Елементи, в яких рік: 2019

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: B | Б | В | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш
Кількість елементів: 57.

B

Buriachok, Volodymyr та Sokolov, V. Y. (2019) Підвищення швидкодії аналізаторів спектру на базі RISC процесорів Atmel Atmega328 і ARM Cortex-M3 Колективна (три і більше авторів). National University of Civil Protection of Ukraine, Kharkiv.

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна та Ковальчук, Ольга (2019) Стан сформованості простору-ритму-руху в системі розвитку мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ Львівська педагогічна спільнота. с. 69-71.

Бабич, Наталія Миколаїівна та Луценко, Юлія (2019) Особливості невербального слухового гнозису у дітей молодшого дошкільного віку із ЗНМ Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст."(м. Львів, 25–26 січня 2019 року). с. 71-74.

В

Василевич, М. О. (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Методика викладання гри на спеціальному інструменті: Струнні інструменти для студентів Спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (Інструментальне виконавство) Освітнього рівня: перший (бакалаврський) Освітньої програми 025.00.04 Інструментальне виконавство (оркестрові струнні, народні, духові та ударні інструменти) [Навчально-методичні матеріали]

Воротникова, Ірина Павлівна (2019) Підготовка вчителів математики до використання ІКТ для професійного розвитку та в професійній діяльності Сучасні тенденції розвитку інформаційно-комунікаційних технологій в освіті: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції в рамках ІІ Міжнародного господарського форуму «Смарт-місто та екосистема». с. 15-17.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2019) Добко Тетяна Василівна Українська бібліотечна енциклопедія.

З

Здор, Оксана Григорієвна та Волгін, Юрій Євгенович (2019) "Проектування" для студентів спеціальності 022 «Дизайн» (за видами) освітнього рівня першого (бакалаврського) [Навчально-методичні матеріали]

К

Кардаш, Олег Васильович (2019) Філософія мистецтва та дизайну для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022 «Дизайн (за видами)» [Навчально-методичні матеріали]

Клименко, Окснана Михайлівна (2019) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Стяжкіної О.В на дисертацію Клименко О.М. Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Клименко, Окснана Михайлівна (2019) Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук Любавського Р.Г. на дисертацію Клименко О.М. Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Клименко, Окснана Михайлівна (2019) Дисертація - КОНСТРУЮВАННЯ ПАМ’ЯТІ «НОВОЇ ЛЮДИНИ» У 1920-х – 1930-х рр. (НА МАТЕРІАЛАХ УСРР) Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Кравченко, Наталія Іванівна (2019) Проектування для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) [Навчально-методичні матеріали]

Кравченко, Наталія Іванівна (2019) Комп’ютерні технології в графічному дизайні для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Навчально-методичні матеріали]

Кравченко, Наталія Іванівна (2019) Типографський шрифт і образ у фотомистецтві для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Навчально-методичні матеріали]

Кравченко, Наталія Іванівна (2019) Проектування рекламних об’єктів для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Навчально-методичні матеріали]

Кравченко, Наталія Іванівна та Папета, Олена Валеріївна (2019) Фотографія та фотографіка для студентів напряму підготовки 6.020207 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) [Навчально-методичні матеріали]

Кравченко, Наталія Іванівна та Русаков, Ігор Олександрович (2019) Проектування рекламно-графічних комплексів для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (бакалаврського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Навчально-методичні матеріали]

Краус, Катерина Миколаївна та Краус, Наталія Миколаївна (2019) Діагностика впливу R&D сектора вищої освіти на інновації підприємств в Україні Ефективна економіка (1). ISSN 2307-2105

Краус, Наталія Миколаївна (2019) Інноваційна економіка в глобалізованому світі: інституціональний базис формування та траєкторія розвитку Одноосібна. Аграр Медіа Груп, Київ.

Крюкова, Анна Олексіївна та Мостовщикова, Дар'я Олегівна (2019) Теоретично-науковіположення академічного рисунка у працях М. Лі Scientific journal «ΛΌГOΣ. The art of scientific mind» (2). с. 7-10. ISSN 2617-7064

Купрій, Тетяна Георгіївна та Овсянкіна, Людмила Анатоліївна та Панасюк, Леонід Валерійович (2019) Актуальні проблеми сучасного світу: Етико-політичні конструкти «колективної провини» та «колективної відповідальності»: досвід постнацистської Німеччини Колективна (три і більше авторів). The actual problems of the World today: монографія. Sciemcee Publishing, London.

Л

Лобода, Ольга Володимирівна (2019) Методика навчання дітей іноземної мови [Навчально-методичні матеріали]

Луцюк, Микола Володимирович (2019) Рецепція Біблії в українській і світовій літературі: Робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Акторська майстерність [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Діджеїнг [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Історія театрального мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Режисура видовищних заходів. Музичний супровід виховних заходів [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2019) Робоча програма навчальної дисципліни Основи сценарної роботи [Навчально-методичні матеріали]

Лігус, Ольга Марківна (2019) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - І курс [Навчально-методичні матеріали]

Лігус, Ольга Марківна (2019) Музично-теоретичні студії: Сольфеджіо - ІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

М

Малахова, Маргарита Олександрівна (2019) Робоча програма навчальної дисципліни_"Диригування (оркестрове)"_магістри_(2019) [Навчально-методичні матеріали]

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Дитина з руховою розгальмованістю Практичний психолог: дитячий садок (1). с. 34-40. ISSN 96687

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Психолого-педагогічний супровід дітей з руховою розгальмованістю та РДУГ Практичний психолог: дитячий садок. с. 13-17. ISSN 96687

Мельник, Інна Сергіївна (2019) Діти з руховою розгальмованістю або РДУГ: правила організації та проведення занять Практичний психолог: дитячий садок. с. 18-20.

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Методика викладання дисциплін з музичного мистецтва (методика викладання вокалу) [Навчально-методичні матеріали]

Мережко, Юлія Валеріївна (2019) Методика викладання сольного співу [Навчально-методичні матеріали]

Михайлевич, Віктор Вадимович (2019) Типографіка та інфографіка для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня другого (магістерського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Навчально-методичні матеріали]

Мієр, Тетяна Іванівна та Голодюк, Лариса Степанівна (2019) Дидактична тріада «учіння – викладання – управління» в контексті реалізації в освітньому процесі інноваційних авторських нововведень Колективна (три і більше авторів). The actual problems of the world today: monograph. Sciemcee Publishing, Лондон.

Н

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2019) Фізіологія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

О

Олексюк, Ольга Миколаївна (2019) Теорія музичної освіти, V курс [Навчально-методичні матеріали]

П

Погуляєв, Олександр Ігорович (2019) Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Устименка В.М. на дисертацію Погуляєва О.І. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Погуляєв, Олександр Ігорович (2019) Дисертація - «Етнічні меншини Правобережної України в період української революції 1917 – 1921 рр.» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Погуляєв, Олександр Ігорович (2019) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук,професор Левітаса Ф.Л. на дисертацію Погуляєва О.І. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Р

Радько, Катерина Володимирывна (2019) Друкована графіка для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Навчально-методичні матеріали]

Рибінський, Борис Антонович (2019) Типографіка для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) [Навчально-методичні матеріали]

Ростикус, Надія Петрівна (2019) Автореферат - Система ситуаційних вправ як засіб формування діалогічного мовлення учнів початкових класів Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

С

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Читання оркестрових партитур та інструментування [Навчально-методичні матеріали]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) «Методика викладання гри на спеціальному інструменті (народні інструменти)» [Навчально-методичні матеріали]

Сподаренко, Віктор Михайлович (2019) Піаніст Станіслав Гумінюк: "Музичні конкурси вимагають перфектності" Міжнародний громадсько-політичний тижневик "Дзеркало тижня" (1226). с. 1-3.

Т

Тичина, Катерина Олександрівна та Шикерява, Вікторія (2019) Стан сформованості конструктивного праксису у дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної науково-практичної конференції "Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст."(м. Львів, 25–26 січня 2019 року). с. 86-89.

Х

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2019) Гармонія - ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2019) Аналіз музичних творів - ІІІ курс [Навчально-методичні матеріали]

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2019) Методика викладання гри на спеціальному інструменті (духові) [Навчально-методичні матеріали]

Ч

Чернета, Тетяна Олександрівна (2019) Робоча програма з навчальної дисципліни «Читання партитур для вокальних ансамблів» для студентів 3 курсу спеціальності 025 «Музичне мистецтво» (сольний спів) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Навчально-методичні матеріали]

Ш

Шкавро, Володимир Володимирович (2019) Автореферат - Методика тестового контролю навчальних досягнень майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін Кандидат thesis, Київський унверситет імені Бориса Грінченка.

Штрамило, Олексій Володимирович (2019) Фірмовий стиль [Навчально-методичні матеріали]

Штрамило, Олексій Володимирович та Здор, Оксана Григорієвна (2019) "Рукописний шрифт і графічна техніка в дизайні" для студентів спеціальності 022 «Дизайн» освітнього рівня першого (бакалаврського) освітньої програми 022.00.01 «Графічний дизайн» [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Fri Feb 22 18:13:41 2019 EET.