Елементи, в яких рік: 2017

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу | Немає групування
Кількість елементів: 1394.

Стаття

Buinytska, Oksana та Hrytseliak, Bohdan та Буйницька, Оксана Петрівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2017) Integration of information and educational systems in the universal education university electronic environment Open Educational E-environment of modern university (3). с. 6-16. ISSN 2414-0325

Chesnokova, Anna та Zyngier, Sonia та van Peer, Willie (2017) Learning through Research: Invigorating the Humanities Pedagogika, 125 (1). с. 195-210. ISSN 1392-0340

Druzhenenko, Rajisa Sergijivna (2017) Linguistic and didactic basis of communicative and pragmatic learning system of simple sentences syntax of the future teachers of Ukrainian language and literature International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" (February 28, 2017, Dubai, UAE)., 4 (3(19)). с. 12-16. ISSN 2413-1032

Gajda, Stanisław та Iwaszczenko, Wiktoria L. та Ivashchenko, Victoria (2017) Historia Komisji Terminologicznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów Polskie i europejskie nurty terminologiczne (38). с. 334-341. ISSN 2299-9310

Golovnia, Alla та Shurma, Svitlana (2017) Means of expressiveness in film titles and their translation features General and specialist translation/ interpretation: theory, methods, practice. с. 124-128. ISSN 978-617-646-392-4

Guts, Nataliia (2017) Захист коштів і майна профспілкових організацій Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 30-33.

Iedynak, Gennadii та Galamandjuk, Lesia та Ivashchenko, Victoria (2017) Psychosocial aspects of improving physical activity of children with chronic diseases Journal of Physical Education and Sport. с. 1186-1191. ISSN 2247 - 806X; 2247 – 8051

Ivashchenko, Victoria (2017) Why is Terminology your Passion? Interview with Victoria Ivashchenko The Terminology Coordination Unit (TermCoord) of the Directorate-General for Translation of the European Parliament.

Ivashchenko, Victoria та Iwaszczenko, Wiktoria L. (2017) Ukrainian School оf Terminology Polskie i europejskie nurty terminologiczne (38). с. 198-225. ISSN 2299-9310

Karachevtsev, M.V. та Karachevtsev, V.A. та Stepanian, S.G. та Ivanov, A.Yu. та Leontiev, V.S. та Valeev, V.A. та Литвин, Оксана Степанівна та Adamowicz, Ludwik та Lytvyn, O.S. (2017) Binding of Polycitydylic Acid to Graphene Oxide: Spectroscopic Study and Computer Modeling Journal of Physical Chemistry C, 121 (33). с. 18221-18223. ISSN 1932-7455

Kushevska, Nataliya (2017) Розуміння прав людини через викладання юридичної англійської мови як другої іноземної Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 26-29.

Merzliakova, Olena Leonidivna (2017) Діалог вчителя та учнів. Бар'єри та їх подолання Ukraine Democracy Initiative (UDI).

Morze, Nataliia та Barna, Olha та Kuzminska, Olena та Vember, Viktoriia (2017) Formation Students’ ICT Competence: Case Study Open educational e-environment of modern University (3). с. 89-99. ISSN 2414-0325

Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Kuzminska, Olena та Glazunova, Olena та Protsenko, Galina та Vorotnykova, Irina та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Воротникова, Ірина Павлівна (2017) E-learning Managers Training at Universities: Projection, Design and Efficiency Indicators ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Proc. 13th Int. Conf. ICTERI 2017. с. 229-244.

Nevedomsjka, Jevgenija та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес Problems and prospects of territories’ socio-economic development. с. 264-266. ISSN 978-83-62683-10-9

Savrasova-V’un, Tatiana (2017) Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді Communication Today, 8 (1). с. 104-113. ISSN 1338-130X

Shurma, Svitlana (2017) Soviet Conceptualization of NASYLSTVO (VIOLENCE): Based on the Texts of the Ukrainian SSR Newspaper the Molod Ukraїny of 1960 Concentric: Studies in Linguistics, 43 (1). с. 105-122. ISSN 1810-7478

Shurma, Svitlana та Saxena, Varun (2017) Clichés in Ukrainian and Czech news reports on violence of 1960 General and specialist translation/ interpretation: theory, methods, practice. с. 442-446. ISSN 978-617-646-392-4

Sintschenko, Viktor (2017) Wissengesellschaft und eine Kulturgeschichte der Elemente(Soziale und philosophische Kontext der Ideen) Sozialforschung und Wissengesellschaft (Ausgabe «Bildung und Demokratisierung») (70). с. 127-132. ISSN 0012-1304

Vorotnykova, Irina та Kovalchuck, Vasyl (2017) Е-коучинг, е-менторінг для неперервного професійного розвитку вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти Turkish Online Journal of Distance Education-TOJDE (18(3)). с. 214-227. ISSN 1302-6488

van Peer, Willie та Chesnokova, Anna та Springer, Matthias (2017) Distressful Empathy in Reading Literature: The Case for Terror Management Theory? "Наука і освіта" Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1). с. 33-42. ISSN 2311-8466

Євтушенко, Світлана Олександрівна (2017) Деколонізація як складний феномен Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 30-34. ISSN 2311-2433

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Бренд видавництва як продукт комунікації Наукові записки Українська академія друкарства (1 (54)). с. 238-248. ISSN 1998–6912

Єжижанська, Тетяна Сергіївна (2017) Роль PR-комунікації для стратегічного розвитку видавництва Соціальні комунікації: теорія і практика, 5 (5). с. 87-91. ISSN 2524–0471

Іваницька, Ольга та Панченко, Алла Гнатівна та Панченко, Ганна Василівна (2017) Експертне оцінювання діяльності педагога в закладі середньої освіти з використанням ІКТ The pedagogical process: theory and practice. с. 107-113. ISSN 2412-0154

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Соціокультурні чинники розвитку сільскої школи в Україні (1972-1984) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. с. 62-65.

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нова стратегія розвитку освітнього середовища педагогічного вищого навчального закладу Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. с. 6-9.

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Нормативно-правове забезпечення становлення й функціонування нової школи в добу Української революції (1917–1921 рр.) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 8-10. ISSN 978-617-7536-02-3

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2017) Слов'янське термінознавство: проблематика й перспективи розвитку Словенска терминологија данас. с. 15-28. ISSN 978-86-7025-741-2

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2017) З нагоди 60-річчя створення Термінологічної комісії при МКС Вісник Термінологічної комісії при МКС=Вестник Терминологической комисси при МКС=Bulletin of the Terminology Commission under ICSS (1). с. 5-7. ISSN 2522-980X

Іващенко, Вікторія Людвігівна та Лозова, Наталія Григорівна (2017) Принципи укладання Зведеного словника назв суб*єктів культурної діяльності в українській мові Вісник Термінологічної комісії при МКС=Вестник Терминологической комисси при МКС=Bulletin of the Terminology Commission under ICSS (1). с. 71-78. ISSN 2522-980X

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Актуальні проблеми державного регулювання ринку праці в Україні Cтатистика України (1). с. 90-96. ISSN 2519-1853

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Актуальність дослідження молодіжних ринків праці International Conference “European Studies in Ukraine: achievements, challenges, and perspectives”, Kyiv, June 2, 2017. с. 18-22. ISSN 978-617-7117-69-7

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Вирішення проблем забезпечення соціально-економічної безпеки особистості:соціальне залучення Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі: збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції. с. 13-16.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Формування механізму регулювання молодіжного ринку праці м. Києва Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. с. 177-179.

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Проблеми регулювання молодіжного ринку праці м. Києва в умовах євроінтеграції Євроінтеграційні та глобальні аспекти Економічного розвитку: матеріали науково-практичної конференції, (м. Київ, 23 травня 2017 р.) / Київський університет імені Бориса Грінченка. с. 174-180.

Акіліна, Олена Володимирівна та Ільїч, Людмила Миколаївна (2017) Impact of ICT on labor market development: main trends and prospectives Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. с. 55-68. ISSN 2414-0325

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку Образовательные модели внеклассной работы по украинскому языку. с. 1-9.

Ананьєва, Людмила Валентинівна (2017) Застосування активних методів на вчання для комплексного формування комунікативної та методичної компетенцій вчителя іноземної мови. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (60), Issue: 135, 2017 www.seanewdim.com (135). с. 7-11. ISSN 2308-1996; 2308-5258

Андрєєва, Олена Валеріївна та Головач, Інна Іванівна та Хрипко, Інна Василівна (2017) Теоретичні та прикладні аспекти формування екологічної культури школярів у процесі фізичного виховання Слобожанський науково-спортивний вісник (5(61)). с. 18-23. ISSN 1991-0177, 1999-818X

Антипін, Євген Борисович (2017) Ідеї про трудове виховання дітей в педагогіці доби Української революції (1917–1921) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 45-47. ISSN 978-617-7536-02-3

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Стан сформованості комунікативного потенціалу старших дошкільників з порушеннями зору, інтелекту та при поєднанні цих порушень Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (1(56)). с. 183-188. ISSN 2518-7813

Бабич, Наталія Миколаїівна та Кібальна, Катерина Олександрівна та Мельніченко, Тетяна Василівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Використання техніки орофаціальної міофункціональної терапії в логопедичній практиці Сучасні проблеми логопедії та реабілітації: матеріали VI Всеукраїнської заочної науково - практичної конференції (14 квітня) 2017 року, м.Суми.. с. 39-42. ISSN 2524-0587

Бабушко, Світлана Ростиславівна та Соловей, Людмила Сергіївна (2017) Навчання дорослих як засіб інтеграції мігрантів: норвезький досвід Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 132-144. ISSN 2312-5829

Базиль, Людмила Олександрівна (2017) Літературознавча діяльність як запорука самореалізації майбутніх учителів української мови і літератури в умовах парадигмальних змін у освіті Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). с. 10-14. ISSN 2415-7988

Базиль, Людмила Олександрівна (2017) Літературознавча діяльність майбутніх учителів української мови і літератури в умовах парадигмальних змін в освіті Професійна освіта в умовах інтеграційних процесів: теорія і практика: збірник наукових праць. Ч. 1. с. 236-242.

Байталюк, Ольга Михайлівна (2017) Реалізація прав на освіту: міжнародний аспект Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 127-133.

Башкірова, Ольга Миколаївна (2017) Повстання проти «влади батьків» як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар «Биті є») Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 10-19. ISSN 2311-2433

Беззуб, Юрій Віленович (2017) Формування соціальної та громадянської компетентностей учнів засобами музейної педагогіки Музейна педагогіка - проблеми, сьогоденя, перспективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції.. с. 10-12.

Безпалько, Ольга Володимирівна (2017) «Соціальна педагогіка» Пауля Наторпа: нове прочитання в контексті євроінтеграції Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). с. 13-22. ISSN 2312-5829

Бистра, Ірина Ігорівна (2017) Відбір студентів до секційних груп занять з фітнесу та аеробіки за ознаками координаційних здібностей Науковий часопис Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/ (4 / 17). с. 18-21. ISSN 2311-2220

Бистра, Ірина Ігорівна та Гаврилова, Наталія Григорівна та Литвинова, Ксенія Юріївна (2017) Корекція маси тіла дітей засобами занять з оздоровчого фітнесу Спортивна наука України / Sport science of Ukraine (2). с. 3-8. ISSN 1993-5757

Блохіна, Наталія Олексіївна (2017) «Чи потрібна казка пролетарській дитині?»: дискусія навколо казки у 1920–1930-х рр Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 72-75. ISSN 2311-2433

Бобровський, Марко Володимирович та Якубов, Сергій Вячеславович (2017) Експеримент з дистанційного навчання у школах м. Києва, перехід до змішаного навчання з елементами персоналізації на основі платформи Moodle 3.2 П'ята міжнародна науково-практична конференція "Moodle Moot Ukraine 2017. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle": тези доповідей, 26-27 травня 2017 року, м. Київ. с. 8.

Богданець-Білоскаленко, Наталія Іванівна та Романюк, Світлана Захарівна (2017) Інноваційні підходи до навчання української мови в англомовному середовищі "Наука і освіта" Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України. с. 121-125. ISSN 2311-8466

Боляк, Андрій Анатолійович та Боляк, Наталія Леонідівна та Бірючинська, Світлана Віталіївна (2017) Оптимізація рухових режимів на заняттях з фізичного виховання аеробного спрямування у вищих навчальних закладах Спортивна наука України / Sport science of Ukraine (3). с. 3-9. ISSN 1993-5757

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Змістове забезпечення підготовки вчителя початкової школи до мовленнєво-риторичної діяльності в США та європейських країнах (Болгарія, Франція, Польща) Початкова школа (11). с. 53-56. ISSN 0131-5358

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць (21). с. 69-80. ISSN 2308-3778

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Як учителю початкової школи ефективно підготувати інформаційну промову Початкова школа і сучасність, 9 (37). с. 3-8. ISSN 86516

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу в практиці сучасної початкової школи Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. с. 26-29.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп’ютерного тренажера Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 18-22.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Застосування комп'ютерного тренажера у процесі формування риторичних умінь учнів червертого класу Початкова школа і сучасність (2 (30)). с. 5-9. ISSN 86516

Бондаренко, Лариса Анатоліївна та Ткач, Марія Михайлівна (2017) Герменевтичні методи у фаховій підготовці майбутнього вчителя музичного мистецтва Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, 2. с. 114-123. ISSN 2308-5126; 978-966-2760-64-4

Бонь, Олександр Іванович (2017) Гуманітарна інтелігенція радянської України 1920-х років: історіографія поняття Інтелігенція і влада. Серія: Історія. Збірник наукових праць. с. 136-144. ISSN 2311-4932

Бонь, Олександр Іванович (2017) Інтелігенція Одеси у 1920-х роках:діяльність всеукраїнського комітету сприяння вченим Південь України: етноісторичний, мовний, культурний та релігійний виміри. с. 30-36. ISSN 978-966-930-178-9

Борисенко, Оксана Анатоліївна та Висоцька, Соломія Сергиївна (2017) Crosscultural communication: gender aspect of English Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія "філологічна" (64). с. 5-9. ISSN 966-7631-70-2

Борисенко, Оксана Анатоліївна та Висоцька, Соломія Сергіївна (2017) Міжкультурна комунікація: гендерний аспект англійської мови Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць. с. 5-9. ISSN 2519-2558

Борисюк, Ірина Василівна (2017) Концепт неволі в ліриці Тараса Мельничука Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 75-79. ISSN 2311-2433

Брайчевська, Олена Андріївна (2017) Нью-Йоркська декларація про біженців і мігрантів: новий крок у вирішенні міграційних проблем на глобальному рівні Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 117-121.

Братко, Ірина Василівна (2017) Права людини у контексті сталого розвитку Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 89-94.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурологічний контекст життя та діяльності професора Івана Луценка (від народження до Другої Світової війни) Гілея: науковий вісник, 117 (2). с. 34-36. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Пошуки шляхів збереження історичної пам'яті в освіті Гілея: науковий вісник (119). с. 106-107. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка Гілея: науковий вісник. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення) Гілея: науковий вісник (6). с. 18-19. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) 500-річчя Реформації – культурно-історичні аспекти викладання «Реформація і сучасний світ (Філософія. Богослов’я. Наука)». с. 15-17.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Пам’ятні місця видатного авіаконструктора Олега Антонова Перші Ґеретівські читання: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 28-29.

Братусь, Іван Вікторович та Михалевич, Віктор Вадимович (2017) Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги Еволюція та перспективи мистецтва оформлення європейської книги від рукописів та стародруків до сучасної книги. с. 105-109.

Братусь, Іван Вікторович та Михалевич, Віктор Вадимович (2017) Історико-культурний аспект вшанування видатного авіаконструктора Олега Антонова в Києві Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Перспективи розвитку сучасної науки» (29-30 вересня 2017 року. с. 50-52.

Бровко, Олена Олександрівна (2017) Конструкти текстів-абеток у художній літературі : традиції та деконструкція Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія. (2 (36)). с. 5-9.

Бровко, Олена Олександрівна (2017) Поліфонія сучасної української епіки: традиція і деконструкція Літератури світу: Поетика, ментальність і духовність (9). с. 25-34. ISSN 2308-6157

Бровко, Олена Олександрівна (2017) Проблема жанрових модифікацій: сучасна репрезентація Синопсис: текст, контекст, медіа (2(18)). ISSN 2311-259X

Будзар, Марина Михайлівна (2017) Смерть та інші негаразди: сторінки сімейної історії у листах Миколи Маркевича до Павла Ґалаґана 1832 року Сіверщина в історії України (10). с. 241-244. ISSN 2218-4805

Будзар, Марина Михайлівна (2017) Історія Києва в EGO-документах: лист Г. П. Ґалаґана до О. В. Кочубея 1857 р. Київські історичні студії (1(4)). с. 136-140. ISSN 2524-2749

Будзар, Марина Михайлівна (2017) Заміські маєтки українських інтелектуалів на теренах Лівобережної України у другій половині XIX століття Уманська старовина. – Умань, 2016. (2). с. 5-11. ISSN 2519-2035

Будзар, Марина Михайлівна (2017) Сад і садівники в маєтку Ґалаґанів у Сокиринцях: 1830-ті– 1890-ті рр. (на матеріалі епістолярію) Палацово-паркові комплекси України: охорона, збереження та використання. с. 78-90. ISSN 978-966-2760-39-2

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Формування фахової компетентності майбутніх педагогів під час навчання в університеті Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). с. 15-18. ISSN 966-7281-10-9

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Кімнатні рослини в дитячому садку Дошкільне виховання (1). с. 7-9. ISSN 0321-1401

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Підготовка фахівців для дошкільної галузі: стратегія змін «Молодий вчений» (3.2). с. 1-3. ISSN 2313-2167

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 179-180. ISSN 978-985-498-758-3

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Пізнавальні прогулянки з дошкільниками Вихователь-методист дошкільного закладу (6). с. 25-34.

Білецька, Вікторія Вікторівна та Трачук, Сергій Васильович та Семененко, В"ячеслав Петрович (2017) Характеристика серцево-судинної системи молодших школярів як індикатора функціонального стану організму Спортивний вісник Придніпров'я (1). с. 241-244. ISSN 2071-1476

Білецька, Вікторія Вікторівна та Ясько, Лілія Володимирівна (2017) Використання активних методів навчання в підготовці майбутніх вчителів фізичної культури Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (3). с. 17-21. ISSN 2311-2220

Білецька, Вікторія Вікторівна та Ясько, Лілія Володимирівна (2017) Активізація пізнавальної діяльності студентів Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції 16 червня 2017 р.. с. 13-14.

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Модернізація «шевченківського тексту» в літературних журналах 2000-х років Шевченкознавчі студії, 19. с. 200-207.

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Українська література в журналі «Literatura na świecie»: контекст та інтерпретація Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур: Пам’яті академіка Леоніда Булаховського: Збірник наукових праць. (31). с. 195-201. ISSN 2075-437Х

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Килимарство в контексті художніх промислів України Zbior artykulow naukowych. Teoretyczne i praktczne aspekty rozwoju wspolczesnej nauki. с. 28-32. ISSN 978-83-65207-93-7

Василенко, Світлана Василівна (2017) Experience using multimedia boards for visualization, conducting pedagogical discussions, developing interactive exercises for primary school Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 173-182. ISSN 2414-0325

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Створення здоров'язберігаючого освітнього середовища як фактору гармонійного розвитку дітей Педагогіка здоров'я (1). с. 119-125.

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Методологічні засади підготовки майбутнього вчителя до використання здоров'язбережувальних освітніх технологій в навчально-виховному процесі початкової школи Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17(60). с. 240-244. ISSN 966-7281-10-9

Ващенко, Олена Миколаївна та Долинська, Ольга (2017) Збалансоване харчування як чинник здорового способу життя молодших школярів Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 132-134.

Ващенко, Олена Миколаївна та Друць, Ірина (2017) Віртуальна екскурсія з теми "Спостереження за природою навесні" Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 23-26. ISSN 86516

Ващенко, Олена Миколаївна та Мартиненко, Ірина (2017) Збереження психічного і соціального здоров'я молодших школярів у взаємодії сім'ї та школи Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 134-137.

Ващенко, Олена Миколаївна та Мілько, Ольга Андріївна (2017) Вплив життєвого середовища на стан психічного здоров'я молодшого школяра Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (21). с. 261-264.

Ващенко, Олена Миколаївна та Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Професійна підготовка вчителя початкової школи до формування алгоритмічної компетентності учнів Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць (21). с. 107-121. ISSN 2308-3778

Ващенко, Олена Миколаївна та Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Методичні особливості валеологічного супроводу уроків математики в початковій школі Молодь і ринок, 3 (151). с. 85-89. ISSN 2308-4634

Вдовиченко, Вікторія Андріївна (2017) «Великий вибір» Італії та майбутнє Європейського Союзу Зовнішні справи (6). с. 6-10.

Вембер, Вікторія Павлівна (2017) Використання хмарних технологій в процесі підготовки вчителів інформатики Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. с. 20-23.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Підготовка фахівців із дошкільної освіти в України: історико-педагогічна ретроспектива другої половини ХХ ст. Вісник Львівського університету. Серія педагогічна. 2017. Вип З2 (32). с. 453-462. ISSN 2078-5526

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Розвиток ідей дитиноцентризму в педагогічній думці України (кінець ХІХ - 20-ті рр. ХХ століття) International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 292 pages. с. 41-43.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Особистісно-професійний розвиток майбутнього фахівця засобами пошукової діяльності Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. с. 77-79.

Венгловська, Олена Анатоліївна (2017) Вивчення освіти доби української революції в змісті підготовки майбутніх педагогів Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 92-94. ISSN 978-617-7536-02-3

Веретенко, Тетяна Григорівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). с. 85-92. ISSN 2311-6382

Веретенко, Тетяна Григорівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). с. 20-40. ISSN 2312-5993

Вертугіна, Валентина Миколаївна (2017) Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку «Молодий вчений» (3.2). с. 98-101. ISSN 2313-2167

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Фонетичні особливості східнополіського говору північного наріччя української мови (на матеріалі етнографічної спадщини Бориса Грінченка) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 11-16. ISSN 2311-2425

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Сценарії протистояння в сучасному українському публіцистичному дискурсі: координата «Герой» Беларуская літаратура ў культурнай прасторы сучаснага грамадства : матэрыялы Міжнароднай навуковай канферэнцыі да 120-годдзя з дня нараджэння Кандрата Крапівы (Мінск, 3–4 сакавіка 2016 г.) / Цэнтр даследаванняў бел. культуры, мовы і літ. Нац. акадэміі нав. с. 123-128. ISSN 978-985-552-530-2

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Міфологічні сценарії в сучасному художньому дискурсі: спроба типологізації Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 18. – Т. V (180). – С. 74–81, Том V (18). с. 74-81.

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Підготовка майбутніх учителів початкової школи до виховання милосердя у молодших школярів Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування. Серія:"Педагогіка, психологія, філософія" (259). с. 34-40. ISSN 2413-5321

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Історико-педагогічні аспекти проблеми виховання милосердя в молодого покоління Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (1). с. 51-58. ISSN 2307-4906

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Виховання турботливості у першокласників Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 18-19. ISSN 86516

Вовк, Олена Валеріївна (2017) Інтерсеміотичне вираження жаху у мультимодальному дискурсі ScienceRise, 8 (37). с. 51-55. ISSN 2313-6286

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Людський капітал як фактор інноваційного розвитку вищого навчального закладу Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (17(60)). с. 25-29. ISSN 966-7281-10-9

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Історичні домінанти виховання підростаючого покоління в українців «Молодий вчений» (3.2). с. 10-13. ISSN 2313-2167

Волинець, Катерина Іванівна та Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Особенности обеспечения преемственности дошкольного и начального образования в условиях образовательных учреждений Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 21-22. ISSN 978-985-498-758-3

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). с. 153-157. ISSN 966-7281-10-9

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога «Молодий вчений» (3.2). с. 14-16. ISSN 2313-2167

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога Молодий вчений (7). с. 272-275. ISSN 2304-5809

Воротникова, Ірина Павлівна (2017) Використання ІКТ для організації освітньої співпраці. Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки: секція «Освіта» Матеріали Міжнародної конференції «Інновації у вищій освіті-2017». с. 44-49. ISSN 2519-2884

Воротникова, Ірина Павлівна (2017) Освітня політика впровадження ІКТ для професійного розвитку вчителів Вісник психології і педагогіки НАПН України (1(94)). с. 28-32. ISSN 2304-0629

Воротникова, Ірина Павлівна (2017) Використання інструментів LMS MOODLE для забезпечення якісної післядипломної освіти вчителів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 310-319. ISSN 2414-0325

Воротникова, Ірина Павлівна та Ковальчук, Василь Іванович (2017) Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі Інформаційні технології і засоби навчання, 60 (4). с. 58-76. ISSN 2076-8184

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Живе знання (living knowledge) як стратегічний напрям розвитку бібліотек Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек. с. 21-24.

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (3). с. 26-31.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Художні домінанти трагікомедій В.Діброви Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі. с. 148-149.

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Сучасна українська драматургія: феномен існування Дивослово (9). с. 50-55. ISSN 0130-5263

Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Дискурс вікової динаміки старіння в сучасній американській драматургії як маніфестація «духу часу» (на матеріалі п’єси Альфреда Урі «Водій міс Дейзі» (1987)) Наукові записки. – Серія: філологічні науки (мовознавство) (153). с. 70-75. ISSN 978-617-7197-64-4

Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Літературні портрети літніх митців у збірці п’єс Тіни Хау «Занепокоєння на узбережжі» Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 92-98. ISSN 2311-2425

Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Дискурс старіння в драматургії початку ХХІ ст.: проблемно-семантичні аспекти (на матеріалі п’єс Великої Британії, Польщі, Словаччини, США) Синопсис: текст, контекст, медіа (2 (18)). ISSN 2311-259X

Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Літературні портрети літніх митців у збірці п’єс Тіни Хау «Занепокоєння на узбережжі» Studia Philologica (8). с. 92-98. ISSN 2311-2425

Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Репрезентації геронтогенезу в античній комедії: витоки формування ейджизму Сучасні літературознавчі студії, 14. с. 147-157. ISSN 2411-3883

Гайдаш, Анна Владиславівна та Редька, Інна Анатоліївна (2017) Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 36 (136). с. 43-46. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Митець і революція: до питання типології взаємин Літературний процес: методологія, імена, тенденції (9). с. 19-24. ISSN 978-966-7548-48-3

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Антична топіка в сучасній українській поезії Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія Філологія (76). с. 7-13. ISSN 2227-1864

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Поет Володимира Базилевського: античні обриси образної парадигми Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 106-111. ISSN 2311-2425

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Митець і революція: до питання типології взаємин Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 19-24. ISSN 2311-2433

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін.. с. 54-63. ISSN 2413-2039; 2313-2094

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. с. 76-84.

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Забезпечення здоров’язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку: пошук механізмів «Молодий вчений» (3.2). с. 77-80. ISSN 2313-2167

Гацко, Олена Володимирівна та Євдокимова, Лілія Григорівна та Соляник, Тетяна Владиславівна та Пушкарьов, Юрій Віталійович (2017) Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів. Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education» (4(12)). с. 46-49. ISSN 2519-4976

Гладкова, Валентина Миколаївна та Панченко, Алла Гнатівна та Панченко, Ганна Василівна (2017) Використання сервісів Google в управлінні закладом середньої освіти Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 337-344.

Гладун, Марія Анатоліївна та Бучинська, Дар'я Леонідівна (2017) Tools for inquiry-based learning in primary school Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 43-54. ISSN 2414-0325

Глушак, Оксана Михайлівна та Прошкін, Володимир Вадимович (2017) Застосування інформаційних технологій для організації наукової роботи студентів Зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. с. 215-217.

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики Науковий журнал Фізико-математична освіта (1(11)). с. 28-31. ISSN 2413-158Х

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Застосування засобів ІКТ на етапі специфікації та параметризації побудови економетричної моделі Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті і науці: зб. матеріалів І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19 травня 2017 р., м.Київ. с. 167-171.

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві Молодий вчений (3.2). с. 93-97. ISSN 2304-5809

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Особливості підготовки вихователів до формування просторово-часових уявлень дітей дошкільного віку Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. с. 33-37.

Гончаренко, Алла Миколаївна (2017) Життєдіяльність дитини у просторі дошкільного закладу: стратегія, специфіка, орієнтир на індивідуальність Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Грек, Володимир Анатолійович (2017) Дихання як рушій подальшої творчості активності танцівника ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі (2). с. 205-207.

Грицяк, Ігор Андрійович (2017) Становлення і розвиток захисту прав людини: міжнародно-правові здобутки Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 3-7.

Грищук, Юлія Володимирівна (2017) Роль полікультурних європейських традицій у реформуванні педагогічної освіти Республіки Польща Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (1-2). с. 106-118. ISSN 2312-5829

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2017) Культурна діяльність українських студентських організацій у Європі (1920–1939 рр.) Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р.. с. 236-240.

Гуменюк, Олена Анатоліївна (2017) Українські молодіжні організації в Польщі: типологізація і форми діяльності (1920 – 1939 рр.) Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі  – минуле і сучасність. (1). с. 33-39. ISSN 966-638-126-5

Гігіберія, В.А. та Булавін, Л.А. та Литвин, Оксана Степанівна та Лебовка, М.І. (2017) Сушка краплин водних суспензій багатошарових вуглецевихy анотрубок в присутності катіонної поверхнево-активної речовини ЦТАБ Хімія, фізика та технологія поверхні, 8 (3). с. 333-345. ISSN 2518-1238, 2079-1704

Данило, Любов Ігорівна (2017) Дефініційний аналіз поняття готовності Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (7). с. 42-47. ISSN 2227-2844

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії «Молодий вчений» (3.2). с. 62-66. ISSN 2313-2167

Дем'яненко, Світлана Іванівна (2017) Зірки, що сяють крізь століття: Літературна вітальня Українська мова і література в школах України (7-8). с. 54-61. ISSN 2267

Дем'яненко, Світлана Іванівна (2017) Зірки, що сяють крізь століття: Українська перекладацька школа: трагедія доль та велич звершень. Закінчення Українська мова і література в школах України (9). с. 48-57. ISSN 2267

Дем'яненко, Світлана Іванівна та Кашуба, Наталія Вікторівна (2017) Практикум з української мови. Модуль 4. Частина 2. Подовження та подвоєння приголосних. Правопис префіксів та суфіксів. Поняття про відокремлення. Звертання як синтаксична категорія Українське слово і сучасність (2). с. 17-40.

Дем'яненко, Світлана Іванівна та Кашуба, Наталія Вікторівна (2017) Практикум з української мови. Модуль 5. Частина 1. Вживання великої літери. Правила правопису прізвищ та георгафічних назв. Речення, ускладнені вставними і вставленими конструкціями Українське слово і сучасність (3). с. 28-40.

Дем'яненко, Світлана Іванівна та Кашуба, Наталія Вікторівна (2017) Українське слово і сучасність (4). с. 18-36.

Денисюк, Олена Миколаївна та Новосільська, Тетяна Миколаївна (2017) Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства Молодий вчений (4). с. 409-412. ISSN 2304-5809

Дерека, Тетяна Григорівна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Оцінка рівня фізичної підготовленості дітей середнього шкільного віку Науковий часопис Серія 15 “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/” (8). с. 19-22. ISSN 2311-2220

Дерека, Тетяна Григорівна та Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Cучасний зарубіжний досвід професійної підготовки фахівців фізичного виховання для України Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (10). с. 32-35. ISSN 2311-2220

Дерека, Тетяна Григорівна та Туманова, Валентина Миколаївна та Бистра, Ірина Ігорівна та Гацко, Олена Володимирівна (2017) Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів 1 курсу ScienceRise: Pedagogical Education (10). с. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Дерека, Тетяна Григорівна та Туманова, Валентина Миколаївна та Бистра, Ірина Ігорівна та Гацко, Олена Володимирівна (2017) Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу ScienceRise: Pedagogical Education (10). с. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Драч, Оксана Олександрівна (2017) «Особисте життя не розніжило її»: О.Я. Єфименко (1848─1918) ─ учена трудівниця Гуржіївські історичні читання (11). с. 38-47. ISSN 978-966-920-241-3

Дроботенко, Валентина Юріївна (2017) Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 36-41. ISSN 2311-2425

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научн. тр., 6 (1). с. 60-64. ISSN 2524-0986

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Деякі рекомендації майбутньому вчителеві української мови і літератури у підготовці до уроку із синтаксису простого речення: функційно-прагматичний підхід Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи. Зб. матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Вип.9). с. 139-141.

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Теоретичне обгрунтування комунікативно-прагматичного аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць, 22 (2). с. 240-245. ISSN 2309-9763

Дружененко, Раїса Сергіївна та Мукомела, А.В. (2017) Ситуативні завданняяк прийом формування комунікативної компетентності учнів 8 класу на уроках із синтаксису Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 45-49.

Дубовик, Світлана Григоріївна та Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови Початкова школа (10). с. 10-16. ISSN 0131-5358

Дубовик, Світлана Григоріївна та Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Робота над власним висловлюванням (есе) на уроках української мови Початкова школа (9). с. 6-11. ISSN 0131-5358

Дудар, Ольга Володимирівна (2017) Результати дослідно-експериментальної роботи з упровадження елементів музейної педагогіки в роботу дошкільних навчальних закладів міста Києва Музейна педагогіка - проблеми, сьогодення, перстпективи. Матеріали П’ятої науково-практичної конференції. с. 35-37.

Дудар, Ольга Володимирівна та Гріньова, Ольга Михайлівна (2017) Вплив "Духу капіталізму". Феномен розвитку сучасного українського суспільства Humanizacja Pracy (1(287)). с. 91-107. ISSN 1643-7446

Дуля, Аліна Володимирівна та Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) Функціонування сімей учасників антитерористичної операції Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : зб. наук. пр. (1(306)). с. 25-32. ISSN 2227-2844

Дуля, Аліна Володимирівна та Веретенко, Тетяна Григорівна (2017) Соціальна підтримка сімей учасників антитерористичної операції Збірник тез доповідей ХІIІ Всеукр. наук.-прак. конф. "Сучасні суспільні проблеми у вимірі соціології управління". с. 241-244.

Дячок, Надія Валентинівна (2017) Міждисциплінарність як пріоритетний вектор професійної підготовки Педагогічна освіта: теорія і практика. с. 91-94. ISSN 2311-2409

Дячок, Надія Валентинівна та Чернуха, Надія Миколаївна (2017) Вектори професійної мобільності фахівця з іноземної мови Current scientific research. с. 208-212. ISSN 978-617-7214-49-5

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2017) Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога як стратегічний принцип сучасної вищої освіти Інноваційний розвиток вищої освіти : глобальний та національний виміри змін : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. с. 38-41. ISSN 978-966-698-193-9

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2017) Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). с. 79-89. ISSN 2312-5993

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2017) Таксономія типів професійної рефлексії педагога: міждисциплінарний контекст Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (27). с. 9-15. ISSN 978-966-7548-60-5

Заверуха, Юлія Григорівна (2017) Використання домашнього читання як засобу розвитку критичного мислення студентів факультету права та міжнародних відносин Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах: Матеріали науково-методичного семінару (м, Київ, 8 грудня 2016.) / відп. ред. Д. В. Ольшанський. - К.: ФОП Кандиба Т. П., 2017. - 150 с.. с. 109-113.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років «Традиції та новації в у вищій архітектурно-художній освіті» (1). с. 43-50.

Зайцева, Вероніка Іванівна (2017) Образно-візуальна мова ілюстрування поеми «Енеїда» Івана Котляревського в українській книжковій графіці 1910–1960-х років «Традиції та новації в у вищій архітектурно-художній освіті» (1). с. 43-50.

Зайченко, Олена В`ячеславівна (2017) Когнітивні засади формування похідних суфіксальних прикметників в сучасній німецькій мові Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 51-54. ISSN 2311-2425

Зарудня, Ольга Миколаївна (2017) Алгоритм проведення моніторингових досліджень ефективності професійної діяльності вчителя початкової школи Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової української школи. с. 70-73.

Зарудня, Ольга Миколаївна (2017) Моніторинг професійної діяльності вчителя початкової школи: від теорії - до практики Початкова школа і сучасність (1(29)). с. 8-10. ISSN 86516

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Форми дієприкметників: способи врегулювання порушень мовної норми (на матеріалі сучасної української мови) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 24-28. ISSN 2311-2425

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Динаміка словотвірної норми в інформаційному ресурсі українськомовного ЗМІ кінця ХХ-початку ХХІ століття Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (23). с. 15-20. ISSN 978-966-2337-89-1

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Дериваційна парадигма неологізмів прози Олеся Гончара Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVІІ. – Херсон: ХДУ, 2017. – 222 с. (67). с. 33-36. ISSN ISSN 2307-8037

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Аналіз запозичених афіксів в українськомовній периодиці Scientific Journal «ScienceRise» (6(35)). с. 61-64. ISSN 2313-8416, 2313-6286

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Словотвірна парадигма в романі Ю. Яновського «Вершники» Південний архів. Філологічні науки: Збірник наукових праць. Випуск LXVІІ. – Херсон: ХДУ, 2017. – 222 с. (68). с. 27-29. ISSN 2307-8037

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Prontenko, Kostiantyn та Griban, Grygoriy та Prontenko, Vasyl та Bezpaliy, Sergiy та Bykova, Ganna та Dvoretsky, Vitaly (2017) Level and dynamics of functional preparedness indexes of kettlebell sportsmen Journal of Physical Education and Sport (17). с. 712-716. ISSN 2247 - 806X; 2247 – 8051

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Zeleniuk, Oksana та Prontenko, Kostiantyn та Prontenko, Vasyl та Bondarenko, Valentin та Bezpaliy, Sergiy (2017) Improvement of the physical state of cadets from higher educational establishments in the Ukrainian armed forces due to the use of the kettlebell sport Journal of Physical Education and Sport (17). с. 447-451. ISSN 2247 - 806X; 2247 – 8051

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Іванько, Валентина Володимирівна та Портна, Ірина Леонідівна (2017) Фізичне виховання: педагогічні засади здоров’язбережувальної поведінки студентської молоді ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ Матеріали ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції 16 червня 2017 р.. с. 42-43.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Г.В. (2017) Профілактична спрямованість фізичного виховання студентів із кардіоваскулярною патологією – виклик часу Український кардіологічний журнал. с. 175. ISSN 1608-635Х

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Бикова, Г.В. (2017) Олександр Анохін – піонер національної системи фізичного вихованння української молоді Збірник наукових матеріалів круглого столу "Теорія та практика правозастосування в умовах реформування органів публічної влади в Україні". с. 54-56.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Левицька, Владислава та Козик, Дарина (2017) Система фізичного вихованння української молоді лікаря Анохіна Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та магістрів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". с. 78-79.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Садурська, Єлизавета (2017) Київська олімпіада 1913 року - уроки історії Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". с. 79-80.

Зеленюк, Оксана Володимирівна та Чекмарьова, Валентина Василівна та Шимчук, Даяна (2017) Олександр Костянтинович Анохін - універсальна людина, взірець гармонії душі та тіла Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, магістрантів та аспірантів "Проблеми формування здорового способу життя молоді". с. 78-79.

Землянська, Наталія В'ячеславівна (2017) Massive open online courses в контексті інновацій у вищій школі Менеджер. с. 17-25. ISSN 2308-104X

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Концепт концерту-лекції в умовах глобалізації культури Національні культури у глобалізованому світі: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практич. конф., м. Київ, 6–7 квітня 2017 р. с. 380-382.

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Теорія композиції у музичному мистецтві:стан наукової розробки Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.. с. 117-121. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна та Батрак, Марина (2017) Хорове мистецтво Чернігівщини в контексті духовної культури Украіни (історичний аспект) Українське суспільство: основні виміри. с. 58-60.

Каблова, Тетяна Борисівна та Вежневець, Ірина Леонідівна (2017) Музичний портрет в контексті синтезу мистецтв Science of the XXI century: problems and prospects of researches (5). с. 9-12.

Каблова, Тетяна Борисівна та Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Регіональна хорова культура як прояв соціокультурного діалогу Українське суспільство: основні виміри : матеріали Всеукраїнської науково- теоретичної конференції (Київ, 25 травня 2017 р.). с. 73-74.

Каблова, Тетяна Борисівна та Румянцева, Світлана Віталіївна (2017) Специфіка вивчення регіональної хорової культури в соціальному контексті розвитку ХХ - початку ХХІ ст. Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. ISSN 2225-7586

Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2017) Фольк-бенд «Козацькі забави» як глокальне збереження культури в процесі європейської глобалізації Культурні і креативні індустрії: історія, теорія та сучасні практики. с. 49-51.

Канюка, Інна Олександрівна та Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Театральні практики як умова інноваційного навчання Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі: збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево / Ред.кол.: Т.Д.Щербан (гол.ред.) та ін. - Мукачево: Вид-во МДУ, 2017.- 2015. с. 159-161. ISSN 978-617-7495-07-8

Канюка, Інна Олександрівна та Цибулько, Інна Олександрівна (2017) Психологічні арт-техніки в академічному навчанні Педагогічна освіта: теорія і практика (27). с. 61-65. ISSN 2311-2409

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Вплив нових освітніх технологій на інформатизацію вищої школи Нові технології навчання (89). с. 107-111.

Карлінська, Яніна Валеріївна (2017) Гейміфікація як невідємний чинник підвищення якості освіти Модернізація змісту професійної освіти - умова підготовки компетентного фахівця нової формації. с. 260-264.

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Формування читацької культури сучасного вихователя Молодий вчений (3.2). с. 76-79. ISSN 2304-5809

Карпенко, Анастасія Сергіївна (2017) Корпоративна пошта Gmail сервісу Google Apps як інструмент діяльності організаційно-навчальних підрозділів ВНЗ Informational Technologies in Education (30). с. 160-169. ISSN 1998-6939

Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Особистість співака в умовах ідеологічних перетворень у культурно-мистецькому житті України 1920-1930-х рр Мистецтвознавчі записки (31). с. 96-108. ISSN 2226-2180

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Особливості викладання дисципліни "Галерейна та кураторська діяльність" у вищих навчальних закладах мистецького спрямування Wspolczesne problemy i perspektywy rozwoju. с. 15-16. ISSN 978-83-61401-64-3

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Історіографія дослідження творчості художника антона кашшая та стан наукової розробки теми Наук. журн. «Молодий вчений» (4 (44)). с. 67-70. ISSN 2304-5809

Кая, Семіх (2017) Міфологізація Стамбула в романі Орхана Памука «Біла фортеця» Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 105-110. ISSN 2311-2433

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Педагогічні науки, том2 (76). с. 77-80. ISSN 2413-1865

Клібайс, Тетяна Володимирівна (2017) Вивчення особливостей писемного мовлення суб’єктів з різними атрибутивними стилями Освіта та розвиток обдарованої особистості Вивчення особливостей писемного мовлення суб’єктів з різними атрибутивними стилями. (4 (59)). с. 31-34. ISSN 2309-3935

Кобилянська, Людмила Миколаївна (2017) Правові засади міжнародного співробітництва у сфері боротьби з кіберзлочинністю Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 83-88.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Психолого-педагогічні засади розвитку і виховання творчої активності осбистості у спадщині В.О.Сухомлинського Філософія для дітей. В.О.Сухомлинський у діалозі з сучасністю. с. 99-106.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Інноваціні методи підготовки організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності Development and modernization of pedagogical and psychological sciences: experience of poland and prospects of ukraine, 1 (336). с. 265-282.

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Вимоги суспільства до особистості вихователя дітей дошкільного віку «Молодий вчений» (3.2). с. 18-23. ISSN 2313-2167

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Невербальное общение как средство коммуникации с детьми раннего возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 144-145. ISSN 978-985-498-758-3

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Вплив педагогічних умов на розвиток емоційно-мовленнєвої сфери дитини віком від 1 року Матеріали ХХVІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації». с. 96-100.

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Творчі роботи дітей вулиці як композиційний акцент інтер’єру спеціалізованого закладу для дітей Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття. (1). с. 21-24.

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) "Дім"-"Поле"-"Храм" як екзистенціали української культури Наукові записки: серія педагогіка (157). с. 12-14. ISSN 2521-1919

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Концепт софійності в контексті іконографічного зображення Гілея: науковий вісник (119). с. 181-183. ISSN 2076-1554

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Стилістичні особливості українського бароко Сучасні дослідження в галузі культури і мистецтва. с. 97-99.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Вільям Шекспір. «Ромео і Джульєтта» (творча історія на тлі доби Ренесансу) Всесвітня література в сучасній школі (2). с. 11-15.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Спочатку було слово Всесвітня література в сучасній школі (9). с. 14-27.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Йоганн Вольфганг Гете. Штюрмерська лірика Всесвітня література в сучасній школі. (10). с. 7-12.

Ковбасенко, Юрій Іванович та Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Використання античного інтеpтексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 99-105. ISSN 2311-2425

Ковбасенко, Юрій Іванович та Фещенко, Марія Іванівна та Дячок, Світлана Олександрівна (2017) Нова парадигма літературної освіти в Україні крізь призму SWOT–аналізу П'яті Волошинські читання “Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи” : Тези доповідей Усеукраїнської науково-практичної конференції. 22–25 червня 2017 року. – Миколаїв, 2017. – С. 63–67. с. 63-67.

Козачук, Андрій Михайлович (2017) Використання кіл Ейлера у перекладознавстві Комунікативний дискурс у полікультурному просторі: матеріали Міжнародної міждисциплінарної науково-практичної конфренції (6-7 жовтня 2017 р.).. с. 182-183.

Козлов, Роман Анатолійович (2017) Катарсис пекельного болю (сміхове орнаментування автобіографічної повісті Шайло Гарріса «Сталева воля») Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі. с. 63-65.

Козлітін, Денис Олександрович та Матющенко, Ірина Іванівна (2017) Медіа середовище сучасного дошкільника та роль майбутнього педагога у ньому «Молодий вчений» (3.2). с. 49-52. ISSN 2313-2167

Колесник, Олександр Сергійович (2017) Знайомство з M-логікою: базові міркування стосовно ключових понять Теоретична і дидактична філологія. Збірник наукових пракцю Серія "Філологія". Серія "Педагогіка" (25). с. 159-169. ISSN 2309-1517

Колесник, Олександр Сергійович (2017) На перехресті світів: мовна репрезентація концепту ЛІС у вимірі міфо-семіотики Науковий вісник Чернівецького університету. германська філологія. (784). с. 51-68. ISSN 2518-7090

Колесник, Олександр Сергійович (2017) Дефрагментація світів: М-логіка у вербальному моделюванні Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Мова. Культура. Комунікація." 28 квітня 2017 р.. ISSN 978-617-7037-08-7

Колесник, Олександр Сергійович (2017) Мовний образ концептів ментальної сфери крізь призму міфосеміотики Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. – Серія: Філологічні науки. (153). с. 396-403. ISSN 978-617-7197-64-4

Кондратюк, Світлана Григоріївна (2017) Шляхи розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього працівника сфери дошкільної освіти «Молодий вчений» (3.2). с. 66-70. ISSN 2313-2167

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб'єктивний мистецький досвід руйнуваня канонів портретного жанру Вісник ХДАДМ (3). с. 115-121.

Копієвський, Олег Дмитрович (2017) Джерела вивчення грузинського народного танцю ІІ Міжнародкна науково-практична конференція " Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному просторі" (2). с. 49-52.

Коханова, Олена Петрівна (2017) Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (2). с. 54-59. ISSN 2312-3206

Кочерга, Олександр Васильович (2017) Чутливість психофізіологічних систем та їх вплив на навчання учнів Початкова школа (3). с. 1-4. ISSN 0131-5358

Кочерга, Олександр Васильович (2017) Дошкільник на порозі школи Палітра педагога (3). с. 3-5.

Кочерга, Олександр Васильович (2017) Бар'єри адаптації. Міфи, що ламають крила майбутнього першокласника Початкова освіта (16). с. 4-13.

Кравчук, Лариса Володимирівна (2017) Формування толерантності у молодших школярів Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Формування у студентів педагогічних спеціальностей навичок ХХІ століття у процесі виконання самостійної роботи Журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика» (1-2). с. 20-25. ISSN 1609-8595

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Формування соціальної активності майбутніх педагогів у процесі позанавчальної діяльності International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences: Conference Proceedings, December 28-29, 2016. Kielce: Holy Cross University. 288 pages. с. 91-94.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Проблема формування у майбутніх педагогів критичного мислення та здатності вирішувати проблеми Молодий вчений, ІІІ (3 (43)). с. 417-421. ISSN 2304-5809

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Сучасні виклики вищої педагогічної освіти Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. с. 39-43.

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Світові тенденції щодо формування навичок XXI століття у майбутніх педагогів Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 95-річчю кафедри педагогіки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. с. 138-140.

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Подготовка будущих учителей изобразительного искусства к обучению учащихся основной школы основам дизайна Педагогика и современность (1 (27)). с. 43-48. ISSN 2304-9065

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції Гілея: науковий вісник (121(6)). с. 222-226. ISSN 2076-1554

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. с. 193-203.

Куцик, Р. (2017) Відозви як важливий інформаційний засіб на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр. Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. с. 48-54.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Боротьба російської імперської влади з пропагандою революційного спрямування на території українських губерній Південно-Західного краю (1914–1917) Український історичний збірник. с. 175-188.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (25). с. 366-372.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Карикатура як особливий механізм інформаційної пропаганди на території українських губерній Південно-Західного краю у 1914–1917 рр Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. с. 86-91. ISSN 2076-8982

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Прийоми інформаційного впливу російської імперської влади на населення Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр Київські історичні студії (1(4)). с. 82-87. ISSN 2524-2749

Кучаковська, Галина Андріївна (2017) Організація студентської спільної діяльності за допомогою популярних мережних сервісів ICT in Education, Research and Industrial Applications: Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, 1 (1). с. 155-165. ISSN 1613-0073

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Феномен естрадного вокального ансамблю в сучасному культуропросторі Мистецтвознавчі записки (31). с. 64-69. ISSN ISSN 2226-2180

Лахно, Наталія Валентинівна (2017) Актантна спрямованість семантики дієслівних суфіксів в українській мові Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 17-23. ISSN 2311-2425

Лахтадир, Олена Володимирівна (2017) Особливості сформованості комунікативної компетентності та її складових у студентів-майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (13). с. 259-267. ISSN 2072-4772

Леонтьєва, Інна Василівна (2017) «Зірочки» О. Лазурського – графоаналітичний інструмент візуалізації багатопрофільної моделі особистості учня ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди". с. 60-64.

Леонтьєва, Інна Василівна (2017) Переваги та недоліки використання комп'ютерно зорієнтованих технологій навчання в освітньому процесі вищого навчального закладу Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці. с. 54-57.

Леонтьєва, Інна Василівна та Капітоненко, О.В. (2017) Навчання без насилля: феномен шкільного булінгу Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 32-35.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Формування зоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у навчально-дослідницькій діяльності Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). с. 118-122. ISSN 966-7281-10-9

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Етапи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у процесі професійної підготовки Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії : Зб. наук. праць. ХХХVІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конфер. (30–31 березня 2017 р., м. Переяслав-Хмельницький).. с. 103-104.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Принципи формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 10 березня 2017 р., Баку. с. 263-265. ISSN 978-617-7401-47-5

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Структура здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку : Матер. IV-ї Всеукр. наук.-практ. конфер. (28-29 квітня 2017 р., м. Харків) / Наукове партнерство «Центр наукових технологій». с. 55-59.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Шляхи організації навчального процесу у ВНЗ для формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців соціальної сфери Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Матер. ІІ-ї Всеукр. наук. конфер. (26-27 травня 2017 р., Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара). Частина ІІ. / Наук. ред. О. Ю. Висоцький.. с. 44-46.

Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Забезпечення якості процесу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ Pedagogika. Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, Gdańsk).. с. 63-65. ISSN 978-83-65608-63-5

Линьов, Костянтин Олександрович (2017) Процесно орієнтоване лідерство керівника закладу освіти у контексті теорії спіральної динаміки International Scientific Journal of Universities and Leadership (1 (4)). ISSN 978-617-7288-08-03

Литвиненко, Олена Олександрівна (2017) Особливості практичної роботи з мріями студентів, які мають порушення слуху Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (35). с. 272-283. ISSN 2227-6246

Луцько, Катерина Василівна (2017) Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). с. 145-156. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна та Турло, Ксенія Миколаївна та Бабеша, Ольга Михайлівна та Абраменко, Марія Андріївна та Гунбін, Єлизавета Ігорівна (2017) Удосконалення корекційних технологій навчання дітей з особливими освітніми потребами на основі дослідження функціональних станів мозку Вісник Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Психологічні науки. / [ редкол.: Г.К.Радчук відп. Ред.. та ін.] (8). с. 174-176. ISSN 978-966-1638-99-9

Луцюк, Микола Володимирович (2017) Українська література в системі навчання іноземних студентів-філологів Науково-методичні проблеми мовної підготовки іноземних громадян. с. 38-40.

Луцюк, Микола Володимирович (2017) Біблійна тілесність в контексті давньосхідних міфічних уявлень Мова і культура. Серія "Філологія", 19 (4 (184). с. 41-50. ISSN 966-7825-44-2966-7825-46-9

Луцюк, Микола Володимирович (2017) Давньоєгипетська поема «Бесіда зневіреного зі своїм ба»: художній переклад на українську Синопсис: текст, контекст, медіа (1 (17)). с. 1-9. ISSN 2311-259X

Лях, Тетяна Леонідівна та Башта, Ольга (2017) Стан соціально-педагогічної підтримки дітей з особливими потребами та їхніх батьків у комплексних позашкільних навчальних закладах міста Києва Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (142). с. 9-15. ISSN 2518-7465

Лях, Тетяна Леонідівна та Башта, Ольга (2017) Зміст соціально-педагогічної роботи з батьками дітей з особливими потребами у комплексних позашкільних навчальних закладах Збірка матеріалів ХXХV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії».

Лях, Тетяна Леонідівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Європейський досвід підготовки дослідників і практиків із розвитку та організації місцевих громад Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). с. 145-154. ISSN 2312-5829

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Ставлення студентів до дистанційного навчання у вищому навчальному закладі Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 80-88. ISSN 2414-0325

Лях, Тетяна Леонідівна та Спіріна, Тетяна Петрівна та Попова, Альона Олексіївна (2017) Соціально-педагогічні проблеми адаптації студентів до дистанційного навчання у вищій школі Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету (технічні науки: секція «Освіта» Матеріали Міжнародної конференції «Інновації у вищій освіті-2017» (1). с. 17-21. ISSN 2519-2884

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Іванько, Валентина Володимирівна та Морозова, Світлана Миколаївна (2017) Особливості психологічного здоров’я старшокласників Спортивна наука України / Sport science of Ukraine (2). с. 31-34. ISSN 1993-5757

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Косік, Наталія Леонідівна та Косік, Микола Сергійович та Корж, Євген Миколайович (2017) Оцінка індивідуально - психологічних якостей у дітей 11-13 років, які спеціалізуються у футболі Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (9). с. 67-70. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Портна, Ірина Леонідівна та Гаврилова, Наталія Григорівна (2017) Біологічні ритми та їх значення в зміні працездатності при заняттях фізичною культурою та спортом Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (10). с. 58-60. ISSN 2311-2220

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна (2017) Життєві цінності та їх пріорітет у висококваліфікованих спортсменів Материалы Международной научно-практической конференции Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в республике Саха (Якутия). с. 148-150. ISSN 978-5-7513-2417-9

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Гнутова, Наталія Павлівна та Гнутов, Євгеній Іванович (2017) Особливості психологічного захисту дітей 12 – 14 років Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту (4). с. 180-185. ISSN 1818-9172

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Структура культурного простору університету у сучасній системі вищої освіти України Вища освіта України. Тематичний випуск. с. 103-109.

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Деякі аспекти філослфії вищої освіти в умовах глобалізації та інформаційної революції, ринкових та демократичних перетворень Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Тематичний випуск «Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору», VI(74) (37-1). с. 29-39. ISSN 2308-5126

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Режисерська візуалізація концертів естрадної музики Національні культури у глобалізованому світі. с. 391-393.

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Ціннісне ставлення сучасних дітей та батьків до книги Didactica slovenica - pedagoska obzorja, 32 (2). с. 33-48. ISSN 03531392

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Закономірності та принципи педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу в умовах вищого навчального закладу Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17(60). с. 19-22. ISSN 966-7281-10-9

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Формування суб’єктної позиції майбутнього педагога «Молодий вчений» (3.2). с. 24-28. ISSN 2313-2167

Ліннік, Олена Олегівна (2017) Формирование целостной картины мира у детей дошкольного возраста средствами фотоискусства Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 71-73. ISSN 978-985-498-758-3

Ліннік, Олена Олегівна та Барна, Христина (2017) Дитяча субкультура у світі дорослих цінностей «Молодий вчений» (3.2). с. 53-57. ISSN 2313-2167

Лісовська, Мирослава Миколаївна (2017) Захист прав трудових мігрантів: європейський досвід Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 73-77.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Комплексний підхід до трудового виховання дітей дошкільного віку у 70-80рр ХХ століття Збірник наукових праць Педагогічні науки Випуск. с. 28-32.

Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів «Молодий вчений» (3.2). с. 54-58. ISSN 2313-2167

Мажуга, Юрій Іванович (2017) Методико-математична компетентність майбутніх учителів початкової школи, вплив та значення математичної логіки у її формуванні Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (23). с. 125-131.

Макарчук, Наталія та Стусь, Анна (2017) Роль особистісної саморегуляції у превенції фрустрації в професійному середовищі Педагогічний процес: теорія та практика (56). с. 50-57. ISSN 2078-1687

Маланич, Галина Петрівна та Томашик, Василь Миколайович та Литвин, Оксана Степанівна (2017) The influence of ethylene glycol on the chemical interaction of PbTe and Pb1–xSnxTe crystals with H2O2–HBr–ethylene glycol etching compositions Semiconductor Physics, Quantum Electronics & Optoelectronics, 20 (1). с. 91-95. ISSN 1605-6582

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Діагностування внутрішнього стану дитини (про що нам розкажуть дитячі малюнки, казки,ліплення та танці) Початкова школа і сучасність (1(29)). с. 3-7. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Діагностичні методики вивчення внутрішнього стану дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Початкова школа (3). с. 50-52. ISSN 0131-5358

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Вчителю вчителів - від вдячних учнів Початкова школа і сучасність (5(33)). с. 2-3. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Стратегії педагогічного спілкування: сутність та методика діагностування Рідна школа, 5-6. с. 16-21. ISSN 0131-6788

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Діагностування особливостей педагогічного спілкування вчителя початкової школи Початкова школа і сучасність (3(31)). с. 3-6. ISSN 86516

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Діагностичні методики визначення стилю педагогічного спілкування вчителя початкової школи Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 6-9. ISSN 86516

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. с. 116-125. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Исследование эмоционального интеллекта по шкале «эмпатия» у будущих специалистов в сфере специального образования Zborník príspevkov z medzinárodná vedecko-praktická konferencia Inovačné výskum v oblasti sociológie, psychológie a politológie. с. 121-124.

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Зміст діяльності логопедичного центру Університету Грінченка як засобу підготовки фахівців і ресурсу інклюзивної освіти дітей з ТПМ місцевої громади Науково-методичний журнал Логопедія (10). с. 48-54. ISSN 2413-9130

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Царенко, Юлія Олександрівна та Яремчук, Юлія Олександрівна та Пурська, Ірина Ігорівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології «Лялька як персона» в інклюзивному середовищі Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р.. с. 73-76.

Мартич, Руслана Василівна (2017) Феномен «Живого»у контексті сучасного cхіднохристиянського віровчення Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р., м. Київ. с. 204-214.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Мегалінська, Г.П. та Лехолетова, Марина Миколаївна та Сердюк, Людмила Сергіївна (2017) Алкоголізм як біопсихосоціальне захворювання Педагогіка здоров’я : збірник наукових праць VIІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. с. 386-390.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Фармакогенетичні ензимопатії Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи: збірник матеріалів ІІ-й Міжнародній науково-практичній конференції 10 березня 2017 р., Баку. с. 6-8. ISSN 978-617-7401-47-5

Маруненко, Ірина Михайлівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Вплив тривожності на пізнавальну діяльність студентів під час навчання у ВНЗ Badania podstawowe i stosowane: wyzwania i wyniki : Zbiór artykułów naukowych. Konferencji Miedzynarodowej Naukowo-Praktycznej (30.05.2017 - 31.05.2017, Gdańsk). с. 18-21. ISSN 978-83-65608-58-1

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2017) Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект Вісник Хмельницького національного університету, 2 (2). с. 56-60. ISSN 2226-9150

Марухленко, Оксана В'ячеславівна (2017) Планування інвестицій в інноваційну продукцію на основі матриці інноваційного потенціалу регіону Вісник Дніпропетровського університету. Серія: менеджмент інновацій, 24 (7). с. 229-237. ISSN 2409-7101

Марченко, Тетяна Іванівна (2017) Проектна діяльність як засіб формування компетентностей в учнів початкової школи Початкова школа (7). с. 44-47. ISSN 0131-5358

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліотечне краєзнавство – важливий напрям патріотичного виховання учнів Бібліосвіт Інформаційний вісник Київ 2017 1 (61) 2017 (1\(61)). с. 42-54.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Національно-патріотичне виховання слухачів курсів підвищення кваліфікації Формування патріота в вимірі революції гідності та пріоритетів «Нової школи» : збірник статей учасників 1-го Всеукраїнського круглого столу з он-лайн трансляцією, 16-17 лютого 2017 року / Редактори С.В.Драновська, Л.М.Чхайло. Електронне науково методичне. с. 211-217.

Матвійчук, Оксана Євгенівна (2017) Бібліоміст до читача ІУ інтернет-симпозіум у «Гра в бісер: комунікаційні ігри сучасності».

Машовець, Марина Анатоліївна (2017) Лідерство-служіння як професійна компетентність дошкільного педагога «Молодий вчений» (3.2). с. 29-35. ISSN 2313-2167

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Переосмислення літературних образів балетмейстерами сучасності Особливості роботи хореографа у соціокультурному просторі (2). с. 24-28.

Медвідь, Тетяна Анатоліївна (2017) Використання мультимедійних технологій в хореографічному мистецтві Innovations in science and education. с. 249-251. ISSN 978-1-911354-19-2

Меленець, Людмила Іванівна (2017) 2017- рік Півня! Бібліотечка вихователя дитячого садка (1). с. 3-11.

Меленець, Людмила Іванівна (2017) Уміння педагога користуватися категорією прощення Філософія дитинства Януша Корчака. Фундаментальні потреби дитини в сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. з педагогіки та дитячої психології, 7-8 квітня 2017. Київ.. с. 237-242.

Меленець, Людмила Іванівна (2017) Організація городкового турніру в дошкільному навчальному закладі Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Мельник, Ганна Мирославівна (2017) Захист прав національних меншин у республіці Польща: аналіз законодавства Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 68-73.

Мельник, Ганна Мирославівна та Губицький, Любомир Володимирович (2017) Виробництво алкогольних напоїв як соціальний привілей (на прикладі Київської губернії у першій половині ХІХ ст.) Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (115). с. 14-18. ISSN 2076-1554

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Профілі професійної компетентності та професійної підготовки фахівців дошкільної освіти у Європейських країнах Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). с. 36-41. ISSN 2410-4620

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Особливості становлення професійної підготовки дошкільних педагогів у Великій Британії Педагогічна теорія і практика. Збірник наукових праць, 6 (1). с. 368-392. ISSN 2219-438Х

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору Наук. журн. «Молодий вчений», 42 (2). с. 510-514. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Європейський вимір дошкільної освіти як умова якісної дошкільної освіти в Європі Перспективні напрямки розвитку сучасних педагогічних і психологічних наук: зб. тез міжн. Наук.-практ. конф.. с. 42-46.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) «Європейський підхід у дошкільній освіті»: основні положення та особливості впровадження Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). с. 269-283. ISSN 2312-5993

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому вимірі Наук. журн. «Молодий вчений», 43.2 (3.2). с. 4-9.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому просторі «Молодий вчений» (3.2). с. 4-9. ISSN 2313-2167

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Тhe Steiner perspective practice in modern early years establishments Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 223-224. ISSN 978-985-498-758-3

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Вальдорфська іграшка як засіб розвитку творчої уяви дітей дошкільного віку Педагогіка і психологія: актуальні проблеми досліджень на сучасному етапі: Матер. Міжн. Наук.-практ. конф.. с. 115-118.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Становлення системи дошкільної освіти у Франції Молодий вчений, 50.2 (10.2). с. 47-51. ISSN 2304-5809

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Формування вокально-сценічної майстерності у майбутнього співака-початківця на заняттях з вокалу Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України XX століття. с. 158-161. ISSN 978-966-452-253-0

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна та Леонтьєва, Софія Леонідівна (2017) Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (23) (139). с. 71-74. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Михайлик, Ольга Петрівна та Носенко, Тетяна Іванівна (2017) Використання соціального сервісу YouTube у процесі навчання студентів іноземної мови Мова і література у політкультурному просторі. с. 125-131.

Михалевич, Віктор Вадимович та Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі Гілея: науковий вісник. с. 119-120.

Михацька, Алла Валер'янівна (2017) Принципи культури забезпечення якості в українському освітньому просторі Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). с. 84-88.

Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна (2017) Система рейтингових показників оцінювання діяльності викладачів сучасних університетів Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць (19). с. 34-44. ISSN 2411-8869

Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна (2017) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ – КЛЮЧОВА ВИМОГА ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ Інформаційні технології і засоби навчання, 59 (3). с. 189-200. ISSN 2076-8184

Музика, Олена Оксентівна (2017) Про непусті дитячі пустощі Вихователь-методист дошкільного закладу (2). с. 30-33.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Педагогічна взаємодія як чинник розвитку внутрішньої мотивації навчально-професійної діяльності студентів Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку : матеріали І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (20-21 квітня 2017 року), Ч.1. с. 225-227.

Музика, Олена Оксентівна (2017) Вікові аспекти розвитку референтних стосунків осіб із ознаками музичної обдарованості Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, VI (13). с. 101-110. ISSN 2072-4772

Музика, Олена Оксентівна (2017) Професіоналізація студентів: ціннісно-мотиваційні аспекти Дошкільна і початкова освіта: сьогодення і перспективи розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (17-18 травня 2017 року). – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка.

Музика, Олена Оксентівна та Повисок, Альона Анатоліївна (2017) Психологічні особливості сприймання часу дітьми дошкільного віку Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: Матеріали науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців і студентів. – Івано-Франківськ.

Музика, Олена Оксентівна та Топольницька, Ольга Олегівна (2017) Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти Молодий вчений, 1 (41). с. 238-241. ISSN 2304-5809

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Психологічні чинники формування етнічної свідомості Психологія свідомості: теорія і практика наукових досліджень. с. 96-100. ISSN 978-617-7397-31-0

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Проблема визначення структури та функцій етнічної свідомості Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики, І. с. 215-217.

Музиченко, Ірина Вікторівна (2017) Психологічні особливості суїцидальної поведінки особистості Освіта та розвиток обдарованої особистості (9). с. 11-16. ISSN 2309-3935

Музиченко, Ірина Вікторівна та Олійник, Наталія Терентіївна (2017) Психологічні особливості етнічної свідомості студентської молоді Пізнавальниукий та перетворювальний потенціал історичної психології як на. с. 24-25.

Мікіна, Олена Геннадіївна (2017) Семантична еволюція від «молити» до «говорити» як універсальне явище: етимологічний етюд Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 3-10. ISSN 2311-2425

Надтока, Геннадій Михайлович (2017) Російська православна церква на пострадянському просторі: тенденції конфесійної та політичної еволюції Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі – минуле і сучасність.. с. 157-160. ISSN 966-638-126-5

Надтока, Геннадій Михайлович (2017) Участь Російської православної церкви в діяльності чорносотенних організацій на українських землях на початку ХХ століття Київські історичні студії. с. 26-34. ISSN 2524-2749

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам Підприємництво, господарство і право (3). с. 204-208. ISSN 2307-8049

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Енергетична політика на сучасному етапі: впровадження зарубіжного досвіду Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 37-43.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади Підприємництво, господарство і право, 1 (1). с. 34-40. ISSN 2307-8049

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Cтан здоров’я українців та як його визначити Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (м. Харків, 26-27 січня 2017 року). с. 94-99.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Здоров'язбережувальні умови у школі Біологія і хімія в рідній школі (2). с. 15-18. ISSN 68828

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Здоров’язбережувальні умови у школі Біологія і хімія в рідній школі (2). с. 15-18.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Ґрунтовні знання студентів – запорука професійного успіху International Scientific and Practical Conference “World science”. Multidisciplinary scientific edition, Vol.3 (5(21)). с. 50-54. ISSN 2413-1032

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Інтродукція рослин в Україні: історичний нарис Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць. с. 55-58. ISSN 502.3+504.453+57.017

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Буко, Анастасія Янівна (2017) Вплив анаболічних стероїдів на здоров’я спортсменів «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (18). с. 27-31. ISSN 2543-2670

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Кадун, Карина Олегівна (2017) Наркоманія серед молоді та як її уникнути «Первый независимый научный вестник» First independent scientific journal (19). с. 10-14. ISSN 2543-2670

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Розвиток інтелектуально-творчих умінь майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку науки". с. 66-67.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Дзвінкі та глухі приголосні звуки Початкова школа і сучасність (5(33)). с. 18-20. ISSN 86516

Нечипоренко, Катерина Петрівна та Єншина, Марія (2017) Формування інтелектуально-творчих умінь учнів другого класу на уроках української мови Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку (31). с. 142-145.

Нечипоренко, Катерина Петрівна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Теоретико-методичний аналіз організації педагогічної практики: вітчизняний та зарубіжний досвід Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць (21). с. 275-286. ISSN 2308-3778

Нечитайло, Володимир Степанович (2017) Народне хореографічне мистецтво України репрезентант національно-культурних цінностей ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Особливості роботи хореографа в сучасному соціокультурному проторі" (2). с. 29-31.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Пізнавальні інтереси сучасних першокласників International Scientific-Practical Conference Theoretical and applied researches in the field of pedagogy, psychology and social sciences. с. 281-285.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи як чинник підвищення якості освіти Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIV (3). с. 73-76. ISSN 2413-1865

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Рефлексивний компонент готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів Актуальні проблеми особистісно-професійного розвитку студента в сучасному суспільстві. с. 45-48.

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Теоретичні основи формування рефлексійної компетентності у майбутніх педагогів Педагогіка і психологія:сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування :Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. с. 8-10.

Новик, Ірина Михайлівна та Онянова, Тетяна Валентинівна (2017) Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ Молодий вчений (6 (46)). с. 264-267. ISSN 2313-2167

Нікітенко, Олександр Іванович (2017) Забезпечення законності у сфері прав і свобод людини та громадянина Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 109-117.

Обловацька, Наталія Олександрівна (2017) Зарубіжні класифікації прав дитини Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 33-35.

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2017) Лідери для нової української школи Неперервна освіта: Акмеологічні студії (Педагогічні науки. Психологічні науки) (1). с. 4-13.

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2017) Дівчатка та хлопчики: психологія виховання Практичний психолог: дитячий садок (3). с. 13-20. ISSN 96687

Олексенко, Світлана Валер'янівна (2017) Аналітичний звіт практичного психолога за навчальний рік Практичний психолог: дитячий садок (4). с. 10-14. ISSN 96687

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Конгеніальність у герменевтичних смислах мистецької освіти Quality, Mobility and Globalization in the Higher Education System. с. 81-87. ISSN 978-1-63484-986-9

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Цілісність особистості в контексті міждисциплінарної інтеграції у вищій мистецькій освіті Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти (22(27)). с. 8-12.

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Феноменологічний діалог/полілог в організації навчальної діяльності магістрів музичного мистецтва Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (152). с. 25-27. ISSN 2415-7988

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Виховний потенціал трансцендентних духовних цінностей в сфері музичного мистецтва Мистецтво та освіта (1). с. 2-7. ISSN 2308-8885

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Національна ідея у змісті фахової підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва Вісник Прикарпатського університету (30-31). с. 43-47. ISSN 2411-1007

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Трансдисциплінарність у реалізації духовного потенціалу мистецтва Modern tendencies in pedagogical education and science of Ukraine and Israel: the way to integration (8). с. 177-182. ISSN 2218-8584

Олексюк, Ольга Миколаївна та Ткач, Марія Михайлівна та Бондаренко, Лариса Анатоліївна (2017) Принцип фрактальної гармонії в духовному саморозвитку музиканта-педагога Educational Researcher, 2 (46). с. 925-934. ISSN 0013-189X

Ольшанський, Дмитро Валентинович (2017) Використання сучасних засобів навчання англійської мови у процесі професійної підготовки фахівців у сфері медіакомунікацій Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 32-38.

Омері, Ірина Дмитрівна та Спесивих, Олена Олександрівна та Комоцька, Оксана Сергіївна (2017) Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (22 (1)). с. 194-199. ISSN 2309-9763

Омері, Ірина Дмитрівна та Спесивих, Олена Олександрівна та Комоцька, Оксана Сергіївна (2017) Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць (22). с. 194-199. ISSN 2309-9763

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Можливості та загрози розвитку корпорацій в умовах сталого розвитку України Менеджер (4(77)). с. 30-37. ISSN 2308-104X

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Інноваційній підхід у екологічно сталому розвитку України Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). с. 89-93.

Орлова, Наталія Сергіївна та Іващенко, Алла Іванівна (2017) Comparative analysis of some EU and EU associated countries to identify the phenomenon of business development in post-socialist countries Економічний часопис - XXІ (163(1)). с. 22-25. ISSN 1728-6239

Орлова, Наталія Сергіївна та Мохова, Юлія (2017) Впровадження інформаційних технологій в систему корпоративного управління Open Educational E-environment of modern university (3). с. 355-365. ISSN 978-617-658-018-8

Орлова, Наталія Сергіївна та Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2017) Програмно-цільовий механізм державного регулювання соціальної сфери Наукові праці: наук.журн./ Черном. нац. ун-т. ім. Петра Могили (290). с. 108-113.

Павлюк, Роман Олександрович (2017) Навчання на дослідницькій основі: європейські підходи до його характеристики Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання, 1-2 (16-17). с. 155-167. ISSN 2312-5829

Павлюк, Роман Олександрович (2017) Modern Internet-based scientific methods of scientific and research activities Известия Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (2(101)). с. 35-39. ISSN 1609-9672

Пазюк, Світлана Андріївна (2017) Підвищення фахової компетентності педагогів щодо формування здоров’язбережувальної поведінки в дітей дошкільного віку: теоретичні засади Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць, 2 (22). с. 277-282. ISSN 2309-9763

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Формування ціннісних орієнтацій старшокласників засобами міжпредметних зв'язків Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. с. 43-45.

Паламар, Світлана Павлівна та Васьківська, Галина Олексіївна (2017) Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists Wiadomości Lekarskie, LXX (4). с. 838-842. ISSN 0043-5147

Пасько, Ярослав Ігорович (2017) Post-colonial society Future of secular western civilization in globalization processes. с. 52-54.

Петрик, Лада Вікторівна (2017) Цифрові зображення як медіа та навчальні засоби у навчанні іноземних мов майбутніх учителів початкової школи Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology, V(56) (128). с. 51-54. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Петрик, Лада Вікторівна (2017) Медіаграмотність як навичка ХХІ століття Педагогічна освіта: теорія і практика (27). с. 100-103. ISSN 2311-2409

Петрухан, Людмила Юріївна (2017) Соціальний працівник ХХІ сторіччя: досвід підготовки фахівців соціальної сфери в спадщіні Мері Елен Річмонд та сучасні тенденції Наукові дослідження: перспективи інноваційного розвитку суспільства і технологій. с. 170-176.

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Дослідження самооцінки підлітків, хворих на діабет Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 6 (13). с. 129-136. ISSN 2072-4772

Пожидаєва, Марія Анатоліївна (2017) Перехід від валютних обмежень до правової регламентації як сприятлива умова для ефективного функціонування платіжних систем в Україні Часопис Київського університету права (1). с. 98-103. ISSN 2219-5521

Пожидаєва, Марія Анатоліївна (2017) Значення законодавства ЄС для захисту прав користувачів платіжних систем в Україні Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 43-48.

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій «Молодий вчений» (3.2). с. 36-40. ISSN 2313-2167

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Педагогическое сопровождение изобразительной деятельности младших дошкольников Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 97-98. ISSN 978-985-498-758-3

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Традиційне ліплення із нетрадиційних матеріалів Вихователь-методист дошкільного закладу (6). с. 57-61.

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Операція "аплікація": від підготовки до реалізації Вихователь-методист дошкільного закладу.

Поляничко, Олена Миколаївна (2017) Обєктивація психологічних захистів у осіб підліткового віку з невротичною формою заїкання Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції 13-14 квітня 2017 р.. с. 138-143.

Поляничко, Олена Миколаївна та Єретик, Анатолій Анатолійович (2017) Особливості пізнання об‘єктивної реальності психічного в глибинному пізнанні Modern Methodology of Science and Education, 3. с. 14-15.

Пономарьова, Ольга Юріївна (2017) Особливості становлення толерантної особистості у старшому шкільному віці Scientific journal «Economics and finance». с. 472-475. ISSN 978-0-9988732-1-3

Портна, Ірина Леонідівна та Соляник, Тетяна Владиславівна та Корж, Євген Миколайович (2017) Дослідження конформності у командних видах спорту (на прикладі гандболу) Материалы Международной научно-практической конференции Олимпийский спорт: педагогическое наследие Д.П. Коркина и перспективы развития вольной борьбы в республике Саха (Якутия). с. 233-235. ISSN 978-5-7513-2417-9

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Використання опису як засобу формування монологічного мовлення першокласників Початкова школа і сучасність (2 (30)). с. 2-4. ISSN 86516

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Побудова тексту-опису Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 20-22. ISSN 86516

Присяжнюк, С.І. та Єретик, Анатолій Анатолійович (2017) Система управління фізичним вихованням у вищих навчальних закладах України Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (6). с. 69-73. ISSN 2311-2220

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Актуальні питання бібліотечно-інформаційної освіти на порядку денному Секції освіти і підготовки кадрів ІФЛА Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири : зб. матеріалів VII Міжнар. наук.-практ. конф. / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. – Київ, 2017. с. 19-24. ISSN 978-966-97569-6-1

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Сучасні орієнтири молодих науковців інформаційної, бібліотечної та архівної справи Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 25–26 квіт. 2017 р.. с. 6-7.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Опанування засад професійної етики студентами спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (на прикладі етичних кодексів фахових міжнародних організацій) Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики : Ч. 2 : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф., м. Дніпро, 26-27 трав. 2017 р.. с. 119-121.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Фахова бібліотечно-інформаційна освіта в умовах євроінтеграції Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції. с. 43-45.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Библиографическая Секция ИФЛА о теории и практике национальной библиографии в цифровой среде Матэрыялы Міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання». У 2 ч. Ч. 2. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14-15 верасня 2017 г.. с. 60-64.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Діяльність Секції академічних і наукових бібліотек ІФЛА на сучасному етапі Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек : матеріали Міжнар. наук. конф. (Київ, 3-5 жовт. 2017 р.). с. 83-86.

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Міжнародні бібліотечні організації як форма міжнародного бібліотечного співробітництва Міжнародна діяльність бібліотек як складова європейського вибору держави : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (Одеса, 22-23 вересня 2016 р.). с. 45-48.

Прокопенко, Лілія Сергіївна та Терлецька, Олеся Олександрівна (2017) Национальная библиография Украины в контексте Рекомендаций Международной конференции по национальным библиографическим службам Матэрыялы Міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання». У 2 ч. Ч. 2. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14-15 верасня 2017 г.. с. 34-39.

Прокопенко, Лілія Сергіївна та Щиглинська, Мирослава Михайлівна (2017) Книги на белорусском языке в документном потоке Украины (1991-2016) Матэрыялы Міжнароднага кангрэса «500 гадоў беларускага кнігадрукавання». У 2 ч. Ч. 2. ХІІІ Міжнародныя кнігазнаўчыя чытанні, Мінск, 14-15 верасня 2017 г.. с. 45-51.

Прошкін, Володимир Вадимович (2017) Освітні веб-ресурси в професійній підготовці майбутніх учителів Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання. с. 183-197. ISSN 2312-5829

Радченко, Сергій Петрович (2017) Покращення сприйняття матеріалу шляхом використання ілюстративних засобів в процесі вивчення природничих наук Vesnik of Brest University, 3 (1). с. 81-89. ISSN 2218-029X

Радченко, Сергій Петрович (2017) Дидактичний метод шаблонів при вивченні систем лінійних алгебраїчних рівнянь Всеукраїнська науково-практична конференція «Математика та інформатика у вищій школі: виклики сучасності» 18-19 травня. 2017 року. с. 73-76. ISSN 978-617-7171-98-9

Радченко, Сергій Петрович (2017) Створення пакетів вправ з аналітичної геометрії методом шаблонів Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми інформатизації навчального процесу в школі та вищому педагогічному навчальному закладі" 10 жовтня 2017 р.. с. 78-79.

Рамський, Андрій Юрійович та Рамський, Юрій (2017) Problems and tendencies of development of education in information society Scientific journal of polonia university periodyk naukowy akademii polonijnej (3). с. 89-95.

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Форте й піано поезії: висхідна й низхідна градації в організації основоположних поетичних емотивів (тривоги й умиротвореності) (на матеріалі віршів Е.По) Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики (2(15)). с. 132-135. ISSN 2307-633X

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Емотивність "лівого" і "правого" образних просторів поетичного тексту (на матеріалі англомовної лірики ХХ століття) Наукові записки: Філологічні науки. - Кропивницький, 2017. (153). с. 120-124.

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». (25). с. 109-112. ISSN 2409-1154

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Емотивний поворот у віршованому тексті: лінгвопоетична перспектива (на матеріалі лірики Майї Анжелу) Наукові записки. Серія: Філологічні науки. (145). с. 474-479.

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Діахронічний аспект реалізації категорії емотивності в текстах англомовної поетичної пасторалі Одеський лінгвістичний вісник: науково-практичний журнал. (7). с. 91-95. ISSN 2312-3192

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Емотивність англомовної трансжанрової пасторалі Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: філологічні науки (6(331)). с. 135-140. ISSN 1729-360X

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Англомовна віршована пастораль у ракурсі категорії емотивності: лінгвопоетична перспектива Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики: зб. наук. пр. (29). с. 196-209. ISSN 2413-5593

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Текстові процедури висвітлення емотивно-когнітивної системи вірша (на матеріалі англомовної поезії XX століття) “Studia philologica”: Збірник наукових праць Київського університету імені Бориса Грінченка (6). с. 24-29. ISSN 2311-2425

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Поетика подиву на межі доцентричного сходження образних просторів у вірші: лінгвокогнітивний аспект Таврійські філологічні наукові читання: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. с. 118-121.

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Поетика змішаних почуттів у контексті згортання й розгортання образних просторів елегії (на матеріалі тексту «American tune» Пола Саймона) Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук: Міжнародна науково-практична конференція, м. Одеса, 24-25 лютого 2017 року.. с. 63-66.

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Емотивний фокус у варіантах одного вірша (на матеріалі поетичних текстів «The Shadow Bride» та «The Shadow Man» Дж. Р. Р. Толкієна) Філологічні науки: історія, сучасний стан та перспективи досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції.. с. 183-185.

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Неемоційність у фокусі поетичного портрету: лінгвосеміотичний аспект (на матеріалі англомовних віршованих текстів сучасності) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Чинники розвитку філологічних наук у ХХІ столітті». с. 123-126.

Редька, Інна Анатоліївна та Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») Science and Education a New Dimension (Index Copernicus International) (136). с. 43-47.

Редько, Сергій Іванович (2017) Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект Педагогічний процес: теорія і практика. с. 22-27. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2017) Формування корпоративної культури навчального закладу на засадах лідерства Вища освіта України Теоретичний та науково-методичний часопис. с. 31-34. ISSN 2078-1016

Редько, Сергій Іванович та Панченко, Алла Гнатівна (2017) Підготовка керівників загальноосвітніх навчальних закладів до управлінської діяльності Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі : зб. тез за матер. Міжнародної наукової конференції (3 червня 2016 р., м. Київ). с. 99-102.

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2017) Технологія е-портфоліо в посиленні практичної спрямованості процесу навчання бакалаврів інформатики Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп'ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці: зб. матеріалів у І Всеукраїнської інтернет-конференції, 19.05.2017. с. 89-95.

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Виховання у молодшого школяра ціннісного ставлення до природи Початкова школа і сучасність (1(29)). с. 11-13. ISSN 86516

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (22). с. 203-206.

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Методика формування професійного інтересу майбутніх учителів початкової школи Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації (22). с. 206-209.

Романенко, Людмила Віталіївна та Гусакова, Наталія (2017) Актуальність підготовки майбутнього вчителядо формування алгоритмічної компетентності молодших школярів Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку. с. 131-133.

Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Підготовка майбутнього вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів як наукова проблема Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ], 17(60). с. 160-163. ISSN 966-7281-10-9

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Импариант живописи Василия Кроткова Молодий вчений (1(41)). с. 147-153. ISSN 2304-5809

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Чому «Чорні вірші» чорні…: Роздуми над збіркою Євгена Маланюка Хроніки задзеркалля (2(26)). с. 20-22.

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Улас Самчук про феномен книги (на матеріалі публіцистики) Синопсис: текст, контекст, медіа (1(17)). ISSN 2311-259X

Рябчук, Леся Вікторівна (2017) Пленер як складова у формуванні художньо-стильових уявлень майбутніх викладачів образотворчого мистецтва Rriorytetowe obszary badawsze: od teorii do praktyki. с. 29-30.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Інтерактивне середовище learningapps як інструмент викладу теоретичного матеріалу в процесі фахової підготовки студентів Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 288-294. ISSN 2414-0325

Сабол, Діана Михайлівна (2017) Результати сприймання учнями ПТНЗ психологічної програми формування етнічної свідомості Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : IV Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2 лют.–2 берез. 2017 р., м. Одеса.

Сабол, Діана Михайлівна (2017) Емоційний інтелект як складова педагогічної майстерності Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ.

Саган, Галина Василівна (2017) Актуалізація «русинського питання» в Хорватії на початку ХХІ ст.: витоки та наслідки Тенденції і перспективи розвитку історичної науки та філософії в умовах глобалізації : матеріали Всеукраїнської молодіжної наукової конференції, 10 березня 2017 р.. с. 123-135.

Саган, Галина Василівна (2017) Актуалізація "русинського питання" в Хорватії на початку ХХІ століття: витоки та наслідки Вісник Черкаського університету (3). с. 99-106. ISSN 2076-586Х

Саган, Галина Василівна (2017) Навчання південних слов'ян у Київській духовній академії (1900-1918) Київські історичні студії (1(4)). с. 9-18. ISSN 2524-2749

Салата, Оксана Олексіївна (2017) Світоглядні та методологічні позиції формаційного і цивілізаційного підходів до історії Цивілізаційні дискурси світової та української історіографії. с. 9-20. ISSN 978-617-658-025-6

Самокіш, Іван та Босенко, Анатолій та Приймаков, Олександр та Білецька, Вікторія (2017) Системи моніторингу функціональних можливостей студентів в процесі фізичного виховання Bosenko, A.I., Samokish, I.I., Dubinin, A.N. (2008). Functional control of rowers by load with reverse in annual cycle of training. Journal of Physical Culture and Sport in the 21th century, 65–70. Coneva, T.N., Bosenko, A.I., Dudnik, A.I. (1996). Regulat (17). с. 73-78.

Санакуєв, Микола Георгійович (2017) Філософія інформації та філософські основи інформатики Інтегровані комунікації (2). с. 91-96.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Службове листування як форма ділової комунікації Київської міської думи й управи (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія (2). с. 20-27.

Севрюков, Денис Георгійович (2017) Соціальні права та держава можливостей (західноєвропейський контекст) Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 105-109.

Севрюков, Денис Георгійович (2017) Правове врядування в теорії Т.Гоббса Право України (2). с. 178-184.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Рефлексія як механізм професійної самореалізації викладача вищої школи International Scientific Journal “Internauka” (XIII). ISSN 2520-2057

Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Життєвий успіх як когнітивна категорія студентів Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (1 (17)). с. 163-168. ISSN 2078-2128

Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Канюка, Інна Олександрівна (2017) Професійна рефлексія студентів-психологів: програма розвитку The New Education Review (3). с. 273-285. ISSN 1732-6729

Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Криза фахового навчання як підгрунтя емоційного вигорання студентів Педагогічна освіта: теорія і практика (27). с. 77-81. ISSN 2311-2409

Симоненко, Валерія Геннадіївна та Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Дослідження мотивації учнів середнього шкільного віку до занять фізичною культурою Тези доповідей X міжнародної наукової конференції молодих учених «Молодь та олімпійський рух». с. 315-316.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. с. 215-223. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Переваги командної роботи в процесі супроводу дитини з аутизмом в освітньому середовищі Педагогічний процес: теорія та практика. Збірник наукових праць. Випуск 1. 2017р. (1). с. 106-111. ISSN 2078-1687

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). с. 70-75. ISSN 2410-4620

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Классный менеджмент как стратегия подготовки образовательного пространства к обучению детей с аутизмом Vzdelávanie a spoločnosť II. medzinárodný nekonferenčný zborník. с. 274-278. ISSN 978-80-555-1829-9

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Розроблення SMART-цілей для дитини з особливими потребами в процесі інклюзивного навчання Матеріали Всеукраїнської (заочної) науково-практичної конференції Присвяченої 5-річниці кафедри корекційної освіти та спеціальної психології 17-18 травня 2017 року. с. 10-13.

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Етапи психолого-педагогічного супроводу дітей з аутизмом в інклюзивному середовищі І Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні технології розвитку особистісно- професійної компетентності педагогів в умовах післядипломної освіти».

Скуратівська, Галина Степанівна (2017) Критерії відбору лексики з англійського професійного мовлення для студентів спецільностей реклами та зв'язків з громадськістю Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах.

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2017) «Людський вимір» НБСЄ як інструмент тиску на СРСР під час холодної війни Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 122-126.

Слюсаренко, Ірина Юріївна (2017) Гібридна війна як різновид війн ХХІ століття Наукові записки КУТЕП (23). с. 245-259.

Смольникова, Галина Валентинівна (2017) Організація курсів підвищення кваліфікації вихователів-методистів дошкільних закладів Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Смольникова, Галина Валентинівна (2017) Як створити позитивний мікроклімат у різновіковій групі Дошкільне виховання (6). с. 6-9. ISSN 0321-1401

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Теоретико-методологічні основи формування ефективних систем лояльності Менеджер, 2017 (2(75)). с. 82-91. ISSN 2308-104X

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Інформаційний вимір програм лояльності в сьогоденні українського суспільства Українське суспільство: основні виміри (5). с. 134-136.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Системи лояльності. Сучасний стан та класифікація Програма міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Інституційні трансформації сучасної економіки: виклики, проблеми, перспективи». с. 77-78.

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Особливості підготовки фахівців з менеджменту в вищих навчальних закладах в сучасних умовах управління людськими ресурсами та знаннями підприємства Актуальні проблеми менеджменту: теоретичні і практичні аспекти, III. с. 212-219. ISSN 2409-9260, 2415-3869

Соловей, Людмила Сергіївна та Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальній та інформальній освіті Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (6(14)). с. 23-29. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Сучасний стан університетської електронної дистанційної освіти Німеччини Сучасна наука ХХІ століття // Матеріали ХІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції: Збірник наукових праць, 2017, РІНЦ. с. 67-75.

Сосновська, Ольга Олександрівна та Мазур, Наталія Петрівна (2017) Механізм оцінки фінансової стійкості страховика засобами табличного процесора Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету (3). с. 388-397. ISSN 2414-0325

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Викладання бібліотечного менеджменту і маркетингу у Київському університеті імені Бориса Грінченка VII Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна інформаційно-бібліотечна освіта: європейські орієнтири" : збірник матеріалів. - Київ, 2017. с. 42-45. ISSN 978-966-97569-6-1

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум як платформа професійної комунікації VІІІ Львівський міжнародний бібліотечний форум «Бібліотек@: від ідеальної до ефективної» : зб. матеріалів / Укр. бібл. асоц. – Електрон. вид. с. 59-63. ISSN 978-966-97569-9-2

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Львівський бібліотечний форум в контексті євроінтеграційних процесів України Удосконалення інформаційно-ресурсного забезпечення освіти і науки в умовах євроінтеграції : тези доп. ХІХ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–27 трав. 2017 р. / Білоцерк. ін-т економіки та упр. Ун-ту «Україна»». – Біла Церква, 2017. с. 43-45.

Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Проблема успішності у спорті Молода спортивна наука України, 1 (21). с. 35-36. ISSN 978-617-7336-07-4

Спесивих, Олена Олександрівна та Воронова, Валентина Іванівна (2017) Дослідження типу прихильності спортсменів, які займаються спортивним танцем Journal of education, health and sport (7(4)). с. 334-341. ISSN 2391-8306

Спесивих, Олена Олександрівна та Карапіщенко, Катерина Олександрівна (2017) Визначення мотивації учнів молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою Молодий вчений, 43.1 (3.1). с. 269-271. ISSN 2304-5809

Спесивих, Олена Олександрівна та Назарук, Анна Сергіївна (2017) Проблема надлишкової ваги серед учнів середнього шкільного віку Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 82 (1). с. 68-71. ISSN 2311-2220

Спесивих, Олена Олександрівна та Оріховська, Анна Сергіївна (2017) Структура та рівень рухової активності студентської молоді з вадами слуху Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 84 (3). с. 64-68.

Співак, Світлана Михайлівна та Морзе, Наталія Вікторівна (2017) Формування сучасного хмароорієнтованого персоналізованого освітнього середовища враховуючи ІКТ- компетентність учасників навчального процесу Open Educational E-environment of modern university (3). с. 274-282. ISSN 2414-0325

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Культурно-Просвітній Гурток полонених офіцерів-українців у австрійському таборі Йозефштадт (серпень 1917 – лютий 1918 рр.) Проблеми всесвітньої історії (2). с. 187-202.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Організаційна діяльність Союзу визволення України в таборах полонених царської армії в Австро-Угорщині (1914-1916 рр.) Емінак (2(14)). с. 99-103. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Полонені старшини УГА в таборі Тухоля (Польща) восени 1920 р.: морально-психологічний стан та умови перебування Europa Orientalis. Studia z dziejów Europy Wschodniej I Państw Bałtyckich. – Toruń, (7). с. 31-44. ISSN 2081-8742

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Новітня «Запорізька Січ» на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.) Емінак (1(17)). с. 80-85. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Процеси національної самоідентифікації полонених офіцерів-українців в Австро-Угорщині на завершальному етапі Першої світової війни Сучасна українська нація: мова, історія, культура. Мат-ли міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 15-річчя кафедри українознавства Львівського нац. мед. ун-ту ім. Данила Галицького, 16 березня 2016 р. – Львів, 2016.. с. 231-233.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «Що ви нам про книжки і науку? Ви нам хліба вистарайтеся…» (українська «пропаганда» в таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина у кінці 1914 – на початку 1915 рр.) Емінак: науковий щоквартальник. – Київ-Миколаїв (2(18)). с. 39-44. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Умови перебування та культурно-освітня діяльність інтернованих вояків-українців у таборі Ланцут, Польща (січень-серпень 1921 р.) у світлі архівних документів Вісник Черкаського університету. – Серія: «Історичні науки». – Черкаси, 2017. (3). с. 63-72. ISSN 2076-5908

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Українці в Бессарабії та Румунії, 1921-1923 рр. (таборове та позатаборове повсякдення інтернованих вояків Армії УНР) Rusin: International Historical Journal (3(49)). с. 122-136. ISSN 1857-2685

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Боротьба світів: формування національної свідомості полонених українців у таборах Німеччини та Австро-Угорщини (1914-1917 рр.) Історія та історіографія в Європі (5). с. 58-68.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «Високе і земне»: приватне життя полонених старшин УГА в таборі Тухоля (Польща) у 1921 р Емінак (3(15)). с. 74-78. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «Почуття великого обов’язку, покладеному на Генеральний штаб Батьківщиною…»: заснування та діяльність Академічних курсів штабних старшин у таборі Каліш (Польща) у 1921-1924 рр. Над Віслою і Дніпром. Польща і Україна в європейській перспективі  – минуле і сучасність. (1). с. 24-32. ISSN 966-638-126-5

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «Зв’язок з добрармією уже пірвано…» (Cтворення «української секції» у таборі інтернованих вояків «Збройних сил півдня Росії» у Стшалково, весна – літо 1920 р.) Гуржіївські історичні читання, - (11). с. 104-109. ISSN 978-966-920-241-3

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «…На користь наших лицарів-мучеників за святу справу визволення батьківщини» (діяльність Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Польщі, 1922 р.) Емінак (3(19)). с. 69-74. ISSN 1998-4634

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) «Люди с нерусской душой…»: реакція полонених українців та євреїв на відвідини Александрою Романовою табору Фрайштадт на початку 1916 р Уманська старовина. – Умань, 2016. (2). с. 41-48. ISSN 2519-2035

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Студентоцентричне навчання як вектор розвитку гуманітарної парадигми освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти (17(60)). с. 32-37. ISSN 966-7281-10-9

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Формування професійно-дослідницької компетентності майбутніх педагогів дошкільної освіти Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: зб. наук. праць: [наук. записки РДГУ] (17(60)). с. 153-157. ISSN 966-7281-10-9

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Формування відповідальності у майбутніх педагогів дошкільної освіти у позааудиторній діяльності «Молодий вчений» (3.2). с. 45-48. ISSN 2313-2167

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Готовность будущих воспитателей дошкольных учреждений к формированию гуманных отношений у детей дошкольного возраста Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы. с. 280-281. ISSN 978-985-498-758-3

Старинська, Наталія Володимирівна (2017) Адаптаційний потенціал як чинник професійної самореалізації особистості Психологія: реальність і перспективи: збірник наукових праць Рівненськокого державного гуманітарного університету (8). с. 259-263. ISSN 2518-7503

Старинська, Наталія Володимирівна (2017) Властивості самоактуалізованої особистості студентів European humanities studies: State and Society (3). с. 161-171. ISSN 2413-9025

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Підготовка майбутніх педагогів до громадянського виховання дітей дошкільного віку «Молодий вчений» (3.2). с. 41-44. ISSN 2313-2167

Стаєнна, Олена Олександрівна (2017) Уперед за враженнями! або Граємо у подорож Методична скарбничка вихователя (6). с. 38-40.

Стишов, Олександр Анатолійович (2017) Позасловникова розмовна метафора в сучасній українській мові Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство) (23). с. 47-54. ISSN 978-966-2337-89-1

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка професійного становлення студентів Психологічний часопис: збірник наукових праць / за ред. С.Д. Максименка. (2 (16)). с. 99-110. ISSN 2414-0023

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка професійного Я-образу майбутніх фахівців Психологія: реальність і перспективи (8). с. 263-268. ISSN 2518-7503

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Самоактуалізація як чинник становлення особистості майбутнього фахівця Innovative Solutions in Modern Science: scientific journal (4 (13)). с. 129-139. ISSN 2414-634X

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка пріоритетів професійної діяльності сучасних студентів Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського (1(17)). с. 179-184. ISSN 2078-2128

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми Молодий вчений (6 (46)). с. 335-338. ISSN 2304-5809

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців Психологія і особистість: науковий журнал (2 (12)). с. 292-301. ISSN 2226-4078

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка та взаємодія факторів професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (V (58)). с. 67-70. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Lecturers’ and students’ reflection of psychological characteristics of future specialist’ professional becoming Вести БГПУ. Серия 1. Педагогика. Психология. Филология (3). с. 74-78. ISSN 1818-8559

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) Історія розвитку та шляхи вдосконалення діяльності психологічної служби у кримінально-виконавчій системі України Педагогіка та психологія сьогодні: постулати минулого і сучасні теорії. с. 83-85.

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Формування педагогічної толерантності вчителів початкової школи Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. с. 179-182.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Етичні аспекти взаємовідносин учителя з батьками учнів молодшого шкільного віку Матеріали теоретико-практичного семінару «Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності». с. 171-173.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Інтерактивні методи та форми навчання у формуванні педагогічної культури майбутніх учителів початкової школи Духовність особистості в системі мистецької освіти. с. 112-116.

Сінельнікова, Наталія Олегівна та Митник, Олександр Якович (2017) Комп'ютерні засоби становлення творчої особистості молодшого школяра у процесі навчання Початкова школа (3). с. 19-23. ISSN 0131-5358

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Діяльнісна стратегія підготовки вихователів дітей дошкільного віку: історико-педагогічний контекст Вісник Львівського університету (32). с. 445-452. ISSN 2078-6794

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Витоки і трансформація ідей про розвивальне і виховне середовище в спадщині українських педагогів (перша третина XX століття) Молодий вчений (4(44)). с. 448-452. ISSN 2304-5809

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Трансформація ідей про розвивальне середовище у спадщині українських педагогів (20-ті рр. ХХ століття) Вісник польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Яна Амоса Коменського "Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи" Матеріали Міжнародної науково-практичної онлайн Інтернет-конференції 6 квітня 2017 року, 1. с. 12-15.

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Пріоритетні напрями розбудови українського дошкілля за матеріалами з’їзду діячів позашкільної освіти та дошкільного виховання (Київ, 10–13 січня 1919 рік) Збірник матеріалів Всеукраїнського науково-практичного семінару «Розвиток освіти в добу Української революції (1917–1921)». с. 44-45. ISSN 978-617-7536-02-3

Таран, Оксана Петрівна та Бабич, Наталія Миколаїівна та Супрун, Ганна Володимирівна та Мельніченко, Тетяна Василівна та Кібальна, Катерина Олександрівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 1 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). с. 251-268. ISSN 2413-2578

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2017) До становлення школи істориків Університету Св. Володимира: В. Ф. Цих та О. І. Ставровський Грані: науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 20 (7(147)). с. 15-31. ISSN 2077-1800

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Судьба "Северного сфинкса": Л.Н. Толстой и В.Г. Короленко о старце Федоре Кузьмиче Спадчына І.Я. Навуменкі і актуальныя праблемы літаратуразнаувства (3). с. 73-77. ISSN 978-985-577-230-0

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) JOURNEY TO THE RUSSIAN MENTALITY OF THE XVII CENTURY IN THE NOVEL BY AKUNIN “ALTYN-TOLOBAS” Духовно-нравственные концепты русской словесности в современной языковой, культурной и образовательной практике Российско-Белорусско-Украинского пограничья. с. 443-450. ISSN 978-5-9907390-5-5

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Інтертекстуальність в романі Б. Акуніна "Алмазна колісниця" Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». (1(13)). с. 155-161. ISSN 2222-551Х

Тернопільська, Валентина Іванівна та Бровко, Катерина Андріївна (2017) Формування корпоративної культури особистості: психологічні аспекти Topical issues of contemporary science. с. 176-178. ISSN 978-0-9942661-1-8

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2017) Сoціальнo-педагoгiчнi умови прoфесiйнoгo самoвдoсконалення майбутнiх сoцiaльних педaгoгiв у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (1 (65)). с. 184-194. ISSN 2312-5993

Тимошенко, Наталія Євгенівна та Зубченко, Світлана Вікторівна (2017) Проблеми дітей які виходять з-під опіки до самостійного життя Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (1(306)). с. 209-217. ISSN 2227-2844

Тимошенко, Наталія Євгенівна та Кирилюк, Олена Володимирівна (2017) Складові формування професійного іміджу майбутнього соціального працівника Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 11. Соціальна робота. Соціальна педагогіка, 23. с. 193-199. ISSN 2524-0730

Тимченко, Ліліана Олексіївна (2017) Визнання паспортів сепаратистських утворень Російською Федерацією: правові наслідки Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 12-17.

Тимчик, Олена Анатоліївна та Бєлая, О.М. (2017) До питання про економічний аспект протестантського вчення Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. с. 54-63.

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Вивчення батьківського ставлення до дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення Науково-методичний журнал Логопедія (10). с. 74-82. ISSN 2413-9130

Ткачишина, Оксана Романівна (2017) Чинники формування та існування стереотипів у сучасному інформаційному просторі Инновационный потенциал субъектов образовательного пространства в условиях модернизации образования. с. 591-592.

Ткачишина, Оксана Романівна (2017) Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі Психологія: реальність і перспективи. – Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету (8). с. 277-281. ISSN 2518-7503

Товкач, Ірина Євгеніївна (2017) Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності «Молодий вчений» (3.2). с. 71-75. ISSN 2313-2167

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) А вже весна, а вже красна! Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 43-45. ISSN 86516

Торговець, Юлія Іванівна (2017) Парентетичні елементи як засоби вираження суб’єктивної модальності (на матеріалі сучасного американського соціально-політичного есе) Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 82-86. ISSN 2311-2425

Трачук, Сергей Васильевич та Семененко, Вячеслав Петрович та Билецкая, Виктория Викторовна (2017) Моделювання режимів фізичної активності дітей молодшого шкільного віку Proceedings of the VII International Academic Congress “Fundamental and Applied Studies in EU and CIS Countries” (United Kingdom, Cambridge, England, 26–28 February 2017)., VII. с. 139-142. ISSN 978-0-875-83597-4

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу Studia Philologica (Філологічні студії) : зб. наук. пр. (8). с. 29-35. ISSN 2311-2425

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Англійські дієслова вольової дії: досвід попереднього аналізу Studia philologica (8). с. 29-35. ISSN 2311-2425

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Моделі синтаксичних структур із дієсловами волевиявлення в ранньоновоанглійській мові Мовний простір слов'янського світу: Тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 26 травня 2017 р.. с. 74-78.

Тупиця, Юрій Іванович (2017) Форми і методи використання фізичних вправ в режимі навчального дня студентів Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (5). с. 114-117. ISSN 2311-2220

Тур, Микола Григорович (2017) Логіко-риторичні форми комічного Вісник Черкаського університету Серія Філософія (1). с. 109-118. ISSN 2076-5894

Тур, Микола Григорович (2017) Проблема Гоббса в сучасному соціально-філософському дискурсі Людина, суспільство, держава у філософському дискурсі: історія і сучасність. с. 98-99.

Тіптюк, Юлія Сергіївна та Спесивих, Олена Олександрівна (2017) Ставлення учнів середнього шкільного віку до виконання ранкової гімнастики Тези доповідей X міжнародної наукової конференції молодих учених «МОЛОДЬ ТА ОЛІМПІЙСЬКИЙ РУХ» 24-25 травня 2017 р. Київ. с. 321-322.

Тітович, Валерій Іванович (2017) Аплікатура в клавірних творах Й.С.Баха Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. (21(26)). с. 93-96.

Тітович, Валерій Іванович та Лисіна, Н.І. (2017) Передумови становлення іспанської клавірної школи Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова . Серія №14. Теорія і методика мистецької освіти. Випуск 18 (23), 22(27) (2). с. 216-221. ISSN КВ 8820

Федорчук, Ірина Володимирівна (2017) Дослідницька діяльність студентів педагогічних спеціальностей у країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки (2). с. 178-183. ISSN 2522-1736

Федорчук, Ірина Володимирівна (2017) Дослідницька спрямованість змісту іншомовної підготовки студентів немовних спеціальностей у ВНЗ України Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах : матеріали науково-методичного семінару (м. Київ, 8 грудня 2016 року). с. 90-96.

Федорчук, Ірина Володимирівна (2017) Компетентнісний підхід до структурування змісту вищої педагогічної освіти в країнах кавказького регіону (Азербайджан, Вірменія, Грузія) Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017 : освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : збірник тез доповідей І Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 15-16 червня 2017 р.). с. 188-189.

Футорний, Сергій Михайлович та Циганенко, Олег Іванович та Першегуба, Ярослав Володимирович та Склярова, Наталя Анатоліївна та Оксамитна, Людмила Федорівна (2017) Методологічні положення викладання екології фізичної культури і спорту як складової системи екологічної освіти у вишах фізичного виховання і спорту України Науковий часопис. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) (9). с. 121-125.

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) Тіло і сексуальність у творах В. Підмогильного та Б. Антоненка-Давидовича: філософсько-культурологічна інтерпретація Актуальні проблеми української літератури і фольклору., 24. с. 165-176. ISSN 2308-1902

Хоружа, Людмила Леонідівна (2017) Конструктивний підхід у навчанні: з досвіду діяльності центрів компетентностей у європейських університетах Вища школа (8). с. 57-67. ISSN 1682-2366

Циганок, Ольга Михайлівна (2017) Українська література другої половини XVIII століття крізь призму просвітництва (до постановки проблеми) Літературний процес: методологія, імена, тенденції : зб. наук. пр. (філол. науки) (9). с. 60-65. ISSN 2311-2433

Чернега, Андрій Петрович (2017) Конституційні гарантії на правову допомогу у контексті змін до основного закону від 2 червня 2016 року Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 49-55.

Чернега, Віталій Миколайович (2017) Юридична рівність учасників сімейних правовідносин Європейські та міжнародні підходи до захисту прав людини : матер. регіон. наук.-практ. конф., 7 квіт. 2017 р.. с. 22-25.

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) Вокальні школи online: освітня інновація чи бізнес? Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України XX століття. с. 197-199. ISSN 978-966-452-253-0

Чернета, Тетяна Олександрівна (2017) "Чарівницям"-60! Журнал Музика.

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Аутопсихологічна компетентність як фактор особистісно-професійного розвитку майбутніх психологів Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі : збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17-18 травня 2017 р., Мукачево. с. 188-190.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Vedanta – a philosophical reasoning of religious doctrine of the hinduism Научный журнал "Власть и общество (История, Теория, Практика), 2 (42). с. 119-128.

Шепетяк, Олег Михайлович (2017) Новий злет святого Августина в епоху Ренесансу Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Філософія (37). с. 47-59.

Шкарбан, Інна Володимирівна (2017) Формування психофізіологічних механізмів аудіювання профорієнтованого тексту Формування середовища навчання англійської мови у вищих навчальних закладах. с. 44-52.

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності ліворуких учнів Вісник Чернігівського національного педагогічного університету (144). с. 247-250. ISSN 17500-6250

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Сучасні підходи до роботи з ліворукими дітьми: практичні поради Початкова школа і сучасність, 36 (8). с. 13-17. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Диференційовані завдання для ліворуких учнів (на допомогу вчителю) Початкова школа і сучасність (10(38)). с. 3-5. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Склад. Поділ слова на склади Початкова школа і сучасність (4(32)). с. 10-12. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Діагностичні методики з виявлення провідної руки у молодших школярів Початкова школа і сучасність, 7 (35). с. 9-11. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна та Міщенко, Ольга Олександрівна (2017) Слова-назви ознак предметів Початкова школа і сучасність (5(33)). с. 21-22. ISSN 86516

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна та Рибцова, Аліна Миколаївна (2017) Застосування інтерактивних методів навчання у процесі підготовки вчителя початкової школи до роботи з ліворукими дітьми Проблеми фахової підготовки вчителя початкової школи в контексті становлення нової українськрї школи. с. 219-221.

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Психологічні особливості навчання вчителів принципам роботи з розвитку творчого потенціалу учнів різного шкільного віку Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 2. с. 112-117. ISSN 5836 - 4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Технології психологічної освіти педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина «Весняні наукові читання», м. Київ, 2. с. 82-85. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Арт-терапія для діагностики і корекції емоційного стану педагогів дошкільних закладів та школи в системі післядипломної освіти Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука і сучасність: виклики глобалізації», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 41-44. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Психологічні аспекти аналізу педагогічного спілкування на курсах підвищення післядипломної педагогічної кваліфікації Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції 3 частина: «Літні наукові читання», 3. с. 89-99. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Оцінка емоційного стану вчителів та вихователів ДНЗ на курсах підвищення післядипломної педагогічної освіти Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Інновації в сучасній науці», 2. с. 65-72. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Використання технік арт-терапії з учителями початкових класів на літніх курсах підвищення кваліфікації Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІV міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Наука як рушійна антикризова сила», м. Київ, 2. с. 74-79. ISSN 5836-4978

Шопіна, Марина Олександрівна (2017) Психологізація педагогічного супроводу вчителів на курсах підвищення кваліфікації з розвитку мотивації, як складової педагогічної майстерності Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 2 частина: «Розвиток науки у вік інформаційних технологій», м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень), 2. с. 65-69. ISSN 5836-4978

Шурма, Світлана Григорівна (2017) Насильство та жорстокість у ЗМІ (на матеріалі українських та британських статей) Вісник ХДУ. Серія Перекладознавство та міжкультурна комунікація, 3. с. 165-168. ISSN 2307-8035

Щекатунова, Ганна Дмитрівна (2017) Механізми реалізації наступності дошкільної і початкової освіти в умовах становлення суспільства сталого розвитку Дошкільна і початкова освіта : сьогодення і перспективи розвитку : матеріали Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф., 17-18.05.2017 р., КУБГ..

Щербак, Віталій Олексійович (2017) Реформи Гетьмана Війська Запорозького Петра Сагайдачного та Київського Митрополита Петра Могили в контексті становлення Концепції «Руського Народу» Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. с. 287-294.

Щербак, Віталій Олексійович (2017) Козацький гетьман Тарас Федорович Гілея: науковий вісник. с. 76-79. ISSN 2076-1554

Щербак, Віталій Олексійович (2017) До витоків державної ідеї ранньомодерної України Наукові праці Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (27). с. 279-289. ISSN 2309-2254

Щербак, Віталій Олексійович (2017) Козацький гетьман Тарас Федорович Гілея: науковий вісник. с. 76-79. ISSN 2076-1554

Ягодзинська, Ірина Олександрівна та Вишинський, Віталій Володимирович (2017) Дистанційне навчання музичним дисциплінам у вищій школі: проблеми і перспективи “Society. Integration. Education” Proccedings of the International Scientific Conference., ІІІ. с. 585-598. ISSN 1691-5887

Якубовська, Вєра та Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Тіло і душа, тіло або душа: вибрані аспекти в історико-філософському контексті Telo a telesnosť v kontexte súčasnej kultúry. с. 8-13. ISSN 978-80-558-1202-1

Ясько, Лілія Володимирівна та Білецька, Вікторія Вікторівна (2017) Застосування активних методів навчання в процесі теоретичної підготовки фахівців галузі фізичної культури і спорту Науковий часопис Національного пед. Універс. ім. М.П. Драгоманова. Серія 15: Наук.-пед. проблеми фіз. культури (фізична культура і спорт). – Київ, (5(87)1). с. 129-132. ISSN 2311-2220

Розділ підручника/навчального посібника

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Історія української літератури ХХ — поч. ХХІ ст. In: Історія української літератури ХХ — поч. ХХІ ст. Альма-матер, 3 . Видавничий центр "Академія", Київ, с. 336-349. ISBN 978-966-580-507-6

Ващенко, Олена Миколаївна та Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Другий цикл навчання: 3-4 класи In: Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. "Літера", Київ.

Ващенко, Олена Миколаївна та Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. Перший цикл навчання: 1-2 класи In: Організація і методика здоров'язбережувальної діяльності молодших школярів. "Літера", Київ.

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. In: Історія української літератури: XX - поч. XXI ст. : навч. посіб. : у 3 т. Альма Матер, 3 . К. : Видевничий центр «Академія»а, К. : ВЦ «Академія». ISBN 978-066-580-507-6

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Передумови виникнення вокально-інструментальних ансамблів в Україні In: Трансформаційні процеси в мистецькій освіті та культурі України ХХІ століття. Друкарня Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, Одеса – Київ – Варшава, с. 228-231. ISBN 978-966-452-253-0

Монографія

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Актуалітети маркетингової складової взаємовідносин з персоналом Колективна. Agenda Publishing House, United Kingdom.

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Методичні особливості організації сучасного здоров'язбережувального уроку в початковій школі Колективна. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017, Харків.

Колесник, Олександр Сергійович (2017) Концепт-універсалія ДРУГ у мові та міфі: універсологічно-лінгвокультурна розвідка Колективна. ПП Щербатих О.В., Переяслав-Хмельницький.

Колесник, Олександр Сергійович (2017) Концепт-міфологема ГОРА у лінгвокультурах європейських етносів Колективна. Видавничий дім "гельветика", Одеса.

Левітас, Фелікс Львович (2017) Бабин Яр. Долі і пам'ять Одноосібна. Наш час, Київ.

Маруненко, Ірина Михайлівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Здоров'язбережувальні методики як умова зміцнення здоров'я студентів Колективна. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Професійна підготовка дошкільних педагогів у країнах Західної Європи: теорія і практика Одноосібна. ФОП Жовтий О.О., Умань.

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна та Леонтьєва, Софія Леонідівна (2017) Музично-дидактична гра як складова музичного виховання, навчання та розвитку сучасних дітей дошкільного віку Колективна. Publishing House WSZiA, Polska, Opole.

Музика, Олександр Леонідович та Біла, Ірина Миколаївна та Корольов, Дмитро Костянтинович та Музика, Олена Оксентівна та та, ін. (2017) Ціннісна детермінація становлення обдарованої особистості Колективна. Видавничий Дім «Слово», м. Київ, Україна.

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Інформаційна безпека: питання правового регулювання Одноосібна. Видавничий дім «Гельветика», Київ, Україна.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Умови для збереження здоров'я молоді у сучасному навчальному закладі Колективна. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Проблеми та перспективи розвитку державного управління в умовах реформування Колективна. Бельско-Бяла, Вища школа економіки та гуманітаристики, Poland.

Орлова, Наталія Сергіївна та Матвієнко, Володимир Васильович (2017) Інвестиційна стратегія розвитку залізничної галузі України Колективна. ЧНТУ, Чернигів.

Романенко, Людмила Віталіївна та Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи Колективна. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, Харків.

Саган, Галина Василівна (2017) Україна в системі змін парадигми світопорядку ХХ-ХХІ століть Колективна. Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Саєвич, Ірина Георгіївна (2017) Концепти і контрасти: монографія Колективна. Издательский дом «Гельветика», Одеса.

Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Енциклопедія полону: українська Tuchola Одноосібна. Міжнародний науково-освітній консорціум імені Люсьєна Февра, Київ-Париж.

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Вплив батьків на формування соціального здоров’я молодшого школяра Колективна. ХНПУ імені Г. С. Сковороди, 2017, Харків.

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2017) Професійне самовдосконалення соціальних працівників у ресурсних центрах Одноосібна. LAP LAMBERT Academic Publishing, Germany.

Тимошенко, Наталія Євгенівна та Раделицька, Ірина Ігорівна (2017) Аналіз досвіду фахівців соціальної сфери у фандрайзинговій діяльності Колективна. The Academy of Management and Administration in Opole, Opole.

Щербаков, Ярослав Ігорович (2017) Китайський буддизм та драма цзацзюй доби Юань (1271-1368) Одноосібна. Видавничий дім Дмитра Бураго,, Київ.

Словник

Будзар, Марина Михайлівна та Ковальов, Євген Аркадійович (2017) «Я маю намір з моїх листів до тебе зробити свій журнал…»: листи Григорія Ґалаґана до дружини Колективний. ФОП Антоненко Л. І. “Streamline”, Київ.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Політична лексика сучасного українського політика і громадянина: енциклопедичний словник-довідник Колективний. Магнолія-2006, Львів.

Доповідь на конференції чи семінарі

Chesnokova, Anna та Zyngier, Sonia та Viana, Vander та Jandre, Juliana та Ribeiro, Fernanda та Rumbesht, Anna (2017) Emotion and Cultural Responses to a Poem: Looking through Translations in Three Different Languages In: ''(E)motion. Cultural Literacy in Europe'' Second Biennial Conference, 10–12 May 2017, The Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences.

Ievtushenko, A.I. та Dranchuk, M.V. та Karpyna, V.A. та Литвин, Оксана Степанівна та Tkach, S.V. та Baturin, V.A. та Karpenko, O.Y. та Lashkarev, G.V. (2017) Electroactivity of Al in Al-Doped ZnO Films In: XVІ Міжнародна конференція з фізики і технології тонких плівок і наносистем, МКФТТПН-XVІ, м. Івано-Франківськ, Україна.

Khomchenko, V.S. та Mazin, M.A. та Sopinskyy, M.V. та Литвин, Оксана Степанівна та Dan’ko, V.A. та Piryatinskii, Y.P. та Demydiuk, P.V. (2017) Preparation, structural and luminescent properties of nanocrystalline ZnO film doped Ag by close space sublimation method In: Міжнародна конференція «Нанотехнології та наноматеріали» (НАНО-2017), 23-26 серпня 2017, м. Чернівці, Україна.

van Peer, Willie та Chesnokova, Anna (2017) Invisible Net In: Interdisciplinary Conference on Empirical Studies of Literariness “What is Literariness?”, October 10–13, 2017, Paris Institute of Advanced Studies.

Астаф'єва, Марія Миколаївна та Радченко, Сергій Петрович (2017) Використання засобів ІКТ при формуванні початкових навичок інтегрування In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі».

Барбалат, Олександра Володимирівна (2017) Форма і зміст у дизайні ювелірних виробів In: Сучасні тенденції розвитку науки, Харків.

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Сізоненко, Катерина (2017) Формування риторичних умінь учнів четвертого класу засобом комп'ютерного тренажера In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017року, м.Київ.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Структура навчальної комп'ютерної лабораторії з "Туризму" In: Проблеми та інновації в природно-математичній, технологічній і професійній освіті. 10-21 квітня 2017 р., Кропивницький.

Братусь, Іван Вікторович (2017) Нові підходи до вивчення історії Києва In: Актуальні проблеми гумантарних та природничих наук, 25-26 серпня 2017, м. Одеса.

Братусь, Іван Вікторович та Война, Андрій (2017) Функції ілюстрацій у дитячій літературі In: Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, Ужгород.

Брюханова, Галина В'явеславівна (2017) Использование современных тенденций в рекламе в преподавании дисциплины «Компьютерная графика и моделирование упаковки» для студентов специализации «дизайн печатной продукции» In: Материалы двеннадцатой международной научно-практической конференции "Высшее гуманитарное образование XXI века : проблемы и перспективы" 2017 г..

Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Тютюнник, Анастасія Володимирівна (2017) Впровадження технології 3D друку в освітньому процесі In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ.

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Теоретичні засади проблеми формування пізнавальної активності молодших школярів In: Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону, 20-22 вересня 2017, Івано-Франківськ.

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Исследуя силу цвета. Цветотерапия.Возможности цвета в арт-терапии In: Простір арт-терапії. Можливості інтеграції.

Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Im/possible Sisterhood: Representations of the Elderly Female Characters in Ripcord In: FWSA Virtual Conference.

Гладкова, Валентина Миколаївна та Панченко, Алла Гнатівна (2017) Професіоналізм і компетентність менеджера навчального закладу In: Всеукраїнський круглий стіл «ТРАНСФОРМАЦІЯ підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», 11 квітня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Гладун, Марія Анатоліївна (2017) Технології візуалізації навчального матеріалу при створенні сучасних електронно-освітніх ресурсів для початкової школи In: Інформаційні технології – 2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р., м. Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2017) Розуміння та інтерпретація тексту In: V-й науково-методичний семінар, 8 грудня 2016, Київ.

Громова, Наталія Михайлівна (2017) Теорія множинного інтелекту: критика і перспективи In: Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції розвитку науки", 15-16 березня 2017, Київ.

Журавель, Тетяна Василівна та Рогозна, Юлія (2017) Особливості лідерського потенціалу учнів професійно-технічних навчальних закладів In: ІІ-я Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные и прикладные исследования: современные научно-практические решения и подходы», 10 марта 2017 года, Баку– Ужгород– Дрогобыч.

Журавська, Оксана Валеріївна (2017) Моделі формування ірреального хронотопа химерного роману In: Міжнародна наукова конференція "Від смішного до великого: феномен комічного в літературі та культурі", 28-29 вересня, 2017 року, Бердянськ.

Заєць, Валентина Григорівна (2017) Дериваційні процеси в медійному тексті In: ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ".

Землянська, Наталія В'ячеславівна (2017) Applying corpus linguistics in providing televisual characterization In: Сучасна філологія: перспективні та пріоритетні напрями наукових досліджень.

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Відродження у фортепіанній спадщині Ференца Ліста: наратив чи візуалізація образів In: Мыжнародний науково-практичний семінар, КНУ ім. Т.Шевченка.

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Джерельна база дослідження творчості художника Антона Кашшая та стан наукової розробки теми In: Теорія і практика сучасної науки.

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Мистецька освіта та естетичне становлення художника Антона Кашшая в кінці 1920-х-1940-х рр. In: Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференціі «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», 19-20 вересня 2017 р., Харків : Наукове партнерство «Центр наукових технологій».

Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Рівні сформованості комунікаимвної компетентності майбутніх учителів початкової школи In: Наступність дошкільної та початкової освіти в контексті соціальної мобільності, 20 січня 2017 року, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Творчі роботи дітей вулиці як композиційний акцент інтер'єру спеціалізованого закладу для дітей In: Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, Ужгород.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Залишитись чи емігрувати? Тичина & Маланюк In: Павло Тичина & Євген Маланюк: емігрувати чи залишатися?, 19 лютого 2017 року, Київ. Квартира-музей Павла Тичини.

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Соціокультурні виклики формування незалежного образу жінки в мистецтв ХХ століття In: Соціогуманітарні науки та сучасні виклики, м. Дніпро.

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2017) Лексико-семантичне поле "простір" у сучасному політичному дискурсі In: International research and practice conference "Contemporary issues in philological sciences experince of scholars and educationalists of Poland and Ukraine", 28-29 квітня, 2017, Люблін, Польща.

Коханова, Олена Петрівна (2017) Інформаційно-психологічна культура особистості: теоретичний аспект In: Інноваційні наукові дослідження в сфері соціології, психології та політичних наук, 10-11 березня 2017, Словацька республіка, м. Сладковічево.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Від політики мультикультуралізму до інтеграції імігрантів в сучасній Німеччині: досвід християнських демократів In: Соціально-економічні, політико-правові, соціокультурні процеси в Україні та світі: зб. Тез за матеріалами Міжнарод. наукової конференції.

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Концептуальні засади політичної історії в міждисциплінарних дослідженнях In: 9 Волинська всеукраїнська історико-краєзнавча конференція.

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Мова виборів: філософсько-комунікативний аспект In: Всекураїнська студентська конференція.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Формування патріотичної і провоєнної позиції в учнів та студентів Київського навчального округу у 1914 – 1917 рр. In: Всеукраїнська науково-практична конференція проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти.

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Стипендіальні програми Польщі як важливий механізм інтеграції української науки в європейський простір In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи : матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 17 лютого 2017 р..

Кучаковська, Галина Андріївна (2017) Автоматизація процесу контролю та аналізу успішності навчання студентів засобами електронних соціальних мереж In: Вища школа в контексті євроінтеграційних процесів, 26.04.2017, Чернівці.

Кучаковська, Галина Андріївна (2017) Новітні інформаційні технології в умовах культурологічної освіти студентів XXI століття In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кушевська, Наталя Миколаївна (2017) Розвиток аналітичних здібностей у студентів спеціальності "Міжнародна інформація" як чинник їх професійної компетенції In: МАТЕРІАЛИ v-го науково-методичного семінару, 08 грудня 2016 року, Київський університет імені Бориса Грінченка Факультет права та міжнародних відносин.

Литвин, Оксана Степанівна та Дячинська, Олена Миколаївна (2017) Атомно-силова мікроскопія як засіб дослідницького навчання студентів аграрного напрямку In: II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці», 28 лютого 2017, м. Вінниця, Україна.

Литвин, Оксана Степанівна та Маслов, Володимир Петрович (2017) Контактний матричний термограф на базі платформи Arduino In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Макарчук, Наталія (2017) Концептуальні засади психології особистісної саморегуляції підлітків з ментальними порушеннями розвитку In: Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин" 23 квітня 2017 р..

Макарчук, Наталія (2017) Роль академічного дискурсу у сучасній освіті In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Психолого-педагогічні особливості розвитку особистості в освітньому просторі", 17-18 травня, Мукачево.

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Пурська, Ірина Ігорівна та Царенко, Юлія Олександрівна та Яремчук, Юлія Олександрівна (2017) Формування емоційного інтелекту дітей старшого дошкільного віку через впровадження технології "Лялька як персона" в інклюзивному середовищі In: Молодіжна наука в Україні: виклики та перспективи, 17 лютого 2017 року, м.Київ.

Матвійчук, Оксана Євгенівна та Кузьменко, Галина Василівна (2017) Ілюстратори книжкових видань Бориса Грінченка In: Борис Грінченко - відомий і невідомий: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (ІХ щорічні Грінченківські читання), 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Моленко, Аліна С. та Гребенюк, Петро М. та Литвин, Оксана Степанівна та Прокопенко, Ігор Васильович та Литвин, Петро Мар’янович (2017) Математичне моделювання механічної взаємодії вістря зондового мікроскопу з поверхнею In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19 травня 2017, м. Київ, Україна.

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Застосування веб-технологій у процесі фахової підготовки майбутніх вчителів початкової школи In: VII Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція, Державний вищий навчальний заклад " Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди".

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Герменевтичні смисли мистецької освіти In: Modern Tendencies in the Pedagogical Science of Ukraine and Israel: the way to integration, 11-14 вересня 2017 року, Південноукраїнський університет імені К.Д.Ушинського, Одеса, Україна.

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Здоров’язбережувальні технології у формуванні творчої уяви дітей старшого дошкільного віку In: VІІ Всеукраїнська науково–практична конференція ПЕДАГОГІКА ЗДОРОВ’Я, 7-8 квітня 2017 року, м. Чернігів.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Сталий розвиток регіонів України In: Науково-практична Інтернет-конференції «Проблеми регіоналістики: минуле, сучасне, майбутнє», 3 березня, Київ.

Орлова, Наталія Сергіївна (2017) Державна регіональна політики України в умовах реформування In: Розвиток державного управління в умовах реформування: проблеми та перспективи.

Орлова, Наталія Сергіївна та Костюченко, Аліна (2017) Крос-культурний менеджмент в умовах управління національним господарством In: Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики, 22-23 березня, Мукачево.

Прошкін, Володимир Вадимович та Прошкіна, І.А. (2017) Основные подходы к привлечению будущих учителей к работе в научных подразделениях университета In: X Международная научно-методическая конференция, Гродно.

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Підготовка вчителя початкової школи до застосування ІКТ на уроках природознавства In: Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону, 20-22 вересня 2017, Івано-Франківськ.

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Підготовка вчителя до формування алгоритмічної компетентності молодших школярів In: Роль освіти у сталому розвитку гірського регіону, 20-22 вересня 2017, Івано-Франківськ.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром "уходящей натуры" In: Теорія і практика сучасної науки, м. Дніпро.

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Арт-пространство современной Украины: синдром уходящей натуры In: Другі наукові читання, присвячені памя'ті доктора історичних наук, професора О.І,Путра, 20 листопада 2016, НАКККіМ, м. Київ.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Learningapps як засіб інтерактивного навчання In: І Всеукраїнська інтернет-конференція «Теоретико-практичні проблеми використання математичних методів та комп’ютерно-орієнтованих технологій в освіті та науці», 19.05.2017, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Сабліна, Милана Андріївна (2017) Використання інтерактивного додатку learningapps в навчальному процесі In: Всеукраїнська науково-практична конференція "Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі, 30-31 травня 2017 року, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, факультет інформатики.

Саган, Галина Василівна та П'янкова, Єлизавета (2017) Культурна діяльність української діаспори в Сербії на початку ХХІ ст In: Сучасна українська нація: мова, історія, культура, 16 березня 2016, Львів.

Салата, Оксана Олексіївна (2017) Творчість Бориса Грінченка у свідомості українців у роки Другої світової війни In: Всеукраїнська наукова конференція (IX щорічні Грінченківські читання) "Борис Грінченко - відомий і невідомий", 9 грудня 2016 року, м. Київ.

Свердлик, Зоряна Михайлівна (2017) Системи електронного документообігу у діяльності територіально-розподілених організацій In: Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології ХХІ століття, Одеса.

Соловей, Людмила Сергіївна та Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) Нові можливості для неформальної освіти дорослих в Європі In: Форум до Міжнародних днів освіти дорослих у Запорізькій області, 6 жовтня 2016 р., м. Запоріжжя.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Прояви академічної нечесності як проблема розвитку сучасної освіти In: ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Наукова Україна: проблеми сучасності та перспективи майбутнього», 21-22 лютого 2017 р., Центр наукових технологій, м. Харків.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність як ознака якості університетської освіти In: ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації», 23-24 лютого 2017 року, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність у формуванні професійно-етичної компетентності майбутніх педагогів In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми вищої професійної освіти», 23 березня 2017 року, Україна, Київ.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Філософський аспект академічної чесності як проблеми інноваційного суспільства In: Всеукраїнська науково-практична конференція «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 року, Україна, Київ.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність у розвитку лідерського потенціалу університетської спільноти In: ІІІ-й Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання сучасної науки», 15-16 травня 2017 року, Україна, Київ.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Академічна чесність як складова професійної підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі становлення вищої освіти In: Міжвузівська регіональна науково-методична конференція «Модернізація змісту професійної освіти – умова підготовки компетентного фахівця нової формації», 16 травня 2017 року, Україна, Житомир.

Сопова, Дана Олегівна (2017) Порушення принципів академічної чесності як проблема вищої освіти в Україні та країнах Європейського союзу In: Міжнародна наукова конференція «Трансформації в українській освіті і наукових дослідженнях: світовий контекст», 25-26 травня 2017 року, Україна, Умань.

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка рефлексивності майбутніх учителів як провідної риси їх психологічної культури In: Психологічна культура вчителя в контексті викликів сучасності, 5-6 квітня 2017 р., Тернопіль.

Стрельцова, Світлана Вікторівна (2017) Мультимедіа в образотворчому мистецтві. Від ідеї до реалізації In: Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття, Ужгород.

Суліцький, Вадим Володимирович (2017) Питання профілактики самогубств серед засуджених у місцях позбавлення волі In: Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування, 27-28 жовтня 2017 року, м. Львів.

Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Вивчення компонентів міжособистісних стосунків у сім'ях, що виховують дітей із тяжкими порушеннями мовлення In: Міжнародна науково-практична конференція "Психологія та педагогіка: сучасні методики та інновації, досвід практичного застосування", 27-28 жовтня 2017 р., Львів.

Томіліна, Юлія Миколаївна (2017) Моделювання завдань з англійської мови засобами інформаційних технологій In: ІІІ-я Міжнародна науково-практична конференція "Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ", 21 березня 2017 р, КНЕУ ім. Вадима Гетьмана.

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Дієслова-перформативи як засіб вираження вольового спонукання в ранньоновоанглійській мові In: The Fifteenth European Conference on Languages, Literature and Linguistics, 10.05.2017, Vienna, Austria.

Тур, Микола Григорович (2017) Предметний обрій практичної філософії In: Другі академічні читання пам’яті Г. І. Волинки: «Філософія, наука і освіта», Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова.

Підручник/посібник

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Я зростаю, розвиваюсь, пізнаю: Кольори : збірка розвивальних завдань для дітей 3-4 років Я зростаю, розвиваю, пізнаю . АКМЕ ГРУП, Київ.

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях. 2-4 класи УДК 811.161.2(075.2) . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях. 2 клас Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях 3 клас Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Вашуленко, Микола Самійлович та Васильківська, Надія Адамівна та Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Українська мова у схемах і таблицях 4 клас Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-673-1

Воротникова, Ірина Павлівна та Якубов, Сергій Вячеславович (2017) Упровадження дистанційних технологій у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Глухенька, Людмила Миколаївна (2017) Природознавство, робочий зошит для 1 класу до підручника Грущинської І.В Видавничий дім "Весна", Харків. ISBN 978-617-686-434-9

Голованов, Сергій Олександрович (2017) Історія стародавнього світу Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ. ISBN 978-617-658-022-5; 078-617-658-023-2(Т.1)

Головня, Алла Василівна та Шурма, Світлана (2017) Ділові переговори англійською мовою Арій, Київ. ISBN 978-966-498-552-6

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) 2+2 Весела лічба : навч. пос. для 1-го кл. загальноосвітн. навч. закл. Генеза, Київ. ISBN 978-966-11-0682-5

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Книжкова подорож до 2 класу : навч. посіб. Генеза, Київ.

Драч, Оксана Олександрівна та Кочерга, Галина Василівна (2017) Історія української культури і літературної мови в контексті національного державотворення Навчально-методичний посібник для студентів спеціальностей: 035 «Філологія» (Українська мова та література); 014 «Середня освіта» (Українська мова та література) ФОП Гордієнко Є.І., Черкаси. ISBN ISBN 978-966-9730-47-3

Дубовик, Світлана Григоріївна та Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Навчаємось висловлюватися. Українська мова. 2 кл Щотижня п'ять . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-726-4

Дубовик, Світлана Григоріївна та Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Навчаємось висловлюватися. Українська мова. 3 кл Щотижня п'ять . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-727-1

Дубовик, Світлана Григоріївна та Вашуленко, Микола Самійлович (2017) Навчаємось висловлюватися. Українська мова. 4 кл Щотижня п'ять . Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-728-8

Караман, Станіслав Олександрович та Караман, Ольга Володимирівна та Горошкіна, Олена Миколаївна та Попова, Людмила Олександрівна (2017) Українська мова 9 клас. Поглиблене вивчення Ранок, Харків.

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Зарубіжна література. 9 клас Літера ЛТД. ISBN 978-966-178-795-6

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Зарубіжна література: хрестоматія для 9 класу шкіл з українською мовою навчання Літера ЛТД, Київ. ISBN 978-966-178-828-1

Левітас, Фелікс Львович та Дудар, Ольга Володимирівна та Беззуб, Юрій Віленович (2017) Історія України. Всесвітня історія. 9 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-790-5

Левітас, Фелікс Львович та Дудар, Ольга Володимирівна та Беззуб, Юрій Віленович (2017) Історія України. Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-813-1(ел)

Мойсак, Олександр Данилович та Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Педіатрія Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович та Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Основи медичних знань. Посібник для проведення практичних робіт студентів вищих навчальних закладів Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Мойсак, Олександр Данилович та Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Основи медичних знань та охорони здоров’я Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Мручковська, Ельвіра та Пахом'юк, Ніна та Кочерга, Олександр Васильович (2017) Протидія торгівлі людьми в Україні: навчально-методичний посібник до спецкурсу ВАІТЕ, Київ, Україна.

Нагула, Олена Леонідівна та Цюман, Тетяна Петрівна (2017) Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 1 ФОП Буря О.Д., Київ. ISBN 978-617-7402-07-6

Нагула, Олена Леонідівна та Цюман, Тетяна Петрівна (2017) Формування навичок безпечної поведінки дітей. Частина 2 ФОП Буря О.Д.. ISBN 978-617-7402-07-6

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Анатомія та фізіологія нервової системи Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Нормальна анатомія людини Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Анатомія людини і спортивна морфологія Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Фізіологія людини та рухової активності Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ.

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Клименко, Нінель Павлівна та Левітас, Фелікс Львович та Мовчун, Антоніна Іванівна та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Редько, Сергій Іванович та Хоружа, Людмила Леонідівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Якименко, Анастасія Вікторівна (2017) Я — студент Київський університет імені Броиса Грінченка, Київ. ISBN 978-966-7548-84-1

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Левітас, Фелікс Львович та Клименко, Нінель Павлівна та Мовчун, Антоніна Іванівна та Безпалько, Ольга Володимирівна та Жильцов, Олексій Борисович та Леонтьєва, Ольга Володимирівна та Мартиненко, Світлана Миколаївна та Караман, Станіслав Олександрович та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна та Черпак, Марія Валеріївна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2017) Сходинки зростання. Практикум до навч. посіб "Я - студент" Київ. ун-т ім. Б.Д.Грінченка, Київ.

Потоцька, Юлія Вячеславівна та Зайкіна, Оксана Петрівна (2017) Соціальний педагог у школі. Рекомендації для початківця ТОВ "Видавнича група "Шкільний світ", Київ. ISBN 978-617-7287-51-2

Салата, Оксана Олексіївна та Гордієнко, В.В. та Гордієнко, Г.М. та Кривошея, І.І. (2017) Історія Середніх віків. Практикум.Частина 1 КНТ, Київ. ISBN 978-966-373-821-5

Салата, Оксана Олексіївна та Гордієнко, В.В. та Гордієнко, Г.М. та Кривошея, І.І. (2017) Історія Середніх віків. Практикум.Частина 2 КНТ. ISBN 978-966-373-823-9

Тимчик, Олеся Володимирівна та Мойсак, Олександр Данилович та Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Анатомія і фізіологія дитини Київський університет Бориса Грінченка, Київ.

Туманова, Валентина Миколаївна та Дерека, Тетяна Григорівна та Гацко, Олена Володимирівна (2017) Педагогічна практика в загальноосвітньому закладі Університет ім.Б.Грінченка, м.Київ.

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2017) Зарубіжна література: підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів ТОВ "Сиция", Київ. ISBN 978-617-7205-55-4

Удовиченко, Лариса Миколаївна (2017) Зарубіжна література. 8 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-576-5

Удовиченко, Лариса Миколаївна та Кадоб'янська, Н.М. (2017) Зарубіжна література. 9 клас. Хрестоматія Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-770-7

Удовиченко, Лариса Миколаївна та Кадоб'янська, Н.М. (2017) Зарубіжна література. 9 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання Видавничий дім "Освіта", Київ. ISBN 978-617-656-786-8

Удовиченко, Лариса Миколаївна та Кадоб’янська, Н.М. (2017) Зарубіжна література. 8 клас. Хрестоматія. Видавничий дім "Освіта", Україна, Київ. ISBN 978-617-656-578-9

Хоружа, Людмила Леонідівна (2017) Соціологія виховання особистості Київський університет імені Бориса Грінченка, Київ, Україна.

Автореферат дисертації

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) автореферат - Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцента Савицької О.В. на дисертацію Актаєвої М.Г. "Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Відгук офіційного опонента доктор психологічних наук, професор Яницький В.М. на дисертацію Актаєвої М.Г. "Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Актаєва, Маріанна Гассанівна (2017) Дисертація - Психологічні чинники формування громадянської відповідальності у юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Автореферат - Формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Дисертація - Формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Борисена В.В. на дисертацію Алксандрової В.Ф. Формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Александрова, Валентина Федорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук Голуб Н.Б. на дисертацію Александрової В.Ф. "Формування соціокультурної компетентності учнів 8–9 класів у позакласній роботі з української мови" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антипін, Євген Борисович (2017) Автореферат - Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антипін, Євген Борисович (2017) Дисертація - Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антипін, Євген Борисович (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Дічек Н.П. на диесртацію Антипіна Є.Б. "Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антипін, Євген Борисович (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, професора Коваленко Є.І. на дисертацію Антипіна Є.Б. ". Ідеї наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у вітчизняній педагогічній думці (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Автореферат - Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Дисертація - Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професор Колегаєво І.М. на дисертацію Антонова О.В. "Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Антонов, Олексій Володимирович (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук Редьки І.А. на дисертацію Антонова О.В "Комунікативні стилі персонажного мовлення: лінгвопрагматичний та соціолінгвістичний аспекти (на матеріалі сучасної американської драми)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Вікторія Василівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцента Мельникова Р.В. на дисертацію Бойко В.В. за темою: "Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Віторія Василівна (2017) Автореферат - Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Віторія Василівна (2017) Дисертація - Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бойко, Віторія Василівна (2017) Відгук офційного опонента доктора філологічних наук Барчан В.В. на дисертацію Бойко В.В. за темою Етнічний і національний дискурси творчості Івана Чендея . Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бокшань, Галина Іванівна (2017) Дисертація - Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бокшань, Галина Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцент Поляруш Н.С. на дисертацію Бокшань Г.І. за темою Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бокшань, Галина Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Турган О.Д. на дисертацію Бокшань Г.І. за темою Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Бошкань, Галина Іванівна (2017) Автореферат - Неоміфологізм у художній прозі Галини Пагутяк Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Автореферат - Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Дисертація - Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філологічних наук, доцент Бистрова О.О. на дисертацію Буяльської Т.І. "Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Буяльська, Тетяна Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Жаботинської С.А. на дисертацію Буяльської Т.І. "Вираження комунікативної підтримки в сучасному англомовному та психотерапевтичному дискурсі: когнітивно-дискурсивний аспект" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Автореферат - Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Бернадської Н.І. на дисертацію Біляцької В.П. на тему Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Турган О.Д. на дисертацію Біляцької В.П. за темою "Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Дисертація - Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Біляцька, Валентина Петрівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Кузьменка В.І. на дисертацію Біляцької В.П. за темою Жанровий код українського роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Возович, Антоніна Анатоліївна (2017) Автореферат - Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Возович, Антоніна Анатоліївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Михальчук Н.О. на дисертацію Возович А.А. "сихологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Возович, Антоніна Анатоліївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцента Казібекової В.Ф. на дисертацію Возович А.А. "Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Возович, Антоніна Анатоліївна (2017) Дисертація - Психологічні особливості формування правосвідомості студентів коледжів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Галич, Артем Олександрович (2017) Дисертація - Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Галич, Артем Олександрович (2017) Автореферат -Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст. Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Галич, Артем Олександрович (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Сізової К.Л. на дисертацію Галича А.О. за темою Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Галич, Артем Олександрович (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Кузьменка В.І. на дисертацію Галича А.О. за темою Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Галич, Артем Олександрович (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професора Мазохи Г.С. на дисертацію Галича А.О. за темою Жанрові модифікації портретного дискурсу в документалістиці ХХ – ХХІ ст Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Автореферат - Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук Яблонської Т.М. на дисертацію Гончарової Л.А."Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцент Поліщук С.А на дисертацію ГончаровоїЛ.А. "Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Гончарова, Лариса Анатоліївна (2017) Дисертація - Психологічні чинники розвитку творчої активності людей похилого віку Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горошкін, Ігор Олександрович (2017) Автореферат - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача у процесі навчання української мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горошкін, Ігор Олександрович (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцент Груби Т.Л. на дисертацію Горошкіна І.О. "Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача у процесі навчання української мови." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горошкін, Ігор Олександрович (2017) Дисертація - Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача у процесі навчання української мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Горошкін, Ігор Олександрович (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, професор Бакум З.П на дисертацію Горошкіна І.О. "Лінгводидактичні засади формування мовної особистості майбутнього перекладача у процесі навчання української мови." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Автореферат - Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Дисертація - Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Бакум З.П. на дисертацію Греб М.М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Нагрибельна І.А. на дисертацію Греб М.М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Греб, Марія Михайлівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Вашуленко М.С. на дисертацію Греб М.М. Теоретико-методичні засади навчання лексикології та фразеології майбутніх учителів початкових класів Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Давидова, Оксана Володимирівна (2017) Автореферат-Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Давидова, Оксана Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук, доцента Столярчук О.А. на дисертацію Давидової О.В. "Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Давидова, Оксана Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Ставицької на дисертацію Давидової О.В. "Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Давидова, Оксана Володимирівна (2017) Дисертація - Психологічні особливості впливу педагогічних стереотипів на професійну діяльність учителя Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Автореферат - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Дисертація - Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професор Десятова Т.М. на дисертацію Дереки Т.Г. за темою:"Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, профессор Дубасенюк О.А. на дисертацію Дереки Т. Г. за темою: "Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Дерека, Тетяна Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Клопова Р.В. на дисертацію Дереки Т.Г. "Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Автореферат - Феномен владних комунікацій в гендерному контексті Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук Сайтарли І.А. на дисертацію Загурської С.М. "Феномен владних комунікацій в гендерному контексті" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук, доцент Шевченко З.В. на дисертацію Загурської С.М. "Феномен владних комунікацій в гендерному контексті" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Загурська, Світлана Миколаївна (2017) Дисертація - Феномен владних комунікацій в гендерному контексті Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замотаєва, Наталія Володимирівна (2017) Автореферат - Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замотаєва, Наталія Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцент Желанової В.В. на дисертацію Замотаєвої Н.В. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замотаєва, Наталія Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцент Желанової В.В. на дисертацію Замотаєвої Н.В. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Замотаєва, Наталія Володимирівна (2017) дисертація- Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів із використанням кейс-технології. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колесник, Катерина Василівна (2017) Автореферат - Формування лінгвокультурологічної компетентності учнів 5–6-х класів у процесі навчання новогрецької мови Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колесник, Катерина Василівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук Горошкіної О.М. на дисертацію "Формування лінгвокультурологічної компетентності учнів 5–6-х класів у процесі навчання новогрецької мови." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колесник, Катерина Василівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцент Воєвутко Н.Ю. на дисертацію Колесник К.В Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Колесник, Катерина Василівна (2017) Дисертація - Формування лінгвокультурологічної компетентності учнів 5 – 6 - х класів у процесі навчання новогрецької мови. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Автореферат - Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Дисертація - Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Відгук офіційного опнента кандидата філологічних наук, доцента Грачової І.Є. на дисентацію Кхеліл О.І. "Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Кхеліл, Олеся Ігорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, доцента Михайленка В.В. на дисертацію Кхеліл О.І. "Складнопідрядне речення з підрядним умови в середньоанглійській мові: структурний та функціональний аспекти" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора,Шандра В.С. на дисертацію Мартинбк О.В. за темою «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидат історичних наук,Середу О.В. на дисертацію Мартинюк О.В. за темою «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Дисертація «Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Мартинюк, Ольга Володимирівна (2017) Автореферат - Російський націоналізм як соціально-політичний феномен у виборчому процесі Правобережної України (1906-1912 pp.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Автореферат - Соціальне значення християнських цінностей у сучасній українській сім’ї Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук, доцент Котлярової Т.О. на дисертацію Маскевич О.Л. "Соціальна значущість християнських цінностей у функціонуванні сучасної української сім'ї" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Дисертація - Соціальне значення християнських цінностей у сучасній українській сім’ї Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Маскевич, Олена Людвигівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора Предко О.І. на дисертацію Маскевич О.Л. "Соціальне значення християнських цінностей у сучасній українській сім’ї" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Автореферат - Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидат психологічних наук Кльоц Л.А. на дисертацію Нагаєвська І.О. "Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Гошовського Я.О. на дисертацію Нагаєвської І.О. "Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Нагаєвська, Ірина Олександрівна (2017) Дисертація - Психологічні умови розвитку асертивної поведінки в учнів професійно-технічних навчальних закладів Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Автореферат - Креативність як чинник соціальних змін Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професора Бойченка М.І. н адисертацію Ніколенко К.В. "Креативність як чинник соціальних змін" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук Туренка О.С. на дисертацію Ніколенко К.В. "Креативність як чинник соціальних змін" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Ніколенко, Ксенія Вікторівна (2017) Дисертація - Креативність як чинник соціальних змін Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Автореферат - Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора психологічних наук, професора Кузікової С.Б. на дисертацію Орішко Н.К. "Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата психологічних наук Вуса В.І. на дисертацію Орішко Н.К. "Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Орішко, Наталія Костянтинівна (2017) Дисертація - Індивідуальні стратегії самовдосконалення особистості в юнацькому віці. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Автореферат - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, професора Петренко О.Б. на дисертацію Остапчук С.С. "Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук, доцента Пєтухової І.О. на дисертацію Остапчук С.С. "Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Остапчук, Світлана Сергіївна (2017) Дисертація - Оцінювання навчальних досягнень учнів у вітчизняній освіті (80-ті роки ХІХ – початок 40-х років ХХ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Автореферат - Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Питльваної Л.Ю. на дисертацію Покляцької В.В. "Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Дисертація - Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Покляцька, Валерія Валеріївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Трояна С.С. на дисертацію Покляцької В.В. "Еволюція «образу ворога» в американсько- радянських відносинах у 1979-1991 рр." Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пономаренко, Наталя Григорівна (2017) Автореферат -Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу. Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пономаренко, Наталя Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук, доцента Кристопчук Т.Є. на дисертацію Пономаренко Н.Г. за темою Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пономаренко, Наталя Григорівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидат педагогічних наук Джурило А.П.на дисертацію Пономаренко Н.Г. за темою Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Пономаренко, Наталя Григорівна (2017) Дисертація - Підготовка експертів з освіти в німецькомовних країнах Європейського Союзу Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січка, М.Л. (2017) автореферат - Діяльність київських мистецтвознавців у 1920-1930 ті роки:соціально-культурний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січка, М.Л. (2017) відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Преловська І.М. на дисертацію Січки М.Л. за темою Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930-ті роки: соціально-культурний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січка, М.Л. (2017) відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, доцента Маньковської Р.В. на дисертацію Січки М.Л. за темою Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930-ті роки: соціально-культурний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Січка, М.Л. (2017) Дисертація -Діяльність київських мистецтвознавців у 1920–1930-ті роки: соціально-культурний аспект Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Автореферат -Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата педагогічних наук Чуканової С.А. на дисертацію Тригуб І.І за темою Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук Авшенюк Н.М. на дисертацію Тригуб І.І за темою Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Дисертація - Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Тригуб, Ілона Іванівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук, доцента Клопова Р.В. на дисертацію Тригуб І.І за темою Професійна підготовка експертів у галузі освіти у країнах Східної Європи Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Автореферат «Репрезентація воєнного досвіду у пам’яті ветеранів дивізії “Галичина” (1943-2013 рр.)» Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора історичних наук, професора Ільюшина І.І. на дисертацію Хом`як О.В. "Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата історичних наук, старшого наукового співробітника пастушенко Т.В. на дисертацію Хом`як О.В. "Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.)" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Хом`як, Оксана Володимирівна (2017) Дисертація - Репрезентація воєнного досвіду в пам’яті ветеранів дивізії «Галичина» (1943-2013 рр.) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цокол, Олена Олександрівна (2017) Дисертація - Текстові стратегії української драматургії 1980 – 2010-х років Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цокол, Олена Олександрівна (2017) Автореферат - Текстові стратегії української драматургії 1980 – 2010-х років Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цокол, Олена Олександрівна (2017) Відгук офційного опонента кандидата філологічних наук Креміня Т. на дисертацію Цокол О.О. за темою Текстові стратегії української драматургії 1980 – 2010-х років Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Цокол, Олена Олександрівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філологічних наук Когут О.В. на дисертацію Цокол О.О. за темою Текстові стратегії української драматургії 1980 – 2010-х років Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Автореферат - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента доктора філософських наук, професор Білогур В.Є. на дисертацію Щербакової Н.В. "Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Відгук офіційного опонента кандидата філософських наук, доцента Юхименко Н.Ф. на дисертацію Щербакової Н. В. "Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз" Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Щербакова, Ніна Володимирівна (2017) Дисертація - Трансформація ціннісних орієнтацій сучасної української молоді: соціально-філософський аналіз Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Автореферат - Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття). Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук Куцевол О.М. на дисертацію Яценко Т.О. "Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук Ситченка А.Л. на дисертацію Яценко Т.О. "Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Дисертація - Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) Кандидат thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Яценко, Таміла Олексіївна (2017) Відгук офіційного опонента доктора педагогічних наук Жили С.О. на дисертацію Яценко Т.О. "Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)" Доктор thesis, Київський університет імені Бориса Грінченка.

Патент/свідоцтво

Братусь І. В. (2017) Монографія "Пошуки істини та краси. Проблема жанру історико-біографічної прози Оксани Іваненко" 72622.

Варивончик А. В. (2017) Складений твір "Альбом узорів українського традиційного мистецтва вишивання: Відшивки з архівів "Укрхудожпром" (1947-1957 р.р.)" 72593.

Гайдаш Анна Владиславівна (2017) Читаємо та перекладаємо жіночу драматургію США 72598.

Задніпряний Г. Т. (2017) Картина "Свобода" 72635.

Коваль-Цепова А. В. (2017) Картина "Час та простір" 72608.

Ковбасенко Юрій Іванович (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Стаття "Адам Міцкевич, Олександр Пушкін, Тарас Шевченко : три правди й одна істина (постколоніальна реінтерпретація світоглядно-естетичної полеміки) 72605.

Ковбасенко Ю.І., Ковбасенко Л.В. (2017) Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір "Підручник дл 9 класу" 72017.

Коновалова О. В. (2017) Стаття "Синтез візуального, кінетичного та сенсорного сприйняття в енвайронментах Луїз Буржуа" 72627.

Крюкова Г. О. (2017) Полотно "І одна візьметься, а інша полишиться" 72634.

Кузьменко Г. В. (2017) Стаття "Теоретические основы художественно-творческой деятельности учащихся основной школы" 72633.

Романенкова Ю. В. (2017) Стаття "Украинская экслибристика на международной арене современной графики" 72621.

Рябчук Л. В. (2017) Картина "Ранковий туалет" 72640.

Навчально-методичні матеріали

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Проектування рекламно-графічних комплексів [Навчально-методичні матеріали]

Єфімов, Юрій Володимирович (2017) Комп’ютерні технології в графічному дизайні [Навчально-методичні матеріали]

Іваненко, Олена Анатоліївна (2017) Інноваційні технології навчання [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Технологія психолого-педагогічних досліджень: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Ганна Іванівна та Венгловська, Олена Анатоліївна та Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Ганна Іванівна та Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Теорія і методика виховання: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Ганна Іванівна та Метелюк, Валентина Іванівна та Музика, Олена Оксентівна та Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Курсові роботи з педагогіки та психології: методичні рекомендації [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Ганна Іванівна та Січкар, Алла Дмитрівна та Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Олег Леонідович та Бонь, Олександр Іванович (2017) Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 8 кл [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Олег Леонідович та Бонь, Олександр Іванович (2017) Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 7кл [Навчально-методичні матеріали]

Іванюк, Олег Леонідович та Бонь, Олександр Іванович (2017) Зошит для контрольних робіт з історії України. Компетентнісний підхід : 9 кл [Навчально-методичні матеріали]

Іващенко, Вікторія Людвігівна (2017) Сучасні стратегії розвитку науки [Навчально-методичні матеріали]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Поліфонія [Навчально-методичні матеріали]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Історія естради [Навчально-методичні матеріали]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Музично-теоретичні студії. Сольфеджіо [Навчально-методичні матеріали]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Музично-теоретичні студії. Теорія музики [Навчально-методичні матеріали]

Ізваріна, Олена Миколаївна (2017) Музично-теоретичні студії. Теорія музики [Навчально-методичні матеріали]

Ільяна, Валентина Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціалізації «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Ільяна, Валентина Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія (ринолалія)» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Акіліна, Олена Володимирівна (2017) Робоча програма Теорія менеджменту (ч. І) для студентів галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальності 073 «Менеджмент» [Навчально-методичні матеріали]

Альохіна, Галина Миколаївна та Скоробрещук, Галина Миколаївна (2017) Основи інформатики з елементами програмування [Навчально-методичні матеріали]

Астаф'єва, Марія Миколаївна (2017) Додаткові розділи елементарної математики [Навчально-методичні матеріали]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта» [Навчально-методичні матеріали]

Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Теорія та методика виховання дітей з вадами мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Основи сценічного та екранного мистецтва з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Дитяча література з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Геннадій Леонідович та Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Методика навчання літературного навчання [Навчально-методичні матеріали]

Бондаренко, Лариса Анатоліївна та Бацак, Костянтин Юрійович (2017) Університетські студії [Навчально-методичні матеріали]

Бородай, Олександр Андрійович та Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича практика з додаткової спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Бородай, Олександр Андрійович та Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича практика з додаткової спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історія світової художньої культури [Навчально-методичні матеріали]

Братусь, Іван Вікторович (2017) Художня культура [Навчально-методичні матеріали]

Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна та Калитюк, Лілія Петрівна та Лагутіна, Анастасія Костянтинівна (2017) Програма, комплексний езамен зі спеціалізації (англійська мова) для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія (українська мова і література), освітній рівень: перший (бакалаврський) [Навчально-методичні матеріали]

Бучинська, Дар'я Леонідівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "ІКТ в міжнародній інформації" [Навчально-методичні матеріали]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Методологія психолого-педагогічних досліджень в галузі дошкільної освіти [Навчально-методичні матеріали]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2017) Організація дослідницько-експериментальної діяльності дітей в природі [Навчально-методичні матеріали]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Машовець, Марина Анатоліївна (2017) Університетські студії [Навчально-методичні матеріали]

Бєлєнька, Ганна Володимирівна та Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Альтеративні педагогічні технології в дошкільній освіті [Навчально-методичні матеріали]

Бісмак, Олена Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Фізична реабілітація" [Навчально-методичні матеріали]

Бісмак, Олена Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи фізичної реабілітації" [Навчально-методичні матеріали]

Бісмак, Олена Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи" [Навчально-методичні матеріали]

Бісмак, Олена Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Лікувальна фізична культура в спеціальних медичних групах" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча навчальна програма "Історія зарубіжної літератури" ФП [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інтермедіальні студії сучасної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Бітківська, Галина Володимирівна та Анісімова, Людмила Вікторівна (2017) Робоча програма «Історія зарубіжної літератури» для студентів спеціальності 035 Філологія. 035.01. Українська мова і література, 2017. [Навчально-методичні матеріали]

Варивончик, Анастасія Віталіївна (2017) Історія сценічного костюма [Навчально-методичні матеріали]

Васечко, Людмила Іванівна (2017) Соціальна статистика [Навчально-методичні матеріали]

Васильєва, Наталія Ігорівна та Кочерга, Олександр Васильович та Лук'янчук, Лариса Павлівна та Меленець, Людмила Іванівна (2017) «Hama»-мозаїка: програма та методичне забезпечення художньо-продуктивної діяльності дітей дошкільного віку [Навчально-методичні матеріали]

Васьківська, Галина Олексіївна (2017) Дидактика початкової школи: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Ващенко, Олена Миколаївна (2017) Здоров'язберігаючі технології в навчально-виховному процесі початкової школи [Навчально-методичні матеріали]

Венгловська, Олена Анатоліївна та Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Венгловська, Олена Анатоліївна та Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Історія української мови: старослов'янська мова [Навчально-методичні матеріали]

Височина, Тамара (2017) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (англійська), галузі знань 0203 « Гуманітарні науки», 2017 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія. Переклад, галузь знань 0203 " Гуманітарні науки ", 2017 року [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча программа Історія зарубіжної літератури для студентів за напрямом підготовки 6.020303 Філологія (українська), галузь знань 0203 " Гуманітарні науки", 2017 року - 27 с [Навчально-методичні матеріали]

Вишницька, Юлія Василівна (2017) Робоча програма дисципліни «Стратегії розвитку науки» для студентів за напрямом підготовки 035 Філологія спеціалізація: 035.04 Германські мови та літератури (переклад включно) освітня програма: Переклад, 2017 [Навчально-методичні матеріали]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) "Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс):природознавства" [Навчально-методичні матеріали]

Вишнівська, Наталія Володимирівна (2017) Я - школяр. Я - школярка. Зошит - посібник №1 [Навчально-методичні матеріали]

Волинець, Катерина Іванівна (2017) Організація і управління в дошкільній освіті [Навчально-методичні матеріали]

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Формування дослідницьких умінь майбутніх вихователів [Навчально-методичні матеріали]

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Формуання дослідницьких умінь майбутніх вихователів на четвертий семестр [Навчально-методичні матеріали]

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Проектування освітньої діяльності за програмою "Дитина" [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Колористика [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Арт-терапія [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Психологія кольору [Навчально-методичні матеріали]

Волкова, Людмила Николаевна (2017) Психолого-педагогiчнi основи_навчання у початковiй школi (інтегрований курс):образотворчого_мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Воскобойнікова-Гузєва, Олена Вікторівна (2017) Теоретико-методологічні засади бібліотекознавства, архівознавства та інформаційної діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Аналіз художнього тексту [Навчально-методичні матеріали]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Практикум з літературного менеджменту: Організація виставкової діяльності [Навчально-методичні матеріали]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Практикум з української літератури: Виразне читання [Навчально-методичні матеріали]

Вірченко, Тетяна Ігорівна (2017) Творчі майстерні (проза) [Навчально-методичні матеріали]

Вірченко, Тетяна Ігорівна та Козлов, Роман Анатолійович (2017) Аналіз художнього тексту [Навчально-методичні матеріали]

Гаврилова, Ольга Ігорівна (2017) Скульптура [Навчально-методичні матеріали]

Гальчук, Оксана Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Спецметодика фізичного виховання та валеологічної освіти [Навчально-методичні матеріали]

Глазунова, Олена Григорівна та Буйницька, Оксана Петрівна (2017) Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища: робоча програма навчальної дисципліни (ПО_ДО) [Навчально-методичні матеріали]

Глазунова, Олена Григорівна та Буйницька, Оксана Петрівна (2017) Проектування та експертиза високотехнологічного інформаційного освітнього середовища: робоча програма навчальної дисципліни (ПВШ) [Навчально-методичні матеріали]

Глушак, Оксана Михайлівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Cучасні інформаційні технології у галузі філології» [Навчально-методичні матеріали]

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Робоча програма «Економетричне моделювання» [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича (педагогічна) практика (ХІІ семестр) [Навчально-методичні матеріали]

Глущук, Тетяна Володимирівна (2017) Робоча програма Виробнича переддипломна практика (ХІІ семестр) [Навчально-методичні матеріали]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Гмиріна, Світлана Вікторівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Іноземна мова [Навчально-методичні матеріали]

Головач, Інна Іванівна (2017) Робоча програма з туризму, 4 курс [Навчально-методичні матеріали]

Головчанська, Оксана Василівна (2017) Теорія ймовірностей та математична статистика [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Сучасні проблеми дошкільної освіти у контексті компаративних досліджень [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Технології формування просторово-часових уявлень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Управління педагогічною взаємодією з різними соціальними інститутами: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма (ДО) [Навчально-методичні матеріали]

Голота, Наталія Миколаївна (2017) Педагогічна компаративістика: робоча навчальна програма (ПО) [Навчально-методичні матеріали]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Джерелознавство всесвітньої історії [Навчально-методичні матеріали]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Джерелознавство всесвітньої історії 4 курс 2016-2017 [Навчально-методичні матеріали]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Нова історія країн Європи та Америки 2016-2017 [Навчально-методичні матеріали]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Нова історія південних і західних слов`ян_2016-2017 [Навчально-методичні матеріали]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Сучасні молодіжні субкультури США та Європи_2 курс_2016-2017 [Навчально-методичні матеріали]

Горпинченко, Інна Володимирівна (2017) Сучасні молодіжні субкультури США та Європи 3 курс 2016-2017 [Навчально-методичні матеріали]

Гунька, Анна Миколаївна (2017) Виробнича переддипломна практика з додаткової спеціалізації "Образотворче мистецтво" [Навчально-методичні матеріали]

Гунька, Анна Миколаївна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену зі спеціалізації «Образотворче мистецтво» [Навчально-методичні матеріали]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Вступ до логопедії» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Навчально-методичні матеріали]

Данілавічютє, Еляна Анатоліївна та Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма «Науково-дослідна практика» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Основи природознавства з методикою [Навчально-методичні матеріали]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Психологія педагогічна: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогічна творчість: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Дем'яненко, Валентина Іванівна (2017) Педагогічна творчість: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Дем'яненко, Світлана Іванівна (2017) Стилістика ділового мовлення та редагування (навчальна програма) [Навчально-методичні матеріали]

Дем'яненко, Світлана Іванівна (2017) Українська мова (за професійним спрямуванням): робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Сценічно-виконавська майстерність: Майстерність актора» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Сценічна майстерність (сценічна мова, сценічний рух)» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Сценічно-виконавська майстерність: Майстерність актора» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Підготовка до театральних постановок» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Музично-театральні студії: Грим і візаж» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Музично-театральні студії: Музично-театральний практикум» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Музично-театральні студії: Сценічна майстерність» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Музично-театральні студії: Сценічна майстерність» [Навчально-методичні матеріали]

Дикий, Денис Володимирович (2017) Робоча програма «Музично-театральні студії: Грим і візаж» [Навчально-методичні матеріали]

Дубовик, Світлана Григоріївна (2017) Методика навчання російської мови [Навчально-методичні матеріали]

Дубовик, Світлана Григоріївна та Нечипоренко, Катерина Петрівна та Пушкарьова, Тетяна Едуардівна (2017) Українська мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Жиров, Василь Володимирович (2017) Виробнича переддипломна практика (урбаністична пленерна) [Навчально-методичні матеріали]

Жукова, Юлія Миколаївна (2017) Основи економічної теорії [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки вільної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Техніки друкованої графіки [Навчально-методичні матеріали]

Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Художнє конструювання [Навчально-методичні матеріали]

Зверева, Марина Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Друга іноземна мова (французька)» І курс [Навчально-методичні матеріали]

Зубченко, Олена Сергіївна та Буніятова, Ізабелла Рафаїловна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (англійська мова) для студентів напряму підготовки: 8.02030302 Філологія. Мова та література (іноземна). Освітній рівень: другий (магістерський) [Навчально-методичні матеріали]

Зубченко, Олена Сергіївна та Лагутіна, Анастасія Костянтинівна та Буніятова, Ізабелла Рафаїлівна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (англійська мова) для студентів напряму підготовки 6.020303 Філологія. Мова і література (німецька), 6.020303 Філологія. Мова і література (італійська), 6.020303 Філологія. Мова і література (іспанська), 6.020303 Філологія. Мова і література (французька), 6.020303 Філологія. Мова і література (японська), 6.020303 Філологія. Мова і література (китайська) Освітній рівень: перший (бакалаврський) [Навчально-методичні матеріали]

Зіневич, Віта Миколаївна (2017) Образотворче мистецтво з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Читання партитур для вокальних ансамблів [Навчально-методичні матеріали]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Читання партитур для вокальних ансамблів [Навчально-методичні матеріали]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Читання партитур для вокальних ансамблів [Навчально-методичні матеріали]

Каблова, Тетяна Борисівна (2017) Історія мистецтв: Історія вокального мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Казак, Оксана Олексіївна (2017) Контроль та ревізія [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Адаптивні технології особистісного розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Робота з обдарованими дітьми в родинному середовищі: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2017) Сучасні системи дошкільної освіти: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Кашшай, Олена Степанівна (2017) Галерейна практика [Навчально-методичні матеріали]

Киченко, Тетяна (2017) Вокальний клас [Навчально-методичні матеріали]

Коваленко, Олена Володимирівна (2017) Основи документообігу в дошкільному навчальному закладі [Навчально-методичні матеріали]

Коваль-Цепова, Анна Володимирівна та Задніпряний, Геннадій Трохимович (2017) Композиція [Навчально-методичні матеріали]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Методика викладень філософських дисциплін у вищій школі [Навчально-методичні матеріали]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Естетика: для усіх спеціальностей [Навчально-методичні матеріали]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Історія української культури [Навчально-методичні матеріали]

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2017) Естетика [Навчально-методичні матеріали]

Ковбасенко, Юрій Іванович (2017) Робоча навчальна програма навчальної дисципліни "Історія світової літератури кінця ХХ-початку ХХІ століття в компаративному аспекті" (спеціальність 8.03501 - літературна творчість) [Навчально-методичні матеріали]

Козак, Людмила Василівна та Ліннік, Олена Олегівна (2017) Проектна діяльність у навчальних закладах [Навчально-методичні матеріали]

Козлов, Роман Анатолійович (2017) Історія української літератури і літературної критики (1940–1950-і рр.) [Навчально-методичні матеріали]

Козлов, Роман Анатолійович (2017) Міжнародні проекти в галузі гуманітаристики та художньої літератури [Навчально-методичні матеріали]

Козлітін, Денис Олександрович (2017) Комп'ютерні технології в роботі з дітьми [Навчально-методичні матеріали]

Кондратюк, Світлана Григорівна (2017) Дошкільна лінгводидактика [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія мистецтва та дизайну [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового та українського мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Історія світового художнього мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Наукометрія [Навчально-методичні матеріали]

Копанєва, Вікторія Олександрівна (2017) Управління електронними інформаційними ресурсами [Навчально-методичні матеріали]

Копитіна, Анастасія Сергіївна (2017) Друга іноземна мова (французька) [Навчально-методичні матеріали]

Котенко, Ольга Володимирівна (2017) Методика навчання іноземної мови [Навчально-методичні матеріали]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2017) Ділова іноземна мова [Навчально-методичні матеріали]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2017) Професійне спілкування іноземною мовою [Навчально-методичні матеріали]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2017) Професійне спілкування іноземною мовою [Навчально-методичні матеріали]

Кошарна, Наталія Володимирівна (2017) Наукова англійська мова [Навчально-методичні матеріали]

Кошарна, Наталія Володимирівна та Мельник, Наталія Іванівна (2017) Теоретичні основи англійської мови [Навчально-методичні матеріали]

Кошман, Петро Якович (2017) Трудове навчання з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Кошман, Петро Якович (2017) Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): трудового навчання [Навчально-методичні матеріали]

Кошман, Петро Якович (2017) Трудове навчання з методикою [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Контролінг [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Організаційна теорія та культура [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Самоменеджмент [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Паблік Рилейшнз [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Основи менеджменту та маркетингу [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Менеджмент [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Навчальна практика з Організації виробництва [Навчально-методичні матеріали]

Кравець, Світлана Геннадіївна (2017) Навчальна практика з маркетингу [Навчально-методичні матеріали]

Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Основи композиції і проектної графіки [Навчально-методичні матеріали]

Краєва, Оксана Анатоліївна (2017) Робоча програма «Психологічна служба системи освіти України» для студентів за напрямом підготовки «Соціальна педагогіка» [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Живопис [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Теорія та практика живопису [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Теорія та практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна (2017) Виробнича переддипломна практика (урбаністична пленерна) [Навчально-методичні матеріали]

Крюкова, Анна Олексіївна та Рябчук, Леся Вікторівна (2017) Живопис [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Технології індивідуального розвитку дітей: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна (2017) Реалізація індивідуального підходу в дошкільній освіті: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Куземко, Леся Валентинівна та Новик, Ірина Михайлівна (2017) Основи психолого-педагогічної співпраці з родинами та консультування: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Кузьменко, Галина Василівна (2017) Літня педагогічна практика (виробнича) [Навчально-методичні матеріали]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Методичні рекомендації до музейно-архівної практики зі спеціальності 033 "Філософія" [Навчально-методичні матеріали]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Робоча навчальна програма "Соціологія освіти" [Навчально-методичні матеріали]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Робоча навчальна програма з практики, 1 курс, спеціальність "Філософія" [Навчально-методичні матеріали]

Купрій, Тетяна Георгіївна (2017) Робоча навчальна програма з фахової ознайомчої практики, 2 курс, спеціальність "Філософія" [Навчально-методичні матеріали]

Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни «Психологія толерантності» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Спецметодика математики з основами математики» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Лабунець, Юлія Олегівна (2017) Професійне спілкування іноземною мовою [Навчально-методичні матеріали]

Лабунець, Юлія Олегівна та Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Сучасна англійська мова з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Лабунець, Юлія Олегівна та Петрик, Лада Вікторівна та Плужник, Ірина Володимирівна та Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Англійська мова за професійним спрямуванням [Навчально-методичні матеріали]

Лабунець, Юлія Олегівна та Плужник, Ірина Володимирівна (2017) Іноземна мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Ансамблевий клас [Навчально-методичні матеріали]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Ансамблевий клас [Навчально-методичні матеріали]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Робота над вокальним репертуаром [Навчально-методичні матеріали]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Вокально-педагогічний репертуар та робота з концертмейстером [Навчально-методичні матеріали]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Робота з концертмейстером над вокальним репертуаром [Навчально-методичні матеріали]

Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Робота над вокальним репертуаром [Навчально-методичні матеріали]

Леонтьєва, Софія Леонідівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Леонтьєва, Софія Леонідівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Литвин, Оксана Степанівна (2017) Технології проектування вбудованих комп’ютерних систем [Навчально-методичні матеріали]

Литвин, Оксана Степанівна та Бушма, Олександр Володимирович (2017) Сучасні стратегії розвитку науки [Навчально-методичні матеріали]

Литвин, Оксана Степанівна та Носенко, Тетяна Іванівна та Прошкін, Володимир Вадимович (2017) Методичні рекомендації до професійної (асистентської) практики студентів ОР «магістр» галузі знань 11 «Математика та статистика» (спеціальність 111 «Математика») і 12 «Інформаційні технології» (спеціальність 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології») [Навчально-методичні матеріали]

Лобода, Ольга Володимирівна (2017) Іноземна мова (Англійська мова) [Навчально-методичні матеріали]

Лобода, Ольга Володимирівна (2017) Методика навчання дітей іноземної мови [Навчально-методичні матеріали]

Логачова, Світлана Станіславівна (2017) Робоча навчальна програма дисципліни "Міжнародний маркетинг" [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Режисура музично-виховних шкільних заходів» [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Акторська майстерність [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Постановка концертного номеру 4-й курс [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Постановка концертного номеру 3-й курс [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Арт-менеджмент музичних проектів [Навчально-методичні матеріали]

Лєвіт, Дмитро Анатолійович (2017) Основи сценарної роботи [Навчально-методичні матеріали]

Літун, Денис Ігоревич (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні інформаційно-комунікаційні технології у корекційній освіті» для здобувачів другого (магістерського) рівня спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія». [Навчально-методичні матеріали]

Літіченко, Олена Дмитрівна та Данієлян, Анаіт Яшевна (2017) Рукоділля з методикою [Навчально-методичні матеріали]

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Навчально-методичні матеріали]

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Навчально-методичні матеріали]

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Робоча програма «Хорове диригування» для студентів галузі знань 0202 «Мистецтво», напряму підготовки 6.020204 «Музичне мистецтво», освітній рівень – перший (бакалаврський) [Навчально-методичні матеріали]

Макаренко, Лідія Петрівна (2017) Вийди, вийди сонечко [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Емма Вікторівна та Яковенко, Віра Григорівна та Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Вокальний клас (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень, ІІ курс) [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Емма Вікторівна та Яковенко, Віра Григорівна та Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Вокальний клас (напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень, ІІІ курс) [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Емма Вікторівна та Яковенко, Віра Григорівна та Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Вокальний клас (спеціальність: 025 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень (на базі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти), ІІІ курс) [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Емма Вікторівна та Яковенко, Віра Григорівна та Кацалап, Олена Вікторівна (2017) Постановка голосу (напрям підготовки: 6.020204 «Музичне мистецтво», перший (бакалаврський) рівень (на базі початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти), ІV курс) [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Документознавство [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Історія книги та книгознавство [Навчально-методичні матеріали]

Макарова, Марія Володимирівна (2017) Стандартизація у видавничій та бібліотечно-бібліографічній сфері [Навчально-методичні матеріали]

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2017) Педагогічна діагностика [Навчально-методичні матеріали]

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Кипиченко, Наталія Сергіївна (2017) Психолого-педагогічні основи здійснення проектної діяльності у початковій школі [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Кібальна, Катерина Олександрівна та Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи корекційної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Дошкільна освіта». [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна методика розвитку мовлення» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Луцько, Катерина Василівна та Мельниченко, Ольга Володимирівна та Бабич, Наталія Миколаїівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Мельніченко, Тетяна Василівна та Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична (безвідривна) практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Мельніченко, Тетяна Василівна та Кібальна, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма «Пропедевтична волонтерська практика» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)» [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Інклюзивна освіта" для напряму підготовки "Дошкільна освіта" [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з напряму підготовки «Соціальна педагогіка». [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Найда, Юлія Михайлівна та Федоренко, Оксана Филимонівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Основи інклюзивної педагогіки» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010102 «Початкова освіта». [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Скрипник, Тетяна Вікторівна та Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Актуальні проблеми дефектології і корекційної освіти» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Скрипник, Тетяна Вікторівна та Луцько, Катерина Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні вимоги до комплексної абілітації та реабілітації» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 Спеціальна освіта. Логопедія. [Навчально-методичні матеріали]

Мартинчук, Олена Валеріївна та Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Методика викладання фахових дисциплін (інтегрований курс)» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 8.01010501 «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Психогенетика» для студентів галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, спеціальності (спеціалізації) 053 Психологія (практична психологія). [Навчально-методичні матеріали]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Основи психофізіології» для студентів галузі знань 0101 Педагогічна освіта напряму підготовки 6.010106 «Соціальна педагогіка» [Навчально-методичні матеріали]

Маруненко, Ірина Михайлівна (2017) Робоча програма «Основи психофізіології людини» для студентів галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності (спеціалізації) 231 Соціальна робота (соціальна педагогіка) [Навчально-методичні матеріали]

Мастерських, Олександр Миколайович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Відео-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Машовець, Марина Анатоліївна та Літіченко, Олена Дмитрівна (2017) Теорія та методика формування елементарних математичних уявлень [Навчально-методичні матеріали]

Медвідь, Тетяна Анатоліївна та Хоружа, Людмила Леонідівна та Іванюк, Ганна Іванівна (2017) Програма комплексного кваліфікаційного екзамену з педагогіки, психології, методики роботи з хореографічним колективом, методики викладання мистецтва хореографії, теорії і методики роботи з дитячим хореографічним колективом [Навчально-методичні матеріали]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Дефектологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 231 Соціальна робота (Соціальна педагогіка). [Навчально-методичні матеріали]

Мельніченко, Тетяна Василівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Спеціальна педагогіка» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота». [Навчально-методичні матеріали]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Методика викладання сольного співу [Навчально-методичні матеріали]

Мережко, Юлія Валеріївна (2017) Методика викладання вокалу у вищій школі [Навчально-методичні матеріали]

Метелюк, Валентина Іванівна (2017) Психологія: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Мойсак, Олександр Данилович (2017) Анатомія та фізіологія дитини: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Мойсак, Олександр Данилович (2017) Основи медичних знань: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Мручковська, Ельвіра та Пахом'юк, Ніна та Кочерга, Олександр Васильович та Косьмій, Олена (2017) Протидія торгівлі людьми в Україні: програма спецкурсу для педагогічних працівників навчальних закладів загальної середньої освіти [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна (2017) Психологія: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Музика, Олена Оксентівна та Чигир, Олександр Миколайович (2017) Практика з додаткової спеціалізації «Практична психологія»: методичні рекомендації [Навчально-методичні матеріали]

Надтока, Геннадій Михайлович та Саган, Галина Василівна та Гринь, Дмитро Костянтинович (2017) Регіони світу: політичний та соціально-економічний виміри [Навчально-методичні матеріали]

Надтока, Геннадій Михайлович та Срібняк, Ігор Володимирович (2017) Програма кандидатського іспиту зі спеціальності 07.00.02 – Всесвітня історія [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Нормальна анатомія людини» для студентів спеціальності: 227 – Фізична терапія, ерготерапія, галузі знань: 22 – Охорона здоров’я [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія та фізіологія нервової системи» для студентів спеціальності: 053 - Психологія, галузі знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія людини і спортивна морфологія» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (фізичне виховання), галузі знань: 01 – Освіта [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Фізіологія людини та рухової активності» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (фізичне виховання), галузі знань: 01 – Освіта [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Робоча програма «Анатомія і фізіологія: Анатомія людини і спортивна морфологія» для студентів спеціальності: 017 – Фізична культура і спорт (тренерська діяльність з обраного виду спорту) [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Омері, Ірина Дмитрівна та Лехолетова, Марина Миколаївна та Тимчик, Олеся Володимирівна та Яценко, Світлана Петрівна (2017) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Омері, Ірина Дмитрівна та Лехолетова, Марина Миколаївна та Тимчик, Олеся Володимирівна та Яценко, Світлана Петрівна (2017) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії [Навчально-методичні матеріали]

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Тимчик, Олеся Володимирівна (2017) Робоча програма «Анатомія та фізіологія людини з основами генетики» для студентів спеціальності: 053 - Психологія, галузі знань: 05 - Соціальні та поведінкові науки [Навчально-методичні матеріали]

Нечипоренко, Катерина Петрівна (2017) Педагогічні технології навчання української мови [Навчально-методичні матеріали]

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Педагогічна діагностика: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Стратегії розвитку науки [Навчально-методичні матеріали]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Методологія наукових досліджень у галузі мистецтвознавства і музичної педагогіки [Навчально-методичні матеріали]

Олексюк, Ольга Миколаївна (2017) Методика викладання музичних дисциплін у вищій школі [Навчально-методичні матеріали]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Гігієна дітей та підлітків в системі корекційної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) вищого рівня освіти зі спеціальності 6.030103 «Практична психологія». [Навчально-методичні матеріали]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Пропедевтика психічних хвороб» для здобувачів першого (бакалаврсього) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.030102 «Психологія». [Навчально-методичні матеріали]

Омелянович, Віталій Юрійович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Судова медицина і психіатрія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство». [Навчально-методичні матеріали]

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Медико-біологічні основи статевих відносин [Навчально-методичні матеріали]

Омері, Ірина Дмитрівна (2017) Медико-біологічні основи статевих відносин [Навчально-методичні матеріали]

Омері, Ірина Дмитрівна та Яценко, Світлана Петрівна (2017) Анатомія, фізіологія та безпека життєдіяльності у хореографії [Навчально-методичні матеріали]

Орлова, Наталія Сергіївна та Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2017) Методичні рекомендації до виконання магістерських робіт (для студентів спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування (Державне управління) [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Педагогічна антропологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Педагогічна антроплогія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Паламар, Світлана Павлівна (2017) Тренінгові студії педагога-дослідника(вибіркова дисципліна): робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Пасічник, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Першегуба, Ярослав Володимирович (2017) робоча навчальна програма «Основи медичних знань» [Навчально-методичні матеріали]

Першегуба, Ярослав Володимирович (2017) Робоча навчальна програма «Основи менеджменту, маркетингу та адміністрування (за професійним спрямуванням)» [Навчально-методичні матеріали]

Петрик, Лада Вікторівна (2017) Практичний курс англійської мови [Навчально-методичні матеріали]

Петрик, Лада Вікторівна та Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Іноземна мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Петрик, Лада Вікторівна та Руднік, Юлія Вікторівна (2017) Іноземна мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Петрик, Лада Вікторівна та Руднік, Юлія Вікторівна (2017) Іноземна мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Петрик, Лада Вікторівна та Ситник, Ольга Іванівна та Лобода, Ольга Володимирівна та Руднік, Юлія Вікторівна та Плужник, Ірина Володимирівна та Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Сучасна англійська мова з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Петрикова, Оксана Петрівна (2017) Сольний спів [Навчально-методичні матеріали]

Плужник, Ірина Володимирівна (2017) Іноземна мова [Навчально-методичні матеріали]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Диференційна психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Основи психокорекції: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Подофєй, Світлана Олексіївна (2017) Психологія: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Основи природознавства з методикою [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Основи природознавства з методикою [Навчально-методичні матеріали]

Половіна, Олена Анатоліївна (2017) Переддипломна (дослідницька) практика [Навчально-методичні матеріали]

Полянський, Тимур Вячеславович та Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Джазове сольфеджіо [Навчально-методичні матеріали]

Полянський, Тимур Вячеславович та Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Основи аранжування [Навчально-методичні матеріали]

Полянський, Тимур Вячеславович та Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Вокальна імпровізація [Навчально-методичні матеріали]

Полянський, Тимур Вячеславович та Ланіна, Тетяна Олександрівна (2017) Вокальна імпровізація [Навчально-методичні матеріали]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Комунікаційний дизайн [Навчально-методичні матеріали]

Поліщук, Алла Анатоліївна (2017) Піктографія та основи візуальної комунікації [Навчально-методичні матеріали]

Порядченко, Леся Анатоліївна (2017) Методика навчання української мови [Навчально-методичні матеріали]

Потоцька, Юлія Вячеславівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни "Основи конфліктології" [Навчально-методичні матеріали]

Потоцька, Юлія Вячеславівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни методика соціально-педагогічної роботи [Навчально-методичні матеріали]

Потоцька, Юлія Вячеславівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни соціально-молодіжна політика [Навчально-методичні матеріали]

Потоцька, Юлія Вячеславівна (2017) Робоча навчальна програма з дисципліни теорія і методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліографознавство [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліографічна діяльність [Навчально-методичні матеріали]

Прокопенко, Лілія Сергіївна (2017) Бібліотекознавство та історія бібліотечної справи [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Декоративно-прикладне мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Пластична анатомія [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Теорія та практика рисунку [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний живопис [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Прохорова, Наталія Анатоліївна (2017) Урбаністичний пленер [Навчально-методичні матеріали]

Прошкуратова, Тамара Сергіївна (2017) Методика навчання освітньої галузі «Математика» [Навчально-методичні матеріали]

Рамський, Андрій Юрійович (2017) Фінансовий ринок [Навчально-методичні матеріали]

Рижко-Семенюк, Сніжана Михайлівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "ІКТ в галузі права" [Навчально-методичні матеріали]

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Робоча навчальна програма «Фізіологія рухової активності» [Навчально-методичні матеріали]

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Робоча навчальна прогама «Я студент» [Навчально-методичні матеріали]

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Робоча навчальна програма «Організація діяльності реабілітаційних закладів» [Навчально-методичні матеріали]

Рижковський, Володимир Олегович (2017) Робоча навчальна програма «Вступ до спеціальності» [Навчально-методичні матеріали]

Романенко, Катерина Анатоліївна (2017) Основи природознавства з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Романенко, Людмила Віталіївна (2017) Психолого-педагогічні основи навчання у початковій школі (інтегрований курс): математика [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Історія ювелірного мистецтва [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Барбалат, Олександра Володимирівна (2017) Виробнича переддипломна практика (з додаткової спеціалізації "Художня культура) [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Волкова, Людмила Николаевна (2017) Символи і знаки в образотворчому мистецтві [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Волкова, Людмила Николаевна та Кашшай, Олена Степанівна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Художня культура та арт-менеджмент» [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Гунька, Анна Миколаївна та Кравченко, Наталія Іванівна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Художня культура» [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний живопис (за видам) [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Виробнича практика (пленер) [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Коваль-Цепова, Анна Володимирівна (2017) Академічний рисунок [Навчально-методичні матеріали]

Романенкова, Юлія Вікторівна та Коновалова, Ольга Володимирівна та Гунька, Анна Миколаївна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації «Декоративне мистецтво та художні промисли» [Навчально-методичні матеріали]

Руденко, Ніна Миколаївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи початкового курсу математики" [Навчально-методичні матеріали]

Руденченко, Алла Андріївна (2017) Проектування [Навчально-методичні матеріали]

Руднік, Юлія Вікторівна (2017) Англійська мова за професійним спрямуванням [Навчально-методичні матеріали]

Руднік, Юлія Вікторівна (2017) Іноземна мова [Навчально-методичні матеріали]

Русаченко, Наталя Павлівна (2017) Історія української мови : Українська діалектологія [Навчально-методичні матеріали]

Руснак, Ірина Євгеніївна (2017) Методологія філологічних досліджень [Навчально-методичні матеріали]

Руснак, Лариса Юріївна (2017) Робоча навчальна програма з іноземної мови (англійської) 5.01020101 Фізичне виховання [Навчально-методичні матеріали]

Руснак, Лариса Юріївна (2017) Робоча навчальна програма з іноземної мови (за професійним спрямуванням) 5.02020501 Образотворче мистецтво [Навчально-методичні матеріали]

Савенкова, Ірина Іванівна та Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.010105 Корекційна освіта (логопедія) [Навчально-методичні матеріали]

Савенкова, Ірина Іванівна та Петрунько, Ольга Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Клінічна психологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 6.130102 «Соціальна робота» [Навчально-методичні матеріали]

Савенкова, Ірина Іванівна та Петрунько, Ольга Володимирівна та Омелянович, Віталій Юрійович та Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Основи клінічної психології і психопатології (інтегрований курс)" [Навчально-методичні матеріали]

Саган, Галина Василівна (2017) Новітня історія південних і західних слов’ян [Навчально-методичні матеріали]

Саган, Галина Василівна (2017) Методика викладання історії в школі [Навчально-методичні матеріали]

Саган, Галина Василівна (2017) Середньовічна та ранньомодерна історія країн Сходу [Навчально-методичні матеріали]

Саган, Галина Василівна та Надтока, Геннадій Михайлович та Гринь, Дмитро Костянтинович (2017) Регіони світу: політичний та соціально-економічний виміри [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма виробничої переддипломної практики зі спеціалізації «Режисура мультимедійних проектів у музичному мистецтві» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Вбудовані додатки до музичних програм" [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мастеринг» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни звукопідсилююча апаратура та основи звукозапису [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Мультимедійні технічні засоби навчання» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Салан, Катерина Олександрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи мультимедійного інструментознавства» [Навчально-методичні матеріали]

Саєвич, Ірина Георгіївна та Сінченко, Олексій Дмитрович та Видайчук, Тетяна Леонідівна (2017) Методологія і методи філологічних досліджень [Навчально-методичні матеріали]

Ситник, Ольга Іванівна (2017) Іноземна мова: Англійська мова [Навчально-методичні матеріали]

Ситник, Ольга Іванівна (2017) Професійно-педагогічна культура: іноземна мова професійного спрямування [Навчально-методичні матеріали]

Ситник, Ольга Іванівна та Лобода, Ольга Володимирівна та Лабунець, Юлія Олегівна та Плужник, Ірина Володимирівна (2017) Іноземна мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Ситник, Ольга Іванівна та Петрик, Лада Вікторівна та Руднік, Юлія Вікторівна та Головатенко, Тетяна Юріївна (2017) Сучасна англійська мова з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Ситник, Ольга Іванівна та Плужник, Ірина Володимирівна (2017) Іноземна мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Ситник, Ольга Іванівна та Плужник, Ірина Володимирівна (2017) Іноземна мова з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Нейропсихологія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Психологія». [Навчально-методичні матеріали]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Управління комерційною діяльністю [Навчально-методичні матеріали]

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Управління міжнародним бізнесом [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Іноземна мова (німецька) з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Іноземна мова (німецька) з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Іноземна мова (німецька) з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Німецька мова за професійним спрямуванням [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Сучасна німецька мова з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Сучасна німецька мова з практикумом [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна (2017) Теоретичні основи німецької мови [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна та Лобода, Ольга Володимирівна (2017) Іноземна мова (німецька) з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Соломаха, Анжеліка Вікторівна та Руднік, Юлія Вікторівна (2017) Іноземна мова (німецька) з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Сосновська, Ольга Олександрівна (2017) Фінансові системи зарубіжних країн [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетичне опрацювання і каталогізація документів [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Бібліотечний менеджмент і маркетинг [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація і економіка видавничої справи [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Організація книгорозповсюдження [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Робоча навчальна програма практики зі спеціалізації [Навчально-методичні матеріали]

Сошинська, Вікторія Євгенівна (2017) Аналітико-синтетична обробка документів [Навчально-методичні матеріали]

Стадник, Микола Миколайович (2017) Моніторинг якості освітнього процесу [Навчально-методичні матеріали]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Теорія та методика співпраці з родинами [Навчально-методичні матеріали]

Стаднік, Надія Вікторівна (2017) Організація співпраці з батьками [Навчально-методичні матеріали]

Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Корекційно-реабілітаційні служби» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (Логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Сухопара, Ірина Геннадіївна (2017) Теорія та методика виховання [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Технології педагогічної взаємодії вчителя з батьками [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Технологія роботи сімейного педагога в зарубіжних країнах [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Організація дозвіллєвої діяльності в сім`ї [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія дитячої твочості: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія і педагогіка дитячої творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Сінельнікова, Наталія Олегівна (2017) Психологія творчості: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Січкар, Алла Дмитрівна (2017) Педагогіка: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Січкар, Алла Дмитрівна та Антипін, Євген Борисович та Матюшинець, Яна Володимирівна (2017) Історія дошкільної педагогіки: робоча навчальна програма [Навчально-методичні матеріали]

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Ігрова терапія та арт-терапія в корекційній роботі з дітьми, які мають порушення розвитку» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальностей «Корекційна освіта (логопедія)», «Практична психологія», «Психологія», «Дошкільна освіта», «Початкова освіта», «Соціальна педагогіка», «Соціальна робота». [Навчально-методичні матеріали]

Таран, Оксана Петрівна (2017) Робоча програма виробничої (професійної, асистентської) практики для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності «8.01010501 Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Світова література: історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни "Історія зарубіжної літератури" [Навчально-методичні матеріали]

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2017) Світова література: Історія світової літератури [Навчально-методичні матеріали]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Теплюк, Анна Анатоліївна (2017) Психологія сім'ї: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Терещенко, Людмила Анатольевна (2017) Основи психодіагностики: робоча програма навчальної дисципліни [Навчально-методичні матеріали]

Тищенко, Владислав Володимирович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Логопедія» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності «Корекційна освіта (логопедія)». [Навчально-методичні матеріали]

Ткач, Марія Михайлівна (2017) "Системи музичної освіти зарубіжних країн" [Навчально-методичні матеріали]

Ткачишина, Оксана Романівна та Супрун, Ганна Володимирівна (2017) Робоча програма з навчальної дисципліни «Соціальна логопсихологія» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 016 «Спеціальна освіта. Логопедія» [Навчально-методичні матеріали]

Товкач, Ірина Євгеніївна (2017) Методика навчання української мови в дошкільних навчальних закладах з російськомовним режимом [Навчально-методичні матеріали]

Товкач, Ірина Євгеніївна (2017) Методика розвитку мовлення [Навчально-методичні матеріали]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Теорія і методика музичного виховання [Навчально-методичні матеріали]

Толубко, Ірина Георгіївна (2017) Музичне мистецтво з методикою навчання [Навчально-методичні матеріали]

Тугай, Олександра Миколаївна (2017) Робоча програма навчальної дисципліни Іноземна мова (поглиблене вивчення) ІІІ КУРС 6.030303 "Видавнича справа та редагування" [Навчально-методичні матеріали]

Удовиченко, Лариса Миколаївна та Кадоб'янська, Н.М. та Кулєшова, Л.В. та Стеценко, І.В. (2017) Зарубіжна література. 6 клас. Зошит для поточного та тематичного оцінювання [Навчально-методичні матеріали]

Фещук, Марія Юріївна (2017) Гроші та кредит [Навчально-методичні матеріали]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) Навчальна програма "Соціологія масової комунікації" [Навчально-методичні матеріали]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) Навчальна програма "Методика викладання у вищій школі. Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі" [Навчально-методичні матеріали]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) Навчальна програма "Психологія і соціологія масової комунікації: Соціологія громадської думки" [Навчально-методичні матеріали]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) Методика викладання у вищій школі: Методика викладання літературознавчих дисциплін у вищій школі [Навчально-методичні матеріали]

Хамедова, Ольга Анатоліївна (2017) Історія української літератури і літературної критики: Українська література і літературна критика другої половини ХІХ століття. [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Сольфеджіо [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Сольфеджіо [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Сольфеджіо [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Аналіз музичних творів [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Поліфонія [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Поліфонія [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Ходоровська, Ірина Миколаївна (2017) Гармонія [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Музично-інформаційні технології» [Навчально-методичні матеріали]

Цимбал, Сергій Вікторович (2017) Робоча програма навчальної дисципліни «Основи звукозапису» [Навчально-методичні матеріали]

Чернявський, Тарас Вікторович (2017) Проектування рекламно-графічних комплексів [Навчально-методичні матеріали]

Чернявський, Тарас Вікторович (2017) Технології поліграфії [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна (2017) Програма комплексного екзамену з німецької мови і зарубіжної літератури [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна та Ільчук, Ольга Андріївна (2017) Програма комплексного екзамену зі спеціалізації (німецька мова) для студентів напряму підготовки: 6.020303 Філологія (мова і література (англійська)) Освітній рівень: перший (бакалаврський) [Навчально-методичні матеріали]

Шапочкіна, Ольга Володимирівна та Зайченко, Олена В`ячеславівна та Ільчук, Ольга Андріївна (2017) Програма комплексного державного кваліфікаційного екзамену з другої іноземної мови (німецької) (для магістрів денної форми навчання) [Навчально-методичні матеріали]

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.010102 «Початкова освіта»_2017 [Навчально-методичні матеріали]

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча програма «Психологія особистості» для студентів за напрямом підготовки 6.030103 «Практична психологія»_2017 [Навчально-методичні матеріали]

Шевцова, Олена Михайлівна (2017) Робоча навчальна програма «Психологічна безпека особистості» для студентів спеціальності 8.03010201 «Психологія» [Навчально-методичні матеріали]

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Каліграфія [Навчально-методичні матеріали]

Шкарбан, Людмила В'ячеславівна (2017) Робота вчителя початкової школи з ліворукими учнями (спецкурс) [Навчально-методичні матеріали]

Шпортько, Валерій Іванович (2017) Перспектива [Навчально-методичні матеріали]

Цей список був створений у Sun Nov 19 11:10:39 2017 EET.