Елементи, в яких рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Перейти до: D | G | N | S | V | Є | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Кількість елементів: 382.

D

Druzhenenko, Rajisa Sergijivna (2017) Linguistic and didactic basis of communicative and pragmatic learning system of simple sentences syntax of the future teachers of Ukrainian language and literature International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" (February 28, 2017, Dubai, UAE)., 4 (3(19)). с. 12-16. ISSN 2413-1032

G

Golovnia, Alla та Shurma, Svitlana (2017) Means of expressiveness in film titles and their translation features General and specialist translation/ interpretation: theory, methods, practice. с. 124-128. ISSN 978-617-646-392-4

N

Nevedomsjka, Jevgenija та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес Problems and prospects of territories’ socio-economic development. с. 264-266. ISSN 978-83-62683-10-9

S

Savrasova-V’un, Tatiana (2017) Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді Communication Today, 8 (1). с. 104-113. ISSN 1338-130X

Shurma, Svitlana та Saxena, Varun (2017) Clichés in Ukrainian and Czech news reports on violence of 1960 General and specialist translation/ interpretation: theory, methods, practice. с. 442-446. ISSN 978-617-646-392-4

Sintschenko, Viktor (2017) Wissengesellschaft und eine Kulturgeschichte der Elemente(Soziale und philosophische Kontext der Ideen) Sozialforschung und Wissengesellschaft (Ausgabe «Bildung und Demokratisierung») (70). с. 127-132. ISSN 0012-1304

V

van Peer, Willie та Chesnokova, Anna та Springer, Matthias (2017) Distressful Empathy in Reading Literature: The Case for Terror Management Theory? "Наука і освіта" Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1). с. 33-42. ISSN 2311-8466

Є

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Проектування рекламно-графічних комплексів [Навчально-методичні матеріали]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Комп’ютерні технології в графічному дизайні [Навчально-методичні матеріали]

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Соціокультурні чинники розвитку сільскої школи в Україні (1972-1984) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. с. 62-65.

Іванюк, Ганна Іванівна та Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Теорія і методика виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Ганна Іванівна та Січкар, Алла Дмитрівна та Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Ільяна, Валентина Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціалізації «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Ільяна, Валентина Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

А

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) автореферат - Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцента Савицької О.В. на дисертацію Актаєвої М.Г. "Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Відгук офіційного опонента доктор психологічних наук, професор Яницький В.М. на дисертацію Актаєвої М.Г. "Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Дисертація - Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку. с. 1-9.

Альохіна, Галина Миколаївна (2017) Основи інформатики з елементами програмування [Навчально-методичні матеріали]

Антипін, Євген Борисович (2017) Автореферат - Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антипін, Євген Борисович (2017) Дисертація - Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антипін, Євген Борисович (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Дічек Н.П. на диесртацію Антипіна Є.Б. "Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антипін, Євген Борисович (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, професора Коваленко Є.І. на дисертацію Антипіна Є.Б. ". Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Автореферат - Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Дисертація - Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професор Колегаєво І.М. на дисертацію Антонова О.В. "Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук Редьки І.А. на дисертацію Антонова О.В "Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Б

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» [Навчально-методичні матеріали]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (1(56)). с. 183-188. ISSN 2518-7813

Базиль, Людмила Олександрівна (2017) Літературознавча діяльність як запорука самореалізації майбутніх учителів української мови і літератури в умовах парадигмальних змін у освіті Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). с. 10-14. ISSN 2415-7988

Безпалько, Ольга Володимирівна (2017) «Соціальна педагогіка» Пауля Наторпа: нове прочитання в контексті євроінтеграції Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). с. 13-22. ISSN 2312-5829

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Дитяча література з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017року, м.Київ.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу в практиці сучасної початкової школи Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. с. 26-29.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Застосування комп'ютерного тренажера у процесі формування риторичних умінь учнів червертого класу Початкова школа і сучасність (2 (30)). с. 5-9. ISSN 86516

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Методика навчання літературного навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бородай, Олександр Андрійович та Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича практика з додаткової спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Бородай, Олександр Андрійович та Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича практика з додаткової спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історія світової художньої культури [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Художня культура [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни) Гілея: науковий вісник, 117 (2). с. 34-36. ISSN 2076-1554

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Автореферат - Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Дисертація - Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцент Бистрова О.О. на дисертацію Буяльської Т.І. "Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Жаботинської С.А. на дисертацію Буяльської Т.І. "Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Методологія психолого-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти [Навчально-методичні матеріали]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі [Навчально-методичні матеріали]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Кімнатні рослини в дитячому садку Дошкільне виховання (1). с. 7-9. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 179-180. ISSN 978-985-498-758-3

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2017) Робоча програма «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2017. [Навчально-методичні матеріали]

В

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Історія сценічного костюма [Навчально-методичні матеріали]

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях. 2-4 класи УДК 811.161.2(075.2) . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях. 2 клас Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях 3 клас Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях 4 клас Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Здоров'язберігаючі технології в навчально-виховному процесі початкової школи [Навчально-методичні матеріали]

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Створення здоров'язберігаючого освітнього середовища як фактору гармонійного розвитку дітей Педагогіка здоров'я (1). с. 119-125.

Ващенко, Олена Миколаївна та Долинська, Ольга (2017) Збалансоване харчування як чинник здорового способу життя молодших школярів Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 132-134.

Ващенко, Олена Миколаївна та Друць, Ірина (2017) Віртуальна екскурсія з теми "Спостереження за природою навесні" Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 23-26. ISSN 86516

Ващенко, Олена Миколаївна та Мартиненко, Ірина (2017) Збереження психічного і соціального здоров'я молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 134-137.

Ващенко, Олена Миколаївна та Мілько, Ольга Андріївна (2017) Вплив життєвого середовища на стан психічного здоров'я молодшого школяра Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (21). с. 261-264.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. с. 41-43.

Височина, Тамара (2017) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) "Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс):природознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Виховання турботливості у першокласників Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 18-19. ISSN 86516

Волинець, Катерина Іванівна та Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 21-22. ISSN 978-985-498-758-3

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Арт-терапія [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Психологія кольору [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Психолого-педагогiчнi основи_навчання у початковiй школi (інтегрований курс):образотворчого_мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Исследуя силу цвета. Цветотерапия.Возможности цвета в арт-терапии In: Простір арт-терапії. Можливості інтеграції.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Г

Гаврилова, Ольга Ігорівна (2017) Скульптура [Навчально-методичні матеріали]

Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Дискурс вікової динаміки старіння в сучасній американській драматургії як маніфестація «духу часу» (на матеріалі п’єси Альфреда Урі «Водій міс Дейзі» (1987)) Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство) (153). с. 70-75. ISSN 978-617-7197-64-4

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Митець і революція: до питання типології взаємин Літературний процес: методологія, імена, тенденції (9). с. 19-24. ISSN 978-966-7548-48-3

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Спецметодика фізичного виховання та валеологічної освіти [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІІ семестр) [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича переддипломна практика (ХІІ семестр) [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Сучасні проблеми дошкільної освіти у контексті компаративних досліджень [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві Молодий вчений (3.2). с. 93-97. ISSN 2304-5809

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Автореферат - Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук Яблонської Т.М. на дисертацію Гончарової Л.А."Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцент Поліщук С.А на дисертацію ГончаровоїЛ.А. "Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Дисертація - Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Грищук, Юлія Володимирівна (2017) Роль полікультурних європейських традицій у реформуванні педагогічної освіти Республіки Польща Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 106-118. ISSN 2312-5829

Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича переддипломна практика з додаткової спеціалізації "Образотворче мистецтво" [Навчально-методичні матеріали]

Д

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до логопедії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Навчально-методичні матеріали]

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) 2+2 Весела лічба : навч. пос. для 1-го кл. загальноосвітн. навч. закл. Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0682-5

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Книжкова подорож до 2 класу : навч. посіб. Генеза, Київ.

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Психологія педагогічна: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогічна творчість: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Автореферат - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Дисертація - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професор Десятова Т.М. на дисертацію Дереки Т.Г. за темою:"Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, профессор Дубасенюк О.А. на дисертацію Дереки Т. Г. за темою: "Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Клопова Р.В. на дисертацію Дереки Т.Г. "Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научн. тр., 6 (1). с. 60-64. ISSN 2524-0986

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Деякі рекомендації майбутньому вчителеві української мови і літератури у підготовці до уроку із синтаксису простого речення: функційно-прагматичний підхід Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Зб. матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вип.9). с. 139-141.

Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Методика навчання російської мови [Навчально-методичні матеріали]

Дубовик, Світлана Григоріївна та Нечипоренко, Катерина Петрівна та Пушкарьова, Тетяна Едуардівна (2017) Українська мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Ж

Жиров, Василь Володимирович (2017) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Виробнича переддипломна практика (урбаністична пленерна) [Навчально-методичні матеріали]

Журавель, Тетяна Василівна та Рогозна, Юлія (2017) Особливості лідерського потенціалу учнів професійно-технічних навчальних закладів In: ІІ-я Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы», 10 марта 2017 года, Баку– Ужгород– Дрогобыч.

З

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Автореферат - Феномен владних комунікацій в гендерному контексті Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки друкованої графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Художнє конструювання [Навчально-методичні матеріали]

Зарудня, Ольга Миколаївна (2017) Алгоритм проведення моніторингових досліджень ефективності професійної діяльності вчителя початкової школи Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи. с. 70-73.

Зарудня, Ольга Миколаївна (2017) Моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи: від теорії - до практики Початкова школа і сучасність (1(29)). с. 8-10. ISSN 86516

Зіневич, Віта Миколаївна (2017) Образотворче мистецтво з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

К

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Адаптивні технології особистісного розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Формування читацької культури сучасного вихователя Молодий вчений (3.2). с. 76-79. ISSN 2304-5809

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Джерельна база дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми In: Теорія і практика сучасної науки.

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Галерейна практика [Навчально-методичні матеріали]

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Особливості викладання дисципліни "Галерейна та кураторська діяльність" у вищих навчальних закладах мистецького спрямування Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju. с. 15-16. ISSN 978-83-61401-64-3

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Рівні сформованості комунікаимвної компетентності майбутніх учителів початкової школи In: Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності, 20 січня 2017 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі [Навчально-методичні матеріали]

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Невербальное общение как средство коммуникации с детьми раннего возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 144-145. ISSN 978-985-498-758-3

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна та Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк In: Павло Тичина & Євген Маланюк: емігрувати чи залишатися?, 19 лютого 2017 року, Київ. Квартира-музей Павла Тичини.

Кондратюк, Світлана Григорівна (2017) Дошкільна лінгводидактика [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтва та дизайну [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового та українського мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового художнього мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Наукометрія [Навчально-методичні матеріали]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Управління електронними інформаційними ресурсами [Навчально-методичні матеріали]

Кочерга, Олександр Васильович (2017) Чутливість психофізіологічних систем та їх вплив на навчання учнів Початкова школа (3). с. 1-4. ISSN 0131-5358

Кошман, Петро Якович (2017) Трудове навчання з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Кошман, Петро Якович (2017) Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): трудового навчання [Навчально-методичні матеріали]

Кошман, Петро Якович (2017) Трудове навчання з методикою [Навчально-методичні матеріали]

Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Основи композиції і проектної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Живопис [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Теорія та практика живопису [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Теорія та практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Виробнича переддипломна практика (урбаністична пленерна) [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна та Рябчук, Леся Вікторівна (2017) Живопис [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Технології індивідуального розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Формування соціальної активності майбутніх педагогів у процесі позанавчальної діяльності International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 288 pages. с. 91-94.

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Літня педагогічна практика (виробнича) [Навчально-методичні матеріали]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Методичні рекомендації до музейно-архівної практики зі спеціальності 033 "Філософія" [Навчально-методичні матеріали]

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Стипендіальні програми Польщі як механізм інтеграції української науки до європейського науково-освітнього простору Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи. с. 36-38.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Боротьба російської імперської влади з пропагандою революційного спрямування на території українських губерній Південно-Західного краю (1914–1917) Український історичний збірник. с. 175-188.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914 – 1917 рр. In: Всеукраїнська науково-практична конференція проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Автореферат - Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Дисертація - Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Відгук офіційного опнента кандидата філологічних наук, доцента Грачової І.Є. на дисентацію Кхеліл О.І. "Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, доцента Михайленка В.В. на дисертацію Кхеліл О.І. "Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія толерантності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Спецметодика математики з основами математики» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Л

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Зб. наук. праць. ХХХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (30–31 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький).. с. 103-104.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 10 березня 2017 р., Баку. с. 263-265. ISSN 978-617-7401-47-5

Литвин, Оксана Степанівна (2017) Технології проектування вбудованих комп’ютерних систем [Навчально-методичні матеріали]

Литвин, Оксана Степанівна та Бушма, Олександр Володимирович (2017) Сучасні стратегії розвитку науки [Навчально-методичні матеріали]

Литвин, Оксана Степанівна та Носенко, Тетяна Іванівна та Прошкін, Володимир Вадимович (2017) Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології») [Навчально-методичні матеріали]

Логачова, Світлана Станіславівна (2017) Робоча навчальна програма дисципліни "Міжнародний маркетинг" [Навчально-методичні матеріали]

Луцюк, Микола Володимирович (2017) Давньоєгипетська поема «Бесіда зневіреного зі своїм ба»: художній переклад на українську Синопсис: текст, контекст, медіа (1 (17)). с. 1-9. ISSN 2311-259X

Лях, Тетяна Леонідівна та Башта, Ольга (2017) Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (142). с. 9-15. ISSN 2518-7465

Лях, Тетяна Леонідівна та Башта, Ольга (2017) Зміст соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з особливими потребами у комплексних позашкільних навчальних закладах Збірка матеріалів ХXХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Європейський досвід підготовки дослідників і практиків із розвитку та організації місцевих громад Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). с. 145-154. ISSN 2312-5829

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Деякі аспекти філослфії вищої освіти в умовах глобалізації та інформаційної революції, ринкових та демократичних перетворень Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», VI(74) (37-1). с. 29-39. ISSN 2308-5126

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Режисерська візуалізація концертів естрадної музики Національні культури у глобалізованому світі. с. 391-393.

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 71-73. ISSN 978-985-498-758-3

Літун, Денис Ігоревич (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія». [Навчально-методичні матеріали]

М

Мажуга, Юрій Іванович (2017) Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкової школи, вплив та значення математичної логіки у її формуванні Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (23). с. 125-131.

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Документознавство [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Історія книги та книгознавство [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Стандартизація у видавничій та бібліотечно-бібліографічній сфері [Навчально-методичні матеріали]

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Діагностування внутрішнього стану дитини (про що нам розкажуть дитячі малюнки, казки,ліплення та танці) Початкова школа і сучасність (1(29)). с. 3-7. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Педагогічна діагностика [Навчально-методичні матеріали]

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Діагностичні методики вивчення внутрішнього стану дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Початкова школа (3). с. 50-52. ISSN 0131-5358

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі [Навчально-методичні матеріали]

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Діагностування особливостей педагогічного спілкування вчителя початкової школи Початкова школа і сучасність (3(31)). с. 3-6. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Діагностичні методики визначення стилю педагогічного спілкування вчителя початкової школи Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 6-9. ISSN 86516

Мартинчук, Олена Валеріївна та Кібальна, Катерина Олександрівна та Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Дошкільна освіта». [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Луцько, Катерина Василівна та Мельниченко, Ольга Володимирівна та Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Пурська, Ірина Ігорівна та Царенко, Юлія Олександрівна та Яремчук, Юлія Олександрівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології "Лялька як персона" в інклюзивному середовищі In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017 року, м.Київ.

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Соціальна педагогіка». [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта». [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Скрипник, Тетяна Вікторівна та Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Скрипник, Тетяна Вікторівна та Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора,Шандра В.С. на дисертацію Мартинбк О.В. за темою «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидат історичних наук,Середу О.В. на дисертацію Мартинюк О.В. за темою «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Дисертація «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Автореферат - Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 pp.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Психогенетика» для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності (спеціалізації) 053 Психологія (практична психологія). [Навчально-методичні матеріали]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Основи психофізіології» для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» [Навчально-методичні матеріали]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Основи психофізіології людини» для студентів галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності (спеціалізації) 231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) [Навчально-методичні матеріали]

Маруненко, Ірина Михайлівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів Колективна. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мегалінська, Г.П. та Лехолетова, Марина Миколаївна та Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 386-390.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Фармакогенетичні ензимопатії Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 10 березня 2017 р., Баку. с. 6-8. ISSN 978-617-7401-47-5

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Автореферат - Соціальне значення християнських цінностей у сучасній українській сім’ї Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мастерських, Олександр Миколайович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Відео-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Тhe Steiner perspective practice in modern early years establishments Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 223-224. ISSN 978-985-498-758-3

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Дефектологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка). [Навчально-методичні матеріали]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». [Навчально-методичні матеріали]

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна та Леонтьєва, Софія Леонідівна (2017) Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку Колективна. Publishing House WSZiA, Polska, Opole.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Про непусті дитячі пустощі Вихователь-методист дошкільного закладу (2). с. 30-33.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна та Повисок, Альона Анатоліївна (2017) Психологічні особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ.

Музика, Олена Оксентівна та Топольницька, Ольга Олегівна (2017) Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти Молодий вчений, 1 (41). с. 238-241. ISSN 2304-5809

Н

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Автореферат - Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидат психологічних наук Кльоц Л.А. на дисертацію Нагаєвська І.О. "Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Гошовського Я.О. на дисертацію Нагаєвської І.О. "Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Дисертація - Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Інформаційна безпека: питання правового регулювання Одноосібна. Видавничий дім «Гельветика», Київ, Україна.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам Підприємництво, господарство і право (3). с. 204-208. ISSN 2307-8049

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади Підприємництво, господарство і право, 1 (1). с. 34-40. ISSN 2307-8049

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Cтан здоров’я українців та як його визначити Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (м. Харків, 26-27 січня 2017 року). с. 94-99.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Анатомія та фізіологія нервової системи Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія та фізіологія нервової системи» для студентів спеціальності: 053 - Психологія, галузі знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Умови для збереження здоров'я молоді у сучасному навчальному закладі Колективна. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Буко, Анастасія Янівна (2017) Вплив анаболічних стероїдів на здоров’я спортсменів «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (18). с. 27-31. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Кадун, Карина Олегівна (2017) Наркоманія серед молоді та як її уникнути «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (19). с. 10-14. ISSN 2543-2670

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Педагогічні технології навчання української мови [Навчально-методичні матеріали]

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Розвиток інтелектуально-творчих умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку науки". с. 66-67.

Нечипоренко, Катерина Петрівна та Єншина, Марія (2017) Формування інтелектуально-творчих умінь учнів другого класу на уроках української мови Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 142-145.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Пізнавальні інтереси сучасних першокласників International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences. с. 281-285.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи як чинник підвищення якості освіти Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIV (3). с. 73-76. ISSN 2413-1865

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Рефлексивний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів Актуальні проблеми особистісно-професійного розвитку студента в сучасному суспільстві. с. 45-48.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Теоретичні основи формування рефлексійної компетентності у майбутніх педагогів Педагогіка і психологія:сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування :Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. с. 8-10.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Автореферат - Креативність як чинник соціальних змін Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

О

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). с. 25-27. ISSN 2415-7988

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Виховний потенціал трансцендентних духовних цінностей в сфері музичного мистецтва Мистецтво та освіта (1). с. 2-7. ISSN 2308-8885

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) вищого рівня освіти зі спеціальності 6.030103 «Практична психологія». [Навчально-методичні матеріали]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Пропедевтика психічних хвороб» для здобувачів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.030102 «Психологія». [Навчально-методичні матеріали]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Судова медицина і психіатрія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». [Навчально-методичні матеріали]

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку In: VІІ Всеукраїнська науково–практична конференція ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я, 7-8 квітня 2017 року, м. Чернігів.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Сталий розвиток регіонів України In: Науково-практична Інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», 3 березня, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Державна регіональна політики України в умовах реформування In: Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи.

Орлова, Наталія Сергіївна та Іващенко, Алла Іванівна (2017) Comparative analysis of some EU and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries Економічний часопис - XXІ (163(1)). с. 22-25. ISSN 1728-6239

Орлова, Наталія Сергіївна та Костюченко, Аліна (2017) Крос-культурний менеджмент в умовах управління національним господарством In: Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики, 22-23 березня, Мукачево.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Автореферат - Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Кузікової С.Б. на дисертацію Орішко Н.К. "Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук Вуса В.І. на дисертацію Орішко Н.К. "Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Дисертація - Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Автореферат - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Петренко О.Б. на дисертацію Остапчук С.С. "Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Пєтухової І.О. на дисертацію Остапчук С.С. "Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Дисертація - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

П

Павлюк, Роман Олександрович (2017) Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). с. 155-167. ISSN 2312-5829

Павлюк, Роман Олександрович (2017) Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (2(101)). с. 35-39. ISSN 1609-9672

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Педагогічна антропологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Педагогічна антроплогія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Петрухан, Людмила Юріївна (2017) Соціальний працівник ХХІ сторіччя: досвід підготовки фахівців соціальної сфери в спадщіні Мері Елен Річмонд та сучасні тенденції Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій. с. 170-176.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Диференційна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Основи психокорекції: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Автореферат - Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Питльваної Л.Ю. на дисертацію Покляцької В.В. "Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Дисертація - Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Трояна С.С. на дисертацію Покляцької В.В. "Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Основи природознавства з методикою [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Переддипломна (дослідницька) практика [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 97-98. ISSN 978-985-498-758-3

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Комунікаційний дизайн [Навчально-методичні матеріали]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Піктографія та основи візуальної комунікації [Навчально-методичні матеріали]

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Методика навчання української мови [Навчально-методичні матеріали]

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Використання опису як засобу формування монологічного мовлення першокласників Початкова школа і сучасність (2 (30)). с. 2-4. ISSN 86516

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Побудова тексту-опису Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 20-22. ISSN 86516

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Актуальні питання бібліотечно-інформаційної освіти на порядку денному Секції освіти і підготовки кадрів ІФЛА Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2017. с. 19-24. ISSN 978-966-97569-6-1

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліографознавство [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліографічна діяльність [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Декоративно-прикладне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Пластична анатомія [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Теорія та практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Урбаністичний пленер [Навчально-методичні матеріали]

Прошкуратова, Тамара Сергіївна (2017) Методика навчання освітньої галузі «Математика» [Навчально-методичні матеріали]

Р

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "ІКТ в галузі права" [Навчально-методичні матеріали]

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Основи природознавства з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Виховання у молодшого школяра ціннісного ставлення до природи Початкова школа і сучасність (1(29)). с. 11-13. ISSN 86516

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (22). с. 203-206.

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): математика [Навчально-методичні матеріали]

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Методика формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (22). с. 206-209.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Импариант живописи Василия Кроткова Молодий вчений (1(41)). с. 147-153. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром "уходящей натуры" In: Теорія і практика сучасної науки, м. Дніпро.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром уходящей натуры In: Другі наукові читання, присвячені памя'ті доктора історичних наук, професора О.І,Путра, 20 листопада 2016, НАКККіМ, м. Київ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Історія ювелірного мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Барбалат, Олександра Володимирівна (2017) Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації "Художня культура) [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Волкова, Людмила Николаевна (2017) Символи і знаки в образотворчому мистецтві [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний живопис (за видам) [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Виробнича практика (пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Руденченко, Алла Андріївна (2017) Проектування [Навчально-методичні матеріали]

Русаченко, Наталя Павлівна (2017) Історія української мови : Українська діалектологія [Навчально-методичні матеріали]

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Методологія філологічних досліджень [Навчально-методичні матеріали]

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Чому «Чорні вірші» чорні…: Роздуми над збіркою Євгена Маланюка Хроніки задзеркалля (2(26)). с. 20-22.

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Улас Самчук про феномен книги (на матеріалі публіцистики) Синопсис: текст, контекст, медіа (1(17)). ISSN 2311-259X

Рябчук, Леся Вікторівна (2017) Пленер як складова у формуванні художньо-стильових уявлень майбутніх викладачів образотворчого мистецтва Rriorytetowe obszary badawsze: od teorii do praktyki. с. 29-30.

С

Савенкова, Ірина Іванівна та Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) [Навчально-методичні матеріали]

Савенкова, Ірина Іванівна та Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» [Навчально-методичні матеріали]

Савенкова, Ірина Іванівна та Петрунько, Ольга Володимирівна та Омелянович, Віталій Юрійович та Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи клінічної психології і психопатології (інтегрований курс)" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Вбудовані додатки до музичних програм" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мастеринг» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни звукопідсилююча апаратура та основи звукозапису [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технічні засоби навчання» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Нейропсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Психологія». [Навчально-методичні матеріали]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Управління комерційною діяльністю [Навчально-методичні матеріали]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Управління міжнародним бізнесом [Навчально-методичні матеріали]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Системи лояльності. Сучасний стан та класифікація Програма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інституційні трансформації сучасної економіки: виклики, проблеми, перспективи». с. 77-78.

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація і економіка видавничої справи [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація книгорозповсюдження [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Навчально-методичні матеріали]

Стадник, Микола Миколайович (2017) Моніторинг якості освітнього процесу [Навчально-методичні матеріали]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Готовность будущих воспитателей дошкольных учреждений к формированию гуманных отношений у детей дошкольного возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 280-281. ISSN 978-985-498-758-3

Стишов, Олександр Анатолійович (2017) Позасловникова розмовна метафора в сучасній українській мові Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (23). с. 47-54. ISSN 978-966-2337-89-1

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційно-реабілітаційні служби» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Теорія та методика виховання [Навчально-методичні матеріали]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. с. 179-182.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Технології педагогічної взаємодії вчителя з батьками [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Технологія роботи сімейного педагога в зарубіжних країнах [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Організація дозвіллєвої діяльності в сім`ї [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Етичні аспекти взаємовідносин учителя з батьками учнів молодшого шкільного віку Матеріали теоретико-практичного семінару «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності». с. 171-173.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія дитячої твочості: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія і педагогіка дитячої творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Інтерактивні методи та форми навчання у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи Духовність особистості в системі мистецької освіти. с. 112-116.

Сінельнікова, Наталія Олегівна та Митник, Олександр Якович (2017) Комп'ютерні засоби становлення творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання Початкова школа (3). с. 19-23. ISSN 0131-5358

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Т

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ігрова терапія та арт-терапія в корекційній роботі з дітьми, які мають порушення розвитку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей «Корекційна освіта (логопедія)», «Практична психологія», «Психологія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». [Навчально-методичні матеріали]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Терещенко, Людмила Анатольевна (2017) Основи психодіагностики: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Тищенко, Владислав Володимирович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Ткач, Марія Михайлівна (2017) "Системи музичної освіти зарубіжних країн" [Навчально-методичні матеріали]

Ткачишина, Оксана Романівна (2017) Чинники формування та існування стереотипів у сучасному інформаційному просторі Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. с. 591-592.

Ткачишина, Оксана Романівна та Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна логопсихологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Навчально-методичні матеріали]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Теорія і методика музичного виховання [Навчально-методичні матеріали]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Музичне мистецтво з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) А вже весна, а вже красна! Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 43-45. ISSN 86516

Х

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Автореферат «Репрезентація воєнного досвіду у пам’яті ветеранів дивізії “Галичина” (1943-2013 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Ільюшина І.І. на дисертацію Хом`як О.В. "Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника пастушенко Т.В. на дисертацію Хом`як О.В. "Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Дисертація - Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хоружа, Людмила Леонідівна (2017) Соціологія виховання особистості Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Ц

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» [Навчально-методичні матеріали]

Ч

Чернявський, Тарас Вікторович (2017) Проектування рекламно-графічних комплексів [Навчально-методичні матеріали]

Чернявський, Тарас Вікторович (2017) Технології поліграфії [Навчально-методичні матеріали]

Ш

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2017) Програма комплексного екзамену з німецької мови і зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна та Ільчук, Ольга Андріївна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (німецька мова) для студентів напряму підготовки: 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) Освітній рівень: перший (бакалаврський) [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна та Зайченко, Олена В`ячеславівна та Ільчук, Ольга Андріївна (2017) Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену з другої іноземної мови (німецької) (для магістрів денної форми навчання) [Навчально-методичні матеріали]

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Каліграфія [Навчально-методичні матеріали]

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Робота вчителя початкової школи з ліворукими учнями (спецкурс) [Навчально-методичні матеріали]

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Склад. Поділ слова на склади Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 10-12. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна та Рибцова, Аліна Миколаївна (2017) Застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. с. 219-221.

Шпортько, Валерій Іванович (2017) Перспектива [Навчально-методичні матеріали]

Щ

Щербак, Віталій Олексійович (2017) Реформи Гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та Київського Митрополита Петра Могили в контексті становлення Концепції «Руського Народу» Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. с. 287-294.

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Автореферат - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цей список був створений у Thu Apr 27 08:00:08 2017 EEST.