Анатоліївна and Матей, Крістіна (2022) Didactic activities of Maria Avramivna Savchenko in the development of deaf pedagogical theory and practice Формування професійної компетентності у майбутніх фахівців спеціаль- ної освіти: збірник тез доповідей I Науково-практичної інтернет-конференції з між- народною участю, 20-21 жовтня 2022 р., Ужгород / Упорядник: д.пед.н. С.В. Стеблюк.. pp. 81-86.

Лугова, Богдана Вікторівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2021) Фізична терапія осіб літнього віку з остеохондрозом шийного відділу хребта в умовах реабілітаційного центру Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції. 10 грудня, 2021 р., Київ / Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка; за заг. ред. О. В. Ярм. pp. 318-324.

Лук'янчук, Антоніна Олегівна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Демченко, Тетяна Іванівна (2021) Особливості психологічної готовності плавців до тренувань на початковому етапі підготовки Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 222-224.

Лутаєнко, О. М. (2011) Формування професійної компетентності майбутніх учителів в умовах сучасної освіти: теоретичні аспекти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 93-95.

Луцько, Катерина Василівна and Поцап, Галина Володимирівна (2017) Стан сформованості фонематичних процесів у молодших школярів із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення In: Всеукраїнська (заочна) науково-практична конференція Присвячена 5 річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології: Спеціальна освіта: стан та перспективи, 17-18 травня 2017 року, Харків.

Лютий, Вадим Петрович and Карагодіна, Олена Геннадіївна and Пожидаєва, Оксана Володимирівна (2019) Етична експертиза наукових досліджень в у соціальній роботі: ставлення професійної спільноти In: Актуальні проблеми соціальної педагогіки та соціальної роботи, 2019.10.11, Умань.

Лях, Тетяна Леонідівна (2021) Problems of legislative support of volunteering in the social sphere Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (01-02 червня 2021 року, м. Суми). pp. 69-72.

Лях, Тетяна Леонідівна and Горчинський, Руслан Анатолійович (2022) Organization of street socio-cultural events in the conditions of martial law as an effective form of realization of children's rights Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 172-174.

Лях, Тетяна Леонідівна and Лисюк, Зоя Федорівна (2022) Theoretical and methodological principles of socio-pedagogical support for parents of children with special educational needs Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади. pp. 97-101.

Лях, Тетяна Леонідівна (2008) Requirements for personal and moral qualities of potential volunteers from the students Роль педагогічної етики у професійній підготовці сучасного вчителя : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 15–16 трав. 2008 р.). pp. 133-136.

Лях, Тетяна Леонідівна (2002) Modern trends in volunteer organizations in Ukraine Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., (Київ, 22–23 квіт. 2002 р.), 1. pp. 122-124.

Лях, Тетяна Леонідівна (2015) Volunteering as citizenship and opportunity for professional growth In: Всеукраїнська студентська науково-практична конференція „Громадські ініціативи молоді – основа соціально-економічної перебудови України”, 25.03.2015, Київ.

Лях, Тетяна Леонідівна and Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Features corporate volunteering in Ukraine Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції "Соціальний педагог у територіальній громаді" (27.10.2016 р., Запоріжжя). pp. 51-53.

Лях, Тетяна Леонідівна and Середа, Віктор Григорович (2014) The content, forms and methods of social and educational HIV / AIDS among street children In: Всеукраїнська наукова конференція «П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання»., 29.10.2014, Чернігів.

Ляшенко, Валентина Миколаївна and Туманова, Валентина Миколаївна and Корж, Євген Миколайович (2017) Investigation of value-seminar sphere personality of sportsman Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи». pp. 129-134.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Artistic and pedagogical interpretation of a musical work and her stages Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: Матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Луганськ, 15-16 берез. 2012 р.)). pp. 144-146.

Ляшенко, Ольга Дмитрівна (2012) Integration of the Arts as a mechanism for verbal interpretation of music Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м.Умань, 8 листопада 2012 р.)). pp. 69-72.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2020) Training as a means of forming the professional competence of future detail directors In: Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція, 20 квітня 2021, Київ.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Reviewer visualization of essential music concerts Національні культури у глобалізованому світі. pp. 391-393.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Педагогічні умови підготовки майбутього вчителя початкової школи до суб'єкт-суб'єктної взаємодії з учнями Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія і практика. Збірник наукових праць Вип. № 1 2015 р.. pp. 37-44.

Ліннік, Олена Олегівна (2015) Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до педагогічної взаємодії в освітньому середовищі ВНЗ Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти. Наукові конференції.

Лісецький, Степан Йосипович (2014) Борис Грінченко і Микола Леонтович: праця над створенням української казки і української лірико-фантастичної опери «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 203-213.

Лісневська, Аліна Леонідівна (2018) Можливості аудіовізуального контенту в transmedia storytelling матеріали 3 всеукраїнської конференції "сучасний медіа-простір:реалії та перспективи розвитку". pp. 140-143.

Лісова, Світлана Іванівна and Лісова, А.П. (2001) РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ шляхом УДОСКОНАЛЕННЯ ЛОГІЧНОГО МИСЛЕННЯ In: Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах нової структури і змісту початкової освіти..

Лісовець, Світлана Василівна (2013) Psychological well-being as a professional psychologist significant psychological well-being as a professional psychologist significant characteristic of the futurecharacteristic of the future Збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 58-65.

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2023) Проблематика міграційних обмежень в період пандемії в комунікаційній діяльності дипломатичних представництв (на прикладі Турецької республіки) In: Міжнародні відносини та міжнародне право в постбіполярній системі міжнародних відносин.

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2017) Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 73-77.

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2020) Safe holiday branding and crisis of international tourism in the pandemic COVID-19 (on the example of Georgia) In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права: матеріали Всеукраїнської наук. онлайн-конф. з міжнародною участю, м. Київ, 29 жовтня 2020 р. / Київський університет імені Бориса Грінченка. Київ: [Електронне видання], 2020. 247 с, 29 жовтня 2020 р., м. Київ.

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2020) Корпоративна культура Київського університету імені Бориса Грінченка як бренд університету (на прикладі освітньої програми «Регіональні студії») In: Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспекти розвитку : матеріали Всеукраїнської дистанційної наук.-прак. конф., м. Київ, 1 жовтня 2020 р. / ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія, 01 жовтня 2020 р., м. Київ.

Літвінова, Ксенія Юріївна and Ткаченко, Альона (2021) Характеристика рухової активності студентської молоді «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 146-148.

Літовка, Н. (2014) Використання Tumblr в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 66-68.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2014) Педагогічна преса як джерельна база історико-педагогічного дослідження Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 46-51.

Літіченко, Олена Дмитрівна and Шинкар, Тетяна Юріївна (2015) Дошкільне виховання в Україні: особливості становлення і розвитку у 20-80-ті роки ХХ століття Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали V щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 35-43.

М

Магас, Марія Борисівна (2015) Method of application web quest technologies in the process of creative skills of future primary school teacher In: Всеукраїнська науково-практична конференція Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти, 26 лютого 2015 р., м. Хмельницьк.

Магера, Олена Віталіївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 59-65.

Мазур, Наталія Петрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 132-142.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Формування готовності майбутніх вчителів інформатики до проведення моніторингового дослідження Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 47-49.

Мазур, Наталія Петрівна (2014) Вплив особливостей курсу інформатики профільної школи на процес підготовки майбутніх учителів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 131-140.

Мазур, Наталія Петрівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 107-113.

Макарчук, Наталія (2017) Роль академічного дискурсу у сучасній освіті In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі", 17-18 травня, Мукачево.

Максимець, Вікторія Олександрівна (2022) Рецепція західної літератури у творчості Цань Сюе In: VІ Конгрес сходознавців.

Максимець, Вікторія Олександрівна and Коцюба, Олксандра Олександрівна (2023) Використання китайських сленгізмів (数字密码) у сучасному інтернет-просторі In: VІІ Всеукраїнська дистанційно науково-методична конференція з міжнародною участю.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2017) Збірник статей ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми практичної психології" Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка (4). pp. 74-76.

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Соціальний інтерес як професійно значимий мотив практичної діяльності психолога Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей Ш Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 листопада 2016, Глухів. / Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка [та ін.]. pp. 108-111.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2023) Емоційний аспект інструментально-виконавської співтворчості Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція. pp. 275-279.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Виконавська інтерпретація в контексті інструментального баянного мистецтва Сучасна мистецька освіта: виклики та перспективи : зб. статей IV всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 50-53.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2021) Формування професійних компетентностей студентів у навчальних інструментальних колективах Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція : матеріали всеукр. наук. конф. наук.-пед працівників, докторів, аспірантів, здобувачів, магістрантів та студентів.. pp. 102-105.

Малахова, Маргарита Олександрівна (2022) Підготовка до концертного виступу студента-інструменталіста: практичний досвід Актуальні дискурси мистецтва естради: традиції та європейська інтеграція. pp. 34-39.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Звернення до педагогічної спадщини Бориса Грінченка в контексті формування самостійності майбутнього вчителя в навчальній діяльності «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 55-61.

Малихін, Олександр Володимирович (2014) Borys Grinchenko Educational Heritage Appeal in the Context of the Future Teacher Autonomy in Educational Activities Formation «Я йшов туди, де гуркіт праці чути …» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка). pp. 55-61.

Мальцева, О.А. and Ткачук, О.О. and Стародуб, Х.С. and Шмиріна, О.М. (2015) Шляхи використання хмарного сервісу OneDrive від Microsoft у професійній діяльності бібліотекарів Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 119-121.

Малюга, Олександр Сергійович (2013) The content for teaching a profession-oriented foreign language to future primary school teachers (the subject aspect). Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (28 лютого 2013 р.). pp. 56-58.

Малієнко, Олександра Володимирівна and Савенкова, Ірина Іванівна (2015) Прогнозування перебігу дизонтогенезу розумового розвитку з позиції психології часу Збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції "Українська корекційна освіта; історія та перспетива розвитку" (1). pp. 74-78. ISSN -

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2014) Competence approach in the training of primary school teachers: Achievements, Challenges and Prospects In: Матеріали Міського науково-практичного семінару «Реалізація компетентнісного підходу до формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи», який відбувся 11-12 грудня 2014 р. у Педагогічному інституті Київського університету імені.

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2015) Methodological aspects of educational assessment to measure student-developmental education Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців. pp. 97-100.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Інклюзивна освіта в контексті розвитку освітології In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мартинчук, Олена Валеріївна and Найда, Юлія Михайлівна and Царенко, Юлія Олександрівна and Яремчук, Юлія Олександрівна and Пурська, Ірина Ігорівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. pp. 73-76.

Мартич, Руслана Василівна (2017) Phenomenon of “Living”in the context of modern Eastern Orthodox Christian theology Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. pp. 204-214.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2012) Негативний вплив факторів довкілля на здоров’я людини Педагогіка здоров’я : Збірник наукових праць ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди (7 квітня 2012 року, м. Харків). pp. 201-206.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2016) Мітохондріальні хвороби, як медико-генетична проблема Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. pp. 228-232.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мегалінська, Г.П. and Лехолетова, Марина Миколаївна and Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 386-390.

Маруненко, Ірина Михайлівна and Мойсак, Олександр Данилович (2015) Emotions and health Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць V Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження І.І. Мечникова, (15 травня 2015 р., м. Харків). pp. 95-100.

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2018) Factors influencing the public investment policy of development of social and economic potential of the regions of Ukraine In: Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні, 25 травня 2018, Київ.

Марцінишин, Михайло and Іващенко, Сергій Миколайович (2021) Фізична терапія при артриті кульшового суглоба в умовах реабілітаційного центру Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 10 грудня 2021 року. pp. 324-328.

Матасар, Євген Ігнатович (2014) Проблема плагіату у вищих навчальних закладах та шляхи її вирішення Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 44-46.

Матвєєв, Петро Сергійович (2021) Legal education in Ukraine - conceptual principles of legal support for the implementation of national policy in the context of European integration. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 115-121.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2021) Introduction of the remote module "Library pedagogy" in institutes of postgraduate education of Kyiv university name of Borys Grinchenko In: Бібліопсихологія, бібліопедагогіка, бібліографістика, бібліотерапія в освіті: теорія і практика, 27 серпня 2021, Мукачево.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2021) Transmission of cultural and educational experience by means of museum pedagogy in the convention of the Covid pandemic ‑ 19 In: Музейна педагогіка в умовах пандемії COVID-19, 27 травня 2021, Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2022) Formation of patriotic values ​​in students by library forms of work In: Формування національної ідентичності українця через цінності Української Хартії вільної людини, 20-21 жовтня 2022, Тернопіль.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2022) Information support for the professional growth of managers of general secondary education institutions In: Використання технологій менеджменту якості в управлінні закладами освіти, 24 листопада 2022, Тернопіль.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2023) Places of memory of the creator of national pedagogy Hryhori Vashchenko In: Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа», 15 березня 2023, Кропивницький.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Меленець, Людмила Іванівна (2023) Konstantin Ushinskyi in the online project "Pedagogical Map of Kyiv" Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Видатний син українського народу (До 200-річчя від дня народження вчителя вчителів К. Д. Ушинського)» 03 лютого 2023 року м. Київ. pp. 46-49.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2022) Ways of education: the year 1922 (to the 100th anniversary of the magazine "Native School") In: Проблеми цивілізаційної суб’єктності України: місія науки і освіти, 29.09-1.10.2022, Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2021) Named scholarships in educational institutions of Kyiv region of the end of XIX - early XX centuries In: "Треті краєзнавчі читання імені Лаврентія Похилевича" з теми "Київщина: історія рідного краю", 22 квітня, Біла Церква.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2013) Sociocultural activities of libraries: a content analysis of information resources Сучасні соціокультурні та політичні процеси в Україні: збірник матеріалів науково-теоретичної конференції, присвяченої пам’яті видатного українського вченого, доктора філософських наук, професора О.М. Семашка, 11-12 квітня 2013 року, м. Київ. pp. 83-86.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2016) Training and development specialists in this sphere Borys Grinchenko Kyiv University Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції м. Рівне. pp. 115-117.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Національно-патріотичне виховання слухачів курсів підвищення кваліфікації Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / Редактори С.В.Драновська, Л.М.Чхайло. Електронне науково методичне. pp. 211-217.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2019) Exchange of pedagogical experience in PedCamp format: museum-pedagogical tea party for teachers In: Музейна педагогіка в науковій освіті, 28 листопада 2019, Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2009) Libraries-sociocultural centers in foreign countries VІІ Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Культурна трансформація сучасного українського суспільства»: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 4-5 червня 2009 року, Ч. 2. pp. 63-67.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) The modern system of library education at the Boris Grinchenko University of Kyiv In: Всеукраїнська науково-практична конференція, 22-23 вересня 2016 р., Одеса.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Медіаосвіта та медіаграмотність як один із напрямів роботи сучасних бібліотек Бібліотека і книга у цифровому медіасвіті. Матеріали ІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. pp. 47-50.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2018) School library is an information platform for acquiring knowledge In: Бібліотека.Книга.Наука: матеріали наукового семінару (Київ, 24-25 квітня 2018 р.), 24-25 квітня 2018 року, Київський національний університет культури і мистецтв.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2020) Books and reading are an important factor in a teacher's self-development and self-improvement In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи»., 15 грудня 2020, Київ, КУБГ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Кузьменко, Галина Василівна (2017) Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка In: Борис Грінченко - відомий і невідомий: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2019) Socio-educational project "Pedagogy of Positive" as an innovative form of museum-pedagogical activity In: Місія музею ХХІ століття, 14-15 травня 2019, Полтава.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2020) Formation of ideas about natural science in the history of Ukrainian education (according to the funds of the Pedagogical Museum of Ukraine) In: Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХV Всеукр. конф. молодих учених та спец., присвяч. ювіл. датам від дня народж видатних учених в галузі аграрних наук Вольфа Мойсея Михайловича (1880–1933), Осьмака Кирила Івановича (1890–1960), академі, 15 травня, 2020 р., Національна наукова сільськогосподарська бібліотека.

Матвійчук, Оксана Євгенівна and Міхно, Олександр Петрович (2018) The results of the implementation of the museum social project "Pedagogy of childhood: a new life of the" old "methods of training and education" (September 2017-June 2018) In: Музейна педагогіка- проблеми, сьогодення, перспективи: Шоста науково-практична конференція, 26-27 вересня 2018, Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник.

Матвієнко, Лариса Іванівна (2021) The problem of violence against children: a psychological aspect Інтеграційні можливості сучасної психології та шляхи її розвитку: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, V. pp. 49-51.

Матвієнко, Лариса Іванівна (2021) Особистість у життєвих ситуаціях: світові тенденції й національні особливості (PLSWTNP): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 85-87.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Ідеї М. Володькевича про підготовку дитини до життя в освітньому середовищі початкової школи (1900-і рр.) Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. (Полтава, 04-05 березня 2021 р.). pp. 25-28.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Софія Русова про роль соціального середовища для розвитку особистості дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Збірник наукових праць за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практична онлайн – конференції "Софія Русова – предтеча Нової української школи". pp. 134-136.

Матюшинець, Яна Володимирівна (2021) Середовищний підхід до реалізації міжкультурної взаємодії суб’єктів освітнього процесу ЗЗСО Історія та філософія освіти в незалежній Україні: контроверзи сучасного наукового пізнання : зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 39-41. ISSN 978–966–644–585–1

Махортих, Микола Сергійович (2012) Historical Memory about Liberation of Kyiv from German Occupation in a Structure of Global Memory Space Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 154-160.

Машовець, Марина Анатоліївна (2013) Формування логіко-математичних уявлень у дітей 5-річного віку засобами природи In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Сучасні п'ятирічні діти: проблеми та особливості розвитку", 04.06.2013, м.Київ.

Машовець, Марина Анатоліївна (2014) Природничо-математична підготовка майбутніх дошкільних педагогів – необхідна умова ефективної реалізації БКДО матеріали Всеукраїнської Наукового-практичної конференції. pp. 197-204.

Мегалінська, Г.П. and Маруненко, Ірина Михайлівна and Даниленко, Є.В. and Ісаченко, О.М. (2016) Вплив водної та пектинової витяжки деяких злакових культур на умовно патогенні бактерії Педагогіка здоров’я : Зб. наук. праць VI Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2016 року, м. Харків) / за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка.. pp. 505-508.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2016) Проблеми реалізації компетентнісного підходу в процесі підготовки майбутніх хореографів в навчальних закладах Всеукраїнська науково-прктична конференція "Пролеми та перспективи розвитку хореографічного мистецтва в системі вищої освіти" (1). pp. 90-101. ISSN 85.32

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2019) Creative projects as a means of forming the professional competencies of the future choreographer Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Художні практики та мистецька освіта у кроскультурному просторі сучасності", 7-8 жовтня 2019 року, Полтава. pp. 38-43.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) Application of a multicriteria approach in assessing the quality of preschool education ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 18-21.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) General pedagogical concepts and terms in the system of pedagogical knowledge: from "kindergarten" to "preschool institution" Понятійно-термінологічний апарат історико-педагогічних досліджень: історія і сучасні підходи. Зб. мат. VІ Всеукр. наук.-методолог. семінару з історії освіти. м. Київ. 19 травня 2021 р. pp. 33-34.

Меленець, Людмила Іванівна (2021) The basic component of preschool education about the child's competence in safe behavior Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики: зб. тез ІІІ Всеукраїнського форуму за міжнародної участі 31 травня - 1 червня 2021 р. м. Київ.. pp. 52-56.

Меленець, Людмила Іванівна (2022) Democratic foundations of pedagogical activity: regulatory and legal design of academic integrity in the education of Ukraine V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна..

Меленець, Людмила Іванівна and Кульбедюк, Анастасія Юріївна (2020) Features of conducting logarithmic classes in an inclusive preschool education institution ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Ukrainian kindergarten for Rusova Зб. матеріалів Всеукр. наук. – практ. семінару "Українські педагоги про національно-патріотичне виховання" 18 травня 2016 р. м. Київ. pp. 40-41.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Professionalism music director and educator as a successful adaptation of the young child to kindergarten Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів, 27-28 жовтня 2016 р., Мукачево. pp. 138-140.

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Improvement of children in preschool in the summer of Ukraine (50-60 years of the ХХ century) Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна, м. Вінниця,16-17 вересня 2016 р.. pp. 71-75.

Меленець, Людмила Іванівна (2018) Competitiveness of institutions of preschool education as a condition for meeting the needs for quality educational services Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи : зб. матеріалів Всеукраїн. наук.-практ. конф. м. Київ. pp. 44-49.

Меленець, Людмила Іванівна (2018) Continuing education of adults: realization of the right of every adult Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах", ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Меленець, Людмила Іванівна (2016) Recurrent education teachers of preschool educational institutions in a metropolis Застосування технологій бенчмаркінгу в організації навчального процесу в системі післядипломної педагогічної освіти : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. Інтернет-конф. 24 лист. 2016 р. – Харків.

Меленець, Людмила Іванівна (2017) Organization of campus tournament in preschool educational institution Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Participation of rural pre-schools in pedagogical experiment: a look into history Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 44-51.

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Особливості роботи сільських опорних дошкільних закладів у другій половині ХХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 104-106.

Меленець, Людмила Іванівна (2010) Development of public preschool education in rural areas of Ukraine in the early postwar years Інноваційні освітньо-виховні стратегії в сучасному світі: змістовий та технологічний аспект: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 17-18 листопада 2010 року, м. Суми. pp. 79-82.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) The principles of educational work with children on the program "I-resident of Kiev" Актуальні проблеми навчання і виховання в контексті сучасної освітньої парадигми : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених і студентів, (22-24 жовтня 2015 р., Мукачево). pp. 166-168.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Source of talent - family love Матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конференції з міжнародною участю, 9–10.04.2015 р., м. Київ. pp. 242-249.

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Innovative development of preschool educational institutions of Ukraine: legal support Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти” – 20-23.04.2015 р..

Меленець, Людмила Іванівна (2012) Rural preschool and school children under one roof: reflections on the acquired experience Дошкільна і початкова освіта: досягнення, проблеми, перспективи: тези Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 листопада 2012 року, м. Мукачево. pp. 103-105. ISSN 0000

Меленець, Людмила Іванівна (2011) Some questions of musical education in preschool Ukraine in 50th years of the twentieth century Проблеми удосконалення професійної підготовки фахівців мистецьких дисциплін : збірник матеріалів Всеукраїнської відкритої науково-практичної конференції, 7-8 квітня 2011 року, м. Суми. pp. 125-128. ISSN 978-966-1569-14-9

Меленець, Людмила Іванівна (2014) Of preschool age in rural areas Ukraine: traditional and alternative forms of obtaining 33. Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ).

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Організація роботи дошкільних закладів сільської місцевості України: погляд крізь роки Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 101-109.

Меленець, Людмила Іванівна (2013) Sofia Rusova on the organization of rural preschool education Педагогічна спадщина Софії Русової в контексті модернізації освіти України: матеріали міжрегіонал. наук.-практ. конф., с. Ріпки Чернігівської обл., 01 лютого 2013 р.. pp. 28-34.

Мельник, Ірина Юріївна and Задерей, Надія Миколаївна and Нефьодова, Галина Дмитрівна and Задерей, Петро Васильович (2021) Innovate students in the first year of technical specialties in the minds of the pandemic In: Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно- орієнтованих технологій в освіті, квітень 2021, Київ.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2021) Kyiv province in the conditions of epidemics end of the eighteenth - in the middle of the nineteenth century In: Суспільно-політичні процеси в умовах пандемії: особливості та виклики : Всеукраїнська науково-практична конференція, 16.04.2021, Київ : Київський національний торговельно-економічний університет.

Мельник, Інна Сергіївна and Гловацька, Лариса (2019) Психологічні особливості впливу особистісної тривожності на взаємини дітей дошкільного віку у групі однолітків Педагогічні науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень. Матеріали науково-практичної конференції (м. Дніпро, 29-30 березня 2019 р.).. pp. 79-85. ISSN 978-617-7640-49-2

Мельник, Ірина Юріївна and Нефьодова, Галина Дмитрівна and Задирей, Надія Миколаївна (2018) STEM-learning as the basis of technological literacy in university education In: Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: ІІ Всеукраїнська конференція, 28 березня 2018, Київ.

Мельник, В.П. and Панасюк, О.В. and Хурса, Т.Г. and Петренко, Олексій Олександрович and Гончарова, Г.В. (2013) Paliative treatment of patients with failure of treatment in case of multidrug resistance tuberculosis Науково-практичний часопис «Фітотерапія» , 2 (2). pp. 26-30.

Мельник, Валентина Іванівна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна (1990) Cемантические механизмы образования контекстуальных антонимических противопоставлений в афоризмах пословичного типа In: Конференция "Функциональные и семантические корреляции языковых единиц", 17-19 апреля 1990 г., Киевский государственный университет им. Т.Г.Шевченко.

Мельник, Валентина Іванівна and Качан, Ольга Юріївна (2013) Семантика кольороназви «зелений» у складі фразеологічних одиниць французької та англійської мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 квіт. 2013 р.. pp. 226-233.

Мельник, Валентина Іванівна and Федорова, Лариса Олександрівна (2013) Образно-символічне в кольороназвах французьких фразеологізмів Структурно-семантичні і когнітивно-дискурсивні парадігми сучасного романського мовознавства. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції романістів. pp. 60-62. ISSN 978-966-8676-58-3

Мельник, Валентина Іванівна and Федорова, Лариса Олександрівна (2008) Деякі аспекти вивчення фразеоконцептів культури Структурно-семантические и когнітивно-дискурсивні парадигми сучасного романського мовознавства. ISSN 978-966-568-984-3

Мельник, Валентина Іванівна and Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 234-240.

Мельник, Валентина Іванівна and Яченко, Наталія Сергіївна (2013) Семантичні та функціональні аспекти дражнилок у французькій, англійській та українській мовах Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матеріали ІІІ щорічної Всеукраїнської науково-практичная конференція, 18 квіт. 2013 р.. pp. 234-240.

Мельник, Ганна Мирославівна (2017) Protection of national minorities’ rights in Poland: analysis of laws Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 68-73.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2017) The defence of the rights of national minorities in the Republic of Poland: the analysis of laws In: Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини, 7 квітня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Practical-oriented training as a component of the quality assurance system of higher education (on the example of studying the discipline "Conflictology and negotiation theory") In: Вища освіта України в контексті цивілізаційних змін та викликів: стан, проблеми, перспективи розвитку, 01 жовтня 2020 р., ЗВО «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая».

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2020) Territorial integrity of Ukraine in the foreign policy doctrines of the Republic of Poland In: Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права, 29 жовтня 2020 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мельник, Ганна Мирославівна and Губицький, Любомир Володимирович (2014) Драги-драгани-драгуни: рід воїнів чи рід військ. Воєнна історія України. Галичини і Закарпаття. Науковий збірник. Матеріали всеукраїнської військово-історичної заочної конференції 5-6 червня 2014 р. – К., 2014. – 504.. pp. 44-45.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Standard features teacher education in the context of national teacher education of european countries Сучасні соціально-гуманітарні дискурси : Матер. ІV Всеукр. наук. конф. з міжнар. участю. м. Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р. : у 3-х частинах. (2). pp. 40-42.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Transcultural pedagogy as a condition for the formation of intercultural tolerance in the context of preparing future teachers: ukrainian reality, the european experience Матер. Третьої всеукр. наук.-прак. конф. Науковий діалог «Схід-Захід» (м. Кам’янець-Подільський , Україна, 7 червня 2014 р.).. pp. 62-66.

Мельник, Наталія Іванівна (2014) Requirements for the professional competence of teachers of preschool education in Western Europe Придніпровські соціально-гуманітарні читання : матер. Кіровоградської сесії третьої української наук.-практ. конф.. pp. 26-29.

Мельник, Наталія Іванівна (2012) Preschool teacher’s professional competency formation in the organization of kindergartens’’ health-keeping pedagogical environment in USA and Germany Василь сухомлинський у діалозі з сучасністю: здоров'я через освіту // Матеріали V Міжнародних та ХІХ Всеукраїнських педагогічних читаннях в м. Донецьк (Т. 4). pp. 82-86.

Мельник, Тетяна Володимирівна (2019) Formation of communicative competence in future specialists in tourism. Науковий часопис. Випуск 9. Міжрегіональна академія управління персоналом. pp. 210-212.

Мельниченко, Ольга Володимирівна (2015) Аналіз впливу педагогічних ідей Я. Корчака на розвиток української педагогіки Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 261-267.

Мельничук, Олена Русланівна and Петрочко, Жанна Василівна (2022) Сутність та складові медіації як способу мирного врегулювання конфліктів Соціальна підтримка сім'ї та дитини в соціокультурному просторі громади. pp. 111-113.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Напрями методики формування фонологічного компоненту мовлення у школярів із тяжкими мовленнєвими розладами In: "Освіта осіб з особливими потребами: від інституалізації до інклюзії" збірник тез доповідей, 2016 р., Вінниця.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 106-109.

Мельніченко, Тетяна Василівна (2011) Phonological component of language as part of the successful knowledge assimilation of the Ukrainian language in children with SSD Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр.наук-практ.конф. (20 квітня 2011 р.) / за заг.ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, Н. М. Віннікова, Д. М. Бодненко]. pp. 106-110.

Мельніченко, Тетяна Василівна and Кібальна, Катерина Олександрівна and Мороз, Ольга Володимирівна and Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Особливості фахової підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» на основі практичної діяльності (з досвіду роботи дитячого логопедичного центру «Логотренажер») Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 49-54.

Мережко, Юлія Валеріївна (2014) Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики Способи педагогічного моніторингу результативності методики формування художніх смаків старшокласників у процесі вивчення української вокальної музики. pp. 184-186. ISSN 9789662538069

Мерзлякова, Олена Леонідівна (2019) Інформаційна грамотність – важливий складник професійної компетентності вчителя в умовах реформування освіти In: Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти.

Мерзлякова, Олена Леонідівна (2017) The connection of processes of self-development and professional self-determination of students In: Методологічний семінар «Психологічний супровід навчання педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти», 4.12.2017, м.Київ Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Мерко, Н.Ю. (2013) Зміст поняття «самоорганізація» як наукової категорії Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 65-70.

Метелюк, Валентина Іванівна (2012) Self-awareness and self esteem children: problems of succession Особистісно-професійна підготовка вчителя до здійснення навчально-творчої діяльності молодшого школяра.

Микитенко, Вікторія Олександрівна (2017) Development of the theory of language identity: the chronological aspect Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Формування мовної особистості інформаційної доби".

Михайлик, Ольга Петрівна (2015) Переваги використання системи дистанційного навчання moodle в процесі викладання практичного курсу англійської мови для студентів непрофільних спеціальностей Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 83-91.

Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Побудова системи автоматичного реферування тексту на основі ієрархічної нечіткої нейронної мережі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 164-165.

Михайлюк, Антон Юрійович and Огнівчук, Леся Миколаївна and Сніжко, Микола Васильович (2010) Technology introduction of new information and analytical systems in the learning process Освіта в інформаційному суспільстві: до 25-річчя шкільної інформатики: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. 56 -62.

Михалевич, Віктор Вадимович and Цисарський, Володимир Дмитрович (2021) Types and styles of modern corporate sites Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика. pp. 108-113.

Михалевич, Віктор Вадимович and Чирва, Олексій Олександрович (2021) Texture as a key element of game design Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика. pp. 118-123.

Михалевич, Віктор Вадимович (2020) Mykola Holubets' publishing work in Lviv satirical magazines Тенденції розвитку початкової мистецької освіти в Україні: зб. тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ. конф.. pp. 26-28.

Михалевич, Віктор Вадимович (2020) Odessa period of creativity of the artist Leonid Pasternak as an illustrator-cartoonist Сучасні світові тенденції розвитку науки, технологій та інновацій. Матеріали ІІ науково-практичної конференції 26-27 червня 2020 р. м.Одеса (48). pp. 19-22. ISSN 978-966-992-160-4

Михалевич, Віктор Вадимович and Батнідзе, Л.Л. (2020) Golden ratio as a reflection of nature in culture Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань. pp. 31-34. ISSN 978-966-992-058-4

Михалевич, Віктор Вадимович and Братусь, Іван Вікторович and Житовоз, Марія (2019) Salvador Dali and art-therapy Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук. pp. 14-16. ISSN 978-617-7640-56-0

Михалевич, Віктор Вадимович and Братусь, Іван Вікторович and Радушинська, Вікторія (2019) The literary heritage of Lesya Ukrainka in the works of famous artists of the XX - XXI centuries. Реформування та розвиток гуманітарних та природничих наук. pp. 16-19. ISSN 978-617-7640-56-0

Михалевич, Віктор Вадимович and Мороз, Олександра В’ячеславівна (2020) Grotesque in the context of children's illustration and its influence on the aesthetic development of children Наукові дослідження, відкриття та розвиток технологій в сучасній науці. Матеріали ІІ науково-практичної конференції. pp. 38-42. ISSN 978-966-992-073-7

Мовчун, Антоніна Іванівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2014) Народопросвітні обрії Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 36-54.

Мовчун, Антоніна Іванівна and Мовчун, Феодосія Іванівна (2012) Борис Грінченко у спогадах: приваблива людська особистість Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 5-17.

Мозохіна, Є.В. and Дем’яненко, О.А. and Ткаченко, А.С. and Юрченко, С.О. (2015) Використання Google Scholar в науці Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 124-125.

Моленко, Аліна С. and Гребенюк, Петро М. and Литвин, Оксана Степанівна and Прокопенко, Ігор Васильович and Литвин, Петро Мар’янович (2017) Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19 травня 2017, м. Київ, Україна.

Морзе, Наталія Вікторівна and Буйницька, Оксана Петрівна and Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2018) Проблеми інформатизації навчального процесу в закладах середньої та вищої освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 33-35.

Мороз, Ольга Володимирівна (2015) Тheoretical basis of the diagnosis of speech anxiety of pupils with speech disorders pp. 80-86.

Москалець, Олена Олександрівна and Віннікова, Лілія Федорівна (2023) Vocabulary for receptive skills: to pre-teach or not to pre-teach? Teaching english in wartime: challenges and opportunities for community building and social change. book of convention papers . 2023 TESOL-Ukraine National Convention. pp. 107-108.

Москальов, Дмитро Петрович (2023) Модус «володіння» в творі Таеко Коно «Сумісна власність» In: Питання сходознавства в Україні.

Москальов, Дмитро Петрович and Семеніст, Іван Васильович and Аністратенко, Лідія Сергіївна (2023) Типологія гендерних відмінностей в японській та українській мовах In: Питання сходознавства в Україні: Тези доповідей VII Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю, 13 квітня 2023 р., Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.

Москальов, Дмитро Петрович and Шаповал, Ольга Володимирівна and Боришполець, Юлія Василівна (2023) Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові In: Тези доповідей VІІ Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю 13 квітня 2023 р. Питання сходознавства в Україні.

Москальов, Дмитро Петрович (2017) Космогонічні функції слова в ранній японській культурі In: Японський соціум: джерела - історія - сучасність.

Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2020) Український та європейський досвід застосування гарячої емалі в інтер'єрі та екстер'єрі 100 років сучасності: ідей Баухауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті: матер. Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 164-169.

Музика, Олександр Леонідович and Музика, Олена Оксентівна (2013) Value orientation and psychological support of gifted children // На злеті думки. Залучення обдарованої молоді до науково-дослідницької роботи: зб. доповідей та тез науково-практичної конференції. – Житомир: МАН, Житомирське регіональне відділення, 2013. (1). pp. 6-11.

Музика, Олена Оксентівна (2014) Індивідуально-психологічні особливості дитини-шульги: діагностика та врахування як ресурсу життєздатності // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Діяльнісно–поведінкові фактори життєздатності людини» – Харків: ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2014. – С. 143-145..

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року), Ч.1. pp. 225-227.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2017 року). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка.

Музика, Олена Оксентівна and Повисок, Альона Анатоліївна (2017) Psychological features of perception of time preschool children Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ.

Музика, Олена Оксентівна and Шуставецька, Галина Михайлівна (2016) Psychological features of motivation development of educational activity of first graders Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи. pp. 154-155.

Музика, Олена Оксентівна (2010) Peculiarities of value support of gifted teenagers who possess progressive motivational profile // Матеріали ІІІ міжрегіонального семінару з впровадження у навчальний процес програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2010. pp. 53-57.

Музика, Олена Оксентівна (2012) Contrasocial motivation in study abilities development of students Актуальні питання психологічного забезпечення навчально-виховного процесу у вищих навчальних закладах [Текст]: матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. (Київ, 25 травня 2012 р.) – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2012. pp. 164-166.

Музика, Олена Оксентівна (2009) Value support of gifted teenagers with contrasocial motivational tendency Матеріали ІІ міжрегіонального семінару з впровадження програми ціннісної підтримки розвитку здібностей та обдарованості «Три кроки». – Житомир, 2009 (2). pp. 48-55.

Музика, Олена Оксентівна (2011) Preparing students to work on prevention of child trafficking in Ukraine // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи» 10-11 листопада 2011 р. – Житомир: Полісся, 2011. pp. 183-185.

Музика, Олена Оксентівна (2006) Теоретико-методичні основи виховання творчої особистості в умовах позашкільних навчальних закладів: Зб. матеріалів наук.-практ. конф. – К.: Грамота, 2006. – Ч.2. – С.116-121..

Музиченко, Ірина Вікторівна (2016) Психологічні особливості етнічної та національної свідомості Актуальні проблеми розвитку освіти і науки в умовах глобалізації, ІІ. pp. 59-61.

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Проблема визначення структури та функцій етнічної свідомості Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики, І. pp. 215-217.

Музиченко, Ирина Викторовна (2016) Психологічні особливості етнічної та національної свідомості Психологічні особливості етнічної та національної свідомості, 2. pp. 59-61.

Мукосій, І. and Батенко, В. and Луцюк, Л. and Мохіна, А. and Іванова, В. (2015) Використан я хмарного сервісу Skype в роботі журналіста Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 125-126.

Муромець, Вікторія Григорівна (2013) Features science and methodological support preventive educational environment of higher educational institution Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць (1). pp. 226-237. ISSN ISSN 2308-3778

Муромець, Вікторія Григорівна (2012) Formation program of preventive educational environment of higher educational institution Становлення та розвиток української державності (7).

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2014) Taras Shevchenko’s image in the musical environment of Kyiv in the second half of XIX — at the beginning of XX century Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 161-168.

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2012) Kyiv’s Сave Temples in the XIX — beginning of the XX с.: Scientific Researches, Religious Worship, Legends Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 63-67.

Мусіяченко, Ольга Сергіївна (2015) Музика у повсякденному житті київської інтелігенції на сторінках щоденника О.Ф. Кістяківського Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 234-243.

Міщенко-Дрючило, Вікторія Михайлівна (2020) Психологічний зміст феномену покликання Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20-21 лютого 2020 року). pp. 93-97. ISSN 978-966-1569-33-7

Мієр, Тетяна Іванівна (2023) The essence of the "consciousness" approach in the context of considering education as a socio-cultural institution, system, process and result In: Професійний розвиток педагога в контексті викликів сьогодення: збірник наукових статей за матеріалами І Всеукраїнської науково-практичної конференції, 19 квітня 2023 р., м. Черкаси.

Мієр, Тетяна Іванівна (2023) About the value dimension and the transition of universal human values into personal values on the example of an elementary school In: Цілі і цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О.Я. Савченко, Київ, 9 листопада 2023 р..

Мієр, Тетяна Іванівна (2019) Health-saving didactics as a new direction in the development of theory of education and training Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії і перспективи. pp. 326-329.

Н

Нагорна, В.В. (2014) Порівняння використання сервісу Google із сервісом Mail в освітньому процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 52-53.

Назаренко, Н. (2015) Можливості математичного пакета MathCAD Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 181-183.

Назарчук, Б.Г. (2016) Огляд програмного забезпечення для управління задачами в соціальній сфері In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Науменко, Марина Сергіївна (2021) Управління впровадженням універсального дизайну в закладах загальної середньої освіти Збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика». pp. 313-317.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Energy policy at the present stage: introduction of foreign experience Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 37-43.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2015) Information policy as an area of responsibility of civil servants In: Актуальні питання реалізації нового закону України «Про державну службу»: тези доповідей Всеукраїнського форуму вчених-адміністративістів, 21 квітня 2016 р., Запоріжжя: ЗНУ.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2015) Питання протидії загроз національній безпеці в інформаційній сфері In: Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави, 19 березня 2015 р., Київ, НА СБ України.

Наєнко, Олена Юріївна (2014) Роль контролінгу на підприємствах та організаціях Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 79-84.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Абдурашитова, Дар’я Олексіївна and Тіманова, Дар’я Олександрівна (2021) Стан вакцинації студентської молоді проти COVID-19 та їхнє ставлення до неї Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції. 10 грудня, 2021 р., Київ. pp. 331-335.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Кадун, Карина Олегівна (2017) Фізична реабілітація в розв’язанні проблеми наркозалежності молоді Проблеми здоров’я, фізичної терапії, реабілітації та ерготерапії. pp. 125-127.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Сребранець, Аліна Вікторівна (2021) Ставлення студентської молоді до застосування анаболічних стероїдів спортсменами Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції. 10 грудня, 2021 р., Київ. pp. 241-245.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2016) Conditions for maintaining health during training Педагогіка здоров’я: збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції / за загальною редакцією акад. І. Ф. Прокопенка. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016., 6 (1). pp. 293-299. ISSN ББК 51.1(4УКР)0+74.580.053.34 П 24

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Підручники з біології на зламі століть Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особис­ тості, навчальна література, листування : матер. Всеукр. наук.- практ. конф., 22 жовт. 2015 р.. pp. 110-115.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2012) Influence of electromagnetic radiation on the body young Педагогіка здоровя. pp. 227-231. ISSN ББК,51.1.+74.580.053.34

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Cтан здоров’я українців та як його визначити Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (м. Харків, 26-27 січня 2017 року). pp. 94-99.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Методика визначення біологічного віку школярів і студентів Теоретичні та практичні аспекти розвитку біологічних наук: матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 25 листопада 2015 р., м. Рівне / Мельник В.Й., Грицай Н.Б. – Рівне: Зень, 2015., 1 (1). pp. 303-308.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Буко, Анастасія Янівна (2017) Анаболічні стероїди і спорт: за і проти Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017 р., м. Київ. pp. 146-154.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Кадун, Карина Олегівна (2017) Життя молоді без наркотиків Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань). pp. 155-163.

Неведомська, Євгенія Олексіївна and Маруненко, Ірина Михайлівна (2015) Інтродукція рослин у столичному дендропарку Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць., 1. pp. 104-109.

Нестерова, Тетяна Володимирівна and Пітенко, Сергій Леонідович and Сердюк, М.Г. (2010) Features of a food of qualified athletes in rhythmic gymnastics Третя всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Фізична культура, спорт та фізична реабілітація в сучасному суспільстві», 13-14 травня 2010 р..

Нечипоренко, Аліна Володимирівна (2022) Bank management in the context of innovative development In: Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених «Глокалізаційні аспекти інноваційного розвитку економіки», 20 жовтня 2022 р., Одеса: ОНЕУ.

Нечипоренко, Аліна Володимирівна (2022) The role of budgeting in the enterprise management system In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Фінансово-економічні проблеми розвитку суб’єктів господарювання в період становлення інноваційної економіки», 10 листопада 2022 р., Кривий Ріг : Криворізький національний університет.

Нечипоренко, Аліна Володимирівна (2022) The insurance market of Ukraine under martial law In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування новітньої парадигми управління публічними та приватними фінансами в Україні», 20 грудня 2022 р., Хмельницький-Херсон : ХНТУ.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2015) Shaping of intellectual and creative abilities of students in the content of the textbook "Mathematics" (Ed. M.V.Bohdanovych) In: Всеукраїнські педагогічні читання «Методична спадщина М. В. Богдановича: сучасний контекст», 19 листопада 2015, Київ.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2015) The role of professional-significant qualities of the teacher in the development of intellectual and creative abilities of younger schoolboys In: Всеукраїнська Інтернет-конференція Сучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтеня 2015, Умань.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) The use of web technology in the professional training of future elementary school teachers In: VII Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція, Державний вищий навчальний заклад " Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

Нечипоренко, Катерина Петрівна and Єншина, Марія (2017) Formation of intellectual and creative abilities of students of the second class at the Ukrainian lessons Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). pp. 142-145.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) The formation of cognitive interest of pupils in first grade mathematics lessons (by M. Bogdanovich) Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи. pp. 73-79.

Новик, Ірина Михайлівна (2015) Pedagogical practice as part of professional training of primary school teachers to diagnostic support the development of cognitive interests of students Десяті педагогічні читання пам'яті М. М. Дарманського: Розвиток системи освіти України в умовах євроінтеграційних процесів: здобутки і перспективи: матеріали всеукр.наук.-практ.конф. pp. 69-71.

Новик, Ірина Михайлівна (2014) Технология web-квест в профессиональной подготовке будущих учителей начальных классов к диагностической деятельности Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Традиції та інновації у сучасній освіті».

Ноговська, Світлана Григорівна (2021) Лінгвокультурна адаптація комерційної реклами Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. pp. 51-53.

Ноговська, Світлана Григорівна (2021) Features of teaching the audiovisual translation of commercials of the future translators Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу. pp. 87-88.

Носенко, Тетяна Іванівна (2010) Social networking service Google-group teaching and pedagogical activity Моделирование в прикладных научных исследованиях. pp. 50-51.

Нікітенко, Олександр Іванович (2017) Забезпечення законності у сфері прав і свобод людини та громадянина Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 109-117.

О

Обловацька, Наталія Олександрівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 70-77.

Обловацька, Наталія Олександрівна (2017) Foreign classifications of the rights of the child Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 33-35.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2021) The role of the national idea in the consolidation of modern society In: Київські філософські студії-2021 : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 21 травня 2021 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова., 21.05.2021, Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2021) Philosophy as a way of forming the spirituality and systemic thinking of the modern child In: "Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку", 25.05.2021, Національна академія педагогічних наук України.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2022) Каяття як цінність у філософському контексті побудови повоєнного німецького суспільства In: Київські філософські студії - 2022.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2016) Problems of national education in the context of global change. Materials of II All-Ukrainian scientific-practical conference "Philosophy, Theory and Practice of anticipating Education for Sustainable Development" Філософія, теорія та практика випереджаючої освіти для сталого розвитку. pp. 31-33.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна (2017) Investigation of the directions of influence of the information society on the process of modernization of the educational system (philosophical aspect) Наукові дослідження: перспективи інновацій у суспільстві і розвитку технологій. pp. 119-122.

Овсянкіна, Людмила Анатоліївна and Купрій, Тетяна Георгіївна (2020) Сучасна мода як соціально-філософський феномен In: Київські філософські студії-2020.

Овсієнко, Людмила Миколаївна (2022) The influence of art on the formation of key competencies of the future In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта у міждисциплінарному вимірі», 07-08 червня, 2022, Харків, Україна.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2011) Освітологія як відображення міждисциплінарного підходу в наукових дослідженнях феномену сучасної освіти Розвиток сучасної освіти: освітологічні наголоси. pp. 53-62.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2014) Борис Грінченко: спроба реконструкції філософії життя «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 5-24.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму "освітологія" Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. pp. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2010) На шляху до становлення нового наукового напряму «освітологія» Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р.. pp. 5-9.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2009) Проблеми та перспективи оцінювання якості української освіти Моніторинг якості освіти: теорія та практика: матеріали Всеукраїнської наукової практичної конференції, 16-17 грудня 2009 р.. pp. 6-8.

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) Застосування методів інтелектуального аналізу даних для розв’язання освітніх та управлінських завдань Збірник матеріалів ІІI Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2015».

Огнівчук, Леся Миколаївна (2014) Організація проектно-дослідницької діяльності студентів з використанням мережевих сервісів Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 53-55.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Глушак, Оксана Михайлівна (2011) Навчальний курс «технічні засоби навчання» у підготовці до педагогічної діяльності студентів гуманітарних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 120-123.

Огнівчук, Леся Миколаївна and Михайлюк, Антон Юрійович (2014) Construction of automatic text summarization system based hierarchical fuzzy neural network Збірник матеріалів І Української конференції молодих науковців "Інформаційні технології - 2014", 22-23 травня 2014 р.. pp. 164-165.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2018) Support of psychological well-being of the teacher in professional activity In: Всеукраїнська науково-практична конференція психолого-педагогічний супровід професійного розвитку педагогічних працівників: стан і перспективи, 18.05.2018р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2015) Psychomotor gifted children of early age: organization of work of a psychologist Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Проблеми діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників». pp. 224-227.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2005) Activation of the speech development of young children through the organization of motor behavior Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (13). pp. 156-158.

Олексюк, Андрій Леонович and Савченко, Валентин Михайлович (2021) Ефективність впливу точкового ароматерапевтичного масажу на стан здоров’я пацієнтів з хронічним необструктивним бронхітом Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали IX Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. 10 грудня, 2021 р., Київ. pp. 335-339.

Олексюк, Олена Андріївна (2010) The problem readiness math teacher to monitor students' educational progress Освітологія-науковий напрям інтегрованого пізнання освіти. pp. 134-137.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2023) The development of english language communicative skills in the process of journalist professional training In: Teaching english in wartime: challenges and opportunities for community building and social change, May 26-28, 2023, Lviv.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Нові підходи до формування професійних навичок і вмінь як необхідного компоненту методичної підготовки вчителів іноземної мови Філологічна освіта:досвід,проблеми,перспективи(іноземні мови та методика навчання). pp. 20-27. ISSN 811.1:37.091.33

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2007) Дидактичні особливості навчання іноземних мов із використанням сучасних інформаційних технологій у процесі фахової підготовки вчителів-філологів в умовах кредитно-модульної системи навчання Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції . pp. 230-235.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2010) Зміст формування мовної компетенції як необхідної передумови навчання іншомовної комунікації у професійній сфері In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2010 р, 25-26 березня 2010, Київ.

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2009) Викладання основ зарубіжної методики навчання англійської мови як важливий компонент професійної підготовки вчителя-іноземного філолога In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України: Матеріали науково-практичної конференції 25-26 березня 2009 р..

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2017) The use of modern tools for teaching English in the process of the professional training of media communication specialists Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 32-38.

Олійник, А.М. (2016) Інтегроване навчання старшокласників у контексті вивчення морфології української мови Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 55-61.

Олійник, А.М. (2014) Усна перевірка якості знань учнів: бесіда як метод контролю Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 140-146.

Олійник, Світлана Миколаївна (2011) Особливості творення жіночих образів в українській фантастиці другої половини ХХ ст. Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 209-211.

Омері, Ірина Дмитрівна (2016) Motivation of preschool education as aspect of the health-preserving of educational environment Педагогіка здоров’я (1). pp. 310-313.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Reliable signs of identification of two morphologically similar species of mites of the genus Amblyseius (Acari, Phytoseiidae) In: ентомол. наук. конф. «Сучасні проблеми ентомології», присвяч. 60-й річниці створення Українського ентомологічного товариства , 12-15 жовтня 2010, м. Умань.

Омері, Ірина Дмитрівна (2012) A healthy lifestyle in the representation of students In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена 290-річчю з дня народження Г. С. Сковороди, 7 квітня 2012, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2010) Age-related physiological characteristics of children at the time of high school In: Всеукраїнська наук.-практ. конференція, 16-17 грудня 2010, м. Черкаси.

Омері, Ірина Дмитрівна (2011) Deviant behavior as a sign of problematic social health of adolescents and youth in Ukraine In: Всеукраїнська науково-практичнаконференція, присвячена Міжнародному Дню здоров’я , 7 квітня 2011, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2009) An example of a successful invasion of the forest-steppe zone of Ukraine invasive species - Mediterranean predatory mite Typhlodromus beglarovi Kuznetsov, 1984 (Parasitiformes, Phytoseiidae) In: Всеукраїнська наукова конференція «Зоологічна наука у сучасному суспільстві», присвяч. 175-річчю заснування кафедри зоології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 15-18 вересня 2009 року, Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна (2015) Health-technologies in the pre-schools In: V Всеукраїнська науково-практичної конференція, присвячена 170-річчю з дня народження І. І. Мечникова (Харків, 15 травня 2015 р.), 15 травня 2015 року, м. Харків.

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку In: VІІ Всеукраїнська науково–практична конференція ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я, 7-8 квітня 2017 року, м. Чернігів.

Омері, Ірина Дмитрівна (2014) Syndrome „burnoutˮ with teachers as a result of excessive emotional exhaustion In: Фестиваль науки у Київському університеті імені Бориса Грінченка, 12-16 травня 2014, Київський університет імені Бориса Грінченка. (Unpublished)

Омері, Ірина Дмитрівна and Данило, Любов Ігорівна (2017) Health-USE TECHNOLOGY DEVELOPMENT imagination preschool children In: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 березня 2017 року м. Київ, 17.03.2017, м. Київ.

Омері, Ірина Дмитрівна and Мойсак, Олександр Данилович (2013) Medical and biological aspects of Ixodes ticks on the territory of Ukraine Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя [Електронний ресурс] (20).

Опришко, Тетяна Сергіївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 212-214.

Орел, Лілія Василівна and Баклан, Олег Володимирович and Власова, Анна Петрівна and Матвєєв, Петро Сергійович (2021) Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції In: Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція, 24 квітня 2021 року, Київ.

Орел, Лілія Василівна and Волошин, Леонід Вячеславович (2022) Відмінність майнових і немайнових прав фізичних та юридичних осіб Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права.

Орел, Лілія Василівна and Хаджиогло, Марія Михайлівна (2022) Захист суміжних прав у мережі Інтернет Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права. pp. 37-44.

Орел, Лілія Василівна and Хоменко, Анастасія Олександрівна (2022) Порядок стягнення аліментів в умовах війни Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права. pp. 87-92.

Орел, Лілія Василівна (2020) Modernization of Book 2 of the Civil Code of Ukraine In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права", 24.04.2020, Київ.

Орел, Лілія Василівна (2018) Право на таємницю суб’єктів підприємницької діяльності Суб’єкти господарського права: Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Ірпінь, 12 грудня 2018 року. - Ірпінь, Університет державної фіскальної служби України. – 210 с.. pp. 133-137.

Орел, Лілія Василівна (2019) Західна наука про немайнові права юридичних осіб Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права: Матеріали 1 Всеукраїнської конференції, м. Київ, 24 квітня 2019 року. - Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка. - 2019. - 216 с.. pp. 72-76.

Орлова, Наталія Сергіївна (2016) Державна політика сталого розвитку України: можливості та перспективи In: Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах, 29-30 квітня 2016, Дніпропетровськ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Сталий розвиток регіонів України In: Науково-практична Інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», 3 березня, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Моніторинг інвестиційної привабливості регіонів в Україні Сучасні проблеми фінансового моніторингу. pp. 131-134. ISSN 978-966-2166-83-5

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Роль держави у розвитку партнерства вищих навчальних заходів та бізнесу Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16–17 квітня 2015 р.. p. 24.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) Розвиток сучасної освіти в умовах реформування In: ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ РЕФОРМИ, 17-18 грудня, Маріупіль.

Орлова, Наталія Сергіївна (2015) ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ In: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ УПРАВЛІННЯ В ЕКОНОМІЧНІЙ ТА СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРАХ, 2 грудня 2015, Київ, Киевський университет імені Бориса Грінченка.

Остапенко, М.В. (2016) Використання геосервісів у освітній діяльності In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Остапченко, Олена Вадимівна (2011) Використання проблемних завдань, навчальних ігор у фаховій лінгвістичній підготовці майбутніх педагогів Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Українська мова вчора, сьогодні і завтра в Україні і світі». – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 137 – 144.. pp. 137-144.

Остапченко, Олена Вадимівна (2015) Playing receptions in forming of the rhetorical abilities of future social teachers Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі». – Житомир. pp. 132-135.

Остащук, Іван and Кравчук, О. (2023) Присяга Короля Чарльза ІІІ щодо безпеки Церкви Шотландії Київські філософські студії-2023: Матеріали VI Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 19 травня 2023 р.): тези доповідей.. pp. 302-307.

Остертаг, Аліна Іванівна and Камінецька, Анна Романівна (2021) Застосування методів критичного мислення на уроках біології Педагогічні інновації: матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції. pp. 64-66.

Ошуркевич, Наталія Олексіївна (2018) Завдання профорієнтаційної роботи в закладах середньої освіти In: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій", 26-27 жовтня 2018р., ДНУ ім.Олеся Гончара.

П

Павленко, С.В. and Попсуйко, Б.О. and Кубов, О.О. and Грищенко, П.О. and Менжега, П.О. (2015) Хмарний сервіс Smartsheet у навчальному процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 50-52.

Павловська-Єжова, Т.А. (2013) Українська художня культура і діяльність Б.Грінченка In: Засідання круглого столу, присвяченому 149-річниці від дня народження Бориса Дмитровича Грінченка.

Павловська-Єжова, Тетяна Андріївна (2014) Дослідження педагогічної спадщини видатних українських піаністів як шлях до оптимізації фахової підготовки вчителів музики Сучасна освіта і наука в Україні. Традиції та іновації. pp. 52-58.

Павловська-Єжова, Тетяна Андріївна and Сокальська, Валентина Феліксівна (2014) Особливості розвитку української музичної культури періоду Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 213-220.

Павлюк, Роман Олександрович (2014) The development of the emotional sphere of primary school pupils by means of creating of virtual and foreign language learning environment In: Всеукр. наук.-практ. конф. [«Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь»],, 9-10 квітня 2014 року, м. Кіровоград.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) Developing of creativity of future teachers of primary schools as necessary tools for working with gifted children In: Проблема діагностики та проектування розвитку обдарованості дошкільників, 11-12 квітня 2013 року, м. Алупка АР Крим.

Павлюк, Роман Олександрович (2013) The essence of the concept of information society In: ІІІ щорічна Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 18 квітня 2013 року, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ.

Павлюк, Роман Олександрович (2009) Creation of virtual pedagogical reality by means of modern mass communication In: Всеукр. наук.-практ. конф [«Журналістика, філологія та медіаосвіта»], 14-15 травня 2009 року, м. Полтава.

Павлюк, Роман Олександрович (2015) Distance technilogies of education in preparation of scientific progect by masters In: Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 16-20 березня 2015 року, м. Черкаси, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького.

Пазюк, Світлана Андріївна (2021) Technologies of formation of ecologically expedient behavior and activity in nature at children of preschool age ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 137-140.

Пазюк, Світлана Андріївна (2020) Continuity in the formation of environmental literacy of children of senior preschool and primary school age: a competency approach ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 158-160.

Пазюк, Світлана Андріївна (2012) Forming of pedagogical skills of teacher by facilities of self-education Психологічні засади формування педагогічної майстерності вчителів у роботі з інтелектуально обдарованими учнями: матеріали круглого столу, 22 листопада 2012 року, м. Київ. pp. 105-111.

Пазюк, Світлана Андріївна (2015) Influence of pedagogical innovation on the effectiveness of the teacher Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти” – 20-23.04.2015 р..

Пазюк, Світлана Андріївна (2015) Motor activity as a condition of formation of competence, protects the health of children of preschool age Формування компетентностей обдарованої особистості в системі освіти : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції, 26.11.2015 р., м. Київ.. pp. 178-183.

Пазюк, Світлана Андріївна (2016) Patriotism: on the contrary Українські педагоги про національно-патріотичне виховання: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. семінару,. pp. 47-48.

Пазюк, Світлана Андріївна (2016) Рedagogical terms educators using care of public health technology in working with preschool age children Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія: матер. Всеукраїнської наук.-практ. конф. з міжнародною участю, присвяченої 120 річниці з дня народження Миколи Олександровича Бернштейна, м. Вінниця,16-17 вересня 2016 р.. pp. 179-182.

Пазюк, Світлана Андріївна (2017) Increase of professional competence of teachers in the formation of health-responsive behavior in preschool children: the theoretical basis Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Паламар, Світлана Павлівна and Кравчук, Н.С. (2023) Застосування інформаційно-комунікаційних технологій на уроках літературного читання: виклики та ризики Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах: матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 листопада 2023 року / за заг. ред. Н. Р. Грицак. pp. 133-136.

Паламарчук, Лариса Борисівна (2014) Принцип народності у творчості Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 143-149.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2018) Лінгвостилістичні особливості редагування перекладів актів ЄС: досвід участі у проекті Association4U In: ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «На перетині мови і права», приурочена до Міжнародного дня рідної мови, 22 лютого 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Палійчук, Еліна Олександрівна (2019) Інституційний переклад в Україні: виклики, компетенції, перспективи In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, приурочена до Міжнародного дня рідної мови, 21 лютого 2019, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пасічник, Алла Володимирівна (2014) Відображення питань розвитку етичних уявлень дітей дошкільного віку в основних державних документах в галузі дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Першко, Галина Олексіївна (2011) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 123-125.

Петренко, Олексій Олександрович and Мельник, Володимир Петрович and Панасюк, О.В. (2013) Waiver of smoking as a measure of the respiratory Актуальні проблеми здоров'язбереження в молодіжному середовищі ХХI століття. pp. 85-88. ISSN 978-966-493-700-6

Петрик, Лада Вікторівна (2015) The relevance on the use of media for teaching foreign language at primary school Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 09 квітня 2015 р.. pp. 122-129.

Петрова, Наталя Вікторівна and Гудим, Ганна and Александрова, Ольга Олександровна (2021) Особливості розвитку координаційних здібностей юних футболістів на етапі попередньої базової підготовки «Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи» (у циклі Анохінських читань) матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 259-263.

Петрочко, Жанна Василівна (2022) Тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, у сім'ї громадян в умовах війни: інноваційний підхід Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соціокультурному просторі громади. pp. 305-308.

Петрочко, Жанна Василівна (2023) Модератор регіональної телеграм групи «Дитина не сама» як нова роль спеціаліста обласного центру соціальних служб Формування професіоналізму фахівця: виклики сьогодення: Збірник наукових статей за матеріалами XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 18-22.

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Сучасний виховний процес. pp. 228-233.

Петрочко, Жанна Василівна (2018) Система захисту дітей в україні: компоненти та кроки до оновлення Особистість у просторі виховних інновацій. pp. 280-285.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2014) Особистісна толерантність як показник професійної культури педагога In: Методологічний семінар НАПН «Концептуальні засади професійного розвитку особистості в умовах євроінтеграційних процесів», 29 жовтня 2014 р., НАПН.

Петрунько, Ольга Володимирівна (2013) Консолідувальні ефекти медіасоціалізації In: Психологія впливу медіа на дитину, 27 лютого 2013 р., НАПН України. (Unpublished)

Петрусь, Дарина Олександрівна and Іващенко, Сергій Миколайович (2021) Фізична терапія при черепно-мозкових травмах в умовах стаціонару Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань) Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 10 грудня 2021 року. pp. 343-348.

Петрушко, Ганна and Бондаренко, Геннадій Леонідович (2016) Methodical aspect of problem of forming of ability of unverbal speech student tourist class on the lessons of rhetoric Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (21). pp. 75-78.

Пеценко, Вікторія Олегівна (2021) The issue of hypertension in preschool children: what a teacher should know ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 209-212.

Плескач, Б.В. (2022) Prospects for the application of J. Berry's method of diagnostics of acculturation to assess the socio-psychological adaptation of veterans of the armed forces In: Інноваційні наукові дослідження в умовах світових змін, 29-30 квітня 2022 року, м. Вінниця.

Плєвако, К.П. (2015) Способи практичної реалізації концепції BYOD у загальноосвітніх закладах Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 54-56.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2012) Science and Practice of competence dimension of personal growth school youth In: Всеукраїнської науково-практичної конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Побірченко, Неоніла Антонівна (2013) Інноваційні акценти управління організаційною культурою шкільного навчання In: Механізми управління розвитком організаційної культури загальноосвітнього закладу, 4-5 квітня 2013, школа № 117 м. Київ.

Погребняк, Інга Василівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 317-325.

Погребняк, Інга Василівна (2014) Лірична компонента епістолярію Бориса Грінченка (на матеріалі листування Бориса та Марії Грінченків) «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 220-228.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2007) Вплив значущих інших на формування Я-концепції підлітка-діабетика Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров'я: Як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : збірка тез конференції / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Проект Тасіс "Посилення регіональних соціальних служб". pp. 207-212. ISSN 966-8782-39-9

Подшивайлов, Федір Михайлович (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. pp. 212-219.

Подшивайлов, Федір Михайлович (2012) Features of motivational sphere of the students inclined to not attending of lessons Дослідження молодих вчених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 212-219.

Подшивайлов, Федір Михайлович and Подшивайлова, Лідія Іванівна and Данилейко, Віта Вікторівна (2020) Аналіз особливостей зв’язку стилю лідерства в сім’ї та мотивації досягнень студентів Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей VІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20-21 лютого 2020 року) / Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О. Довженка [та ін.]. pp. 114-120. ISSN 978-966-1569-33-7

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Гончаренко, Марина (2010) Methodological advantages of axiomatic approach in psychological studies of personality Статистичний та інтелек-туальний аналіз даних у медико-гуманітарних до-слідженнях (SIAD-2010) : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної INTERNET-конференції. pp. 97-98.

Подшивайлова, Лідія Іванівна and Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Student's personality in modern Ukrainian educational surrounding Психологічні виміри особистісної взаємодії суб’єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 185-190.

Пожидаєва, Марія Анатоліївна (2017) Value of EU legislation for protection of payment systems users’ rights in Ukraine Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 43-48.

Покатілова, Олена Олександрівна (2015) THE IMPORTANCE OF POST-QUALIFYING EDUCATION IN THE PROCESS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF A WORLD LITERATURE TEACHER In: Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти, 20-23 квітня 2015, Київський університет імені Бориса Гринченка.

Покатілова, Олена Олександрівна (2015) The Implementation of Culturological Approach in the Process of Studying World Literature at High School. Султанівські читання (4). pp. 171-181. ISSN 2313-5921

Полковенко, Ольга Володимирівна (2015) Ягоды Годжи и их влияние на организм человека: правда и миф Ягоды Годжи и их влияние на организм человека: правда и миф. Промислова екологія і медицина праці. Киев, Украина Секція: Екологія, 1. p. 22.

Полковенко, Ольга Володимирівна (2013) VALUE OF COPPER FOR THE HEALHT OF MAN Актуальні проблеми здоров’язбереження в Україні, 1 (5). pp. 222-224.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Полковенко, Тарас Вікторович (2012) Teaching valeologii in non-core high school - one of the most pressing problems of education Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна профільна освіта: традиції і інновації". м. Чернівці. pp. 248-250.

Полковенко, Ольга Володимирівна and Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Важливість супроводження лекцій презентаційним матеріалом у форматі Power Point при викладанні курсу анатомії у вищій школі Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 185-191.

Полковенко, Тарас Вікторович (2015) National self-identification of ukrainian people against the backdrop of the events of years 2013-2015 Українська мова та культура в сучасному гуманітарному часопросторі. pp. 150-155.

Полковенко, Тарас Вікторович and Полковенко, Ольга Володимирівна (2016) Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні Специфіка журналістських матеріалів періоду соціального напруження в Україні. pp. 120-123.

Половіна, Олена Анатоліївна (2022) Особливості педагогічного супроводу артосвіти дітей раннього віку Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства в контексті сучасної парадигми освіти: Збірник доповідей Всеукраїнської науковопедагогічної конференції, (27 жовтня 2022 р., м. Дніпро).. pp. 120-126.

Половіна, Олена Анатоліївна and Гемусова, Я.А. (2021) Розвиток емоційного інтелекту дітей п’ятого року життя засобом музичного мистецтва Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. pp. 73-78.

Половіна, Олена Анатоліївна and Котляр, М.А. (2021) Особливості організації художньо-педагогічних спілкувань в умовах закладу дошкільної освіти Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. pp. 131-136.

Половіна, Олена Анатоліївна and Майорова, І.І. (2021) Розвиток творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобом артгри Готовність дитини старшого дошкільного віку до навчання в умовах реформування української школи. pp. 165-170.

Половіна, Олена Анатоліївна (2014) Дитина і мистецтво: сучасні аспекти поліхудожнього розвитку Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 233-242.

Половіна, Олена Анатоліївна (2018) Інтенсифікація раннього розвитку дитини:очікування і реальність In: III Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю: "Актуальні проблеми педагогічної освіти: Європейський і національний вимір", 31 травня -1 червня 2018 року, м.Луцьк.

Полька, Надія Степанівна and Гозак, Світлана Вікторівна (2015) Hygienic problems workload students In: Про зміст загальної середньої освіти. Науково-аналітична доповідь. НАПН України, Київ, pp. 97-115.

Польовик, П. and Верченко, О. and Уніченко, О. and Гаврюкова, А. (2015) Хмарний сервіс Google Sites Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 184-185.

Полякова, Олена Василівна (2020) The role of primary school teachers in creating a personality-oriented model of education in the New Ukrainian School ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 209-211.

Полякова, Олена Василівна (2022) Information and digital competence of the teacher as a factor in the implementation of the culture of democracy in education V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна..

Полякова, Олена Василівна (2021) Certification as a mechanism of professional growth of primary school teachers in the context of qualitative changes in education ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 168-170.

Полякова, Олена Василівна (2015) Innovative educational activities of primary school teacher in mathematics lessons Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Полякова, Олена Василівна (2016) The implementation of competence approach in teaching mathematics in primary school children Зб. тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих учених і студентів 27-28 жовтня 2016 р. м. Мукачево. pp. 87-89.

Полякова, Олена Василівна (2013) Improving the assessment of the primary school teacher in postsecondary education. Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції.

Поляничко, Олена Миколаївна and Єретик, Анатолій Анатолійович and Лахтадир, Олена Володимирівна and Коротя, Володимир and Совгіря, Тетяна (2021) Сучасний стан проблеми фахової підготовки майбутніх фітнес-тренерів в україні Інтеграція науки та практики як механізм ефективного розвитку суспільства.. pp. 172-174. ISSN 978-966-992-412-4

Поляничко, Олена Миколаївна and Романюк, Максим Валентинович and Мирончук, Ганна Вікторівна (2021) Техніко-тактична підготовка кваліфікованих футболісток Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції. pp. 231-234.

Поляничко, Олена Миколаївна (2017) Обєктивація психологічних захистів у осіб підліткового віку з невротичною формою заїкання Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 квітня 2017 р.. pp. 138-143.

Поляничко, Олена Миколаївна and Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Метод проекту як засіб розвитку особистісно-професійних якостей майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 191-197.

Поляничко, Олена Миколаївна and Стінська, Вікторія and Васюк, Андрій Григорович (2012) Їздовий спорт: історія, становлення та розвиток в Україні Проблема активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення. pp. 224-228.

Полінок, Олена Володимирівна (2011) Застосування інтерактивних методів навчання на заняттях із синтаксису складного речення Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 126-128.

Поліщук, Валерій Миколайович (2022) Безперервна освіта у закладах вищої освіти: галузеві психологічні методологеми Безперервна освіта як пріоритетний напрямок підвищення професійної компетентності фахівців : науковий, методичний, інформаційний збірник. pp. 324-328.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2011) Розвиток творчої особистості засобами інформаційних технологій в художньо-педагогічній та дизайнерській освіті Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». pp. 141-145.

Поліщук, Алла Анатоліївна (2018) Знакові системи в дизайн-освіті з використанням комп’ютерних технологій In: ІІІ Всеукр. наук.-практ. Інтернет--конф., (присвячена міжнародному Дню дизайнера).

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) In: Всеукраїнська науково-практична конференція: Візуальні комунікації у формувнні особистості і соціуму.

Поліщук, Валерій Миколайович (2020) "Actual scientific problems" as a scientific phenomenon In: Матеріали VI Всекраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Актуальні проблеми практичної психології", 20-21 лютого 2020 року, Глухів : Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка:.

Поліщук, Валерій Миколайович (2018) Dynamics of attention in first graders (informative fragments of longitudinal empirical research) In: Актуальні проблеми практичної психології : збірник статей V Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 08-09.11.2018, Глухівський національний університет імені Олександра Довженка.

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2014) Соціально-економічний розвиток кустарного виробництва на селі під час нової економічної політики Матеріали VII Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м.Житомир, 7-8 листопада 2014р.). Збірник наукових праць. pp. 48-52.

Поліщук, Тетяна Ігорівна (2014) Соціально-економічний розвиток кустарного виробництва на селі під час нової економічної політики Матеріали VII Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка). pp. 48-52.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2014) Shevchenko as a Dandy Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 83-90.

Поліщук, Ярослав Олексійович (2012) Imagelogical Dimension of Kyiv in Contemporary Literature Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 27-33.

Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Формування полікультурної компетентності в старших дошкільників на засадах використання інтелектуальних карт Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи. pp. 69-74.

Попова, Марія Дмитрівна (2023) Визначення і трансформації естетичних категорій в культурі Китаю In: VІІ Всеукраїнської дистанційної науково-методичної конференції з міжнародною участю «Питання сходознавства в Україні».

Попова, Альона Олексіївна (2016) Соціальна робота в місцевих громадах в Сполучених Штатах Америки: методи та моделі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 113-121.

Портна, Ірина Леонідівна and Іванько, Валентина Володимирівна (2017) Вплив індивідуально-психологічних особливостей членів гандбольної команди на рівень міжособистісних взаємостосунків Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 197-201.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2022) Neurolinguistic influence of the director on the actor, and the actor on the viewer in the process of implementing a creative project In: Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір, 03 листопада 2022 року, Україна, Київ.

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Innovative approaches to solving the problem of continuity in the teaching of the description of children of preschool and junior school age In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку, 17-18 травня 2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Постолатій, Валерія Олександрівна and Козачук, Андрій Михайлович (2023) Translation of author's neologisms in popular scientific texts on psychology Іноземні мови у сучасному комунікативному просторі: збірник наукових праць за матеріалами XIV Всеукраїнської студентськї науково-практичної конференції (XIV). pp. 110-112.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2007) Діяльність Інформаційних бюро Ради Європи Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики. pp. 75-77.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) На шляху до рівноцінності, прозорості і визнання дипломів: ІФЛА і бібліотечно-інформаційна освіта V Львівський бібліотечний форум «Бібліотек@ – відкритий світ». pp. 55-57.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2014) Міжнародні бібліотечні організації: можливості співробітництва бібліотек вищих навчальних закладів «Бібліотек@ – територія єдності» Всеукраїнська науково-практична конференція. pp. 60-64.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2011) Основні напрями діяльності спеціальної групи за інтересами з історії бібліотечної справи (ІФЛА) Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України. pp. 165-167.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2011) Дисципліна «Міжнародне співробітництво в інформаційному та виставковому бізнесі» у системі підготовки магістрів з менеджменту інформаційного та виставкового бізнесу Інформаційна та виставкова діяльність в економічному та соціокультурному просторі України. pp. 80-81.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2013) Автоматизація діяльності довідково-інформаційного фонду (на прикладі програми «ІРБІС») In: Сучасний стан та перспективи розвитку служб науково-технічної інформації державних архівних установ України, 15.11.2013, Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Сучасні орієнтири молодих науковців інформаційної, бібліотечної та архівної справи Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квіт. 2017 р.. pp. 6-7.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Опанування засад професійної етики студентами спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (на прикладі етичних кодексів фахових міжнародних організацій) Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Ч. 2 : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., м. Дніпро, 26-27 трав. 2017 р.. pp. 119-121.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Міжнародні бібліотечні організації як форма міжнародного бібліотечного співробітництва Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 вересня 2016 р.). pp. 45-48.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2015) Міжнародні фахові об’єднання у медичному бібліотечному середовищі: основні напрями співпраці Бібліотечні цінності в епоху сучасних інформаційних технологій : матеріали наук.-прак. конф. з міжнарод. участю. pp. 202-204.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2015) Освітні проекти міжнародних архівних організацій у контексті Програми навчання впродовж життя Архіви – наука – суспільство: шляхи взаємодії : матеріали Всеукр. (з міжнар. участю) наук.-практ. конф.. pp. 149-152.

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2011) Формування художньо-творчої активності студентів на заняттях з дисципліни «Рисунок» Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи». pp. 201-203.

Процька, Світлана Миколаївна (2014) Педагогічні умови формування професійних компетентностей у майбутніх філологів засобами комп’ютерно зорієнтованої методичної системи навчання Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 155-161.

Процька, Світлана Миколаївна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 143-149.

Процька, Світлана Миколаївна (2011) Формування інформаційної культури студентів вищих педагогічних навчальних закладів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 129-131.

Процька, Світлана Миколаївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 77-82.

Прошкін, Володимир Вадимович (2021) Використання цифрових інструментів і сервісів в умовах дистанційної освіти Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці. pp. 87-90.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна (2017) Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської нау- ково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р.. pp. 215-217.

Прошкін, Володимир Вадимович and Глушак, Оксана Михайлівна and Мазур, Наталія Петрівна (2018) Інформаційні технології у науково-дослідній роботі студентів ВНЗ Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у ІІ Всеукраїнської конференції, 28 березня 2018 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; Відповід. за вип.: Д. М. Бо. pp. 82-85.

Пуремчук, Анастасія Олександрівна and Сілонова, Олександра Олексіївна and Неведомська, Євгенія Олексіївна (2021) Дослідження стану обізнаності студентської молоді про механізм дії новітньої мРНК-вакцини проти COVID-19 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції. 10 грудня, 2021 р., Київ. pp. 348-350.

Пушкарьов, Юрій Віталійович (2012) Експериментальне навантаження та динаміка показників суб’єктивної оцінки самопочуття та власної ваги студентів, які займаються силовими видами спорту Матеріали VІI Всеукраїнської науково-методичної конференції 7-8 червня 2012 р.. pp. 172-175.

Піддячий, Микола Іванович (2014) ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ: СОЦІАЛЬНО- ПРОФЕСІЙНЕ СПРЯМУВАННЯ Актуальні проблеми в системі освіти освіти: ЗНЗ - доуніверситетська підготовка - ВНЗ : зб. наук. пр. матеріалів IX міжрегіонального семінару. pp. 231-238.

Піскун, Валентина Миколаївна (2012) Kyiv During the Ukrainian Revolution Period (based on the memories of contemporaries) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.�практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 107-111.

Пістракевич, Олена Володимирівна (2020) The state of realization of Annual National Programme under the auspices of the NATO-Ukraine Commission for 2020 In: Всеукраїнської наукової онлайн-конференції за міжнародною участю Актуальні проблеми міжнародних відносин та міжнародного права, 29 жовтня 2020, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пітенко, Сергій Леонідович and Кожанова, Ольга Сергіївна (2022) Особливості викладання дитячого фітнесу в школі в сучасних умовах Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді. pp. 148-151.

Пітенко, Сергій Леонідович (2012) Dependence of indexes of body composition, somatotypes and bone density elite athletes In: Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму, Запоріжжя: КПУ.

Пітенко, Сергій Леонідович (2017) Individualization in food correction of osteoporosis Фізичне виховання спорт та здоровя людини: досвід, проблеми, перспективи. pp. 179-184.

Р

Радченко, Л.Д. (2016) Аналіз системи управління проектами Microsoft Project Professional In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Радченко, Сергій Петрович (2014) Використання опорних відеофрагментів у навчальному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 62-63.

Радченко, Сергій Петрович (2017) Using patterns in the formation of independent job for students for linear algebra Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» 18-19 травня. 2017 року. pp. 73-76. ISSN 978-617-7171-98-9

Радченко, Сергій Петрович (2017) Створення пакетів вправ з аналітичної геометрії методом шаблонів Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі" 10 жовтня 2017 р.. pp. 78-79.

Рамський, Андрій Юрійович (2017) Information society: problems and trends of education development In: Всеукраїнсько-наукова практична конференція "Теорія і практика використання технологій в навчальному процесі.

Рафальська, Г.В. (2015) Київські пам’ятники Тарасу Шевченку в контексті утвердження радянської моделі вшанування пам’яті поета Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 149-157.

Рафіков, Олександр Римович (2016) Переконання як передумова виникнення соціального оптимізму Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 122-127.

Редько, Н.С. (2016) Використання інструментів інтернет-мережі з метою проектування та аналізу соціального бізнесу In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Редько, Н.С. (2015) Аналіз стабільності системи підтримки прийняття рішення з вибору професії на основі нечіткої логіки Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 131-134.

Редько, Сергій Іванович (2014) ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБИСТІСНИХ ЯКОСТЕЙ КЕРІВНИКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою. Збірник наукових статей за матеріалами регіональної науково-практичної конференції 28 лютого 2014 року (1). pp. 6-11.

Редько, Сергій Іванович (2008) ТРЕНІНГ ЯК ЕФЕКТИВНА ФОРМА СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ Філософсько-методологічні та соціально-психологічні проблеми реалізації людського фактору в умовах переходу Збройних Сил України до професійної армії.- Матеріали Всеармійської науково-практичної конференції. Частина І., 1. pp. 225-228.

Редько, Сергій Іванович (2014) Дослідження особистісних якостей керівника загальноосвітнього навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 6-11.

Рибніков, Олександр Михайлович (2012) Віртуальна екскурсія музеєм Бориса Грінченка Борис Грінченко – відомий і невідомий: матер. щорічних Грінченківських читань: 5 груд. 2012 р.. pp. 135-138.

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2014) Використання нелінійних мультимедійних презентацій у навчальному процесі університету Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 114-112.

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2015) Комп’ютерно орієнтоване середовище для вивчення інформатичних дисциплін Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 56-59.

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2017) Технологія е-портфоліо в посиленні практичної спрямованості процесу навчання бакалаврів інформатики Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19.05.2017. pp. 89-95.

Рижковський, Володимир Олегович (2017) The effect of physical therapy on the functional state of the myocardium in the planned surgical treatment of chronic calculous cholecystitis with accompanying cardiovascular pathology Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 227-233.

Роговик, Людмила and Кочерга, Олександр Васильович (1994) Thinking in the talent mechanism of a child Сучасна психологія в ціннісному вимірі: матеріали Третіх Костюківських читань, 20-22 грудня 1994 року. Т. І. pp. 311-312.

Розінкевич, Наталія Василівна (2017) Розрізнення понять мандрівна література та мандрівна проза In: ІІI Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Національний науковий простір: перспективи, інновації, технології».

Розінкевич, Наталія Василівна (2017) Метажанровий статус мандрівної прози Стратегії розвитку та пріоритетні завдання філологічних наук: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 98-102. ISSN 978-966-916-396-7

Романенко, Катерина Анатоліївна (2019) Ensuring the continuity of gaming activities to adapt first-graders Ціннісні засади реалізації ідеї Нової української школи. pp. 145-148.

Романенко, Катерина Анатоліївна and Сіменик, Євгеній (2019) Web-quiz as a means of forming information and digital competence in the lessons "I Explore the World" Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (52). pp. 176-177.

Романенко, Людмила Віталіївна (2019) Health-saving activities of elementary school teachers as a scientific problem Педагогіка здоровя. pp. 187-190.

Романенко, Людмила Віталіївна (2015) Удосконалення професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи В процесі педагогічної практики Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». pp. 211-214.

Романенко, Людмила Віталіївна (2015) ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ В ПРОЦЕСІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» Збірник наукових праць (18). pp. 211-214.

Романенко, Людмила Віталіївна and Войтенко, Ірина (2019) Formation of creative thinking of junior pupils in mathematics lessons as a scientific problem Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (49). pp. 70-73.

Романенко, Людмила Віталіївна and Гусакова, Наталія (2017) The urgency of preparing future teachers to formation of algorithmic competence of primary school children Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. pp. 131-133.

Романенко, Людмила Віталіївна and Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» 19-20 листопада 2015 року Збірник наукових праць (18). pp. 217-220.

Романенко, Людмила Віталіївна and Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Формування індивідуальної професійної компетентності майбутнього вчителя в навчально-виробничій діяльності Матеріали ХVІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку». pp. 217-220.

Романенко, Людмила Віталіївна and Тиха, Любов Юріївна (2018) Development of creative possibilities of junior pupil as a scientific problem Особистість у просторі виховних інновацій. pp. 321-325. ISSN 978-966-2716-99-3

Романенкова, Юлія Вікторівна and Єфімов, Юрій Володимирович (2023) Україна у вогні: пульс українського мистецтва після 24 лютого 2022 р. In: Культурно-мистецьке середовище: творчість та технології.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром уходящей натуры In: Другі наукові читання, присвячені памя'ті доктора історичних наук, професора О.І,Путра, 20 листопада 2016, НАКККіМ, м. Київ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Засоби боротьби с тотальною комерціалізацією сучасної науки: інструментарій мистецтвознавця In: Другі платоновські читання.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2011) Історико-політичне підгрунтя синтезу традицій в українській культурі постренесансової доби 6 Богданівські читання. pp. 166-168.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2014) Методы борьбы с тотальной коммерциализацией современной науки: инструментарий искусствоведа матеріали доповідей наукової конференції "Другі Платонівські читання".

Руденко, Валентина Петрівна (2014) Комунікативна складова формування репутації навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 33-36.

Руденко, Людмила Степанівна (2014) ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ МАГІСТРІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ДО РОЗВИТКУ ДИТЯЧОЇ ОБДАРОВАНОСТІ матеріали III Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, 15–16 травня 2014 року, м. Київ. ISSN УДК 159.928.23:057.87 / ББК 88.37

Руднік, Юлія Вікторівна (2015) Criteria of future primary school teachers` readiness to foreign languages innovative learning technologies introduction Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матер. V щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 09 квітня 2015 р.. pp. 135-142.

Руднік, Юлія Вікторівна (2016) Програмно-методичне забезпечення підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування інноваційних технологій навчання іноземних мов Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 62-71.

Руднік, Юлія Вікторівна (2014) Innovational foreign languages learning technologies Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: матеріали IV щорічної Всеукраїнської науково практичної конференції (27 березня 2014 року). pp. 162-170.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2023) Complex of proposals for optimizing public administration in the field of environment and natural resources protection Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика: зб. матеріалів VIІ Всеукр. наук.-практ. інт.-конф., 21 листопада 2023 р. Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. 463 с.. pp. 242-245.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2022) Organizational and legal principles of public administration in the sphere of providing the population with drinking water in the Kyiv agglomeration under martial law Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика. pp. 155-157.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2021) Organizational principles of public management of recreational areas Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, м. Черкаси, 22 квітня 2021 року.. pp. 167-169.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2021) Essential approach to public administration in the field of ecology Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. pp. 203-205.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2019) Modernization of the political and legal situation of local authorities self-government as public water management entities in Ukraine Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (5). pp. 73-74.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Political and Legal Aspects of Public Involvement in Public Management in the Water Industry Теорія та практика публічного управління та адміністрування у ХХІ сторіччі : матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю здобувачів вищої освіти та молодих вчених (1). pp. 295-297.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2018) Legal Factors of Political Corruption in Ukraine's Water Management in the Field of Representative Power on the Ground Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку: матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, присвяч. 100-річчю держ. служби в Україні (5). pp. 160-162.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2019) Results and analysis of an expert survey on the priorities of improving the political and legal framework of public administration in the field of water management in Ukraine Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика : зб. матеріалів ІІІ Всеукр. наук.-практ. інт.-конф.. pp. 179-182.

Рябець, Катерина Анатоліївна (2020) Environmentally sound use of water resources is a priority for the formation of public water policy Становлення публічного адміністрування в Україні : матеріали ХІ Конф. студентів та молодих учених за міжнар. участю. pp. 333-335.

С

Сабліна, Милана Андріївна (2018) Application of innovative technologies in preparation of specialists in advertising and public relations In: Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці, 28 березня 2018 р., Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сабліна, Милана Андріївна (2018) Training platform learningapps as a means of training future professionals in advertising and public relations In: Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, 27 березня 2018, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Learningapps as a tool for interactive learning In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Use the online learningapp learning plugin in the learning process In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі, 30-31 травня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет інформатики.

Сабліна, Милана Андріївна (2016) Інтерактивний додаток WEB 2.0 для створення інтерактивних вправ In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Розробка корпоративного інформаційного порталу для організації роботи підприємства Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 137-139.

Сабліна, Милана Андріївна (2015) Місце і роль корпоративного порталу в ефективному управліні організацією Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 134-136.

Сабліна, Милана Андріївна and Степура, Іван Сергійович (2014) Creating a corporate portal in educational institutions through the use of cloud service bitriks24 Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених «Наукова молодь-2014» (2). pp. 67-71.

Сабліна, Милана Андріївна and Степура, Іван Сергійович (2013) Розробка Інтернет-порталу «Грінченко онлайн» Студентські пошуки (1). pp. 194-197.

Сабол, Діана Михайлівна (2020) Development of emotional intelligence in preschool children ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 160-163.

Сабол, Діана Михайлівна (2020) Іnfluence of Ukrainian folk embroidery on ethnic consciousness Україно моя вишивана : етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки : зб. тез Всеукраїнської наук.-практ. онлайн-конф. 21 травня 2020. pp. 117-120.

Сабол, Діана Михайлівна (2015) Using computer technology, innovation, the development of a preschooler Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Сабол, Діана Михайлівна (2018) Prevention of burnout as a prerequisite for psychological health teacher Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція "Безперервна освіта педагогічних працівників: новий дизайн у сучасних умовах" ІППО КУБГ, 30-31 травня 2018 р..

Сабол, Діана Михайлівна (2017) Emotional intelligence as a component of pedagogical skill Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Савченко, Валентин Михайлович and Харченко, Галина Дмитрівна and Керестей, Вадим Володимирович and Рідковець, Тамара Григорівна and Буряк, Ольга Юріївна and Погребняк, Юлія Миколаївна (2021) Інформована згода пацієнта при наданні послуг з фізичної терапії In: Від лікувальної фізичної культури до фізичної реа-білітації, фізичної терапії та ерготерапії: спадкоєм-ність спеціальностей і навчальних дисциплін. Ма-теріали Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції з міжнародною участю, м. Запоріжжя, 3–4 червня 20.

Савченко, Світлана Володимирівна (2020) Issues of inclusive education in an extended day group: features of the solution ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 271-276.

Савченко, Світлана Володимирівна (2022) Inclusive educational environment - democratization and new philosophy of education V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 року, Київ, Україна.

Савченко, О.С. (2015) Моніторинг та діагностування результатів навчальної діяльності з інформатики в умовах впровадження компетентнісного підходу Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 62-64.

Савченко, Світлана Володимирівна (2009) О. М. Apanovych: vital activity, scientific motto Погляд крізь віки: матеріали наукової конференції, 25 травня 2009 року, м. Київ. pp. 3-22.

Савченко, Світлана Володимирівна (2015) «But the main thing was - science»: Kyiv during the life of Helen Apanovych in the memoirs and letters Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 179-186.

Савченко, Юрій Юрійович (2011) Методологічні підходи до вивчення психологічної статі дошкільника Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 258-261.

Саган, Галина Василівна (2017) Actualization of the “rusyn issue” in Сroatia at the beginningof the 21st century: origins and consequences Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р.. pp. 123-135.

Сакалюк, Олена Петрівна (2019) Media education technologies as a means of developing the professional competence of future primary school teachers Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (51). pp. 113-116.

Сакалюк, Олена Петрівна (2019) Project activity as a means of forming technological competence in junior pupils Інновації в початковій освіті: проблеми, перспективи, відповіді на виклики сьогодення. pp. 66-69.

Сакалюк, Олена Петрівна (2018) The parent-teacher relationship with the parents at the New Ukrainian School Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції "Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій" (1). pp. 208-209.

Сакалюк, Олена Петрівна (2018) Competency approach V.O. Sukhomlinsky as a leading means of reforming the content of healthcare-saving education in elementary school Василь Сухомлинський - від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи. pp. 138-140.

Салата, Оксана Олексіївна (2017) The creative work of Boris Grinchenko at the Svyadomosti in the rock of Drugaya svitovo vinyi In: Всеукраїнська наукова конференція (IX щорічні Грінченківські читання) "Борис Грінченко - відомий і невідомий", 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Салата, Оксана Олексіївна (2014) КОНФУЦІАНСТВО В СУЧАСНІЙ СУСПІЛЬНІЙ МОДЕЛІ КИТАЮ. In: Школа Конфуція: джерела - історія - сучасність.

Салата, Оксана Олексіївна (2015) Наукова інтелігенція Києва в умовах нацистського окупаційного режиму 1941–1942 рр. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 139-148.

Сало, Г.В. (2016) Релігійно-філософський дискурс українських філософів західної діаспори: історіографічний аспект Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 128-132.

Санковська, Ірина Мечиславівна (2012) Resource conservation as a component of the culture of environmental behavior of elementary school students Всеукраїнська конференція (2). pp. 105-107.

Санковська, Ірина Мечиславівна (2022) Support of professional development of teachers in the postgraduate education system In: Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти, 23.06.2022, Київ.

Санковська, Ірина Мечиславівна (2020) The role of NUS teachers in the formation of environmental values ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 211-215.

Сафарян, Світлана Іванівна (2014) Students’ reading competence development in the personal oriented studying of World Literature Султанівські читання. Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. pp. 299-307.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Theoretical – methodological bases of the lingual-poetic interpretation of the literary text Літературний процес: територія Гутенберга чи віртуальна реальність. pp. 215-220.

Сафарян, Світлана Іванівна (2013) Realization the ideas of Professor L.F. Miroshnichenko in the system of pedagogical creativity of a teacher of literature Науково-методична школа професора Л.Ф. Мірошниченко: історія, сьогодення та перспективи. pp. 151-158.

Саєвич, Ірина Георгіївна and Мироненко, Володимир Володимирович (2010) Computer technologies in modern education Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф. 15 груд. 2010 р..

Сбітнєва, Олена Федорівна (2023) Aesthetic culture as an integral component of spiritual culture personality In: Всеукраїнська науково-практична конференція " Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності", 13 квітня 2023, Полтава, Україна.

Свириденко, Анна Юріївна (2014) Нормативна дисципліна «Безпека життєдіяльності» як важлива складова змісту вищої освіти Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 59-66.

Свириденко, Наталія Сергіївна (2016) Домашня академія Леся Українка і родина Косачів в історії та культурі України та Волині (57). pp. 160-164.

Світайло, Світлана Валеріївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 142-147.

Севрюков, Денис Георгійович (2016) Розвиток європейської соціальної держави за умов фашизму Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за матер. круглого столу, Київ, 16 груд. 2016 р.. pp. 30-34.

Севрюков, Денис Георгійович (2017) Соціальні права та держава можливостей (західноєвропейський контекст) Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 105-109.

Семенець, Олена Олександрівна (2018) Communicative space of the city: mediatization, discursive practices In: Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конференції, 25 26 травня 2018 року, Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара.

Семеняка, Світлана Олексіївна (2016) Застосування методу центрального многовиду для дослідження математичних моделей МАТЕРІАЛИ ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції «Теоретичні та прикладні аспекти використання математичних методів та інформаційних технологій у науці, освіті, економіці, виробництві» (22 квітня 2016 року). pp. 23-25.

Семеній, Наталія Олегівна (2023) Pedagogical partnership of a teacher with different social institutions In: Всеукраїнська науково-практична конференція (з міжнародною участю) «Фребелівська педагогіка в сучасній освіті: вимоги, тренди, перспективи», 20-21 квітня 2023 року.

Семеній, Наталія Олегівна (2021) Актуальні проблеми сімейної педагогіки в контексті Нової української школи In: ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу.

Семко, Віктор Володимирович and Кузьменко, Лідія Володимирівна (2018) Метод оцінювання безпеки застосування програмних засобів In: ІІ Всеукраїнської конференції «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів і комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 28 березня 2018 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сензерліхт, Марія Володимирівна (2021) Theoretical bases of research of youth transit in the labor market Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 4-8.

Сензерліхт, Марія Володимирівна (2021) Individual educational trajectory as one of the global trends in the labor market Перспективи розвитку управлінських систем у соціальній та економічній сферах України: теорія і практика. pp. 16-19.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2012) Competency benchmarks measuring personal growth school youth In: Всеукраїнська науково-практичні конференція, 10-11 квітня 2012 року, Дніпрорудненська гімназія Софія.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2015) Розвиток фахової індивідуальності особистості у контексті модернізації освітнього простору Актуальні проблеми наукового і освітнього простору в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 травня 2015 р., Мукачево. Том 2. pp. 163-166.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2015) Психолого-педагогчний простір фахової індивідуальності як осмислена акмеогенеза Психогенеза особистості: норма і девіація : збірник наукових статей [гол. ред. Я. Гошовський]. - Т.І. - Луцьк: Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2015.. pp. 67-75.

Сергієнко, Наталія Артурівна (2022) Customs clearance of humanitarian aid under conditions of martial law Розмитнення гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. pp. 67-70.

Сергієнко, Наталія Артурівна (2020) Деякі питання виконання зобов'язань в умовах карантину In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права", 24.04.2020, Київ.

Серебрій, Христина Вікторівна and Мельник, Ірина Юріївна (2023) Self-education of students using training courses Інформаційні технології – 2023: зб. тез Х Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих учених, 18 трав. 2023 р., м. Київ. pp. 87-88.

Сиротич, Наталія Богданівна (2014) Формування компетентності дітей дошкільного віку у сфері театральної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2010) Education in the modern world In: Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Comparative pedagogy in the development of educology In: Порівняльна педагогіка: методологічні орієнтири українських компаративістів : хрестоматія. Педагогічна думка, pp. 132-141.

Ситник, Ілона Василівна (2023) Навчальна програма «Рівні володіння лексикою та ієрогліфами сучасної китайської мови»: огляд наукових праць In: VII Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю "Питання Сходознавства в Україні".

Ситник, Ілона Василівна (2020) Сучасні методики формування лексично компетентності на початковому етапі вивчення китайської мови In: IV Всеукраїнської науково-методичної конференції з міжнародною участю “Питання сходознавства в Україні”, 26.03 2020, м. Харків ХНУ ім. В.Н.Каразіна.

Ситник, І. and Коваль, В. and Івасенко, Д. and Копія, В. and Грицюк, А. (2015) Використання хмарного відеоредактора Wevideo Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 185-186.

Ситник, Ольга Іванівна (2012) Professional teacher training: Irish experience Психолого-педагогічні засади діяльності вчителя: історія, теорія, практика . pp. 182-183.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) History of the formation and development of adult education in Ireland Матер. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. [«Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки»], (м. Київ, 18 квітня 2013 року). pp. 83-89.

Ситник, Ольга Іванівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 83-88.

Скляр, Ольга Олегівна (2013) КОМПОНЕНТНА CТРУКТУРА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ІНТЕРЕСУ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 148-152.

Скляр, Ольга Олегівна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 148-152.

Скляр, Ольга Олегівна (2014) Особистісна мотивація майбутнього вчителя музики як основа розвитку професійного інтересу Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 176-180.

Скоробрещук, Галина Миколаївна (2018) Google-форми як інструмент оцінювання для забезпечення якості вищої освіти Теоретико-практичнs проблеми використання математичних методів і комп"ютерно-орієнтовних технологій в освіті на науці. pp. 95-99.

Скоробрещук, Галина Миколаївна and Єфімова, М.С. (2017) Tuxpaint як засіб розвитку творчих та художніх здібностей дітей дошкільного віку Інформаційні технології - 2017: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ. pp. 78-80.

Скоробрещук, Галина Миколаївна and Кабанова, Кристина Юріївна (2018) Батьківський контроль як засіб формування медіасередовища дітей дошкільного віку Збірник тез V Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2018. pp. 76-77.

Скоробрещук, Галина Миколаївна and Огородник, А.М. (2017) Використання ресурсу LearnEnglish Kids для навчання англійської мови дітей дошкільного віку Інформаційні технології - 2017: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ. pp. 177-178.

Скоробрещук, Галина Миколаївна and Сорока, І.О. (2017) Мобільні додатки для вивчення алфавіту дітьми дошкільного віку Інформаційні технології - 2017: збірник тез IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 травня 2017 р., м. Київ. pp. 239-240.

Скоробрещук, Галина Миколаївна and Ухань, Кристина Євгеніївна (2018) Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках навчання грамоті в початковій школі Збірник тез V Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2018. pp. 127-129.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2018) Роль"класного менеджменту" у формуванні партнерської взаємодії між учасниками інклюзивного процесу Психологічні виміри особистісної взаємодії суб'єктів освітнього простору в контексті гуманістичної парадигми. pp. 194-198. ISSN 978-617-571-157-6

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно- професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти».

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання Матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції Присвяченої 5-річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 17-18 травня 2017 року. pp. 10-13.

Скуратівська, Галина Степанівна (2017) Критерії відбору лексики з англійського професійного мовлення для студентів спецільностей реклами та зв'язків з громадськістю Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2004) The Ukraine in Materialized and Personalized Symbols Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: зб. наукових праць. pp. 349-352.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2008) The educational factor of forming of cultural orientations in realities of modern Ukraine In: Розвиток післядипломної педагогічної освіти в Україні: стан, проблеми, перспективи. Інновація, Дніпропетровськ, pp. 139-145.

Слюсаревський, Назар Миколайович (2009) Age and educational factors tolerant-intolerant attitudes of the adult population of Ukraine In: МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ТОЛЕРАНТНІСТЬ В ОСВІТІ: Збірник матеріалів науково-практичної конференції. 29-30 квітня 2009 р. Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, Київ, pp. 133-140.

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2017) “Human dimension” of the CSCE as the instrument of pressure oh the Soviet Union during the “cold war” Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 122-126.

Слюсаренко, Ірина Юріївна and Слюсаренко, Павло Миколайович (2016) Halford Jonh Mackinder (1861-1947) - scholar, politician, statsman In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі", Київ - Переяслав-Хмельницький, 20-21 травня 2016 р..

Слюсарчук, А.Д. (2016) Динамічні презентації у вивченні іноземних мов In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Слєпушова, Ангеліна Ігорівна (2021) Fathers’ Discourse in American Animated Series In: VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні тенденції підготовки фахівців в умовах полікультурного та мультилінгвального глобалізованого світу».

Смольникова, Галина Валентинівна (2020) Adaptation of young children to preschool in a pandemic ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 163-167.

Смольникова, Галина Валентинівна (2015) Communicative games as a means of adaptation of first-graders to school Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Смольникова, Галина Валентинівна (2020) Features of use color therapy in work with children at preschool age Вісник психології і педагогіки. Збірник наук. праць. (26). pp. 129-133.

Смольникова, Галина Валентинівна (2017) Organization of training courses for educators - methodologists of preschool institutions Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Смірнова, Валерія Андріївна (2022) Рейтингове оцінювання дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти Всеукраїнська конференція молодих дослідників «Інформаційні технології» (9). pp. 68-70. ISSN 2664-2638

Смірнова, Валерія Андріївна (2021) Деякі аспекти підвищення показників ефективності результатів дослідницької діяльності науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти Інформаційні технології – 2021: зб. тез VІІІ Всеукраїнської конференції молодих дослідників. pp. 98-100. ISSN 2664-2638

Смірнова, Валерія Андріївна (2018) Вебометричний рейтинг як інструмент оцінювання якості та відкритості сучасного університету Інформаційні технології – 2018: зб. тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців. pp. 131-133.

Смірнова, Валерія Андріївна (2018) Технології та інструменти побудови вебометричного рейтингу для оцінювання якості освітньої та наукової діяльності університету Студентський науковий пошук - 2018: зб. тез студентської наукової конференції. pp. 41-42.

Снітко, Марина Аркадіївна (2014) The current state of knowledge of parents about the teenagers' activities in the Internet Матеріали Всеукраїнского науково-практичного семінару "Соціально-педагогічна підтримка сім'ї з дитиною". pp. 72-73.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Diary of artistic experiences as a method of future music tecaher's artistic tolerance formation In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки", 21 квітня 2016, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Щоденник художніх вражень як метод формування художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 72-76.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) "Cloud technologies" and "Cloud accountant" in the modern mechanism of financial management Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти: збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 65. pp. 252-257.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Information dimension of loyalty programs in the modern of Ukrainian society Українське суспільство: основні виміри (5). pp. 134-136.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна and Іванців, Надія Іванівна (2018) Financing of small business in Ukraine: sources and problems Трансформація національної моделі фінансово- кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). pp. 264-268.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна and Броніцька, Катерина Сергіївна (2019) Комунікаційна політика НБУ в умовах прийняття закону про СПЛІТ Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи» [Текст]: матеріали VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції,(м. Київ, 4 листопада 2019 р.). pp. 123-128. ISSN Рекомендовано до друку Вченою радою факультету інформаційних технологій та управління Київського університету імені Бориса Грінченка (протокол № 1 від 22.01.2020 р.)

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна and Ванієва, Марія Леонідівна (2018) Effect of accounting and motivation of labor remuneration on the efficiency of use of enterprise finance Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). pp. 261-264.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна and Кислицька, Інна Ігорівна (2018) Financial component of labor potential development in globalization processes Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). pp. 87-90.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна and Криковлюк, Зоряна (2018) The principle of "single window" in the implementation of Ukraine customs policy Трансформація національної моделі фінансово-кредитних відносин: виклики глобалізації та регіональні аспекти (ІІІ). pp. 385-388.

Солдатова, Леся Петрівна (2017) Peculiarities of inter-language transformations in the process of intercultural communication Національні культури у глобалізованому світі: зб.матеріалів. pp. 214-217.

Солдатова, Леся Петрівна (2015) Оптимальне використання "мови первинної соціалізації" при навчанні "мови вторинної соціалізації" у практиці викладача іноземних мов Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 36-41.

Соловей, Людмила Сергіївна (2022) Progressive development of higher education in Sweden in the conditions of European integration: experience for Ukraine In: Освітній простір XXI ст.: виклики та перспективи : збірник наукових праць II Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. молодих вчених і здобувачів вищої освіти, 21 квітня 2022 р., Кам'янець-Подільський.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Information and communication competence of the teacher of foreign languages Матеріали ІV міжвузівської науково-практичної конференції "Іншомовна підготовка працівників правоохоонних органів та фхівців із права". pp. 29-31.

Соловей, Людмила Сергіївна (2016) Інформаційно-комунікативна компетентність викладачів іноземних мов In: Іншомовна підготовка працівників правоохороних органів та фахівців із права.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Ринок праці та формування нових компетентностей майбутнього фахівця Матеріали XXV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку»: Зб. наук. праць. - Переяслав-Хмельницький, 2016. - Вип. 25. - 241 с. (25). pp. 45-47.

Соловей, Людмила Сергіївна and Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) New possibilities for adult informal education in Europe In: Форум до Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області, 6 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Manifestations of academic dishonesty as a problem of modern education In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», 21-22 лютого 2017 р., Центр наукових технологій, м. Харків.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Philosophical aspect of academic honesty as a problem of innovative society In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 року, Україна, Київ.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Academic honesty as a component of the professional future specialists training at the present stage of the higher education formation In: Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», 16 травня 2017 року, Україна, Житомир.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Ethical Code as a guarantor of academic integrity in the European Union universities In: Основні напрями розвитку наукових досліджень молодих учених, 9-10 листопада 2017 року, м. Переяслав-Хмельницький.

Сопова, Дана Олегівна (2018) The value of academic integrity for the holistic personality formation of secondary schools pupils Збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції "Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології" 16 травня 2018 року. pp. 202-206.

Сопова, Дана Олегівна (2019) Academic integrity features of students in European universities Велет українського слова (до 200-ліття Пантелеймона Куліша): збірник матеріалів Всеукраїнської науково-­практичної конференції, 18 жовтня 2019 р., м. Київ/ за заг. Ред. Дічек Н. П. — Київ: Педагогічна думка, 2019. — 168 с.. pp. 123-125. ISSN 978-966-644-510-3

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2012) Activity of psychologist of preschool educational establishment in the process of forming of parents' strateges in psychosexual development of a child In: Всеукраїнька науково-практична конференція.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Уявлення про майбутню професiю як складова професiйноi самосвiдомостi у студентiв-психологiв In: Всеукраїнька науково-практична конференція з мiжнародною участю "Психологiчна освiта в Украiнi: традицii, сучаснiсть та перспективи", 21.04.2017, Киiв.

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2017) Розвиток рефлексивних вмiнь майбутнiх психологiв In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогiчнi особливостi розвитку особистостi в освiтньому просторi", 17 травня 2017 р., м. Мукачево.

Сорокіна, Олена Анатоліївна and Шинкарьова, Любов Володимирівна (2020) Соціально-психологічні проблеми дружин учасників бойових дій In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція « Актуальні проблеми практичної психології", 20-21 лютого 2020 р., м. Глухів.

Сосік, Ольга Даніїлівна (2019) Мотиви декадансу в сучасному інтер'єрі In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Дизайн-освіта як галузь креативних індустрій», 18–19 квітня 2019, Київ, Україна.

Сотников, І. (2014) Використання відеохостингів у навчальному процесі на прикладі YouTube Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 72-74.

Софій, Наталія Зіновіївна (2014) The legal basis for inclusive education: current legislation of Ukraine Соціально-педагогічна робота в закладах освіти інклюзивної орієнтації: Тези доповідей ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 року, м. Хмельницький. pp. 183-187.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2014) Створення електронного навчально-наукового середовища у ВНЗ за напрямом підготовки «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» Бібліотека – територія єдності : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 40-43. ISSN ISBN 978-966-97270-30-9

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) «Бібліотечне краєзнавство» як вибіркова дисципліна Бібліотечне краєзнавство у культурному просторі України : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2017 р. / Нац. іст. б-ка України. – Київ, 2017. pp. 217-219.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2015) Викладання АСОД для студентів напряму 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія» у Київському університеті імені Бориса Грінченка Розбудова громадянського суспільства: місія Української бібліотечної асоціації : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. pp. 42-45.

Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Дослідження проблеми успішності у спорті Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи, Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 239-243.

Сподаренко, Віктор Михайлович (2022) Neo-folk tendencies in the works for accordion by Viktor Vlasov Ювілейна палітра 2021: до пам'ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів : збірник статей за матеріалами V всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (3-4 грудня 2021 року). - Суми : ФОП Цьома С.П., 2022. - 156с.. pp. 86-90.

Співак, Світлана Михайлівна (2015) Неформальне навчання як показник якісного саморозвитку та конкурентоспроможності Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 68-70.

Співак, Світлана Михайлівна (2014) ПЕРЕДУМОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО ПЕРСОНАЛІЗОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА СТУДЕНТА Збірник тез I Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2014. pp. 115-116. ISSN УДК 004:378(082) ББК 32.97:74.58я73

Співак, Світлана Михайлівна (2014) ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ ЗМІСТОВНО-СТРУКТУРНОЇ МОДЕЛІ ХМАРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ Збірник тез I Української конференції молодих науковців ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ – 2014. pp. 117-119.

Співак, Світлана Михайлівна (2014) Особливості створення змістовно-структурної моделі хмароорієнтованого навчального середовища підготовки майбутніх учителів інформатики Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 117-119.

Співак, Світлана Михайлівна (2014) Передумови проектування хмароорієнтованого персоналізованого навчального середовища студента Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 115-117.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2021) Assessment of the needs of vulnerable groups in the context of the development of territorial communities in Ukraine Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. pp. 104-106.

Спіріна, Тетяна Петрівна and Лях, Тетяна Леонідівна (2021) Modeling of professional activity of a high school teacher in the conditions of blended learning Матеріали ІІІ Всеукраїнської наук.практ.конференції 14 травня 2021 р.. pp. 223-227.

Спіріна, Тетяна Петрівна (2012) Family as a leading institution of socialization of the child Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна сім’я та соціальні інституції : шляхи партнерської взаємодії» (1). pp. 157-159.

Спіріна, Тетяна Петрівна and Середа, Л.В. (2014) Theoretical foundations of trade problems in children in Ukraine In: П’яті Сіверянські соціально-психологічні читання, м. Чернігів.

Срібняк, Ігор Володимирович (2016) Табір полонених вояків царської армії в Кніттельфельді (Австро-Угорщина) в кінці 1914 — першій половині 1915 рр.: виокремлення українців та їх самоорганізація Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 133-142.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Табір інтернованих вояків-українців у Каліші (Польща, 1921-1924 рр.) у світлі архівних джерел In: Вісімнадцяті всеукраїнські джерелознавчі читання, присвячені 100-річчю Української Революції, 15 листопада 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Перебування інтернованих вояків-українців у таборі Каліш, 1923 р. (за матеріалами часопису «Український Сурмач») In: Українська історична наука в сучасному інформаційному і освітньому просторі, 22-23 вересня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) European urban environment and camps of captives and interned Ukrainians: ways of interaction (1914-1924) In: Київ і кияни в соціокультурному просторі України: історія міських спільнот, 24 травня 2017 р., Київ.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «A sense of great responsibility, assigned to the General Staff of the Motherland...»: Establishment and activities of the Academic Staff Chairs in the Kalisz Camp (Poland) in 1921-1924 In: Людина, етнос, нація в світовій історії: державотворчі процеси на євразійському просторі (ХІХ - початок ХХІ ст.), 16 березня 2017 р., Київ.

Стадник, Микола Миколайович (2015) Development of leadership skills among employees of state and local government: Materials of All-Ukrainian roundtable "Teaching leadership for officials and representatives of local government: the nature, challenges and prospects" Матеріали Всеукраїнського круглого столу "Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи". pp. 34-35.

Стадник, Микола Миколайович (2015) The use of foreign experience in the formation of the model of professional competence in public administration Матеріали щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю (Київ, 29 травня 2015 р.). pp. 138-140.

Стадник, Микола Миколайович (2015) Social Development Strategies Ukraine "Філософія, релігія та культура у глобалізованому світі": Всеукраїнська науково-теор. конф. з міжн. участю [матеріали доповідей та виступів]. pp. 250-253. ISSN 978-617-7265-40-4

Стадник, Микола Миколайович (2013) Євроінтеграційний процес: міжконфесійний діалог - пріоритетне завдання сучасної державної політики в галузі свободи совісті In: Всеукраїнська науково-практична конференція за міжн. участю, 25 квітня 2013, Київ.

Стадник, Микола Миколайович (2011) Світові тенденції розвитку фермерства In: Науково-практична конференція за міжнар. участю, 27 травня 2011, Київ.

Стадник, Микола Миколайович and Титаренко, Олексій Русланович (2014) Local self-government in a political process is a constitutional aspect In: Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку України : матеріали Місцеве самоврядування - основа сталого розвитку України : матеріали щорічної Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю. НАДУ, Київ, pp. 30-32.

Стаднік, Надія Вікторівна (2015) Відповідальність як моральна цінність сучасного студентства In: Особистісний розвиток дітей та молоді в інноваційно орієнтованому освітньому середовищі, 22 жовтня 2015 року, Інститут проблем виховання НАПН України.

Стаднік, Надія Вікторівна (2013) Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інтерактивних технологій навчання In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2012 рік.

Стаднік, Надія Вікторівна (2001) Роль сім'ї у вихованні почуття відповідальності у дітей старшого дошкільного віку In: Морально-етичне виховання у системі громадянської освіти і виховання: [матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 15-17 листопада 2001 року], 5-17 листопада 2001 року, Івано-Франківськ.

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Теоретичні підходи до визначення сутності поняття «педагогічна культура батьків» Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: зб. наук. праць. pp. 280-289. ISSN 2308-3778

Стаднік, Надія Вікторівна (2014) Взаємодія сім’ї і школи: сутність, принципи, напрями, способи реалізації Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: матеріали звіт. наук.-практ. конф. Ін-ту проблем виховання НАПН України за 2013 рік. pp. 231-234.

Стаднік, Надія Вікторівна and Матушевська, Олена Василівна (2019) Affiliate interaction with parents of pupils as a component of the formation of professional competence of preschool education specialists Партнерська взаємодія з батьками вихованців як складова формування професійної компетентності фахівців дошкільної освіти. pp. 115-118.

Стаднік, Надія Вікторівна and Матушевська, Олена Василівна (2019) Affiliate interaction with parents of pupils as a component of the formation of professional competence of preschool education specialists In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Ціннісні засади реалізації ідей Нової української школи», 12 березня 2019 р., м. Біла Церква.

Стамбол, Ігор Іванович (2020) Little-known translations of Ivan Lypa's short story "The Sea Divided" Десяті Липівські читання: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 вересня 2020 р.) / ред. – упоряд. С. Кучеренко. Івано- Франківськ: ІФНМУ, 2020.. pp. 169-172.

Степура, Іван Сергійович (2014) Розробка сайту електронних конференцій на платформі Open Conference Systems Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку, 2. pp. 133-134.

Степура, Іван Сергійович (2014) Досвід використання автоматизованих видавничих систем як складових інформаційно-освітнього середовища вищого навчального закладу Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 77-80.

Степура, Іван Сергійович (2014) Development of interactive e-books in the environment «eXeLearning» Інформаційні технології в професійній діяльності: Матеріали VIІI Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 92-93.

Степура, Іван Сергійович (2015) Агрегатор новин наукових конференцій Confeed: досвід розробки Студентські пошуки (3). pp. 131-134.

Степура, Іван Сергійович (2016) Використання соціальних мереж редакціями наукових журналів України In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Степура, Іван Сергійович (2015) Web service to inform participants of the conference Збірник тез IІ Української конференції молодих науковців (2). pp. 148-150.

Степура, Іван Сергійович and Сабліна, Милана Андріївна (2016) Створення інтерактивних тестових завдань для контролю і самоконтролю навчальної діяльності студентів ВНЗ засобами програми Hot Potatoes In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р., Київ.

Степура, Іван Сергійович and Сабліна, Милана Андріївна (2014) Developing students' corporate electronic edition Студентські пошуки (2). pp. 291-295.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка рефлексивності майбутніх учителів як провідної риси їх психологічної культури In: Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності, 5-6 квітня 2017 р., Тернопіль.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2016) Психологічні аспекти впровадження навчання, базованого на дослідженнях, у ВНЗ Практична педагогіка та психологія: методи і технології: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя,1-2 липня 2016 року).- 2016. pp. 109-112.

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна (2020) Роль особистісного потенціалу в переживанні студентами криз професійного навчання Актуальні проблеми практичної психології: збірник статей VI Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Глухів, 20-21 лютого 2020 року) /Міністерство освіти і науки України, Глухівський НПУ ім. О.Довженка [та ін.]. pp. 155-161. ISSN 978-966-1569-33-7

Столярчук, Олеся Анатоліївна and Коханова, Олена Петрівна (2020) Розвиток особистісно-професійного потенціалу студентів Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 124-127.

Сторожук, Катерина and Бондаренко, Геннадій Леонідович (2015) Patriotic education of younger students as scientific and pedagogical problem Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи Матеріали студентської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 91-93.

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2022) Artistic images of O. Denysenko's creative works, made in the technique of levkas In: Наука, освіта та суспільство: актуальні наукові дослідження, 25-26 лютого 2022 р, м. Київ.

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2019) Stage costume as an embodiment of art synthesis «Сценічне та музичне мистецтво: циркові та естрадні жанри. науково-методичний аспект». pp. 166-167.

Стрельцова, Світлана Вікторівна and Боклан, Софія Вікторівна (2020) Гра у мистецтві Інноваційні пріоритети розвитку наукових знань. pp. 34-36. ISSN 978-966-992-058-4

Студінський, Володимир Аркадійович (2014) Finance in the first half of the 19th century Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 31-44.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2018) The co-creation of a teacher and a student in the system of views of Vasily Sukhomlinsky in a modern school Василь Сухомлинський - від пізнання дитини до створення освітньо-виховної системи. pp. 156-159.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Future Primary School Teachers’ Tolerance Education as One of the Aspects of Their Professional Competence Formation Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2012 рік (3). pp. 346-349.

Сінельник, Ірина Павлівна (2013) Tolerance as an Essential Feature of a Prospective Primary School Teacher’s Polycultural Personality In: Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал: Матеріали звітної науково-практичної конференції Інституту проблем виховання НАПН України за 2013 рік.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) Використання інформаційних технологій у процесі професійно орієнтованого навчання іноземної мови студентів педагогічних спеціальностей Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 144-146.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) The use of information technologies in the process of the vocational-oriented foreign language teaching of pedagogical profession students Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 144-146.

Сінельник, Ірина Павлівна (2011) The Use of New Information Technologies in Learning a Foreign Language by Pedagogical Students In: Актуальні проблеми вищої професійної освіти України, 24-25 березня 2011.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Features of the pedagogical culture of future teachers of elementary school in the context of universal culture In: Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку, 16.05.2017, Київського університету імені Бориса Грінченка.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2015) Features creating a culture of thinking of future teachers In: Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки, 9 квітня 2015 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Ethical aspects of relations between teachers with parents of primary school age Матеріали теоретико-практичного семінару «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності». pp. 171-173.

Сінельнікова, Наталія Олегівна and Міщенко, Ольга Олександдрівна (2017) Development of critical thinking of first grade students by means of cartoons In: Студентська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи», 29-30 листопада 2017, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Засади суспільно-формуючої функції української літератури кінця ХІХ століття: І.Нечуй-Левицький та Б.Грінченко "Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість": Збірник праць Всеукраїнської наукової конференції. pp. 200-208. ISSN 978-966-793-136-3

Сінченко, Олексій Дмитрович (2008) Олекса Влизько й «Нова генерація»: теоретичні й художні виміри Олекса Влизько в контексті українського літературного відродження 20-х років ХХ століття. pp. 74-82. ISSN 978-966-493-052-6

Сіра, Олена Анатоліївна (2011) Перспективні напрями діяльності сучасних бібліотек. Всеукраїнський семінар-практикум викладачів художніх шкіл з декоративно-прикладного мистецтва (ткацтво-килимарство):. 410 -413.

Сіра, Олена Анатоліївна (2012) Шляхи удосконалення соціокультурної діяльності бібліотек. Культурна політика у контексті полікультурного світу. 128 -130.

Сітцева, Марина Вікторівна (2012) Роль мультиплікації у моральному розвитку дитини Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 231-236.

Січка, М.Л. (2015) Підготовка молодих мистецтвознавців у гуртку “studio” у 1920–1930 рр. Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 48-58.

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Пріоритетні напрями розбудови українського дошкілля за матеріалами з’їзду діячів позашкільної освіти та дошкільного виховання (Київ, 10–13 січня 1919 рік) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». pp. 44-45. ISSN 978-617-7536-02-3

Січкар, Алла Дмитрівна (2016) Впровадження С. Ф. Русовою ідей діяльнісного підходу в програмово-методичному забезпеченні національного дошкільного виховання Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Педагогічна персоналістика: теорія, історія, освітня практика". pp. 247-251.

Січкар, Алла Дмитрівна and Пушкар, Наталія (2020) Сенсорне виховання за методом М. Монтессорі Здобутки молодих науковців: зб. матеріалів Всеукраїнської студентської інтернетконференції «Проблеми і перспективи розвитку освіти ХХІ століття» (м. Умань, 11-12 листопада 2020 року). pp. 157-159.

Т

Талпа, А.О. (2014) Проблема мотивації студентів до навчання у сучасній вітчизняній науковій літературі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 67-73.

Таран, Олена Віталіївна (2020) Readiness of educators of preschool educational institutions to form natural behavior of preschool children ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 218-221.

Таран, Оксана Петрівна (2010) Conceptual framework psychodiagnostics of psikhofizichnogo development of children 5-7 years Психологія розвитку в аксіологічному вимірі : зб. матеріалів Міжвуз. наук.-практ. конфер.. pp. 121-126.

Таран, Олена Віталіївна (2013) Acmeological competence as component teacher professionalism Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 153-161.

Таран, Олена Віталіївна (2015) Innovative activity as the factor of professional development of teachers of preschool educational institutions Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2014) Honoring Taras Shevchenko by Volodymyr Antonovych Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: шевченкознавчий дискурс (до 200-річчя від дня народження Тараса Шевченка) : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 29 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 128-141.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Спогади про В.Б. Антоновича Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р.. pp. 205-215.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2011) Activity of Scientists of St. Vladimir Universityin Kiev Archeographic Commission in the 50th – 80th years of XIX century Київ у соціокультурному просторі XIX - XXI століть: національний та європейський контекст. Матеріали Всеукр.науково-практичноїконференції. pp. 67-72.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2013) Outstanding Kyivan Volodymyr Antonovych (1830-1908) Київ і кияни в соціокультурному просторі XIX - XXI століть: доба Бориса Грінченка. Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (22 травня 2013 р.). pp. 76-84.

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2012) Features to the Сreative Portrait of V.S. Ikonnikov (devoted to the 170th birthday anniversary) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ—ХХІ століть: національний та європейський контекст: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 12 квітня 2012 р.. pp. 68-75.

Тарнавський, І.С. (2015) Історія створення в окупованному Києві української книжкової палати (1941 р.) Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 158-168.

Тартасюк, С. (2014) Використання Microsoft Office 365 у навчально-виховному процесі Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 83-85.

Татаренко, Олеся Анатоліївна and Петрочко, Жанна Василівна (2022) Використання арт-технік у профілактиці агресивності молодших підлітків у кризовій ситуації Соціальна підтримка сім'ї та дитини у соцікультурному просторі громади. pp. 122-124.

Теплюк, Анна Анатоліївна (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 180-184.

Терещенко, Марія Вікторівна (2014) Подружні зради як наслідок порушень сімейних стосунків Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 232-237.

Терещенко, Марія Вікторівна (2011) The image of the family as the human aspect of the movie world Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. (20 квітня 2011 р.). pp. 264-267.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2019) Personality ability to work in a team: theoretical aspect Професійний розвиток педагога. pp. 125-126.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2018) Загальноєвропейські цінності особистості: підходи до розуміння диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології. pp. 207-210.

Тернопільська, Валентина Іванівна (2018) Загальноєвропейські цінності особистості: підходи до розуміння In: Всеукраїнська науково-практична конференція Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології, 16 травня 2018 р., Київ.

Теряєва, Лариса Анатоліївна and Потапко, Юлія Віталіївна (2020) Формування вокально-хорових навичок у дітей дошкільного віку «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах нової української школи» збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. pp. 167-170.

Теряєва, Лариса and Потапко, Юлія (2020) Formation of vocal - choral skills in preschool children http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/ksdpounush/paper/view/323.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики як психолого-педагогічна проблема Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. Матер. IV щорічної Всеукр. наук-практ. конф., 27 берез. 2014 р. pp. 181-186.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2017) Формування методичної компетентності студентів коледжу на заняттях з хорового диригування Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації: зб. матеріалів конференції /ред. Г.Л. Губарєв. - Житомир: вид. О.О. Євенок,. pp. 212-215.

Теряєва, Лариса Анатоліївна (2014) Formation of methodological competence of the future music teacher as a psychological and pedagogical problem Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки: Матер. IV щорічної Всеукр. наук-практ. конф.,.

Теряєва, Лариса Анатоліївна and Італьяно, Моніка (2020) Multimedia technologies are a means of effectiveness of a modern art lesson http://conf.kubg.edu.ua/index.php/courses/ksdpounush/paper/view/323.

Тимофєєва, Галина Вікторівна (2022) Інструменти цифрової економіки в інституційному середовищі Соціокультурні трансформації та геополітичні виклики в умовах багатополярного світу : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Київ, 24 листоп. 2022 р.). pp. 134-137.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) FACTORS Family Welfare In: Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії, 17 травня 2012 року, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) ANALYSIS RESOURCES REQUIRED FOR volunteering In: Треті Сіверянські соціально-психологічні читання, 21 листопада 2012 року, ЧНПУ імені Т.Г. Шевченка.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2012) Сучасна сім'я та соціальні інституції: шляхи партнерської взаємодії. pp. 167-169.

Тимошенко, Наталія Євгенівна and Муляр, Наталія Володимирівна (2016) THE CENTRES FOR SOCIO-PSYCHOLOGICAL REHABILITATION OF CHILDREN AND YOUTH WITH FUNCTIONAL LIMITATIONS IN SOCIALIZATION OF CHILDREN OF YOUNGER SCHOOL AGE WITH DISABILITIES Людина і суспільство: економічний та соціокультурний розвиток. pp. 231-236.

Тимченко, Ліліана Олексіївна (2017) Recognition of passports of the separatists formations by Russian Federation: legal consequences Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 12-17.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Лугова, Богдана (2021) Фізична терапія осіб літнього віку з остеохондрозом Шийного відділу хребта в умовах реабілітаційного центру Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної онлайнконференції. 10 грудня, 2021 р., Київ / Київ. Ун-т імені Бориса Грінченка;. pp. 318-324.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2011) Features of bacterial coenosis in children and ways to optimize In: «Молодь: освіта, наука, духовність»: матеріали VIII Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. Частина 4. С.371-372, (Київ, 12-14 квітня 2011), Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" м. Київ.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2010) The introduction and use of new technologies in teaching biology courses to students in high school teaching In: Актуальні проблеми формування здоров*я учнівської та студентської молоді в сучасних навчальних закладах.Збірник матеріалів науково-практичної конференції 16-17 грудня 2010. С.149-152, 16-17 грудня 2010, Черкаський національний університет імені Б.Хмельницького.

Тимчик, Олеся Володимирівна (2014) Influence physiological characteristics on student success in the discipline "Psychogenetics" Сучасні уявлення про взаємозв'язки людини і біосфери в контексті парадигми сталого розвитку. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Природнича освіта і наука для сталого розвитку України: проблеми і перспективи", 1. pp. 127-132. ISSN 966-376-061-3

Тимчик, Олеся Володимирівна and Прокопенко, Леся Михайлівна (2012) Monitoring awareness of university students about HIV p. 348.

Тимчик, Олеся Володимирівна and Слободянюк, Євгеній and Погребний, Віктор (2017) Вплив фізичних навантажень на організм студентів Фізичне виховання, спорт та здоров"я людини. pp. 244-251.

Тичина, Катерина Олександрівна and Кошман, Дарія Анатоліївна (2021) Формування кінестетичного праксису у дітей середнього дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення засобами тістопластики Спеціальна освіта та соціальна інклюзія: виклики ХХІ століття : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 72-74.

Ткачишина, Оксана Романівна (2022) Адаптаційні ресурси особистості як основа формування конструктивної поведінки Нова українська школа: психологічні проблеми : збірник тез наукових доповідей ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 23 червня 2022 року). pp. 51-55.

Ткачишина, Оксана Романівна (2022) Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді в умовах суспільних трансформацій Всеукраїнська науково-практична конференція «Освітня спільнота як середовище формування українського громадянина в контексті Української Хартії вільної людини» (20 – 21 жовтня 2022 р.). pp. 429-433.

Ткачишина, Оксана Романівна (2023) Медіаграмотність як основа психологічної безпеки особистості у сучасному інформаційному середовищі Організація безпечного освітнього середовища ‒ виклик сучасності: перспективи та рішення. Наукові статті, тези доповідей та інші матеріали Всеукр. наук.-практ. конференції (03 березня 2023 р.).. pp. 355-360.

Ткачишина, Оксана Романівна (2022) Формування ефективних копінг-стратегій особистості Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Ґеретівські читання» (03 червня 2022 р.). pp. 311-316.

Ткачишина, Оксана Романівна (2012) Psychological factors and main content of individual talent In: Мат-ли Всеукр. науково-метод. семінару «Інноваційні технології в дошкільній освіті України: розвиток дитячої обдарованості та креативності». НЦ «МАНУ», Київ, pp. 318-321.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2015) Індивідуалізація та диференціація процесу усвідомлення дошкільниками мовлення в умовах різновікового об'єднання Вісник наукової лабораторії "Дошкільна освіта: історія, перспективи розвитку в ХХІ столітті" (4). pp. 82-84.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування пізнавальної активності старшого дошкільника у ході мовленнєвих занять Педагогіка і психологія сьогодення: теорія і практика: Збірник наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції.

Товкач, Ірина Євгеніївна (2014) Формування мовленнєвої компетентності старшого дошкільника на заняттях In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені бориса Грінченка.

Томіліна, Юлія Миколаївна (2021) Gamification of the english language lesson as a means of increasing the efficiency of learning in the conditions of online learning In: Всеукраїнська студентсько-учнівська науково-практична он-лайн конференція, 14 квітня 2021, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Томіліна, Юлія Миколаївна (2021) Features of using English-language youth slang (based on Instagram-blogs) Студентська молодь та іновації. pp. 113-116.

Торговець, Юлія Іванівна (2012) Категорія «образ автора» в текстах есе Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 325-331.

Третяк, Ольга Петрівна (2021) Professional development of a teacher of education of moral values ​​in junior schoolchildren Інноваційні трансформації в сучасній освіті: виклики, реалії, стратегії. Зб. матеріалів Другого Всеукр. відкритого наук.-практ. онлайн-форуму, 25–26 листопада 2020 р.. pp. 103-105. ISSN 978-617-7945-14-6

Третяк, Ольга Петрівна (2021) Philosophical questions for the curious community in reading lessons Навчання української мови та мов національних меншин учнів закладів загальної середньої освіти в контексті компетентнісного підходу: Зб. тез Всеукраїнської наукової конференції 21 квітня 2021 р.. pp. 92-96. ISSN 978-966-644-592-9

Третяк, Ольга Петрівна (2021) Experience of introducing philosophy for children in the new Ukrainian school Всеукраїнська наук.-прак. онлаїн-конф "Філософія для дітей: сучасний стан і перспективи розвитку" Київ 25-26 травня 2021 р. pp. 214-219.

Третяк, Ольга Петрівна (2020) NUS as a platform for the formation of moral values in junior high school students ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф."Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи", м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 102-106.

Третяк, Ольга Петрівна (2021) Info-media literacy as a safety component for primary school students "Дитина у тривожному середовищі: розвивальні і відновлювальні практики" : Зб. тез ІІІ Всеукраїнського форуму за міжнародної участі 31 травня -1 червня 2021 р. м. Київ. pp. 99-102.

Третяк, Ольга Петрівна (2021) Professional training of teachers to cultivate tolerance in primary school students Якість освіти: зміни заради прогресу: збірник матеріалів ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 19 жовтня 2021 р. Київ. ІПО КУБГ, 2021. 213 c.. pp. 186-190.

Третяк, Ольга Петрівна (2022) Partnership cooperation with parents for the sake of children's moral maturity Педагогіка партнерства: реалії та перспективи збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 104-й річниці від дня народження Василя Сухомлинського 11-12 жовтня 2022 року. pp. 312-316.

Третяк, Ольга Петрівна (2022) Education of respect for dignity as a countermeasure against the negative consequences of bullying in elementary school students Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти: зб. матер. Всеукр. наук.- практ. інтернет-конф., 23 червня 2022 р. [. pp. 457-458.

Третяк, Ольга Петрівна (2022) Democratic school environment for education of a citizen of Ukraine V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досві.

Третяк, Ольга Петрівна (2023) Patriotic education in creative to the legacy of Grigory Vashchenko Виховання громадянина-патріота в умовах реалізації завдань концепції «Нова українська школа» : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конференції, присвяченої 145-й річниці від дня народження Г. Ващенка, 15.03.2023 / уклад. О.Е. Жосан. – Кропивницький : КЗ «КОІП. pp. 247-251.

Третяк, Ольга Петрівна (2023) Digital competence as a component of the development of pedagogical partnership Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень в період війни) : зб .матеріалів всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 21 березня 2023 р.) / за заг.ред. О.В. Овчарук. Київ: ІЦО НАПН України, 2023. 208 с.. pp. 168-170. ISSN 978-617-8330-01-9

Третяк, Ольга Петрівна (2019) Developing critical thinking in Ukrainian language lessons in elementary school Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Розвиток мовної особистості педагога: лінгводидактичний та когнітивний аспекти», м. Київ, 30 травня 2019.

Третяк, Ольга Петрівна (2019) Education of moral and ethical values ​​of younger students Всеукраїнська науково-практична конференція "Зростаюча особистість у смислоціннісних образах", 24-25 жовтня 2019 р. pp. 286-290.

Третяк, Ольга Петрівна (2020) Education of values in the world around young students Технології формування позитивної громадської думки щодо освітніх інновацій: мат. Всеукраїнської наук.-практ. конф. 30 квітня 2020 р. (26). pp. 143-146.

Тугай, Олександра Миколаївна (2022) Реалізація концесивних кон'юнктів у германських мовах в діахронії Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». Київ : Нац. акад. СБУ. pp. 221-223.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові Мовний простір слов'янського світу: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р.. pp. 74-78.

Тугай, Олександра Миколаївна (2016) Психолінгвістичні характеристики сприйняття та розуміння ментального лексикону дієслів волевиявлення в комунікативному процесі іншомовного мовлення Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали 5-го науково-методологічного семінару. pp. 102-108.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Noun phrase complementation of monotransitive volitional verbs in early modern english Романо-германські мови в сучасному міжкультурному просторі. pp. 74-77.

Тугай, Олександра Миколаївна (2019) Функціональна перспектива як організація ранньоновоанглійського речення Розвиток філології та лінгвістики на сучасному історичному етапі. Матеріали науково-практичної конференції (м. Харків, 13-14 грудня 2019 р.). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2019.. pp. 56-61.

Туманова, Валентина Миколаївна and Ляшенко, Валентина Миколаївна and Гнутов, Євгеній Іванович and Гнутова, Наталія Павлівна (2013) ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДНЗ « Проблеми формування здорового способу життя молоді».

Тупиця, Дар'я Вячеславівна and Козачук, Андрій Михайлович (2023) Хронологічно маркована лексика у перекладах роману Д. Дефо “Робінзон Крузо”: контрастивний аспект Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія та практика». Том І (Статті)., 1. pp. 383-389.

Тур, Микола Григорович (2014) Культурна ідентичність у вирії суперечливих процесів глобалізації світу In: Науково-практична конференція, 17-25 квітень 2014, Острог.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2021) Використання технологій візуалізації даних в освіті та науці Інформаційні технології – 2021: зб. тез VІІІ Всеукраїнської конференції молодих дослідників. pp. 104-106. ISSN 2664-2638

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2015) Поєднання навчальної платформи Moodle та хмарних технологій в Е-середовищі університету Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 72-74.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2014) Використання сервісів Google Академія та Google Books Ngram Viewer для пошуку наукової інформації Інформаційні технології — 2014 : зб. тез I Української конференції молодих науковців, 22–23 трав. 2014 р., м. Київ. pp. 85-87.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2014) Organization student research activities of the Seoul National University and the possibility of using his experience Студентські пошуки (2). pp. 268-273.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Automation of the training division of the institute by means of Microsoft Office Excel Студентські пошуки (1). pp. 172-176.

Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2013) Computer simulation of social processes Новітні інформаційні технології в економічній діяльності. pp. 286-288.

Тягло, Катерина Олександрівна (2007) Дискурс-аналіз як засіб дослідження соціальних стереотипів у культурних текстах (на прикладі сучасних українських романів) In: (Пост)сучасність і наука: соціологія у пошуках себе та суспільства. V Міжнародна науковаконференція студентів та аспірантів, Харків, ХНУ імені В. Н. Каразіна.

Тітова, Олена and Бондаренко, Геннадій Леонідович (2016) Forming of abilities to read in first-class boys as a scientific-pedagogical problem Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (21). pp. 82-84.

У

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2019) CASE STUDY or study of foreign literature in a Ukrainian school in the best traditions of Harvard University In: Академія ігрових технологій, 26 жовтня 2019, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ушенко, Наталя Валентинівна (2021) Human-centered vector of development territorial communities In: Сучасні тенденції розвитку економіки, фінансів та управління: нові можливості, проблеми, перспективи, 10 листопада 2021 року, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ф

Файдюк, Олена Валентинівна (2021) Women involved in hostilities as an object of social work in the local community Соціальна підтримка сім’ї та дитини у соціокультурному просторі громади : матеріали ІІІ Всеукр. науково-практ. конф. з міжнар. участю, м. Суми, 1–2 черв. 2021 р. Суми. pp. 258-260.

Федик, Тамара Олександрівна and Вірченко, Тетяна Ігорівна (2023) Структурні концепти вираження колективної травми в антології п’єс «Неназвана війна» Науковий вісник "Курбасівські читання" (18). pp. 141-152. ISSN 1997-8642

Федорова, Анастасія Олександрівна (2017) Historical and semasiological aspect of the development of the notion "Wergeld" in the Germanic languages In: II Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми літературознавства та мовознавства".

Федорова, Анастасія Олександрівна (2018) On the language of the ancient Germanic law: relicts of legal formulas На перетині мови і права.

Федорова, Анастасія Олександрівна (2019) To the semantic history of the notion "court" in the germanic languages На перетині мови і права. pp. 41-43.

Федорчук, Ірина Володимирівна (2017) Дослідницька спрямованість змісту іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей у ВНЗ України Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 року). pp. 90-96.

Федоряченко, Ю.О. (2013) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 18 квіт. 2013 р.. pp. 246-251.

Федюк, Лілія Василівна (2017) Здобутки та проблеми сучасної цивілістичної науки і практики щодо судової реформи In: Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права.

Фещук, Марія Юріївна and Дворецький, Дмитро Юрійович (2017) Effect of factors on economic property enterprises Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи. Збірник тез Всеукраїнської конференції.

Фокіна, Тетяна Іванівна and Вечерова, Д.С. (2023) Vplyv iliustratyvnoho oformlennia khudozhnikh vydan na retsypiientiv Сучасна гуманітарна наука в інтерпретації молодих дослідників (до 200-річчя К. Ушинського І 125-річчя НУБіП України)». pp. 33-35.

Фруктова, Яна Станіславівна and Радченко, Г.М. (2014) Ідея національної школи на зламі століть «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 109-119.

Фурман, Вікторія Вікторівна and Власенко, Інна Анатоліївна (2020) Psychological health of student youth as a prerequisite for professional self-realization Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка. pp. 177-181.

Філоненко, Ірина Олександрівна (2012) Use of situation tasks for forming of senior pupils' cognitive autonomy at teaching of chemistry at academic level Сучасна профільна освіта: традиції та інновації. pp. 45-48.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) TRAINING FUTURE SOCIAL PEDAGOGES TO ADVERTISING AND INFORMATIONAL ACTIVITIES IN THE CONTEXT OF UNIVERSITY EDUCATION In: Всеукраїнська науково-практична конференція до 125-річчя від Дня народження Йосипа Сліпого, 23 лютого 2017 року, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Фірсова, Ірина Миколаївна (2017) Advertising as a means of preventing manifestations of negative behavior among children and adolescents In: IV Всеукраїнська науково-практична конференція "Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього", 21-22 лютого 2017 року, Центр наукових технолгій (м.Харків).

Х

Халанчук, Т. and Шевченко, М. and Магурчак, М. and Хаблов, А. and Матящук, Т. (2015) Використання хмарних сервісів в освітньому процесі: Microsoft Onedrive Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 79-83.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Marriage announcements in the Galician press of the interwar period: social practice as a way of constructing a gender regime In: Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку : матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (25 жовтня 2018 р.), 25 жовтня 2018, Вінниця.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2018) Turkey and its emancipation project: receptive models of the Galician and Ukrainian Soviet press of the 1920s and 1930s Соціальні комунікації і нові комунікативні технології: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 9-10 березня 2018 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2018. – 104 с.. pp. 17-21. ISSN 978-966-916-194-9

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) The problem of speech culture in B.Antonenko-Davydovych's letters Українство: динаміка сенсів і вимірів національного буття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до Дня української писемності і мови 10 листопада 2017 року. – Кривий Ріг, 2017.. pp. 170-172.

Харук, А.О. (2015) Методика використання хмарної платформи Google Apps Education Edition в освітньому процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української конференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 83-84.

Харченко, Олена Іванівна (2015) Innovative activity of the teacher in the conditions of formation of school education Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування шкільної освіти» 20-23.04.2015 р..

Хатнюк, Наталія Сергіївна (2021) Legal principles of grant of private psychiatric and narcological help Збірник наукових праць "Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права" IV Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ, 24 квітня 2021 року... pp. 131-135.

Хатнюк, Наталія Сергіївна (2020) Topical issues of introduction of new local taxes and fees: legal aspect Наукові розвідки з актуальних проблем публічного та приватного права : програма III Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 185-193.

Хворостяний, О. (2015) Методика використання хмарних технологій у навчальному процесі Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 84-85.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти : матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. p. 159.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ФОРМУВАННЯ ЦІЛІСНОЇ КАРТИНИ СВІТУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА: ФІЛОСОФСЬКИЙ АСПЕКТ Освітологія - науковий напрям інтегрованого пізнання освіти.. pp. 156-161.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ПРИРОДОЗНАВСТВО» В УМОВАХ КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ Педагогічна освіта у вищіх навчальних закладах І-ІІ рівня акоредетації: реалії сьогодення та перспективи розвитку. pp. 109-110.

Хитра, Зоя Михайлівна (2010) ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ СВЯТОГЛЯДНИХ ОРІЄНТИРІВ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ Професійна адаптація молодого вчителя в умовах змін ціннісної парадигми суспільства. pp. 93-97.

Хитра, Зоя Михайлівна (2014) Методична система підготовки майбутніх учителів початкової школи до формування в учнів цілісної картини світу Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти.. pp. 104-107.

Хитра, Зоя Михайлівна (2013) Проектні технології у професійній підготовці вчителя початкової школи Актуальні проблеми підготовки майбутніх учителів початкової школи в умовах гуманізації вищої освіти. pp. 123-124.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2012) Формування аналітичних навичок студентів в процесі вивчення жанру класичного концерту Теоретико-методичні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи.

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2014) Інноваційні підходи до розвитку музичного слуху на заняттях сольфеджіо у вищих навчальних закладах "Мистецька освіта в Україні: проблеми теорії і практики".

Ходоровський, Володимир Ісаакович (2014) ОСНОВНІ МЕТОДИ ПЕРВИННОГО ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МУЗИЧНИМ ТВОРОМ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИКИ In: Мистецька освіта в україні:проблеми теорії і практики.

Хоменко, А.С. (2016) Використання ІКТ у комунікаціях громадських організацій In: Інформаційні технології — 2016 : зб. тез ІІІ Української конференції молодих науковців, 19 трав. 2016 р., м. Київ, 19 травня 2016 р, Київ.

Хомик, Тетяна Василівна and Трусевич, І.А. (2023) Особливості розвитку діалогічного мовлення у дітей старшого дошкільного віку з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення In: Система освіти і виховання дітей з особливими освітніми потребами: досвід минулого – погляд у майбутнє: збірник наукових праць, 01.11.2023, Харків, Україна.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2023) The invariance of pedagogical ideas of Academician O. Ya. Savchenko in the context of today's challenges Треті всеукраїнські педагогічні читання пам’яті О.Я. Савченко. Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. pp. 191-195.

Хоружа, Людмила Леонідівна and Дічек, Наталія Петрівна (2015) Historical and pedagogical research in Ukraine: the development of scientific discourse Освіта крізь призму мікроісторії: заклади освіти, особистості, навчальна література, листування. pp. 3-4.

Хрипко, Світлана Анатоліївна (2021) Феномен самотності як проблема зрілого вибору в ціннісному просторі буття особистості In: Київські філософські студії : Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Київ, 21 травня 2021 р.), 21 травня 2021 р., Київ.

Хрипко, Світлана Анатоліївна (2018) A widow’s image on the Bible pages Київські філософські студії [Текст]: Матеріали наукової конференції (м. Київ, 17-18 травня 2018 р.) : тези доповідей / за заг. ред. проф. Р.О. Додонова. – Київ: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2018. – 221 с.. pp. 165-168.

Хрипко, Світлана Анатоліївна and Омельченко, Ганна (2019) Феномен зрілої самотності як втілення життя і творчої спадщини Ханни Арендт «КИЇВСЬКІ ФІЛОСОФСЬКІ СТУДІЇ-2019» Матеріали наукової конференції 16-17 травня 2019 року. pp. 220-224.

Ц

Цабій, Іванна and Пономаренко, Тетяна Олександрівна (2019) Formation of multicultural competence in senior preschoolers based on the use of smart cards Дошкільна і початкова освіта: реалії та перспективи: збірник студентських наукових статей за матеріалами III Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, магістрантів та молодих науковців. У двох частинах - Ч.1.. pp. 69-73.

Цапро, Галина Юріївна and Підвірна, Ангеліна Олександрівна (2022) Gender Aspect of Speech Acts in S. Kinella's Novel "The Undomestic Goddess" In: Гуманітарний дискурс суспільних проблем: минуле, сучасне, майбутнє, 21 квітня 2022, Черкаси.

Цапро, Галина Юріївна (2016) Gender Peculiariaties of Topic Deviation Tactics In: Англійська мова у XXI столітті: спосіб мислення, професійної комунікації та діалогу культур.

Цибульська, Світлана Михайлівна (2022) Features of the formation of innovative pedagogical experience of the teacher V Всеукраїнська науково-практичної Інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 р., Київ, Україна. pp. 152-157.

Цибульська, Світлана Михайлівна (2023) Safe environment of the educational space of the school Організація безпечного освітнього середовища – виклик сучасності: перспективи та рішення: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 березня 2023 р., м.Тернопіль. pp. 386-394.

Цибульська, Світлана Михайлівна (2023) Effective communication: what should a teacher know about dialogue? Особистість на шляху до духовних цінностей: інноваційна практика, набутий досвід : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернетконференції (м. Київ, 25–26 січня 2023 року) (електронне видання). pp. 145-155.

Цибульська, Світлана Михайлівна (2023) Distance learning through the prism of partnership interaction in wartime Цифрова компетентність сучасного вчителя нової української школи: 2023 (Пошук рішень в період війни) : зб .матеріалів всеукр.наук.-практ. семінару (Київ, 21 березня 2023 р.). pp. 179-183.

Цибульська, Світлана Михайлівна (2021) Educating elementary school students in patriotic feelings ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна. pp. 102-105.

Цибульська, Світлана Михайлівна (2022) Pedagogy of partnership in the creative heritage of V. Sukhomlynskyi Педагогіка партнерства: реалії та перспективи. pp. 334-340.

Циганчук, Тетяна Володимирівна and Лимар, Т.О. (2016) Страх професійної нереалізації у студентів-психологів Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 90-96.

Цимбал, Катерина Олександрівна and Цимбал, Сергій Вікторович (2021) Cам собi звукорежисер або як зiбрати домашню студiю звукозапису Cучасна мистецька освiта виклики та перспективи Збiрник статей (4). pp. 92-99.

Цимбал, Світлана Віталіївна (2023) Productive syntactic patterns of categorical statements and negations in modern Chinese In: VІІ Всеукраїнська дистанційна науково-методичноа конференція з міжнародною участю "Питання сходознавства в Україні", 13 квітня 2023, Харків.

Ч

Чекаліна, Валентина Адамівна (2014) Формування мовленнєвої компетентності дошкільників у процесі навчання переказу літературних творів Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 325-331.

Чекмарьова, Валентина Василівна and Тупиця, Юрій Іванович and Бабенко, В.Г. (2011) Взаємозв'язок системи зміцнення здоров'я з мотиваційним спрямуванням студентів ВНЗ до фізичної культури Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в сучасних умовах. pp. 13-17.

Чередніченко, Анастасія Олексіївна and Ушенко, Наталя Валентинівна (2021) Green innovations in the sustainable development of the city In: Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи, 8 грудня 2021 року, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2012) Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф.. pp. 156-161.

Чередніченко, Світлана Володимирівна (2014) Сучасні підходи до збагачення культурологічного змісту дошкільної освіти In: Стандарти дошкільної освіти. Київський університет імені Бориса Грінченка.

Черкаська, Д.В. (2015) Створення музею на кафедрі археології київського державного університету імені Т.Г. Шевченка під керівництвом Л.М. Славіна Київ і кияни у соціокультурному просторі ХІХ–ХХІ століть: європейський цивілізаційний вимір : матер. V щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф., 27 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 244-249.

Чернега, Андрій Петрович (2017) Конституційні гарантії на правову допомогу у контексті змін до основного закону від 2 червня 2016 року Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 49-55.

Чернега, Андрій Петрович (2016) Соціально-правові стандарти на безоплатну правову допомогу в Україні Права людини в сучасних умовах розбудови громадянського суспільства в Україні : зб. наук. пр. за матер. круглого столу, Київ, 16 груд. 2016 р.. pp. 14-19.

Чернега, Віталій Миколайович (2016) Рosition legal conscience in the mechanism of legal regulation family relationships Актуальні проблеми цивільного та господарського права: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 62-64.

Чернега, Віталій Миколайович (2016) The humanistic orientation of the modern family law of Ukraine Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в період реформування демократичного суспільства: збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 91-93.

Чернега, Віталій Миколайович (2016) Cientific-practical problems interpretation some evaluation concepts in Family Law Людина - суспільство - держава. Права та обов'язки: історія питання та сучасний стан. pp. 242-245.

Чернега, Віталій Миколайович (2017) Juridical equality participants of family legal relations Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. pp. 22-25.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2016) Andriy Omelchenko’s letters from the private archives Мистецька освіта і культура України: євроінтеграційний вектор. pp. 126-129. ISSN 978-966-452-231-8

Черниш, Анатолій Петрович (2014) Створення умов успішної реалізації завдань — основа діяльності керівника навчального закладу Проблеми та перспективи управління сучасною столичною школою : зб. наук. ст. за матер. регіон. наук.-практ. конф. 2014 р.. pp. 12-15.

Чернуха, Надія Миколаївна (2014) Індивідуальна траєкторія розвитку особистості: життєдайні ідеї Бориса Грінченка «Я йшов туди, де гуркіт праці чути…» (до 150-річчя від дня народження Бориса Грінченка) : матер. Всеукр. наук.- практич. конференції (VI Грінченківські читання), (22 січня 2014 року, м. Київ). pp. 61-66.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2015) Навчання іноземної мови як складова змісту професійної підготовки в умовах багатопрофільного університету Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. Матеріали науково-методичного семінару. pp. 29-36.

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2007) Самоосвіта майбутніх учителів іноземної мови в умовах кредитно-модульної системи навчання In: Всеукраїнська науково-методична конференція "Професійна підготовка вчителівв умовах упровадження кредитно-модульної системи", м.Київ.

Черпак, Юрій Васильович (2022) Peculiarities of teaching physical culture to primary school students of NUSH: challenges and opportunities V Всеукраїнська науково-практичної Інтернет-конференція «Реалізація в дошкільній та початковій освіті принципів демократії: зваженість, обізнаність, досвід», 15 вересня 2022 р. Київ, Україна..

Черпак, Юрій Васильович (2023) Ideas of Kostiantyn Ushinskyi about education and physical development of children and youth Історія та філософія освіти в незалежній Україні: до 200-річчя від дня народження Костянтина Ушинського (1823-1871) : зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 3 березня 2023 р., м. Київ. pp. 143-146.

Черпак, Юрій Васильович (2020) Forms, methods, techniques - tools for creative self-realization and self-improvement of a physical education teacher ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 225-228.

Черпак, Юрій Васильович (2021) The influence of game techniques on the quality of physical education lessons in grades 1-4 ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна.. pp. 110-112.

Черпак, Юрій Васильович (2016) Alexander K. Anokhin, biography pages Дискурс здоров’я в освіті: філософія, педагогіка, антропологія, психологія : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., присвяченої 120-ій річниці з дня народження М.О.Бернштейна 16-17 вересня 2016 р., м. Вінниця. pp. 75-79.

Черпак, Юрій Васильович (2014) Areas of activity of public institutions for the development of physical education of children and youth in Ukrainian lands (end of XIX century - 1917) Актуальні проблеми історико-педагогічних досліджень шкільної освіти: зб. тез та анот. матеріалів XІV Всеукр. іст.-пед. наук.-практ. конф. 14 листопада 2014. pp. 47-48.

Черпак, Юрій Васильович (2017) Problems of school physical education: O. K. Anokhin's speech at the Kyiv Pedagogical Congress in 1916 Фізичне виховання, спорт та здоров'я людини: досвід, проблеми, перспективи (у циклі Анохінських читань): матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 17 березня 2017, м. Київ. pp. 261-265.

Чирко, Оксана Вікторівна and Лойко, Валерія Вікторовна (2017) Substantiation of measures to improve the financial status of business entities Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи [Текст]: матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 23 листопада 2017 р.). pp. 188-191.

Чован, Олександр Олександрович and Казанник, Віталій Васильович and Турчик, Андрій Васильович and Гоцкалюк, Лариса Олександрівна and Бобрик, І.Р. (2014) До весняно-літньої орнітофауни національного природного парку «Кременецькі гори» (Тернопільська область) In: Міжнародна науково-практична конференція до 30-річчя створення Шацького національного природного парку, 23-25 квітня 2014 р., Світязь, Волинська обл. Україна.

Ш

Шамаріна, А.О. and Вовненко, І.О. and Голубнича, Ю.В. and Гурська, Я.С. and Петровська, А.В. (2015) Microsoft Office SharePoint Designer Інформаційні технології — 2015 : зб. тез ІІ Української кон- ференції молодих науковців, 28–29 трав. 2015 р., м. Київ. pp. 188-189.

Шаповал, Ольга Володимирівна and Москальов, Дмитро Петрович and Боришполець, Юлія Василівна (2023) Методи викладання фразеологічних одиниць в японській мові In: VІІ Всеукраїнська дистанційна науково-методична конференція з міжнародною участю «Питання Сходознавства в Україні», 13 квітня 2023 р., м.Харків.

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2013) Definition Description Of Youth Slang Of Modern German Language "Наукові записки" Серія "Філологічна", 100 (38). pp. 1-280. ISSN УДК: 81.161.2 ББК 81.2

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2017) Shift in the paradigm of the category of the Old-Germanic language Наукове партнерство "Центр наукових технологій", 1 (4). pp. 69-73.

Шарганович, Яна and Бондаренко, Геннадій Леонідович (2016) Features of formation of creative thinking in elementary school students Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (21). pp. 85-87.

Швед, Ольга (2023) Роль соціальних працівників у допомозі жертвам сексуального насильства, пов’язаного з війною In: Соціальна робота в громаді: сучасні виклики та перспективи розвитку: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпро, 24 березня 2023 року) / за заг. ред. проф. О. О. Осетрової. – Дніпро, ДНУ імені Олеся Гончара, 2023..

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Аутопсихологічна компетентність як фактор особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево. pp. 188-190.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2014) Підготовка майбутнього вихователя за мистецькими спеціалізаціями згідно з державними стандартами дошкільної освіти Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 336-345.

Шевчук, Антоніна Семенівна (2007) principles of the credit-module system, program and methodical providing, scientific research student’s activity Професійна підготовка вчителів в умовах упровадження кредитно-модульної системи: Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції. pp. 69-72.

Шеменьова, Юлія Володимирівна (2020) Твори Бенксі на тлі мурал-арту Близького Сходу In: Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття. Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених, 23-24 квітня 2020, Харків.

Шеменьова, Юлія Володимирівна (2019) Mural art of Yordania in the context of modern arabic arts In: Всеукраїнської науково- практичної конференції Київського національного університету культури і мистецтв, 18-19 квітня 2019, Київ.

Шемчук, Катерина Романівна and Ушенко, Наталя Валентинівна (2021) Circular economy in the context of sustainable development of modern cities In: Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи, 8 грудня 2021 року, м. Київ, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Шепельова, Марія Володимирівна (2020) Personality attributes as premises of students-artists’ artistic orientations In: Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Педагогічна толерантність як складова професіограми вчителя (актуалізація ідей В. О. Сухомлинського)»., 24-25 вересня 2020 року, м. Миколаїв.

Шепетяк, Олег Михайлович (2020) Принципи католицької соціальної доктрини як невід'ємна складова гуманної економіки Цивілізаційні, економічно-правові та духовні чинники відродження та збереження людського потенціалу України: погляд суспільствознавства та богослов'я. Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 33-38.

Шепетяк, Олег Михайлович (2020) Принципи католицької соціальної доктрини як невід'ємна складова гуманної економіки Цивілізаційні, економічно-правові та духовні чинники відродження та збереження людського потенціалу України: погляд суспільствознавства та богослов'я. Матеріали ХІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Київ, 2020. – С. 33-38.. pp. 33-38.

Шепетяк, Олег Михайлович (2018) Християнізація західних слов'ян Київські філософські студії: Матеріали наукової конференції (Київ, 17-18 травня 2018р.): тези доповідей. pp. 172-175.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Філософія народжена релігією Філософія. Людина. Сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-річчю заснування Донецького університету. 4-5 квітня 2017 року.. pp. 59-62.

Шепетяк, Олег Михайлович (2008) Аналогія як науковий метод у концепції Томаса Куна In: UNSPECIFIED.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) АПОФАТИЧНЕ ЗНАННЯ В КОНЦЕПЦІЇ Т. КУНА In: UNSPECIFIED.

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Богослов'я на межі тисячоліть – досягнення християнської цивілізації In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Хрещення Київської Руси-України – фундамент духовного розвитку української культури", присвячена 1025-ій річниці хрещення Київської Русі.

Шепетяк, Олег Михайлович (2009) Карл Поппер та проблема наукової віри In: // Філософія гуманітарного знання: після Вільгельма Дільтея. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Cинтетичність богослов’я Карла Ранера In: Філософія як культурна політика сучасності. Тези доповідей всеукраїнської наукової конференції. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2013) Cучасна теологічно-метафізична антропологія In: Гуманітарно-наукове знання: розмаїття парадигм. .

Шепетяк, Олег Михайлович (2019) Постридентська католицька думка Київські філософські студії – 2019: Матеріали наукової конференції (Київ, 16-17 травня 2018 р.): тези доповідей. pp. 250-254.

Шепетяк, Олег Михайлович (2019) Політична теологія в контексті трансформацій європейського суспільства Соціологічні тренди ХХІ століття: теоретичний концепт та практика інновацій: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 143-146.

Шеремет, Анна Олександрівна (2023) Methods Of Implementation Of Cinematic Thinking By Xia Yan In The Play "Fragrant Flowers On The Horizon"(《芳草天涯》) In: Питання сходознавства в Україні, 13 квітня 2023 р., Харків.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2014) Factors that affect the preservation of health future social workers and the role of universities in addressing their Матеріали ІV щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції "Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки". pp. 187-192.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2011) Health yazberihannya students as one of educational process in higher education Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки. pp. 163-166.

Шеремета, Марина Миколаївна and Лехолетова, Марина Миколаївна (2012) I keep a healthy future social workers in higher education as one of the conditions of training Педагогіка здоров'я. Збірник наукових праць II Всекраїнської науково-практичної конференції (П24). pp. 338-341.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) До питання вивчення проблеми розвитку методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст. Стандарти дошкільної освіти : дискурс науки і практики : матеріали Всеукр. наук.-практ.     конф., (11 квіт. 2014 р., м. Київ). pp. 356-362.

Шинкар, Тетяна Юріївна (2014) Розвиток змісту та форм організації методичної роботи в дитячих садках України у 20–30-ті роки ХХ ст Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. ІV щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 27 берез. 2014 р.. pp. 73-78.

Шинкар, Тетяна Юріївна and Руденко, Людмила Степанівна (2009) Features the creative development of children preschool and primary school age Реалізація наступності дошкільної і початкової освіти. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 92-95.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2019) The English mathematical discourse in the context of modern linguistics Маріупольський молодіжний науковий форум: традиційні й новітні аспекти дослідження і викладання іноземних мов і літератури : Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих учених. pp. 55-57.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2017) Formation of psychophysiological mechanisms of listening to professionally oriented text Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. pp. 44-52.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2016) Poliparadigmatic space of modern linguistics Освіта, мова та культура у процесі глобальних трансформацій : Міжвузівський круглий стіл. pp. 14-20.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2016) The peculiarities of student-lawyers' socio-cultural competence formation Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (IV). pp. 50-57.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2015) Preparation of an elementary school teacher to work with left children In: ХІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми і перспективи розвитку".

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2011) The problem of training and education of left-handed children nowadays Традиції та інновації у підготовці вчителя початкової школи. pp. 104-107.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2015) Professional training of primary school teachers to work with left children In: Cучасні технології розвитку професійної майстерності майбутніх учителів, 28 жовтня 2015, Умань.

Школьна, Ольга Володимирівна (2021) Аспекти дизайну та інформаційних технологій у сучасній освіті з образотворчого мистецтва In: Дизайн після епохи постмодерну: ідеї, теорія, практика, 15-16 квітня 2021 р., Київський національний університет культурири і мистецтв.

Школьна, Ольга Володимирівна (2021) Межигірський фаянс в колекції сумського обласного художнього музею імені Никанора Онацького In: Сто років існування Сумського округового художньо-історичного музею, 20-22 жовтня 2021 р., Суми, Сумський державний університет.

Школьна, Ольга Володимирівна (2023) Брати Кричевські – новатори і подвижники українського етнодизайну In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Національна модель українського дизайну. До 150-річчя з дня народження Василя Кричевського", 20-21 квітня 2023 року, Київський національний університет культури і мистецтв, Україна.

Школьна, Ольга Володимирівна (2020) Бойчукізм у Межигірському мистецько-керамічному технікумі-інституті як явище авангардного порядку In: 100 років сучасності: ідей Баухауз та українського авангарду у сучасному дизайні та дизайн-освіті, 02-03 квітня 2020 р., Київський національний університет культури і мистецтв.

Школьна, Ольга Володимирівна (2018) Поняття "культурні цінності" та "культурна спадщина" у вітчизняному і міжнародному науковому обігу In: Актуальні проблеми музейної та пам'яткоохоронної діяльності.

Шкуренко, Олександра Вікторівна (2018) Formation of information and communication competence for future teachers of elementary school Освіта і наука в умовах глобальних трансформацій. pp. 160-162.

Шкуренко, Олександра Вікторівна (2020) Formation of information and communication competence in future primary school teachers in the context of European integration In: Тенденції сучасної підготовки майбутніх учителів початкоіої школи, 7-8 жовтня 2020.

Шкіренко, Олена Віталіївна (2021) Development of spiritual and moral values ​​of teachers in the conditions of postgraduate education ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Якість освіти: зміни заради прогресу», 19 жовтня 2021, Київ, Україна.. pp. 185-188.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2023) Викладання біографії письменника: щодо проблеми вибору біографічного матеріалу Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. ХІ Волошинські читання. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. (ХІ). pp. 261-268.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2011) Про містера Шерлока Холмса, джентельмена вікторіанської доби. Зарубіжна література в школах України (2). pp. 11-14.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2010) Пошук автора або Хай живе читач. Дещо про читання постмодерних детективів. Зарубіжна література в школах України (5). pp. 14-17.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2014) On the established canon of the last portrait of T. Shevchenko in the context of Shevchenko-centered research of the soviet and post-soviet period. Українська література в загальноосвітній школі. Інститут Педагогіки НАПН України. (8). pp. 6-9.

Шовкопляс, Галина Євгенівна (2015) Хроніка подій. "Дитяча література: традиції і перспективи". Всесвітня література в школах України. (3 (405). pp. 10-12.

Шопіна, Марина Олександрівна (2020) Use of opportunities of art therapy at advanced training courses ІІІ Всеукраїнська наук.-практ. інтернет-конф. «Компетентнісне спрямування дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи», м. Київ, 15 грудня 2020 р.. pp. 232-234.

Шпак, Віктор Іванович (2020) Inception of entrepreneurship in Ukraine Культурно-історична спадщина України: перспективи дослідження та традиції збереження (2). pp. 141-147.

Шпак, Віктор Іванович (2017) New opportunities for effective media business - innovative constituent Проблеми та перспективи розвитку видавничого бізнесу на медійному ринку України. pp. 14-18.

Шпильова, І.С. (2016) Напрямки формування толерантності підлітків в поліетнічному середовищі Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної науки : матер. VІ щорічної Всеукр. наук.-практ. конф., 21 квітня 2016 р.. pp. 143-152.

Шпортько, Валерій Іванович (2011) Розвиток творчої особистості у процесі викладання дисципліни «Нарисна геометрія. Теорія тіней та перспектива» мистецького циклу Матеріали Всеукраїнської нау