Елементи, в яких тема: "Статті у наукометричних базах > Index Copernicus"

Вгору на рівень
Експорт в [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Група по: Автори | Тип елементу
Перейти до: A | B | C | D | I | K | M | N | O | S | T | V | І | А | Б | В | Г | Д | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ
Кількість елементів на цьому рівні: 350.

A

Andriushyna, Olena Vladyslavivna (2015) Consequences of "No child left behind act" pressure: the USA experience for Ukrainian educators Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 114-117. ISSN 1609-8595

B

Bratko, Mariia та Братко, Марія Василівна (2015) Середовищний підхід у вищій освіті: Методологічний аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 45 (4). с. 13-18. ISSN 1609-8595

C

Chesnokova, Anna та Zyngier, Sonia та van Peer, Willie (2016) Long-Term Research Assessing in the Humanities: A Case Study Advanced Education (5). с. 49-59. ISSN 2410-8286

D

Druzhenenko, Rajisa Sergijivna (2017) Linguistic and didactic basis of communicative and pragmatic learning system of simple sentences syntax of the future teachers of Ukrainian language and literature International Scientific and Practical Conference “WORLD SCIENCE”. Proceedings of the III International Scientific and Practical Conference "Innovative Technologies in Science" (February 28, 2017, Dubai, UAE)., 4 (3(19)). с. 12-16. ISSN 2413-1032

I

Ivashnova, Svitlana (2015) The model of projection of a fuzzy individual professional educational trajectory The New Education Review, 2 (40). с. 69-80. ISSN 1732-6729

K

Krotova, T (2014) Conceptualizing of women's classic fashion style of the XX - century: Method of studying of French couturiers heritage in the World museum collections International journal of Science Commerce and Humanities Volume No 2 No 3 April 2014 (2_3). с. 237-249. ISSN 2052-6164

Krotova, T (2014) Classical Suit Style of Mikhail Voronin: European Traditions in Ukraine The Advanced Science Journal (USA) (8). с. 44-51. ISSN ISSN 2219-746X EISSN 2219-7478

Krotova, T (2014) Classic Suit and Polystylism: Modern Parallels of Fashionable Forms Development Based on the Tendencies Analyses within the Framework of Great Britain and Ukrainian Fashion Week-2013 American International Journal of Research in Humanities, Arts and Social Sciences (6_1). с. 19-24. ISSN ISSN (Print): 2328-3734, ISSN (Online): 2328-3696, ISSN (CD-ROM): 2328-3688

Kuzmenko, Olha (2014) Підприємницька та корпоративна моделі вищих навчальних закладів: український та світовий досвід The Science Advanced (9). с. 46-49. ISSN 2219-746X

M

Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна (2014) Corporate Standard of ICT competence of masters Informational Technologies in Education (19). с. 9-21. ISSN 1998-6939

Morze, Nataliia та Buinytska, Oksana та Морзе, Наталія Вікторівна та Буйницька, Оксана Петрівна (2015) Public Information and Educational Environment as One of the Ways to Improve the ICT Competence of Future Specialists Information and Communication Technology in Education (ICTE). с. 132-143. ISSN 978-80-7464-763-5

N

Nevedomsjka, Jevgenija та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2017) Загроза вимирання українців вимагає негайного впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій у навчальний процес Problems and prospects of territories’ socio-economic development. с. 264-266. ISSN 978-83-62683-10-9

O

Ogneviuk, Viktor та Sysoieva, Svetlana (2014) Scientific direction of integrated research of education British Journal of Science, Education and Culture, 5 (1). с. 390-397. ISSN 0007-1657

S

Savrasova-V’un, Tatiana (2017) Соціальні мережі та їх роль у розвитку громадянської активності української молоді Communication Today, 8 (1). с. 104-113. ISSN 1338-130X

T

Tryhub, Ilona та Тригуб, Ілона Іванівна (2014) Training consultants for the development of education: experience ofthe Russian Federation The advanced science journal (5). с. 13-16. ISSN 2219-746X

V

van Peer, Willie та Chesnokova, Anna та Springer, Matthias (2017) Distressful Empathy in Reading Literature: The Case for Terror Management Theory? "Наука і освіта" Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (1). с. 33-42. ISSN 2311-8466

І

Іванюк, Ганна Іванівна (2014) Ідеї новаторської педагогіки в теоретико-практичній спадщині Івана Гуровича Ткаченка Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології (№ 8(4)). с. 68-77.

Іванюк, Ганна Іванівна (2015) Розвиток варіативних моделей профільних шкіл у сільській місцевості: соціально-педагогічні аспекти Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 43-48. ISSN 2078-1687

Іванюк, Ганна Іванівна та Антипін, Євген Борисович (2016) Адаптація ідей наступності трудового виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку у педагогічній думці та практиці радянської доби (1919-1928) Молодий вчений (11(38)). с. 436-440. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна та Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами SMART-технологій Молодий вчений (4(31)). с. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна та Матюшинець, Яна Володимирівна (2016) Підготовка майбутніх вихователів до проектування розвивального середовища засобами Smart-технологій Молодий вчений (4 (31)). с. 524-529. ISSN 2304-5809

Іванюк, Ганна Іванівна та Січкар, Алла Дмитрівна (2015) Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті xx століття Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). с. 119-130. ISSN 2312-5993

Іванюк, Ганна Іванівна та Чеснова, Марина Євгеніївна (2016) Педагогічні ситуації як засіб патріотичного виховання учнів початкової школи Молодий вчений (11(38)). с. 441-445. ISSN 2304-5809

Івашньова, Світлана Володимирівна (2016) Консалтинг, коучинг та тренінг: реалізація міжнародного досвіду в українській післядипломній педагогічній освіті Порівняльно-педагогічні студії (1). с. 73-83. ISSN 2306-5532

А

Антипін, Євген Борисович (2015) Ідеї дитиноцентризму в педагогічних поглядах Тимофія Лубенця Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). с. 79-85. ISSN 2312-5993

Антипін, Євген Борисович (2015) Наступність у вихованні й навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в історико-педагогічному контексті кінця ХІХ - початку ХХ століття Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (10(54)). с. 223-230. ISSN 2312-5993

Афанасьєв, Юрій Львович (2015) Релігія та мистецтво: характер відносин і взаємодій Вісник Маріупольського державного університету Серія: Філософія, культурологія, соціологія (10). с. 35-40. ISSN 2226-2849

Б

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Розвиток літературознавчої компетентності майбутніх учителів-філологів: концептуально-теоретичні аспекти Scientific Journal «ScienceRise» (9/5). с. 40-47. ISSN 2313-6286

Базиль, Людмила Олександрівна (2015) Компетентність учителя як запорука його конкурентоспроможності Społeczeństwo edukacja język (Т.3). с. 7-13.

Батечко, Ніна Григорівна (2016) Формування державної освітньої політики: синергетичний аспект Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 69-75. ISSN 2226-3012

Батечко, Ніна Григорівна (2016) Особливості навчання майбутніх викладачів вищої школи в магістартурі у Сполучених Штатах Америки Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 51-57. ISSN 2078-1687

Бодненко, Дмитро Миколайович (2015) Облака ориентированные технологии как фактор реализации исследовательского обучения Інформаційні технології і засоби навчання, 48 (4). с. 122-139. ISSN 2076-8184

Бондаренко, Геннадій Леонідович (2017) Особливості розвитку риторичних умінь молодших школярів засобом комп'ютерного тренажера Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді збірник наукових праць (21). с. 69-80. ISSN 2308-3778

Братко, Марія Василівна (2014) Управління освітнім середовищем вищого навчального закладу: сутність поняття Освітологія / українсько-польський щорічник (3). с. 81-88. ISSN 2226-3012

Братко, Марія Василівна (2015) Освітнє середовище вищого навчального закладу: функціональний аспект Педагогічний процес: теорія і практика (1-2). с. 11-17. ISSN 2078-1687

Братко, Марія Василівна (2015) Становлення теорії управління освітою в США: сутнісні риси, персоналії, ідеї Освітологія / українсько-польський щорічник (4). ISSN 2226-3012

Братко, Марія Василівна (2016) Управління професійною підготовкою фахівців в умовах університетського коледжу: теоретичний аспект ScienceRise: Pedagogical Education (7 (3)). с. 9-16. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико-культурні аспекти висвітлення постаті Тараса Шевченка Гілея: науковий вісник. ISSN 2076-1554

Братусь, Іван Вікторович (2017) Сучасні інструменти збереження культурно-історичних матеріалів (передумови становлення) Гілея: науковий вісник (6). с. 18-19. ISSN 2076-1554

Брюханова, Галина В'ячеславівна (2015) Засоби дизайнерської освіти в Україні: аналітичний огляд Педагогічний процес: теорія та практика. ISSN 2078-1687

Брюханова, Галина В'ячеславівна та Лєжнєв, Олександр Олександрович (2016) Новітні тенденції у дизайні логотипів Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв (1). с. 9-15. ISSN 1993-6400 (print); 1993-6419 (online)

Будзар, Марина Михайлівна (2015) ПРОСТОРОВІ МОДУЛІ «МЕНТАЛЬНОГО КАРТОГРАФУВАННЯ» ПАНСЬКОГО МАЄТКУ В УКРАЇНІ XIX СТОЛІТТЯ ЯК ВИЯВ САМОІДЕНТИФІКАЦІЇ ВЛАСНИКА "ScienceRise", 2 (1(7)). с. 40-45. ISSN 2313-8416 (Online) 2313-6286 (Print)

Будзар, Марина Михайлівна (2016) Культурні пріоритети "новоїеліти" в українському соціумі XVIII ст.: родина Ґалаґанів Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego :Prace Historyczne, 143 (2). с. 343-351. ISSN 2084-4069

Буйницька, Оксана Петрівна (2011) Використання електронних навчально-методичних комплексів у процесі фахової підготовки студентів Інформаційні технології і засоби навчання (5). с. 16-26. ISSN 2076-8184

Буйницька, Оксана Петрівна та Грицеляк, Богдан Ігорович (2013) Студент в інформаційно-освітньому середовищі сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання, 36 (4). с. 66-83. ISSN 2076-8184

Бурак, Оксана Сергіївна (2015) Концепція холістичної освіти у процесі формування цілісної особистості постмодерну Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3). ISSN 1609-8595

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2015) Формування відповідальності у дошкільників Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 63-66. ISSN 2078-1687

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2015) Формування відповідальності у дошкільників Педагогічний процес: теорія і практика (1-2). с. 63-67. ISSN 2078-1687

Бєлєнька, Ганна Володимирівна (2015) Місце музейної педагогіки в освітньому процесі сучаного дошкільного навчального закладу Педагогічна освіта: теорія і практика (18). с. 396-400. ISSN 2309-9763

Білецька, Вікторія Вікторівна та Трачук, Сергій Васильович та Семененко, В"ячеслав Петрович (2017) Характеристика серцево-судинної системи молодших школярів як індикатора функціонального стану організму Спортивний вісник Придніпров'я (1). с. 241-244. ISSN 2071-1476

Бісмак, Олена Василівна (2016) Система професійної підготовки фізичних терапевтів в Ізраїлі Молодий вчений (11(38)). с. 415-418. ISSN 2304-5809

В

Василенко, Світлана Василівна (2016) Використання мультимедійних дощок у процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів початкових класів Open Educational E-environment of modern university. с. 120-126. ISSN 2414-0325

Венгловська, Олена Анатоліївна (2015) Формування дослідницької компетентності вчителя початкової школи у процесі функціонування історико-педагогічних студій Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). с. 210-218. ISSN 2312-5993

Веретенко, Тетяна Григорівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Сутність і класифікація педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка (1). с. 85-92. ISSN 2311-6382

Веретенко, Тетяна Григорівна та Лехолетова, Марина Миколаївна (2017) Змістові характеристики здоров’язбережувальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2(66)). с. 20-40. ISSN 2312-5993

Видайчук, Тетяна Леонідівна (2015) Значення історико-лінгвістичних дисциплін у системі підготовки вчителя-філолога Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 67-72. ISSN 2078-1687

Вовк, Олена Валеріївна (2017) Інтерсеміотичне вираження жаху у мультимодальному дискурсі ScienceRise, 8 (37). с. 51-55. ISSN 2313-6286

Волинець, Катерина Іванівна та Волинець, Юлія Олександрівна та Стаднік, Надія Вікторівна (2016) Наступність дошкільної та початкової освіти як умова успішної самореалізації особистості Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, 40 (4). с. 84-88. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Волинець, Юлія Олександрівна (2017) Дослідницькі уміння як професійна компетентність дошкільного педагога Молодий вчений (7). с. 272-275. ISSN 2304-5809

Ворначева, Людмила Юріївна та Чернуха, Надія Миколаївна та Петрухан, Людмила Юріївна (2015) Роль сучасників М.Е. Річмонд у формуванні її теорії соціальної роботи Молодий вчений (2(17)). с. 133-136. ISSN 2304-5809

Воротникова, Ірина Павлівна та Ковальчук, Василь Іванович (2017) Моделі використання елементів дистанційного навчання в школі Інформаційні технології і засоби навчання, 60 (4). с. 58-76. ISSN 2076-8184

Г

Гавриш, Наталія Василівна (2016) Modern approaches to the use of the artistic word in the educational process in preschool establishments Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology. с. 22-25. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Гайдаш, Анна Владиславівна та Редька, Інна Анатоліївна (2017) Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, 36 (136). с. 43-46. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Галицька, Майя Михайлівна (2014) Дослідження освіти в контексті культурологічного підходу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 19-22. ISSN 1609-8595

Галицька, Майя Михайлівна (2015) Міжкультурна комунікація майбутніх фахівців: сутність поняття Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 20-24. ISSN 1609-8595

Гаращенко, Лариса Василівна (2015) Метод проектів як засіб формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців дошкільної освіти Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 49 (5). с. 195-202. ISSN 2312-5993

Гаращенко, Лариса Василівна (2017) Сучасні підходи до розгляду теоретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку Людинознавчі студії : збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія «Педагогіка» / ред. кол. М. Чепіль (головний редактор) та ін.. с. 54-63. ISSN 2413-2039; 2313-2094

Гацко, Олена Володимирівна та Євдокимова, Лілія Григорівна та Соляник, Тетяна Владиславівна та Пушкарьов, Юрій Віталійович (2017) Вплив фізкультурно-оздоровчих занять в позашкільних секціях на рівень здоров'я учнів 5–6 класів. Науковий журнал «ScienceRise: Pedagogical Education» (4(12)). с. 46-49. ISSN 2519-4976

Гацко, Олена Володимирівна та Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна (2016) Дослідження властивостей темпераменту та самооцінки особистості у студентів вищого навчального закладу Физическое воспитание студентов, 2016 (2). с. 19-24. ISSN 2075-5279

Глушак, Оксана Михайлівна та Семеняка, Світлана Олексіївна (2017) Економіко-математичне моделювання – перспективний напрямок прикладної математики Науковий журнал Фізико-математична освіта (1(11)). с. 28-31. ISSN 2413-158Х

Голота, Наталія Миколаївна (2015) Сучасні проблеми ознайомлення дітей дошкільного віку з простором та часом Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). с. 219-227. ISSN 2312-5993

Горбань, Олександр Володимирович (2015) Феномен освіти в транзитивному суспільстві Неперервна професійна освіта: теорія і практика. ISSN 1609-8595

Горбань, Олександр Володимирович (2016) Вітчизняна інтелігенція як ідеолог національного патріотизму Вісник Черкаського університету. Серія "Філософські науки" (2). с. 25-34. ISSN 2076-5894

Горбенко, Галина Василівна (2015) Практико-орієнтоване навчання у підготовці бакалаврів реклами і зв'язків з громадськістю Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4). с. 64-69. ISSN 1609-8595

Горохова, Тетяна Олександрівна (2014) Організація текстотворчої діяльності студентів філологічних спеціальностей під час вивчення морфології Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 69-73. ISSN 1609-8595

Горохова, Тетяна Олександрівна (2014) Формування граматичної компетентності майбутніх учителів української мови на основі текстів етнопедагогічного змісту Молодий вчений (6 (09)). с. 120-123. ISSN 2304-5809

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) Пріоритети та принципи розвитку cучасної вищої освіти у дослідженнях вітчизняних вчених Педагогічний процес: теорія та практика (5-6). с. 22-26. ISSN 2078-1687

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) Історико-педагогічний аналіз розвитку освіти в Польщі Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 137-141. ISSN 2078-1687

Грищук, Юлія Володимирівна (2015) До проблеми визначення світових пріоритетів розвитку вищої освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4(45)). с. 22-25. ISSN 1609-8595

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Організація навчання іноземних студентів в Україні як чинник інтернаціоналізації вищої освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 101-105. ISSN 1609-8595

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Адаптація польського законодавства про вищу освіту до вимог Європейського Союзу Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 75-80. ISSN 2226-3012

Грищук, Юлія Володимирівна (2016) Педагогічна освіта у Республіці Польща як об’єкт міждисциплінарного дослідження Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 109-115. ISSN 1609-8595

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Особистісне самопроектування: сучасний психологічний дискурс Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди (51). с. 54-61. ISSN 2062-4552

Гріньова, Ольга Михайлівна (2015) Теоретичні засади метапроектування особистості у дошкільному віці Молодий вчений (10). ISSN 2304-5809

Гріньова, Ольга Михайлівна (2016) Теоретичні аспекти вивчення кохання особистості на етапах дорослішання Молодий вчений (12(39)). с. 236-239. ISSN 2304-5809

Д

Даценко, Тетяна Олександрівна (2016) Дослідження копінг-стратегій у дітей старшого дошкільного віку Педагогічний процес: теорія і практика (1(52)). с. 50-54. ISSN 2078-1687

Денисюк, Олена Миколаївна та Новосільська, Тетяна Миколаївна (2017) Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства Молодий вчений (4). с. 409-412. ISSN 2304-5809

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Педагогічна теорія про проблеми неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання Молодий вчений (10). с. 230-236. ISSN 2304-5809

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку ХХІ ст. Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 28-33. ISSN 2226-3012

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Професійна підготовка фахівців фізичного виховання у США Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 71-76. ISSN 1609-8595

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Формування акмеологічної компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання в процесі самостійної роботи Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 75-80. ISSN 2078-1687

Дерека, Тетяна Григорівна (2016) Акмепотенціал вищого навчального закладу в професійній підготовці фахівців фізичного виховання Вісник Черкаського університету. Серія Педагогічні науки (10). с. 35-40. ISSN 2076-586Х

Дерека, Тетяна Григорівна та Туманова, Валентина Миколаївна та Бистра, Ірина Ігорівна та Гацко, Олена Володимирівна (2017) Оцінка адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи студентів і курсу ScienceRise: Pedagogical Education (10). с. 13-17. ISSN 2519-4984, 2519-4976

Диба, Тетяна Григорівна та Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Акмеологічні засади неперервної професійної підготовки фахівців фізичного виховання: базові поняття Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 24-31. ISSN 1609-8595

Диба, Тетяна Григорівна та Дерека, Тетяна Григорівна (2015) Професійна підготовка фахівців фізичної підготовки компетентнісних засадах The Advanced Science Journal (USA) (5). с. 99-102. ISSN 2219-746X; 2219-7478

Дика, Наталія Михайлівна (2015) Робота з учнями старшої школи над лінгвістичними поняттями: вивчення складнопідрядного речення Педагогічний процес: теорія та практика (5-6). с. 37-42. ISSN 2078-1687

Дика, Наталія Михайлівна (2016) Реалізація концепту мовної особистості у сучасній лінгводидактиці Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 32-36. ISSN 2078-1687

Дика, Наталія Михайлівна та Огарь, Юлія Віталіївна (2015) Формування самоосвітньої компетентності в учнів профільної школи під час вивчення синтаксису Науковий журнал «Молодий вчений». Педагогічні та психологічні науки (1). с. 119-122. ISSN 2304-5809

Дика, Наталія Михайлівна та Огарь, Юлія Віталіївна (2014) Засвоєння лінгвістичних понять учнями ЗНЗ під час вивчення синтаксису ПЕДАГОГІЧНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ Науковий журнал «Молодий вчений» (9(12)). с. 111-113. ISSN ISSN 2304-5809

Дика, Наталія Михайлівна та Огарь, Юлія Віталіївна (2016) Реалізація когнітивно-комунікативного підходу до навчання синтаксису в профільній школі: від думки до тексту Молодий вчений (11). с. 426-431. ISSN 2304-5809

Дружененко, Раїса Сергіївна (2017) Осмислення прагматичної функції простого речення майбутніми вчителями української мови і літератури під час вивчення курсу «Культура усного і писемного мовлення Актуальные научные исследования в современном мире. Сб. научн. тр., 6 (1). с. 60-64. ISSN 2524-0986

Ж

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2015) Контекстуалізація професійної підготовки майбутнього педагога: рефлексивний вимір Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 44-55. ISSN 2226-3012

Желанова, Вікторія В'ячеславівна (2017) Експериментальна верифікація ефективності технології контекстного навчання в освітньому процесі ВНЗ Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (2). с. 79-89. ISSN 2312-5993

Журавель, Тетяна Василівна та Лях, Тетяна Леонідівна (2016) Особливості соціально-психологічної підтримки осіб та сімей, які живуть з ВІЛ/СНІД в Україні Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (8 (52)). с. 323-333. ISSN 2312-5993

З

Загарій, Вадим Петрович (2011) Організаційно-правові аспекти формування механізму забезпечення економічної безпеки держави Економіка України.

Заяць, Людмила Іванівна (2014) Інтеграція університетів Нідерландів у міжнародне освітнє середовище Педагогічний процес: теорія і практика (3). с. 115-120. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Розвиток університетської освіти у Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць (1-2). с. 125-129. ISSN 2078-1687

Заяць, Людмила Іванівна (2015) Дослідження розвитку університетської освіти у педагогічній науці Нідерландів Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 118-121. ISSN 1609-8595

Заєць, Валентина Григорівна (2014) Інтегрування знань учнів на позаурочних заняттях у української мови у 8-9 класах Рідна мова Квартальник українського вчительського товариства у Польщі (22). с. 58-66. ISSN 1644-7794

Заєць, Валентина Григорівна (2016) Види конверсії в художньому тексті (на матеріалі творів Марка Вовчка та Г. Вдовиченко) Лінгвістичні дослідження. (42). с. 23-28. ISSN 2312-0665 (Print), 2312-7546 (Online)

Зеліско, Інна Михайлівна (2015) Інтеграційні процеси в аграрній сфері України Часопис економічних реформ, 20 (4). с. 15-21.

Зеліско, Інна Михайлівна (2016) Фінансові відносини аграрних холдингів України Часопис економічних реформ (4). с. 44-48. ISSN 2221-8440

Зінченко, Віктор Вікторович (2013) THE INSTITUTIONAL MODEL OF «PUBLIC MANAGEMENT» UPDATINGS OF BEHAVIOUR AND VALUABLE NECHNOCRATIC THE SOCIAL AND ECONOMIC EDUCATION SYSTEM AND TRAINING NEOBIHEVIORISM Перспективы науки и образования. Научный журнал (2). с. 7-20.

К

Каблова, Тетяна Борисівна (2015) Процеси інтеграції у мистецтві: соціальний аспект Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал.. с. 9-13. ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна (2015) Ф.Ніцше про культуротворчий потенціал духу музики Культура і Сучасність. с. 51-56. ISSN 2226-0285

Каблова, Тетяна Борисівна (2016) Артур Шопенгауер про паралелі етосу музики та «волі до життя» у Всесвіті Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. (4). ISSN 2226-3209

Каблова, Тетяна Борисівна та Вежневець, Ірина Леонідівна (2017) Музичний портрет в контексті синтезу мистецтв Science of the XXI century: problems and prospects of researches (5). с. 9-12.

Каблова, Тетяна Борисівна та Тетеря, Віктор Михайлович (2016) Народна пісня як інтенціальна складова у творчості М.Лисенка Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури: зб. наук. праць. ISSN 2225-7586

Кайріс, Олена Дмитрівна та Самойленко, А.С. (2015) Психологічні особливості міжособистісних відносин студентів внз з досвідом шкільного булінгу Педагогічний процес: теорія та практика. с. 8-13. ISSN 2078-1687

Карнаухова, Антоніна Валеріївна (2016) Проблема формування шанобливого ставлення у дітей 5-го року життя до дорослих у контексті історико-теоретичного аналізу Молодий вчений (12(39)). с. 436-440. ISSN 2304-5809

Кифенко, Анна Миколаївна (2017) Педагогічні науки, том2 (76). с. 77-80. ISSN 2413-1865

Кияниця, Євгенія Олегівна (2015) Еволюція зв'язків із громадськістю в діяльності організацій соціально-культурної сфери України ScienceRise (1). с. 90-94. ISSN 2313-6286

Ковальчук, Василь Іванович (2015) Лідерство як сучасна стратегія розвитку колективу навчального закладу Международный Научный Институт "Educatio" (4 (11)). с. 133-136. ISSN 34567-1769

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Українська національна ідея в контексті творчого доробку Івана Франка Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України (245). с. 176-182. ISSN 2431-5305

Ковальчук, Наталія Дмитрівна (2016) Архетип софійності в контексті творчого доробку Павла Тичини Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування: серія "Філологічні науки", 248. с. 103-109. ISSN 2413-5305

Ковбасенко, Юрій Іванович (2014) Освітні вимірювання і поглиблене вивчення літератури Неперервна професійна освіта: теорія і практика (№ 3-4). с. 56-62. ISSN 1609-8595

Ковбасенко, Юрій Іванович (2012) Літературний канон і куррикулум літературної освіти: український шлях Всесвітня література в середніх навчальних закладах України (10).

Козак, Людмила Василівна (2013) Організація самостійної роботи у підготовці майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 81-91. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2014) Специфіка інноваційної професійної діяльності викладача дошкільної педагогіки і психології Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (№2). с. 55-60. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2014) Формування дослідницьких компетенцій майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - Вип. 3-4, 2014 (1-2). с. 55-60. ISSN ISSN 1609-8595

Козак, Людмила Василівна (2014) Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: технологічний аспект Педагогічний процес: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (3). с. 73-78. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2013) Критерії готовності майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної діяльності Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 76-88. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2015) Підготовка майбутніх викладачів дошкільної педагогіки і психології до інноваційної професійної діяльності: концептуальні засади Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 38-42. ISSN 2078-1687

Козак, Людмила Василівна (2016) Педагогічна інноватика як міждисциплінарна галузь професійної педагогіки Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 29-35. ISSN 1609-8595

Козир, Маргарита Валентинівна (2014) Інтелектуальні можливості в інформаційній компетентності суб’єктів педагогічної взаємодії Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 93-96. ISSN 2078-1687

Козир, Маргарита Валентинівна (2015) Теоретичні аспекти прикладної інформології у процесі формування інформаційної компетентності Молодий вчений, 19 (4). с. 33-35. ISSN 2304-5809

Козир, Маргарита Валентинівна (2015) ІКТ-педагогіка – складова освітнього процесу Педагогічний процес: теорія і практика (5-6). с. 73-77. ISSN 2078-1687

Козир, Маргарита Валентинівна (2016) Теоретико-методологічні основи інтеграції інформаційно-комунікаційної педагогіки в освітній простір ВНЗ Молодий вчений, Частина ІV (7). с. 423-426. ISSN 2304-5809

Коновалова, Ольга Володимирівна (2017) Скульптурні портрети Луїз Буржуа як суб'єктивний мистецький досвід руйнуваня канонів портретного жанру Вісник ХДАДМ (3). с. 115-121.

Коханова, Олена Петрівна (2015) Проблема входження першокурсників в освітнє середовище Молодий вчений, Ч. 2 (№ 12). с. 89-93. ISSN 2304-5809

Коханова, Олена Петрівна (2016) Психологічний супровід входження особистості в освітнє середовище Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти, 2 (2). с. 32-37. ISSN 2410-4620

Коханова, Олена Петрівна (2017) Віртуальне спілкування як вид ділової комунікації Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки (2). с. 54-59. ISSN 2312-3206

Кравчук, Лариса Володимирівна (2015) Засвоєння етичних норм молодшими школярами: психологічні підходи Молодий вчений, Частина ІV (2). с. 216-220. ISSN 2304-5809

Кравчук, Лариса Володимирівна (2016) Розвиток етичної компетентності вчителя початкових класів в умовах післядипломної освіти Молодий вчений, Частина ІV (4). с. 537-541. ISSN 2304-5809

Краєва, Оксана Анатоліївна (2016) Проблема кризи ідентичності в період нормативної кризи підліткового віку Педагогічний процес: теорія та практика (1(52)). с. 46-50. ISSN 2078-1687

Кудріна, Ольга Юріївна (2014) Досягнення та прорахунки планово-адміністративної системи управління промисловістю Сходу України Часопис економічних реформ (2 (14)). с. 135-141. ISSN 2221-8440

Куземко, Леся Валентинівна та Кузавка, Інна Валеріївна (2015) Pedagogical conditions of preparation of the future educators for designing computer educational games for preschoolers Молодий вчений (5(20)). с. 107-110. ISSN 2304-5809

Кузьменко, Ольга Миколаївна (2014) Лібералізація сучасної університетської освіти OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ (ІІІ). с. 109-114. ISSN 2226-3012

Купрій, Тетяна Георгіївна та Тарнавська, Алла Вікторівна (2017) Політична мова у виборчій кампанії як засіб впливу та маніпуляції Гілея: науковий вісник (121(6)). с. 222-226. ISSN 2076-1554

Курбан, Олександр Васильович (2015) Теорія інформаційної війни: базові основи, методологія та понятійний апарат ScienceRise (11/1). с. 95-100. ISSN 2313-6286

Куцик, Руслан Ростиславович (2017) Брошура як важливий засіб імперської пропаганди на території Київської, Подільської та Волинської губерній у 1914–1917 рр Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (25). с. 366-372.

Кібальна, Катерина Олександрівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2016) Особливості діагностики міжособистісних відносин у сім`ях, які викховують дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 7 (1). с. 185-196. ISSN 2413-2578

Л

Лабунець, Юлія Олегівна (2015) Суспільно-історичний та культурно-освітній контекст концепції виховання моральної особистості Дж. Р. Р. Толкіна Науковий журнал «Science Rise» Педагогічна освіта, 10/5 (15). с. 13-20.

Лахтадир, Олена Володимирівна (2015) Психологічна структура комунікативної компетентності студента-майбутнього фахівця з фізичного виховання Проблеми сучасної психології: Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України (30). с. 349-359. ISSN 2227-6246

Леонтьєва, Інна Василівна (2016) Освітньо-виховний потенціал природного шкільного експерименту у спадщині О. Лазурського Історико-педагогічний альманах (2). с. 47-52. ISSN 2307-4833

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Лідерство крізь призму еволюції підходів до осмислення феномену в освіті Sciencerise: pedagogical education, 8 (4). с. 29-34.

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Особистісно орієнтоване лідерство в управлінні закладом освіти Освітологічний дискурс: електронне наукове фахове видання (2 (14)). с. 153-164. ISSN 2312-5829

Линьов, Костянтин Олександрович (2016) Управління закладом середньої освіти на основі парадигми лідерства Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 50-56. ISSN 2226-3012

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) Підготовка практичного психолога на компетентнісній основі: освітні інновації Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 164-169. ISSN 2226-3012

Лозова, Ольга Миколаївна (2016) Психологія vs практична психологія? Освітянський відгомін наукової дискусії Педагогічний процес: теорія і практика (3). с. 7-11. ISSN 2078-1687

Лопатенко, Георгій Олегович (2016) Оптимізація процесу передстартової підготовки у фехтуванні на основі застосування позатренувальних засобів мобілізаційної спрямованості Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ,, 20 (2). с. 34-39. ISSN 1818-9172

Лопатенко, Георгій Олегович (2016) Вплив позатренувальних засобів на ефективність реалізації техніко-тактичних дій фехтувальників Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту. – Харків: ХДАДМ, (3). с. 41-46. ISSN 1818-9172

Лопатенко, Георгій Олегович та Косік, Микола Сергійович та Косік, Наталія Леонідівна (2015) Нові підходи до організації передстартової підготовки кваліфікованих спортсменів у одноборствах (на прикладі фехтування) Педагогіка, психол. та медико-біол. проблеми фіз. вих. і спорту (4). с. 33-37. ISSN 1818-9172

Луцько, Катерина Василівна (2016) Розвиток акустичної складової мовлення та її проекція на попередження та подолання мовленнєвих порушень у дітей дошкільного та молодшого шкільного віку Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М Синьова, О. В. Гаврилова, 7 (1). с. 226-241. ISSN 2413-2578

Луцько, Катерина Василівна (2017) Дослідження показників реакцій мозку на слуховий, зоровий, тактильний, руховий стимули при сприйманні мовлення та предметів засобами енцефалографії Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). с. 145-156. ISSN 2413-2578

Ляшенко, Валентина Миколаївна та Туманова, Валентина Миколаївна та Гацко, Олена Володимирівна та Корж, Євген Миколайович (2016) Специфічні особливості індивідуальних властивостей особистості спортсменів командних видів спорту Физическое воспитание студентов (5). с. 24-30. ISSN 2075-5279

Лісневська, Аліна Леонідівна (2015) Професійно-орієнтоване середовище як умова формування компетентності фахівця (на прикладі професійної підготовки телерепортера) Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). ISSN 1609-8595

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Створення програми трудового виховання дітей дошкільного віку в 50-60-х роках ХХ ст Збірник наукових праць «Педагогічні науки» (І.ХХІ). с. 26-29. ISSN 2413-1865

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Ideas of education through work of preschool children in pedagogical press (50s-80s of the 20th century) Pedagogy and Psychology (79). с. 38-41. ISSN p-ISSN 2308-5258; e-ISSN 2308-1996

Літіченко, Олена Дмитрівна (2016) Теоретичні засади дослідження педагогічної преси в історичних розвідках International scientific-practical conference Actual questions and problems of development of social sciences (28-30). с. 113-116.

Ліхоманова, Наталя Олександрівна (2016) Постколоніальні рефлексії і наратив Respectus Philologicus, 31 (36). ISSN 1392-8295 (Print), 2335-2388 (Online)

М

Макарчук, Наталія та Стусь, Анна (2017) Роль особистісної саморегуляції у превенції фрустрації в професійному середовищі Педагогічний процес: теорія та практика (56). с. 50-57. ISSN 2078-1687

Маланьїна, Тетяна Михайлівна (2016) Внутрішньоособистісний конфлікт як показник рівня суб'єктивного благополуччя студентської молоді Науковий вісник Херсонського державного університету (5). с. 113-118. ISSN 2312-3206

Мартиненко, Світлана Миколаївна (2015) Методологічний аспект педагогічної діагностики у вимірі особистісно-розвивальної освіти Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 15-20. ISSN 2226-3012

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Замятна, Оксана Леонідівна (2016) Ретроспективний аналіз проблеми професійної адаптації вчителя початкової школи в Україні Молодий вчений (8(35)). с. 346-349. ISSN 2304-5809

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Нечипоренко, Катерина Петрівна (2016) Варіативність змісту освіти як чинник розвитку інтелектуально-творчих умінь учнів початкової школи Молодий вчений (7(34)). с. 442-445. ISSN 2304-5809

Мартиненко, Світлана Миколаївна та Новик, Ірина Михайлівна (2015) Застосування діагностичних завдань у процесі вимірювання навчальних компетентностей учнів початкової школи Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 101-107. ISSN 2078-1687

Мартинчук, Олена Валеріївна (2015) Expeiance of Boris Grinchenco Kyiv University in the elaboration of the educational programm for the speciality "Special education (speech therapy)" ХІІІ Международная научно-практическая конференция "Психология и педагогика в ХХЫ веке. Очерки научного развития", 5 (13). с. 30-33. ISSN 2025-7658с

Мартинчук, Олена Валеріївна (2016) Становлення і розвиток інклюзивної педагогіки як галузі педагогічного знання Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 1 (7). с. 260-280. ISSN 2413-2578

Мартинчук, Олена Валеріївна (2017) Нова освітня стратегія підготовки майбутніх фахівців зі спеціальної освіти в Київському університеті імені Бориса Грінченка Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. с. 116-125. ISSN 2413-2578

Мартич, Руслана Василівна (2015) Концепція живого у філософії Платона і Арістотеля: світоглядно-освітологічний аспект. Неперервна професійна освіта: теорія і практика. - Вип. 3, 2015. с. 56-62. ISSN 1609-8595

Масімова, Лариса Гагіківна (2015) Формування професійних компетентностей фахівця з видавничої справи та редагування у процесі роботи над візуальним текстом мас-медіа Педагогічний процес: теорія і практика: збірник наукових праць (1-2). с. 111-115. ISSN 2078-1687

Матвейченко, Вікторія Вікторівна (2015) Психологічні та лінгвістичні аспекти художнього тексту як передумова навчання писемного мовлення (мовний вуз, початковий етап) Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 42-43 (1-2). с. 101-105. ISSN 1609-8595

Меленець, Людмила Іванівна (2015) Софія Русова про організацію дошкільного виховання в сільській місцевості ScienceRise, 13 (8). с. 80-83. ISSN 2313-6286

Мельник, Ганна Мирославівна та Губицький, Любомир Володимирович (2016) Вища торговельно-економічна освіта в Україні у 1941–1945 рр. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету (3). с. 115-134. ISSN 1727-9313

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Перспективний аналіз особливостей підготовки фахівців дошкільної освіти Франції SCIENCE AND EDUCATION A NEW DIMENSION Pedagogy and Psychology, ІІІ 33 (66). с. 6-10. ISSN p- 2308-5258 e-2308-1996

Мельник, Наталія Іванівна (2015) Організаційно педагогічне забезпечення професійної підготовки фахівців дошкільної освіти в країнах західної Європи Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 48 (4). с. 87-97. ISSN 2312-5993

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Аналіз професійної підготовки дошкільних педагогів у європейських країнах Science and Education a New Dimension: Pedagogy and Psychology, IV(40) (81). с. 49-54. ISSN 2308-5258

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Наукові підходи до професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи Вісн. Глухівського нац. пед. ун-ту. ім. О. Довженка : зб. наук. праць. Вип. 32, 32 (32). с. 17-27.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Концепція дослідження професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах західної Європи: стратегічний аспект Молодий вчений, 38 (11). с. 454-460. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Методологічні підходи до аналізу професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи Педагогічна освіта : теорія і практика, 2-2016 (21). с. 125-134.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Професійна підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті компетентнісної парадигми вітчизняної освіти: проблема визначення структури професійної компетентності Зб. наук. пр. «Педагогічні науки», 1 (LXXIII). с. 107-116.

Мельник, Наталія Іванівна (2016) Проблема запровадження стандартів педагогічної освіти як критеріїв професійної компетентності європейських педагогів Зб. наук. пр. «Педагогічні науки», 2 (74). с. 141-146.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Історичні передумови запровадження "Європейського підходу в дошкільній освіті": значення та перспективи для вітчизняного освітнього простору Наук. журн. «Молодий вчений», 42 (2). с. 510-514. ISSN 2304-5809

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому вимірі Наук. журн. «Молодий вчений», 43.2 (3.2). с. 4-9.

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Профілі професійної компетентності та професійної підготовки фахівців дошкільної освіти у Європейських країнах Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). с. 36-41. ISSN 2410-4620

Мельник, Наталія Іванівна (2017) Становлення системи дошкільної освіти у Франції Молодий вчений, 50.2 (10.2). с. 47-51. ISSN 2304-5809

Мельніченко, Тетяна Василівна (2016) Технологія визначення механізмів фонологічних помилок в учнів 5-6 класів із тяжкими мовленнєвими розладами Особлива дитина: навчання і виховання. Науковий, навчальний, інформаційний журнал, 79 (3). с. 71-78. ISSN 2312-2781

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна (2015) Формування інтересу у старшокласників на основі ознайомлення з вокальною спадщиною українських композиторів The advanced science journal, 3. с. 50-55. ISSN 2219-746X

Мережко, Юлія Валеріївна та Петрикова, Оксана Петрівна та Леонтьєва, Софія Леонідівна (2017) Вокально-виконавська підготовка майбутніх артистів-вокалістів у вищій школі на основі міждисциплінарної інтеграції Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, V (23) (139). с. 71-74. ISSN 2308-5258, 2308-1996

Михалевич, Віктор Вадимович та Братусь, Іван Вікторович (2017) Історико–культурні передумови виникнення друкарства у Європі Гілея: науковий вісник. с. 119-120.

Морзе, Наталія Вікторівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Формування навичок ефективної співпраці студентів під час використання Вікі-порталу Інформаційні технології і засоби навчання (40). с. 92-106. ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2016) Е-портфоліо як інструмент відкритості та прозорості освітньої діяльності сучасного університету Інформаційні технології і засоби навчання (52). с. 62-80. ISSN 2076-8184

Морзе, Наталія Вікторівна та Воротникова, Ірина Павлівна (2016) Модель ІКТ компетентності вчителів Scientific Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (№10(6)). с. 4-9. ISSN 2313-6286, 2313-8416

Морзе, Наталія Вікторівна та Кочарян, Артур Борисович та Варченко-Троценко, Лілія Олександрівна (2014) Вебінари як засіб підвищення кваліфікації викладачів Інформаційні технології і засоби навчання (42). с. 118-130. ISSN 2076-8184

Музика, Олена Оксентівна та Топольницька, Ольга Олегівна (2017) Оцінювання навчальних досягнень першокласників: психологічні аспекти Молодий вчений, 1 (41). с. 238-241. ISSN 2304-5809

Н

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Концептуальні підходи щодо забезпечення національної безпеки: інформаційно-правові та інституційні засади Підприємництво, господарство і право, 1 (1). с. 34-40. ISSN 2307-8049

Нашинець-Наумова, Анфіса Юріївна (2017) Доступ до конфіденційної інформації: запобігання новим викликам та загрозам Підприємництво, господарство і право (3). с. 204-208. ISSN 2307-8049

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Михайловська, Таїсія Олексіївна (2016) Вплив темперамента студента на його тривожність Щомісячний науковий журнал «Smart and Young», 1 (3). с. 145-151.

Неведомська, Євгенія Олексіївна та Тимчик, Олеся Володимирівна (2016) Від якості навчальних завдань до якості освіти «Smart and Young», 1 (7). с. 48-54.

Новик, Ірина Михайлівна (2016) Формування готовності майбутніх учителів початкової школи до діагностичного супроводу розвитку пізнавальних інтересів учнів Молодий вчений (3). с. 405-408. ISSN 2304-5809

Новик, Ірина Михайлівна (2017) Змістово-технологічне забезпечення діагностичного супроводу професійної діяльності вчителя початкової школи як чинник підвищення якості освіти Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIV (3). с. 73-76. ISSN 2413-1865

Новик, Ірина Михайлівна та Онянова, Тетяна Валентинівна (2017) Особливості формування предметно-ігрового середовища ДНЗ Молодий вчений (6 (46)). с. 264-267. ISSN 2313-2167

О

Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Освіта та конкурентоспроможність суспільства OŚWIATOLOGIA/ОСВІТОЛОГІЯ. ISSN 2226-3012

Огнев’юк, Віктор Олександрович та Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Науковий напрям інтегрованого дослідження освіти – освітологія Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 5-13. ISSN 1609-8595

Огнівчук, Леся Миколаївна (2015) ВИКОРИСТАННЯ FLASH-ТЕХНОЛОГІЙ ТА JAVA-АПЛЕТІВ В ЕЛЕКТРОННОМУ НАВЧАЛЬНОМУ КУРСІ З ЕЛЕМЕНТАРНОЇ МАТЕМАТИКИ Інформаційні технології і засоби навчання, 48 (4). с. 158-165. ISSN 2076-8184

Омері, Ірина Дмитрівна та Спесивих, Олена Олександрівна та Комоцька, Оксана Сергіївна (2017) Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті Педагогічна освіта: теорія і практика, 2 (22 (1)). с. 194-199. ISSN 2309-9763

Омері, Ірина Дмитрівна та Спесивих, Олена Олександрівна та Комоцька, Оксана Сергіївна (2017) Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник. наук. праць (22). с. 194-199. ISSN 2309-9763

Орлова, Наталія Сергіївна та Матвієнко, Володимир Васильович (2016) Напрямки підвищення інвестиційної привабливості національних залізниць України Інвестиції: практика та досвід (15). с. 52-56. ISSN 2306-6814

П

Павлюк, Роман Олександрович (2015) Розвиток іншомовного професійного мовлення у контексті науково-дослідної діяльності магістрів гуманітарного профілю Молодий вчений, 8 (23). с. 131-134. ISSN 2304-5809

Павлюк, Роман Олександрович (2016) Історичний бекграунд розвитку навчання на дослідницькій основі у вітчизняній системі вищої освіти Молодий вчений, 10 (37). с. 277-281. ISSN 2304-5809

Павлюк, Роман Олександрович та Безпалько, Ольга Володимирівна та Лях, Тетяна Леонідівна та Клішевич, Наталія Анатоліївна (2016) Criteria and indicators of university education quality: the results of expert interview The New Education Review (46). с. 61-71. ISSN 1732-6729

Паламар, Світлана Павлівна та Васьківська, Галина Олексіївна (2017) Didactical determinants use of information and communication technology in process of training of future specialists Wiadomości Lekarskie, LXX (4). с. 838-842. ISSN 0043-5147

Паламарчук, Лариса Борисівна та Гаврилюк, Ольга Олександрівна (2015) Педагогічна майстерність майбутнього викладача ВНЗ Молодий вчений (8(23)). с. 113-115. ISSN 2304-5809

Панченко, Алла Гнатівна та Іваницька, Ольга (2015) Експертне оцінювання як інструмент управління загальноосвітнім навчальним закладом Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 68-74. ISSN 2226-3012

Панченко, Алла Гнатівна та Редько, Сергій Іванович та Іваницька, Ольга (2016) Підготовка до дистанційного навчання майбутніх керівників навчальних закладів: психолого-управлінський аспект Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1, 2). с. 90-95. ISSN 1609-8595

Петрунько, Ольга Володимирівна (2016) Соціально-психологічний потенціал педагогічної спільноти Педагогічний процес: теорія і практика, 1 (52). с. 55-60. ISSN 2078-1687

Побірченко, Неоніла Антонівна (2014) Консультативні моделі спілкування в освітологічному просторі Педагогічний процес: теорія і практика (2). с. 104-107. ISSN 2078-1687

Побірченко, Неоніла Антонівна та Сергєєнкова, Оксана Павлівна (2014) Психологічна теорія і методологія дослідження особистості в освітології Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 118-123. ISSN 1609-8595

Пожидаєва, Марія Анатоліївна (2017) Перехід від валютних обмежень до правової регламентації як сприятлива умова для ефективного функціонування платіжних систем в Україні Часопис Київського університету права (1). с. 98-103. ISSN 2219-5521

Половіна, Олена Анатоліївна та Гавриш, Наталія Василівна та Барна, Христина (2016) «Осердечення» змісту професійної підготовки як чинник особистісно-професійного зростання майбутніх педагогівдошкільної освіти Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, IV (45). с. 42-45. ISSN 2308-1996; 2308-5258

Поляничко, Олена Миколаївна (2015) Функціональні аспекти психічного відображення в ракурсі глибинно-психологічного пізнання Проблеми сучасної психології: [збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України], 29. с. 519-528. ISSN 2227-6246

Поспєлова, Тетяна Вадимівна (2015) Методологічні основи державного регулювання у сфері людського розвитку в умовах трансформації українського суспільства Освітологія / українсько-польський щорічник (IV). с. 21-26. ISSN 2226-3012

Процька, Світлана Миколаївна (2015) Застосування хмарних технологій у формуванні професійних компетентностей бакалаврів філології Педагогічний процес: теорія та практика. (5-6). с. 88-92. ISSN 2078-1687

Прошкін, Володимир Вадимович (2015) Педагогічна система як предмет наукового дослідження Неперервна професійна освіта: теорія і практика (4(45)). с. 7-12.

Прошкін, Володимир Вадимович (2016) Застосування системи формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю Педагогічні науки: теорія, історія та інноваційні технології (9). с. 399-408. ISSN 2312-5993

Прошкін, Володимир Вадимович (2016) Формування готовності майбутніх учителів математики до роботи в класах гуманітарного профілю Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: зб. наук. пр. (25). с. 52-57. ISSN 978-966-7548-60-5

Прошкін, Володимир Вадимович (2016) Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення «Вищої математики» Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 80-85. ISSN 1609-8595

Р

Рамський, Андрій Юрійович (2014) Теоретичні положення формування ринку інвестицій в Україні Інноваційна економіка (5). с. 21-25. ISSN 2309-1533

Рафіков, Олександр Римович (2015) Cоціальний оптимізм у дослідженнях соціологів та соціальних психологів Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (3-4). с. 78-82. ISSN 2078-1687

Редька, Інна Анатоліївна (2017) Трансформація образного простору в емотивному моделюванні елегії (на матеріалі сучасних англомовних поетичних текстів) Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Філологія». (25). с. 109-112. ISSN 2409-1154

Редька, Інна Анатоліївна та Гайдаш, Анна Владиславівна (2017) Образна гравітація в текстовій модифікації ейджизму: лінгвокогнітивний аспект (на матеріалі вірша Мей Сартон «Old Lovers at the Ballet») Science and Education a New Dimension (Index Copernicus International) (136). с. 43-47.

Редько, Сергій Іванович (2015) До проблеми дослідження синдрому емоційного вигорання керівників загальноосвітніх навчальних закладів Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 142-147. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович (2017) Формування корпоративної культури загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект Педагогічний процес: теорія і практика. с. 22-27. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович та Панченко, Алла Гнатівна (2015) Формування рівня конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу: управлінський аспект Педагогічний процес: теорія і практика (5-6). с. 52-58. ISSN 2078-1687

Редько, Сергій Іванович та Панченко, Алла Гнатівна (2015) Дослідження мотиваційних джерел педагогічних працівників як чинника успіху загальноосвітнього навчального закладу Педагогічний процес: теорія та практика (3-4). с. 29-34. ISSN 2078-1687

Романенкова, Юлія Вікторівна (2015) XVI століття як «батьківщина» автопортрету: передумови виникнення, світогдядні засади Молодий вчений. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Типология арт-пространства: консистенция, методы защиты от форматирования Молодий вчений (4). с. 670-674. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2015) Европейская география полифуркации маньеризма Молодий вчений. с. 140-144. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) История ювелирного искусства как одна из лакун украинского искусствознания Молодий вчений (1(28)). с. 74-78. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) "Сила бамбука" и "гибкость плюща": поликомпонентность творческой манеры Ольги Карпенко Молодий вчений (7(34)). с. 303-308. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Основные факторы формирования феномена ювелирного искусства Передней Азии Молодий вчений (9(36)). с. 145-152. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2016) Основні тенденції графіки школи Фонтенбло Молодий вчений (10). с. 149-153. ISSN 2304-5809

Романенкова, Юлія Вікторівна (2017) Импариант живописи Василия Кроткова Молодий вчений (1(41)). с. 147-153. ISSN 2304-5809

Русаченко, Наталя Павлівна (2015) Професійна підготовка майбутніх філологів: концептуальні засади Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). ISSN 2078-1687

Рябенко, Валерій Олександрович (2015) Роль категорії «духовне виробництво» у вивченні та розвитку виробництва людини Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 43-47. ISSN 1609-8595

Рябенко, Валерій Олександрович (2015) Суспільно-історичні та гносеологічні передумови трактування освітології Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 106-111. ISSN 2226-3012

С

Сабол, Діана Михайлівна (2016) Тренінг за методикою «Родове дерево» як засіб формування етнічної свідомості Психологічні перспективи : зб. наукових праць. с. 255-268. ISSN 2227-1376

Саврасова-В'юн, Тетяна Олександрівна та Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Діагностика рівнів сформованості професійно-психологічної компетентності майбутніх педагогів Неперервна професійна освіта:теорія і практика (4(45)). с. 29-33. ISSN 1609-8595

Саган, Галина Василівна (2016) Створення та діяльність Товариства української мови, літератури і культури Воєводини (Сербія) Вісник Черкаського університету (3-4). с. 130-137. ISSN 2076-586Х

Саган, Галина Василівна (2015) Mіжцерковні контакти як складова культурної співпраці УРСР та СФРЮ (1950–80-і рр.) Вісник Черкаського університету. Серія. Історичні науки. (29). с. 23-30. ISSN 2076-5908, 2076-586X

Саган, Галина Василівна (2017) Актуалізація "русинського питання" в Хорватії на початку ХХІ століття: витоки та наслідки Вісник Черкаського університету (3). с. 99-106. ISSN 2076-586Х

Самокіш, Іван та Босенко, Анатолій та Приймаков, Олександр та Білецька, Вікторія (2017) Системи моніторингу функціональних можливостей студентів в процесі фізичного виховання Bosenko, A.I., Samokish, I.I., Dubinin, A.N. (2008). Functional control of rowers by load with reverse in annual cycle of training. Journal of Physical Culture and Sport in the 21th century, 65–70. Coneva, T.N., Bosenko, A.I., Dudnik, A.I. (1996). Regulat (17). с. 73-78.

Севрюков, Денис Георгійович (2017) Правове врядування в теорії Т.Гоббса Право України (2). с. 178-184.

Сергєєнкова, Оксана Павлівна та Канюка, Інна Олександрівна (2017) Професійна рефлексія студентів-психологів: програма розвитку The New Education Review (3). с. 273-285. ISSN 1732-6729

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Компаративістика у сфері освіти:навчальний курс для магістрів Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 23-26. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2014) Проблеми полікультурної освіти у педагогічних дослідженнях польських учених Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 87-92. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Порівняльна педагогіка в контексті розвитку освітології The advanced science journal (4). с. 82-88.

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Інтерактивне навчання в освіті дорослих: до розвитку проблеми Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 55-59. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2013) Освітні реформи: освітологічний контекст Освітологія / українсько-польський щорічник (2). с. 36-45. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2015) Дискусійні аспекти наукового тезаурусу нового Закону України «Про вищу освіту» Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 7-14. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2016) Наукові ступені Ph.D. та Ed.D. в галузі освіти у США: дискусійні аспекти Освітологія / українсько-польський щорічник (5). с. 81-87. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2016) Досвід впровадження наукового ступеня доктора (Ed.D.) в галузі освіти у США Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 44-51. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна (2016) Дослідження на здобуття наукового ступеня Ph.D. в галузі освіти у США: вимоги, структура й зміст Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 85-89. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Галицька, Майя Михайлівна (2015) Культурологічний підхід в організації освітнього процесу Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 18-22. ISSN 2078-1687

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Козак, Людмила Василівна (2016) Дослідницька компетентність викладача вищої школи: програма розвитку Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 39-45. ISSN 1609-8595

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2015) Професійна підготовка експертів у галузі освіти в Україні: експериментальна міждисциплінарна програма The advanced science journal (6). с. 98-103. ISSN 2219-746X

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Огнев’юк, Віктор Олександрович (2016) Підготовка експертів у галузі освіти в Україні Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 56-65. ISSN 2226-3012

Сисоєва, Світлана Олександрівна та Регейло, Ірина (2016) Зміст підготовки докторів філософії у галузі освіти в університетах США Педагогічний процес: теорія та практика, 53 (2). ISSN 2078-1687

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Стандартні вимоги до надання кваліфікованої допомоги дітям з розладами аутистичного спектра Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова, 2 (7). с. 355-363. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2016) Сенсорна інтеграція як підґрунтя цілісного розвитку дітей з аутизмом Особлива дитина: навчання і виховання, 80 (4). с. 24-31. ISSN 2312-2781

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Стратегії класного менеджменту для інклюзивного простору Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 7, у 2 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова. с. 215-223. ISSN 2413-2578

Скрипник, Тетяна Вікторівна (2017) Роль візуальної підтримки в комунікативно-мовленнєвому розвитку дітей з аутизмом Актуальні проблеми педагогіки, психології та професійної освіти (1). с. 70-75. ISSN 2410-4620

Слюсаревський, Назар Миколайович (2015) Ефективність джерел інформування про принципи корпоративної культури серед викладачів і студентів Київського університету імені Бориса Грінченка Молодий вчений (2). с. 470-473. ISSN 2304-5809

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Розвиток креативності та художньо-творчої толерантності майбутнього вчителя музики Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 96-100. ISSN 1609-8595

Соболь, Наталія Віталіївна (2016) Дослідження рівнів сформованості художньо-творчої толерантності майбутніх учителів музики Молодий вчений. с. 370-376. ISSN 2304-5809

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна (2016) Типологія каналів дистрибуції надання освітніх послуг вищими навчальними закладами Науково-методичний журнал «Неперервна професійна освіта: теорія і практика (серія: педагогічні науки) (46-47). с. 60-65. ISSN 1609-8595 (Print)

Соболєва-Терещенко, Олена Анатоліївна та Жарнікова, Валерія Владиславівна (2016) Управління відносинами з покупцями через впровадження LOYALTY-систем як одна із складових ефективного ведення бізнесу Молодий вчений (8). с. 35-38. ISSN 2304-5809

Соловей, Людмила Сергіївна та Бабушко, Світлана Ростиславівна (2016) Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному/інформальному навчальному середовищі Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України (21). с. 213-237. ISSN 2309-9763

Соловей, Людмила Сергіївна та Бабушко, Світлана Ростиславівна (2017) Особливості опанування дорослими учнями англійської мови як іноземної у неформальній та інформальній освіті Journal «ScienceRise: Pedagogical Education» (6(14)). с. 23-29. ISSN 2313-8416; 2313-6286

Сорокіна, Олена Анатоліївна (2016) Зміст уявлень студентів-психологів про специфіку майбутньої професійної діяльності Педагогічний процес: теорія та практика (3(54)). с. 62-65. ISSN 2078-1687

Сосновська, Ольга Олександривна (2015) Економіко-правові засади оцінки ефектівності дивідендної політіки підприємства Економічний простір (94). ISSN 2224-6282

Спіріна, Тетяна Петрівна (2016) Формування професійно-етичних якостей майбутніх фахівців соціальної сфери Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології., 1 (55). с. 151-156. ISSN 2312-5993

Спіріна, Тетяна Петрівна та Піцура, Тетяна Юріївна (2016) Супервізія як складова соціальної роботи Збірник наукових праць «Педагогічні науки», LXXIV (3). с. 152-156. ISSN 2413-1865

Спіріна, Тетяна Петрівна та Середа, Л.В. (2015) Особливості соціально-педагогічної профілактики торгівлі людьми серед учнів професійно-технічних навчальних закладів Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 4 (48). с. 425-430. ISSN 2312-5993

Старинська, Наталія Володимирівна (2015) Аналіз змін особистісного сенсу самоактуалізації студентів-психологів під час навчально-професійної діяльності Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць. (3-4). с. 20-25. ISSN 2078-1687

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2015) Кореляційний аналіз вступної, навчальної та професійно орієнтованої мотивації студентів Вісник ХНПУ імені Г.С.Сковороди. Психологія. Наукове видання (51). с. 221-228. ISSN 2312-1599

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2015) Роль успішності навчально-професійної діяльності у формуванні професійного універсуму майбутнього фахівця Молодий вчений (11). с. 125-128. ISSN 2304-5809

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Діагностика схильності до жорстокого поводження з дітьми Молодий вчений (6 (46)). с. 335-338. ISSN 2304-5809

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка професійної самооцінки майбутніх фахівців Психологія і особистість: науковий журнал (2 (12)). с. 292-301. ISSN 2226-4078

Столярчук, Олеся Анатоліївна (2017) Динаміка та взаємодія факторів професійного становлення майбутніх фахівців соціономічної сфери Science and Education a New Dimension:Pedagogy and Psychology (V (58)). с. 67-70. ISSN 2308-1996 / 2308-5258

Сторожик, Анна Іванівна та Туманова, Валентина Миколаївна та Гулігас, Алла Геннадіївна (2015) Dynamics of indexes of vertical stability of junior schoolboys with mionectic ear under influence of facilities of physical education Педагогіка психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту №06/2015 (6). ISSN 1818-9172

Супрун, Ганна Володимирівна (2016) Особливості вивчення міжособистісних стосунків у дошкільників з розладами аутистичного спектра Особлива дитина: навчання і виховання. Науковий, навчальний, інформаційний журнал. с. 76-82. ISSN 2312-2781

Сінченко, Олексій Дмитрович (2016) Кіномова і / чи "сума мистецтв": кінознавчі рефлексії Леоніда Скрипника Spheres of Culture; Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, political Science and Cultural Studies, 15. с. 478-486. ISSN 2300-1062

Сінченко, Олексій Дмитрович (2016) Література non-fiction українського шістдесятництва як метажанр Spheres of Culture; Journal of Philological, Historical, Social and Media Communication, political Science and Cultural Studies, 15. с. 538-544. ISSN 2300-1062

Т

Таран, Оксана Петрівна та Бабич, Наталія Миколаїівна та Супрун, Ганна Володимирівна та Мельніченко, Тетяна Василівна та Кібальна, Катерина Олександрівна та Тичина, Катерина Олександрівна (2017) Інноваційне застосування методу case-study в професійній підготовці майбутніх фахівців спеціальної освіти (логопедів) Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки): збірник наукових праць: вип. 9, у 1 т./ за ред. В. М. Синьова, О. В. Гаврилова (9). с. 251-268. ISSN 2413-2578

Таран, Оксана Петрівна та Мішина, Юлія Сергіївна (2015) Професійне самовизначення старшокласників у сфері психолого-педагогічного супроводу дітей з особливостями психофізичного розвитку Педагогічний процес: теорія і практика. Збірник наукових праць, 3 (4). с. 16-19. ISSN 2078-1687

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Школа істориків Університету Св. Володимира: штрихи до творчого портрету Василя Федоровича Домбровського Науковий журнал «ScienceRise», 12 (7(1)). с. 37-41. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2015) Представники народницького напрямку Микола Костомаров та Іван Лашнюков (школа істориків Університету Св. Володимира) Науковий журнал «ScienceRise», том 11 (1 (16)). с. 64-68. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Тарасенко, Ольга Олексіївна (2016) Спогади про професора Павлова (школа істориків Університету Св. Володимира) Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університет (45). с. 80-85. ISSN 2076-8982

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2015) Наука и жизнь Л.Г. Фризмана Русская филология. Вестник Харьковского пед. университета (2 (55)). с. 67-71. ISSN 2313-0482 (Online), 2312-1572 (Print)

Тверітінова, Тетяна Іванівна (2016) Поетика дому в садибному тексті Е. Бронте (на матеріалі роману "Буреверхи) Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія «Філологічні науки». (1(11)). с. 167-171. ISSN 2222-551Х

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Професійне самовизначення старшокласників (за результатами дослідження) Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (16). с. 421-427. ISSN 2308-4855

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2016) Професійна самоорганізація як засіб підвищення професійної компетентності соціального педагога Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (1). с. 322-327. ISSN 2312-5993

Тимошенко, Наталія Євгенівна (2017) Сoціальнo-педагoгiчнi умови прoфесiйнoгo самoвдoсконалення майбутнiх сoцiaльних педaгoгiв у вищoму нaвчaльнoму зaклaдi Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. (1 (65)). с. 184-194. ISSN 2312-5993

Тимчик, Олена Анатоліївна та Бєлая, О.М. (2017) До питання про економічний аспект протестантського вчення Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин. с. 54-63.

Тимчик, Олеся Володимирівна та Неведомська, Євгенія Олексіївна (2015) Дослідження впливу право- та ліворукості студентів на їхню навчальну успішність "ScienceRise" Scientific Journal «ScienceRise», 8 (3/1). с. 11-15. ISSN 2313-8416 (Online), 2313-6286 (Print)

Титаренко, Інна Олегівна та Батечко, Ніна Григорівна (2016) Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 17-22. ISSN 1609-8595

Тохтамиш, Олександр Михайлович та Головко, Д.М. (2016) Порівняльний аналіз характеристик творчого мислення військових та цивільних програмістів Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 41-46. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Становлення соціології освіти як галузі наукового пізнання Педагогічний процес: теорія та практика (2). с. 166-174. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Вимоги до провідних консультантів з питань розвитку системи освіти у Російській Федерації Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 46-51. ISSN 1609-8595

Тригуб, Ілона Іванівна (2013) Сутність та функції соціології освіти Педагогічний процес: теорія та практика (1). с. 176-183. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2014) Освіта як об’єкт експертизи Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 12-16. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2015) Аналіз зарубіжних навчальних програм з професійної підготовки експертів у галузі освіти Педагогічний процес: теорія та практика (1-2). с. 132-137. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2016) Класифікація країн Східної Європи щодо подібності підготовки експертів у галузі освіти Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 66-70. ISSN 1609-8595

Тригуб, Ілона Іванівна (2016) Професійна підготовка експертів у галузі освіти у слов’янських східно-європейських країнах Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 72-78. ISSN 2078-1687

Тригуб, Ілона Іванівна (2016) Досвід підготовки експертів у галузі освіти у країнах Балтії Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3-4). с. 104-109. ISSN 1609-8595

Тур, Микола Григорович (2015) Трансформація зв'язку філософії з освітою Неперервна професійна освіта: теорія і практика (3 (44)). с. 9-14. ISSN 1609-8595

Тур, Микола Григорович (2017) Логіко-риторичні форми комічного Вісник Черкаського університету Серія Філософія (1). с. 109-118. ISSN 2076-5894

Ф

Федорова, Анастасія Олександрівна (2016) До історії семантики кількох германських та іранських архаї чних правових правових термінів на позначення провини Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка Серія "Філологічні науки" Мовознавство (6). с. 197-199. ISSN 2312-6353

Федотов, Олександр Олександрович (2015) Інституційне проектування інноваційних процесів: проблеми та механізми Вісник Донецького національного університету, 1 (1). с. 379-383. ISSN 1817-2261

Фурман, Вікторія Вікторівна (2016) Фoрмувaння рeфлeксивнoї кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa в умoвaх сучaсного oсвiтньoгo прoстoру Педагогічний процес: теорія і практика (1 (52)). с. 12-16. ISSN 2078-1687

Х

Хоружа, Людмила Леонідівна (2016) У пошуках нової педагогіки: критичний аналіз Неперервна професійна освіта:теорія і практика (3-4). с. 7-11. ISSN 1609-8595

Хоружа, Людмила Леонідівна (2016) The Values of Modern Ukrainian Students Studia Paedagogica Ignatiana (4). с. 141-149. ISSN 2450-5358

Ц

Цапро, Галина Юріївна та Якуба, Валентина Володимирівна (2015) Фільми у навчанні комунікативної компетенції Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 1-2 (42-43). с. 64-67. ISSN 1609-8595

Циганчук, Тетяна Володимирівна (2015) Cтрес у професійній діяльності Проблеми сучасної психології (30). с. 656-665. ISSN 2227- 6246

Циганчук, Тетяна Володимирівна та Дацюк, Наталія Олексіївна (2015) Особливості уявлення про сім’ю в ментальності українців Педагогічний процес: теорія і практика, 3-4. с. 82-86. ISSN 2078-1687

Ч

Чернега, Андрій Петрович (2016) Законні інтереси як правова категорія Журнал східноєвропейського права (25). с. 65-68. ISSN 2409-6415

Чернега, Віталій Миколайович (2016) Гендерний баланс у сімейних правовідносинах Форум права (1). с. 257-261. ISSN 1995-6134

Чернега, Віталій Миколайович (2015) Оціночні поняття в сімейному праві України Форум права (4). с. 313-317. ISSN 1995-6134

Чернега, Віталій Миколайович (2016) Відповідність змісту шлюбного договору морально-правовим засадам як умова його дійсності Журнал східноєвропейського права (26). с. 86-92. ISSN 2409-6415

Чернуха, Надія Миколаївна (2015) Від цілісності освіти до її якості Освітологія / українсько-польський щорічник (4). с. 26-32. ISSN 2226-3012

Чернуха, Надія Миколаївна та Козир, Маргарита Валентинівна (2014) Інформація як педагогічна категорія процесу формування інформаційної компетентності Педагогічний процес: теорія та практика (4). с. 50-54. ISSN 2078-1687

Чернігівська, Наталія Станіславівна (2014) Особливості змісту організації навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей Педагогічний процес: теорія та практика (3). с. 48-51. ISSN 2078-1687

Черпак, Юрій Васильович (2015) Нормативне забезпечення фізичного виховання учнівської молоді в кінці ХІХ ст. ScienceRise (8(13)). с. 75-79. ISSN 2313-6286

Чеснокова, Ганна Вадимівна та Zyngier, Sonia та van Peer, Willie (2016) Long-Term Research Assessing in the Humanities: A Case Study Advanced Education (5). с. 49-59. ISSN 2410-8286

Ш

Шинкар, Тетяна Юріївна (2015) Методична робота в системі дошкільного виховання України в 20-30-ті роки ХХ століття Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (4(48)). с. 176-183. ISSN 2312-5993

Шиян, Віктор Олександрович (2015) Нові стандарти у підготовці фахівців з реклами і зв'язків з громадськістю в контексті болонського процесу Неперервна професійна освіта: теорія і практика (1-2). с. 78-82. ISSN 1609-8595

Шопіна, Марина Олександрівна (2016) Психологічний підхід до навчання вчителів початкових класів до розвитку творчих здібностей молодших школярів в умовах післядипломної педагогічної освіти Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы нового столетия, международный научный институт Educatio, 10 (17). с. 122-125. ISSN 2413-5348

Щ

Щербак, Віталій Олексійович (2017) Козацький гетьман Тарас Федорович Гілея: науковий вісник. с. 76-79. ISSN 2076-1554

Цей список був створений у Mon Nov 20 02:07:21 2017 EET.